הודעות על הפסקת שיווק תרופות , משרד הבריאות

הודעות על הפסקת שיווק תרופות

הטבלה להלן מרכזת את ההודעות על הפסקות שיווק ומחסור צפוי של תכשירים רפואיים בשוק כפי שהתקבלו במחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי באגף הרוקחות. הטבלה מתעדכנת על בסיס שבועי.

בהתאם לנוהל, חובת ההודעה חלה על בעל הרישום בנוגע לכל הפסקת שיווק או מחסור זמני של התכשיר בשוק, גם אם המחסור אינו קשור לכוונה שלא לחדש או לבטל רישום.

תקנה 9(ה) לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו- 1986, קובעת תקנה לתקנות את חובת בעל הרישום לתת למנהל הודעה על כוונתו שלא לחדש רישום בפנקס ולציין במסגרת הודעה זו את הסיבה לאי החידוש של הרישום ולהפסקת השיווק של התכשיר. בהתאם להוראות אלו על בעל רישום להודיע על כוונתו להפסיק שיווק או לא לחדש רישום 6 חודשים טרם הפסקת השיווק. נוהל "דיווח על כוונה להפסיק שיווק / כוונה שלא לחדש רישום תכשיר רפואי" מפרט ומסדיר את אופן הדיווח על הפסקת שיווק או מחסור צפוי של התכשיר בשוק למחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי.
 
תוצאות 20-1 מתוך 934
שם תכשירקבלת הודעהמספר רישוםבעל רישוםהפסקת שיווקצפי לחידוש שיווק
pdfנורפרולק 0.075 מ"ג טבליות01.06.2017133-52-28206-00Ferring06.2017הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfאוונקס22.05.2017103-33-29001-05medison06/2017הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfפורטום 1 גרם22.05.2017046-44-23497-05GSK06.201706.2019פתח מידע נוסף
pdfסאפריס 10 מ"ג21.05.2017146-05-33229-00MSD11/2017הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfסאפריס 5 מ"ג21.05.2017146-04-33228-01MSD11/2017הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfפרוגינובה 2 מ"ג16.05.2017101-10-28358-21Bayer12/2017הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfרמיפנטניל טבע ® 5 מ"ג 11.05.2017153-12-33729-00Tevaמיידיעד להודעה חדשהפתח מידע נוסף
pdfאטופוסיד11.05.2017106-48-28897-05SALOMON,LEVIN & ELSTEIN LTDמיידי07.2017פתח מידע נוסף
pdfאולטיוה 2 מ"ג08.05.2017108-34-29194-22GSKמיידי09.2016פתח מידע נוסף
pdfאולטיוה5 מ"ג 08.05.2017108-35-29195-22GSKמיידי09.2017פתח מידע נוסף
pdfנורמופרסאן08.05.2017043-98-22680-00RAFA LABORATORIES LTD 05/2017התכשיר חזר למלאיפתח מידע נוסף
pdfמטרג'ין טבליות 0.125 מ"ג08.05.2017016-76-24776-00Novartis09.2017פסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfווקטה 50 יחידות/מ"ל04.05.2017134-52-29740-00MSD06.201712.2017פתח מידע נוסף
pdfציטראפליט03.05.2017151-44-33901-00Trima06/2017הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfטמוקסיפן טבע ® 20 מ"ג30.04.2017142-98-33084-00Teva08.201711.2017פתח מידע נוסף
pdfטרזוסין טבע ® 2 מ"ג30.04.2017138-84-31459-00Teva07/2017 10/2017פתח מידע נוסף
pdfפיפרצילין/ טזובקטם פאנפרמה 4 גרם/ 500 מ"ג24.04.2017148-38-33136-00PHARMALOGIC LTDמיידי09.2017פתח מידע נוסף
pdfפלודרבין "אבווה" 50 מ"ג/2 מ"ל24.04.2017138-60-31781-00PHARMALOGIC LTDמיידי12.2017פתח מידע נוסף
pdfסיזוניק L24.04.2017148-04-33334-00Teva07.2018הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
pdfפלרקס24.04.2017061-04-27349-00Lapidot11.2017הפסקת שיווק לצמיתותפתח מידע נוסף
 הקודם
הקודם
הבא לעמוד אחרון
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה