תקציב המשרד, משרד הבריאות

תקציב המשרד

תקציב משרד הבריאות

הצעת התקציב הרגיל של משרד הבריאות לשנות הכספים 2013-2014 מסתכמת בכ-26 מיליארד ש"ח ובכ-27.1 מיליארד ש"ח (ברוטו), בהתאמה. 

תקציב הפיתוח של משרד הבריאות לשנות הכספים 2013-2014 עומד על כ-498317.8 מיליון ש"ח וכ-400 מיליון ש"ח (ברוטו), בהתאמה.

תקציב בתי החולים הממשלתיים הכלליים לשנות הכספים 2013-2014 מסתכם בכ-8.6 מיליארד ש"ח ובכ-9 מיליארד ש"ח, בהתאמה.

דגשים לשנות הכספים 2013-2014:
  • קביעת עלות סל שירותי הבריאות
  • הרחבת מערך השירותים שבאחריות משרד הבריאות
  • תוספות לתקציב הפיתוח

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה