הודעות על הפסקת שיווק תרופות , משרד הבריאות

הודעות על הפסקת שיווק תרופות

הטבלה להלן מרכזת את ההודעות על הפסקות שיווק ומחסור צפוי של תכשירים רפואיים בשוק כפי שהתקבלו במחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי באגף הרוקחות. הטבלה מתעדכנת על בסיס שבועי.

בהתאם לנוהל, חובת ההודעה חלה על בעל הרישום בנוגע לכל הפסקת שיווק או מחסור זמני של התכשיר בשוק, גם אם המחסור אינו קשור לכוונה שלא לחדש או לבטל רישום.

תקנה 9(ה) לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו- 1986, קובעת תקנה לתקנות את חובת בעל הרישום לתת למנהל הודעה על כוונתו שלא לחדש רישום בפנקס ולציין במסגרת הודעה זו את הסיבה לאי החידוש של הרישום ולהפסקת השיווק של התכשיר. בהתאם להוראות אלו על בעל רישום להודיע על כוונתו להפסיק שיווק או לא לחדש רישום 6 חודשים טרם הפסקת השיווק. נוהל "דיווח על כוונה להפסיק שיווק / כוונה שלא לחדש רישום תכשיר רפואי" מפרט ומסדיר את אופן הדיווח על הפסקת שיווק או מחסור צפוי של התכשיר בשוק למחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי.
 
תוצאות 20-1 מתוך 994
שם תכשירקבלת הודעהמספר רישוםבעל רישוםהפסקת שיווקצפי לחידוש שיווק
pdfנימנריקס27.07.2018150-74-33816-00Pfizerמיידי09.2017פתח מידע נוסף
pdfנורליפ07.08.2017046-05-23778-01UNIPHARM08/201709/2017פתח מידע נוסף
pdfאמילי06.08.2017140-87-31769-00Tevaמיידי09.2017פתח מידע נוסף
pdfלויטרה 10 מ"ג03.08.2017129-14-30774-00BAYER ISRAEL LTD מיידי09/2017פתח מידע נוסף
pdfוקטור פלוס 160/12.5 02.08.2017146-06-33406-00UNIPHARMמיידי09/2017פתח מידע נוסף
pdfיורוקינאז מדאק 10,000 IU 02.08.2017143-91-33129-00TZAMAL BIO - PHARMAמיידי10/2017פתח מידע נוסף
pdfזנאלב 4.526.07.2017137-73-31655-00KAMADA LTD, ISRAELקיים מחסורהרבעון השני של 2018פתח מידע נוסף
pdfקאברג'קט 10 מק"ג23.07.2017101-08-28542-00Pfizer מיידי11.2017פתח מידע נוסף
pdfאוגמנטין תרחיף 125 מ"ג/5 מ"ל23.07.2017026-34-25049-00GSKקיים מחסורהפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfדיפרוסאליק תרחיץ19.07.2017134-10-24243-21MSD08.201808.2018פתח מידע נוסף
pdfאורגלוטרן 0.25 מ"ג/0.5 מ"ל19.07.2017124-95-30448-00MSD08.201808.2018פתח מידע נוסף
pdfמנומיון A/C/Y/W135 חיסון פוליסכריד לדלקת קרום המוח לקבוצות A/C/Y/W13519.07.2017155-30-34418-00MEDICI MEDICAL LTD, ISRAEL01/2018הפסקת שיווק לצמיתות פתח מידע נוסף
pdfסימוביל 40 מ"ג18.07.2017127-51-26696-00MSD02.2018הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfסימוביל 20 מ"ג18.07.2017127-52-26695-00MSD02.2018הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfמימפרה 30 מ"ג18.07.2017137-29-31506-00AMGEN EUROPE B.V.07.2018הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfאוקסאאר 12.5 מ"ג 18.07.2017110-80-29410-00MSD10.2018הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfמימפרה 90 מ"ג17.07.2017137-31-31508-00AMGEN EUROPE B.V.07.2018הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfמימפרה 60 מ"ג17.07.2017137-30-31507-00AMGEN EUROPE B.V.10.2017הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfמינס17.07.2017122-57-30271-11Pfizer07.201808.2018פתח מידע נוסף
pdfווקוקסן וטרינרי16.07.2017083-75-92407-00EUROMAR LTD11/2015הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
 הקודם
הקודם
הבא לעמוד אחרון
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה