משרד הבריאות השיק היום תוכנית לאומית ל-MRI, משרד הבריאות

משרד הבריאות השיק היום תוכנית לאומית ל-MRI

נושאים:
בריאות הציבור; בתי חולים
תאריך פרסום:
20/09/2015 17:00

משרד הבריאות השיק היום את התוכנית הלאומית ל MRI במסגרתה תיערך הסדרה של מערך שירותי בדיקות ה-MRI בישראל

 
במסגרת התוכנית יוגדל מספר מכשירי ה-MRI בבתי החולים. בתי החולים יחויבו להפעיל מכשיר MRI כאשר משרד הבריאות יישא במימון חלק ניכר של המכשיר. בנוסף יורחבו שעות הפעילות של מכוני הדימות על מנת לקצר את העומסים הקיימים כיום בתורים לביצוע בדיקות MRI ויופעל מוקד לקידום אפשרי לתורים חריגים.
20092015_2.jpg   
שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן אמר במסיבת עיתונאים שכינס בלשכתו כי "אין סיבה שאזרחים יחכו חודשים ארוכים לבדיקת MRI. מדובר בסבל מיותר לחולים ועלינו לשנות זאת. החלטנו לחייב כל בית חולים להפעיל מכשיר כזה, ונשתתף במימון שלו. נתגבר כוח אדם ונפעל להקמת מרכז פענוח לאומי. הקמנו מוקד ייעודי בלשכתי לקידום תורים חריגים לטובת הציבור".
 
השר הודה בדבריו למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ולד"ר אסנת לוקסנבורג ראש אגף טכנולוגיות. "נאמר לי שאולי אין מספיק מפענחים וטכנאים במכוני הדימות ועל כן יושב כאן פרופ' קובי סוסנה, ראש איגוד הרדיולוגים והמועצה הלאומית לדימות שייתן פרטים על היערכות מכוני הדימות לטובת המערכת". אמר שר הבריאות ושיבח את הירתמות משרד האוצר, התגייסות קופות החולים, בתי החולים ואיגוד הרדיולוגים. 

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב: "התוכנית הלאומית ל- MRI היא חלק מקונטקסט רחב של פעילויות שאנו עובדים עליהן במקביל, שנועדו לאפשר מערכת איתנה ומענה לציבור במכלול האתגרים העומדים לפנינו. נמצאים כאן יו"ר האיגוד הרדיולוגי ומנהלי קופות החולים שהם שותפים מלאים לתכנית. אנו כמשרד הבריאות מחויבים לוודא את איתנותם של קופות החולים.  אנו מוטרדים מהמצב בקופות החולים ואנו פועלים לתקן זאת ביחד עם משרד האוצר, באמצעות שינוי מדד יוקר הבריאות, חיזוק איתנות בתי החולים שישפיע על קופות החולים, ובהקצאת משאבים לקהילה. מדובר במערכת של קשרי גומלין ולא ניתן לטפל בגורם אחד מבלי לטפל בגורם האחר, לא ניתן לעשות שינוי ללא המכלול. אין כאן "זבנג וגמרנו", זה לא רק תוספת כסף. יש מכלול גדול של בעיות שנתנו להן  פתרונות גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, והשינוי הוא לאורך זמן. מדובר בתכנית שלמה וישימה בטווחי זמן מהירים."
  
התכנית הלאומית ל-MRI מהווה נושא אחד מתוך נושאי מיקוד נוספים, כחלק מהתכנית הכוללת לשיפור מערכת הבריאות הציבורית. על התוכנית הכוללת נמנה הטיפול בחדרי המיון, קיצור תורים לניתוחים, טיפול בזיהומים בפגיות ונושאים חשובים נוספים. מדובר בתכנית לאומית אשר גובשה בשיתוף  קופות החולים, בתי החולים, משרד האוצר, האיגוד הרדיולוגי, המועצה הלאומית לדימות.

התכנית הלאומית ל-MRI גובשה לאחר תהליך של מיפוי חסמים, שבעקבותיו נקבעו עקרונות לטיפול בתשתיות, בכוח אדם ובהיבטים הכלכליים. לצורך כך, בוצע באוגוסט 2015  מיפוי חסמים מול כלל המוסדות הרפואיים המפעילים כיום MRI. ממיפוי זה עלה כי בתחומי כוח אדם קיים מחסור בטכנאים מיומנים בהפעלת MRI, מחסור ברדיולוגים מפענחים לבדיקות MRI ומחסור בתקני טכנאים בבתי החולים הממשלתיים.
 
