אמנת שירות, משרד הבריאות

אמנת שירות 

זמן מענה לפניות

פתח מידע נוסף
שירות המזון הארצי
פתח מידע נוסף
אגף לרישוי מקצועות רפואיים
פתח מידע נוסף
מינהל איכות ושירות
פתח מידע נוסף
מחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים-אמ"ר
פתח מידע נוסף
נציבת קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
פתח מידע נוסף
יחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות
פתח מידע נוסף
פסיכולוגיה
פתח מידע נוסף
מינהל הסיעוד
פתח מידע נוסף
אגף גריאטריה
פתח מידע נוסף
אגף לבריאות הנפש
פתח מידע נוסף
אגף לבריאות השן
פתח מידע נוסף
מחלקה לבריאות הסביבה
פתח מידע נוסף
מכון רפואי לבטיחות בדרכים
פתח מידע נוסף
אגף להדרכה ופיתוח
פתח מידע נוסף
מרכז להנחיות רפואיות מקדימות
פתח מידע נוסף
אגף הרוקחות
פתח מידע נוסף
אגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים
פתח מידע נוסף
היחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה
פתח מידע נוסף
מחלקת ניתוח מערכות מינהל (אירגון שיטות ושכר עידוד)
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה