אודות המשרד, משרד הבריאות

אודות המשרד

סמל משרד הבריאות


משרד הבריאות נושא באחריות הממלכתית להבטחת הבריאות לתושבי המדינה. המשרד קובע את המדיניות בתחום שירותי הבריאות והרפואה, ומופקד על תכנון, פיקוח בקרה, רישוי ותיאום השירותים של מערכת הבריאות.

המשרד עוסק בארגון, הפעלה ואספקת שירותי מניעה, אבחון, טיפול, שיקום ומחקר באופן ישיר או באמצעות מוסדות רפואיים. המשרד מספק שירותי בריאות בתחום האשפוז ורפואה מונעת וכן, מבטח את האוכלוסייה בתחומי בריאות הנפש, גריאטריה, בריאות הציבור ומכשירי שיקום.
    

חזון המשרד
מימוש הזכות הבסיסית לבריאות ולקידום בריאות של כלל אוכלוסיית ישראל, באמצעות מערכת בריאות השואפת לאיכות ושוויוניות מרביים, תוך כיבוד ערכי כבוד האדם והחברה.

מטרות ויעדים
  • ​איכות - שיפור השירות הרפואי האבחנתי, הטיפולי, השיקומי והמניעתי, על ידי קביעת מדדי איכות ויישומם באמצעות תמריצים פיקוח ואכיפה.
  • צמצום פערים - הקטנת פערי הבריאות בין קבוצות שונות באוכלוסייה.
  • הכוונה לקהילה - חיזוק מערכי שירות הבריאות בקהילה, תוך העדפה ודגש על שירותי מניעה, קידום בריאות ושיקום בקהילה.
  • יעילות - הבטחת רמת שירותי רפואה ובריאות מיטביים, תוך קביעת עדיפויות בהתאם למגבלת המשאבים.
  • מחקר - קידום המחקר הרפואי.
  • קידום בריאות ומניעה - עידוד אורחות חיים מקדמי בריאות, תוך דגש על אחריות אישית וקהילתית.
  • שיתוף הציבור והפרט - טיפוח ציבור מעורב ואורייני בתחום הבריאות ויצירת אוירה המאפשרת שיתופו בקביעה ויישום מדיניות בריאות.
  • שינויים מבניים - העצמת תפקודו של המשרד כמיניסטריון האחראי על כלל מערכת הבריאות, הפרדת המשרד מתפקידו כספק שירותים.
  • בריאות הנפש - שילוב בריאות הנפש בתפיסת בריאות כוללת.
  • גריאטריה -  קידום שירותי הבריאות לגיל הזקנה תוך שימת דגש לטיפול הביתי והקהילתי.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish