תוכנית עבודה, משרד הבריאות

תוכנית עבודה

עיקרי תוכנית מדיניות הבריאות - מטרות העל 2011-2014

עיקרי תוכנית  מדיניות הבריאות

משרד הבריאות מוביל תהליך רחב היקף להערכת מצב מערכת הבריאות בישראל וגיבוש מדיניות המשרד לעתיד הקרוב והרחוק.

התהליך בוצע תוך שיתוף מעגלים רחבים במשרד ובעלי עניין שונים במערכת הבריאות ולווה על ידי חברת ייעוץ אסטרטגי חיצונית.


בשלב הראשון של התהליך נפגשו יועצי החברה עם אנשים רבים ממערכת הבריאותו העוסקים בתחום הבריאות. אלו התבקשו להצביע על המטרות והאתגרים המרכזיים של מערכת הבריאות. בשלב השני הנהלת המשרד הגדירה 7 מטרות רב שנתיותלמערכת הבריאות. לכל מטרה הוקם צוות יישום, שמטרתו הייתה להגדיר את הבעיות, לגבש את דרכי הפעולה להתמודד עם הבעיות, להגדיר יעדים הנגזרים ולפרוט אותם לתוכנית עבודה ולהגדיר מדדים לבחינה של הצלחת התוכניות. התוכניות הרלוונטיות הוכנסו לתוכנית העבודה של המינהלים והאגפים במשרד. 


הנהלת המשרד לוקחת על עצמה את האתגר של הובלת מערכת הבריאות, בצורה מקצועית ושיטתית ותוך שיתוף פעולה רחב עם הגורמים הרבים הפועלים להצלחת מערכת הבריאות של מדינת ישראל. 


תוכניות לאומיות

 • הוועדה למיגור והתמודדות עם האלימות במערכת הבריאות בישראל
  הוועדה למיגור אלימות במערכת הבריאות

  ​תקיפת אנשי צוותים רפואיים מתרחשת תדיר בבתי החולים ובמוקדי הרפואה הקהילתית. הוועדה למיגור והתמודדות עם אלימות במערכת הבריאות עוסקת בגיבוש תכנית פעולה ובמתן המלצות למיגור והתמודדות עם תופעת האלימות במערכת הבריאות. ​​


  למידע נוסף >​

 • התוכנית הלאומית לבריאות דיגיטלית

  ​התכנית הלאומית לבריאות דיגיטלית, בהובלת משרד הבריאות פועלת לקידום שירותי הבריאות לציבור הרחב, בשיתוף עם מיזם ישראל דיגיטלית.


  חזון התוכנית לבריאות דיגיטלית הוא: להביא לקפיצת מדרגה במערכת הבריאות שתאפשר הפיכתה לבת קיימא, מתקדמת, חדשנית, מתחדשת ומשתפרת באופן מתמיד, זאת על ידי מינוף מיטבי של טכנולוגיות המידע והתקשורת העומדים לרשותה, למען שיפור הבריאות לכלל אוכלוסיית ישראל.


  למידע נוסף >​

 • התוכנית הלאומית להערכת תהליכים ומדדי תוצאה במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה בישראל

  ​חלק מחיזוק אופיו הציבורי והבטחת איכות מערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה, הוחל בביצוע התוכנית הלאומית להערכת תהליכים ומדדי תוצאה במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה בישראל. 

  זוהי תכנית ראשונה מסוגה ובגודלה להערכת תהליכים ומדדי תוצאה במערך השיקום בבריאות הנפש בישראל, ומטרתה לאמוד את יעילותם ומועילותם של שירותי השיקום השונים באמצעות מדידת התהליכים, התפוקות והתוצאות של המערכת השיקומית. ​


  התוכנית החלה לפעול בתחילת 2017.


  למידע נוסף >​

 • טיפול פליאטיבי (טיפול תומך) לחולים עם מחלות חשוכות מרפא
  טיפול פליאטיבי
  התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי ולטיפול באנשים בסוף החיים הוא פרי עבודה שהתקיימה בשנת 2015 בעקבות בקשת מנכ"ל משרד הבריאות מג'וינט ישראל-אשל וממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. בוועדת ההיגוי לבניית התכנית השתתפו נציגים ממשרד הבריאות, משרד הרווחה, קופות החולים, המוסד לביטוח לאומי, אוניברסיטאות וכן נציגי ציבור. תחת ועדת ההיגוי פעלו שישה צוותים שהתמקדו בתחומים השונים. המסמך הסופי מכיל את המלצותיהם בתחומים הבאים: קהילה, אשפוז כללי, גריאטריה פעילה, מיסוד ממושך, רצף טיפול, חינוך הכשרה ומחקר, מודעות הציבור והנחיות מקדימות, אתיקה, זכאויות וזכויות.
   
  התוכנית החלה לפעול ביוני 2016.

 • הוועדה לאסדרה של תזונה בריאה
  ​הוועדה הוקמה על בסיס ההבנה שיים קשר הדוק בין איכות המזון שצורכת האוכלוסייה למגמות התזונה ולשיפור במדדי בריאות הקשורים לתזונה. מדינות רבות בעולם כבר נקטו צעדי חקיקה הנוגעים למזון, שנועדו לקדם תזונה בריאה. הוועדה דנה בצעדי אסדרה אפשריים בישראל במגוון תחומים.

  הוועדה החלה לפעול בשנת 2016.​

 • התכנית הלאומית למניעה ולטיפול בסוכרת
  מניעת סוכרת

  התכנית מתייחסת לכל ההיבטים של מניעת המחלה והטיפול בה: ניטור התחלואה, קידום אורח חיים בריא, שיפור האיתור המוקדם, הבטחת טיפול איכותי ושוויוני לחולים.


  התכנית החלה לפעול בשנת 2015.​


  למידע נוסף >​

 • התכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות
  חזון התכנית הוא לאפשר ללוקים בדמנציה ולבני משפחתם לנהל חיים מכבדים, בסיוע של פריסת שירותים שיהיו באיכות ובנגישות; להתייחס לדמנציה החל משלב מניעת גורמי הסיכון, דרך פעולות לאיתור מוקדם וטיפול בלוקים בכל שלבי המחלה תוך הטמעת עקרונות עבודה וטיפול רב-מקצועיים.

  התוכנית החלה לפעול בשנת 2013.

 • אם צמאים - רק מים אמיתיים
  התוכנית לעידוד שתיית מי ברז תשלב מספר היבטים: העלאת המודעות לאיכות מי הברז, חשיבות שתיה מרובה, הפחתת שתיה ממותקת כמלחמה בהשמנה ועששת השיניים, הגברת זמינות והפחתת צריכת בקבוקים (בהיבט הסביבתי).

  התוכנית החלה לפעול בקיץ 2013.
   
 • התכנית הלאומית להפחתת צריכת המלח באוכלוסייה בישראל

  ​התכנית הלאומית כוללת מגוון פעילויות במטרה להגיע לצריכה ממוצעת של כ-6 גרם מלח ליממה באוכלוסייה בשנת 2020: סקר הפרשת הנתרן בשתן, קביעת יעדים להפחתת נתרן, עבודה משותפת עם תעשיית המזון, סקר בדיקת תכולת המלח במוצרי מזון, העלאת מודעות הציבור לנושא וסימון תזונתי.


  התוכנית החלה לפעול בשנת 2013.​​


  למידע נוסף >​

 • אפשריבריא - התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים
  אפשריבריא ​היא תכנית לאומית בשיתוף פעולה של משרד הבריאות, משרד התרבות והספורט ומשרד החינוך. התכנית מובילה מאמץ מכוון ליצירת סביבת חיים המאפשרת ומקדמת הרגלי אכילה בריאים תוך שילוב פעילות גופנית בחיי היומיום, בכל קבוצות האוכלוסייה.

  התוכנית החלה לפעול בדצמבר 2011.​

 • התוכנית הלאומית למניעת אובדנות והתאבדות

  משרד הבריאות הקים ועדה בינמשרדית למניעת אובדנות מתוך כוונה לחולל שינוי אסטרטגי בהתייחסות ובטיפול של כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר. הוועדה החליטה לקדם תוכנית רב-שנתית ורב-מערכתית ויזמה תוכנית פיילוט לבחינת הנושא. תוצאות ומסקנות הפיילוט ייושמו בתוכנית לאומית רב שנתית ורב מערכתית לטיפול ולצמצום בעיית האובדנות. 


  יישום הפיילוט החל בשנת 2013.


  למידע נוסף >​

 • התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים

  ​האגף להבטחת איכות במשרד הבריאות מוביל תכנית לאומית לניטור רציף של מדדי איכות קליניים. ניטור המדדים מתבצע בתחומים רפואיים רבים ובמסגרות טיפול שונות. במקביל מתבצעים סקרי עומק לניטור מדדי תוצא קליניים המתמקדים בבקרת זיהומים, בתמותה, בסיבוכים וכדומה, באמצעות איסוף נתונים מהגיליונות הרפואיים. 


  התכנית החלה לפעול כתכנית צומחת בשנת 2013.


  למידע נוסף >​

 • עתיד בריא 2020
  לעתיד בריא 2020
  היוזמה "לעתיד בריא 2020" הוקמה על-ידי משרד הבריאות כדי לגבש תכנית אב למדינת ישראל בתחום המניעה וקידום הבריאות. יעדי-העל שלה הם לשפר את איכות החיים ולהאריך את תוחלת החיים של האוכלוסייה, תוך צמצום פערי הבריאות שבתוכה.
   
  היוזמה הוקמה בשנת 2005.

רפורמות

 • רפורמה בבריאות הנפש

  ​מטרת הרפורמה בבריאות הנפש להעביר את האחריות למתן שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים במטרה ליצור איחוד קרוב בין המערכת אשר מציעה טיפול במחלות גופניות לבין זו אשר מטפלת במשברי נפש, באמצעות קופות החולים.​


  הרפורמה החלה בשנת 2012.

 • ביטוח ציבורי בתחום הסיעוד - מתווה לרפורמה

  ​מתווה הרפורמה נועד להתמודד עם השינויים בתחום הטיפול הסיעודי הצפוי בכמות הקשישים, שיעור התחלואה, גידול בתוחלת החיים ומודעות גוברת בציבור. המתווה מציע ארגון מחדש של רשויות, תשתיות אשפוז, מימון, קריטריונים ועוד.


  המתווה הוגש ביולי 2011.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה