חיפוש בעלי תפקידים ויחידות

חיפוש בעלי תפקידים ויחידות

תוצאות 30-1 מתוך 99
תפקידשםיחידהדוא''ל   טלפון
יושב ראש הוועדה המייעצת לפי חוק ההיפנוזהד"ר אלכס אביבוועדה מייעצת לפי חוק ההיפנוזה   03-5244170
מנהלת המערך לאיכות, כשירות האחות ובטיחות בסיעודגב' סימה אזולאימינהל הסיעודצור קשר08-6241010
5400*
מנהלת המחלקה לתזונה פרופ' רונית אנדוולטמחלקה לתזונהצור קשר02-5080407/8
מנהלת האגף לאפידמיולוגיהד"ר אמיליה אניסאגף אפידמיולוגיה   02-5080522
משנה רפואי למנכ"ל פרופ' ארנון אפקמנהל כלליצור קשר02-5081207
פקס: 02-5655983 דוא"ל: mmancal@MOH.GOV.IL
מנהלת המרכז הלאומי להשתלות ד"ר תמר אשכנזימרכז לאומי להשתלות -אדי   03-6061705
יועץ מקצועי לסגן השר ומנהל לשכת השרמר מוטי בבצ'יקלשכת שר הבריאותצור קשר02-5081325
מנהלת תחום מועצות לאומיותגב' גרסיאלה בילמועצות לאומיותצור קשר03-6932309
נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתיעו"ד ד"ר אסתר בן-חייםנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתיצור קשר08-6241010
5400*
מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודהעו"ד הרולד בר   02-5081050
מנכ"למר משה בר סימן טובמנהל כללי   02-5080000 דוא"ל: mankal@moh.health.gov.il
ראש האגף לבריאות הנפשד"ר טל ברגמן-לויאגף לבריאות הנפש   *5400
רופא מחוזיד"ר מיכאל גדלביץלשכת בריאות מחוז דרום - באר שבע   08-6263501
רופא מחוזיד"ר מיכאל גדלביץלשכת בריאות מחוז אשקלון   08-6745016
אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעודד"ר שושי גולדברגמינהל הסיעודצור קשר08-6241010
5400*
מנהל שירות המזון הארציאינג' אלי גורדוןשירות המזון הארציצור קשר08-6241010
5400*
מנהל תחום הערכת טכנולוגיה בבריאות הציבורד"ר גרי גינסברגשירותי בריאות הציבורצור קשר02-5080340
רופאה נפתיתד"ר מאיה גרברניקלשכת בריאות נפת אילת   08-6374279
ראש שירותי בריאות הציבורפרופ' איתמר גרוטושירותי בריאות הציבורצור קשר02-5080510
02-5080511
02-5080512
רופא נפתיד"ר שמואל גרוסלשכת בריאות נפת השרון   09-8300111
מנהלת אגף השירותגב' איילת גרינבאום אריזוןאגף שירותצור קשר08-6241010
5400*
רופא נפתיד"ר חיים דרלשכת בריאות נפת כנרת - טבריה   04-6710305
מנהל תחום בכיר תקצוב מר חגי דרור   02-5080825
מנהלת מערך מחקרים וחדשנות ד"ר יפה הארוןמינהל הסיעודצור קשר08-6241010
5400*
יועצת משפטיתעו"ד מירה היבנר - הראללשכה משפטיתצור קשר02-5081232
מבקרת משרד הבריאות, מנהלת האגף לביקורת פניםגב' ציפי הלמןצור קשר02-5081206
מנהלת היחידה למניעת אובדנותעו"ד שושי הרץחטיבת הבריאותצור קשר03-6061717
קלינאית תקשורת ארציתד"ר אורלי הרצברגמחלקה להתפתחות הילד ושיקומוצור קשר03-6357338
יועץ בנציבות קבילות הציבור למקצועות רפואייםפרופ' חיים הרשקואגף להבטחת איכותצור קשר08-6241010
5400*
ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםד"ר אורלי וויינשטייןחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםצור קשר02-5082252
02-5082525
 הקודם
הקודם
הבא לעמוד אחרון

תוצאות 30-1 מתוך 111

יחידה ארגוניתכתובתמפהטלפוןפקספרטים
אגף איכותרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה5400*
08-6241010
02-5655971 דוא"ל: Quality.service@MOH.GOV.ILפתח מידע נוסף
אגף אכיפה ופיקוחרח' אליאב יעקב 9, ירושלים 9134302.מפה02-6551772 ניתן לפנות לאגף בתחומי פעילותו בלבד: פשע פרמצבטי
תרופות מזויפות וגנובות
סמי פיצוציות
אביזרים רפואיים מזוייפים; מניעת עישון והגבלת פרסום של אלכוהול. בכל נושא אחר ניתן לפנות למוקד קול הבריאות 5400*
02-6473933 דוא"ל: modin@eliav.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף בכיר ביטחון ארצירח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-5081020
02-6787785
02-6787853 דוא"ל: RSecurity@MOH.GOV.ILפתח מידע נוסף
אגף גריאטריהרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה5400*
08-6241010
02-5655969 דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף הדרכה ופיתוחמפה5400*
08-6241010
02-5655969 דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף המידערח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-5082177 02-6474861 דוא"ל: health.info@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף הרוקחותרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה5400*
08-6241010
02-5655969 דוא"ל: Call.Habriut@MOH.HEALTH.GOV.ILפתח מידע נוסף
אגף השיקוםרח' שלום יהודה 4, ירושלים 9339504.מפה02-6706981
02-6706886
02-6706887 דוא"ל: hila.barabash@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף לאפידמיולוגיה רח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508052202-6706876 דוא"ל: epidemdiv@MOH.GOV.ILפתח מידע נוסף
אגף לביקורת פניםרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508120402-6474874
דוא"ל: rachel.yatzkan@moh.gov.il
פתח מידע נוסף
אגף לבריאות הנפשרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה5400*
08-6241010
02-5655969 דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף לבריאות השןרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה5400*
08-6241010
02-5655995 דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף להסברה וליחסים בינלאומייםרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508122202-6787982 דוא"ל: dover@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאותרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפהטלפון: 5400*02-6474853 דוא"ל: sal@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף למדיניות טכנולוגיות רפואיותרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508034702-5657740 דוא"ל: agaf.tech@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף למשאבי אנושרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-5081139 02-6474889 דוא"ל: Hrd@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף לפיקוח על הקופות ושירותי בריאות נוספיםרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508010802-6787622
02-5655992 דוא"ל: pkupot@moh.gov.il
פתח מידע נוסף
אגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים מיוחדיםרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-5080321/2 02-6474857 דוא"ל: RISHUY.MOSDOT@MOH.GOV.ILפתח מידע נוסף
אגף לרישוי מקצועות רפואייםרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה5400* 08-624101002-5655969 דוא"ל: Call.Habriut@MOH.HEALTH.GOV.ILפתח מידע נוסף
אגף לרפואה כלליתרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508073802-5681466 דוא"ל: refuaclalit@MOH.GOV.ILפתח מידע נוסף
אגף לרפואה קהילתיתרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508072402-5655961 פתח מידע נוסף
אגף לשעת חירוםרח' אלון יגאל 119, תל אביב - יפו 6744325.מפה03-693232303-6917306 דוא"ל:daliaZ@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף מחשוברח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508100002-6722067 דוא"ל: hd@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף ציוד רפואי - אמ"רמפה5400* 08-624101002-5655969 דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקהרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508100802-5655976 דוא"ל: nehasim@MOH.HEALTH.GOV.ILפתח מידע נוסף
אגף שירותרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה5400*
08-6241010
02-5655969 | דוא"ל: Call.Habriut@MOH.HEALTH.GOV.IL. ניתן לצרף קבצים עד לגודל מצטבר של 5MB בלבד בכל פנייהפתח מידע נוסף
או"ש ושכר עידודרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-5081005 02-5081003 02-508100602-5655982 דוא"ל: osh@moh.health.gov.ilפתח מידע נוסף
אמרכלות המשרד הראשירח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפהדואל: misrad.rashi@MOH.GOV.ILפתח מידע נוסף
דוברות משרד הבריאותרח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002.מפה02-508122702-5655965 דוא"ל: DOVER@MOH.GOV.ILפתח מידע נוסף
הארבעה - מרכז רב מקצועי לטיפול פסיכולוגירח' הארבעה 16, תל אביב - יפו 6473916.מפה03-5615211
03-5618535
03-5613618 דוא"ל: ha4@mky.health.gov.ilפתח מידע נוסף
הקודם
שםמיקום וקבלת קהלטלפוןפקסמפהפרטים
לשכת בריאות מחוז אשקלוןרח' ההסתדרות 2, בית חולים ברזילי, אשקלון 783060408-6745555 (מרכזיה של בית החולים ברזילי).   מפהלרשימת היחידותפתח מידע נוסף
לשכת בריאות מחוז דרום - באר שבערח' התקוה 4 , באר שבע 848931208-6263511דוא"ל: pniotbriut.darom@bsh.health.gov.ilמפהלרשימת היחידותפתח מידע נוסף
 הקודם
הקודם
הבא לעמוד אחרון