בהיבט הכלכלי נדרשו משאבים לעלות הפעלת משמרת שניה ושלישית ולטיפול בגידול בביקושים –  ויסות ביקושים ע"י המבטחים. בהיבט התשתיות קיימת ניצולת לא מלאה של המכשירים הקיימים, ומחסור במכשירים.
 

התכנית שגובשה נועדה לתת מענה לכל ההיבטים שעלו במיפוי החסמים:

תוספת מכשירי MRI
תוספת 7 מכשירים לבתי חולים ציבוריים כלליים עם חדר מיון ללא MRI, ותוספת 2 מכשירים לקופות חולים לאומית ומאוחדת. למכשירים אלו, משרד הבריאות יעניק סיוע במימון רכש MRI בסך 3 מיליון ₪ למכשיר. התוכנית צפויה להביא לכך שבישראל יפעלו 46 מכשירי MRI.

ייעול תשתיות
העלאת ניצולת המכשירים הקיימים ל-24/6 ו- 24/7 לבדיקות דחופות, באופן מיידי בהתאם לצורך, וייעול הליכי הפענוח ובחינת הקמת מרכז פענוח לאומי.
לצורך טיפול בהגדלת היקף הבדיקות המבוצעות במימון קופות החולים, גובש מודל תימרוץ להגדלת מספר הבדיקות במימון קופות החולים, לקיצור תור הממתינים לבדיקות, והוקצה תקציב ייעודי למודל.

לצורך טיפול בכוח אדם (טכנאים), מוקם בימים אלו מרכז ארצי להכשרת מקצועות הדימות, המשלב לימוד עיוני, מעשי וסימולטור מתקדם. מחזור א' להכשרת טכנאי רנטגן לביצוע בדיקות MRI ייפתח ב-18 בנובמבר 2015.
כמו כן, יתווספו באופן מיידי 77 תקני טכנאים לבתי החולים הממשלתיים.
 
לצורך טיפול בכח אדם (רופאים), יתווספו באופן מיידי  25 מתמחים ברדיולוגיה לתגבור התשתית העתידית. בנוסף, תושק תכנית Fellowship  לרדיולוגים מומחים שמטרתה להגדיל באופן מיידי את מספר המומחים היכולים לפענח בדיקות MRI. התכנית תביא לגידול  שנתי של כ-15% במספר הרדיולוגים המיומנים בפענוח MRI.
 
לצורכי מעקב ופיקוח יוקם מערך למעקב ודיווח על היקפי הבדיקות המבוצעות, זמני המתנה, דפוסי שימוש נוספים, סקרים עתיים לבדיקת התקדמות התכנית ועוד. במסגרת התכנית, ידווחו קופות החולים ויחידות ה-MRI במרכזים הרפואיים למשרד הבריאות את הנתונים הנדרשים. משרד הבריאות יפרסם את זמני המתנה לבדיקות במוסדות השונים.
20092015_3.jpg
 
ד"ר אסנת לוקסנבורג, ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות אמרה "נבנתה תוכנית רחבה שמטרתה להביא מחד גיסא להקלה מיידית בתורים ל-MRI ומאידך גיסא לבנות תשתיות מקצועיות ופיזיות, במטרה לשפר זמינות ונגישות באופן שיהלמו את הצרכים הרפואיים של הציבור בישראל. התוכנית מכילה מרכיבים חדשים שלא היו קיימים קודם, כגון: הקמת מרכז הכשרה הכולל סימולציה למקצועות הדימות, הכשרה מרכזית להתמודדות בפיענוח MRI, לצד סיוע ותמיכה כספית לרכישת MRI".
 
מנכ"לי קופות החולים, אלי דפס מנכ"ל הכללית, רן סער מנכ"ל מכבי, ניסים אלון מנכ"ל לאומית וזאב וורמברנד מנכ"ל מאוחדת, שיבחו את המהלך של שר הבריאות ואמרו שיפעלו בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות להצלחת התוכנית הלאומית ולהביא לשינוי במצב הקיים במערך ה-MRI בישראל לטובת המבוטחים.