דו"ח החדש "מבט על הבריאות 2013", משרד הבריאות

דו"ח חדש "מבט על הבריאות 2013"

נושאים:
בריאות הציבור
תאריך פרסום:
20/11/2013 18:00
סמל משרד הבריאות

דו"ח חדש "מבט על הבריאות 2013"​

ה-OECD, עם צאת הדו"ח החדש – מבט על הבריאות 2013:
שיעור הגידול בהוצאה לבריאות לנפש ברוב מדינות ה OECD-ירד בשנים 2011-2009 עקב המשבר כלכלי . אולם, בישראל שיעור הגידול בהוצאה המשיך לעלות בשנים אלו.
OECD says according to the new report - Health at a Glance 2013:
The rise of Health Spending per Capita has fallen in most of the OECD countries in 2009-2011 due to the crisis. However, in Israel the growth rate continued rising.

במדינה אחת מתוך שלוש מדינות החברות ה-OECD חלה ירידה בסך ההוצאות לבריאות בין השנים 2011-2009 לעומת השנים שקדמו למשבר, כאשר במדינות שנפגעו בצורה חזקה מהמשבר הירידה בולטת יותר. כך על פי דוח חדש של ה-OECD  - Health at a Glance 2013  ,המתפרסם היום וכולל נתונים השוואתיים ועדכניים בתחום הבריאות ומערכות בריאות במדינות ה-OECD. מחבריו טוענים כי הממצאים מצביעים על חשיבותה של ההשקעה של מדינות  בהפיכת מערכת הבריאות ליעילה ונגישה יותר.
ההוצאה הלאומית לבריאות לנפש ירדה ב-11 מתוך 33 ממדינות ה-OECD בשנים 2011-2009,  ביוון חלה ירידה של 11.1% ובאירלנד ירידה של 6.6%. גם במדינות אחרות חלה האטה בגידול ההוצאה לנפש, כולל בארצות הברית (1.3%) ובקנדה (0.8%). לעומת זאת, בישראל וביפן ישנה האצה בהוצאה לבריאות החל בשנת 2009 ביחס לשנים קודמות. בישראל ההוצאה הלאומית לבריאות לנפש במחירים קבועים עלתה בשיעור שנתי ממוצע של 3.4% בשנים 2011-2009 ואילו בשנים 2009-2000 שיעור הגידול השנתי היה 1.3%.

24112013_1.jpg

עוד עולה מהדוח כי יותר משלושה רבעים ממדינות ה-OECD דיווחו על צמצום בהוצאה לרפואה מונעת במחירים קבועים בשנת 2011 לעומת 2010, ומחצית מהמדינות הוציאו אף פחות מאשר ב-2008. הפחתה באספקת שירותים רפואיים ושינוי במימון של שירותים אלו ע"י הגדלת התשלומים הישירים של משקי הבית עבור מטופלים, משפיעה גם כן על הנגשת שירותי הבריאות. העול  של ההוצאות הישירות של משקי הבית על בריאות יוצר מגבלות בגישה לשירותי בריאות בכמה מדינות. לפי ממוצע הOECD- בשנת 2011, 20% מההוצאה הלאומית לבריאות משולמת ישירות ע"י מטופלים. טווח הנתונים נע בין פחות מ-10% בהולנד וצרפת ועד יותר מ-35% בצ'ילה, קוראה ומקסיקו. בישראל שיעור ההוצאות הישירות של משקי בית כאחוז מההוצאה הלאומית גבוה מממוצע מדינות ה-OECD ומהווה כ-25% מההוצאה הלאומית לבריאות.
24112013_2.jpg
לגבי מדדים אחרים, השפעת המשבר על הבריאות הינה מעורבת, כך על פי מחברי הדוח . שיעורי התאבדות במדינות השונות למשל עלו בתחילת המשבר, אך התייצבו בינתיים.  שיעורי התמותה מתאונות דרכים ירדו.  גם צריכת אלכוהול ושכיחות עישון ירדו במדינות רבות.
בישראל, שיעור התאבדויות ושיעור התמותה מתאונות דרכים נמוך יחסית למדינות ה-OECD, וקיימת בשנים האחרונות מגמה של ירידה קלה בשיעור התמותה מתאונות דרכים  אך לא מהתאבדויות. שיעור צריכת אלכוהול נמוך מאד יחסית למדינות ה-OECD, ושיעור המעשנים נמוך יחסית לממוצע מדינות ה-OECD, בעיקר בשל שיעורי עישון נמוכים בקרב נשים.


24112013_3.jpg
24112013_4.jpg

24112013_5.jpg
24112013_6.jpg
בדוח מבט על הבריאות 2013 ניתן למצוא ממצאים רבים נוספים, ביניהם:
לראשונה, תוחלת החיים הממוצעת במדינות ה-OECD עלתה על 80 שנה (80.1 ב-2011), עליה של 10 שנים מאז 1970. בשוויץ, ביפן ובאיטליה תוחלת החיים הגבוהה ביותר. מגמת העלייה בתוחלת החיים לא הואטה גם בשנות המשבר הכלכלי. בישראל, תוחלת החיים גבוהה יחסית, במקום התשיעי בדרוג מדינות ה-OECD עם תוחלת חיים של 81.8 שנים. תוחלת חיים של הגברים הישראליים (79.9) ממוקמת במקום הרביעי בין מדינות ה-OECD ושל הנשים הישראליות (83.6) במקום ה-13.
 

24112013_8.jpg


שכיחות מחלות כרוניות כמו סוכרת ודמנציה עולה במדינות ה-OECD. בשנת 2011, לקרוב ל-7% מבני 79-20, או למעל  85 מליון אנשים הייתה סוכרת. מספר זה עולה עם השנים, גם כתוצאה מהעלייה בשיעורי ההשמנה במדינות המפותחות. בישראל שיעור החולים בסוכרת גבוה מעט יחסית לממוצע ה-OECD   .
 
24112013_9.jpg


מידע נוסף באתר ה-OECD: www.oecd.org/health/healthataglance


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור