בערים בהן מפלירים את המים – רמות העששת נמוכות , משרד הבריאות

בערים בהן מפלירים את המים – רמות העששת נמוכות

נושאים:
בריאות השן
תאריך פרסום:
11/12/2012 08:45
סמל משרד הבריאות
מחקר הפלרה 2011-2012

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית במשרד הבריאות, ערכה מחקר לבחינת יעילות הפלרת מי השתייה. 
המחקר נערך בין השנים 2011-2012 בראשותו של פרופ' הרולד סגן-כהן. 
המדגם כלל ילדים בני 12 שנים מהמגזר היהודי (חינוך ממלכתי וממלכתי – דתי) ומהמגזר הערבי, במסגרת בתי ספר (כיתות ו') ב-5 ערים בישראל.
נבדקו ערים שמבוצע בהן תהליך הפלרה וערים ללא תהליך  הפלרה.

היעד העיקרי של המחקר: מדידת התועלת  בתהליך הפלרת המים (לקידום בריאות הפה)  למול תופעות לוואי פוטנציאליות. 

שיטת המחקר : סקר שכבות אשכולות אקראי. שכבות = רמת הפלרה ורמה סוציו- אקונומית
אשכולות = כל כיתות ו' בבית הספר. אקראי = דגימת בתי הספר בתוך כל שכבה

תוצאות אוכלוסיית הסקר: 2181 (81.3%) תלמידים השתתפו במחקר, 148 (5.5%) סירבו להשתתף ו-354 (13.2%) לא היו בכיתה ביום הבדיקה.

גיל ממוצע  0.6 + 11.5 שנים. 1135 (52%) בנים ו 1046 (48%) בנות. 89% ילידי הארץ. 
חינוך ממלכתי: 1011 (46.4%), חינוך ממלכתי-דתי: 729 (33.4%) חינוך ערבי: 441 (20.2%). 
התפלגות זו דומה להתפלגות הכללית במדינה ולכן עשויה להיחשב כמייצגת. 
1167 (53.5%) חיים בעיר מופלרת, 1014 (46.5%) בעיר שלא מופלרת.
1170 (53.6%) חיים בעיר במעמד חברתי כלכלי גבוה, 1011 (46.4%) חיים בעיר במעמד חברתי כלכלי נמוך. על פי הדיווח, 89% מהילדים מצחצחים שיניים לפחות פעם ביום ויותר.
81% בסדר עד מרוצה מאוד ממראה צבע השיניים.

תוצאות הימצאות עששת

א. על פי: DMFT   (מספר השיניים עם ניסיון עששת, כולל: שיניים עם עששת לא מטופלת – D, שיניים שנעקרו בגלל עששת – M, שיניים שטופלו בגלל עששת – F )
ממוצע כללי:  1.17+1.72     D: 0.59+1.27       M: 0.005+0.08      F : 0.57+1.19
בהשוואה לממצאים קודמים ניכרת ירידה בהמצאות עששת בקרב בני 12 שנים בישראל.

ב. על פי אחוז הילדים החופשיים מעששת:

חופשיים מעששת : 1070  49.1%      עם ניסיון עששת:  1111  50.9% 
בהשוואה לממצאים קודמים ניכרת עליה באחוז החופשיים מעששת בקרב בני 12 שנים.
בערים המופלרות רמות העששת הינן נמוכות יותר ביחס לערים הלא מופלרות. הן בערים המופלרות והן בלא מופלרות, לילדים ערביים יותר עששת. רמת העששת הנמוכה ביותר נמצאה בקרב ילדים יהודים חילוניים בערים מופלרות.

רמת עששת DMFT לפי מצב ההפלרה של העיר: מופלרת 0.98, לא מופלרת 1.38, כללי: 1.17. רמת העששת בערים המופלרות נמוכה פי 0.7 מרמת העששת בעיר שאינה מופלרת.
אחוז הילדים החופשיים מעששת בעיר מופלרת 56.4% גבוה פי 1.4 מאחוז הילדים החופשיים מעששת בעיר שאינה מופלרת 40.6%.

​מובהקות caries-free מובהקות​ DMFT
0.001> ​53.80% 0.001> ​1.01 חברתי כלכלי נמוך מופלר​
​37.50% ​1.52 ​חברתי כלכלי נמוך לא מופלר
0.001> ​57.90% ​0.022 ​0.97 ​חברתי כלכלי גבוה מופלר
​44.80% ​1.2 ​חברתי כלכלי גבוה לא מופלר
 

רמות העששת הנמוכות ביותר נמצאו בערים המופלרות (יותר נמוכות בערים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה). רמות עששת יותר גבוהות נמצאו בערים הלא מופלרות (יותר גבוהות בערים ברמה סוציו-אקונומית הנמוכה).
בערים מופלרות היו בערך פי 2 יותר ילדים חופשיים מעששת.

התוצאות מצביעות על ירידה משמעותית מובהקת ברמת העששת, לעומת הסקר הארצי האחרון שנערך לפני יותר מעשור ( DMFT של 1.6 בסקר שנערך בשנת  2002 לעומת DMFT של 1.1 בסקר הנוכחי). 
נמצא קשר מובהק וחזק, גם לאחר ניטרול גורמים נוספים של הפלרת מים עם רמת עששת נמוכה יותר ורמת בריאות (אחוזי ילדים חופשיים מעששת) גבוהה יותר.

יש לציין כי נמצא קשר בין הפלרת מים לבין סימני פלואורוזיס קלים, בדומה לממצאים בכל העולם. תופעה זו נחשבת כחלק מתהליך ההפלרה ואיננה משפיעה על המדיניות בנושא. 


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה