ממצאי מחקר חדש מזווית של מעמד חברתי-כלכלי ביישובי המגורים של המרואיינים, משרד הבריאות

ממצאי מחקר חדש מזווית של מעמד חברתי-כלכלי ביישובי המגורים של המרואיינים

תאריך פרסום:
29/11/2011 08:30
​​פרסום חדש של משרד הבריאות מציג ממצאי מחקר חדש מזווית של מעמד חברתי-כלכלי ביישובי המגורים של המרואיינים
 
הרציונל: מעמד חברתי-כלכלי של אזור המגורים משתקף, בין השאר, ברמת התשתיות והשירותים ובמרקם החברתי. כתוצאה מכך למעמד חברתי-כלכלי של סביבת המגורים, ישנן השלכות על מצב הבריאות והתפקוד. זיהוי של קבוצות אוכלוסיה שמאופיינות בערכים נמוכים של מדדים חברתיים-כלכליים לעומת שאר האוכלוסייה באותו אזור, חוצה גבולות מוניציפאליים ומאפשר לשרטט מפה של פריפריה חברתית ללא קשר עם המיקום הגיאוגרפי. 
  
 
שיטות: המחקר מתבסס  על נתונים של סקר בריאות לאומי 4\2003 (משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). הסקר כלל התייחסות לשאלות ייחודיות שלא מופיעות בסקרי הבריאות האחרים. נדגמו 7,075 בני 21+, רואיינו 4,859 נדגמים פנים אל פנים, בביתם. שיעור היענות 72.6%. נושאים ייחודיים שנחקרו בסקר בריאות לאומי ושמשו את המחקר: הערכה עצמית של מצב הבריאות, מוגבלות גופנית כרונית בתפקוד יומיומי, כאבים כרוניים, בעיות שינה בלילה, ישנוניות ביום ואבחנות פסיכיאטריות באמצעות שאלון מובנה ( Composite International Diagnosis Interview CIDI).
 
לקובץ של נתוני הסקר הוצמד נתון נוסף והוא אשכול חברתי-כלכלי של יישוב המגורים של המרואיין: על פי חישוב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל אחד מהישובים בישראל, שויך לאחד מ-10 האשכולות, מהרמה הנמוכה ביותר = 1, לגבוהה ביותר = 10. בעבודה זאת, עשרת האשכולות קובצו לשלוש קבוצות של מעמד חברתי-כלכלי:  נמוך (אשכולות 4-1) הכולל 1,295,246 תושבים, בינוני (אשכולות 7-5) הכולל 1,579,876 תושבים, גבוה (אשכולות 10-8) הכולל 795,878 תושבים.

 

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה