חוזרים ונהלים אחרוניםטיפול בכביסה במתקנים רפואיים בקהילה ,29/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2014.pdf2014-08-20 00:00:00תדריך לביצוע בדיקת סינון לראייה לתלמיד/ה ,17/2014http://www.health.gov.il/hozer/BZ17_2014.pdfקישור לחוזרים חוזר ראש שירותי בריאות הציבור בנושא: שירות בריאות לתלמיד מס' 21/13 http://www.health.gov.il/hozer/bz21_2013.pdf מחליף חוזר "תדריך לביצוע בדיקת סינון ראייה לתלמידים בבתי הספר" מנובמבר 2003 http://www.health.gov.il/hozer/bz_01112003.pdf2014-08-19 00:00:00תדריך להערכת גדילה ומצב תזונתי מהלידה עד גיל 6 שנים ,16/2014http://www.health.gov.il/hozer/BZ16_2014.pdfחוזר זה מחליף את התדריך להערכת גדילה ומצב תזונתי מהלידה עד גיל 6 שנים מינואר 20032014-08-18 00:00:00משלוח תבדידי קמפילובקטר ושיגלה למרכזים הארציים ,15/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz15_2014.pdfחוזר זה מעדכן ומשלים לחוזר המחלקה למעבדות מספר 2/1998 מתאריך 16/2/982014-08-17 00:00:00הנחיות דיגום מים לבקשת צרכןhttp://www.health.gov.il/hozer/Bsv_water_samples_home.pdf2014-08-12 00:00:00התפרצות מחלת נגיף האבולה במערב אפריקה אוגוסט, 2014 - עדכון ליום 12.08.14 ,14/2014http://www.health.gov.il/hozer/BZ14_2014.pdfבהמשך לחוזר ראש שרותי בריאות הציבור מס' 24/252014-08-12 00:00:00מחשוב תהליך הודעות פטירה ורשיון קבורה ,11/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2014.pdfבמשרד הבריאות, בשיתוף עם משרד הפנים, הרשות לאוכלוסין והגירה והלמ"ס, הוחלט למחשב את תהליך הודעות הפטירה, לצורך ייעול התהליך והקלה על הגורמים המדווחים (בתי החולים ולשכות הבריאות)2014-08-10 00:00:00מינוי לראשת שירותי בריאות הנפש ,14/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2014.pdf2014-08-10 00:00:00מינוי רו"ח אלון שלזינגר לחשב המשרד ,15/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2014.pdfרו"ח אלון שלזינגר נכנס לתפקיד החשב במשרד הבריאות. רו"ח שלזינגר שימש עד לאחרונה כחשב משרד הבינוי והשיכון ובעברו שימש כסגן חשב משרד הבריאות. המינוי נכנס לתוקפו ב- 13.7.20142014-08-10 00:00:00התפרצות מחלת נגיף האבולה במערב אפריקה אוגוסט 2014 ,13/2014http://www.health.gov.il/hozer/BZ13_2014.pdfהתפרצות מחלת נגיף האבולה במערב אפריקה אוגוסט 20142014-08-07 00:00:00הקמת מינהל איכות, שירות ובטיחות במשרד הבריאות ,16/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2014.pdfבמשרד הבריאות הוקם מינהל איכות, שירות ובטיחות, שייעודו לגבש, להוביל וליישם את מדיניות המשרד בתחומי איכות ובטיחות הטיפול הרפואי ובתחום השירות במערכת הבריאות בישראל.2014-08-07 00:00:00שימוש בגופות אדם לאחר המוות ,13/2014http://www.health.gov.il/hozer/MK13_2014.pdfשימוש בגופות אדם לאחר המוות2014-08-04 00:00:00נטילת מח עצמות ממי שאינו כשיר או אינו מסכים לתרום ,12/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2014.pdfנייר עמדה של המועצה הלאומית לביואתיקה2014-08-04 00:00:00נוהל ציון מגן שנערך על ידי ועדת הבוחנים הממשלתית ברפואת שינייםhttp://www.health.gov.il/hozer/dent_magen.pdf2014-08-03 00:00:00נוהל מוצרים הומאופתיים ,DR_10http://www.health.gov.il/hozer/DR_10.pdf2014-08-01 00:00:00נוהל בתי קירור / מחסנים המשמשים לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר ,05-012http://www.health.gov.il/hozer/Food05-012.pdfשירות המזון - נוהל בתי קירור / מחסנים המשמשים לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר2014-08-01 00:00:00הכנות רוקחיות מורכבות ובסיכון גבוה בבתי מרקחת ,135http://www.health.gov.il/hozer/DR_135.pdf2014-07-17 00:00:00תדריך לביצוע בדיקת סינון לשמיעה לתלמידים בבית הספר ,12/2014http://www.health.gov.il/hozer/BZ12_2014.pdfבדיקת סינון שמיעה מיועדת לאיתור תלמידים, שמצב שמיעתם עלול להגביל את תיפקודם והישגיהם החינוכיים כתוצאה מליקוי בשמיעה, במועד סמוך לכניסתם לבית הספר. תדריך זה מיועד להנחות את הצוות בביצוע הבדיקות2014-07-17 00:00:00פרטיות המטופל בבית מרקחת וחדר תרופות ,131http://www.health.gov.il/hozer/DR_131.pdf2014-07-15 00:00:00חקירה אפידמיולוגית של צבר תחלואה הקשור במזון ,11/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz11_2014.pdfיצירת כלי חקירה אפידמיולוגית אחיד, מקיף ומעודכן של צברי תחלואה הקשורים במזון.2014-07-14 00:00:00תנאי הכנה נאותים בבתי מרקחת – הכנות פשוטות ובינוניות לא סטריליות ,132http://www.health.gov.il/hozer/DR_132.pdf2014-07-13 00:00:00עדכון דרישות סף לתפקידים בכירים בסיעוד ,107/2014http://www.health.gov.il/hozer/ND107_2014.pdfעדכון דרישות סף לתפקידים בכירים בסיעוד2014-07-13 00:00:00הנדון: גישה ישירה לפיזיותרפיה ,27/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2014.pdfסימוכין: חוזרנו מס' 46/2009 בנושא: שירותי הפיזיותרפיה במכונים בקהילה 2014-07-10 00:00:00תעריפון אחיד לארוחות צהריים בבתי החולים ,03/2014http://www.health.gov.il/hozer/hashavut03_2014.pdf2014-07-09 00:00:00ביצוע בדיקות דימות החושפות ילדים ויילודים לקרינה מייננת ,01/2014http://www.health.gov.il/hozer/MTR01_2014.pdfסימוכין: חוזר מנכ"ל 18/092014-07-07 00:00:00תזונה במסגרות לטיפול בהתמכרויות ,50.007http://www.health.gov.il/hozer/mtl50-007.pdf2014-07-01 00:00:00קובץ סטנדרטים ונהלים בבקרה- פיקוח ובקרה, מדידה, ניתוח ושיפור שירותי ברה"נ ,17.004http://www.health.gov.il/hozer/Mtl_17-004.pdfקובץ סטנדרטים ונהלים בבקרה- פיקוח ובקרה, מדידה, ניתוח ושיפור שירותי ברה"נ2014-07-01 00:00:00ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי ,106/2014http://www.health.gov.il/hozer/ND106_2014.pdfריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי2014-06-25 00:00:00שחרור ילדים שקיבלו סדציה ("השראת שינה") במכון שמיעה ודיבור על ידי אחות מוסמכת, לאחר בדיקת BERA ,105/2014http://www.health.gov.il/hozer/ND105_2014.pdfשחרור ילדים שקיבלו סדציה ("השראת שינה") במכון שמיעה ודיבור על ידי אחות מוסמכת, לאחר בדיקת BERA2014-06-25 00:00:00בנק חלב אם – הסטנדרטים והתקנות המתאימים להפעלה בישראל ,26/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2014.pdfסימוכין : חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס' 10/2014 מיום: 7.4.20142014-06-23 00:00:00טיפול בנפלים עוברים מתים תינוקות רכים ובחלקי גוף אדם ,23/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2014.pdfמטרה החוזר היא קביעת הנחיות אחידות לניהול תהליך הטיפול בנפלים, בעוברים מתים, בתינוקות רכים, בחלקי גוף אדם שנכרתו עד לשלב מסירתם לקבורה. 2014-06-23 00:00:00איסור השימוש בתבניות משומשות של ביצים ,09/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz09_2014.pdfמטרת החוזר: לתקשר את הסיכון לשימוש בתבניות משומשות של ביצים. מועד תחילה: ההנחיה תהיה בתוקף החל ממועד פרסום החוזר.2014-06-05 00:00:00​מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות מוסמכות​ ,104/2014http://www.health.gov.il/hozer/ND104_2014.pdfמתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות מוסמכות2014-06-02 00:00:00נוהל AC-01: מערכות מיזוג אויר, מהדורה שניה ,AC-01http://www.health.gov.il/hozer/Pln_AC-01.pdfנוהל AC-01: מערכות מיזוג אויר2014-06-01 00:00:00הסדרת פעילות בתי החולים הממשלתיים ותאגידי הבריאות עם אגודות הידידים שעל -ידם ,02/2014http://www.health.gov.il/hozer/hashavut02_2014.pdf2014-05-29 00:00:00הנחיות למניעת התפשטות Clostridium difficile במוסדות רפואיים ,23/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2014.pdf2014-05-29 00:00:00התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים – מעקב וליווי ,22/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2014.pdf2014-05-28 00:00:00מעקב פרסומים- מוצרי טבק ומשקאות אלכוהוליים ,TA-05/2014http://www.health.gov.il/hozer/ENF-TA-05_2014.pdfאגף לאכיפה ופיקוח - המחלקה למניעת עישון ואלכוהול פרסמה את נוהל מעקב פרסומים- מוצרי טבק ומשקאות אלכוהוליים2014-05-21 00:00:00בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית ,21/2104http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2014.pdf2014-05-20 00:00:00הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי ,103/2014http://www.health.gov.il/hozer/ND103_2014.pdfהבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי2014-05-20 00:00:00ביקורים חוזרים במחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון) ,20/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2014.pdfביקורים חוזרים במחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון)2014-05-20 00:00:00עדכון הנחיות לחיטוי עור וצנתרים בפגים ויילודים ,19/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2014.pdf2014-05-18 00:00:00הכנת תרכובות מזון לתינוקות ותרכובות מזון ייעודי במוסדות רפואיים ,18/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2014.pdfסימוכין : חוזרנו מס' 2/2005 מיום: 4.1.2005 2014-05-15 00:00:00עדכון נספחים בחוזר מנכ"ל על חיסון עובדי מערכת בריאות בעניין סירוב לחתום על "טופס סירוב" ,08/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2014.pdfעדכון חוזר מנהל כללי מס' 28/2011, מיום 16.11.2011. עדכון חוזר מנהל כללי מס' 07/2013 מיום 04.03.2013.2014-05-14 00:00:00א. ניתוחים לשינוי מין, ב. תיקון פגמים במצבים של HERMAPHRODITISM ודומיהם ,16/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2014.pdfסימוכין: חוזר מנהל רפואה מס' 39/1986 הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר בנושא שבנדון המחליף ומעדכן את חוזרנו שבסימוכין.2014-05-12 00:00:00החלטה על הוצאת צנתר משלפוחית השתן ,102/2014http://www.health.gov.il/hozer/ND102_2014.pdfהחלטה על הוצאת צנתר משלפוחית השתן2014-05-12 00:00:00יבוא וטרינריה - הנפקת אישור יבוא ,05-010http://www.health.gov.il/hozer/Food05-010.pdf2014-05-10 00:00:00תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט ואישור רופאים לרפואת ספורט ,17/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2014.pdfסימוכין: סעיף 5(ג) לחוק הספורט התשמ"ח - 1988 תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) התשע"ד- 2014 תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט - "ועדת לוטן" חוזרנו מס' 27/2008 מיום: 20.7.2008 2014-05-08 00:00:00מפעלים פרמצבטיים , יבואנים, בתי מסחר ומעבדות שירות מפוקחים בישראל/חו"ל ,ISCP_07052014http://www.health.gov.il/hozer/ISCP_07052014.pdf2014-05-07 00:00:00עדכון חוזר 10/13 בנוגע לנגיף קורונה חדש (MERS-CoV) - אפריל 2014 ,07/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz07_2014.pdfחוזר זה מעדכן חוזר שערותי בריאות הציבור מספר 10/20132014-05-05 00:00:00הרחבת מערך העוסקים בסיעוד ,101/2014http://www.health.gov.il/hozer/ND101_2014.pdf2014-04-30 00:00:00תהליכי אישור מקדימים לביצוע בדיקות ,02/2014http://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2014.pdfהחוזר מסדיר את נושא ניהול הליכי הבקרה שקובעת קופת חולים ביחס למימון תרופות, כאשר הליכים אלה מתנים אישור התרופה באישור מקדים של גורמים מטעם הקופה2014-04-29 00:00:00חולים במלכוד 2 - טיפול בהקדמת תורים במקרים דחופים ואיסור גביית ,03/2014http://www.health.gov.il/hozer/sbn03_2014.pdfטיפול בהקדמת תורים במקרים דחופים ואיסור גביית תשלום פרטי עבור הקדמת תורים2014-04-29 00:00:00הנחיות לטיפול בפסולת ברפאות שיניים ,1.8http://www.health.gov.il/hozer/DT01_08.pdfמהדורה מס' 4, עדכון ב- 27.4.2014 2014-04-27 00:00:00נוהל 129 - אבטחת איכות ייבוא מוסדי ופרטני של תכשירים על-פי תקנה 29לתקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986 ,129http://www.health.gov.il/hozer/DR_129.pdfעדכון 12014-04-13 00:00:00​סמנים באולטרה סאונד (על שמע) בטרימסטר השני לאיתור תסמונת דאון ותסמונות גנטיות אחרות​ ,13/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2014.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 05/1998 מיום 23.8.1998 חוזר מעדכן המחליף ומבטל חוזר 05/19982014-04-07 00:00:00בנק חלב אם - הסטנדרטים והתקנות המתאימים להפעלתו בישראל ,10/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz10_2014.pdfמסמך זה קובע את הסטנדרטים להקמת ולהפעלת בנק חלב אם בישראל.2014-04-07 00:00:00אישור אביזרי שיקום, ניידות ומכשירי הליכה ותותבות גפיים לנפגעי תאונות דרכים ,15/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2014.pdf2014-04-06 00:00:00הנפקת אישורי מחלה עצמיים ע"י רופאים ,10/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2014.pdf2014-04-03 00:00:00מדיניות תנאי רישום ושימוש בתכשירי ביו-סימילאר - Bio-Similar ,127http://www.health.gov.il/hozer/dr_127.pdf2014-04-01 00:00:00רישום תכשירים ותיקים ,120http://www.health.gov.il/hozer/DR_120.pdf2014-04-01 00:00:00שירותי הובלה ומסירת תכשירים מבית מרקחת באמצעות מכירה מקוונת או שליחים ומענה בשעת חירום ,128http://www.health.gov.il/hozer/DR_128.pdfנוהל זה מחליף את נוהל 42: מכירה מקוונת של תכשירים מבית מרקחת שמבוטל עם פרסום נוהל זה.2014-04-01 00:00:00נסיגה מחובת הסודיות בעבודת הפסיכולוג ,22632114http://www.health.gov.il/hozer/psyc_confidentiality.pdf2014-03-27 00:00:00קורס ATLS למתמחים במקצועות הכירורגיים ,14/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2014.pdf2014-03-27 00:00:00בדיקות דם סמוי בצואה - סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת ,12/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2014.pdf2014-03-25 00:00:00הגשת המלצה למכשירי שיקום וניידות - העברת מידע בין קופות החולים למשרד הבריאות ,11/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2014.pdfסימוכין: חוזרנו מס' 22/2010 מיום: 13.9.2010. חוזרנו מס' 7/2013 מיום: 29.1.2013 חוזרנו מס' 1/2014 מיום: 7.1.2014 2014-03-16 00:00:00המלצה והתאמת עמידונים לילדים ונוער עד גיל 21 עם מוגבלות פיזית חמורה לשימוש בביתם ,10/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr2014_10.pdfסימוכין: חוזר המנהל הכללי מס' 2/14 מיום 12 בינואר 2014 בנושא הרחבת הסל2014-03-11 00:00:00דו"ח שנתי 2013 יעדים - 2014 ,100/14http://www.health.gov.il/hozer/ND100_2014.pdf2014-03-11 00:00:00הנחיות לתיעוד ברשומות טיפת חלב לאחר הסבה ל"מחשבה בריאה" ,06/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz06_2014.pdf2014-03-03 00:00:00נוהל ניתוק מערכות אלקטרו-מכניות במיתאר רעידות אדמה ,נוהל ניתוק מערכות אלקטרו-מכניות במיתאר רעידות אדמהhttp://www.health.gov.il/hozer/pln_01032014.pdf2014-03-01 00:00:00טיפול במים לשימוש בהמודיאליזה ,09/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2014.pdfסימוכין: חוזרנו מס' 15/2008 מיום: 30.04.2008 2014-02-23 00:00:00אחות מומחית ,09/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2014.pdfבתאריך 21.11.2013 פורסמו ברשומות "תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד)" התשע"ד - 2013 התקנות מעגנות תואר אחות מומחית ומסדירות הליך הכשרה ורישוי של אחות מומחית בענף מומחיות מוגדר2014-02-20 00:00:00מתן אישור רפואי לחזרה למוסד חינוכי/מעון בגין מחלה מדבקת ,05/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz05_2014.pdf2014-02-17 00:00:00הסדרת כתב כיסוי ביטוחי לפעילות אגודות הידידים ,01/2014http://www.health.gov.il/hozer/hashavut01_2014.pdf2014-02-16 00:00:00שמירה על תזונה נבונה באתרי ממכר מזון במוסדות רפואיים ,08/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2014.pdf2014-02-10 00:00:00היערכות ליישום חוק ציוד רפואי התשע"ב-2012 ,07/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2014.pdf2014-02-10 00:00:00תרומת כליות מתורם שנפטר לאחר דום לב (CDC) אשר הביע את הסכמתו בחייו לתרומת איברים או שמשפחתו נתנה את הסכמתה בסמוך לפטירה ,08/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2014.pdf2014-02-10 00:00:00מתן ניתוח מוס כחלק מסל הבריאות הממלכתי ,01/2014http://www.health.gov.il/hozer/sbn01_2014.pdf2014-02-10 00:00:00מינוי גב' מיכל-אניטה שוורץ לרשמת הרפואית הארצית ,07/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2014.pdf2014-02-09 00:00:00נוהל דיווח תרומות 2013 ,06/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2014.pdfחוזר זה מחליף את חוזר מס': 21/12 מיום 30.12.2012 ונכנס לתוקף החל מ-1.1.2014.2014-02-02 00:00:00בדיקת אצווה ראשונה של תכשיר רפואי ,9http://www.health.gov.il/hozer/DR_9.pdfעדכון מס' 7, פברואר 20142014-02-01 00:00:00נוהל קבלה, תחזוקה וטיפול בסולר במערך אספקה לדיזל גנרטורים לשעת חרום (עדכון מס' 2– פברואר 2014) ,TPB_01102013http://www.health.gov.il/hozer/TPB_01102013.pdf2014-02-01 00:00:00הודעה על שינוי אריזה ותיווי של תכשיר משווק ,118http://www.health.gov.il/hozer/DR_118.pdf2014-02-01 00:00:00רישוי למוצרים להגנה מפני קרינת השמש ,124http://www.health.gov.il/hozer/dr_124.pdf2014-02-01 00:00:00שיתוף מידע רפואי במדינת ישראל ,05/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2014.pdf2014-01-29 00:00:00הגשת הצעות להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2015 - קול קורא ,04/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2014.pdfהגשת הצעות להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2015 - קול קורא2014-01-22 00:00:00נוהל לאיתור נשים בסיכון לדיכאון בהריון ולאחר לידה ,03/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2014.pdfחוזר זה מחליף חוזר 20/12 מיום 30.08.20122014-01-22 00:00:00נוהל להגשת בקשה להכללת תכשיר רפואי בסל שירותי הבריאות (לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994) ,53http://www.health.gov.il/hozer/DR53_10.pdf2014-01-21 00:00:00נוהל להגשת בקשה להכללת טכנולוגיה רפואית בסל שירותי הבריאות (לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994) ,53http://www.health.gov.il/hozer/DR53_10T.pdf2014-01-21 00:00:00מחזורי טיפולי הפרייה חוץ גופית (IVF) בסל השירותים ,06/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2014.pdfהנחיות חדשות לגבי טיפולי הפריה חוץ גופית (IVF) כולל הבהרות של היועצת המשפטית2014-01-20 00:00:00הסכמה לקבלת דם ומוצריו ,03/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2014.pdf2014-01-19 00:00:00חוק מידע גנטי התשס"א 2000 - דגשים ליישום ,04/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2014.pdfסימוכין: חוזרנו מס' 58/2004 מיום: 18.11.2004 2014-01-19 00:00:00תכנית סקר לאומית לגילוי סרטן השד ,05/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2014.pdfסימוכין : חוזר מנכ"ל מס': 10/12 מיום: 19.6.2012 2014-01-19 00:00:00הנחיות לדיגום ושינוע דגימות מים ללגיונלה ,02/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz02_2014.pdf2014-01-19 00:00:00נוהל הפעלת תוכנית קהילתית למעקב וטיפול אנטי-רטרו-ויראלי (ART) למהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי ,03/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2014.pdf2014-01-15 00:00:00נוהל להגשת בקשה לתעודת איכות לתכשיר ביולוגי חדש ,EX-013/01http://www.health.gov.il/hozer/EX-013-01.pdf2014-01-14 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2014 ,02/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2014.pdf2014-01-12 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2014 ,02/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2014.pdf2014-01-12 00:00:00הגדרת גבולות גזרה בין בית אוכל להכנה והגשה מחוץ לגבולות העסק, פריט 2.4 ג להסעדה (קייטרינג) פריט 2.4 ה ,01/2014http://www.health.gov.il/hozer/bz01_2014.pdf2014-01-09 00:00:00נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות ,01/2014http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2014.pdfנוהל זה מתייחס לתהליכי הטיפול בתחום מכשירי שיקום וניידות והוא אינו כולל את תהליכי הטיפול ומכשירי הליכה הניתנים באמצעות מכון לואיס. עדכון קריטריונים לכסא גלגלים ממונע ב - 14.4.20142014-01-07 00:00:00נוהל הגשת בקשות לרישום – נספח 3 (עדכון) , הדרישות לרישום תכשירים גנריים לסוגיהם ,46http://www.health.gov.il/hozer/DR_46.pdfעדכון מספר 3, ינואר 20142014-01-01 00:00:00הסדרת המענה הראשוני להגשת עזרה ראשונה ע"י כונני רפואת חירום ,01/2014http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2014.pdf2014-01-01 00:00:00תנאי אחסון והובלה של תכשירים ,126http://www.health.gov.il/hozer/dr_126.pdf2014-01-01 00:00:00מומחיות בסיעוד ,13/99http://www.health.gov.il/hozer/ND99_2013.pdfהחוזר פורסם בעקבות פרסום תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד) התשע"ד - 20132013-12-31 00:00:00הנחיות לניקוי חיטוי ועיקור של מכשירי הסתכלות תוך גופיים (אנדוסקופים) ,50/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2013.pdf2013-12-31 00:00:00שירות פרטי במסגרת תיירות מרפא ,51/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr51_2013.pdf2013-12-31 00:00:00Questions & Answers Pertaining to Procedure EX-012/01 for the Manufacture ,ISCP_29122013http://www.health.gov.il/hozer/ISCP_29122013.pdf2013-12-29 00:00:00עדכון חוזר 9/2010 - מימון שהייה בים המלח לחולי פסוריאזיס ,11/2013http://www.health.gov.il/hozer/sbn11_2013.pdfעדכון חוזר 9/2010 - מימון שהייה בים המלח לחולי פסוריאזיס2013-12-29 00:00:00דיווח על משך התור בקהילה לבדיקת רופא ולשירותים רפואיים ,49/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2013.pdf2013-12-29 00:00:00המחלקה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים בקופת חולים, מבנה ותפקידים ,48/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr48_2013.pdf2013-12-29 00:00:00נוהל קשרי לקוחות ,GQM-048/01http://www.health.gov.il/hozer/GQM048_01_08.pdf2013-12-26 00:00:00התוויות-SIR-Spheres ,47/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr47_2013.pdf2013-12-23 00:00:00דיווח על מחלת הסוכרת ,45/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2013.pdf2013-12-23 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2013 - טיפולי שיניים לסובלים מחוסר מולד מרובה של שיניים ,46/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2013.pdfסימוכין: חוזר מנכ"ל 2/13 משנת 20132013-12-23 00:00:00הנחיות לתכנון ובקרה על מערכת חיטוי קולחים ב - U.V ,25/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz25_2013.pdfחוזר זה מחליף את ההנחיות בנושא מיום 20.1.20082013-12-22 00:00:00הפעלת מועד נוסף למבחנים בשיטת סימולציה ,73276913http://www.health.gov.il/hozer/ND-test-extra-date.pdfהגדרת תנאי הסף להפעלת מועד נוסף למבחנים בשיטת סימולציה2013-12-22 00:00:00רשם שבץ מוחי ,44/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2013.pdf2013-12-22 00:00:00שחרור מטופלים לאחר טיפול ביוד 131 ,43/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2013.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 64/2002. תיקון לנספח ה' לחוזר המפרט את ההגבלות למטופלים על פי האקטיביות השיורית בעת שחרורם לאחר טיפול ביוד 131: נספח ה'1 – לאחר טיפול ביוד למחלות ממאירות. נספח ה'2 – לאחר טיפול ביוד לפעילות יתר. 2013-12-19 00:00:00ייעוץ גנטי לשם אבחון מחלות או מומים בעובר לקראת הריון או במהלכו ,24/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ24_2013.pdfמטרת החוזר הינה להסדיר את הנושא של מתן יעוץ גנטי בנושא של אבחון מחלות או מומים בעובר - להלן "יעוץ גנטי". הייעוץ הגנטי יכול להינתן לפני ההריון או במהלכו.2013-12-11 00:00:00הנחיות להגשת תכנית, תפעול ובקרה של מתקני חיטוי מי שתייה ב - UV ,23/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz23_2013.pdf2013-12-10 00:00:00התוויות קליניות לבדיקת anti-CCP ,42/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2013.pdf2013-12-09 00:00:00סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים ,53/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr53_2013.pdfסימוכין: חוזר האגף לבריאות השן מס': 2.4. מיום :01.04.20092013-12-08 00:00:00נוהל חילוץ נכה כתוצאה מהשבתת הכיסא הממונע ,71191713_3http://www.health.gov.il/hozer/71191713_3.pdf2013-12-06 00:00:00מתן תרופות "בנות סיכון" ,41/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2013.pdfסימוכין: חוזרנו מס': 1/2009 מיום: 6.1.2009 חוזר 41/2013 מעדכן ומבטל את חוזר 1/20092013-12-05 00:00:00הנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתיה ,22/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz22_2013.pdf2013-11-28 00:00:00בתי תפילה למוסלמים ,40/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2013.pdf2013-11-25 00:00:00מתן ביאור בדו"חות הכספיים בדבר תמיכות ממשלתיות שהתקבלו ,10/2013http://www.health.gov.il/hozer/sbn10_2013.pdf2013-11-24 00:00:00הנחיות בנושא שיווק שליחת הודעות למבוטחי קופו"ח אחרות ומסלולי VIP ,09/2013http://www.health.gov.il/hozer/sbn09_2013.pdf2013-11-19 00:00:00גביה בעבור מכונים ומרפאות חוץ ,08/2013http://www.health.gov.il/hozer/sbn08_2013.pdf2013-11-17 00:00:00שירות בריאות לתלמיד ,21/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz21_2013.pdfחוזר זה מבטל את חוזר שירות בריאות הציבור 16/2012 מיום 31.08.20122013-11-14 00:00:00הנדון: ניפוק קלוזפין – עדכון ,39/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2013.pdfהננו להביא לידיעתכם כי לאחרונה שונו הוראות הניפוק של התכשירים המכילים קלוזפין - בוטלה ההגבלה על ניפוק התכשיר רק בבית מרקחת של בית חולים ב- 18 השבועות הראשונים לטיפול, רק בבית מרקחת של בית חולים ומעתה ואילך ניתן יהיה לנפק את התכשיר בבית מרקחת בקהילה.2013-11-12 00:00:00אבחון ילדים בספקטרום האוטיזם ,15/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2013.pdfחוזר זה מבטל חוזר קודם2013-11-10 00:00:00 אמות מידה לטיפול בריאותי מקדם - עדכון http://www.health.gov.il/hozer/mtl-Autism-treatment.pdfאמות מידה לטיפול בריאותי מקדם - עדכון 2013-11-06 00:00:00שירותי הפיזיותרפיה בבית המטופל ,37/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2013.pdf2013-11-04 00:00:00פעולות לביצוע ודיווח בסיום שנת כספים - בי"ח גריאטריים ופסיכיאטריים ,02/2013http://www.health.gov.il/hozer/hashavut02_2013.pdf2013-11-03 00:00:00פעולות לביצוע ודיווח בסיום שנת כספים - בי"ח כלליים ,03/2013http://www.health.gov.il/hozer/hashavut03_2013.pdf2013-11-03 00:00:00פעולות לביצוע ודיווח בסיום שנת כספים – לשכות בריאות ,04/2013http://www.health.gov.il/hozer/hashavut04_2013.pdf2013-11-03 00:00:00בנקי עצם ורקמת חיבור ,36/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2013.pdf2013-10-27 00:00:00העברת סיכום רפואי למבוטח בעת המעבר מקופה לקופה ,07/2013http://www.health.gov.il/hozer/sbn07_2013.pdfממשיך חוזר מינהל רפואה 85/19962013-10-23 00:00:00הזרקת בוטוקס ע"י רופאי שיניים ,35/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2013.pdf2013-10-22 00:00:00Authorised Person – Pedigree Document ,ISCP_20102013_1http://www.health.gov.il/hozer/ISCP_20102013_1.pdf2013-10-20 00:00:00Authorised Person - Statement of Release ,ISCP_20102013_2http://www.health.gov.il/hozer/ISCP_20102013_2.pdf2013-10-20 00:00:00קווים מנחים לביצוע ניתוחים בריאטרים במבוגרים ,33/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2013.pdfסימוכין : חוזרנו מס' 27/2012 מיום: 14.10.2012 הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן לחוזר שבסימוכין המחליף ומבטל אותו. 2013-10-17 00:00:00ניהול תחום השתלת קרנית ,34/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2013.pdf2013-10-17 00:00:00חולים במלכוד ,06/2013http://www.health.gov.il/hozer/sbn06_2013.pdf2013-10-13 00:00:00רענון נהלים בענין מגבלת שעות העסקה ביום תורנות והעברת מחלקה ,32/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2013.pdfסימוכין חוזר מס' 38/2000 מיום 15.08.2000 2013-10-13 00:00:00הכשרת חובש רפואת חירום / נהג אמבולנס ,30/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2013.pdfהכשרת חובש רפואת חירום / נהג אמבולנס2013-10-10 00:00:00הערכות לחורף – 2013-2014 ,31/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2013.pdf2013-10-10 00:00:00הנחיות להמשך פעילות טיפות חלב החל מתאריך 13.10.2013 ,20/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz20_2013.pdf2013-10-10 00:00:00תשלום עבור שירותים רפואיים בעת שהייה במוסד החלמה לאחר מחלת לב ,05/2013http://www.health.gov.il/hozer/SBN05_29013.pdf2013-10-09 00:00:00נתונים סטטיסטיים של רישום תכשירים רפואיים לתקופה ינואר-יוני 2013 ,REG_06102013http://www.health.gov.il/hozer/reg_06102013.pdf2013-10-06 00:00:00קווים מנחים לבצוע אבחון גנטי טרום השרשה ,29/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2013.pdfקווים מנחים לבצוע אבחון גנטי טרום השרשה2013-10-06 00:00:00טיפול בגוף אדם למטרה שאינה רפואית ע"י צוות רפואי ,28/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2013.pdf2013-10-03 00:00:00חובת מתן המלצות לשיקום במכתב שחרור רפואי ,27/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2013.pdf2013-10-02 00:00:00בקשה לשחרור ציוד קרינה מהמכס ,144http://www.health.gov.il/hozer/RD_144.pdfבקשה לשחרור ציוד קרינה מהמכס2013-10-01 00:00:00נוהל דיווח תופעות לוואי ומידע בטיחות חדש ,6http://www.health.gov.il/hozer/DR_06.pdf2013-10-01 00:00:00נוהל להגשת בקשות לרישום, שינוי וחידוש תכשירים רפואיים ,REG08_2012http://www.health.gov.il/hozer/Reg08_2012.pdf2013-10-01 00:00:00ייעוץ רוקחי יזום ומידע תרופתי על-ידי רוקח ,113http://www.health.gov.il/hozer/DR_113.pdf2013-10-01 00:00:00סכום השתתפות מרבית - תקרת השתתפותhttp://www.health.gov.il/hozer/mb-N1-10_2013.pdfסכום השתתפות מרבית - תקרת השתתפות - נספח לחוזר2013-10-01 00:00:00אות על מפעל חיים ,14/2013http://www.health.gov.il/hozer/MK14_2013.pdf2013-09-30 00:00:00תעודת הרשאה להוצאת דם ורידי – הודעת הבהרות ,MHB01_2013http://www.health.gov.il/hozer/MHB01_2013.pdfמבטל חוזר מס' 5/20112013-09-15 00:00:00"מגן שרת הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות לשנת תשע"ד 2013 ,13/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2013.pdf"מגן שרת הבריאות" לשנת תשע"ד-2013 יוענק למתנדבים/ות מצטיינים/ות אשר בפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת לבריאותו ורווחתו של הציבור ואשר יש בפעילותם, במסירותם ובדבקותם במשימה שנטלו על עצמם, לשמש אות ומופת לרבים.2013-09-09 00:00:00הפסקת הכרה בתחנות ניידות לרפואת ספורט ,26/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2013.pdfסימוכין : חוזר מס' 27/2008 מיום: 20.7.2008 2013-09-03 00:00:00מתן תרופות על ידי אחיות מוסמכות מחוץ למוסד רפואי ,98/2013http://www.health.gov.il/hozer/ND98_2013.pdfמתן תרופות על ידי אחיות מוסמכות מחוץ למוסד רפואי2013-09-02 00:00:00תפקידי רופא אחראי במרפאת שיניים של תאגיד ,2.6http://www.health.gov.il/hozer/DT02_06.pdfמהדורה מס' 12013-09-01 00:00:00נוהל הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד - מניעתי I ,8.2http://www.health.gov.il/hozer/DT08_02.pdfמהדורה מספר 7, עודכן ב 1.9.20132013-09-01 00:00:00דרישות תיעוד בתיק הפעוט במעונות יום שיקומייםhttp://www.health.gov.il/hozer/child-development-rehab-documentation.pdfדרישות תיעוד בתיק הפעוט במעונות יום שיקומיים2013-09-01 00:00:00פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות ,12/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2013.pdfפרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות2013-08-19 00:00:00עדכון חוזר 18/13 - מבצע חיסון פוליו, אוגוסט 2013 ,19/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz19_2013.pdfעדכון לחוזר שירותי בריאות הציבור 18/20132013-08-13 00:00:00מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית) ,11/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf2013-08-11 00:00:00הודעה על פגם; החזרת תכשיר מן השוק (Recall) ,3http://www.health.gov.il/hozer/DR_3.pdfעדכון מס' 62013-08-06 00:00:00מבצע מתן חיסון פוליו אוגוסט 2013 ,18/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz18_2013.pdfחוזר שירותי בריאות הציבור 19/2013 מעדכן חוזר זה2013-08-01 00:00:00השתלות אברים מן החי – עדכון נוהל ,10/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2013.pdfבהמשך לחוזרנו מס': 11/2009 מיום: 1.3.09, הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן של ההנחיות בנושא השתלות איברים מתורם חי.2013-08-01 00:00:00טבלת שינויים להגשה למכון ולמחלקת רישום ,ISCP30072013http://www.health.gov.il/hozer/ISCP_30072013.xls2013-07-30 00:00:00בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון לנשיאת עובר עם תסמונת דאון ,25/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2013.pdfסימוכין : חוזרנו מס': 6/2013 מיום: 4.2.2013 2013-07-29 00:00:00עדכון הסדרי תשלום ,ISCP_29072013http://www.health.gov.il/hozer/ISCP_29072013.pdf2013-07-29 00:00:00מתנדבי השירות הלאומי / אזרחי כמסייעים לרופאים מתמחים - הגדרת תפקיד ,24/2013http://www.health.gov.il/hozer/MR24_2013.pdf2013-07-24 00:00:00עדכון חוזר מנכ"ל על חיסון עובדי מערכת הבריאות ,17/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ17_2013.pdfסימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 7/13 בנושא חיסון עובדי מערכת הבריאות מיום 4 במרץ 20132013-07-24 00:00:00הפסקת שימוש במיכשור רפואי עם כספית – מדי חום ומדי לחץ דם ,23/2013http://www.health.gov.il/hozer/MR23_2013.pdfארגון הבריאות העולמי המליץ לאסור שימוש בציוד רפואי המכיל כספית2013-07-23 00:00:00חובת נוכחות רופא מומחה במלר"ד ,21/2013http://www.health.gov.il/hozer/MR21_2013.pdf2013-07-16 00:00:00הקמת אגף שירות כחלק ממנהל איכות ושירות במשרד הבריאות ,09/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2013.pdf2013-07-15 00:00:00מינוי ד"ר ורד עזרא למנהלת האגף לרפואה כללית ,22/2013http://www.health.gov.il/hozer/MR22_2013.pdf2013-07-14 00:00:00אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה ,20/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2013.pdf2013-07-14 00:00:00מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים ,19/2013http://www.health.gov.il/hozer/MR19_2013.pdf2013-07-08 00:00:00איסור התניית מסירת הודעת לידת חי בתשלום חוב כספי ,17/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2013.pdfחוזרנו מס' 29/2006 מיום: 27.8.062013-07-07 00:00:00שירותים בתחום השמיעה (אודיולוגיה) על ידי קלינאי תקשורת במכונים בבתי החולים, בקהילה ובמכונים פרטיים ,18/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2013.pdf2013-07-07 00:00:00ניהול נפרד של כספי פיקדונות מאושפזים בבי"ח פסיכיאטריים ,01/2013http://www.health.gov.il/hozer/hashavut01_2013.pdf2013-07-07 00:00:00הנחיות על חיסון מוהלים ,16/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ16_2013.pdf2013-07-04 00:00:00משלוח דגימות מים לבדיקת לגיונלה במסגרת חקירה אפידמיולוגית ,15/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ15_2013.pdf2013-07-03 00:00:00עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2013 ,04/2013http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2013.pdf2013-07-03 00:00:00נהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה – מרפאות שיניים בבעלות תאגיד (המפעילות פנורמי / C.T שיניים ,567http://www.health.gov.il/hozer/Rd_567.pdfנהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה – מרפאות שיניים בבעלות תאגיד (המפעילות פנורמי / C.T שיניים2013-07-01 00:00:00רישיונות לשימוש בקנביס ,106http://www.health.gov.il/hozer/DR_106.pdfעדכון מספר 2, יולי 20142013-07-01 00:00:00תשאול והדרכה רוקחית בעת ניפוק תרופות בבית מרקחת וחדר תרופות בקהילה ,112http://www.health.gov.il/hozer/DR_112.pdf2013-07-01 00:00:00מרשמים אלקטרוניים וחתימה אלקטרונית בקופת החולים ובמוסד רפואי ,107http://www.health.gov.il/hozer/DR_107.pdf2013-07-01 00:00:00תנאים לפינת מיהול בחדרי תרופות ,111http://www.health.gov.il/hozer/DR_111.pdf2013-07-01 00:00:00החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן ,97/2013http://www.health.gov.il/hozer/ND97_2013.pdfהחלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן2013-07-01 00:00:00הנחיות לביצוע בדיקות לאבחון נשאות HIV ,08/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2013.pdfהחוזר העוסק בהנחיות לביצוע בדיקות לאבחון נשאות המעבדתיים והמנהלתיים הקשורים לביצוע בדיקות לזיהוי נגיפי האיידס בישראל, מעדכן נהלים קודמים שפורסמו בנושא ומחליף את חוזר מנכ"ל מספר 22/20112013-06-30 00:00:00המצאות נגיף פוליו לא תרכיבי בביוב באזור הדרום(2) ,14/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ14_2013.pdf2013-06-27 00:00:00עיון וערעור בבחינת רישום ממשלתית בכתב - עדכוןhttp://www.health.gov.il/hozer/ND-0109.pdfהנוהל נועד להסדיר את הליך הערעור על תוצאות מבחן הרישום2013-06-26 00:00:00מילוי הוראה רפואית, שניתנה על ידי סטז'ר לרפואה, בשם רופא מורשה ,96/2013http://www.health.gov.il/hozer/ND96_2013.pdfמילוי הוראה רפואית, שניתנה על ידי סטז'ר לרפואה, בשם רופא מורשה 2013-06-24 00:00:00חוזר בנושא המצאות נגיף פוליו לא תרכיבי בביוב באזור הדרום ,13/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ13_2013.pdfמחלת הפוליו ) Poliomyelitis (, היא מחלה זיהומית הנגרמת על ידי נגיף ממשפחת ה - - C RNA enteroviruses 2 ו 3. הנגיף חודר לגוף דרך מערכת העיכול ) - , המכיל 3 זנים 1 fecal-oral ( וזמן הדגירה שלו למחלה לא שיתוקית הינו 3-6 ימים ו 7 עד 21 יום למחלה שיתוקית.2013-06-19 00:00:00עידוד ההנקה בבתי החולים ,16/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2013.pdf2013-06-19 00:00:00הדרת נשים ,03/2013http://www.health.gov.il/hozer/SBN03_2013.pdf2013-06-12 00:00:00הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים ,12/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ12_2013.pdfחוזר זה מחליף חוזר 12/11 מיום 25/10/11 http://www.health.gov.il/hozer/bz12_2011.pdf2013-06-06 00:00:00חובת דווח על זמני המתנה לניתוחים ,14/2013http://www.health.gov.il/hozer/MR14_2013.pdfמעדכן חוזר מינהל רפואה מספר 37/20122013-06-02 00:00:00נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה - מכשירי רנטגן לשימוש וטרינרי ,12http://www.health.gov.il/hozer/RD_12.pdf2013-06-01 00:00:00נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלת מכשירי פנורמי / C.T שיניים במרפאות שיניים פרטיותhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_138.pdf2013-06-01 00:00:00נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלת מכון לרדיולוגיה אבחנתיתhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_868.pdfנוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלת מכון לרדיולוגיה אבחנתית. נוהל מרכזי2013-06-01 00:00:00נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה - מכשירי סטטוס בלבד במרפאות שיניים פרטיות או תאגיד ,197http://www.health.gov.il/hozer/Rd_197.pdfנוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה - מכשירי סטטוס בלבד במרפאות שיניים פרטיות או תאגיד2013-06-01 00:00:00נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה של מערכת בבואת תהודה מגנטית – M.R.I. ,619http://www.health.gov.il/hozer/RD_619.pdfנוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה של מערכת בבואת תהודה מגנטית – M.R.I.2013-06-01 00:00:00רכש סם מסוכן והחזקתו לשימוש בניידת/אמבונלס לטיפול נמרץ ,64http://www.health.gov.il/hozer/DR_64.pdf2013-06-01 00:00:00פרוטוקול לטיפול בחשד לצביר סרטן (Cancer cluster) ,11/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ11_2013.pdf2013-05-30 00:00:00תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הגשת דוח), התשע"ג 2013 ,02/2013http://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2013.pdf2013-05-29 00:00:00הכרה בשירות רפואי מתמחה ,15/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2013.pdfבהמשך חוזר שבסימוכין אשר הגדיר הכרה בשירות רפואי מתמחה, החל ממועד פרסום חוזר זה תפעל ועדה בראשות המשנה למנכ"ל וראש מינהל הרפואה אשר תבחן מעת לעת את הבקשות להכרה בשירות רפואי מתמחה שיוגשו ע"י קופות החולים ובתי החולים.2013-05-28 00:00:00עדכון חוזר 26/12 בנוגע לנגיף קורונה חדש - מאי 2013 ,10/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz10_2013.pdfראה חוזר מעדכן של שירותי בריאות הציבור מס' 07/20132013-05-22 00:00:00תיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון מס' 2 - הוראת שעה), התשע"ג 2013 ,108http://www.health.gov.il/hozer/DR_108.pdf2013-05-01 00:00:00בדיקה היסתופטולוגית ,13/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2013.pdf2013-04-29 00:00:00נוהל מילוי הודעות פטירה במקרים של מוות מסיבה לא ברורה או חשד לאובדנות ,08/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2013.pdfנוהל מילוי הודעות פטירה במקרים של מוות מסיבה לא ברורה או חשד לאובדנות2013-04-22 00:00:00דיווח על תופעות לוואי חמורות או בשכיחות חריגה מתכשיר רפואי ,12/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2013.pdfתופעות לוואי כתוצאה מטיפול תרופתי עלולות לגרום לתחלואה ברמות חומרה שונות, ואף לתמותה. דיווח מסודר על תופעות לוואי וריכוז הנתונים המתקבלים הם תנאי בסיסי לניהול וקבלת החלטות מושכלות בארגון רפואי. 2013-04-21 00:00:00ועדת חריגים - נוהלי עבודהhttp://www.health.gov.il/hozer/Harigim_reg_1.pdf2013-04-15 00:00:00ייצור ויבוא תכשירים ניסיוניים במדינת ישראל ,EX-012-01http://www.health.gov.il/hozer/EX012_01.pdf2013-04-14 00:00:00הבטחת כשירות של אחות מוסמכת לצורך סיוע בלידת חירום בהיעדר מוסמך לילוד (מיילדת או רופא) ,95/2013http://www.health.gov.il/hozer/ND95_2013.pdfהבטחת כשירות של אחות מוסמכת לצורך סיוע בלידת חירום בהיעדר מוסמך לילוד (מיילדת או רופא)2013-04-10 00:00:00העסקת סטודנט לרפואה כמסייע לרופא (שלא במסגרת הלימודים) – הגדרת תפקיד ,11/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2013.pdf2013-04-09 00:00:00תנאים להפעלת מכון ממוגרפיהhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_05442413.pdf2013-04-02 00:00:00פיקוח ובקרה בקופות חולים ,10/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2013.pdfמשרד הבריאות מפקח על האיכות, השוויוניות והזמינות של שירותי הבריאות בישראל בין היתר באמצעות ביצוע פיקוח ובקרה על שירותי קופות החולים בקהילה. ממצאי הבקרות מסייעים לבחינת המדיניות במערכת הבריאות בישראל. 2013-03-20 00:00:00צירוף טלפוני של מבוטחים לתכניות השב"ן ,01/2013http://www.health.gov.il/hozer/sbn01_2013.pdf2013-03-05 00:00:00חיסון עובדי מערכת הבריאות ,07/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2013.pdfמחליף חוזר המנהל הכללי מס' 28/20112013-03-04 00:00:00טיפול מנהלת פנקס הפסיכולוגים בתלונה נגד פסיכולוג ,01/2013http://www.health.gov.il/hozer/psyc01_2013.pdfטיפול מנהלת פנקס הפסיכולוגים בתלונה נגד פסיכולוג2013-03-03 00:00:00ועדת רישום ,02/2013http://www.health.gov.il/hozer/psyc02_2013.pdfועדת רישום - פסיכולוגיה2013-03-03 00:00:00עריכת בקרות ,03/2013http://www.health.gov.il/hozer/psyc03_2013.pdfעריכת בקרות - פסיכולוגיה2013-03-03 00:00:00אישור העסקה זמני ,04/2013http://www.health.gov.il/hozer/psyc04_2013.pdfאישור העסקה זמני - פסיכולוגיה2013-03-03 00:00:00הארכת זמן בבחינות רישוםhttp://www.health.gov.il/hozer/ND-03237110.pdfהסדרת הליך הבקשה והאישור לתוספת זמן בבחינת רישום2013-03-01 00:00:00עבודת ועדת ההתוויות לשימוש בקנביס ,105http://www.health.gov.il/hozer/DR_105.pdf2013-03-01 00:00:00בדיקות סקר באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות ,07/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ07_2013.pdfמטרה :לקבוע כללים והנחיות לביצוע בדיקות סקר גנטי באוכלוסייה הכללית לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות)2013-02-27 00:00:00איסור מכירת מוצרי טבק בבתי חולים ,09/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2013.pdfסימוכין: חוזר מס': 7/2012 מיום: 7.2.12.2013-02-19 00:00:00טיפול בחומצה פולית למניעת מומים מולדים בתעלה העצבית ) NTDs - Neural Tube Defects ) ,06/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz06_2013.pdfמחליף חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מספר 28/12 מיום 18.12.12 , תדריך הסיעוד בבריאות הציבור. למתן תוסף ברזל וחומצה פולית לאשה הרה מיולי 1999 ותדריך למתן חומצה פולית מאוגוסט 202013-02-17 00:00:00שיפור חווית המטופל במערכת הבריאות ,06/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2013.pdf2013-02-10 00:00:00אמות מידה לטיפול פסיכולוגי רפואי ,08/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2013.pdf2013-02-04 00:00:00בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון לנשיאת עובר עם תסמונת דאון ,06/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2013.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה 15/2007 בנושא: בדיקות סקירה לגילוי תסמונת דאון המלצות המועצה הלאומית לרפואת נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה. חוזר זה הינו נוסח מתוקן לחוזר שבסימוכין המחליף ומבטל אותו. 2013-02-04 00:00:00בדיקות על שמע (אולטרא-סאונד) בהריון ,04/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2013.pdfסימוכין: חוזר המנהל הכללי 10/1995 נוסח חוזר בנושא שבנדון המחליף ומבטל את החוזר שבסימוכין. החוזר נכתב בשיתוף המועצה הלאומית לרפואה נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה, האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה והחברה הישראלית לאולטראסאונד במיילדות וגינקולוגיה.2013-01-29 00:00:00המלצה לזכאות להשתתפות במימון מכשיר שיקום וניידות - הרשאה לפיזיותרפיסט / מרפא בעיסוק ,07/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2013.pdfסימוכין: חוזרנו מינהל רפואה 22/20102013-01-29 00:00:00הגשת הצעות להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2014 - קול קורא ,04/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2013.pdf2013-01-27 00:00:00סל מזון לבתי חולים כלליים ,05/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2013.pdf2013-01-27 00:00:00תנאים וכללים לניהול קרן עצמית לביטוח אחריות מקצועית ,05/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2013.pdf2013-01-24 00:00:00נוהל למתן אישור לעריכת מחקר בתחנות טיפות חלב ולשכות הבריאות ,04/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ04_2013.pdf2013-01-17 00:00:00חוזר ייצור מזון בשיווק - הנחיות ליצור מזון בשיווק במסגרת רשיון למכירה במקום בלבד ,5/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ05_2013.pdf2013-01-17 00:00:00שגרת משלוח תבדידים לבדיקות אפידמיולוגיה מולקולארית של לגיונלה ,03/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ03_2013.pdfשגרת משלוח תבדידים לבדיקות אפידמיולוגיה מולקולארית של לגיונלה2013-01-16 00:00:00הנחיות לאבחון וניטור מחלת השעלת ,02/2013http://www.health.gov.il/hozer/BZ02_2013.pdf2013-01-14 00:00:00הפחתת ההשתתפות העצמית במימון מכשירי ניידות ,02/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2013.pdf2013-01-13 00:00:00ניהול הטיפול התרופתי במטופל עם מחלות כרוניות ,03/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2013.pdf2013-01-13 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2013 ,01/2013http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2013.pdfסימוכין: חוזר המנהל הכללי 02/2013 בהמשך לחוזר המנהל הכללי שבסימוכין בנושא הרחבת הסל לשנת 2013, להלן הנחיות לגבי השירותים שהוכללו בסל.2013-01-09 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2013 ,02/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2013.pdf2013-01-09 00:00:00הקמת מינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות ,03/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2013.pdf2013-01-08 00:00:00מעקב אשה הרה לנשים ללא מעמד ו/או ביטוח רפואי ,01/2013http://www.health.gov.il/hozer/bz01_2013.pdf2013-01-08 00:00:00הארכת מועדים להגשת בקשות לתעודות לפי הוראות המעבר בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ,01/2013http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2013.pdfביום 02.08.2012 פורסם תיקון לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח 2008 העוסק בהוראות המעבר של המקצועות ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, תזונה ופיזיותרפיה.2013-01-02 00:00:00נוהל להגשת בקשה להכללת תכשיר רפואי בסל שירותי הבריאות (לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994) ,53 גרסה 10http://www.health.gov.il/hozer/DR_53_10.doc2013-01-01 00:00:00נוהל להגשת בקשה להכללת טכנולוגיה רפואית בסל שירותי הבריאות (לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994)http://www.health.gov.il/hozer/DR_01012013_1.doc2013-01-01 00:00:00מתן שירות דנטלי לזכאי סל שיקום ,8.9http://www.health.gov.il/hozer/DT08_09.pdfמהדורה מס' 32013-01-01 00:00:00אמות מידה לשירות מרפאתי בבריאות הנפש הניתן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,70.002.01http://www.health.gov.il/hozer/mtl_70-002-01.pdfאמות מידה לשירות מרפאתי בבריאות הנפש הניתן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי2013-01-01 00:00:00יבוא מזון רגיל - רישום מוקדם ושחרור מהנמלhttp://www.health.gov.il/hozer/Food_05-007.pdfהליך הרישום המוקדם נועד לקצר את התהליכים של יבוא המזון וליצור מאגר נתונים של כל המזונות המיובאים לישראל2012-12-31 00:00:00חובת דווח תרומות ,21/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2012.pdfראה חוזר מנכ"ל 06/2014 שמעדכן את חוזר זה2012-12-30 00:00:00תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות ,27/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz27_2012.pdf2012-12-18 00:00:00טיפול בחומצה פולית למניעת מומים מולדים בתעלה העצבית (NTDs - Neural Tube Defects) ,28/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz28_2012.pdf2012-12-18 00:00:00נוהל זימון תור לפעילות מרפאתית בבתי חולים ,40/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2012.pdf2012-12-17 00:00:00עדכון חוזר 21/12 בנוגע לנגיף קורונה חדש - דצמבר 2012 ,26/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz26_2012.pdfחוזר שירותי בריאות הציבור 10/2013 מעדכן חוזר זה. חוזר זה מעדכן את חוזר בריאות הציבור מספר 21/20122012-12-16 00:00:00מדריך לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט ,25/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz25_2012.pdfמדריך זה מתווה מדיניות להזנת תינוקות ופעוטות ומיועד לעוסקים במקצועות הבריאות בקהילה ובבתי החולים. ההנחיות מכוונות להבטחת תזונה נבונה בילדות ולקידום הבריאות, בטווח הקצר ובטווח הארוך.2012-12-13 00:00:00כללים לביצוע ניתוחים והרדמות במרפאות כירורגיות בקהילה ,41/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2012.pdf2012-12-13 00:00:00מרשם תורמי מח עצם ,39/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2012.pdfחוזר זה מפרט את הנחיות משרדנו להסדרת פעילות של מאגרי דגימות ומידע אודות תורמי תאי-גזע המטופויטיים (מרשם תורמי מח עצם).2012-12-06 00:00:00תהליך אקרדיטציה/הסמכה בבתי חולים כלליים ,38/2012http://www.health.gov.il/hozer/MR38_2012.pdf2012-12-04 00:00:00ניהול הקניין הרוחני בקופות החולים ,14/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn14_2012.pdfדרישה כי כל קופת חולים תקבע נוהל מקיף בנושא זכויות הקניין ברוחני וניהול תוצרי הידע המופקים במסגרתה. כולל צרופה: הוראה של החשב הכללי "ניהול תוצרי ידע"2012-11-26 00:00:00ברור לילדים עם איחור התפתחותי כוללני או אוטיזם ,36/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2012.pdfסימוכין: חוזרנו מס': 25/2012 מיום: 20.8.20122012-11-25 00:00:00הסכמי אשפוז במערך האשפוז הגריאטרי ,30/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2012.pdf2012-11-20 00:00:00היחידה לבטיחות הטיפול בבית חולים, מבנה ותפקידים ,35/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2012.pdfהיחידה לבטיחות הטיפול בבתי החולים עוסקת בזיהוי אירועים חריגים, מיפוי תהליכים בעלי פוטנציאל לסיכון והסקת מסקנות מקומיות ומערכתיות המסייעות בגיבוש דרכי פעולה במטרה להפחית את שיעור האירועים החריגים במוסד ולהבטיח את בטיחות הטיפול.2012-11-20 00:00:00רישום ממוחשב של המתנה לניתוחים ,37/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2012.pdf2012-11-20 00:00:00התנהלות קופות חולים במקרים של היריון והפסקות היריון לנערות עד גיל 19 ,13/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn13_2012.pdf2012-11-19 00:00:00הנחיות לטיפול ותחזוקה של מכונות קרח בבתי אוכל ,24/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ24_2012.pdfההנחיות מיועדות למניעת זיהומים בקוביות או בפתיתי קרח המשמשים לקירור מוצרי מזון2012-11-15 00:00:00הגדרת מחלקה בשם "פנימית גריאטרית" ,33/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2012.pdf2012-11-14 00:00:00מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי שבתות וחגים ,32/2012http://www.health.gov.il/hozer/MR32_2012.pdf2012-11-13 00:00:00איתור מטופלים בסיכון לתת תזונה בבתי חולים כלליים ,34/2012http://www.health.gov.il/hozer/MR34_2012.pdf2012-11-13 00:00:00הנחיות להפעלת חדרי לידה ,31/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2012.pdfסימוכין: חוזרנו מס' 21/1998 , מיום 16.03.19982012-11-13 00:00:00טיפול בחשד לאלימות כנגד חסרי ישע המטופלים במערכת הבריאות ,20/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2012.pdf2012-11-01 00:00:00נוהל הפעלת בנק דם טבורי ציבורי ופרטי ,EX-003-02http://www.health.gov.il/hozer/EX-003-02.pdf2012-11-01 00:00:00דיווח על כוונה להפסיק שיווק/כוונה שלא לחדש רישום תכשיר רפואי ,104http://www.health.gov.il/hozer/dr104_2012.pdfעדכון מאי 20132012-11-01 00:00:00מתן שירות דנטלי לזכאי סל שיקום ,8.9http://www.health.gov.il/hozer/Dent08_09.pdfמהדורה מס' 32012-11-01 00:00:00סיום שנת כספים 2012 ,01/2012http://www.health.gov.il/hozer/hashavut01_2012.pdf2012-11-01 00:00:00סגירת שנת 2012 בי"ח גריאטריים ופסיכיאטריים ,02/2012http://www.health.gov.il/hozer/hashavut02_2012.pdf2012-11-01 00:00:00סגירת שנת 2012 לשכות בריאות ,03/2012http://www.health.gov.il/hozer/hashavut03_2012.pdf2012-11-01 00:00:00חצבת בישראל -עדכון ,22/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz22_2012.pdf2012-10-25 00:00:00הערכות לחורף 2012-2013 ,29/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2012.pdf2012-10-22 00:00:00הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה (מש"ל)http://www.health.gov.il/hozer/bsv_18-10-2012.pdfהנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה (מש"ל) - עדכון אוקטובר 20122012-10-18 00:00:00הנחיות לבקרת תחלואה בשחפת, חצבת ואבעבועות רוח באוכלוסיות מהגרים חסרי ביטוח בריאות ,28/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2012.pdfחוזר זה מחליף את חוזרנו הזמני מס': 23/2012 מתאריך: 16.7.2012 2012-10-16 00:00:00מינוי ד"ר אייל שוורצברג למנהל אגף הרוקחות ,19/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2012.pdfמינוי מנהל אגף הרוקחות2012-10-15 00:00:00קווים מנחים לביצוע ניתוחים בריאטרים במבוגרים ,27/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2012.pdfחוזר זה מבוטל. ראה חוזר מינהל רפואה 33/20132012-10-14 00:00:00עדכון בנוגע לנגיף קורונה חדש - ספטמבר 2012 ,21/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ21_2012.pdf2012-09-26 23:00:00זכאות לטיפולי אורתופטיקה ,12/12http://www.health.gov.il/hozer/Sbn12_2012.pdfזכאות לטיפולי אורתופטיקה2012-09-23 23:00:00הנחיות תחזוקה ותברואה של מתקני שתייה (קולרים)http://www.health.gov.il/hozer/bsv_coolers.pdfהנחיות תחזוקה ותברואה של מתקני שתייה (קולרים)2012-09-20 00:00:00מכתב שחרור אחיד ממחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים ,26/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2012.pdf2012-09-20 00:00:00הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות ,18/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2012.pdf2012-09-13 00:00:00תשלום השתתפות עצמית למזון תרופתי ,11/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn11_2012.pdf2012-09-12 00:00:00תוכנית לאומית לשימוש מושכל באנטיביוטיקה ,16/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2012.pdfמתווה לתוכנית לאומית לשימוש מושכל באנטיביוטיקה שתופעל בכלל מערכת הבריאות תחת הנחיה והבקרה של המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה במשרד הבריאות.2012-09-05 00:00:00איחוד רישום של תכשירים כימיים ממסלולי רישום שונים לתעודת רישום אחת ,REG09_2012http://www.health.gov.il/hozer/REG09_2012.pdf2012-09-04 00:00:00תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן) - תיקון תשע"ב - 2012 ,17/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2012.pdfבתאריך 29.4.2012 נכנס לתוקפו תיקון לתקנות בנושא דיווח ומידע מיוחד על מחלות הסרטן. השינוי העיקרי בתקנות הוא הרחבה של חובת הדיווח על גורמים שלא היו כלולים בתקנות המקוריות, ורענון חובת הדיווח של כל הגורמים הרלבנטיים לרישום הלאומי לסרטן.2012-09-03 00:00:00ציוד מתכלה ואביזרים המשלבים שימוש בחומר פעיל ,10/2012http://www.health.gov.il/hozer/Sbn10_2012.pdf2012-09-02 00:00:00נוהל לאיתור נשים בסיכון לדיכאון בהיריון ולאחר לידה ,20/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ20_2012.pdfראה חוזר חדש מספר שירותי בריאות הציבור מספר 03/20142012-08-30 00:00:00עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2012 ,09/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn09_2012.pdfעדכון ופירוט התשלומים המרביים בעד שירותי בריאות ותרופות עקב עליית מדד יוקר הבריאות. חוזר זה מעדכן חוזרים קודמים שמספרם:10/11 ,10/10, 9/07, 13/08, 8/09,4/09.2012-08-28 00:00:00דווח על מומים מולדים - ביטול מילוי ספח הודעת הלידה עבור שבוע לידה ,19/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz19_2012.pdfדווח על מומים מולדים - ביטול מילוי ספח הודעת הלידה עבור שבוע לידה2012-08-22 00:00:00ייעוץ גנטי לקראת הריון או במהלכו ,18/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ18_2012.pdfמטרת החוזר הינה להסדיר את הנושא של מתן יעוץ גנטי בהקשר של אבחון מחלות או מומים בעובר, יעוץ היכול להינתן לפני ההיריון או במהלכו2012-08-21 00:00:00פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות ,15/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2012.pdfפרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות2012-08-20 00:00:00בדיקות גנטיות ,25/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2012.pdfחוזר זה מבטל ומחליף את חוזר 38/03 שבסימוכין סימוכין: 38/03 מיום: 28.5.2003' 12/04 מיום: 2.5.2004 אמות מידה לבדיקות גנטיות במסגרת סל השירותים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. אמות המידה פורטו בחוזרינו שבסימוכין ומורחבות בחוזר זה. 2012-08-20 00:00:00תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות ,17/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ17_2012.pdfתדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות2012-08-13 00:00:00שירותי בריאות התלמיד ,16/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ16_2012.pdfחוזר זה מעדכן חוזר 14/2011 מיום 16.11.2011 ראה חוזר מעדכן 21/20132012-08-13 00:00:00אזהרה בנושא סכנות דיאטת דלות מאוד באנרגיה – מידע לאנשי המקצוע ,15/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz15_2012.pdfאזהרה בנושא סכנות דיאטת דלות מאוד באנרגיה – מידע לאנשי המקצוע,2012-08-12 00:00:00נוהל להקמת רישומים לאומיים למחלות או פעולות רפואיות ,14/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2012.pdf2012-07-25 00:00:00טיפול בדיגוקסין - הנחיות להחלפת התכשיר ,24/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2012.pdf2012-07-24 00:00:00נוהל פרסום צעדי אכיפה- איטליזים ,14/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ14_2012.pdf2012-07-23 00:00:00סטנדרטים ונהלים לקבלה ושחרור ממסגרות גמילה מסמים, אלכוהול וחומרים פסיכואקטיבים ,40.013http://www.health.gov.il/hozer/mtl40-013.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר לקבלה ושחרור מאשפוזית גמילה מסמים, אלכוהול וחומרים פסיכואקטיביים. נוהל זה בא בנוסף לנוהלים הקיימים בנושא של קבלה ושחרור ממסגרות גמילה מסמים, אלכוהול וחומרים פסיכואקטיביים2012-07-23 00:00:00נוהל אישור אצווה לשיווק ע"י היבואן ,EX004-04http://www.health.gov.il/hozer/EX004_04.pdfלי2012-07-19 00:00:00סל מזון למוסדות בריאות הנפש ,50.006http://www.health.gov.il/hozer/mtl50-006.pdfסל מזון למוסדות בריאות הנפש2012-07-16 00:00:00הנחיות לבקרת תחלואה בשחפת, חצבת ואבעבועות רוח בבתי החולים באזור תל-אביב ,23/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2012.pdf2012-07-16 00:00:00Compilation of Procedures on Inspections and Exchange of Information ,EX_16072012http://www.health.gov.il/hozer/EX_16072012.pdf2012-07-16 00:00:00הרחבת סל שירותי בריאות השן ,13/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2012.pdf2012-07-12 00:00:00העברת מכתב סיכום אשפוז לקופות החולים ,20/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2012.pdfמערכת הבריאות בישראל, על רבדיה השונים, מתמודדת עם הצורך בחיזוק הקשר שבין בתי החולים לקהילה לשם קיום הרצף הטיפולי במטרה לשפר את איכות הטיפול. על רקע זה, משרדנו מוביל, החל מנובמבר 2011, פרוייקט "שיתוף מידע רפואי" אשר טרם הושלם. 2012-07-11 00:00:00ועדת גושה ,21/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2012.pdfסימוכין : חוזר המנהל הכללי מס' 15/09 מיום: 17.3.09 הננו להודיעכם בזאת על ביטול פעילותה של הועדה לטיפול במחלת גושה שפעלה עד לאחרונה בראשות מנהל המחלקה לגנטיקה קהילתית ועל העברת האחריות להחלטה על טיפול לקופות החולים. 2012-07-11 00:00:00החזרת התכשיר אומריגם של חברת אומריקס לשיווק ,22/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2012.pdfסימוכין : חוזרנו מס': 35/2010 מיום: 10.11.102012-07-11 00:00:00עדכון להנחיות למרכולים ביטול שטח מינימום למרכול ,13/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz13_2012.pdf2012-07-09 00:00:00נתונים סטטיסטיים של רישום תכשירים רפואיים לתקופה ינואר-יוני 2012 ,REG07_2012http://www.health.gov.il/hozer/REG07_2012.pdf2012-07-08 00:00:00פרסום רשימת ההשתתפויות העצמיות וההחזרים עבור ניתוחים המתבצעים במסגרת תוכניות השב"ן ,08/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn08_2012.pdf2012-07-05 00:00:00נוהל להגשת בקשה לשינוי בתכשיר רפואי ,EX-009-01http://www.health.gov.il/hozer/EX-009-01H.pdf2012-07-04 00:00:00Standard Operating Procedure for Submitting an Application for a Variation for a Medicinal Product ,EX009/011http://www.health.gov.il/hozer/EX009_011.pdf2012-07-04 00:00:00הפעלת מרפאות שיניים לתלמיד ברשות המקומית - מניעתי II ,8.3http://www.health.gov.il/hozer/DT08_03.pdfמהדורה מספר 6, עודכן ב 19.06.20122012-07-01 00:00:00עידוד הנקה ,19/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2012.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 60/20012012-07-01 00:00:00"מגן שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות לשנת תשע"ב 2012 ,11/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2012.pdf2012-07-01 00:00:00אות על מפעל חיים לעוסקים במקצועות הבריאות ,12/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2012.pdf2012-07-01 00:00:00נוהל להגשת בקשה לתעודת איכות לצורך חידוש רישום של תכשיר רפואי ,EX-005-01http://www.health.gov.il/hozer/EX-005-01.pdf2012-07-01 00:00:00נוהל - הסדרת האזוריות באשפוז פסיכיאטרי ,01http://www.health.gov.il/hozer/nohal_ezoriut.pdfמטרת הנוהל להבטיח מתן שירותי בריאות הנפש באיכות סבירה, תוך זמן סביר ובמרחק סביר ממגורי המטופל; לדאוג כי המטופל יקבל את הטיפול באיזור מגוריו ולהסדיר את מנגנון הקריטריונים לטיפול מחוץ לאיזור.2012-07-01 00:00:00נוהל הסבת מעבדה בבית מרקחת לצרכים נוספים ,100http://www.health.gov.il/hozer/dr_100.pdfעדכון מס' 1, .19.03.20132012-07-01 00:00:00תיק מעבדה ,ISCP_21062012http://www.health.gov.il/hozer/ISCP_21062012.pdf2012-06-21 00:00:00מרכזי כוויות ארציים בישראל ,18/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2012.pdf2012-06-20 00:00:00מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות ,10/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2012.pdfחוזר זה מעדכן את חוזר מנכ"ל מס' 8/11 מיום 16.2.20112012-06-19 00:00:00הנחיות לאבחון מעבדתי של זיהומים הנגרמים ע"י CLostridium difficile ,12/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ12_2012.pdf2012-06-18 00:00:00הנחיות הנוגעות להיבטים בריאותייים של מהגרים מאפריקה הדרומית לסהרה והנחיות למניעת מחלת השחפת בקרב עובדים הנחשפים לשחפת בצורה משמעותית במסגרת עבודתם עם אוכלוסיה זו ,11/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ11_2012.pdfחוזר זה מחליף את חוזר שירותי בריאות הציבור 03/2008, מיום 09/12/20082012-06-12 00:00:00המלצות משרד הבריאות למתן חיסון נגד שלבקת חוגרת (Herpes Zoster) בתרכיב "Zostavax" ,10/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ10_2012.pdf2012-06-12 00:00:00הוועדה של משרד הבריאות להעברת מידע בין גופים ציבוריים ,01/2012http://www.health.gov.il/hozer/comp01_2012.pdf2012-06-12 00:00:00הנחיות בנושא "תנאי תברואה נאותים למרכולים" 2011http://www.health.gov.il/hozer/BSV_supermarkets.pdfהנחיות בנושא "תנאי תברואה נאותים למרכולים" 20112012-06-10 00:00:00לידות בית ,17/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2012.pdfסימוכין: חוזר מס' 01/2008. נוסח מעודכן לחוזר שבסימוכין המחליף ומבטל אותו. הנחיות לביצוע לידות בית תוך קביעת איזון בין חופש הבחירה של היולדת לבין הצורך לשמור על בטיחות היולדת ויילוד.2012-05-24 00:00:00העברה ישירה של התחייבויות כספיות מקופות חולים אל ספקי השירות הרפואי ,16/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2012.pdf2012-05-22 00:00:00אמות המידה להפעלת שירות בריאות מרחוק (טלה-בריאות/טלה-רפואה/Telemedicine) ,15/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2012.pdf2012-05-20 00:00:00גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים על ידי אחיות מוסמכות ,94/2012http://www.health.gov.il/hozer/ND94_12.pdf2012-05-17 00:00:00פורמט עדכני לעלון לצרכן ,REG_05/2012http://www.health.gov.il/hozer/Reg05_2012.pdfבהמשך לחוזרנו (ר-51) - מיום 08 באוגוסט 2011, עם התחלת יישום הפורמט העדכני לעלון לצרכן ביצענו שינויי נוסח קלים בפורמט.2012-05-13 00:00:00שמירה על איכות הסביבה במשרד הבריאות ,09/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2012.pdf2012-05-09 00:00:00מקצועות ניהול רישום ומידע רפואי במערך האישפוז ,14/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2012.pdfלמקצועות ניהול רישום מידע רפואי ולמקצועיות של העוסקים בהם ישנה חשיבות רבה, הקשורה לאיכות המידע הקליני ולניהול רשומות המטופל. המקצועיות הזו מאפשרת ניהול חשוב ומעודכן של המידע לצרכי המטופלים ובית החולים, תוך שמירה על חיסיון המידע ואיכות הנתונים הרפואיים2012-05-09 00:00:00חובת הודעה של מוסד רפואי על פטירות ואירועים מיוחדים ,11/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2012.pdfסימוכין: חוזר 23/1998 מיום 31.03.19982012-05-09 00:00:00רצף טיפולי למבוטחי קופות החולים - הנחיות ,13/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2012.pdf2012-05-07 00:00:00פרסום העוסק בגיוס מבוטחים לקופות החולים ולשב"ן ,07/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn07_2012.pdf2012-05-06 00:00:00בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע למדידת איכות במרפאות הקהילה ,08/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2012.pdfמשרד הבריאות נמצא בתהליך של בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע למדידת איכות בכלל מערכת הבריאות. מטרת המהלך היא לקדם את איכות הרפואה ושירותי הבריאות בישראל לשם צמצום חולי ושיפור בריאותו ואיכות חייו של המטופל2012-05-01 00:00:00כללים להתחשבנות ולהעברת מאושפזים מבית חולים כללי למחלקות לגריאטריה פעילה ,12/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2012.pdf2012-05-01 00:00:00ועדה ארצית לפי נוהל משרד הבריאות לברירת מין היילוד באבחון גנטי טרום השרשתי - עדכון שמות יו"ר הועדה והמרכזת ,07/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2012.pdfתיקון לחוזר מס' 21/05 מיום 9.5.20052012-04-25 00:00:00נהלי עבודה בבתי חולים פרטיים כלליים/כירורגיים ,10/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2012.pdfהגדרת כללים להבטחת טיפול רפואי איכותי תוך מתן מענה למאפיינים הייחודיים של בתי החולים הפרטיים. 2012-04-23 00:00:00הדרכה לנטילת תרופות בעת שחרור מאשפוז ,93/2012http://www.health.gov.il/hozer/ND93_12.pdf2012-04-17 00:00:00ציוד מתכלה במסגרת ניתוחים פרטיים בתוכניות השב"ן ,06/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn06_2012.pdf2012-04-16 00:00:00רשומת פסיכולוג בתיק מטופלhttp://www.health.gov.il/hozer/psyc_17974012.pdfרשומת פסיכולוג בתיק מטופל2012-04-16 00:00:00ישום תקן ישראלי לרשומת פסיכולוג בתיק מטופלhttp://www.health.gov.il/hozer/psyc_17445712.pdfישום תקן ישראלי לרשומת פסיכולוג בתיק מטופל2012-04-04 01:00:00נוהל הוועדה לאישור שיטות חלופיות בתחום מיקרוביולוגיה מזון לפי ת"י 885 חלק 15 ,09/2012http://www.health.gov.il/hozer/BZ09_2012.pdf2012-04-03 01:00:00נוהל הגשת נתוני יציבות של חומרים פעילים ותכשירים רפואיים בעת הגשות לרישום, חידוש רישום ושינויים. ,EX-007-01http://www.health.gov.il/hozer/EX007_01.pdf2012-04-02 01:00:00שחרור רשמי של אצוות מוצרי פלסמה וחיסונים מייצור מקומי ,EX-006-01http://www.health.gov.il/hozer/EX006_01.pdf2012-04-02 01:00:00נוהל הגשת תיק חדש להערכה מקדמית (כימיה) ,EX-010-01http://www.health.gov.il/hozer/EX010_01.pdf2012-04-02 01:00:00הכרה בשירות רפואי מתמחה ,06/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2012.pdfהכרה בשירות רפואי מתמחה2012-04-02 00:00:00תנאים מיוחדים לתמרוקים המכילים חלב נאקות ,97http://www.health.gov.il/hozer/DR_97.pdf2012-04-01 01:00:00בקרה ומניעת זיהומים ( Infection Control ) במוסדות רפואיים ומניעת עמידות לאנטיביוטיקה ,09/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2012.pdfסימוכין: חוזר מינהל הרפואה מס' 18/2005 הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר המחליף ומעדכן את חוזרנו שבסימוכין. 2012-03-22 00:00:00מענה טלפוני בבתי ספר לסיעוד ,92/2012http://www.health.gov.il/hozer/ND92_12.pdf2012-03-21 00:00:00עלויות אשפוז יולדות שלא מכוסות על ידי המוסד לביטוח לאומי ,08/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2012.pdfבהתאם לחוק הביטוח הלאומי, יולדת שהיא תושבת ישראל או אשתו של תושב ישראל, זכאית לקבל "מענק אשפוז" שהוא תשלום עלויות אשפוזה ישירות לבית החולים על ידי המוסד לביטוח לאומי, וכן זכאית למענק לידה. 2012-03-18 00:00:00מעקב אשה הרה לנשים ללא מעמד ו/או ביטוח רפואי ,08/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2012.pdfהתחנות לבריאות המשפחה בישראל מעניקות טיפול מונע לפרט לכל אדם ללא קשר למעמדו או לביטוח הבריאות שלו. נשים הרות, שהינן מהגרות ללא מעמד, זכאיות למעקב הריון בתחנות.2012-03-14 00:00:00הנחיות לניצול מים נאספים (מי גשם, עיבוי מזגנים, רכז RO/UF) ,07/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz07_2012.pdf2012-03-14 00:00:00הנחיות לאחיות בתי הספר בנושא הסכמת הורים לחיסון ילדיהם ,14032012http://www.health.gov.il/hozer/bz_14032012.pdf2012-03-14 00:00:00מינוי מר אבי ברף לחשב המשרד ,05/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2012.pdfמינוי מר אבי ברף לחשב משרד הבריאות2012-03-12 00:00:00נוהל קבלת תרומות של תכשירים שנתרמו על ידי מטופלים או בני משפחותיהם ,04/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2012.pdf2012-03-08 00:00:00נוהל 33 - ייבוא ושיווק תרופות וחומרים פרמצבטיים ,33http://www.health.gov.il/hozer/DR_33.pdfמטרת הנוהל להסדיר אופן הגשת בקשה לאישור ייבוא והטיפול בה, למעט ייבוא אישי של תרופות ו/או ייבוא על-ידי בית-מרקחת על- פי תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו, 19862012-03-05 00:00:00הפצת עלונים לרופא/לצרכן ומידע מיוחד לתכשירים ,49http://www.health.gov.il/hozer/dr_49.pdf2012-03-01 00:00:00הנחיות המהנדס ראשי - בריכות שחייה בצימרים המחויבים ברישיון עסקhttp://www.health.gov.il/hozer/BsV_s_p_zimerim.pdf2012-02-29 00:00:00הצמדה לרופא ראשוני ושניוני וגביית תשלום בגין ביקור חוזר אצל רופא באותו תחום במהלך רבעון ,05/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn05_2012.pdf2012-02-29 00:00:00עדכון תכנית חיסון תלמידי מקצועות הבריאות נגד פוליו ,06/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz06_2012.pdfתוספת לחוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס' 07/20112012-02-28 00:00:00הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים – פרק המים ,05/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz05_2012.pdf2012-02-27 00:00:00השתתפות עצמית בעד מחוללי חמצן ובלוני חמצן ,04/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2012.pdf2012-02-22 00:00:00הפסקות הריון לנערות עד גיל 19 ,03/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn03_2012.pdf2012-02-12 00:00:00איסור עישון בבתי חולים ובמרפאות ,07/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2012.pdfסימוכין: חוזרנו מס': 46/2001 מיום:5.8.01 חוזרנו מס': 26/2004 מיום: 22.6.04 2012-02-07 00:00:00כללי התחשבנות בגין הליך תרומת ביציות ,05/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2012.pdfסימוכין : חוזר מס' 46/2011 מיום: 1.12.112012-02-02 00:00:00עדכון תכנית חיסון עובדי הבריאות נגד פוליו ,04/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz04_2012.pdfתוספת לחוזר מנכל 28/2011 ראה חוזר המנהל הכללי 07/20132012-02-02 00:00:00נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות - עדכון ותיקוניםhttp://www.health.gov.il/hozer/MRTD_06104012.pdfנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות - עדכון ותיקונים2012-02-01 00:00:00הנחיות לגבי אישור התמחות במעמד זמניhttp://www.health.gov.il/hozer/psyc_06955110.pdfהנחיות לגבי אישור התמחות במעמד זמני2012-01-30 00:00:00יחוד העיסוק ואיסור העסקה בפסיכולוגיהhttp://www.health.gov.il/hozer/psyc_42194510_1.pdfיחוד העיסוק ואיסור העסקה בפסיכולוגיה2012-01-30 00:00:00GILENYA – FINGOLIMOD ,06/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2012.pdfגילניה הינו תכשיר לטיפול בטרשת נפוצה הכלול בסל השירותים של קופות החולים מה- 1 בינואר 2012, כקו ראשון לטיפול במחלה סוערת וכקו שני בהתאם לאמות המידה כמפורט בחוזרנו מס' 2/2012 .2012-01-29 00:00:00הנחיה לפיזיותרפיסט בנושא הערכה תפקודיתhttp://www.health.gov.il/hozer/physio_evaluation.pdfהנחיה לפיזיותרפיסט בנושא הערכה תפקודית2012-01-29 00:00:00נוהל הגשת ערר במקצועות דנטליםhttp://www.health.gov.il/hozer/dent_arar.pdf2012-01-26 00:00:00דרישות מינימום לעובדי מקצועות הבריאות המטפלים בתחום "התפתחות הילד" ,03/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2012.pdfסימוכין: חוזר מספר 46/2003, מיום 11.06.20032012-01-25 00:00:00מגוון המוצרים המותרים לשיווק בבית-מרקחת ,94http://www.health.gov.il/hozer/DR_94.pdfעדכון מס'1 2012-01-25 00:00:00ניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילה ,04/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2012.pdf2012-01-24 00:00:00הגשת הצעות להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2013 - קול קורא ,03/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2012.pdfלקראת עדכון סל שירותי הבריאות, כמדי שנה מתקיים במינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות תהליך מקצועי לבחינתן של טכנולוגיות חדשות המתאימות להכללה בסל הבריאות.2012-01-23 00:00:00הכשרת אחות מרכזת תחום אפידמיולוגיה- הנחיה מקצועית ,03/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2012.pdf2012-01-23 00:00:00חתימה על דוחות פסיכודיאגנוסטייםhttp://www.health.gov.il/hozer/psyc_020609a.pdfחתימה על דוחות פסיכודיאגנוסטיים2012-01-23 00:00:00נוהל דיווח תרומות 2012 ,02/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2012.pdfמטרת חוזר זה הינה להדריך תורמים ונתרמים על דרכי מילוי חובתם באמצעות הדיווח המקוון. חוזר זה משלים את הוראות חוזר מנכ"ל מס' 20/11 מיום ט' בתמוז תשע"ב 11 ליולי 12012012-01-15 00:00:00הגשת דוגמאות של תכשירים וחומרי ייחוס המוגדרים כ"סמים" ,ISCP_13012010http://www.health.gov.il/hozer/ISCP_13012010.pdf2012-01-13 00:00:00תדריך לביצוע הערכת גדילה לתלמידים ,02/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz02_2012.pdfהערכת הגדילה היא אמצעי חשוב לאומדן מצב התזונה של הפרט ושל האוכלוסייה. התדריך להלן הוא כלי המנחה את אופן ביצוע הערכת הגדילה לתלמידי כיתות א' - ט'. עדכון לחוזר 10/2011 מיום ה-03.10.20112012-01-11 00:00:00הנחיות להגשת תכנית לתפעול ובקרה של מתקני הכלרה למי שתייה ,01/2012http://www.health.gov.il/hozer/bz01_2012.pdfהצורך בחיטוי: בכל מערכת אספקת מים קיימת סכנה פוטנציאלית של זיהום המים: זיהום שבא מהמקור, מחיבורי כלאיים, מפריצתקוים, בעיות חלחול או יניקה, חלקי מערכת לא מטופלים כראוי, גידול חיידקים חוזר והתפתחות ביופילם בצנרת וכד'.2012-01-11 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2012 ,01/2012http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2012.pdfהרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2012, הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות לסל שירותי הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי2012-01-10 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2012 ,02/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2012.pdfהמשך לחוזר המנהל הכללי 01/2012 בנושא הרחבת הסל לשנת 2012, הנחיות לגבי השירותים שהוכללו בסל.2012-01-10 00:00:00מעקב וטיפול בנשים שעברו ניתוח השתלת שתלי שד מתוצרת poiy implant prothese - PIP ,01/2012http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2012.pdfחוזר מס' 02/2012 ממשיך חוזר זה2012-01-09 00:00:00בדיקת איכות הביקורת הפנימית בקופות החולים ,01/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn01_2012.pdfמטרת חוזר זה לקבוע כללים לשיפור איכות ויעילות הביקורת הפנימית.2012-01-05 00:00:00ניהול סיכונים בקופות החולים ,02/2012http://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2012.pdfפעילות קופות החולים כרוכה בנטילת סיכונים שונים. מדיניות ניהול הסיכונים חשובה לקביעת פעולות שעל הקופה לנקוט על מנת לעמוד ביעדים ובמטרות שנקבעו לה. 2012-01-05 00:00:00נוהל להגשת בקשה להכללת תכשיר רפואי בסל שירותי הבריאות ,53http://www.health.gov.il/hozer/PAPD_53.pdfגרסה 92012-01-01 00:00:00נוהל שירותי הפיזיותרפיה במכונים וביחידות להתפתחות הילד ,01/2012http://www.health.gov.il/hozer/phys01_2012.pdfנוהל שירותי הפיזיותרפיה במכונים וביחידות להתפתחות הילד2012-01-01 00:00:00נוהל מעורבות פיזיותרפיה ביחידת אשפוז פגיםhttp://www.health.gov.il/hozer/Physio_Premature.pdfנוהל מעורבות פיזיותרפיה ביחידת אשפוז פגים2012-01-01 00:00:00שירותי הפיזיותרפיה במכונים וביחידות להתפתחות הילדhttp://www.health.gov.il/hozer/physio_child_development.pdfשירותי הפיזיותרפיה במכונים וביחידות להתפתחות הילד2012-01-01 00:00:00מינוי "מנהל מקרה" רפואי למטופל המאושפז בבית חולים (Case manager) ,50/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2011.pdf2011-12-28 00:00:00מניעת זיהומים (Infection Control) במתקנים רפואיים בקהילה ,49/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2011.pdf2011-12-28 00:00:00איסוף והשמדת תכשירים בבתי מרקחת של קופות החולים ,16/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn16_2011.pdf2011-12-26 00:00:00פרסום מוצרי רפואה ובריאות באמצעות אנשי צוות רפואי ,29/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk29_2011.pdf2011-12-25 00:00:00מינוי לסמנכ"ל בכיר מידע ומיחשוב ,30/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk30_2011.pdfתא"ל (מיל.) ד"ר נחמן אש נבחר לתפקיד סמנכ"ל בכיר מידע ומיחשוב במשרד הבריאות2011-12-25 00:00:00סטנדרטים לנושאי תברואה למסגרת חינוכית - מעונות לגיל הרך ,17/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz17_2011.pdf2011-12-21 00:00:00תשובות לפניות בכתב של מבוטחים ,15/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn15_2011.pdf2011-12-20 00:00:00נוהל בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי בקופות החולים ,14/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn14_2011.pdf2011-12-19 00:00:00שאיבת דם ורידי למטופלים מגיל שבע (7) ומעלה על ידי אנשים שאינם ממקצועות רפואיים ,48/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr48_2011.pdfחוזר זה מעדכן ומחליף חוזר מנהל כללי מס' 04/20022011-12-15 00:00:00הוראות חדשות בעניין דיקור מי שפיר וסיסי שיליה - תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהריון) התשע"א-2011 ,47/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr47_2011.pdfהחל מתאריך 20.1.2012 נכנסות לתוקף תקנות חדשות המגדירות את התנאים לביצוע בדיקות פולשניות במהלך הריון, לאבחון הפרעות גנטיות, מחלות ומומים מלידה. תקנות אלה מבטלות את תקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר) התש"ם – 1980. 2011-12-05 00:00:00עדכון תוכנית הליבה לתואר אח/ות מוסמך/ת ,91/2011http://www.health.gov.il/hozer/ND91_11.pdf2011-12-05 00:00:00תרומת ביציות ,46/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2011.pdfפירוט העקרונות, התנאים והכללים הנוגעים להליכי אישור בקשות לתרומת ביציות וביצוע הפרייה באמצעות תהליך זה2011-12-01 00:00:00נוהל לשינוי בעל רישום ,36http://www.health.gov.il/hozer/DR_36.pdfעדכון מספר 1, 24 ביולי 2001 עדכון מספר 2, דצמבר 20112011-12-01 00:00:00הנחיות למעבדות שחפת בישראל ,29/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz29_2011.pdf2011-11-29 00:00:00הנחיות למעבדות שחפת בישראל ,16/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz16_2011.pdfהנחיות למעבדות העוסקות בגילוי, זיהוי ואפיון שחפת. 2011-11-29 00:00:00כללים למתן שירותים הכלולים בסל הבריאות על ידי בתי החולים, במימון קופות החולים ,45/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2011.pdf2011-11-28 00:00:00העברת מידע בין מוסדות רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה ,39/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2011.pdfסימוכין: חוזר המנהל הכללי מס' 20/2003 מיום 23.3.03. חוזר מינהל רפואה מס' 62/2002 מיום 6.12.02. 2011-11-27 00:00:00נהלי שחזור, פענוח ושמירת מידע של בדיקות טומוגרפיה ממוחשבת ,43/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2011.pdfהנוהל מסדיר את נהלי העבודה הקשורים בנהלי השחזור, הפענוח ושמירת המידע של בדיקות טומוגרפיה ממוחשבת2011-11-21 00:00:00בדיקת "החזר אדום" שגרתית ליילודים ,44/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2011.pdfנוהל ביצוע בדיקת החזר אדום, כבדיקת סקר שמטרתה לאתר מחלות ומומים בעיניים המסכנים את הראיה או את החיים, הבדיקה מבוצעת בימים הראשונים לחיים, בטרם שחרור היילוד מבית החולים לביתו. 2011-11-21 00:00:00העברת מטופל מטיפול נמרץ כללי למחלקה ,41/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2011.pdfהחוזר מפרט את עקרונות העברת מטופל ממחלקת טיפול נמרץ למחלקת אשפוז אחרת בית החולים, תוך שמירת רמת הטיפול, רצף הטיפול והקפדה על בטיחות המטופל 2011-11-20 00:00:00הערכת סיכוני הקרינה עקב בדיקות הדמיה קרדיולוגיות ,40/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2011.pdfהחוזר קובע כללים לצימצום חשיפה לקרינה מייננת במהלך בדיקות הדמיה קרדיולוגיות. סימוכין: חוזר 40/2008 מיום 5.10.082011-11-17 00:00:00הנחיות ליוצאים לחו"ל ,15/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz15_2011.pdf2011-11-17 00:00:00חיסון עובדי הבריאות ,28/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk28_2011.pdfראה חוזר המנהל הכללי 07/20132011-11-16 00:00:00התייחסות לאנשים החיים עם HIV המטופלים במוסדות רפואיים ,13/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz13_2011.pdfהנחיות לצוות הרפואי כיצד להתייחס לאנשים עם HIV, שמירת סודיות רפואית, מניעת אפליה ומניעת מצבים לטיפול לא נאות, תוך התייחסות לשמירה ובטיחות הצוות הרפואי2011-11-16 00:00:00שירותי בריאות התלמיד ,14/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz14_2011.pdfראה חוזר מעודכן מס' 16/2012 מעדכן חוזר מס' 5/20092011-11-16 00:00:00הגנת המטופל מקרינה מייננת בחשיפה רפואית ,27/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk27_2011.pdf2011-11-15 00:00:00הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרונים - עדכון ,13/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn13_2011.pdf2011-11-15 00:00:00פעולות לסגירת שנת 2011 בתאגידי הבריאות מול בתי החולים ,07/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut07_11.pdf2011-11-15 00:00:00סיום שנת כספים 2011 ,08/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut08_11.pdf2011-11-15 00:00:00סיום שנת הכספים 2011 ,09/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut09_11.pdf2011-11-15 00:00:00סיום שנת הכספים 2011 ,10/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut10_11.pdf2011-11-15 00:00:00העברת מטופל במצב קריטי ,42/2011http://www.health.gov.il/hozer/MR42_2011.pdfקביעת כללים שיבטיחו העברת מטופל במצב קריטי למוסד רפואי אחר, תוך שמירת רמת רצף הטיפול, הניטור והקפדה על בטיחות המטופל.חוזר זה מעדכן חוזר 37/19902011-11-10 00:00:00הבהרות לחוזר מנכ"ל מס' 27/2009 בנושא: מוות מוחי נשימתי ,26/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk26_2011.pdfהבהרות לחוזר מנכ"ל מס' 27/2009 2011-11-07 00:00:00הערכות לחורף 2011-2012 ,38/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2011.pdf2011-11-06 00:00:00תוכנית שיקום לחולי ריאה - Pulmonary Rehabilitation ,37/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2011.pdf2011-11-06 00:00:00אישור אצווה של חומר גלם המיועד לבית מרקחת על-ידי בית מסחר לתרופות ,91http://www.health.gov.il/hozer/DR_91.pdf2011-11-01 00:00:00בדיקות לאיתור זיהום בנגיף ציטומגלו (CMV) בנשים הרות ,25/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk25_2011.pdf2011-10-27 00:00:00הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום של בשר ובשר בעלי כנף באטליז והנחיות בנושא הכנה ומכירה במקום של עוף בגריל ,12/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz12_2011.pdfחוזר שירותי בריאות הציבור מס' 12/2013, מחליף את חוזר זה חוזר זה עדכן חוזר מיום 14.02.20102011-10-25 00:00:00סטנדרטיזציה של בדיקות HbA1c בישראל ,36/2011http://www.health.gov.il/hozer/MR36_2011.pdf2011-10-24 00:00:00אלטרוקסין - פורמולציה חדשה והנחיות למעקב אחר חולים שמקבלים את התרופה החדשה ,35/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2011.pdf2011-10-16 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2011 - מכשירי שמיעה לבני 65 ומעלה ,34/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2011.pdfסימוכין: חוזר המנהל הכללי מס' 4/11 מיום 23 בינואר 20112011-10-11 00:00:00הנחיות למניעת כלבת ,11/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz11_2011.pdfמעדכן חוזר 03/2010 מיום 26.05.20102011-10-05 00:00:00תדריך לביצוע הערכת גדילה לתלמידים ,10/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz10_2011.pdfחוזר זה מבוטל, ראה חוזר מעדכן מספר 02/2012, מיום 11.01.2012 עדכון חוזר מ07.20092011-10-03 00:00:00פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות ,23/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk23_2011.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכריז על הענקת פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות וקורא להגשת מעומעדות של עובד או צוות עובדים העונים לקריטריונים להענקת הפרס. 2011-10-01 00:00:00העברת מידע וניהול משברים הקשורים לתכשיר ,84http://www.health.gov.il/hozer/DR_84.pdf2011-10-01 00:00:00אי התניית מתן שירות בהצגת כרטיס מגנטי ,12/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn12_2011.pdf2011-09-25 00:00:00קבלת הסכמת אדם בחייו - לתרומת איבריו לאחר מותו ,24/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk24_2011.pdfקבלת הסכמת אדם בחייו - לתרומת איבריו לאחר מותו2011-09-13 00:00:00מחלקה לטיפול באוטיזם ,33/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2011.pdf2011-09-13 00:00:00יישום תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים), תשס"ה - 2005 ,06/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn06_2011.pdf2011-09-06 00:00:00מניעת השפעת העונתית - הנחיות מעודכנות ,09/2011http://www.health.gov.il/hozer/bz09_2011.pdfחוזר זה מעדכן את חוזר 08.20112011-09-01 00:00:00בקרה כספית במסגרות שיקום ,81.005http://www.health.gov.il/hozer/mtl85-001.pdfמטרת הנוהל היא להגדיר הליך מסודר של דרך פעולה בעקבות ממצאי בקרה כספית בשיקום ולהסדיר תחומי אחריות בנושא, בהתאם להנחיות חשבות משרד הבריאות, והתקנים המקצועיים של האגף לבריאות הנפש2011-09-01 00:00:00הנחיות לביצוע בדיקות לניטור נשאות HIV ,22/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk22_2011.pdfחוזר מנכ"ל העוסק בהנחיות לביצוע בדיקות לניטור נשאות ל- HIV. החוזר מאגד בתוכו את כלל ההיבטים המעבדתיים והמנהלתיים הקשורים לביצוע הבדיקות לזיהוי נגיפי האיידס בישראל. חוזר זה מבטל חוזר מנכ"ל מספר 30/1996 2011-08-25 00:00:00מניעת השפעת העונתית - הנחיות מעודכנות ,08/2011http://www.health.gov.il/hozer/BZ08_2011.pdfראה חוזר מעדכן מס' 09/2011 מיום 01.09.20112011-08-24 00:00:00הפעלת מגרשי חניה ,32/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2011.pdfחוזר זה מחליף ומבטל חוזר מינהל רפואה 35/08. שירות חניה הינו שירות חשוב לציבור המטופלים והמבקרים. נוהל זה בא להסדיר את מחירי החניה בתחומי בית החולים.2011-08-17 00:00:00פרסום דוחות כספיים- תיקון לחוזר 10/2009 ,11/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn11_2011.pdfבהמשך לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים מספר 10/2009 , שפורסם ביום 28 ביולי 2009 , הוחלט כי החל מהדוחות הכספיים לשנת 2011 , יפורסמו הדוחות הכספיים של קופות החולים במלואם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.2011-08-08 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה בצלומי רנטגן בחדר אנגיוגרף / צינטורי לבhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_5.pdf2011-08-03 00:00:00הנחיות בדבר דרישות מקצועיות למתן טיפול שיניים איכותי ,2.10http://www.health.gov.il/hozer/DT02_10.pdfמהדורה מס' 12011-08-03 00:00:00נוהל לאישור שמות לתכשירים רפואיים ,67http://www.health.gov.il/hozer/DR_67.pdfעדכון מס' 1: אוגוסט 20112011-08-01 00:00:00הנחיות תכנון לביצוע דלתות וחלונות במחלקות לפסיכיאטריהhttp://www.health.gov.il/hozer/Hdoorwin2011.pdf2011-08-01 00:00:00תדריך לביצוע בדיקת סינון לשמיעה לתלמידים בבתי ספר ,01082011http://www.health.gov.il/hozer/bz_01082011.pdf2011-08-01 00:00:00קדחת מערב הנילוס WEST NILE FEVER - רענון הנחיות ,04/2011http://www.health.gov.il/hozer/BZ04_2011.pdfרענון הנחיות לחוזר מיום 23.9.20072011-07-31 00:00:00חוזר ראש השירות להערכת מצב התזונה לנשים הרות ,05/2011http://www.health.gov.il/hozer/BZ05_2011.pdf2011-07-31 00:00:00עדכון נוהל שימוש בחיסונים לאחר חשיפה לטמפרטורות חריגות ,06/2011http://www.health.gov.il/hozer/BZ06_2011.pdfעדכון של נוהל מיום 01.04.20092011-07-31 00:00:00חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ,07/2011http://www.health.gov.il/hozer/BZ07_2011.pdfעדכון נוהל מיום 11.11.20082011-07-31 00:00:00הנחיות בדבר הפעלת מרפאות שיניים ניידות וציוד פריק לטיפול שיניים ,1.12http://www.health.gov.il/hozer/DT01_12.pdfמהדורה מס' 12011-07-25 00:00:00נוהל אישור רכישה ותקון מכשירי שיקום וניידות באמצעות לשכות הבריאות והטיפול בהםhttp://www.health.gov.il/hozer/25853810F.pdf2011-07-20 00:00:00חיסון סביל למניעת מחלת החצבת GamaSTAN, חברת TALECRIS ,31/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2011.pdfחיסון סביל למניעת מחלת החצבת gamaSTAN זמין, הנוהל ממליץ להשתמש בו ומפרט את המינונים ותופעות הלוואי.2011-07-20 00:00:00עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2011 ,10/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn10_2011.pdf2011-07-19 00:00:00מעקב בקהילה לתורמי כליה ואונת כבד-חיים ,30/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2011.pdfתורמי כליה ותורמי אונית כבד חיים נדרשים לשיקום. בחודשים הסמוכים לתרומה יש לבצע מעקב בקהילה בכדי להבטיח את בריאותם. מטרת הנוהל להסדיר את הבדיקות הנדרשות לשם כך.2011-07-18 00:00:00חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב ,21/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2011.pdfחוזר מנכ"ל אשר דורש מקופות החולים לעקוב ולנטר אחר גורמי סיכון ואורחות החיים של מטופליהם כגון עישון, BMI ורמת פעילות ספורטיבית. החל מה-1.1.12 יחויבו קופות החולים לתעד את הנתונים הללו כשדה קופץ בתיקים הרפואיים. התיעוד יבוצע ע""י הרופא המטפל." 2011-07-18 00:00:00הערכות לטיפול בשבץ מוחי חד ,29/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2011.pdfשבץ מוחי שכיח ביותר, בשנים האחרונות הוחל בטיפול ממס קריש. טיפול זה חייב להיעשות במהירות וע"י צוות מיומן. החוזר בא להסדיר את מבנה והתארגנות בי"ח לשם כך, והנחיית מדיניות ועקרונות הטיפול. 2011-07-12 00:00:00נהלי קבלה ושחרור בבתי חולים כלליים ,28/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2011.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 104/90 מיום 1.10.90. קביעת כללים אחידים לעבודת משרד קבלת חולים בבתי החולים.2011-07-12 00:00:00חובת דיווח על תרומות ,20/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2011.pdf"חוזר מנכ""ל אשר בא לעדכן על הוספת סעיף 40א' לחוק בריאות ממלכתי אשר מחייב העברת דיווח על מתן תרומה הן על ידי התורם והן על ידי מקבל התרומה (רופא, חוקר או כל גוף העוסק בתחום הבריאות).2011-07-11 00:00:00מכונים לשיקום חולי לב - עדכון ,27/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2011.pdfתוכניות שיקום לב נמצאו יעילות בתחומי רפואה וכלכלה והן חלק בלתי נפרד מטיפול בחולי לב. מטרת החוזר להסדיר הליווי הרב מקצועי בשיקום חולי לב והודעה על ביטול דרישת הרישוי להפעלת מכונים לשיקום חולי לב.2011-07-11 00:00:00מכון לואיס ,26/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2011.pdfמכון לואיס זה במכרז לביצוע עבודות ייעוץ ניהול ואספקת שירותים עבור נכי הגפיים בישראל. חוזר זה מפרט את תהליכי העבודה למתן השירות על ידי מכון לואיס. 2011-07-11 00:00:00אות על מפעל חיים לעוסקים במקצועות הבריאות ,19/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2011.pdf"חוזר מנכ""ל אשר קורא לציבור להגיש המלצות למועמדים אשר ראויים לקבלת ""אות על מפעל חיים"" לעוסקים במקצועות הבריאות . האות יוענק לגימלאי/ת מערכת הבריאות אשר השאיר/ה חותם וטבע/ה אבני דרך במערכת הבריאות ובכך תרמו תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. " 2011-07-06 00:00:00נהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלת מכון רדיולוגיה דנטלית / מכון פנורמה / טומוגרפיה שינייםhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_573.pdf2011-07-01 00:00:00טכנולוגיות אשפוז ,25/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2011.pdfבתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי אישר מתן פעולות ניתוחיות בצורה כללית בלבד. מטרת חוזר זה לקבוע מסגרת מחייבת לבחינת שיפורים ופיתוחים טכנולוגיים.2011-06-29 00:00:00שיניים ,18/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2011.pdf"חוזר מנכ""ל אשר מודיע כי שר הבריאות ושר האוצר החליטו, על כך שהשירותים המפורטים בסעיף 30 לתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי יינתנו, החל מה- 1 ביולי 2011, גם לילדים שמלאו להם 8 שנים אך לא מלאו להם 10 שנים."2011-06-27 00:00:00"מגן שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות לשנת תשע"א 2011 ,17/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2011.pdf"חוזר מנכ""ל אשר מודיע על הענקת ""מגן שר הבריאות"" לשנת תשע""א למתנדבים/ות מצטיינים/ות אשר בפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת לבריאותו ורווחתו של הציבור. " 2011-06-26 00:00:00בדיקת דם אישה בהריון לקביעת מין העובר ,23/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2011.pdfבשנים האחרונות פותחה יכולת לגילוי מוקדם של מחלות בתאחיזה לכרומוזום X ע"י בדיקת דם. חוזר זה מסדיר את הנוהל לאישור ביצוע הבדיקה2011-06-23 00:00:00פסולת זיהומית לחולה בבידוד ,24/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2011.pdfמטרת החוזר להבהיר את המושג 'מחלה זיהומית המחייבת בידוד' בהקשר של פסולת זיהומית. זו האחרונה נדרשת לטיפול מיוחד למניעת זיהומים 2011-06-23 00:00:00שמאות מקרקעין בעסקות נדל"ן בקופות החולים ובתאגידים קשורים ,09/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn09_2011.pdf2011-06-20 00:00:00הרחבת של שירותי הבריאות לשנת 2011 - טיפולים כימותרפיים בילדים ,22/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2011.pdfפירוט הפרוטוקולים הכימותרפיים בילדים כפי שהוכנו על ידי האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה. וכן הנחיות למילוי נתונים2011-06-19 00:00:00ציוד מתכלה ,08/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn08_2011.pdf2011-06-15 00:00:00רפורמה בהכשרה המעשית בתזונה ,16/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2011.pdf"חוזר מנכ""ל אשר מודיע על שינוי בהכשרה המעשית (סטאז') של הסטודנטים לתזונה. עד פרסום חוזר זה בוצעה ההכשרה בשני מחזורים שנתיים בני 6 חודשים כל אחד ומעתה תארך ההכשרה סה""כ 26 שבועות לימוד שבמהלכם יחשפו הסטודנטים לספקטרום רחב יותר של תחומים. 2011-06-13 00:00:00הגרלות נושאות פרסים ומתן שי ,07/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn07_2011.pdf2011-06-09 00:00:00טיפול בפצע קשה - ריפוי ,21/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2011.pdfפצע קשה ריפוי /כרוני, דורש טיפול יעיל. בחוזר זה ניתנות ההנחיות לטיפול בפצע קשה ריפוי כפי שהוכלל בסל 2011. סימוכין: חוזר המנהל הכללי מס' 4/11 מיום 23.1.112011-06-05 00:00:00קביעת תעריפים לפעולות רפואיות בתאגיד הבריאות ,06/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut06_11.pdf2011-05-26 00:00:00ביאור על תכניות השב"ן במסגרת הדוחות הכספיים של הקופה ,05/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn05_2011.pdf2011-05-24 00:00:00עיסוק בפסיכותרפיה על ידי פסיכולוג מומחה ,14/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2011.pdf"חוזר מנכ""ל אשר בא להבהיר את משמעו של תיקון לסעיף 9(ב) לחוק הפסיכולוגים. החוזר מבהיר כי התיקון בנוסחו הנוכחי אינו מהווה היתר גורף לכל מומחה להעניק טיפול פסיכותרפויטי אלא קובע תנאי סף לפיו רק בעלי תואר מומחה רשאים לתת טיפול זה." 2011-05-22 00:00:00מעקב קדם לידתי אחר הריון בר-סיכון-קביעת תחומי אחריותן של קופות החולים ,15/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2011.pdfחוזר מנכ"ל אשר מגדיר כי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי האחריות למעקב הריון בסיכון מוטלת על הקופה המבטחת. לנוהל מצורפים גם רשימת הקריטריונים להריון בר סיכון.2011-05-22 00:00:00העסקת רואה חשבון חיצוני בתאגידי הבריאות ,05/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut05_11.pdf2011-05-22 00:00:00העסקת יועץ משפטי בתאגיד הבריאות ,04/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut04_11.pdf2011-05-22 00:00:00ביעור רשומות רפואיות לאחר סריקה ממוחשבת / דיגיטלית ,20/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2011.pdfעל פי חוק קיימת חובה למזער למיקרופילם כל מסמך שקיים בארכיון/ רשומות לפני ביעורו. הנוהל בא לאפשר סריקה כתחליף לשיטה הישנה.2011-05-15 00:00:00כללים להתחשבנות ולהעברת מאושפזים מבית חולים כללי למחלקות לגריאטריה פעילה ,19/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2011.pdfבמסגרת חוק ההסדרים 2011, נכללו כללי התחשבנות וחיוב עבור חולים גריאטרים בתנאים מסויימים. מטרת הנוהל לייעל את המערכת ולהפנות חולים למסגרות מתאימות יותר לטיפול בהם.2011-05-12 00:00:00מבצע "קרנית" - מבצע לאומי להשתלת קרניות ,18/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2011.pdfלאור הצורך הגדול בקרניות להשתלה, והחוסר בקרניות מונצלות מנפטרים בארץ - משרד הבריאות ארגן מבצע ייבוא קרניות והשתלתן. החוזר מסדיר את התהליך ומכין למבצע את הנוגעים בדבר.2011-05-12 00:00:00המלצות להפחתה בחשיפה לקרינה ממיפויי לב ,16/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2011.pdfבשנים האחרונות גובר השימוש באמצעי הדמיה הפולטים קרינה מייננת. בחוזר זה מפורטות ההמלצות להפחתה בחשיפה לקרינה ממיפויי לב חוזר זה מעדכן חוזר המנהל הכללי מספר 7/2010 מיום 15.2.2010 2011-05-09 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2010 - טכנולוגיות דנטליות ,17/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2011.pdfהנחיות מקצועיות לגבי הרחבת סל הבריאות לטכנולוגיות דנטליות בטיפולים לתיקון פגמים מיוחדים חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 1/2010 מיום 3/1/2010 2011-05-09 00:00:00גב' שירה לב עמי - מינוי למנהלת האגף למידע ומחשוב ,13/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2011.pdfחוזר אשר מודיע על מינוייה של הגב' שירה לב עמי למנהלת האגף למידע ומחשוב. 2011-05-05 00:00:00תעודת הרשאה להוצאת דם ורידי – חוזר הבהרות ,05/2011http://www.health.gov.il/hozer/MHB05_2011.pdfהבהרות לגבי תעודות הסמכה להוצאת דם ורידי.2011-05-04 00:00:00פיקוח ובקרה על שירותי רפואת השן בקופות חולים ,04/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2011.pdf2011-05-03 00:00:00נוהל קבלת אישור תברואתי מרשות הבריאות במסגרת תהליך רישוי מוסדות חינוך ,02/2011http://www.health.gov.il/hozer/BZ02_2011.pdf2011-05-03 00:00:00דיווח על תקלות או חריגות בבדיקות מים ,04/2011http://www.health.gov.il/hozer/MHB04_2011.pdfסימוכין: נוהל המחלקה למעבדות FD41004/4 נוהל להכרה ופיקוח על מעבדות בדיקה בתחומי מים ומזון2011-04-27 00:00:00אמות מידה לטיפול בריאותי מקדם לילדים המאובחנים ברצף האוטיסטי ,15/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2011.pdfקיים טיפול בריאותי מקדם לילדים אוטיסטיים, החוזר מפרט את אמות המידה ועקרונות הטיפול להם זכאים ילדים אלו.2011-04-10 00:00:00טיפול בפונים תושבי הרשות הפלסטינאית-תיקון החוזר ,02/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut02_11.pdf2011-04-06 00:00:00נוהל שירותי פיזיותרפיה בבתי חולים ,14/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2011.pdfטיפולי פיזיותרפיה מהווים חלק חשוב בטיפול הכוללני במאושפזים. נוהל זה בא להסדיר את הסטנדרטים ונהלי העבודה בתחום. 2011-04-03 00:00:00נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה: מכון לבדיקת צפיפות עצם / מכשיר צפיפות עצםhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_554.pdf2011-04-01 00:00:00נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה – מכון לבדיקת צפיפות העצם / מכשיר צפיפות העצם. ,554http://www.health.gov.il/hozer/Bone_density_16.11.11.pdfנוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה – מכון לבדיקת צפיפות העצם / מכשיר צפיפות העצם.2011-04-01 00:00:00תנאי רישום וקבלה להשתלמות מוכרת (קורסים על בסיסיים) ,12064811http://www.health.gov.il/hozer/ND-reg-training.pdfסיעוד - תנאי רישום וקבלה להשתלמות מוכרת (קורסים על בסיסיים) 2011-04-01 00:00:00הנחיות למתן טיפול שיניים הכרחי למאושפזים בבתי חולים גריאטרי ,8.10http://www.health.gov.il/hozer/DT08_10.pdf2011-03-28 00:00:00איסור התניית שירות תשלום לספק בתשלום השתתפות עצמית בנושא אשפוז סיעודי מורכב ,03/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn03_2011.pdf2011-03-24 00:00:00תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התש"ע 2010 ,13/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2011.pdfבחוזר זה מפורטים הכללים בדבר כשירות רפואית עבור נהיגה ספורטיבית חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 27/2008 מיום 20/7/08 2011-03-17 00:00:00העברת הצעת עלונים לרופא/לצרכן בדוא"ל לרישום תכשיר חדש/תוספת התוויה ,REG_03/2011http://www.health.gov.il/hozer/REG03_2011.pdf2011-03-13 00:00:00הנחיות למניעת אלח דם הקשור בצנתר מרכזי של כלי דם ,12/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2011.pdfפירוט השגחה וטיפול בצנתר מרכזי של כלי דם. צנתר מרכזי בכלי דם יכול להיוות מקור לאלח דם. תוכנית התערבות הכוללת מקבץ אמצעים הוכחה כיעילה במניעת זיהומים אלו. בחוזר זה מפורטות ההנחיות לטיפול נכון בצנתר מרכזי 2011-03-09 00:00:00בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע למדידת איכות בבתי החולים ,11/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2011.pdf"חוזר מנכ""ל אשר מודיע כי משרד הבריאות החל בתהליך של בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע למדידת איכות במערכת הבריאות. כמו כן מציג החוזר את רשימת הקריטריונים והתחומים אותם יהיה על בתי החולים להטמיע במערכות הרפואיות הממוחשבות שלהם בשנים הקרובות." 2011-03-08 00:00:00דו"ח פעילות מינהל הסיעוד לשנת 2010 ותוכנית עבודה לשנת 2011 ,90/2011http://www.health.gov.il/hozer/ND90_11.pdf2011-03-08 00:00:00התפרצות שפעת העופות בלול תרנגולי הודו בישוב ראש צורים ,10/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2011.pdfפירוט היערכות וטיפול במחלה חוזר מנכ"ל אשר יצא בעקבות התפרצות שפעת העופות בישוב ראש צורים. בחוזר דורש המנכ"ל לוודא כי נהלי הפעולה וההיערכות לשפעת נהירים לכל העובדים ובייחוד לרופאי הקהילה ולעובדי חדרי המיון.2011-03-07 00:00:00"אירועי בל יקרו" ,09/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2011.pdf"חוזר מנכ"ל אשר עוסק בארבעה אירועי "בל יקרו", אשר הוגדרו על ידי משרד הבריאות: א. השארה של גוף זר במהלך ניתוח ב. ניתוח של איבר לא נכון. ג. גרימת כוויה מדרגה שנייה או שלישית במהלך ניתוח. ד. טעות במתן דם אשר הובילה לפטירת המטופל. 2011-02-22 00:00:00יישום תקן ישראלי לסיכום אשפוז במוסדות אשפוז ,11/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2011.pdfלשם קיום רפואה איכותית וטובה, יש צורך ברצף טיפולי. לטובת העניין תיושם סטנדרטיזציה של מסמך סיכום אשפוז. באופן זה המידע הנדרש לשם המשך הטיפול בתום האשפוז יהיה אחיד במבנהו נתוניו ובסדר הצגתם. 2011-02-20 00:00:00תעריפים אחידים לארוחות צהריים בבתי חולים הכלליים הממשלתיים -עדכון ,03/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut03_11.pdfראה חוזר מעדכן מספר 03/20142011-02-20 00:00:00מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות ,08/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2011.pdf"חוזר מנכ""ל אשר מתמקד במניעה שניונית של מחלות ממאירות וכולל המלצות כלליות ובנוסף המלצות פרטניות, הנוגעות למחלות ממאירות שכיחות אשר לגביהן קיימות המלצות מתאימות. החוזר מתווה הנחיות ואבני דרך כלליות."2011-02-16 00:00:00הפעלת "סייעת לאחות" – הנחיות ,89/2011http://www.health.gov.il/hozer/ND89_11.pdfפירוט תפקיד סיעת לאחות2011-02-14 00:00:00הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מיםhttp://www.health.gov.il/hozer/BSV_liguner.pdfהנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים2011-02-14 00:00:00הגשת הצעות להרחבת סל שירותי בריאות לשנת 2012 - קול קורא ,06/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2011.pdfחוזר מנכ"ל הקורא לציבור ולגורמים העוסקים בדבר להגיש הצעות לטכנולוגיות רפואיות חדשות שיכללו בסל שירותי הבריאות לשנת 2012. חוזר זה מבטל חוזר מנכ"ל מספר 03/20112011-02-08 00:00:00סדציה למבוגרים ע"י רופא שאינו מרדים ,09/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2011.pdfסדציה מהווה מרכיב חשוב בטיפולים מכאיבים. בחוזר זה מפורטות ההנחיות לביצוע סדציה למבוגרים על ידי רופא שאיננו מרדים2011-02-07 00:00:00עדכון התוספת השניה של פקודת בריאות העם (רשימת מחלות מחייבות הודעה) ,08/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2011.pdfבמסגרת חוזר זה עודכנה רשימת המחלות המחייבות הודעה: מחלחות עם חשיבות בינלאומית, דיווח מיידי, הודעה אינדיבידואלית או קולקטיבית.2011-02-06 00:00:00התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות ,07/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2011.pdfחוזר מנכ"ל אשר מציג את היעדים והסטנדרטים של משרד הבריאות בכל הנוגע להתאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות. 2011-02-03 00:00:00הנחיות קליניות לטיפול פוטותרפי במחלות עור ,10/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2011.pdfחוזר זה מעדכן ומבטל חוזר מינהל רפואה מס' 31/2010 מיום 1/11/2010 פוטותרפיה הינו אמצעי טיפולי יעיל ומקובל במחלות עור שונות. מטרת חוזר זה להסדיר את הזכאות עפ"י סל השירותים, המלצות לטיפול ועוד.2011-02-02 00:00:00נוהל הגשת תכניות אב לביובhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_1-2-2011.pdfנוהל הגשת תכניות אב לביוב2011-02-01 00:00:00השתתפות ברכישת מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18 ,07/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2011.pdfחוזר זה הינו תיקון של חוזר קודם. התיקון מאשר עליה בהשתתפות למימון מכשיר שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18. חוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 5/2011 מיום 19/1/2011 2011-01-26 00:00:00הדרכת צוותי רפואה למניעת אלימות ולקידום תקשורת ,05/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2011.pdfחוזר מנכ"ל אשר מטרתו היא להציג את ההערכות והפעולות הנדרשות לשם צמצום תופעת האלימות כלפי צוותי רפואה. חוזר זה נסמך על עבודת צוות מקצועי רב תחומי ממערכת הבריאות כולה ובו מפורטות דרכי ההכשרה והתמודדות הנדרשות בנושא.2011-01-24 00:00:00הרחבת סל שירותי בריאות לשנת 2011 ,04/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2011.pdfחוזר מנהל רפואה 06/2011 ממשיך חוזר זה חוזר מנכ"ל אשר בא להודיע על הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירות הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 2011-01-23 00:00:00הרחבת סל שירותי בריאות לשנת 2011 ,06/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2011.pdfב2011 הוכנסו הרחבות לסל הבריאות. בחוזר זה פרטו הנחיות קליניות לשימוש בטכנולוגיות שהוכללו בסל. ממשיך חוזר המנהל כללי 04/20112011-01-23 00:00:00נוהל זיהוי ושיוך ילודים ,04/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2011.pdfבעקבות הקושי לקיים את הליך הזיהוי עבור כל יילוד, אושר לנפק שיוך זמני של הילוד עד לקבלת מספר זהות קבוע. מטרת החוזר למנוע טעויות בזיהוי יילודים ושיפור הליך רישומם ברשומה רפואית ממוחשבת. חוזר זה מעדכן ומבטל חוזר מנהל רפואה 20/20082011-01-19 00:00:00השתתפות ברכישת מכשירי שמיעה ,05/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2011.pdfחוזר מס' 7/2011 מבטל חוזר זה בחוזר זה מפורטת העליה בתקרות ההשתתפות המירביות עבור רכישת מכשירי שמיעה. כמו כן, מוצגות אמות המידה לאישור ההשתתפות במימון. חוזר מספר 13/2011 ממשיך חוזר זה2011-01-19 00:00:00מסמך כללים ועקרונות להכרה בתאגיד ייעודי לנושא טיפולי שיניים ,02/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2011.pdf2011-01-16 00:00:00אמות מידה להכרה במרכז טראומה ,02/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2011.pdfלבתי חולים יכולות שונות לטיפול בפציעות שונות. חוזר זה מסדיר את אמות המידה להכרה בבתי חולים במרכזי טראומה ואת הליך סיווגים. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 33/2004 מיום 24/08/2004. ומבטל חוזר מינהל רפואה מס' 33/2004 מיום 24/08/2004 2011-01-16 00:00:00נהלי עבודה במכבסות הפנימיות של בתי חולים ,03/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2011.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 29/2008 וחוזר מינהל הרפואה מס' 30/2008 מטרת הנוהל להתוות ולהסדיר את נהלי העבודה במכבסות הפרטיות בבתי החולים. זאת, על בסיס חוזרי משרד הבריאות הקודמים ועל פי נוהגי המקצוע הטובים והמקובלים. 2011-01-16 00:00:00הגשת הצעות להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2012 - קול קורא ,03/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2011.pdfחוזר מנכ"ל הקורא לציבור ולגורמים העוסקים בדבר להגיש הצעות לטכנולוגיות רפואיות חדשות שיכללו בסל שירותי הבריאות.לשנת 20122011-01-16 00:00:00פרסום נותני שירותים ע"י קופות החולים ,01/2011http://www.health.gov.il/hozer/sbn01_2011.pdf2011-01-10 00:00:00הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה ,01/2011http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2011.pdfבהמשך לחוזר מאפריל 2010, בחוזר זה מפורטות התוויות נוספוות להקפאת ביציות למטרת שימור פוריות של האישה. כמו כן ישנם עדכונים שונים. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 14/2010 ממיום 27/4/2010 2011-01-09 00:00:00שינוי הנחיות הצהרת הלסינקי בנוגע לביצוע ניסויים בבעלי חיים ,02/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2011.pdfחוזר מנכ"ל אשר מטרתו עדכון ההנחיות הנוגעות לביצוע ניסוי מקדים בבעלי חיים כתנאי לניסוי בבני אדם.2011-01-04 00:00:00תקצוב השתתפויות ,01/2011http://www.health.gov.il/hozer/hashavut01_11.pdf2011-01-04 00:00:00אחריות הרופא התורן, הרופא הכונן ומנהל המחלקה ככונן העל, תיקון לחוזר מנכ"ל 5/2008 ,01/2011http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2011.pdfחוזר מנכ"ל אשר נועד להגדיר את גבולות האחריות של בעלי התפקידים (תורן, כונן וכונן על) בתקופת התורנות ויחסי הגומלין בניהם. 2011-01-02 00:00:00פעולות סיעוד בטיפול תומך ,88/2011http://www.health.gov.il/hozer/ND88_11.pdf2011-01-01 00:00:00הנחיות לנבחנים בבחינת הרישוי הממשלתית לעוזרי רוקחיםhttp://www.health.gov.il/hozer/assistant_pharmacist_examinees_guidelines.pdf2011-01-01 00:00:00הנחיות לנבחנים בבחינת הרישוי הממשלתית ברוקחותhttp://www.health.gov.il/hozer/pharmacist_examinees_guidelines.pdf2011-01-01 00:00:00נוהל להגשת בקשות לרישום - נספח 2 (עידכון), נוהל לביצוע בדיקות זמינות ביולוגית השוואתית בבני-אדם (in-vivo) ,45http://www.health.gov.il/hozer/DR_45.pdf2011-01-01 00:00:00החדרת קטטר ורידי פריפרי - מרכזי Periferally Inserted Central Catheter PICC בילודים ,42/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2010.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 17/2010 מיום 15.6.2010 האחות תבדוק איזור חבישה ,קטטר, אמדן סימני פלביטיס במקום כניסת הקטטר לאחרונה יוחסו סיבוכים שונים לשימוש בPICC. בחוזר זה מפורטיות הנחיות לשימוש נכון, על פי המלצות האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה. 2010-12-28 00:00:00מערך הביקורת הפנימית בקופת חולים ,15/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn15_2010.pdf2010-12-28 00:00:00ירידה בכמות החומר הפעיל בתכשיר מוקסיויט פורטה 250 מ"ג ל-5 מ"ג תרחיף ,41/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2010.pdfבשל תקלה זמנית, ירד שיעור החומר הפעיל בתכשירי מוקסיויט פורטה. בשל כך מנהל רפואה ממליץ להעלות את המינון לטווח העליון של הטיפול המומלץ לכל אבחנה. 2010-12-27 00:00:00הנחיות לטיפול חמלה וטיפול דחוף באמ"ר ובתראפיות מתקדמות (מוצרים המכילים תאים ,25/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk25_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר מורה להחיל הוראות טיפול חמלה וטיפול דחוף על מוצרי אמ"ר ועל מוצרים רפואיים המשמשים בתראפיות מתקדמות. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 30/2006, וחוזר מנכ"ל 19/20072010-12-27 00:00:00אמות מידה לאבחון הפרת קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים ,40/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2010.pdfיש חשיבות גדולה לאבחון מוקדם ונכון של הפרעת קשב וריכוז. חוזר זה בא להסדיר את אמות המידה לאבחון ADHD בילדים ובמבוגרים. מבטל ומעדכן חוזר המנהל הכללי מס' 8/2008 מיום 14.4.08.2010-12-26 00:00:00ניהול לוגיסטי של מערך החיסונים ,08/2010http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2010.pdf2010-12-23 00:00:00נוהל עבודה במערכת המרכבה - מכשירי שיקום וניידותhttp://www.health.gov.il/hozer/mb_mercava.pdfנוהל עבודה במערכת המרכבה - מכשירי שיקום וניידות2010-12-22 00:00:00גיליון הניתוח - רישום ותיעוד ,24/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk24_2010.pdfחוזר מנכ""ל אשר מכיל הנחיות בדבר אופן הרישום הראוי בדו""ח ניתוח. זאת כלקח בעקבות פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים אשר הציף בעייתיות בדרך בה נהוג להגדיר היום את תפקידי המנתחים בדו""ח הניתוח.2010-12-20 00:00:00תכשירי EXTRANEAL & NUTRINEAL - איסוף מהשוק (recall) ,39/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2010.pdfבעקבות הודעת היצרנית, נמצאו כמויות חריגות של אנדוטוקסין בתכשירי extraneal ו nutrineal. בשל כך מנהל רפואה הודיע על איסוף מהשוק (recall), והורה למצוא חלופות טיפוליות.2010-12-12 00:00:00קרם פטמות לנשים מיניקות - הנחיה בתווית התמרוק ,tm_12122010http://www.health.gov.il/hozer/tm_12122010.pdf2010-12-12 00:00:00שירות רפואי מתמחה בתחום דיסאוטונומיה משפחתית-הדסה הר הצופים ,23/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk23_2010.pdfחוזר מנכ""ל אשר בא להודיע כי תוקף ההכרה במרכז רפואי הדסה הר-הצופים, כשירות רפואי מתמחה לאבחון וטיפול בחולים בדיסאוטונומיה משפחתית, הוארך ב-5 שנים. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 3/20072010-12-07 00:00:00בדיקה גנטית לקביעת קשרי משפחה של האדם - הנחיות חדשות ,38/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2010.pdfחוזר זה מחליף ומבטל חוזר מס' 44/2003 וחוזר מס' 3/2002. משרד המשפטים התקין תקנות מידע גנטיקה ליישום התיקונים לחוק מידע גנטי. חוזר זה מציג את הוראות חוק מידע גנטי והתקנות החדשות לעניין בדיקות לקביעת קשרי משפחה.2010-12-01 00:00:00נוהל להגשת תכניות למתקנים לטיפול בשפכיםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_1-12-2010.pdfנוהל להגשת תכניות למתקנים לטיפול בשפכים2010-12-01 00:00:00הכרה בדיסאוטונומיה משפחתית familial dysautonomia וAT ataxia telangiectasia כהפרעות התפתחותיות סומטיות ,37/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2010.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מינהל הרפואה מס' 45/2003 מיום 3.6.03. על פי המלצת המועצה הלאומית לבריאות הילד ופדיאטריה, נוספו דיסאוטונומיה משפחתית וataxia telangiectasia לקבוצת ההפרעות ההתפתחותיות הסומטיות.2010-11-25 00:00:00הנחיות למניעת העברת זיהומים ברפואת שיניים ,1.3http://www.health.gov.il/hozer/DT01_03.pdfמהדורה מס' 52010-11-16 00:00:00ספירת חומרי, ספיגה, פריטים חדים, פריטים נלווים ,36/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2010.pdfכדי למנוע השארת גופים זרים במהלך הניתוח, מינהל הרפואה הנחה לבצע ספירת חפצים המועדים לכך. בחוזר זה מפורטת דרך הביצוע של ספירת החפצים. חוזר זה מעדכן ומחליף חוזר מנהל רפואה 20/19982010-11-15 00:00:00הפסקת שימוש בתכשירי אומריגם Omr-IgG –am 5% IV ותכשיר אומרי הפ- בי Omri- Hep –B 5% IV ,35/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2010.pdfחוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 33/2010 הנוהל מורה על הפסקת שימוש בתכשירי אומריגם מהסוג שכתוב בכותרת הנוהל תוצרת חברת Omrix עד להודעה חדשה בעקבות מקרים של קרישת יתר. 2010-11-10 00:00:00פעולות לסגירת שנת 2010 בתאגידי הבריאות מול בתי החולים ,01/2010http://www.health.gov.il/hozer/hashavut01_10.pdf2010-11-09 00:00:00סגירת שנת 2010 בבתי החולים הכלליים הממשלתיים ,02/2010http://www.health.gov.il/hozer/hashavut02_10.pdf2010-11-09 00:00:00סיום שנת כספים 2010 בבתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים ,03/2010http://www.health.gov.il/hozer/hashavut03_10.pdf2010-11-09 00:00:00סגירת שנת 2010 בלשכות הבריאות ,04/2010http://www.health.gov.il/hozer/hashavut04_10.pdf2010-11-09 00:00:00הפרשות חשבונאיות לסגירת שנת 2010 ,05/2010http://www.health.gov.il/hozer/hashavut05_10.pdf2010-11-09 00:00:00הנחיות לטיפול בשפעת עונתית בטמיפלו (Oseltamivir) ,32/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2010.pdfהנוהל מגדיר את אוכלוסיית היעד לשימוש בטמיפלו ומגדיר את המינון הנדרש לאוכלוסיות השונות. 2010-11-07 00:00:00נוהל רישום וטיפול ביולדת שהיא אם נושאת (פונקאית), ביילוד ובהורים המיועדים ,34/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2010.pdfהנוהל קובע כללים אחידים לטיפול רישום ודיווח ביולדת שהיא אם נושאת, ביילוד ובהורים המיועדים בבית החולים. 2010-11-07 00:00:00הפסקת שימוש בתכשיר אומירגם (Om-IgG –am) ,33/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2010.pdfחוזר מס' 35/2010 מחליף ומבטל חוזר זה הנוהל מורה על הפסקת שימוש בתכשירי אומריגם מהסוג שכתוב בכותרת הנוהל תוצרת חברת Omrix עד להודעה חדשה בעקבות מקרים של קרישת יתר. 2010-11-07 00:00:00שירות רפואי מתמחה בתחום מחלת ATAXIA TELEANGIECTESIA במרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר ,22/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk22_2010.pdfחוזר מנכ""ל אשר בא להודיע להודיעכם כי תוקף ההכרה במרכז רפואי ע""ש שיבא כשירות רפואי מתמחה בתחום מחלת ATAXIATELEANGIECTESIA הוארך ב-5 שנים. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 27/2006 2010-11-01 00:00:00הנחיות קליניות לטיפול פוטותרפי במחלות עור ,31/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2010.pdfחוזר מס' 10/2011 מעדכן ומבטל חוזר זה הנוהל מגדיר את אופן השימוש בפוטותרפיה בישראל ובכלל זה הזכאות לטיפול במסגרת שירותי קופות החולים.2010-11-01 00:00:00הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרונים - עדכון ,14/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn14_2010.pdf2010-11-01 00:00:00שרות דנטלי לנזקקים במרפאות ציבוריות או פרטיות ,8.4http://www.health.gov.il/hozer/DT08_04.pdfמהדורה מס' 5 עודכן ב 5/10/102010-11-01 00:00:00הכרה בשירות רפואי מתמחה - פוסט פוליו ,21/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכיר בהדסה הר הצופים, אסף הרופא ושיבא כשירותים רפואיים מתמחים לטיפול ומעקב בפוליו ובסתמונת פוסט פוליו. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 21/20072010-10-28 00:00:00יצירת דו"ח יילודים יומי המופק בבתי חולים ממשלתיים ,30/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2010.pdfבכלל בתי החולים הממשלתיים יש לייצר דו"ח יומי שירכז את כל הלידות באותו היום לטובת העברתם לפקידות הקבלה והכנסתן למערכת הממוחשבת 2010-10-26 00:00:00קביעת מצבו התפקודי (סטטוס) של חולה המאושפז בבית חולים כללי לצורך העברתו למסגרת אישפוזית אחרת ,26/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2010.pdfבנוהל מגובש סט של הגדרות לקביעת מצבו של חולה שאמור להשתחרר מאשפוז אך אינו יכול לחזור לתפקוד עצמאי בקהילה. בנוסף מוגדרים בעלי התפקידים לקביעת מצבו של החולה והמשך הטיפול בו2010-10-20 00:00:00מבצע חיסון של עובדי בריאות נגד חצבת-חזרת-אדמת ,29/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2010.pdfבעקבות התפרצות חצבת בשנים 2007-2010 כלל עובדי מערכת הבריאות שלא חוסנו נגד המחלה עד כה יחוסנו בבית החולים. בית החולים יקבל את החיסון ללא עלות.2010-10-19 00:00:00הנחיות למניעת חשיפת עובדים לשיירי ציטוטקסיקה ,28/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2010.pdf2010-10-19 00:00:00כללים לשחרור מידע מרישום הסרטן הלאומי ,20/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2010.pdfחוזר מנכ""ל אשר מסדיר ומפרט את הכללים לשחרור מידע ונתונים מרישום הסרטן. 2010-10-11 00:00:00בדיקות סקירה באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות גנטיות חמורות ,25/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2010.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפןאה מס' 34/2008 מיום 23.7.08. החוזר מעדכן את רשימת הישובים בהם תבוצע בדיקה ללא תשלום לזוגות לגילוי מחלות גנטיות חמורות העלולות לעבור לילדים. 2010-10-04 00:00:00חישוב תקרה תקופתית לחולים כרונים בעד תרופות וציוד מתכלה ,13/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn13_2010.pdf2010-10-04 00:00:00עדכון נוהל רישום ורישוי תמרוקים ,tm_01102010http://www.health.gov.il/hozer/tm_01102010.pdf2010-10-01 00:00:00מרכז ארצי לסטפילוקוקוס זהוב ,08/2010http://www.health.gov.il/hozer/MHB08_2010.pdfהחל מ- 1/10/2010 מוקם מרכז הארצי לסטאפילוקוקוס זהוב במעבדות המרכזיות בירושלים (ת"ד. 34410 רח' יעקב אליאב 9 ירושלים 91342)2010-09-22 00:00:00עדכון חוזר מנכ"ל 10/09 - מטפלים בהבעה ויצירה ,19/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2010.pdfבעקבות פרסום מסקנותיה של ועדת המל"ג בדבר אמות מידה אחידות לתואר שני בטיפול בהבעה ויצירה הוחלט כי עד להסדרת המקצוע בחקיקה יידרשו לימודי תואר שני בתחום הטיפול האומנותי הרלוונטי כתנאי לקבלת תעודה במקצוע. חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 10/20092010-09-21 00:00:00הערכות לחורף 2010-2011 ,27/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2010.pdfהנוהל מפרט את ההערכות הנדרשת מקופות ובתי החולים לקראת החורף, אופן דיווח וטיפול בשפעת ובמאושפזים שחולים בשפעת ודרכי התגוננות והתמודדות עם פגיעות קור2010-09-19 00:00:00המלצה לאישור עבור מכשירי שיקום וניידות ,22/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2010.pdfמעורבות האחות באישור דיווח סיעודי הנוהל מספק הבהרות והנחיות לעובדי קופת חולים הממליצים על מכשירי שיקום וניידות לזכאים מתוקף החוק. מסמך זה משלים את המסמכים שבסימוכין. 2010-09-13 00:00:00הנחיות למניעת הדבקה ב- HIV לאחר חשיפה לדם או לאחר יחסי מין לא מוגנים ,05/2010http://www.health.gov.il/hozer/bz05_2010.pdfנוהל מעודכן של הנחיות למניעת הדבקה ב-HIV לאחר חשיפה לדם או לאחר יחסי מין לא מוגנים. הנוהל מחליף נוהל משנת 2001 ומעדכן את הטיפולים החדשים לאחר החשיפה כמו כן, הוסף גם דף מידע לאנשים החוששים להדבקה ב- HIV לאחר חשיפה במקום העבודה.2010-09-13 00:00:00רישום צינתורים וניתוחי לב ,24/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2010.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 25/2008 ומעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 5/2009. הנוהל מעדכן את הטפסים הנדרשים להגשה לאחר ביצוע ניתוחי לב/צינתורים.2010-09-13 00:00:00שימוש בטופסי הסכמה בתהליך קבלת הסכמה מדעת לטיפול ,23/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2010.pdfהנוהל מפרט הנחיות לביצוע בעת החתמת מטופלים על טפסי "הסכמה מדעת לטיפול". 2010-09-13 00:00:00שירותי רפואת השיניים לילדים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי- קווים מנחים לקביעת סטנדרט השירות ,12/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn12_2010.pdf2010-09-12 00:00:00חסינות נגד אדמת של אישה בגיל הפוריות שקיבלה שתי מנות חיסון ונמצא כייל נוגדנים נמוך מהכייל המחסן ,04/2010http://www.health.gov.il/hozer/bz04_2010.pdf2010-09-01 00:00:00פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכת הבריאות ,18/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכריז על הענקת פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות וקורא להגשת מעומעדות של עובד או צוות עובדים העונים לקריטריונים להענקת הפרס.2010-08-24 00:00:00עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2010 ,10/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn10_2010.pdf2010-08-18 00:00:00שינויים בעלונים ללא צורך באישור מוקדם ,REG_04/2010http://www.health.gov.il/hozer/REG04_2010.pdf2010-08-18 00:00:00נוהל להפעלת דם טבורי ציבורי ופרטי ,EX-003-01http://www.health.gov.il/hozer/EX003_01.pdf2010-08-17 00:00:00הטמעת ידע בנושא טיפול בנפגע טראומה באירוע רב נפגעים (אר"ן) ,21/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2010.pdfהנוהל מגדיר את אופן השימוש בלומדה ממוחשבת העוסקת בטיפול במקרה של אר"ן והאופן הדיווח על שימוש בלומדה זו. 2010-08-15 00:00:00קול קורא להגשת בקשות להכרה בתאגיד ייעודי לנושא בריאות השן ,11/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn11_2010.pdf2010-08-15 00:00:00נוהל הפעלת מתנדבים במערכת הבריאות באשפוז ובקהילה, בשיגרה ובעיתות חרום ,17/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר מטרתו להסדיר את הפעילות ההתנדבותית בשגרה, בהערכות לקראת חרום ובעיתות חרום, במערכת הבריאות. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 12/2001, 13/2009 ומבטל חוזר מנכ"ל מספר 16/20032010-08-04 00:00:00הגבלת שיווק לתכשירים משלשלים ,REG_08/2010http://www.health.gov.il/hozer/REG08_2010.pdf2010-08-01 00:00:00עדכון חוזר 04/2007 - מימון שהייה בים המלח לחולי פסוריאזיס ,09/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn09_2010.pdfעדכון חוזר 04/2007 החוזר הנוכחי עודכן על ידי חוזר חדש של האגף לפיקוח על קופות חולים ושבן 11/2013 עדכון חוזר 9/2010 - מימון שהייה בים המלח לחולי פסוריאזיס2010-07-21 00:00:00שירותי רפואת שיניים לילדים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,20/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2010.pdfבמסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי נוסף מימון לטיפולי שיניים לילדים. מטרת החוזר להגדיר את השירותים הזכאות ואספקת השירותים על ידי קופות החולים2010-07-17 00:00:00"מגן שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות לשנת תש"ע 2010 ,15/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר קורא להגשת מועמדות לקבלת "מגן שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות לשנת תש"ע 2010 2010-07-14 00:00:00אות על מפעל חיים ,16/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2010.pdfחוזר מנכ""ל אשר קורא להגשת מועמדות לקבלת ""אות על מפעל חיים"" לגימלאי/ת מערכת הבריאות אשר השאיר/ה חותם וטבע/ה אבני דרך במערכת הבריאות ובכך תרם/ה תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.2010-07-14 00:00:00השתלמויות/ הכשרות/ ימי עיון ,20681910http://www.health.gov.il/hozer/psyc_07072010.pdfהנחיה למתן אישורים על לימודים/השתלמות לצורך קבלת גמול השתלמות2010-07-07 00:00:00שירות רפואי מתמחה בתחום אורתופדיה-אונקולוגית במרכז רפואי תל-אביב ,14/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להודיע כי תוקף ההכרה במחלקה לאורתופדיה-אונקולוגית כשירות רפואי מתמחה במרכז הרפואי תל אביב, הוארך ב-5 שנים. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 32/2006 2010-07-06 00:00:00טיפולי פיזיותרפיה לרבות הידרותרפיה במסגרת הסל הבסיסי ,08/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn08_2010.pdfטיפולי פיזיותרפיה לרבות הידרותרפיה במסגרת הסל הבסיסי2010-06-30 00:00:00שינויים המוגשים רק למחלקה לרישום ,REG_06/2010http://www.health.gov.il/hozer/REG06_2010.pdf2010-06-30 00:00:00ביטוח תאונות עבודה במסגרת הכשרה ממקצועית לסטודנטים זרים ,19/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2010.pdfסטודנטים זרים העוברים הכשרה מקצועית בארץ אינם מבוטחים ע"י המוסד לביטוח לאומי. הנוהל מגדיר את האופן בו עליהם לבטח את עצמם. 2010-06-28 00:00:00הנחיות להפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד -כללי ,8.1http://www.health.gov.il/hozer/DT08_01.pdfמהדורה מס' 62010-06-27 00:00:00נטילת דגימת דם ממחוסר הכרה לשם "בדיקת שכרות" ,18/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2010.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 40/2009 מיום 3.12.09 החוזר מסדיר את אופן הטיפול באדם מחוסר הכרה שיש צורך לבצע לו בדיקת שכרות וממשקי העבודה וחלוקת האחריות עם גורמי המשטרה בעת הטיפול במקרה. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 40/20092010-06-15 00:00:00שימוש בצנתר - פיק ליין שעשוי פוליאורטן ,17/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2010.pdfחוזר מס' 42/2010 מעדכן חוזר זה החוזר עוסק בשימוש בצנתר פיק-ליין 2A לאור מספר מקרי מוות שאירעו לכאורה כתוצאה משימוש בצנתר. אין מניעה להשתמש בצנתר תוך נקיטת אמצעי הזהירות הנדרשים. סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 5/2010 מיום 17.2.102010-06-15 00:00:00ביצוע בריתות מילה על ידי מוהל המוסמך על ידי הועדה הבין-משרדית לפיקוח על המוהלים ,16/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2010.pdfהחוזר מפנה למסמך שפורסם ע"י הועדה הבין-משרדית לגבי ביצוע בריתות ע"י מוהלים שהוסמכו לכך.2010-06-15 00:00:00נוהל חדש בעניין שינוי מסלול אישור בקשות מחקר לבדיקות לזיהוי גן למחלות מונוגניות משפחתיות ,13/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על שינוי מסלול אישור בקשות מחקר לבדיקות לזיהוי גן למחלות מונוגניות משפחתיות. הנוהל החדש מאשר בקשות במסלול מקוצר למכונים גנטיים בלבד בשלב זה בניסיון להקל על התהליך ולפעול לזיהוי הגן לבקשת המשפחה. 2010-06-08 00:00:00הנחיות למניעת הכלבת ,03/2010http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2010.pdf2010-06-01 00:00:00קוים מנחים למעבדות רפואיות למיקרוביולוגיה מולקולרית ,CL11021/2http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL11021_2.pdfעדכון מספר: 22010-05-31 00:00:00הסדרי מר"מ באמצעות מיון ,07/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn07_2010.pdf2010-05-26 00:00:00מתן שירותים שאינם בסל למבוטחי הקופה ,06/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn06_2010.pdf2010-05-10 00:00:00הנחיות תכנון ליחידות ריפוי בעיסוק במסגרות הטיפול השונותhttp://www.health.gov.il/hozer/TPB_ocupational_therapy.pdfהנחיות תכנון ליחידות ריפוי בעיסוק במסגרות הטיפול השונות2010-05-01 00:00:00הערכות לביצוע בדיקות שפעת A/H1N1 לקיץ וסתיו 2010 ,05/2010http://www.health.gov.il/hozer/MHB05_2010.pdfסימוכין: א. חוזר המחלקה למעבדות מ 4/2009- מ 15.10.09 ב. חוזר מנכ"ל 12/10 מ 26.4.10 , י"ב אייר תש"ע2010-04-27 00:00:00זיגוג (ויטריפיקציה) של ביציות ,14/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2010.pdfחוזר מס' 1/2011 ממשיך חוזר זה החוזר מתיר את השימוש בהקפאת ביציות כהליך מקובל שאינו טעון אישור של ועדה מיוחדת ובלבד שהמטופלת תחתום על טופס הסכמה מדעת.2010-04-27 00:00:00(14) הערכות לשפעת עולמית 2009 A/H1N1 ,12/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2010.pdfחוזר מנכ""ל אשר מביע את הגישה העדכנית לחשוד בשפעת ולחולה H1N1/A. החוזר מפרט באיזה מקרים מומלץ לבצע בדיקות מעבדה לאבחון שפעת, מה ההגדרה של חולה שפעת מוכח ואת הגישה לטיפול בחולה עם תמונה קלינית דמויית שפעת. חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 34/2009 2010-04-26 00:00:00מינוי לראש שירותי בריאות הנפש ,11/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2010.pdfחוזר מנכ""ל אשר מודיע כי ד""ר גד לובין מונה לתפקיד ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. 2010-04-22 00:00:00הנחיות לביצוע בדיקות מיקרוביולוגיות במים ,04/2010http://www.health.gov.il/hozer/MHB04_2010.pdfהנחיות מיוחדות לביצוע בדיקות מיקרוביאליות של מי שתיה, מי נופש ומי בתי חולים2010-04-12 00:00:00מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים ,10/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2010.pdfפירוט קריטריונים ודרישות למתן מרשם חוזר אשר בו קובע המנכ""ל הוראות לעניין מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים. היבטים יישומיים שונים, הקשורים לביצוע ההוראות, מפורסמים בחוזר מינהל הסיעוד.2010-04-08 00:00:00נוהל התקשרויות, למתן ייעוץ בהקמה והפעלה של תשתיות בישראל ומדינות זרות - על ידי בתי חולים ממשלתיים, באמצעות תאגידי בריאות ,09/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2010.pdfחוזר מנכ""ל אשר מבוסס על המלצת ועדה של משרד הבריאות ושמטרתו להסדיר את הכללים המחייבים לאישור התקשרות עם מדינות בחו""ל בתחום הבריאות.2010-04-06 00:00:00מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים ,87/2010http://www.health.gov.il/hozer/ND87_10.pdf2010-04-01 00:00:00הפסקת השימוע בתרכיב ROTARIX של חברת GSK ,13/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2010.pdfהחוזר אוסר את השימוש בחומר שבכותרת הנוהל כתוצאה ממציאת DNA של חלבון זר ולמרות שלא נמצאו עדויות לכך שהחלבון עלול להזיק מורה על שימוש בחומר חליפי.2010-03-24 00:00:00מתן טיפולים בתחום התפתחות הילד עבור ילדים שנמצאים במסגרות של החינוך המיוחד ,04/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2010.pdfמתן טיפולים בתחום התפתחות הילד עבור ילדים שנמצאים במסגרות של החינוך המיוחד2010-03-22 00:00:00מתן שירות רפואי בתקופת המעבר מקופת חולים אחת לשנייה ,05/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn05_2010.pdf2010-03-22 00:00:00החזרת קנולה לטריכאה כפעולה מצילה חיים למטופל עם פיום קנה (טרכיאוסטומיה) פעולת סיעוד ברמת אחות מוסמכת ,08/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר מגדיר כי החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים תתאפשר, כפעולת סיעוד, לכל אחות מוסמכת שעברה הכשרה מתאימה אף אם אינה בעלת השתלמות מוכרת בטיפול מוגבר.2010-03-21 00:00:00תהליכי אישור מקדימים למתן טיפול תרופתי שבסל הבריאות ,03/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn03_2010.pdf2010-03-16 00:00:00עלונים לרופא/לצרכן מאושרים למאגר התרופות באתר האינטרנט של משרד הבריאות ,REG_03/2010http://www.health.gov.il/hozer/REG03_2010.pdf2010-03-16 00:00:00הנחיות ניקוי, חיטוי, עיקור מכשירי הסתכלות תוך גופיים ,12/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2010.pdfראה חוזר מינהל רפואה 50/20132010-03-15 00:00:00תקן לאיכות מי ים בחופי רחצה מוכרזיםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv10032010.pdf2010-03-10 00:00:00תנאי תברואה נאותים לאירועים וירידים (עדכון 2010)http://www.health.gov.il/hozer/bsv04032010.pdf2010-03-04 00:00:00החזרת קנולה לטריכאה כפעולה מצילת חיים, למטופל עם פיום קנה(טרכיאוסטומיה) פעולת סיעוד ברמת אחות מוסמכת ,86/2010http://www.health.gov.il/hozer/ND86_10.pdf2010-03-01 00:00:00אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים ,10/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2010.pdfבחוזר זה מובא חוזר היחידה הארצית למניעת זיהומים. בחוזר זה מפורטות דרכי הזהירות למניעת זיהומים בהתאם לנדרש. הנוהל מפרט את כלל האמצעים שיש לנקוט בהם בבית החולים בשגרה על מנת למנוע מעבר מחלות ממטופלים לאנשי צוות ולמטופלים אחרים. 2010-03-01 00:00:00הנחיות לדיגום מיםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_140310.pdfהנחיות לדיגום מים2010-03-01 00:00:00שיטות מולקולאריות חדשות לאפיון חיידקים במרכז ארצי לסטרפטוקוקים ,03/2010http://www.health.gov.il/hozer/MHB03_2010.pdfסימוכין: א. חוזר המחלקה למעבדות מספר 4/2004 ב. חוזר המחלקה למעבדות מספר 5/2000 ג. חוזר המחלקה למעבדות מספר 6/20062010-02-26 00:00:00אמות מידה להפעלת שירות ביקור בית ,07/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2010.pdfבמסגרת החוק קופות חולים נדרשות להעמיד שירות רפואי איכותי בכל שעות היממה. ביקור בית של רופא הינו אחת החלופות. חוזר זה בא לקבוע אמות מידה מקצועיות בנושא שירות זה.2010-02-17 00:00:00הגבלת שימוש בפיק ליין שעשוי פוליאורטאן ,08/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2010.pdfלאחרונה דווח על מקרי מוות מפיק ליין העשוי פוליאורטאן עקב טמפונאדה לבבית. חוזר זה בא לאסור את השימוש בפגים עד להשלמת בדיקת הנושא 2010-02-17 00:00:00מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל ,09/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2010.pdfחוזר מס' 23/2010 מעדכן חוזר זה על פי הוראת סגן שר הבריאות יש לתת למטופל העתק של טופס הסכמה לטיפול רפואי. החוזר מנחה על מסירת עותק של טופס ההסכמה לטיפול למטופל. 2010-02-17 00:00:00עלונים לרופא/לצרכן מאושרים למאגר התרופות באתר האינטרנט של משרד הבריאות ,REG_02/2010http://www.health.gov.il/hozer/REG02_2010.pdf2010-02-16 00:00:00מתן גישה להורים למידע על ילדיהם הכלול באתר האינטרנט של קופת החולים ,02/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2010.pdf2010-02-15 00:00:00הגנת המטופל מקרינה מייננת בחשיפה רפואית ,07/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2010.pdfחוזר מס' 16/2011 מעדכו חוזר זה חוזר מנכ"ל אשר מטרתו: הגברת מודעות המטופלים והצוות הרפואי לסיכונים הקיימים בחשיפה לקרינה מייננת. והכנת תשתית ארגונית להיערכות להגנת המטופל מסיכוני הקרינה.2010-02-15 00:00:00קווים מנחים לטיפול שיניים למטופלים מושתלי איברים ומסתם לב תותב ,06/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2010.pdfחולים מדוכאי חיסון/ מושתלי איברים/ בעלי מסתם תותב נמצאים בסיכון לזיהום מסכן חיים, ובפרט ממוקדי זיהום בפה. מטרת חוזר זה לפרט את טיפולי השיניים להם זכאים במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי. 2010-02-14 00:00:00אמות מידה לרישוי ותפעול מחלקה גריאטרית סיעודי מורכב ,04/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2010.pdfפירוט כוח אדם סיעודי. מגדיר אמות מידה לרישוי ותפעול מחלקות לסיעוד מורכב במבוגרים. חוזר זה מבטל חוזר המנהל הכללי מס' 6/1994, נהלים 0.02 ו-0.03 בקובץ נהלי אגף גריאטריה 1994 2010-02-10 00:00:00טיפול בילדים עם הפרעה בשטף דיבור (גמגום) ,05/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2010.pdfבמסגרת סל שירותי הבריאות קיים טיפול לילדים עם הפרעה בשטף הדיבור - גמגום. חוזר זה קובע כללים להפנייתם לטיפול החוזר מסדיר את תהליכי ההפנייה, האבחון והטיפול בילדים הסובלים מליקויים בשטף הדיבור. 2010-02-10 00:00:00כללים להתקשרות מוסדות משרד הבריאות ושרותי בריאות כללית עם גופים מסחריים/עסקיים ,04/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2010.pdfנוהל משותף למשרד הבריאות ולשירותיבריאות כללית הבא להסדיר התקשרויות של יחידות המשרד והקופה עם גורמים מסחריים / עיסקיים לשם ביצוע מחקרים, השתלמויות, כנסים וכל קשר אחר במימונם.2010-02-09 00:00:00מסירת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 ,06/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2010.pdfחוזר מנכ""ל אשר מפרט את הפעולות הנדרשות ממשרד הבריאות בכדי ליישם את חוק חופש המידע ואת העקרון העומד מאחוריו לפיו, המידע המוחזק בידי הרשות הציבורית, איננו מוחזק על ידה עבור עצמה, אלא כנאמן של הציבור. 2010-02-09 00:00:00הודעה על עובר מת - עדכון הטופס לדיווח ,02/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2010.pdfמשרד הבריאות מחייב הודעה על כל לידה עובר מת. החוזר מעדכן את הטופס הנדרש לשם דיווח אחיד החוזר מפרט את השירותים והתרופות שנוספו לסל הבריאות בשנת 2010 ,אופן יישומם וצורת השימוש בהם. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 124/1984 מיום 9/11/19842010-02-04 00:00:00תבחין טוברקולין בשיטת המנטו (TUBERCULIN TEST (MANTOUX ,01/2010http://www.health.gov.il/hozer/bz01_2010.pdfהנחיות אלו מתייחסות לתבחין עורי (טוברקולין) למטרות סיקור ואבחון ומחליפות את ההנחיות הקודמות בנושאי התבחין ותרכיב ה- BCG , וכמו כן מעדכנות סעיפים מסוימים בנהלי ראש שירותי בריאות הציבור. מודגש שאין להתחשב בהרכבות BCG2010-02-03 00:00:00נוהל פיקוח ובקרה בשירותי בריאות הציבור ,02/2010http://www.health.gov.il/hozer/BZ02_2010.pdf2010-02-03 00:00:00הוספת חלופה למיון מועמדים בתכנית לא אקדמית בסיעוד ,84/2010http://www.health.gov.il/hozer/ND84_10.pdf2010-02-01 00:00:00הוספת חלופה למיון מועמדים ,85/2010http://www.health.gov.il/hozer/ND85_10.pdf2010-02-01 00:00:00נוהל עדכון סל שירותי הבריאותhttp://www.health.gov.il/hozer/sal_noal181010.pdfנוהל עדכון סל שירותי הבריאות2010-02-01 00:00:00דו"ח פעילות מינהל הסיעוד לשנת 2009 ותוכנית עבודה לשנת 2010 ,83/2010http://www.health.gov.il/hozer/ND83_10.pdf2010-02-01 00:00:00שירות מרפאתי בבריאות הנפש ,70.002http://www.health.gov.il/hozer/Mtl_70-002.pdfמטרת הנוהל היא להגדיר הליך מסודר ודרישות להפעלת שירות מרפאתי בבריאות הנפש הניתן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לזכאים על פי חוק2010-02-01 00:00:00התפרצות שפעת העופות בעין שמר (1) ,05/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר מעדכן על אושר זיהוי מעבדתי של שפעת עופות מסוג H5N1 בעופות בלול בקיבוץ עין שמר. החוזר מודיע כי משרד הבריאות הפעיל את תכנית ההיערכות לשפעת העופות וכי המנכ"ל דורש לוודא כי נהלי הפעולה נהירים וברורים לכולם. 2010-01-27 00:00:00שירותים בתחום התפתחות הילד ,01/2010http://www.health.gov.il/hozer/sbn01_2010.pdfהחוזר מתייחס לזמני המתנה לשירותים בהתפתחות הילד ולמצבים בהם קופות החולים נדרשות לתת החזר עבור רכישת השירותים באופן פרטי ע"י ההורה. סימוכין לחוזר: חוזר מינהל רפואה 51/2006 ובחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושב"ן 3/2009 2010-01-21 00:00:00תמרוקים המכילים לנולין ונגזרותיו ,tm_21012010http://www.health.gov.il/hozer/tm_21012010.pdf2010-01-21 00:00:00מעבר לעידן הרשומה האלקטרונית ,REG_01/2010http://www.health.gov.il/hozer/REG01_2010.pdf2010-01-17 00:00:00הגשת הצעות להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2011 - קול קורא ,03/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2010.pdfחוזר מנכ"ל הקורא לציבור ולגורמים העוסקים בדבר להגיש הצעות לטכנולוגיות רפואיות חדשות שיכללו בסל שירותי הבריאות לשנת 2011 2010-01-12 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2010 ,01/2010http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2010.pdfחוזר מס' 17/2011 מעדכן חוזר זה החוזר מפרט את השירותים והתרופות שנוספו לסל הבריאות בשנת 2010 ,אופן יישומם וצורת השימוש בהם. 2010-01-03 00:00:00מבצע חיסונים כנגד שפעת עולמית 2009 A/H1N1, שלב ב' - תוספת (13) ,01/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר מעדכן ומוסיף לחוזר מנכ"ל מספר 47/2009. בחוזר מוגדר כי מעתה ניתן לתת את התרכיב מסוג Panenza לכל האוכלוסייה, החל מגיל 6 חודשים ומעלה. כמו כן מפורטים בחוזר עדכונים טכניים נוספים בעניין זה. 2010-01-03 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2010 ,02/2010http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2010.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להודיע על הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירות הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.2010-01-03 00:00:00הדרכת יולדת להנקה ע"י אחות מוסמכת יועצת הנקה מורשית ,81/2010http://www.health.gov.il/hozer/ND81_10.pdf2010-01-01 00:00:00נוהל W-02: מערכות תברואה בבתי חולים הנחיות תכנון ואחזקה ,W-02http://www.health.gov.il/hozer/Pln_W-02.pdfנוהל W-02: מערכות תברואה בבתי חולים הנחיות תכנון ואחזקה2010-01-01 00:00:00הודעה לתורמי דם על בדיקות אימות שליליות ל-HIV ,47/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr47_2009.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 23/2009 מיום 5.8.09 החוזר מעדכן נוסח המכתב הנשלח לתורמי דם אשר נמצאו בחיוביים בבדיקות סקר ראשוני לHIV ותוצאות הבדיקה יצאו לא מוגדרות או תקינות. 2009-12-22 00:00:00מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות ,48/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk48_2009.pdfאישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות (בבית). האישור מותנה בכך שהמלווה יעבור הדרכה על ידי אחות מוסמכת ובהסכמה בכתב של המטופל או בא כוחו לקבלת טיפול ע"י מלווה אישי. חוזר זה מבטל חוזר מנכ"ל מספר 18/2008, 16/2004, 12/2005, 16/2008 2009-12-20 00:00:00טיפול תרופתי לתינוקות מתחת לגיל שנה שיש לגביהם התוויה לטיפול ב(Oseltamivir) Tamiflu ,49/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk49_2009.pdfחוזר מנכ"ל שמטרתו להסדיר את מתן הטיפול האנטי-וירלי לתינוקות מתחת לגיל שנה בהוראת שעה לאור ההתפרצות העולמית של שפעת 2009 A/H1N1. חוזר זה מבטל חוזר מנכ"ל מספר 24/20092009-12-20 00:00:00נוהל שירותי הפיזיותרפיה במכונים בקהילה ,46/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdfלהלן המסמך מכיל נהלים לשירות הפיזיותרפיה במכוני הקהילה. הנוהל כולל אמות מידה ודרכי פעולה בנושא שישמשו כבסיס לתהליכי עבודה מובנים בתחום.2009-12-17 00:00:00קווים מנחים להחלטת הועדה לאישור שימוש בטכנולגיה לטיפול בפסולת רפואית מזוהמת ,06/2009http://www.health.gov.il/hozer/MHB06_2009.pdf2009-12-15 00:00:00העברת מידע רפואי בין רופא פסיכיאטר לבין רופא מטפל ראשוני בקהילה ,42/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2009.pdfהנוהל מפרט ומדגיש את העברת המידע הנדרשת בין פסיכיאטר לרופא מטפל בקהילה בנוגע לחולה אובדני. חוזר זה ממשיךחוזר מנהל רפואה מספר 24/2009 וממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 14/19952009-12-14 00:00:00טיפול בפצוע הסובל מדימום מסיבי ,43/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2009.pdfקביעת כללים לטיפול בפצוע המדמם לפני הגעתו לבית החולים, בבית החולים, עצירת הדם, הפרעות קרישה.2009-12-13 00:00:00נהלי טיפול ודווח בנשא של חיידק יציב לאנטיביוטיקה CRE\VRE במערך האמבולטורי ,44/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2009.pdfהנוהל מפרט את אמצעי הזהירות הנדרשים מאנשי הצוות הרפואי במרפאות הלילה בשלבי המפגש עם חיידק עמיד ופירוט נהלי הדיווח הנדרשים2009-12-13 00:00:00הבשלת ביציות במעבדה IN VITRO OVUM MATURATION - IVM ,45/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2009.pdfהמלצות המועצה הלאומית לרפואת נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה בנושא הבשלת ביציות במעבדה IN VITRO OVUM MATURATION - IVM החוזר מפרט את הנחיות המועצה הלאומית לבריאות בנושא הפרייה חוץ-גופית בדגש על כך שהשיטה תעבור למתכונת של טיפול רגיל (ללא אישור ועדת הלסינקי).2009-12-13 00:00:00מבצע חיסונים כנגד שפעת עולמית 2009 A/H1N1, שלב ב' (12) ,47/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk47_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר משמש מסמך-אב לעיניין מבצע החיסון של כלל האוכלוסייה כנגד שפעת פנדמית בישראל בחורף 2009-2010. החוזר מגדיר את מתווה המבצע, אוכלוסיות היעד, הגופים המשתתפים, שיטת חלוקת החיסונים, שיטות הזרקת החיסונים ושיטת השליטה והבקרה אחר המבצע. 2009-12-13 00:00:00נוהל טיפול בבקשה למתן PERAMIVIR ,46/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk46_2009.pdf2009-12-09 00:00:00הנחיות בנושא "תנאי תברואה נאותים למרכולים" ,08-10390http://www.health.gov.il/hozer/bsv08-10390.pdf2009-12-08 00:00:00מידוד תשלומים והחזרים בשב"ן ,16/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn16_2009.pdf2009-12-07 00:00:00נטילת דגימת דם לשם "בדיקת שכרות" ,40/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2009.pdfחוזר מס' 18/2010 ממשיך חוזר זה סימוכין: חוזרי66/83 מיום 2.8.83, 82/85 מיום 14.8.85, 57/86 מיום 25.5.86, 23/99 מיום 24.5.99 החוזר מפרט את צורת לקיחת הדם מאדם שחשוד בנהיגה בשכרות ומגדיר את חלוקת האחריות בין המשטרה לרופא. 2009-12-03 00:00:00הנחיות לטיפול אנזימטי חלופי בצרזיים (CEREZYME) בחולי מחלת גושה (GAUCHER) לנוכח חידוש הספקת התכשיר ,41/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2009.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 28/2009 החוזר מתיר את השימוש בתרופת צרזיים בחולים במחלת גושה עקב חידוש אספקת המוצר ע"י היבואן.2009-12-03 00:00:00פינוי והעברת מבוטחים באמבולנס - הסדרים כספיים ,39/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2009.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 21/97 מיום 12.3.97 החוזר מסדיר את נושא ביצוע העברות מטופלים באמבולנסים בהיבט פירוט כללי החיוב וכללי התחשבנות בין הפרט ,קופת החולים ושירות האמבולנס. 2009-12-01 00:00:00פעולות כירורגיות המבוצעות בילדים באשפוז יום כירורגי ,38/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2009.pdfסימוכין: חוזרי מינהל רפואה 109/86 מיום 27.10.86, 62/90 מיום 12.6.90, 59/94 מיום 28.8.94, 72/94 מיום 23.11.94, 20/95 מיום 16.2.95 החוזר מפרט את הפעולות המותרות לביצוע בילדים במסגרת אשפוז יום כירורגי בבית חולים כללי 2009-11-25 00:00:00דיווח כספי ,15/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn15_2009.pdf2009-11-25 00:00:00חיסון שפעת 2009 H1N1 לחולי סרטן ומושתלים (11) ,45/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk45_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להבהיר את כל נושא מתן החיסון לחולי סרטן ומושתלים. החוזר קורא לחסן את כל חולי סרטן (מכל הסוגים) וחולים מושתלים ואת כל המטפלים בהם. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 42/2009, 44/20092009-11-19 00:00:00פעולות לסגירת שנת 2009 בתאגידי הבריאות מול בתי חולים ,07/2009http://www.health.gov.il/hozer/hashavut07_09.pdf2009-11-16 00:00:00שומות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי ,10/2009http://www.health.gov.il/hozer/hashavut10_09.pdf2009-11-16 00:00:00עדכון לחוזר בנושא מבצע חיסונים כנגד שפעת עולמית 2009 A/H1N1, שלב (10 א') ,44/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk44_2009.pdfחוזר מנכ""ל אשר מטרתו הינה להבהיר ולעדכן נושאים שונים הקשורים למבצע החיסון כנגד שפעת A/H1N12009. החוזר מתמקד בנושאים שונים כגון הנחיות מקצועיות לגבי מתן החיסון, הרחבת אוכלוסיית המתחסנים,עדכונים לגבי אתרי חיסון ועוד. חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 42/20092009-11-16 00:00:00נוהל להגשת דוגמאות וסטנדרטים בעת הגשות למכון ,EX-001-01http://www.health.gov.il/hozer/EX001_01.pdf2009-11-12 00:00:00ביצוע בדיקת לב במאמץ עם חולצה ,36/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2009.pdfבעקבות פניות למשרד הבריאות בנוהל מפורט נוסח חדש של הודעה העוסק בלבישת חולצות וחזיות בזמן בדיקות לב במאמץ ואקו-לב 2009-11-10 00:00:00סגירת שנת 2009 לשכות הבריאות ,04/2009http://www.health.gov.il/hozer/hashavut04_09.pdf2009-11-09 00:00:00סגירת שנת 2009 בתי"ח כלליים ,05/2009http://www.health.gov.il/hozer/hashavut05_09.pdf2009-11-09 00:00:00סגירת שנת 2009 בי"ח גריאטריים ופסיכיאטריים ,06/2009http://www.health.gov.il/hozer/hashavut06_09.pdf2009-11-09 00:00:00הפרשות חשבונאיות לסיום שנת 2009 בבתי"ח כלליים ,08/2009http://www.health.gov.il/hozer/hashavut08_09.pdf2009-11-09 00:00:00צמצום השימוש בטכנציום 99m עקב מחסור זמני באיזוטופ ,34/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2009.pdfהנוהל מורה על הורדת כמות המנות המסופקות לבתי החולים לתקופה קצובה עקב מחסור עולמי בחומר ומנחה על שימוש בחומרים חליפיים שמקצתם מפורטים בחוזר. 2009-11-09 00:00:00קידוד אבחנות במחלקה לרפואה דחופה ("חדר מיון") - יישום הליך החלפת גרסת ICD9CM לשנת 2009/2010 ,35/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2009.pdfהנוהל מעדכן את רשימת האבחנות בחדר המיון החל מתאריך ה1.11.09. חוזר זה מעדכן חוזרי מנהל רפואה 26/2003, 26/2006, 26/20092009-11-09 00:00:00בדיקת סקירה ביילודים לשם איתור יילודים עם לקות בשמיעה ,33/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2009.pdfהחוזר מנחה על קיום סקר שמיעה בכלל הילודים על מנת לאתר את מירב היילודים הסובלים מליקוי שמיעה ועשויים להזדקק לשיקום שמיעתי בגיל הילדות 2009-11-04 00:00:00נוהל בנק עור - מאגר העור הארצי לשעת חרום ,37/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2009.pdfהנוהל מפרט את אופן הקמתו והפעלתו של בנק עור הכולל עקרונות מקצועיים וארגוניים הכוכים בהבטחת איכותן של רקמות עור המיועדות להשתלה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 76/1997 מיום 23.11.972009-11-03 00:00:00הנחיות בדבר שימוש בטומוגרפיה ממוחשבת מסוג cone beam ,2.8http://www.health.gov.il/hozer/DT02_08.pdfמהדורה מס' 12009-11-03 00:00:00פעולות סיעוד - עדכון חוזר 9/07( מתאריך 17.5.07) ,43/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk43_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את פעולת הסיעוד המותרות לביצוע על ידי אחיות מוסמכות בעלות השתלמות מוכרת. חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 09/20072009-11-02 00:00:00נוהל ניפוק תכשירים המכילים מרכיב פעיל בעל פוטנציאל לשימוש לרעה ,78http://www.health.gov.il/hozer/DR_78.pdf2009-11-01 00:00:00סגירת תיק בקשה לרישום ,15http://www.health.gov.il/hozer/DR_15.pdf2009-11-01 00:00:00השגה על החלטת המנהל על דחיית בקשה לרישום תכשיר בפנקס, או על החלטה לדחיית בקשה לתוספת התוויה, או על החלטה להטלת הגבלות על תכשיר במסגרת רישומו ,73http://www.health.gov.il/hozer/DR_73.pdf2009-11-01 00:00:00מבצע חיסונים כנגד שפעת עולמית 2009 A/H1N1 שלב א' 10 ,42/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk42_2009.pdfחוזר מנכ" אשר מטרתו לשמש מסמך-אב של מבצע החיסון כנגד שפעת פנדמית בישראל בחורף 2009-2010. 2009-10-29 00:00:00קווים מנחים לביצוע ניתוחים בריאטריים בילדים מתחת לגיל 18 שנים ,32/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2009.pdfהחוזר מפרט את ההגדרות לביצוע ניתוחי הצרת קיבה במטופלים מתחת לגיל 18 לאור השונות בניתוח זה בין אדם בוגר לקטין. 2009-10-12 00:00:00מתן שירותים רפואיים במסגרת בתי תפילה ,14/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn14_2009.pdf2009-10-11 00:00:00אומדן כף רגל סוכרתית על ידי אחות מוסמכת ,80/2009http://www.health.gov.il/hozer/ND80_09.pdf2009-10-01 00:00:00התוויות לביצוע בדיקות שד בתהודה מגנטית (MRI) במסגרת סל השירותים ,30/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2009.pdfהנוהל קובע הגדרות לזכאים לביצוע בדיקת MRI לגילוי מוקדם של סרטן השד במסגרת סל השירותים. 2009-09-21 00:00:00נוהל מחירים והשתתפות עצמית לפריטי תקנה 29 (א)( 3) לתקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 (29 ג') מתוקן ,13/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn13_2009.pdf2009-09-17 00:00:00תרופות נגד צינון ו/או תרופות נגד שיעול - במתן דרך הפה - הגבלות בתנאי שיווק ,REG_09/2009http://www.health.gov.il/hozer/REG09_2009.pdf2009-09-16 00:00:00נסיונות התאבדות - התערבות, טיפול, שמירה, מיוחדת ודיווח בבית חולים כללי/פסיכיאטרי ,29/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2009.pdfהנוהל עוסק בווידוא רצף אבחון, טיפול והשגחה למבצעי ניסיון התאבדות, קובע כללים לתיעוד ורישום מהלך הטיפול ומאפשר למשרד הבריאות לרכז מידע אנונימי בנושא. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 14/19952009-09-10 00:00:00הנפקת כרטיס מגנטי להורים עבור ילדיהם ,12/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn12_2009.pdf2009-09-09 00:00:00מרכז ארצי לגונוריאה ,31/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2009.pdfהחוזר מנחה על שליחת דגימות גונוריאה למרכז הארצי לגונוריאה ומפרט את רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז. 2009-09-02 00:00:00אשפוז של אשה הרה או יולדת עם שפעת A/H1N1 2009 חשודה או מוכחת הנחיות לצוותים הרפואיים ,41/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk41_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מנחה את הצוותים הרפואיים מה לעשות במקרים של אשפוז אשה הרה או יולדת עם שפעת A/H1N1 2009 חשודה או מוכחת.2009-09-01 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ- 1.9.2009 ,40/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk40_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים, אשר יכנסו לתוקף החל מיום 01/09/2009. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 1/20092009-09-01 00:00:00פעילות הוועדה המייעצת הבינמישרדית לתכשירים ברפואה וטרינרית ,21http://www.health.gov.il/hozer/DR_21.pdf2009-09-01 00:00:00מועדון חברתי: סטנדרטים לפתיחה והפעלה ,82.002http://www.health.gov.il/hozer/mtl82-002.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר ודרישות לפיתוח ואחזקהשל מועדון חברתי והשירות לנמצאים בו.2009-09-01 00:00:00מועדון תעסוקתי סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות ,81.005http://www.health.gov.il/hozer/mtl81-005.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר לפתיחה והפעלה של שירותי מועדון תעסוקתי עבור משתקמים נפגעי נפש2009-09-01 00:00:00מפעל מוגן שיקומי: סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות ,81.003http://www.health.gov.il/hozer/mtl81-003.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר לפתיחה והפעלה של שירותי מפעל מוגן עבור משתקמים נפגעי הנפש2009-09-01 00:00:00תעסוקה נתמכת סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות ,81.005thttp://www.health.gov.il/hozer/mtl81-005-t.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר לפתיחה והפעלה של שירותי תעסוקה נתמכת עבור משתקמים נפגעי הנפש2009-09-01 00:00:00דיור מוגן סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות ,80.002http://www.health.gov.il/hozer/mtl80-002.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר ודרישות להפעלת השירות של דיור מוגן2009-09-01 00:00:00שירותי הוסטל סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות ,80.001http://www.health.gov.il/hozer/mtl80-001.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך ומדדי תוצאות של שירות ההוסטל ודרישות להפעלתו. 2009-09-01 00:00:00טופס דרישות מיוחדותhttp://www.health.gov.il/hozer/mtl_shikum_special_requests.pdfטופס דרישות מיוחדות - שיקום בבריאות הנפש מטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר הכולל הנחיות ודרישות להפעלת שירותי חונכות למשתקמים הסובלים מנכות נפשית החיים בקהילה, אשר שילובם האופטימלי בחברה, מחייב אימון שיטתי וממושך ו/או תמיכה ממושכת.2009-09-01 00:00:00הכרה בשירות רפואי מתמחה ,39/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk39_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכיר בשירותים המפורטים בחוזר כשירותים רפואיים מתמחים בתחומים שונים. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 21/20072009-08-31 00:00:00פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות בריאות ,37/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk37_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכריז על הענקת פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות וקורא להגשת מעומעדות של עובד או צוות עובדים העונים לקריטריונים להענקת הפרס. 2009-08-30 00:00:00חובת קביעת רופא אחראי לריכוז הטיפול והמעקב במטופל במחלקה לרפואה דחופה וחובת רישום פרטיו ברשומה הרפואית ,38/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk38_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מגדיר כי לכל מטופל המגיע לחדר מיון יהיה רופא אחראי שיהיה אחראי על ריכוז הטיפול והמעקב הרפואי של המטופל. כמו כן הנוהל מחייב רישום של פרטי הרופא האחראי ברשומה הרפואית ועדכון המטופל באשר לזהות הרופא האחראי.2009-08-30 00:00:00בטיחות במתן טיפול תרופתי במלר"ד ילדים ,27/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2009.pdfהאחות אחראית לתחזוקת התרופות במחלקה. מיומנות צוות בחלוקת טיפול תרופתי לילדים הנוהל מפרט את ההערכות הנדרשת מקופות ובתי החולים לקראת החורף, אופן דיווח וטיפול בשפעת ובמאושפזים שחולים בשפעת ודרכי התגוננות והתמודדות עם פגיעות קור 2009-08-26 00:00:00הנחיות לטיפול אנזימטי חלופי בצרזיים (CEREZYME) בחולי מחלת גושה (GAUCHER) לנוכח מחסור עולמי בתכשיר ,28/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2009.pdfחוזר מס' 41/2009 ממשיך חוזר זה החוזר מורה על הפסקת שימוש בתכשיר שבנדון כתוצאה ממחסור עולמי בתכשיר 2009-08-26 00:00:00הנחיות לביצוע והגשת סקר הנדסי תברואי ,10812-09http://www.health.gov.il/hozer/bsv_10812b.pdfהנחיות לביצוע והגשת סקר הנדסי תברואי2009-08-23 00:00:00הערכות לחורף 2009-2010 ,26/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2009.pdfחוזר מס' 35/2009 מעדכן חוזר זה הנוהל מפרט את ההערכות הנגרשת מקופות ובתי החולים לקראת החורף, אופן דיווח וטיפול בשפעת ובמאושפזים שחולים בשפעת ודרכי התגוננות והתמודדות עם פגיעות קור2009-08-19 00:00:00הנחיות המהנדס הראשי לטיפול באירועי זיהום צואתי (הקאות, דימום) במי בריכות שחייה ,10810-09http://www.health.gov.il/hozer/bsv10810_09.pdf2009-08-19 00:00:00גביית תשלום בגין אי הופעה לשירות ,11/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn11_2009.pdf2009-08-19 00:00:00חיסון עובדי בריאות חדשים ועובדים ותיקים המבצעים פעולות פולשניות המועדות לחשיפה לדם ,36/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk36_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר נותן מס' הבהרות לשאלות שעלו בעקבות חוזר 13/09. החוזר מבהיר את ההגדרה של פפמ""ח, מונה את הפעולות הללו וכמו כן מפרט את התנאים שנדרשים על מנת לקבוע כי עובד הבריאות מחוסן ושהינו פטור מקבלת חיסון נוסף. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 13/2009.2009-08-17 00:00:00(9) הערכות לשפעת עולמית 2009 A/H1N1 ,34/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk34_2009.pdfכלל ההנחיות לצוותי רפואה שהופצו עד למועד פרסומו. החוזר כולל שלל עדכונים חשובים כגון עדכון קבוצות הסיכון, עדכון המיגון המומלץ, עדכון ההנחיות לניהול צבירי תחלואה, עדכון ההתוויות לביצוע בדיקות מעבדה ועוד. חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 33/2009.2009-08-17 00:00:00חובת הודעה על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם ,35/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk35_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר קובע קווים מנחים שיסייעו לרופא לקיים את חובת ההודעה למרב"ד על בני אדם העלולים בנהיגתם לסכן את עצמם או זולתם כתוצאה ממחלה ו/או מצב בריאותי הרלוונטי לבטיחות הנהיגה. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 37/1994, 4/1997, 61/1998 2009-08-16 00:00:00נוהל מתן שירותי בריאות לתלמיד 5/2009 ,05/2009http://www.health.gov.il/hozer/bz05_2009.pdfנוהל זה מחליף את הקודם מתאריך 08/20062009-08-12 00:00:00אמות מידה לקורסים בטכנאות שיניים לדרגת מוסמך ,3.7http://www.health.gov.il/hozer/DT03_07.pdfמהדורה מס' 12009-08-07 00:00:00הפרעה תפקודית קשה של הלסתות ,25/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2009.pdfהחוזר מפרט ומבהיר את המצבים בהם יש הפרעה תפקודית קשה של הלסתות וטיפול בהן נכלל בסל הבריאות 2009-08-06 00:00:00הודעה לתורמי דם על תוצאות בדיקת סקר ,23/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2009.pdfחוזר מס' 47/2009 מעדכן חוזר זה החוזר מעדכן נוסח המכתב הנשלח לתורמי דם אשר נמצאו בחיוביים בבדיקות סקר ראשוני לHIV ותוצאות הבדיקה יצאו לא מוגדרות או תקינות. 2009-08-05 00:00:00היגיינת ידיים במוסדות רפואיים ,24/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2009.pdfחוזר מס' 42/2009 ממשיך חוזר זה הנוהל מגדיר שיטות אחידות להיגיינת ידיים במוסדות רפואיים כולל האמצעים הנדרשים ומידע טכני. בנוסף מוגדרים האמצעים להגברת הענות הצוות לנושא וניתור תקופתי. חוזר זה מבטל חוזר 19/20092009-08-05 00:00:00אמות מידה להכרה במוסדות ללימודי שיננות ,3.5http://www.health.gov.il/hozer/DT03_05.pdfמהדורה מס' 12009-08-04 00:00:00תיאום ויישום סדרי ביטחון במערך האמבולטורי בבריאות הנפש ,79.001http://www.health.gov.il/hozer/mtl_79-001.pdfמטרת הנוהל היא להגדיר הליך מסודר ודרישות להפעלת נוהל לתיאום ויישום סדרי ביטחון במערך האמבולטורי בבריאות הנפש למניעה והתמודדות עם איומים ואירועים אלימים מצד הלקוחות2009-08-01 00:00:00פרסום דוחות כספיים של קופות החולים ,10/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn10_2009.pdf2009-07-28 00:00:00(8 מתוקן) הערכות לשפעת עולמית 2009 A/H1N1 ,33/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk33_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר כולל מספר עדכונים לחוזר מנכ"ל מס' 30/09 כגון עדכון הגדרת המקרה, החלטה לאבחן מעבדתית רק חולים מאושפזים עם מחלה נשימתית חריפה, ביטול הצורך במרפאות ייעודיות ועוד. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 30/20092009-07-21 00:00:00אות על מפעל חיים ,31/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk31_2009.pdfחוזר מנכ""ל אשר קורא לציבור להגיש המלצות למועמדים לקבלת ""אות על מפעל חיים"". המועמד צריך להיות עובד לשעבר במערכת הבריאות אשר השאיר חותם וטבע אבני דרך במערכת הבריאות ובכך תרם תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. 2009-07-20 00:00:00מגן "שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות לשנת תשס"ט 2009 ,32/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk32_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על הענקת "מגן שר הבריאות" לשנת תשס"ט למתנדבים/ות מצטיינים/ות אשר בפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת לבריאותו ורווחתו של הציבור. 2009-07-20 00:00:00הפעלת שירות פליאטיבי (הוספיס) בקהילה, בבית חולים כללי ובמוסד סיעודי ,30/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk30_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע כי משרד הבריאות מאמץ את הגדרת ארגון הבריאות העולמי, לפיה טיפול פליאטיבי הוא גישה טיפולית אשר משפרת את איכות החיים של חולים ובני משפחותיהם, בהתמודדות עם מחלות חשוכות מרפא.2009-07-12 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשירי רנטגן ניידיםhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_rentgen_nayadim.pdf2009-07-09 00:00:00הערכות למכביה: שפעת 2009 A/H1N1 ,22/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2009.pdfעקב התפרצות מחלת שפעת החזירים ופתיחת משחקי המכבייה הנוהל מכיל את כלל ההנחיות הקשורות להכנה והתארגנות הנדרשות מהנהלת התחרות בהיבט מניעת, זיהוי וטיפול השפעת 2009-07-08 00:00:00היערכות לשפעת 2009 A/H1N1ׁ(7) ,30b/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk30_2009b.pdfעדכון הגדרת המקרה של חולה חשוד, קיצור הגדרת התקופה הנחשבת כמידבקת, החלטה לאבחן מעבדתית ולטפל רק בחולים המשתייכים לקבוצות סיכון ובחולים עם תסמינים קשים ועוד מס' עדכונים. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 29/20092009-07-01 00:00:00מתן שירות דנטלי בעת עימות מתמשך ,2.9http://www.health.gov.il/hozer/DT02_09.pdf2009-07-01 00:00:00אספקת גודלי אריזה מותאמים למרשם ,09/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn09_2009.pdf2009-06-29 00:00:00עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2009 ,08/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn08_2009.pdf2009-06-24 00:00:00אשפוז מסובסד בביה"ח גריאטרי סיעודי ,20/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2009.pdfפירוט תפקיד האחות בצוות הרב מקצועי הנוהל יוצר בסיס מקצועי משותף ומחייב לעבודת צוות המחלקה לחולים כרוניים בלשכות הבריאות בנושא אשפוז חולים סיעודיים ותשושי נפש ויוצר התאמה בין עבודת הלשכות והמערכת הממוחשבת התומכת בתהליך האשפוז הסיעודי. 2009-06-17 00:00:00(6) הערכות לשפעת 2009 A/H1N1 ,29/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk29_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מעדכן את חוזר מנכ"ל מס' 26/2009. בחוזר מובאים מס' עדכונים חשובים כגון העברת מוקד הטיפול בחולים מבתי החולים למרפאות ייעודיות בקהילה ועוד..חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 26/20092009-06-17 00:00:00שמירה על היגיינת ידיים במתקני בריאות ,19/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2009.pdfחוזר מס' 24/2009 מבטל חוזר זה הנוהל מגדיר שיטות אחידות להיגיינת ידיים במוסדות רפואיים כולל האמצעים הנדרשים ומידע טכני. בנוסף מוגדרים האמצעים להגברת הענות הצוות לנושא וניתור תקופתי. 2009-06-10 00:00:00הנחיות לצוותי מרפאות שיניים בנושא שפעת החזירים והיערכות לפנדמיה של שפעת ,2.7http://www.health.gov.il/hozer/DT02_07.pdfמהדורה מס' 12009-06-09 00:00:00אימות נתונים טרום ניתוחי ,18/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2009.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 55/2001 פירוט אימות הנתונים. החוזר קבוע כללים לביצוע הליך אימות נתוני החולה לפני הניתוח על מנת להגביר את בטיחות המטופל 2009-06-07 00:00:00מיסוד הקשר בין הורים לבין מערכת הבריאות ביחס לילדיהם ,28/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk28_2009.pdfחוזר מנכ""ל שמטרתו להביא בפני הסגלים של כל שירותי הבריאות את הוראות החוק בעניין העברת מידע להורים גרושים או שאינם נשואים ולהנחותם כיצד לפעול במצבים בהם נדרשת נקיטת צעדים שמעבר להוראות החוק. " 2009-06-03 00:00:00תעריפים אחידים לארוחות צהריים בבתי החולים הכלליים הממשלתיים ,03/2009http://www.health.gov.il/hozer/hashavut03_09.pdf2009-06-01 00:00:00מחיקת חובות בבתי החולים הממשלתיים, בלשכות הבריאות ובמיניסטריון משרד הבריאות ,02/2009http://www.health.gov.il/hozer/hashavut02_09.pdf2009-05-26 00:00:00הנחיות ליישום חוק מוות נשימתי התשס"ח 2008 ,27/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk27_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרסם את הוראות חוק מוות מוחי נשימתי שייכנס לתוקף ביוני 2009 החוזר גם מגדיר את דרכי יישום החוק בכדי להבטיח את ביצועו כמתחייב. חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 15/1987, 11/1991,10/1996, 16/19962009-05-25 00:00:00שכר עובדי תאגיד בריאות אשר אינם עובדי בית חולים ,01/2009http://www.health.gov.il/hozer/hashavut01_09.pdf2009-05-19 00:00:00מרכז ארצי לגונוריאה ,FD41004_1http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_2009.pdfמחלת הגונוריאה (זיבה) הנה מחלה מחייבת הודעה וכן אשור האבחון על בידודים ע"י העברה למרכז הארצי לגונוריאה המצוי במעבדה הארצית לבריאות הציבור ע"ש פליקס בת"א2009-05-19 00:00:00(5) הערכות לשפעת 2009 A/H1N1 ,26/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk26_2009.pdfעדכון לחוזר מנכ"ל מס' 25/2009: עדכונים כגון הוספת ארה"ב וקנדה לרשימת המדינות בהן קיימת העברה מקומית נרחבת, שינוי בהנחיות הניתנות למגעים של חולים ולנוסעים המגיעים ממדינות בהן יש העברה מקומית נרחבת, ועוד מס' עדכונים ונספחים חשובים.2009-05-11 00:00:00(4), הערכות לשפעת A/H1N1 ,25/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk25_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מעדכן את חוזר מנכ"ל מס' 23/2009. בחוזר מובאים מס' עדכונים חדשים: ביניהם: שינוי שם המחלה לשם שפעת A/H1N1 2009 במקום "שפעת החזירים", העלאת מצב הכוננות העולמי למצב 5, עדכון נהלי הטיפול במגעים של חולים, ועוד עדכונים חשובים נוספים.2009-05-04 00:00:00טיפול תרופתי לתינוקות מתחת לגיל שנה במקרה חשוד, אפשרי או מוכח של שפעת -A/H1N1 2009 ("שפעת החזירים") בהתוויה קלינית - הוראות למתן התכשיר TamifluR (Oseltamivir) ,24/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk24_2009.pdfחוזר מנכ"ל שמטרתו היא להסדיר את מתן הטיפול האנטי-וירלי לתינוקות מתחת לגיל שנה בהוראת שעה לאור ההתפרצות העולמית של שפעת 2009 A/H1N1 ("שפעת החזירים").2009-05-03 00:00:00אחות מומחית בטיפול תומך ,79/2009http://www.health.gov.il/hozer/ND79_09.pdf2009-05-01 00:00:00הערכות לשפעת החזירים (3) ,23/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk23_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מעדכן את חוזר מנכ"ל מס' 21/09. בחוזר מובאים מס' עדכונים חשובים כגון עדכון תמונת המצב העולמית והמצב בישראל, עדכון על העלאת מצב הכוננות העולמי למצב 4, עדכון הגדרות המקרה ועוד מס' עדכונים חשובים.2009-04-29 00:00:00הנחיות בדבר שימוש בתרופות, חומרים ומכשירים דנטליים במרפאות שיניים ,2.5http://www.health.gov.il/hozer/DT02_05.pdfמהדורה מס' 12009-04-29 00:00:00הוספת שפעת החזירים (swine influenza) לרשימת מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית ,22/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk22_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע כי שפעת החזירים (swine influenza) מתווספת לרשימת מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית. 2009-04-28 00:00:00הטבות לעמיתי תכניות השב"ן ,07/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn07_2009.pdf2009-04-27 00:00:00הערכות לשפעת החזירים (2) ,21/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מבטל את חוזר מנכ"ל מס' 20/2009. בחוזר מובאים מס' עדכונים חשובים כגון עדכון תמונת המצב העולמית והמצב בישראל, עדכון קל בהגדרת המקרה, הוספת הצורך למיגון של עובדי מעבדה ולא רק של הצוות המטפל ועוד מס' עדכונים חשובים נוספים. 2009-04-27 00:00:00הערכות לשפעת החזירים (1) ,20/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר קורא להערך לשפעת החזירים, לרענן את תוכניות המגירה בכל מוסדות הבריאות, בהתאם לתוכנית ההתמודדות עם שפעת פנדמית המצויה באתר של משרד הבריאות ומפרט את הגישה לטיפול בחולה חשוד לשפעת החזירים, את התמגנות הצוות הנדרשת, את הטיפול התרופתי ועוד. 2009-04-26 00:00:00עדכון הגדרת מחלה כרונית ,06/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn06_2009.pdf2009-04-22 00:00:00הקפאת רקמת שחלה ,16/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2009.pdfסימוכין: חוזר המנהל הכללי מס' 16/2007 מיום: 14/08/2007 הנוהל מתיר את השימוש בהליך הקפאת רקמת שחלה ללא אישור ועדת הלסינקי כתוצאה מהוכחות אמינותו ויעילותו. 2009-04-20 00:00:00בדיקות סקר ביילודים לזיהוי מוקדם של מחלת תת תריסיות, מחלת פנילקטונוריה ומחלות אחרות ,17/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2009.pdfחוזר זה מחליף מבטל חוזרי מנהל רפואה 52/2003, 02/2009 החוזר מספק מידע להורים על בדיקות הסקר, מנחה על לקיחת בדיקות דם, משלוח תוצאות מהיר של כרטיסי הבדיקה למעבדה, הודעה על תוצאות סקר חריגות, ביצוע בדיקה אבחנתית והתחלת טיפול.2009-04-20 00:00:00טיפול גני וטיפול בוירוסים אונקוליטיים ,19/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר קובע מסגרת רגולטורית לטיפול גני במדינת ישראל. החוזר מגדיר כי כל שימוש במוצר רפואי לטיפול גני ו/או כל שימוש במוצר שהוא וירוס אונקוליטי יעשה במסגרת ניסוי רפואי בלבד בכפוף לאישורים ולדרישות המתאימות. חוזר זה מבטל חוזר מנכ"ל מספר 6/20092009-04-20 00:00:00ביצוע בדיקות דימות החושפות ילדים ויילודים לקרינה מייננת ,18/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מנחה למעט בחשיפה לקרינת רנטגן ככל האפשר בביצוע בדיקות דימות החושפת ילדים ויילודים לקרינה מייננת. יש להקפיד על אמות מידה רפואיות מקובלות בעת הביצוע של בדיקות בקרינה וכל זאת, בהתאם לעקרונות של חשיפה ברמה המינימאלית המאפשרת בדיקה אבחנתית.2009-04-19 00:00:00נוהל השימוש בחיסונים לאחר חשיפה לטמפרטורות חריגות ,04/2009http://www.health.gov.il/hozer/bz04_2009.pdfהנוסח המעודכן של הנוהל הנ"ל אשר עודכן בפעם הקודמת ב- 1.6.02 .2009-04-16 00:00:00נוהל להגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול תרופתי ,15/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2009.pdfהחוזר מנחה את צוותי בית החולים בהגבלה פיסית של חולה לשם מתן טיפול במידת הצורך. הנוהל אינו מתייחס לחולי נפש או חולים הנמצאים במשמורת גורמי בטחון חוזר זה מבטל חוזרי מנהל רפואה 64/1998, 45/2002 2009-04-02 00:00:00הפסקות הריון לקטינות חסרות מעמד השוהות בישראל ,14/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2009.pdfסהחוזר מגדיר קריטריונים לביצוע הפסקת הריון בקטינה חסרת מעמד במדינת ישראל. 2009-04-02 00:00:00החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד- 1994 - רקע, השלכות בריאותיות ונוהל מעקב וטיפול באוכלוסיה שנחשפה לקרינה מייננת בשנות ה-50, כטיפול במחלת הגזזת - תיקון ,17/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2009.pdf"חוזר מנכ""ל אשר מטרתו להעלות את מודעות הרופאים לקיום ואיתור אוכלוסיית מטופלים שנחשפו בעבר לקרינה מייננת במסגרת טיפולים שניתנו בשנות ה-50 למחלת הגזזת, לעדכן את עיקרי הידע הרפואי שהצטבר בעקבות המחקרים השונים ועוד..2009-04-01 00:00:00הנחיות לעריכת בדיקת הלבנת עור (blanching) לתכשירי עור המכילים קורטיקוסטרואידים לצורך רישום תכשירים גנריים ,REG_04/2009http://www.health.gov.il/hozer/REG04_2009.pdf2009-04-01 00:00:00קבלת בקשות לרישום של תרופות ביולוגיות דומות (Bio Similar) ,REG_03/2009http://www.health.gov.il/hozer/REG03_2009.pdf2009-03-31 00:00:00מומחיות במינהל רפואי או תואר מוסמך בניהול כתנאי לתפקיד סגן מנהל בית חולים ומנהל מחוז בקופת חולים ,16/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להודיע כי החל מ 1.1.2013 יותנה מינוי/בחירה לתפקיד של סגן מנהל בית חולים כללי, בין השאר, בקיומו של תואר מומחה במינהל רפואי. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 21/2006 ו- 9/20082009-03-23 00:00:00תקנות ביטוח בריאות ממלכתי ( ניכוי עלות מחלות קשות) - אמות מידה ונוהל דיווח ,15/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מטרתו לקבוע אמות מידה ונוהל העברת מידע אודות "מחלות קשות" ע""מ שניתן יהיה להודיע למוסד לביטוח לאומי את הסכום הכולל שעליו לנכות מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות וכן, לבצע בקרה על המידע שהקופות מעבירות אודות מספר חבריהן הלוקים ב"מחלות קשות".2009-03-17 00:00:00סטנדרטים של בטיחות קרינה ברדיותרפיה ,12/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2009.pdfהחוזר מפנה למסמכים של הוועדה לאנרגיה אטומית בנושא בטיחות בקרינה של אנשי צוות ומטופלים 2009-03-15 00:00:00סקר נשאות GBS בנשים הרות ,11/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2009.pdfהחוזר מבטל את מכתבי ראש המנהל בנושא מתאריכים 1.1.08 ו-6.2.08 ומפנה לחוזר 22/2005 לקבלת הנחיות בנושא שבנדון. 2009-03-11 00:00:00נוהל מכשירי בליכה ותותבות גפיים ,13/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2009.pdfחוזר זה מבטל חוזר 13/2006 הנוהל בא להגדיר טיפול אחיד ושיטתי בפניות התושב להשתתפות במימון תותבות גפיים, מכשירי הליכה, נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו. בנוסף להנחות על קבלת החלטות ע"פ אמות מידה שנקבעו במשרד הבריאות. 2009-03-10 00:00:00נוהל ניגוד עניינים ושמירת סודיות של חברי ועדות מייעצות ונותני חוות דעת ,14/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2009.pdfלעיתים קרובות משרד הבריאות נעזר בגורמים מייעצים חיצוניים. נוהל זה בא למנוע מצב של ניגוד עניינים או אי שמירת סודיות על ידם. 2009-03-10 00:00:00הכרה במכונים לרפואת שינה ,10/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2009.pdfהנוהל מעדכן ומפרט את כלל הפרמטרים הנדרשים בהיבט, הכשרה, ניהול, טיפול ורישום להסדרת מכון כמכון לרפואת שינה חוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 49/2008 2009-03-08 00:00:00חיסון עובדי בריאות חדשים ועובדי בריאות ותיקים המבצעים פעולות פולשניות המועדות לחשיפה לדם ,13/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את המחלות אשר כנגדן מומלץ שיחוסנו עובדי מערכת בריאות המבצעים פעולות פולשניות מועדות לחשיפה לדם. החוזר גם קובע כללים לחיסונם של עובדים המבצעים פפמ"ח, ולבצוע תבחין טוברקולין. 2009-03-05 00:00:00הבאת עמדת משרד הבריאות לעניין זכאות לטיפול הנשלל ע"י קופת חולים לידיעת המבוטחים ,05/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn05_2009.pdf2009-03-04 00:00:00מינוי לסמנכ"ל לכלכלה וביטוח בריאות ,12/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על מינויו של ד"ר טוביה חורב לתפקיד סמנכ"ל לכלכלה וביטוח בריאות במשרד הבריאות. 2009-03-04 00:00:00נוסח מעודכן של נוהל חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ,02/2009http://www.health.gov.il/hozer/bz02_2009.pdfהנוסח המעודכן של נוהל חיסון תלמידי מקצועות הבריאות שנכנס לתוקפו ב 1.12.08 . הנוהל תקף לגבי כל תלמיד מקצועות הבריאות שלא סיים את קבלת החיסונים עד 1.12.08. 2009-03-02 00:00:00השתלות איברים מן החי - עדכון נוהל ,11/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מטרתו לפרט את העקרונות, התנאים והכללים הנוגעים להליכי אישור בקשות לתרומת איברים מן החי, בהתאם לחוק להשתלת איברים התשס"ח- 2008. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 10/1998 ומבטל 2/19972009-03-01 00:00:00דו"ח פעילות 2008 יעדי 2009 ,78/2009http://www.health.gov.il/hozer/ND78_09.pdf2009-03-01 00:00:00עובדי בריאות נשאי נגיף HIV ,03/2009http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2009.pdfהנוהל מתווה קווים מנחים להעסקת עובדי בריאות נשאי נגיף HIV2009-02-25 00:00:00הנחיות למעסיקים בעקבות כניסתו לתוקף של חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח 2008 ,09/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2009.pdfחוזר מנכ"ל שיצא כמענה לשאלות שהופנו לאחרונה למשרד הבריאות ומדגיש כי בתאריך 30.1.09 חוק מקצועות הבריאות נכנס לתוקף באופן חלקי בלבד. ועוד.2009-02-23 00:00:00תעודות הכרה במעמד במקצועות הבריאות (עדכון לחוזר מנכ"ל 39/2005) ,10/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2009.pdfחוזר מנכ""ל אשר מודיע כי בתאריך 30.1.09 נכנס לתוקף באופן חלקי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס""ח-2008 ומפרט את היערכות משרד הבריאות ליישומו. חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 39/2005 2009-02-23 00:00:00עדכון קודי ICD-9-CM לדיווח על ביצוע פעולות דיפרנציאליות קיימות - החל מה-1.1.2009 ,09/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2009.pdfעקב שינויים בקודים בינלאומיים מבוצע עדכון של הקודים שבנדון והרשימה בנוהל מחליפה את הרשימה לפניה 2009-02-17 00:00:00מינוי לסמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותימחור ,08/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על מינויו של אילן סופר לתפקיד סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות. 2009-02-09 00:00:00נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח ושב"ן מס' 13/08 מיום 13.8.08- כתוצאה משינוי בתוכנית הגבייה של שירותי בריאות כללית ,04/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2009.pdfמצ"ב נוסח מעודכן של חוזרנו מס' 13/08 מיום 13/8/08 המפרט את התשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות בכלל קופות החולים. פרסום החוזר המעודכן נעשה בעקבות השינוי בתכנית הגביה של שירותי בריאות כללית שנכנס לתוקפו ביום 4/1/09 (ראה סעיף 4).2009-02-05 00:00:00בדיקה מולקולרית לזיהוי מוטציות בגן KRAS ,07/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2009.pdfהבדיקה שבנדון מהווה תנאי להתחלת טיפול בCETUXIMAB לחולי סרטן מעי גס גרורתי כקו טיפול שלישי ע"פ ההתוויה בסל הבריאות 2009-02-03 00:00:00ליסטריוזיס - מניעה, אבחון, זיהוי וטיפול ,08/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2009.pdfמטרת החוזר להעלות את המודעות בכל הקשור לחיידק-עיקרי התסמונת הקלינית, האבחון וההיבטים של בריאות הציבור 2009-02-03 00:00:00פעולות המחייבות ביצוע על ידי אחות חדר ניתוח ,77/2009http://www.health.gov.il/hozer/ND77_09.pdf2009-02-01 00:00:00התחלת ביצוע פרוייקט מדדי איכות בבתי החולים בישראל ,07/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2009.pdf2009-02-01 00:00:00מרכז ארצי למחלת הנסן ,06/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2009.pdfניהול המרכז הארצי למחלת הנסן עובר מאחריות משרד הבריאות לאחריות ההסתדרות המדיצינת הדסה. 2009-01-26 00:00:00שירותים בתחום התפתחות הילד ,03/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn03_2009.pdfהחוזר מתייחס למשך ההמתנה לאבחון וטיפול במסגרת השירותים הניתנים בהתפתחות הילד סימוכין: חוזר מנהל הרפואה 51/2006 2009-01-22 00:00:00טיפול גני ,06/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר קובע מסגרת רגולטורית לטיפול גני. 2009-01-20 00:00:00פרסום מידע באתרי האינטרנט של קופות החולים על זכויות מבוטחים ,02/2009http://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2009.pdfפרסום מידע באתרי האינטרנט של קופות החולים על זכויות המבוטחים2009-01-19 00:00:00רענון - תכנית ההיערכות של משרד הבריאות לשפעת העופות ושפעת פנדמית ,05/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2009.pdfחוזר מנכ"ל שמטרתו להזכיר כי למשרד הבריאות יש תכנית היערכות מעודכנת לשפעת העופות, לוודא כי נהלי הפעולה נהירים לעובדים ובייחוד לרופאי הקהילה ולעובדי חדרי המיון, בדגש על "הגדרות המקרה", ולוודא כי האמצעים הנדרשים להתמודדות נמצאים בארגונים או ידועה דרך השגתם. 2009-01-19 00:00:00מתן תרופות בנות סיכון דרך הוריד ,01/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2009.pdfהנוהל עוסק בתרופות בעלות פוטנציאל נזק במידה ומינונן אינו נכון ובא להסדיר את נושא ההחדרה התוך ורידית כך שהסיכוי לנזק למטופל יפחת. חוזר 41/2013 מעדכן ומבטל את חוזר זה 2009-01-16 00:00:00רישום צינתורים וניתוחי לב ,05/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2009.pdfחוזר מס' 24/2010 מעדכן חוזר זה הנוהל מעדכן את הטפסים הנדרשים להגשה לאחר ביצוע ניתוחי לב/צינתורים. 2009-01-15 00:00:00אמות מידה למתן טיפול שיקומי לקשישים ,04/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2009.pdfהנוהל מאגד את כלל הנהלים והחוזרים בנושא, מגדיר אמות מידה להפנייה לטיפול שיקומי,מגדיר אופן מתן טיפול שיקומי, מתווה את רצף תהליך האשפוז והטיפול בקהילה. 2009-01-14 00:00:00בדיקות סקר ביילודים לזיהוי מוקדם של מחלת תת ,02/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2009.pdfחוזר 17/2009 מבטל חוזר זה. חוזר זה מעדכן חוזרי מנהל רפואה 22/2007, 52/2003 החוזר מספק מידע להורים על בדיקות הסקר, מנחה על לקיחת בדיקות דם, משלוח תוצאות מהיר של כרטיסי הבדיקה למעבדה, הודעה על תוצאות סקר חריגות, ביצוע בדיקה אבחנתית והתחלת טיפול.2009-01-13 00:00:00נוהל דיווח, טיפול וניהול של אירועים חריגים בתחום בריאות הציבור ,01/2009http://www.health.gov.il/hozer/bz01_2009.pdf2009-01-13 00:00:00הגשת הצעות להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2010 - קול קורא ,04/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2009.pdfחוזר מנכ"ל הקורא לציבור ולגורמים העוסקים בדבר להגיש הצעות לטכנולוגיות רפואיות חדשות שיכללו בסל שירותי הבריאות לשנת 2010 2009-01-12 00:00:00הוראת שעה ביטול חובת צילום חזה שגרתי לאחר הכנסת זונדה מהנחיר לקיבה למטרות הזנה אנטרלית ,03/2009http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2009.pdfפירוט עקרונות בהכנסת זונדה הוראת השעה מנחה על כך שאין חובה בביצוע צילום חזה לאחר הכנסת זונדה אלא במקרים המפורטים בהוראה. ההוראה תקפה עד פרסום נוהל מסודר בנושא הזנה אנטראלית 2009-01-08 00:00:00מתן שירותים בתחום התפתחות הילד לילדים בספקטרום האוטיסטי ,03/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2009.pdfחוזר מנכ"ל אשר מעדכן על התיקון לחבב"מ אשר מגדיר את היקף זכאותם של קטינים עד גיל 18 שאובחנו כמצויים בספקטרום האוטיסטי לטיפולים פרא רפואיים בתחומי הפיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק, וזאת כלפי קופות החולים.2009-01-06 00:00:00החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד 1994 - רקע, השלכות, בריאותיות ונוהל מעקב וטיפול באוכלוסיה שנחשפה לקרינה מייננת בשנות ה-50, כטיפול במחלת הגזזת ,02/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2009.pdfחוזר מנכ"ל שנועד להעלות את מודעות הרופאים לקיום ואיתור אוכלוסיית מטופלים שנחשפו בעבר לקרינה מייננת במסגרת טיפולים שניתנו בשנות ה-50 למחלת הגזזת, לעדכן את עיקרי הידע הרפואי שהצטבר, ולידע את הרופאים המטפלים לגבי התוויות והמלצות שגובשו עד כה בעקבות ידע זה.2009-01-05 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מ-1.1.09 ,01/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk01_09.pdfסימוכין: חוזר מס' 15/08 מיום 13.8.08 חוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים במערכת הממשלתית והציבורית החל מ-1.1.092009-01-01 00:00:00טופס הצהרה בדבר כפילות ברישום ,tm_01012009http://www.health.gov.il/hozer/tm_01012009.pdf2009-01-01 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מ- 1.1.09 ,01/2009http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2009.pdfתעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מ - 1.1.20092009-01-01 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2009 ,21/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להודיע על הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירות הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 2008-12-31 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2009 - הנחיות מינהל רפואה ,50/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2008.pdfסימוכין" חוזר מנהל כללי 21/2008 החוזר מפרט את השירותים והתרופות שנוספו לסל הבריאות בשנת 2009 ,אופן יישומם וצורת השימוש בהם. 2008-12-31 00:00:00העברת מטופלים המוזנים בזונדה למימון משרד הבריאות ,22/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk22_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע עך ביטול ההפרדה באחריות לאשפוז, בין מטופלים סיעודיים המוזנים באמצעות "זונדה",שנחשבו כ"סיעודיים מורכבים" (במימון קופות החולים), לבין מטופלים סיעודיים, (המוזנים באמצעות PEG ) שנחשבו לסיעודיים רגילים (במימון משרד הבריאות).2008-12-31 00:00:00מינוי לנציב קבילות הציבור -פרופ' חיים הרשקו ,20/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על מינויו של פרופ' חיים הרשקו לנציב קבילות הציבור2008-12-30 00:00:00מינוי למדען ראשי - פרופ' בנימין שרדני ,19/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על מינויו של פרופ' בנימין שרדני למדען הראשי 2008-12-30 00:00:00מימון מכשירי שמיעה ,14/2008http://www.health.gov.il/hozer/sbn14_2008.pdf2008-12-25 00:00:00הנחיות לסדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים ,2.4http://www.health.gov.il/hozer/DT02_04.pdfמהדורה מס' 4 - חוזר זה מבוטל והוחלף על ידי חוזר מינהל רפואה 53/2013 - סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים2008-12-18 00:00:00תנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים (בריכות זרמי אויר ומים) (פריט 7.4 ג' לפי צו רישוי עסקים)http://www.health.gov.il/hozer/bsv16122008.pdf2008-12-16 00:00:00הכרה במכונים לרפואת שינה ,49/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2008.pdfחוזר מס' 10/2009 מבטל חוזר זה הכרה במכונים לרפואת שינה הנוהל מעדכן ומפרט את כלל הפרמטרים הנדרשים בהיבט, הכשרה, ניהול, טיפול ורישום להסדרת מכון כמכון לרפואת שינה 7/2001, 46/19992008-12-15 00:00:00אמות מידה לרישוי ונהלי הפעלה והפניה למחלקה להנשמה ממושכת ,48/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr48_2008.pdfחוזר מס' 12/2012 מחליף ומעדכן חוזר זה פירוט תקינת כוח אדם סיעודי הדרוש להפעלת היחידה הנוהל מגדיר אמות מידה לקבלת חולים למחלקה להנשמה ממושכת, מגדיר את תהליך הפנייה למחלקה ואת התנאים המאפשרים הכרה במחלקות אלו. 33/20082008-12-09 00:00:00הנחיות לקליטה בריאותית של מהגרים מאפריקה הדרומית לסהרה והנחיות למניעת שחפת בקרב העובדים הנחשפים בצורה משמעותית לשחפת במסגרת עבודתם ,03/2008http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2008.pdfראה חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס' 11/20122008-12-09 00:00:00רישום בתקציב הכנסות לשנת 2008 ,06/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut06_08.pdf2008-12-07 00:00:00נזק לנכס/גוף של עובד מדינה ,11/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut11_08.pdf2008-12-03 00:00:00נוהל שמירה על סודיות המידע בתיקי רישום ,66http://www.health.gov.il/hozer/DR_66.pdf2008-12-01 00:00:00ניפוק תרופות בשעת חירום בבתי המרקחת ,46/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2008.pdfחוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 22/2006 בעקבות לקחי מלחמת לבנון השנייה החוזר מנחה שבשעת חירום קופת החולים יתנו שירותים לכלל המבוטחים של כל הקופות וההתחשבנות תבוצע לאחר גמר שעת החירום2008-11-25 00:00:00הספקת תרופות ע"י קופות החולים לחולים מאושפזים ,47/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr47_2008.pdfהנוהל קובע את אופן מתן תרופות הממומנות ע"י קופות החולים בבית החולים ולהבטיח שבכל מקרה לא תוטל האחריות על הבאת התרופה על החולה. 2008-11-25 00:00:00סגירת שנת 2008 בי"ח כללים ,07/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut07_08.pdf2008-11-16 00:00:00סגירת שנת 2008 בי"ח גריאטריים ופסיכיאטריים ,08/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut08_08.pdf2008-11-16 00:00:00הפרשות חשבוניות שנת 2008 ,09/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut09_08.pdf2008-11-16 00:00:00סגירת שנת 2008 לשכות בריאות ,10/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut10_08.pdf2008-11-16 00:00:00קבוצות פעולות נבחרות (פעולות דיפרנציאליות) חדשות ועדכון לגבי פעולות דיפרנציאליות קיימות ,44/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2008.pdfסימוכין: חוזר המנהל הכללי 15/2008 הנוהל מכיל רשימה של פעולות דיפרנציאליות שאושרו על ידי הועדה הבין משרדית 2008-11-16 00:00:00השלמת חיסון נגד חצבת לעובדי הבריאות ,43/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2008.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 25/2007 פירוט קריטריונים לחיסון החוזר מנחה על ביצוע החיסון שבנדון לכלל עובדי מערכת הבריאות שנדרשים לחיסון עד סוף נובמבר 2008 כתוצאה מתאריך התפוגה של התרכיב ושכיחות המחלה 2008-11-13 00:00:00הרדמה לטיפול שיניים לחולי A-T ,39/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2008.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה 54/2002 החוזר מרענן את הצורך בהרדמה כללית בעת טיפול שיניים בחולי A-T 2008-11-04 00:00:00תוספת לסל שירותי הבריאות - בדיקות סקירה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלת דיסאוטונומיה משפחתית FAMILIAL DYSAUTONOMIA FD ,41/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2008.pdfהחוזר מנחה על הכנסת בדיקה לגילוי המחלה שבנדון לאוכלוסיות בסיכון לסל שירותי הבריאות 2008-11-04 00:00:00התקשרות בין אוניברסיטאות, מכללות ובתי ספר לסיעוד ,76/2008http://www.health.gov.il/hozer/ND76_08.pdf2008-11-01 00:00:00הערכות לחורף 2008-2009 ,42/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2008.pdfהנוהל מפרט את ההערכות הנדרשת מקופות ובתי החולים לקראת החורף, אופן דיווח וטיפול בשפעת ובמאושפזים שחולים בשפעת ודרכי התגוננות והתמודדות עם פגיעות קור 2008-10-28 00:00:00חתימת גזבר על הסכמים עם ספקים ,05/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut05_08.pdf2008-10-27 00:00:00דף מידע לרופאים בנושא סיכוני הקרינה עקב בדיקות הדמיה קרדיולוגיות ,40/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2008.pdfבחוזר מצורף דף מידע שאושר ע"י המועצה למניעה וטיפול במחלות לב, המועצה הלאומית לדימות בנושא שבנדון. 2008-10-05 00:00:00מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות - מתוקן ,18/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2008.pdfחוזר זה מחליף: חוזר מנכ"ל מס' 16/04 מיום 13.12.04 חוזר מנכ"ל מס' 12/05 מיום 29.3.05 חוזר מנכ"ל מס' 16/08 מיום 24.8.08 2008-09-28 00:00:00הנחיות לתפעול, תחזוקה וניטור מתקן טיפול במי שתיהhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_110911.pdfהנחיות לתפעול, תחזוקה וניטור מתקן טיפול במי שתיה2008-09-28 00:00:00הנחיות להגשת תכנית למתקן טיפול במי שתייהhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_tocnit_110911.pdfהנחיות להגשת תכנית למתקן טיפול במי שתייה2008-09-28 00:00:00הרחבת הזכאות להפסקות הריון לנערות עד גיל 19 ,38/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2008.pdfסימוכין: חוזר המנהל הכללי 04/2008, חוזר מינהל רפואה 10/2008 החוזר מדגיש שהפסקת הריון לנערות תבוצע עד גיל 19 ללא תשלום במסגרת סל הבריאות 2008-09-21 00:00:00סיכום פעילות לשנת 2007 ומגמות לשנת 2008 ,73/2008http://www.health.gov.il/hozer/ND73_08.pdf2008-09-09 00:00:00TEMOZOLOMIDE לטיפול בגידולי מח ,37/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2008.pdfהחוזר מפרט את ההנחיות לשימוש בתרופה שבנדון במסגרת סל הבריאות. 2008-09-07 00:00:00הנחיות ניטור ובקרת פלואוריד לספקי מיםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_010310.pdfהנחיות ניטור ובקרת פלואוריד לספקי מים2008-09-01 00:00:00מניעת שפעת בחורף 2008/2009 ,36/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2008.pdfהנוהל מפרט את ההערכות הנדרשת מקופות ובתי החולים לקראת החורף, אופן דיווח וטיפול בשפעת ובמאושפזים שחולים בשפעת ודרכי התגוננות והתמודדות עם פגיעות קור 2008-08-27 00:00:00מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות ,16/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2008.pdfבחוזר זה ניתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות (בבית), מותנה בכך שהמלווה יעבור הדרכה ע"י אחות מוסמכת ובהסכמה בכתב של המטופל / בא כוחו. חוזר זה מחליף: חוזר מנכ"ל מס' 16/04 מיום 13.12.04 חוזר מנכ"ל מס' 12/05 מיום 29.3.052008-08-24 00:00:00פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות ,17/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכריז על הענקת פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות וקורא להגשת מעומעדות של עובד או צוות עובדים העונים לקריטריונים להענקת הפרס.2008-08-24 00:00:00צרוף תינוקות לתוכניות השב"ן ,13/2008http://www.health.gov.il/hozer/sbn13_2008.pdf2008-08-13 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מ-1.8.08 ,15/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים, אשר יכנסו לתוקף החל מיום 01/08/2008.2008-08-13 00:00:00אתר אינטראקטיבי לתרגול שאלות ,75/2008http://www.health.gov.il/hozer/ND75_08.pdf2008-08-01 00:00:00נוהל להכרה ופיקוח על מעבדות בדיקה בתחום מים ומזון ,FD41004/1http://www.health.gov.il/hozer/MHB_FD41004_1.pdfמסמך זה מגדיר את תהליך הבקשה, הבדיקה וההחלטה על מתן הכרה למעבדה המבקשת הכרה בתחום בדיקות סביבתיות (כימיות ומיקרוביולוגיות) במים או מזון. מחליף נהלים: FD-41001/3 ,FD-41002/2 עדכון מס' 12008-08-01 00:00:00הפעלת מגרשי חניה ,35/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2008.pdfחוזר מס' 32/2011 מחליף ומבטל חוזר זה הנוהל מפרט את אופן הפעלתם של מגרשי חניה בסמוך לבית החולים הממשלתיים. סימוכין: חוזרי מינהל רפואה 68/1994, 11/19952008-07-31 00:00:00בדיקות סקירה באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות גנטיות חמורות ,34/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2008.pdfחוזר מס' 25/2010 מעדכן חוזר זה החוזר קובע את הכללים לביצוע סקירות באוכלוסיה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם פגמים גנטיים סימוכין: חוזרי מינהל רפואה 32/2008, 58/2004, 12/2004, 38/20032008-07-23 00:00:00רישום צינתורים וניתוחי לב ,25/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2008.pdfחוזר 24/2010 מעדכן חוזר זה. הנוהל מפרט את הטפסים הנדרשים להגשה לאחר ביצוע ניתוחי לב/צינתורים. 2008-07-20 00:00:00תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט והסמכת רופאים לרפואת ספורט ,27/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2008.pdfחוזר מס' 13/2011 ממשיך חוזר זה הנוהל עוסק בהרחבה בנושא שבנדון. חוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 14/20012008-07-20 00:00:00כללי חיוב - מאושפזים מונשמים כרוניים או חולים פנימיים גריאטריים ,33/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2008.pdfהנוהל מסדיר את כללי החיוב לאוכלוסייה שבנדון ומגדיר חלוקת נשיאה בהוצאות בין קופת החולים לבית החולים 2008-07-13 00:00:00תספת לסל שירותי הבריאות - בדיקות סקירה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלת סיסטיק פיברוזוס (ס.פ.) ,32/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2008.pdfהחוזר מביא לידיעה על כך שבדיקה לגילוי סיסטיק פיברוזיס אצל ילודים ניתנת במסגרת סל שירותי הבריאות לזוגות שנמצאים בקבוצת סיכון. 2008-07-07 00:00:00הנחיות לגבי רישום הכנסות כהקטנת הוצאות ,04/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut04_08.pdf2008-07-01 00:00:00תדריך למתן תוסף ויטמין D לתינוקות ,01072008http://www.health.gov.il/hozer/BZ_01072008.pdf2008-07-01 00:00:00נוהל לטיפול בכביסה בבתי חולים ,29/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdfחוזר מנהל רפואה 03/2011 ממשיך חוזר זה מטרת הנוהל היא מניעת זיהום הסביבה, מניעת הדבקת עובדים, ומניעת זיהום הכביסה הנקייה. 2008-06-26 00:00:00ניקוי חיטוי ועיקור מכשירי הסתכלות תוך גופיים (סקופים לסוגיהם) ,31/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2008.pdfראה חוזר מינה לרפואה 50/20132008-06-26 00:00:00הנחיות בריאות הסביבה למכבסות המשרתות בתי חולים ,30/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2008.pdfחוזר מס' 3/2011 ממשיך חוזר זה הנוהל מפרט את צורת הטיפול בכביסה מלוכלכלת מבתי חולים במכבסות המשרתות את בית החולים. 2008-06-26 00:00:00נוהל להכרה ופיקוח על מעבדות בדיקה בתחום מים ומזון ,FD410014_1http://www.health.gov.il/hozer/MBH_FD41004_1.pdfמסמך זה מגדיר את תהליך הבקשה, הבדיקה וההחלטה על מתן הכרה למעבדה המבקשת הכרה בתחום בדיקות סביבתיות (כימיות ומיקרוביולוגיות) במים או מזון.2008-06-20 00:00:00חוק לקביעת מוות מוחי נשימתי ,26/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2008.pdfהחוזר מתריע על חקיקתו של חוק חדש בנושא מוות מוחי נשימתי וקובע את תאריך כניסתו לתוקף. 2008-06-19 00:00:00תשלומי אגרת שירותי טיפת חלב ,10/2008http://www.health.gov.il/hozer/sbn10_2008.pdf2008-06-18 00:00:00קוים מנחים לטיפול ומניעה של היפגעות ממזג ואיר חם ,28/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2008.pdfלאור העובדה שקיים בישראל עומס חום הגורם למוות קיימת חשיבות רבה למודעות לעומסי חום וצורת המניעה של פגיעות העלולות להגרם ממצב זה. 2008-06-15 00:00:00תנאים תברואיים להשבת מים אפורים לגינון ולהדחת אסלותhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_graywater.pdfתנאים תברואיים להשבת מים אפורים לגינון ולהדחת אסלות2008-06-15 00:00:00הנחיות לתכנון תחנות שאיבה לשפכיםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_10052-08.pdfהנחיות לתכנון תחנות שאיבה לשפכים2008-06-15 00:00:00''מגן שר הבריאות'' למתנדבים/ות מצטיינים/ות לשנת תשס"ח - 2008 ,12/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על הענקת "מגן שר הבריאות" לשנת תשס"ח למתנדבים/ות מצטיינים/ות אשר בפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת לבריאותו ורווחתו של הציבור. 2008-06-12 00:00:00אות על מפעל חיים ,13/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר קורא לציבור להגיש המלצות למועמדים אשר ראויים לקבלת "אות על מפעל חיים" לעוסקים במקצועות הבריאות. האות יוענק לגימלאי/ת מערכת הבריאות אשר השאיר/ה חותם וטבע/ה אבני דרך במערכת הבריאות ובכך תרמו תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. 2008-06-12 00:00:00טיפול בתכשיר אווסטין להתווית AMD ,23/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2008.pdfהחוזר מנחה שניתן להשתמש בתכשיר אווסטין לטיפול במחלות כלי דם של הרשתית בהתחשב המגבלות במפורטות בנוהל2008-06-11 00:00:00אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ,24/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2008.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 3/2006 החוזר מדגיש את הצורך בבדיקה ע"י רופא במוסד רפואי מוכר תוך 48 שעות מלידה שהתרחשה מחוץ למוסד רפואי. 2008-06-11 00:00:00שירותים רפואיים בשעות בהן מרפאות קופות חולים אינן פועלות ,14/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מחייב את קופות החולים להעמיד לרשות מבוטחיה מוקד טלפוני מאויש שתפקידו להפנות מבוטח הנזקק לשירות מעבר לשעות הפעילות הרגילות של מרפאות הקופה. כמו כן מוטלת על הקופה החובה לתעד את כל השיחות בין המוקדן לפונים. 2008-06-10 00:00:00APROTININ - הגבלות שימוש ,22/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2008.pdfבעקבות מחקר שנעשה בתרופות פיברינוליטיות המעיד על תחלואה ומוות כתוצאה משימוש בהן החוזר מגביל את השימוש בתרופה שבנדון למקרים מיוחדים בלבד ולמבוגרים. 2008-06-02 00:00:00צרוף תינוקות לתוכניות השב"ן ,09/2008http://www.health.gov.il/hozer/sbn09_2008.pdf2008-06-02 00:00:00איתור מסוכנות לנפילות בקרב אנשים מעל גיל 65 ,74/2008http://www.health.gov.il/hozer/ND74_08.pdf2008-06-01 00:00:00תיעוד ודיווח על אירועי אלימות והתעללות במהלך טיפול פסיכיאטרי ,60.002http://www.health.gov.il/hozer/mtl_60-002.pdfתיעוד ודיווח על אירועי אלימות והתעללות במהלך טיפול פסיכיאטרי2008-06-01 00:00:00טיפול בנפגעי חום ,21/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2008.pdfלאור המקרים הרבים של מכות חום החוזר מרענן את ההנחיות לביצוע במקרה של מכת חום וצורת ההתגוננות מפניה. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 16/1997 2008-05-29 00:00:00הנחיות בדבר ציוד דנטלי במרפאות שיניים ,1.2http://www.health.gov.il/hozer/DT01_02.pdfמהדורה מס' 42008-05-28 00:00:00טפסים ומידע בשפה הערבית ,12/2008http://www.health.gov.il/hozer/sbn12_2008.pdf2008-05-25 00:00:00כללים בדבר ניהולו של בנק הזרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית ,11/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע כי חוזר המנכ"ל מס' 20/07 יכנס לתוקפו רק ב-1.1.09 ולא ב-1.6.08 כפי שפורסם. 2008-05-22 00:00:00נוהל זיהוי ושיוך יילודים ,20/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2008.pdfחוזר מס 4/2011 מעדכן ומבטל חוזר זה הנוהל בא למנוע טעויות בזיהוי ילודים ושיפור הליך רישומם תוך מתן תשומת לב לרישום בדיקות וטיפולים. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 39/1989 וממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 58/19902008-05-14 00:00:00נזק לנכס/לגוף של עובד מדינה ,03/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut03_08.pdf2008-05-11 00:00:00טיפול במים לשימוש בהמודיאליזה ,15/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2008.pdfהנוהל מגדיר את צורת הטיפול במים המשמשים לדיאליזה במטרה למנוע, תחלואה, נכות או תמותה כתוצאה משימוש במים מזוהמים. חוזר זה מתווסף לחוזר מנהל רפואה מספר 22/20042008-04-30 00:00:00נוהל הגשת בקשה לאישור הפעלת יחידה בבית חולים ,19/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2008.pdfבנוהל קיים טופס לקבלת אישור להפעלת יחידה בבית חולים. 2008-04-30 00:00:00מומחיות במינהל רפואי או תואר מוסמך כתנאי לניהול בית חולים ,09/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע כי כי הדרישה למומחיות במינהל רפואי כתנאי לניהול בית-חולים תיכנס לתוקף החל מיום 1.1.2013. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 21/2006 2008-04-27 00:00:00בדיקת חולים מחוסרי הכרה או מורדמים ,10/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מרענן את ההנחיות בדבר בדיקה פיזיקלית של חולים מחוסרי הכרה או מורדמים על ידי סטודנטים לרפואה. חוזר זה מעדכן חוזרי מנכ"ל מספר 44/1996 ו- 28/20052008-04-27 00:00:00אמות מידה לאבחון הפרעות קשב וריכוז (ADHD) ,08/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2008.pdfחוזר מינהל רפואה 40/2010 מעדכן ומחליף חוזר זה. חוזר מנכ"ל אשר מביא לידיעת הציבור את את המלצות הועדה שהוקמה לקביעת המלצות לאמות מידה באבחון הפרעות קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים.2008-04-14 00:00:00עדכון רשימת מחלות מחייבות הודעה אינדיבדואלית ,17/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2008.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 9/2007 החוזר מנחה על הוספת זיהום הנגרם כתוצאה מחיידקים ממשפחת האנטרובקטריצה לרשימת המחלות המחייבות הודעה אישית. 2008-04-08 00:00:00פיקוח ובקרה רפואיים על חברות המספקות שירותים למבוטחי הקופה ,18/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2008.pdfהחוזר מבהיר שקופות החולים נדרשות לבצע בקרה על החברות שמספקות שירותי בריאות מחוץ לעשות הפעילות. 2008-04-08 00:00:00סימון גלוטן בתרופות ,REG_04/2008http://www.health.gov.il/hozer/REG04_2008.pdf2008-04-08 00:00:00בדיקת אלקטרומיוגרפיה (EMG) ,16/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2008.pdfהנוהל מגדיר אחריות וסמכות לבדיקת אלקטרומיוגרפיה ואת אופן הביצוע. 2008-04-06 00:00:00מידע למשתחררים מביה"ח הזקוקים להמשך טיפול סיעודי ,14/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2008.pdfהאחות תודיע לשירות הסוציאלי על השחרור מטרת החוזר למנוע ולצמצם את התופעה של חולים המשתחררים מבית החולים ויכולים לחזור לחיים בקהילה ולמרות זאת מגיעים למוסדות סיעודיים כתוצאה מהשפעת גורמים מסחריים. 1/20052008-03-30 00:00:00עיגול סכומים ,11/2008http://www.health.gov.il/hozer/sbn11_2008.pdf2008-03-30 00:00:00עדכון הנחיות למניעת דלקת כבד A לפני ואחרי חשיפה ,12/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2008.pdfהנוהל עוסק בעדכון ההנחיות של הנושא שבנדון 2008-03-19 00:00:00הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות ,07/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2008.pdfחוזר מנכ"ל שמטרתו ליידע את המטפלים, את עובדי מערכת הבריאות ואת הציבור הרחב בדבר הוראות חוק החולה הנוטה למות, התקנות לפיו ודרכי יישומן.2008-03-17 00:00:00השלמת חיסון נגד חצבת לעובדי בריאות ,13/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2008.pdfחוזר מס' 43/2008 ממשיך חוזר זה החוזר מנחה על ביצוע החיסון שבנדון לכלל עובדי מערכת הבריאות שנדרשים לחיסון כתוצאה מהדבקת מספר חולים בזיהום המוגדר כAIRBORNE 25/20072008-03-13 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2009 - קול קורא ,06/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2008.pdfחוזר מנכ"ל הקורא לציבור ולגורמים העוסקים בדבר להגיש הצעות לטכנולוגיות רפואיות חדשות שיכללו בסל שירותי הבריאות לשנת 2009 2008-03-12 00:00:00חוק העונשין בעניין קטינים וחסרי ישע - הוספת חובת דווח (תיקון מס' 94), התשס"ז - 2007 ,11/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2008.pdfהחוזר מפרט את התיקון בחוק הדיווח על התעללות בקטינים הקובע שיש לדווח גם על התעללות במסגרת אומנה וגם בהתעללות הנגרמת ע"י קטינים אחרים. 2008-03-11 00:00:00אחריות הרופא התורן, הרופא הכונן ומנהל המחלקה ככונן העל-תיקון לחוזר מנכ"ל 36/2006 ,05/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר נועד להגדיר את גבולות האחריות של בעלי התפקידים (תורן, כונן וכונן על) בתקופת התורנות ויחסי הגומלין בניהם. חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 36/20062008-03-11 00:00:00עדכון הנחיות למניעת דלקת כבד A לפני ואחרי חשיפה ,01/2008http://www.health.gov.il/hozer/bz01_2008.pdf2008-03-05 00:00:00הרחבת סל שירותי בריאות לשנת 2008 ,10/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2008.pdfחוזר מס' 38/2008 ממשיך חוזר זה החוזר מפרט את התוספות והשינויים לסל הבריאות לשנת 2008 2008-03-04 00:00:00הרחבת סל הבריאות לשנת 2008 ,04/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להודיע על הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירות הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 2008-03-04 00:00:00תכשירים לחיטוי העור ,tm_02032008http://www.health.gov.il/hozer/tm_02032008.pdf2008-03-02 00:00:00מתקני הפלרה - הנחיות לתכנון מפורט ומכרזיםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_010310_2.pdfמתקני הפלרה - הנחיות לתכנון מפורט ומכרזים2008-03-01 00:00:00תכשירים לטיפול בכינים ,Tm_01032008http://www.health.gov.il/hozer/tm_01032008.pdf2008-03-01 00:00:00רוקח ממונה ,50http://www.health.gov.il/hozer/DR_50.pdf2008-03-01 00:00:00תכשירים לטיפול בכינים ,REG_03/2008http://www.health.gov.il/hozer/REG03_2008.pdf2008-03-01 00:00:00הנחיות למטופלים אודות שימוש בביציות מופרות מוקפאות ביחידות להפריה חוץ גופית (IVF) ,08/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2008.pdfחוזר מס' 40/2010 מבטל ומעדכן חוזר זה הנוהל בה להסדיר את נושא מתן ההוראות של המטופלים לגבי הביציות שניטלו מהם והופרו, במהלך טיפולי ההפרייה ואחריהם 2008-02-25 00:00:00אמות מידה להסמכת שירות רפואי (שאינו קופת חולים) לצורך מתן שירותי רפואה תעסוקתית ,09/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2008.pdfהנוהל קובע אמות מידה להסמכה וחידוש הסמכה של שירות רפואי למתן שירותי רפואה תעסוקתית 2008-02-25 00:00:00הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים ,07/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2008.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 12/2006 החוזר מפרט עדכון לנוהל המקיף בנושא שבנדון. העדכון עוסק בחומרים לחיטוי עור ורקמות ורישום חומרי החיטוי. 2008-02-21 00:00:00עדכון רשימת מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית ,06/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2008.pdfהנוהל מכיל רשימה של פעולות דיפרנציאליות שאושרו על ידי הועדה הבין משרדית 2008-02-19 00:00:00רישום ניסויים רפואיים במאגר של ה-NIH (עדכון) ,03/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2008.pdfהתאמת הקריטריונים לרישום ניסויים במאגר של ה-NIH להחלטות ה-ICMJE, ועמידה בחובת רישום כל ניסוי קליני העונה לקריטריונים המפורטים בחוזר והמתוכנן להתבצע בישראל במאגר של ניסויים רפואיים. החוזר מבטל חוזר 32/20052008-02-18 00:00:00תחילת טיפול בהרצפטין ,05/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2008.pdfממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 15/2006 סימוכין: חוזרי מינהל רפואה 04/2000, 15/2006 הנוהל מפרט את אופן ההתחשבנות בין קופות החולים ובתי החולים בנוגע לשימוש באפולות הרצפטין 2008-02-14 00:00:00תבחינים סרולוגיים לאבחון עגבת ושליחת דגימות למרכז הארצי ,02/2008http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_2008.pdfחוזר זה מחליף חוזר מספר 01/98 מתאריך 19.01.19982008-02-13 00:00:00הסעת חולי דיאליזה ,04/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2008.pdfהנוהל מפרט הנחיות בנושא הסעת חולי דיאליזה ע"פ הזכאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 2008-02-05 00:00:00סירופים נגד שיעול ותרופות נוזליות להקלה בהצטננות בתינוקות ובפעוטות מתחת לגיל שנתיים ,REG_04022008http://www.health.gov.il/hozer/REG_04022008.pdf2008-02-04 00:00:00ליידות בית בבית היולדת ,01/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2008.pdfחוזר מס' 17/2012 מחליף וומבטל חוזר זה הנוהל מגדיר את כלל הכלליים וההנחיות בנושא לידת בית. 2008-01-21 00:00:00הימנעות מחריגה בחשבון בית החולים/לשכת הבריאות בבנק ישראל ,02/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut02_08.pdf2008-01-21 00:00:00זיהוי נפטרים אמבולנס ,03/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2008.pdfהנוהל מפרט את ההנחיות לביצוע בעת פטירת אדם שיש קושי לזהותו באמבולנס. 2008-01-16 00:00:00כיסוי ביטוחי לרשלנות רפואית בפעילות תאגידי הבריאות מחוץ לכותלי בית החולים ,01/2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut01_08.pdf2008-01-15 00:00:00ניתוח סגירת PDA היילודים ,02/2008http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2008.pdfהנוהל קובע תנאים נדרשים לביצוע ניתוחי סגירת דוקטוס ארטריוזוס בפגים וילודים במועד 2008-01-14 00:00:00תעריפי האשפוז ושאר השירותים החל מ-1.1.08 ,02/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2008.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים, אשר יכנסו לתוקף החל מיום 01/1/2008.2008-01-09 00:00:00התפרצות שפעת העופות בבנימינה ,01/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2008.pdfחוזר מנכ"ל בעקבות התפרצות שפעת העופות בבנימינהו בו דורש המנכ"ל לוודא כי נהלי הפעולה וההיערכות לשפעת נהירים לכל העובדים ובייחוד לרופאי הקהילה ולעובדי חדרי המיון ומבקש לודא כי האמצעים הנדרשים להתמודדות נמצאים בארגונים או ידועה דרך השגתם.2008-01-03 00:00:00התפרצות שפעת העופות בבניימינה ,01/2008http://www.health.gov.il/hozer/mk01_08.pdf2008-01-03 00:00:00הנחיות והסברים למתכונת הנדרשת בהגשת התקציב לשנת 2008http://www.health.gov.il/hozer/hashavut_Takziv_plan.pdf2008-01-01 00:00:00נהלים וכללי עבודה לבקרת מחקרים ואחזקה במחוללי מחלות ביולוגייםhttp://www.health.gov.il/hozer/MM_nehalim.pdf2008-01-01 00:00:00הנחיות לגבי התמחות והסמכה להדרכה במוסד מוכר כאשר קיים קשר משפחתי ולגבי עבודה בהתנדבות ,30966209http://www.health.gov.il/hozer/psyc_30966209_2.pdfהנחיות לגבי התמחות והסמכה להדרכה במוסד מוכר במקרה של קיום קשר משפחתי והנחיה לגבי עבודה בהתנדבות2008-01-01 00:00:00מתן ציוד מתכלה לניקוז של חולי סטומה ללא תשלום ,11/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn11_2007.pdf2007-12-31 00:00:00נוהל S-01: אחזקה של מערך מיחזור ועיקור במרכזים רפואיים ,S-01http://www.health.gov.il/hozer/Pln_S-01.pdfנוהל S-01: אחזקה של מערך מיחזור ועיקור במרכזים רפואיים2007-12-23 00:00:00ועדות להפסקת הריון בשלב החיות ,23/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk23_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מביא עמו עדכון ורענון להנחיות הקיימות וכן מספר תיקונים וקווים מנחים לפעילות ועדות להפסקת הריון מאוחרת, בשלב החיות. חוזר זה מעדכן חוזר שירותי רפואה מספר 76/1994 2007-12-19 00:00:00הפסקת העברות כספים לתאגיד הבריאות עבור רופאי בית החולים המועסקים בקופות החולים ובגורמים אחרים ,01/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut1_07.pdf2007-12-11 00:00:00בדיקות מנות דם ל-HCV,HBV ו- HIV בשיטה מוליקולרית (NAT) ,30/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2007.pdfהנוהל מנחה על ביצוע הבדיקה שבנדון בשיטת NAT ולא בשיטה הקודמת, בנוסף הנוהל אוסר על מתן מנות דם שלא נבדקו בשיטה החדשה 2007-11-28 00:00:00בעלי תפקידים חדשים בהנהלת משרד הבריאות ,22/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk22_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על מס' מינויים חדשים בהנהלת משרד הבריאות.2007-11-27 00:00:00הכרה ב"שירות רפואי מתמחה" ,21/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפורטים בו התנאים הנדרשים מיחידה רפואית הפועלת בבית חולים ציבורי או ממשלתי ו/או מסגרת קהילתית, על מנת להיות מוכרת על ידי המנהל כשירות רפואי מתמחה2007-11-22 00:00:00חלקיות מנה בתרופות ,10/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn10_2007.pdf2007-11-18 00:00:00אנטידוטים ותרופות לטיפול בהרעלות ,29/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2007.pdfהחוזר מפרט את רשימת התרופות והאנטידוטים לטיפול בהרעלות אשר מומלץ כי ימצאו בבית החולים ובאגף לשעת חירום 2007-11-08 00:00:00כללים בדבר ניהולו של בנק הזרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית ,20/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכיל את הכללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית.2007-11-08 00:00:00סיום שנת הכספים 2007 ,20/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut20_07.pdf2007-11-04 00:00:00הפרשות חשבונאיות לסיום שנת 2007 בבתי חולים הכלליים הפועלים כ"מפעלים עסקיים" ,21/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut21_07.pdf2007-11-04 00:00:00סגירת שנת 2007 בתי חולים גריאטריים ופסיכיאטרים ,22/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut22_07.pdf2007-11-04 00:00:00סיום שנת הכספים 2007 ,23/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut23_07.pdf2007-11-04 00:00:00פעולות לסגירת שנת הכספים 2007 בתאגידי הבריאות מול בתי החולים ,19/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut19_07.pdf2007-10-28 00:00:00קדחת מערב הנילוס (WEST NILE FEVER) - רענון הנחיות ,28/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2007.pdfהחוזר מפנה למסמך הנחיות מקיף בנושא קדחת הנילוס המערבי הכולל סקירה, שיטות מניעה, אבחון וטיפול בחולים. 2007-10-23 00:00:00תרופות למחלות טרופיות - מלאי זמין בית חולים ,27/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2007.pdfהנוהל מכיל רשימה של תרופות למחלות טרופיות שיש לשמור בשגרה בבית החולים לטובת מתן מענה למחלות הרלוונטיות 2007-10-16 00:00:00אישור תכשיר רפואי על-פי תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו - 1986 ,19/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר יצא לאור תיקון שיצא לתקנות הרוקחים לפיו ניתן להורות על שימוש בתכשיר רפואי רשום שלא ע"פ תנאי רישומו. לאור תיקון זה הוציא המנהל הודעה מתוקנת המותאמת למצב החוקי החדש. כמו כן מצורפת לחוזר זה הסכמת המנהל.2007-10-16 00:00:00חובות במע"מ בגין ביצוע עסקאות אקראי במקרקעיןhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavut_11102007.pdf2007-10-11 00:00:00ניהול מחלקה – צוות סיעודי – עדכון חוזר מס' 15 ,72/2007http://www.health.gov.il/hozer/ND72_07.pdfניהול מחלקה – צוות סיעודי (אחריות משמרת9 2007-09-24 00:00:00הערכות לחורף 2007-2008 ,26/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2007.pdfהנוהל מפרט את ההערכות הנדרשת מקופות ובתי החולים לקראת החורף, והוספת רופא מומחה ברפואה פנימית לחדר המיון. 2007-09-24 00:00:00הנחיות לקליטה בריאותית של מהגרים מסודן ,03/2007http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2007.pdfראה חוזר חדש מעודכן מס' 11/20122007-09-18 00:00:00התפרצות חצבת בישראל - הנחיות לצמצום התחלואה ,25/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2007.pdfחוזר מס' 43/2008 ממשיך חוזר זה הנוהל מפרט את הפעולות הנדרשות לביצוע לצמצום התחלואה בחצבת עקב התפרצות המחלה בישראל והדבקות עובדי מערכת הבריאות2007-09-12 00:00:00נוהל מימון אשפוז נפגעי איבה ע"י המוסד לביטוח לאומי ,18/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut18_07.pdf2007-09-09 00:00:00חובת דיווח עפ"י קודי ICD9CM ,24/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2007.pdfהחוזר מנחה שדיווחים בתחום בריאות הנפש יבוצעו ע"פ קודי 10ICD חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 14/2007 2007-09-04 00:00:00אחריות משמרת ביחידות מיוחדת ,71/2007http://www.health.gov.il/hozer/ND71_07.pdf2007-09-01 00:00:00הפעלת ועדות פסיכיאטריות מחוזיות-מבוגרים ,17.005http://www.health.gov.il/hozer/mtl_17-005.pdfהפעלת ועדות פסיכיאטריות מחוזיות-מבוגרים2007-09-01 00:00:00הנחיות בדבר הגנה מפני קרינת רנטגן ברפואת שיניים ,1.4http://www.health.gov.il/hozer/DT01_04.pdfמהדורה מס' 2, נוהל ישן מס' 15/12007-08-28 00:00:00פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות ,18/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר קורא להגשת מועמדות לקבלת "מגן שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות.2007-08-27 00:00:00מניעת שפעת בחורף 2007-2008 ,23/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2007.pdfהנוהל מפרט את ההערכות הנדרשת מקופות ובתי החולים לקראת החורף, אופן דיווח וטיפול בשפעת ובמאושפזים שחולים בשפעת ודרכי התגוננות והתמודדות עם פגיעות קור 2007-08-26 00:00:00סקר יילודים ,22/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2007.pdfחוזר מס' 2/2009 מחליף חוזר זה חוזר מס' 17/2009 ממשיך חוזר זה2007-08-23 00:00:00הפעלת הוראה בלתי חוזרת - חובות תאגידי הבריאות ,17/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut17_07.pdf2007-08-22 00:00:00חוק פעוטות בסיכון(הזכות למעון יום) התש"ס-2000 ,21/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2007.pdfהחוזר מפרט את החוק העוסק בפעוטות בסיכון 2007-08-21 00:00:00קבוצות פעולות נבחרות (פעולות דיפרנציאליות) חדשות ,20/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2007.pdfהחוזר מפרט את הפעולות הנבחרות החדשות שאושרו לביצוע ע"י הוועדה הבין משרדית 2007-08-20 00:00:00הקפאה או השתלה של שחלה או חלק ממנה ,16/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מבקש להביא לידיעת הציבור כי הקפאת שחלה או חלק ממנה כמו גם השתלת שחלה הן בשלב זה בגדר ניסוי רפואי. לפיכך ובהתאם לזאת הפרוצודרה כפופה לפרוטוקול האישורים המפורט בחוזר.2007-08-14 00:00:00(PERIOD AFTER OPENING (PAO ,tm_08082007http://www.health.gov.il/hozer/tm_08082007.pdf2007-08-08 00:00:00הטמעת ידע בנושא התמודדות עם אירוע ביולוגי חריג ,19/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2007.pdfהחוזר מנחה על ביצוע הטמעת ידע בנושא התמודדות עם אירוע ביולוגי חריף במוסדות השונים במערכת הבריאות. 2007-08-07 00:00:00פטירות בבתי חולים: דיווח יומי לרופא המחוזי/מתן חתימה על רשיונות קבורה ,18/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2007.pdfכלל בתי החולים יעבירו לרופא המחוזי עד השעה 1100 דוח פטירות מהיום הקודם. מטרת החוזר היא שיפור דיווח הפטירות ללשכות הבריאות. 2007-08-01 00:00:00איתור אי יציבות מפרק הירך ביילודים ובתינוקות ,17/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2007.pdfבחוזר מפורטות ההנחיות לביצוע בדיקה על קולית לאיתור אי יציבות מפרק הירך 2007-07-31 00:00:00נוהל לקביעת לוחות זמנים לרישום תכשירים ,72http://www.health.gov.il/hozer/DR_72.pdfחוזר זה מבוטל2007-07-30 00:00:00שירות רפואי למבוטחי הקופה בשעות פעילות המרפאה ,08/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn08_2007.pdfהחוזר מגדיר מהן שעות הפעילות השגרתיות במרפאות ומתייחס למחוייבות קופות החולים להעמיד לרשות המבוטחים חלופות שירות סבירות מעבר לשעות הפעילות השגרתיות2007-07-25 00:00:00נזקים-תביעות מן המדינה לפי פקודת הנזיקים האזרחיים - תביעות אזרחים ,16/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut16_07.pdf2007-07-23 00:00:00הנחיות לשימוש בתכשירי ובתוספי פלואוריד ,2.3http://www.health.gov.il/hozer/DT02_03.pdfמהדורה מס' 3, נוהל בריאות הציבור מס' 2/012007-07-23 00:00:00מחיקת חובות בבתי החולים הממשלתיים בלשכות הבריאות ובמיניסטריון משרד הבריאות ,15/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut15_07.pdf2007-07-22 00:00:00חיסון עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת ,15/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2007.pdfחוזר מנכ"ל שיצא בענין חיסון עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת. בחוזר מפורטות הנחיות למנהלי בתי החולים ולמנהלי המחוזות בקופות החולים כיצד יש להיערך לעניין זה.2007-07-18 00:00:00תיקון חוזר מנכ"ל מס' 01/05 בנושא "הנחיות הועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם להקמה ושימוש במאגרי דגימות גנטיות" ,17/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מתקן את חוזר מנכ"ל מס' 01/2005 וקובע כי למרות האמור בחוזר הקודם מושעית בזאת הדרישה להעביר למשרד הבריאות בקשות לרישום מאגרי דגימות עד אשר תושלם בניית המאגר הלאומי ויוסדר אופן הדיווח אליו. 2007-07-11 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה בחדר C.T לסתות שיניים ,11-485http://www.health.gov.il/hozer/RD_11-485.pdfנוהלי בטיחות קרינה בחדר C.T לסתות שיניים2007-07-11 00:00:00שאלון תורם דם ,08/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2007.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 69/2002 הנוהל מעדכן את הטופס שנדרש למלא טרם ביצוע תרומת דם 2007-07-04 00:00:00עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות ,09/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn09_2007.pdf2007-07-02 00:00:00בדיקות סקירה לגילוי תסמונת דאון בעובר ,15/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2007.pdfהנוהל מכיל המלצות שגובשו ע"י המועצה הלאומית לרפואת נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה בנושא שבנדון. 2007-07-02 00:00:00חובת דיווח עפ"י קודי ICD9CM - הבהרות ,14/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2007.pdfחוזר מס' 24/2007 ממשיך חוזר זה2007-07-02 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה בצילומי ילודים (פגים)http://www.health.gov.il/hozer/RD_krina_pagim.pdf2007-07-01 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשירי רנטגן בחדר ניתוחhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krina_rentgen.pdf2007-07-01 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה בצילומי רנטגן בחדר צינטור / אנגיוגרפיהhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krina_tzintur.pdf2007-07-01 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מיכשור לבדיקת צפיפות העצםhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_Bone.pdf2007-07-01 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה בחדר C.Thttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_ct.pdf2007-07-01 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה בצילומי שינייםhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_Dental.pdf2007-07-01 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה בצילומי פנורמה – שינייםhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_panorama.pdf2007-07-01 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה בחדר רנטגן לצילום ו/או שיקוףhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_rentgen.pdf2007-07-01 00:00:00נוהלי בטיחות קרינה – למפעילי מכשירי רנטגן בשימוש במחקרhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_rentgen_mechkar.pdf2007-07-01 00:00:00נוהל שימוש בתגי ביקורת קרינה אישייםhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_tag.pdf2007-07-01 00:00:00הסבר לנוהל ענידת התגיםhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_tag_info.pdf2007-07-01 00:00:00נוהלי בטיחות מקרינה בצילומים אצל וטרינרhttp://www.health.gov.il/hozer/RD_krinaN_Vet_photo.pdf2007-07-01 00:00:00קווים מנחים למעבדות הפריה חוץ גופית IVF - תיקון ,04/2007http://www.health.gov.il/hozer/MHB04_2007.pdfרצ"ב נוהל כנדון גרסה מתוקנת ומשלב התייחסות לנושאי בטיחות CL18-101/8 המחליף ומבטל גרסה CL18-101/7 2007-07-01 00:00:00נוהל לסימון אריזות תכשיר רפואי ,43http://www.health.gov.il/hozer/DR_43.pdfעדכון מס' 2, יולי 20122007-07-01 00:00:00אבחון ילדים הסובלים מאוטיזם PDD (הספקטרום האוטיסטי) ,13/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מביא את הנוהל לאבחון אוטיזם PDD (הספקטרום האוטיסטי) אשר מתבסס על המלצות הוועדה שהוקמה לעסוק בעניין זה.2007-06-24 00:00:00הגשת הצעה לשרות חדש לתעריפון ,13/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2007.pdfסימוכין: חוזר מנהל כללי מס' 21/1991 החוזר מפרט את אופן הגשת הצעה לשרות חדש בתעריפון 2007-06-16 00:00:00סטנדרט (תקן) להפעלת השירות המונע לפרט בטיפות חלב ,12/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את הסטנדרט להפעלת השירות המונע לפרט בטיפת חלב.2007-06-13 00:00:00שעות ביקורי משפחות אצל מאושפזים ,11/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2007.pdfהנוהל קובע קווי יסוד חיונים לצורך גיבוש נוהל פנימי בבתי החולים לביקורי משפחות אצל המאושפזים ולמתן טיפול מיטבי ולמניעת מצבים הפוגעים ברווחת החולה. 2007-06-13 00:00:00הנחיות לבטיחות וגיהות במעבדות שיניים ,1.9http://www.health.gov.il/hozer/DT01_09.pdfמהדורה מס' 22007-06-11 00:00:00עובדי משרד הבריאות - הענקת שרותים רפואיים ,10/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2007.pdfהחוזר מבהיר כי אין להעניק טיפול רפואי חינם לעובדי המשרד, בני משפחותיהם או עובדים שפרשו. 2007-06-11 00:00:00מינוי מבקר מטעם המרכז הלאומי להשתלות - תיקון ,11/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע כי לתפקיד מבקר סטטוס החולים המאושפזים בהמתנה להשתלה מונה ד"ר אברהם שוטן.2007-06-05 00:00:00הנחיות למניעת שחפת אצל עובדי בריאות ועובדים אחרים הנחשפים בצורה משמעותית לשחפת במסגרת עבודתם ,09/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2007.pdfחוזר מס' 17/2008 ממשיך חוזר זה החוזר מפנה לנוהל שעוסק בנושא שבנדון. 2007-06-04 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר השירותים החל מ-1.6.2007 ,10/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז ושאר השירותים החל מ 1.6.072007-06-01 00:00:00אמות מידה למרפאה להערכה גריאטרית כוללנית בקהילה ,12/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2007.pdfפירוט כוח אדם סיעודי ותפקידו הנוהל מגדיר את אמות המידה לתפעול ורישוי מרפאה גריאטרית כוללנית 2007-05-31 00:00:00אבטחת יחידות בריאות הנפש בקהילה ,5/2007http://www.health.gov.il/hozer/Bit05_2007.pdfהחזור מתאר את הסטנדרט המקצועי הראוי בהיערכות האבטחה ביחידות בריאות הנפש בקהילה: שירות מרפאתי, מחלקות לטיפול יום, יחידות תעסוקה ושיקום וטיפול בנפגעי סמים2007-05-28 00:00:00הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרונים ,07/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn07_2007.pdf2007-05-27 00:00:00מרכז הארצי לבדיקות ליגיונלה קליניות בביה"ח אסף הרופא -תיקון חוזר 3/2007 ,03/2007אhttp://www.health.gov.il/hozer/MHB03_2007a.pdfהמעבדה המיקרוביולוגית במרכז הרפואי אסף- הרופא, הינה מרכז ארצי לביצוע בדיקות ליגיונלה בדגימות קליניות מ- 1.1.2006 . למעבדה מגיעות דגימות לאימות תוצאות ולבדיקה מסניפי קופות החולים ובתי החולים ברחבי הארץ וכן ממרפאות צה"ל.2007-05-20 00:00:00פעולות סיעוד - עדכון חוזר 06/2007 מתאריך (30.04.07) ,09/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את פעולת הסיעוד המותרות לביצוע על ידי אחיות מוסמכות בעלות השתלמות מוכרת. חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 6/20072007-05-17 00:00:00קבוצות פעולות נבחרות (פעולות דיפרנציאליות) חדשות ,07/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2007.pdfהנוהל מכיל רשימה של פעולות דיפרנציאליות שאושרו על ידי הועדה הבין משרדית 2007-05-10 00:00:00אות מופת - אות על מפעל חיים ,08/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר קורא לציבור להגיש המלצות למועמדים אשר ראויים לקבלת "אות על מפעל חיים" ו"אות מופת" . בחוזר מפורטים הקריטריונים לפיהם יוענק האות. 2007-05-07 00:00:00הנחיה ליישום פעולות סיעוד שהוגדרו בחוזר ,70/2007http://www.health.gov.il/hozer/ND70_07.pdf2007-05-01 00:00:00הוראות תדריך לניהול מחנה נוערhttp://www.health.gov.il/hozer/BSV_campingAdmin.pdfהוראות תדריך לניהול מחנה נוער2007-05-01 00:00:00תדריך לחקירה של מוות פתאומי/לא צפוי של תינוק/ת או פעוט/ה עד גיל 5 שנים ,01052007http://www.health.gov.il/hozer/BZ_01052007.pdf2007-05-01 00:00:00חוזר מנכ"ל-פעולות הסיעוד ,06/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2007.pdfחוזר זה ניתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות (בבית). האישור מותנה בכך שהמלווה יעבור הדרכה על ידי אחות מוסמכת ובהסכמה בכתב של המטופל או בא כוחו לקבלת טיפול ע"י מלווה אישי.2007-04-30 00:00:00מינוי מבקר מטעם המרכז הלאומי להשתלות ,05/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על מינוי של ד"ר אברהם שוטן לתפקיד מבקר סטטוס החולים המאושפזים בהמתנה להשתלה. כמו כן מפורטים בחוזר אופי תפקידו ותחום אחריותו. 2007-04-29 00:00:00הנחיות בדבר מכירת תרופות, חומרים ומכשירים דנטליים למרפאות השיניים ,1.11http://www.health.gov.il/hozer/DT01_11.pdfמהדורה מס' 12007-04-29 00:00:00שירותי בריאות הניתנים במשולב ע"י בית חולים ותאגיד בריאות ,14/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut14_07.pdf2007-04-25 00:00:00הגדרת חולה כרוני לצורך תקרה בתרופות לחולים כרוניים ,06/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn06_2007.pdf2007-04-15 00:00:00מינוי "מנהל הסדר חוב" - עבור חובות קופות החולים לבתי החולים עד שנת 2005 ,13/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut13_07.pdf2007-04-15 00:00:00אבחון מוקדם של האישה בגיל הפוריות הנושאת HIV והטיפול בה ,01/2007http://www.health.gov.il/hozer/bz01_2007.pdfהנוהל מעדכן את חוזר שירותי בריאות הציבור 9/2000 מהתאריך 27.11.2000 ובא במקומו. מטרת נוהל זה להגדיר תהליכי אבחון מוקדם של אישה בגיל הפוריות הנושאת נגיף HIV, על-מנת לטפל בה מוקדם ככל האפשר ולצמצם את הסיכון להעברת הנגיף הילוד.2007-04-03 00:00:00שליחת תרביות של חידקי שעלת Bordetella pertussis למרכז ארצי לשעלת ,02/2007http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_2007.pdfשתי הדרכים בהן ניתן לקחת דגימת דם לשליחת תרביות של חיידקי שעלת2007-03-27 00:00:00הפחתת התקרה לתרופות למבוטחים שהגיעו לגיל פרישה מקבלי הבטחת הכנסה ,03/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn03_2007.pdf2007-03-25 00:00:00מימון שהיה בים המלח לחולי פסוריאזיס ,04/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2007.pdf2007-03-25 00:00:00ניהול חלוקת סעיפים מרכזיים ליחידות משרד הבריאות בשנת התקציב 2007 ,12/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut12_07.pdf2007-03-25 00:00:00הנחיות למניעת שחפת אצל עובדי בריאות ועובדים אחרים הנחשפים בצורה משמעותית לשחפת במסגרת עבודתם ,02/2007http://www.health.gov.il/hozer/bz02_2007.pdf2007-03-18 00:00:00עדכון רשימת מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית ,06/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2007.pdfהחוזר מנחה על הוספת זיהום הנגרם כתוצאה מחיידקים ממשפחת האנטרובקטריצה לרשימת המחלות המחייבות הודעה אישית. 2007-03-15 00:00:00דיווחי השכר של עובדי תאגידי הבריאות לשנת 2006 ,10/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut10_07.pdf2007-03-07 00:00:00נוהל מעקב ופיקוח אחר חייבים בגין שירותי אשפוז גריאטרי ,11/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut11_07.pdf2007-03-07 00:00:00עמלת פרוק אריזה של תכשיר רפואי בבתי מרקחת ,05/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn05_2007.pdf2007-03-05 00:00:00מפגעי נמלים ,04/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2007.pdfהחוזר מתריע על המצאותן של נמלים מזן חדש העוקץ בני אדם ועל העברת מידע בנוגע לעקיצות נמלים מזן זה למשרד להגנת הסביבה 2007-03-04 00:00:00גיוס כספים מחברות מסחריות למטרות רווחת עובדי הקופה ,02/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2007.pdf2007-03-01 00:00:00אישור שמנים לשימוש חיצוני ,70http://www.health.gov.il/hozer/TM_70.pdf2007-03-01 00:00:00אריזות קשות-פתיחה לילדים לתכשירים רפואיים ,71http://www.health.gov.il/hozer/DR_71.pdf2007-03-01 00:00:00נוהל בקרת איכות סימול מידע רפואי מתוך רשומות רפואיות, בתי חולים כלליים במהלך השנים 2007-2008 ,03/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2007.pdfהנוהל מפרט את הנושא שבנדון. 2007-02-28 00:00:00שמיכות "הולופייבר" - הפסקת רכישה ושימוש ,02/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2007.pdfחוזר מס' 69/2002 מעדכן חוזר זה החוזר מנחה על הפסקת השימוש בשמיכות שבנדון כתוצאה מכשלונן בבדיקת דיחוי-בעירה. 2007-02-22 00:00:00הוצאת חוזרים ,01/2007http://www.health.gov.il/hozer/sbn01_2007.pdf2007-02-19 00:00:00סיכום פעילות מינהל הסיעוד בשנת 2006 ויעדי פעילות לשנת 2007 ,69/2007http://www.health.gov.il/hozer/ND69_07.pdf2007-02-14 00:00:00מינוי נציבת הקבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,04/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על מינויה של הגב' אסתר סממה לנציב קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. 2007-02-12 00:00:00שירות רפואי מתמחה בדיסטאוטונומיה משפחתית ,03/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכיר בבית החולים הדסה הר הצופים כשירות רפואי מתמחה בדיסאוטונומיה משפחתית לתקופה של 3 שנים. 2007-02-11 00:00:00ריכוז דיווחים שוטפים ליחידת הביקורת על תאגידי הבריאות בחשבות משרד הבריאות ,09/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut9_07.pdf2007-02-07 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2008 - קול קורא ,02/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2007.pdfחוזר מנכ"ל הקורא לציבור ולגורמים העוסקים בדבר להגיש הצעות לטכנולוגיות רפואיות חדשות שיכללו בסל שירותי הבריאות לשנת 2008.2007-02-04 00:00:00דוח הנהלה על מצב ענייני המרכז הרפואי ,07/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut7_07.pdf2007-01-28 00:00:00העברת דוחות הביקורת של רואי החשבון אגב ביקורת הדוחות הכספיים ,08/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut8_07.pdf2007-01-28 00:00:00איבחון מחלה שאריתית מיקאית בילדים עם לויקמיה לימפובלאסטית חריפה ,01/2007http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2007.pdfהחוזר עוסק בבדיקה שבנדון והכללתה בסל הבריאות 2007-01-17 00:00:00תקרת הכנסות תאגידי הבריאות לשנת 2007 ,06/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut6_07.pdf2007-01-08 00:00:00איסור על הקניית זכות מתאגידי הבריאות לצד שלישי לתפעול שירות בריאות ו/או כל שירות אחר בתחומי בתי החולים ,04/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut4_07.pdf2007-01-03 00:00:00עדכון לחוזר מס' 49 " מדריך קליני מורשה" ,68/2007http://www.health.gov.il/hozer/ND68_07.pdf2007-01-01 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מ-1.1.07 ,01/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2007.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז ושאר השירותים החל מ 1.1.07 חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 24/2006 ו- 25/20062007-01-01 00:00:00תדריך לביצוע הערכת התפתחות הילד בטיפת חלב ,01012007http://www.health.gov.il/hozer/BZ_01012007.pdf2007-01-01 00:00:00תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) ,57/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr57_2006.pdfהחוזר מנחה שניתוח במרפאה יבוצע ע"י רופא המומחה בתחום שבו מבוצע הניתוח. 2006-12-31 00:00:00הוראות למתן תרופות יעודיות לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי - Sildenafil (Revatio), Bosentan (Tracleer), Epoprostenol (Flolan),Treprostinil (Remodulin), Iloprost inh. (Ventavis) ,55/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr55_2006.pdfהנוהל מפרט את ההנחיות לשימוש בתרופות שבנדון 2006-12-28 00:00:00קבוצות פעולות נבחרות (פעולות דיפרנציאליות) חדשות ,56/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr56_2006.pdfהנוהל מפרט את קובץ הפעולות הדיפרנצאליות שאושרו על ידי הוועדה הבין משרדית 2006-12-28 00:00:00שיקום חולי לב ,54/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr54_2006.pdfהנוהל מפרט הנחיות לשיקום חולי לב חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 47/2002 וממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 04/2003 2006-12-26 00:00:00רישום הכנסות מלקוחות פרטיים לפי בסיס מצטבר ,05/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut5_07.pdf2006-12-25 00:00:00הזרקה אפידורלית תחת MRI - הוריות ,52/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr52_2006.pdfהנוהל מגדיר את ההוריות לביצוע הפעולה שבנדון 2006-12-25 00:00:00הוראות שימוש בתכשיר Filgrastim (G-CSF) (Neupogen) ,53/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr53_2006.pdfהחוזר מכליל את התכשיר שבנדון בפנקס התכשירים הממלכתי 2006-12-25 00:00:00עקרונות מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים ,51/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr51_2006.pdfחוזר זה מבוטל, ראה חוזר מנהל רפואה 19/2013 סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 42/2002, 46/2003 החוזר מסדיר את עקרונות מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים 2006-12-21 00:00:00הנחיות לביצוע אבחנה גנטית טרום השרשה PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) ,50/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2006.pdfהנוהל עוסק בהבטים הטכניים של האבחנה שבנדון.2006-12-20 00:00:00דיווחי תאגיד הבריאות - מינויים וביקורת פנים ,02/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut2_07.pdf2006-12-18 00:00:00פעילות תאגיד הבריאות מחוץ לבתי החולים - שליטה בתאגיד אחר ,03/2007http://www.health.gov.il/hozer/hashavut3_07.pdf2006-12-14 00:00:00מערך גביית תשלומים ממטופלים פרטיים עבור שירותי בריאות שקיבלו בבית חולים ,33/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk33_2006.pdfחוזר מנכ"ל המפרט בתוכו את מערך גביית התשלומים ממטופלים פרטיים עבור שירותי בריאות שקיבלו בבתי החולים. 2006-12-07 00:00:00הנחיות להנחת קווים חדשים של מים שפירים בשטחים מושקים בקולחים - עדכון 2006http://www.health.gov.il/hozer/bsv_6-12-2006.pdfהנחיות להנחת קווים חדשים של מים שפירים בשטחים מושקים בקולחים - עדכון 20062006-12-06 00:00:00הודעה על "ארוע חריג" ,49/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2006.pdf2006-11-30 00:00:00ד"ר יצחק ברלוביץ - סיום תפקיד ,35/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk35_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על סיום תפקידו של יצחק ברלוביץ כמשנה למנכ"ל וראש מנהל רפואה 2006-11-29 00:00:00נהלי עבודה - השרות לריפוי בעיסוק ,48/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr48_2006.pdfהחוזר מפרט את נהלי העבודה של השירות הארצי לריפוי בעיסוק 2006-11-28 00:00:00הכרה במכונים לשיקום חולי לב ,34/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk34_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכיל בתוכו אמות מידה להכרה במכונים לשיקום חולי לב. המכונים המבקשים לקבל הכרה מתבקשים להגיש בקשה. בתום תהליך ההכרה של כל המכונים המבקשים לקבל הכרה כזו, יפרסם משרד הבריאות רשימת מכונים מוכרים לשיקום חולי לב. 2006-11-27 00:00:00נוהל הטיפול באירוע חריג בשירותי בריאות הציבור ,07/2006http://www.health.gov.il/hozer/bz07_2006.pdf2006-11-26 00:00:00קבוצות פעולות נבחרות (פעולות דיפרנציאליות) ,45/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2006.pdfבהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 46/2005 החוזר מפרט רשימה של פעולות נבחרות (דיפרנציאליות) חדשות. 2006-11-23 00:00:00הוראות למתן תרופות לטיפול בכאב נוירופתי - Duloxetine HCl, Gabapentin, Pregabalin ,44/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2006.pdfבהמשך לחוזר מנכ"ל מס' 26/2006 הנוהל מפרט את הנחיות השימוש בתרופות שבנדון לטיפול בכאב ניורופתי2006-11-23 00:00:00איסור מתן תמורה עבור העברת מטופלים לבית חולים ,46/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2006.pdf2006-11-23 00:00:00שירות רפואי מתמחה בתחום אורתופדיה - אונקולוגית במרכז רפואי תל אביב ,32/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk32_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכיר במרכז הרפואי תל אביב כשירות רפואי מתמחה בתחום אורתופדיה - אונקולוגית. תוקף ההכרה הוא 3 שנים. 2006-11-19 00:00:00שמירת רשומה רפואית של היילוד ,42/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2006.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 21/2005 במקרה של שינוי מספר הזיהוי של יילוד יש לשמור את הרשומה החדשה בנפרד בצירוף הרשומה הקודמת כדי להבטיח את אחזור מירב המידע הרפואי 2006-11-16 00:00:00הטיפול במחלקה לרפואה דחופה ("חדר מיון") בחבלות ראש קלות בתינוקות וילדים ,43/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2006.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 50/1999 הנוהל מפרט את ההנחיות לביצוע בעת הגעת ילדים ותינוקות עם חבלת ראש קלה לחדר המיון 2006-11-16 00:00:00איסור כניסת אנשים לא מורשים למחלקות אשפוז ,40/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2006.pdf איסור כניסת אנשים לא מורשים למחלקות אשפוז הנוהל אוסר כניסת אנשים לא מורשים למחלקות ומורה לכל אנשי הצוות לענוד תגי זיהוי. סימוכין חוזר מס' 10/97,12/012006-11-12 00:00:00הוריות קליניות להורדת רמת LDL (Low Density Lipoprotein) ,41/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2006.pdfסימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 10/2006 הנוהל מפורטות ההמלצות הטיפוליות להורדת LDL לרמה מתחת ל100 מיליגרם % 2006-11-12 00:00:00הגשת בקשות לדיון בוועדה לעדכון רשימת GSL ,REG_08112006http://www.health.gov.il/hozer/REG_08112006.pdf2006-11-08 00:00:00הנחיות והבהרות לתנאים לסכמת המנהל לטיפול חמלה ,30/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk30_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להגדיר ולהבהיר את הכללים והנהלים ל"טיפול חמלה" ול"טיפול חירום" .2006-11-05 00:00:00היתר מוגבל לעיסוק ברפואה בישראל ,31/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk31_2006.pdf2006-11-05 00:00:00מתן דם ומוצריו במתקן רפואי שאין בו בנק דם ,39/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2006.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 69/2002 הנוהל מפרט את ההנחיות המיוחדות הקיימות לגבי מתן דם ומוצריו במתקן שאין בו בנק דם 2006-10-31 00:00:00נוהל קליטה בריאותית של עולים חדשים מאתיופיה ,06/2006http://www.health.gov.il/hozer/bz06_2006.pdfנוהל זה מחליף את חוזר המחלקה לאפידמיולוגיה 9/2001, אשר פורסם ב- 24/1/2001 ומטרתו להנחות את העוסקים בקליטת העולים מרגע שקיבלו אישור עלייה מהסוכנות היהודית באתיופיה ועד עזיבתם את מרכז הקליטה2006-10-31 00:00:00הנחיות להגשת מידע להערכת בטיחות של צמח, פטרייה, אצה, או רכיב בתוסף תזונהhttp://www.health.gov.il/hozer/Dietary_Supplements_Safety_Assessment.pdfהנחיות להגשת מידע להערכת בטיחות של צמח, פטרייה, אצה, או רכיב בתוסף תזונה2006-10-30 00:00:00חובת הודעה על השתלות איברים בחו"ל ,38/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2006.pdfהחוזר מגדיר את חובתם של בתי וקופות החולים לדווח על השתלות איברים באזרחים ישראלים שנעשו בחול למשרד הבריאות 2006-10-29 00:00:00מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות - מינוי ,29/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk29_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על מינוייה של הגברת מלכה טל למנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות. 2006-10-29 00:00:00נוהל בדיקות מעבדה לנגיף ציטומגלו (CMV) - תיקון ,14/2006אhttp://www.health.gov.il/hozer/MHB14_2006a.pdf2006-10-29 00:00:00הערכות מערכת הבריאות לשפעת העופות ולפנמיה של שפעת - עדכון התו"לים והנהלים ,28/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk28_2006.pdf2006-10-24 00:00:00ערכות תרגול עצמי לקידום המוכנות למתארי חירום ,37/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2006.pdfהנוהל מפרט את אופן התרגול העצמי בבית החולים לשמירת וקידום המוכנות למתארי חירום 2006-10-22 00:00:00הערכות לחורף 2005-2006 - הבהרה ,36/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2006.pdfהנוהל מבהיר שהעברת חולה ממחלקה פנימית למוסד גריאטרי הינו תלוי אישורה של קופת החולים של אותו חולה 2006-10-04 00:00:00שירות רפואי מתמחה בתחום מחלת ATAXIA TELEANGIECTESIA ,27/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk27_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכיר בבית החולים ע"ש שיבא כשירות רפואי מתמחה בתחום מחלת ATAXIA TELEANGIECTESIA לתקופה של 3 שנים. 2006-10-03 00:00:00נוסח להצהרת PRIVATE LABEL ,tm_01102006http://www.health.gov.il/hozer/tm_01102006.pdf2006-10-01 00:00:00מניעת שפעת בחורף 2006-2007 ,34/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2006.pdfחוזר מס' 26/2011 מבטל חוזר זה הנוהל מפרט את ההערכות הנדרשת מקופות ובתי החולים לקראת החורף, אופן דיווח וטיפול בשפעת ובמאושפזים שחולים בשפעת ודרכי התגוננות והתמודדות עם פגיעות קור 2006-09-27 00:00:00הערכות לחורף 2006-2007 ,35/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2006.pdfהנוהל מפרט את ההערכות הנדרשת מקופות ובתי החולים לקראת החורף, והוספת רופא מומחה ברפואה פנימית לחדר המיון. 2006-09-26 00:00:00קליטת פרטי מטופל במשרד קבלת חולים בבית חולים, זיהוי מאושפזים וחובת ענידת אצעדת זיהוי ,33/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2006.pdf2006-09-19 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות ספטמבר 2006 ,26/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk26_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להודיע על הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירות הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 2006-09-11 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2006 ,32/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2006.pdfבהמשך לחוזר המנהל הכללי מס' 26/2006, בנושא הרחבת הסל לשנת 20062006-09-11 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר השירותים לנפגעי תאונות דרכים מ-1.9.06 ,25/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk25_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז השונים ושאר השירותים לנפגעי תאונות דרכים החל מה-1.9.06 חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 15/2002, 19/2006, 24/20062006-09-05 00:00:00מתן היתר זמני לפעולות סיעוד, המותרות לאחיות בעלות ,67/2006http://www.health.gov.il/hozer/ND67_06.pdf2006-09-01 00:00:00תיקון חוק שירות הציבור (מתנות) ,28/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2006.pdf2006-08-30 00:00:00רשימת "מרכזים ארציים" לאבחון מחלות המחייבות הודעה למשרד הבריאות ,31/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2006.pdf2006-08-29 00:00:00הנחיות להפסקת טיפול בחולי טרשת נפוצה ,30/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2006.pdf2006-08-28 00:00:00קידוד אבחנות במחלקה לרפואה דחופה ("חדר מיון") - יישום הליך החלפת גרסת ICD9CM לשנת 2006 ,26/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2006.pdfחוזר מס' 32/2006 ממשיך חוזר זה חוזר מס' 44/2006 ממשיך חוזר זה חוזר מס' 35/2009 מעדכן חוזר זה2006-08-27 00:00:00מתמרי אולטרסאונד לשימוש ללקיחת ביופסות ,27/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2006.pdf2006-08-27 00:00:00איסור התניית מכתב שחרור מאשפוז בבי"ח בתשלום חוב כספי ,29/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2006.pdf2006-08-27 00:00:00מתן תרכיב מוצמד נגד זיהום פנוימוקוקי - prevenar ,25/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2006.pdf2006-08-16 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ- 1.8.06 ,24/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk24_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים, אשר יכנסו לתוקף החל מיום 01/08/2006. חוזר זה מבטל חוזר מנכ"ל מספר 23/20062006-08-09 00:00:00אמבולנסים פרטיים ,24/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2006.pdf2006-08-02 00:00:00מניעה וטיפול בפצע לחץ ,66/2006http://www.health.gov.il/hozer/ND66_06.pdf2006-08-01 00:00:00דרישות למתן רישיון כללי לאחסון ושיווק תמרוקים ,68http://www.health.gov.il/hozer/TM_68.pdf2006-08-01 00:00:00מניעת התלקחות השדה הניתוחי בחדר ניתוח ,23/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2006.pdfמניעת מגע בין הדיאטרמיה לגזים ונוזלים דליקים2006-07-31 00:00:00הנחיות לניהול אספקת מי שתיה בזמן הפסקות מים ,070806http://www.health.gov.il/hozer/bsv_070806.pdfהנחיות לניהול אספקת מי שתיה בזמן הפסקות מים2006-07-31 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-01/08/2006 ,23/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk23_2006.pdf2006-07-31 00:00:00אספקת תרופות באזור העימות במרפאות הפועלות באופן אחוד ,22/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2006.pdfחוזר מס' 46/2008 מחיליף חוזר זה2006-07-19 00:00:00עדכון המלצות להפחתת הסיכון למוות בעריסה ,20/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2006.pdf2006-07-16 00:00:00חובת הודעה על נפגעי אלימות במשפחה ניצול מיני, והזנחה של קטינים חסרי ישע ,17/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2006.pdfחובת הודעה2006-07-13 00:00:00ניהול מערך ההחיאה בבתי חולים כללים ,21/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2006.pdfפירוט טיפול בהחיאה2006-07-13 00:00:00הנחיות למניעת התפשטות של (Vancomycin Resistant Enterococci(VRE ,18/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2006.pdf2006-07-13 00:00:00הפניה עצמית לבדיקות דימות ,19/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2006.pdf2006-07-13 00:00:00"המנהל" המאשר ניסוי רפואי בבית-החולים ,22/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk22_2006.pdf2006-07-11 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2006 ,15/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2006.pdfחוזר מס' 5/2008 ממשיך חוזר זה סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 20/20062006-07-09 00:00:00התוויות קליניות להשתלת קוצב דפיברילטור אוטומטי ICD(Implantable Cardioverter Defibrillator) ,16/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2006.pdf2006-07-09 00:00:00נוהל אספקת תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) לילודים לאמהות נשאיות/חולות איידס ,05/2006http://www.health.gov.il/hozer/bz05_2006.pdfהנוהל מסדיר את דרכי אספקת תמ"ל לילודים לאמהות נשאיות/חולות איידס עד להגיעם לגיל שנה, וכן מתייחס למתן מידע, הדרכה ותמיכה לאמהות נשאיות/חולות כדי לקדם את היענותן למניעת הנקה ולשימוש בתמ"ל2006-07-09 00:00:00בדיקת מעבדה לנגיף ציטומגלו (C.M.V) ,14/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2006.pdf2006-07-06 00:00:00אישור מכשירי הליכה ,13/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2006.pdfחוזר מס' 13/2009 מבטל חוזר זה2006-07-03 00:00:00הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים ,12/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2006.pdfראה חוזר מינהל רפואה 50/20132006-07-02 00:00:00מומחיות במינהל רפואי או תואר מוסמך כתנאי לניהול בית-חולים ,21/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2006.pdfחוזר מנכ""ל אשר בא להודיע כי כי החל מ-1.9.07 יותנה מינוי/בחירה לתפקיד של מנהל בית-חולים כללי, בין השאר, בקיומו של תואר מומחה במינהל רפואי." חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 9/20022006-07-02 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2006 ,20/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להודיע על הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירות הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 2006-06-25 00:00:00הריון מרובה עוברים - הפחתת עוברים ,11/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2006.pdfבהמשך לחוזר מס' 81/1991 מיום 13/10/19912006-06-18 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים לתושבי חו"ל העובדים בישראל ,19/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2006.pdf"חוזר מנכ""ל המבהיר כי הננו כי עבור שירותי אשפוז ושירותים מרפאתיים הניתנים לתושבי חו""ל העובדים בישראל יגבה תשלום בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי תושבי ישראל." חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 6/20062006-06-14 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2006 - הנחיות מנהל רפואה ,08/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2006.pdf2006-06-11 00:00:00תעודות הכרה במעמד במקצועות בריאות ,18/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2006.pdf2006-06-11 00:00:00הוראות ואזהרות לשימוש בתרופות ,17/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להדגיש כי בטיפול רפואי, לרבות מתן תרופה, הרופא מחוייב למסור למטופל את כל המידע הנדרש אודות התכשיר הרפואי הניתן לו. 2006-06-07 00:00:00תת ועדת הלסינקי לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם ,15/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2006.pdfחוזר שמגדיר כי מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם אינו חייב להיות נתון יותר לבדיקה מקצועית ואתית של ועדת הלסינקי.לשם כך הוקמה תת ועדת הלסינקי ובחוזר מפורטים הכללים להגשת בקשות למחקרים שאינם ניסוי רפואי בבני אדם ולבדיקתם ואישורם,על ידי תת ועדה של ועדת הלסינקי2006-06-06 00:00:00תעיריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-1.6.06 ,16/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים, אשר יכנסו לתוקף החל מיום 01/6/2006. 2006-06-05 00:00:00מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם ו/או רכושו במסגרת אשפוז ממושך ,10/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2006.pdf2006-06-04 00:00:00נוהל דיווח מיידי אודות מחלות מסוכנות ,14/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2006.pdf2006-06-04 00:00:00אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם אוכלוסין ,03/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2006.pdfחוזר מס' 24/2008 ממשיך חוזר זה2006-06-03 00:00:00ניהול בנקי דם בבתי חולים קטנים ,13/2006http://www.health.gov.il/hozer/MHB13_2006.pdf2006-05-28 00:00:00מרכז ארצי למיקולוגיה ,08/2006http://www.health.gov.il/hozer/MHB08_2006.pdfהמעבדה למיקולוגיה שבמסגרת המעבדה למיקרוביולוגיה בבית החולים רמבם מוכרת בזאת כמעבדת ייחוס ארצית למיקולוגיה.2006-05-28 00:00:00הפעלת חניונים בבתי חוליםhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavut_23052006.pdf2006-05-23 00:00:00מרכז ארצי לאימות ואפיון-HAEMOPHHILUS INFLUENZAE ,6/2006http://www.health.gov.il/hozer/MHB06_2006.pdf2006-05-22 00:00:00עדכון נוהל חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ,09/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2006.pdfמתן הסבר על החיסון ביצוע חיסון, תיעוד2006-05-17 00:00:00פרם מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות ,13/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכריז על הענקת פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות וקורא להגשת מעומעדות של עובד או צוות עובדים העונים לקריטריונים להענקת הפרס. 2006-05-17 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2007 - קול קורא ,12/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2006.pdfחוזר מנכ"ל הקורא לציבור ולגורמים העוסקים בדבר להגיש הצעות לטכנולוגיות רפואיות חדשות שיכללו בסל שירותי הבריאות לשנת 2007. 2006-05-15 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2006 ,10/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר בא להודיע על הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירות הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 2006-05-09 00:00:00מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים ,07/2007http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2007.pdf2006-05-07 00:00:00אכיפת החלטות נציב קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ("נציב הקבילות") ,11/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2006.pdfחוזר מנכ"ל שיצא בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון מס' 34 לחבב"מ אשר עוסק באכיפת החלטתו של נציב קבילות הציבור. בחוזר מפורטים הפרטים הטכניים הנוגעים לאכיפתו של סעיף זה. 2006-05-07 00:00:00בחינות רישום ממשלתיות לבוגרי השתלמות מוכרת בסיעוד ,65/2006http://www.health.gov.il/hozer/ND65_06.pdf2006-05-01 00:00:00מכוני שינה ,07/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2006.pdf2006-04-30 00:00:00טיפול בתלונות הציבור במזון ,02/2006http://www.health.gov.il/hozer/bz02_2006.pdf2006-04-25 00:00:00ביצוע בדיקות מים (שתייה, נופש, בריכות מרחצאות, ומקוואות) בדגימות שנדגמו והועברו לבדיקות במעבדה מוכרת לאחר למעלה מ 6 שעות משעת הדיגום ,07/2006http://www.health.gov.il/hozer/MHB07_2006.pdfסימוכין: 1. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה)2006-04-09 00:00:00פעילות ועדת עמותות ,06/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2006.pdf2006-04-05 00:00:00נוהל חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ,01/2006http://www.health.gov.il/hozer/bz01_2006.pdfמצורף לזה הנוהל המעודכן בנושא חיסון תלמידי מקצועות הבריאות. נוהל זה מחליף את הנוהל שעודכן ב 1/11/20002006-04-04 00:00:00נוהל למניעת הדבקה בנגיפים HBV ו - HCV אחרי חשיפה לדם ו/או לנוזלי גוף אחרים בקרב עובדי בריאות ,03/2006http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2006.pdfנוהל למניעת הדבקה בנגיפים HBV ו - HCV אחרי חשיפה לדם ו/או לנוזלי גוף אחרים בקרב עובדי בריאות2006-04-04 00:00:00מגילת זכויות המטופל בראיה של חובות המטפל ,09/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2006.pdf"חוזר מנכ""ל אשר בא להדגיש את חובות המטפל, וחובות המוסד המטפל, מתוך ההכרה שהמטופל הנו שותף במערכת היחסים שבין מטפל ומטופל. " 2006-04-03 00:00:00דף הנחיות להפעלת שירותי חונכות שיקומית ,89.001http://www.health.gov.il/hozer/mtl89-001.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר הכולל הנחיות ודרישות להפעלת שירותי חונכות למשתקמים הסובלים מנכות נפשית החיים בקהילה, אשר שילובם האופטימלי בחברה, מחייב אימון שיטתי וממושך ו/או תמיכה ממושכת.2006-04-01 00:00:00דף הנחיות להפעלת שירותי סומכות שיקומית ,89.002http://www.health.gov.il/hozer/mtl89-002.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר הכולל הנחיות ודרישות להפעלת שירותי סומכות למשתקמים הסובלים מנכות נפשית החיים בקהילה, אשר שילובם האופטימלי בחברה, מחייב עזרהשל עובד סמך2006-04-01 00:00:00יחוס עלויות רשלנות מקצועית ברפואה למחלקות רפואיותhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavutOld8b.pdf2006-03-30 00:00:00ביעור ומזעור תיקים המצויים בעיצומו של הליך משפטי ,04/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2006.pdf2006-03-23 00:00:00מידע על שפעת העופות באתר האינטרנט של משרד הבריאות ,08/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מעדכן כי באתר משרד הבריאות ניתן למצוא חומר רלוונטי על התפרצות שפעת העופות. 2006-03-19 00:00:00מימון השתלות איברים במדינות חוץ ,07/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר עוסק בנושא של מימון השתלות איברים במדינות חוץ לאור החשש הקיים לסחר באיברים. בחוזר מפורטות הנחיות לקופת החולים באשר לבדיקות שעליהן לבצע לפני אישור בקשה למימון השתלת איבר מן החי או מן המת. 2006-03-13 00:00:00ניסויים רפואיים בבני אדם התשס"ו-2006 ,05/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2006.pdf2006-03-05 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-1.3.06 ,06/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים, אשר יכנסו לתוקף החל מיום 01/3/2006. 2006-03-02 00:00:00הפעלת כוח עזר מיומן (סייעת לאחות) ע"י אחות מוסמכת בבתי חולים ,64/2006http://www.health.gov.il/hozer/ND64_06.pdf2006-03-01 00:00:00קריטריונים לאיכות תברואית של המים במרחצאות תרמו-מינרליים ,8568ahttp://www.health.gov.il/hozer/bsv8568a.pdf2006-02-28 00:00:00מגן משרד הבריאות למתנדבים מצטיינים ,04/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2006.pdf"חוזר מנכ""ל אשר מודיע על הענקת ""מגן שר הבריאות"" למתנדבים/ות מצטיינים/ות אשר בפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת לבריאותו ורווחתו של הציבור. " 2006-02-27 00:00:00פרוייקט ניצן - נוהל טיפול שיניים לילדים נשאי HIV/ חולי AIDS ,3158http://www.health.gov.il/hozer/AIDS_TB_nizan.pdfבמסגרת שיפור השירות לילדים נשאי HIV/ חולי AIDS הוקצבו משאבים בשנת 2006 בלבד לטובת טיפול שיניים לילדים אלה2006-02-26 00:00:00הנחיות לביצוע בדיקות לשפעת העופות H5N1 במעבדות רפואיות ,05/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2006.pdf2006-02-12 00:00:00הנחיות לביצוע בדיקות לשפעת העופות H5N1 במעבדות רפואיות ,05/2006http://www.health.gov.il/hozer/MHB05_2006.pdfהנחיות המחלקה למעבדות לגבי ביצוע בדיקות מעבדה לאבחון שפעת העופות בנבדקים החשודים כנגועים במחלה2006-02-12 00:00:00סיכום פעילות לשנת 2005 ויעדי פעילות לשנת 2006 ,63/2006http://www.health.gov.il/hozer/ND63_06.pdf2006-02-12 00:00:00בדיקת תעודת רישום מקורית ,62/2006http://www.health.gov.il/hozer/ND62_06.pdf2006-02-01 00:00:00מסירת מידע רפואי למשטרה ,02/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2006.pdf2006-01-26 00:00:00העברת רשומות רפואיות לנציב תלונות הציבור ,03/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2006.pdf2006-01-22 00:00:00הערכות לחורף 2005-2006 - הבהרה ,01/2006http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2006.pdf2006-01-11 00:00:00הוראות של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות לגבי הפעלת המתקן SteriMed (תיקון 2006) ,04/2006http://www.health.gov.il/hozer/MHB04_2006.pdfחוזר זה מחליף את חוזר 3/2005 באותו עניין. מטרת הפרוטוקול לבצע בחינה תקופתית של יעילות חיטוי פסולת רפואית במכשיר ה SteriMed מתוצרת חברת MCM Environmental Technologies2006-01-10 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ- 01.01.06 ,02/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מפרט את תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים, אשר יכנסו לתוקף החל מיום 01/1/2006. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 11/20052006-01-08 00:00:00חיוב בריבית על חובות תאגיד הבריאות בבית החוליםhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavut_05012006.pdf2006-01-05 00:00:00בטיחות המטופל - מינוי פרוייקטור ,01/2006http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2006.pdfחוזר מנכ"ל אשר מודיע על מינויו של פרופ' עופר קפלן כפרוייקטור בתחום בטיחות המטופל. 2006-01-02 00:00:00זיהומים פולשניים הנגרמים ע"י החיידק Vibrio vulnificus ,02/2006http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_2006.pdfנהלים למעבדות בקטריולוגיות להעברת בידודים חשודים כ-Vibrio vulnificus סימוכין: חוזר המחלקה לאפידמיולוגיה 21/05 חוזר המחלקה למעבדות 3/972006-01-02 00:00:00נוהל E-01: מתקני חשמל באתרים רפואיים ,E-01http://www.health.gov.il/hozer/Pln_E01-new.pdfנוהל E-01: מתקני חשמל באתרים רפואיים2006-01-01 00:00:00נוהל G-01: מערכות גזים רפואיים ,G-01http://www.health.gov.il/hozer/Pln_G-01.pdfנוהל G-01: מערכות גזים רפואיים2006-01-01 00:00:00נוהל H-01: מערכות חום ,H-01http://www.health.gov.il/hozer/Pln_H-01.pdfנוהל H-01: מערכות חום2006-01-01 00:00:00מתן תוצאות אבחון פסיכודיאגנוסטי לנבחניםhttp://www.health.gov.il/hozer/psyc_hppscan516.pdfמתן תוצאות אבחון פסיכודיאגנוסטי לנבחנים2006-01-01 00:00:00טיפול בתלונות ופניות הציבור במחלקה לטיפול בהתמכרויות ,40.010http://www.health.gov.il/hozer/mtl_40-010.pdfטיפול בתלונות ופניות הציבור במחלקה לטיפול בהתמכרויות2006-01-01 00:00:00נוהל אישור פתיחה וסגירה מסגרתשיקום ,80.050http://www.health.gov.il/hozer/mtl80-050.pdfמטרת הנוהל: להגדיר עבודת ועדת האישורים להליך מסודר ודרישות לפתיחה או סגירה של מסגרות שיקום2006-01-01 00:00:00עלון לצרכן – פירוט חומרים בלתי פעילים בתכשירי מרשם ,REG_12/2005http://www.health.gov.il/hozer/REG12_2005.pdf2005-12-28 00:00:00סקירת רגישות של חיידקי S.aureu לוונקומיצין - תיקון ,47/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr47_2005.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 09/20052005-12-27 00:00:00הנחיות למתקני מיהול חנקות ,854605http://www.health.gov.il/hozer/bsv_854605.pdfהנחיות למתקני מיהול חנקות2005-12-27 00:00:00נוהל לרישום מזון חדש ,004-08http://www.health.gov.il/hozer/Food004-08.pdf2005-12-22 00:00:00הנחיות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים ,2.1http://www.health.gov.il/hozer/DT02_01.pdfמהדורה מס' 42005-12-21 00:00:00קבוצות פעילויות נבחרות ("פעולות דיפרנציאליות") חדשות ושינוי הגדרות במחירון משרד הבריאות ,46/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2005.pdfחוזר מס' 45/2005 ממשיך חוזר זה סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 08/2005, חוזרי מינהל רפואה מס' 28/1998, 07/2000, 26/2000, 31/2000, 57/2000, 64/20012005-12-19 00:00:00נוהל למניעת הפצת איידס לבן/בת זוג מיניים ,45/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2005.pdfהנוהל קובע קווים מנחים להסברה ולפעילות נוספת שנועדה לצמצחם ולמנוע את העברת נגיף האיידס בין שותפים ליחסי מין2005-12-18 00:00:00הנחיות לשימוש חוזר במי שטיפה נגדית של מתקני סינון עומק למי שתייהhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_15-12-2005.pdfהנחיות לשימוש חוזר במי שטיפה נגדית של מתקני סינון עומק למי שתייה2005-12-15 00:00:00תעודות הכרה במעמד במקצוע בריאות ,40/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk40_2005.pdf2005-12-01 00:00:00כבילת אסירים ועצירים במוסדות רפואה - הנחיות ,44/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2005.pdfסימוכין: חוזר מנהל האגף לביטחון מיום 25.4.99 וחוזר מינהל רפואה מס' 39/19992005-11-30 00:00:00אשפוז באישפוזית למכורים לאלכוהול ולחומרים פסיכואקטיביים (ללא אופיאטים) ,40.003http://www.health.gov.il/hozer/mtl_40-003.pdfאשפוז באישפוזית למכורים לאלכוהול ולחומרים פסיכואקטיביים (ללא אופיאטים)2005-11-30 00:00:00דווח על מתן טיפול בעקבות סיבוך לאחר ברית מילה ,43/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2005.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 16/19962005-11-21 00:00:00דיווחים על העברות כספים מתאגידי הבריאות הבריאות לבית החולים לשנת 2005http://www.health.gov.il/hozer/hashavut_16112005.pdf2005-11-16 00:00:00חיסוך סביל למניעת זיהום RSV ,41/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2005.pdf2005-11-08 00:00:00סיום שנת כספים 2005http://www.health.gov.il/hozer/hashavut_06112005.pdf2005-11-06 00:00:00הפניה מוקדמת של יילודים שנולדו במשקל נמוך מאוד להערכה התפתחותית ,42/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2005.pdf2005-11-06 00:00:00סקירת רגישות של חיידקי S. aureus לוונקומיצין - תיקון ,01/2006http://www.health.gov.il/hozer/MHB01_2006.pdfקריאה למעבדות המיקרוביולוגיות לסקור רגישות של חיידקי S. aureus לוונקומיצין תיקון לחוזר 1/2002005-11-06 00:00:00נוהל תפעול נקודת איסוף לבדיקות במעבדות רפואיות ,CL11011/4http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL11011_4.pdfמטרת מסמך זה לפרט את הדרישות הכלליות לנקודת איסוף לקראת העברתן למעבדות רפואיות. עדכון מספר: 42005-11-04 00:00:00החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום ,61/2005http://www.health.gov.il/hozer/ND61_05.pdf2005-11-01 00:00:00תעודות הכרה במעמד במקצועות בריאות ,39/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk39_2005.pdf2005-11-01 00:00:00נוהל סיווג מוצר רפואי כתכשיר או כאמ"ר ,47http://www.health.gov.il/hozer/DR_47.pdf2005-11-01 00:00:00תנאים להפעלת אופנוע עזרה ראשונה (פרטי) ,05/2005http://www.health.gov.il/hozer/Amb_motorcycle.pdf2005-11-01 00:00:00בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת (C.T) של העורקים הכליליים ,40/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2005.pdf2005-10-31 00:00:00תרומת ביציות מחו"ל ,39/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2005.pdf2005-10-27 00:00:00תפריטי תשובות לתוצאות בדיקות לנטור HIV ,07/2005http://www.health.gov.il/hozer/MHB07_2005.pdfחוזר מתוקן (לאחר סבב תיקונים של הועדה המייעצת לבדיקות HIV) של תפריטי תשובות לבדיקות HIV חוזר זה מהווה תיקון לחוזר המחלקה למעבדות מספר 1/2000 יום ראשון, 13 דצמבר 1999 ; ד' טבת תש"ס2005-10-27 00:00:00טיפול מונע למחלה הנגרמת ע"י R.S.V ,38/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2005.pdf2005-10-26 00:00:00הערכות לחורף - 2005-2006 ,37/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2005.pdf2005-10-26 00:00:00פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכת הבריאות ,36/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk36_2005.pdfחוזר מנכ"ל אשר מכריז על הענקת פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות וקורא להגשת מעומעדות של עובד או צוות עובדים העונים לקריטריונים להענקת הפרס. 2005-10-11 00:00:00קווים מנחים למעבדות הפריה חוץ גופית (I.V.F) ,36/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2005.pdfחוזר מס' 56/2004 מחליף ומעדכן חוזר זה סימוכין לחוזר מס' 33/2005 מיום 17/08/20052005-10-09 00:00:00מקוואות - מניעת זרימה חוזרת -עדכון הנחיות אוקטובר 2005http://www.health.gov.il/hozer/bsv_792705B.pdfמקוואות - מניעת זרימה חוזרת -עדכון הנחיות אוקטובר 20052005-10-06 00:00:00הנחיות הגנה על מערכות אספקת מים במטבחים ובמרכוליםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_6-10-2005.pdfהנחיות הגנה על מערכות אספקת מים במטבחים ובמרכולים2005-10-06 00:00:00נוהל לאישור אתרי ייצור בעת רישום שינוי וחידוש תכשירים הומניים ,60http://www.health.gov.il/hozer/DR_60.pdf2005-10-01 00:00:00נוהל לאישור אתרי ייצור בעת רישום שינוי וחידוש תכשירים וטרינריים ,61http://www.health.gov.il/hozer/DR_61.pdf2005-10-01 00:00:00הערכות מערכת הבריאות לפנדמיה של שפעת ,35/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk35_2005.pdf"חוזר מנכ""ל המהווה מסמך עבודה מפורט על הערכות מערכת הבריאות להתפרצות זן שפעת פנדמי במדינת ישראל." 2005-09-26 00:00:00חיסון עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת ,34/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk34_2005.pdfמתן חיסון נגד שפעת לעובדי מערכת הבריאות ובסיוע כלכלי של משרד הבריאות 2005-09-19 00:00:00חיסון עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת ,34/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2005.pdf2005-09-19 00:00:00אטבים ("קליפים") לסגירת גדם כלי דם HEM–O–LOK מתוצרת חב' WECK - הפסקת שימוש ,35/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2005.pdf2005-09-19 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות - עדכון ,29/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk29_2005.pdfכחלק מחוק בריאות ממלכתי משרד הבריאות מרחיב את סל הבריאות על ידי הוספת תרופות חדשות לסל. 2005-09-04 00:00:00רישום ניסויים רפואיים במאגר של ה- NIH ,32/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk32_2005.pdfחוזר זה הוחלף בשנת 2008 על ידי חוזר 03/2008 רישום כל הניסויים הרפואיים המתבצעים באתר NIH כתנאי לפירסום מאמר אודות הניסוי. 2005-09-04 00:00:00אבטחת מוסדות מערכת הבריאות - סטנדרטים ,30/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk30_2005.pdfיצירת שיוויון באבטחת מוסדות מערכת הבריאות, מוסדות ממשלתיים ולא ממשלתיים כאחד, לפי החלטת ממשלה 411. 2005-08-30 00:00:00הנחיות גני אירועים ,8349-05http://www.health.gov.il/hozer/bsv8349-05.pdf2005-08-29 00:00:00קווים מנחים למעבדות הפריה חוץ גופית (I.V.F) ,33/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2005.pdfמס' חוזר מס' 36/2005 מתאריך 09/10/2005 מחליף ומעדכן חוזר זה סימוכין: חוזר מס' 56/20042005-08-17 00:00:00מחלת השפעת-מניעה, הנחיות מעודכנות-2005 ,32/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2005.pdf2005-08-16 00:00:00דרישות ההשכלה וההכשרה בתחומי הגנטיקה הקלינית ,28/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk28_2005.pdfדרישות ההשכלה וההכשרה למקצועות בתחום הגנטיקה הכלינית כגון ייעוץ גנטי, ציטוגנטיקה קלינית וגנטיקה קלינית מולקולרית 2005-08-11 00:00:00קדחת מערב הנילוס (WEST NILE FEVER) - רענון הנחיות ,31/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2005.pdf2005-08-07 00:00:00שמירת תרשימי E.E.G (אלקטרו-אנצפולוגרפיה) ,30/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2005.pdfחוזר מס' 6/2005 ממשיך ומעדכן חוזר זה2005-08-01 00:00:00תעריפי שירות טלויזיה למאושפזים בבתי חולים הממשלתיים ,29/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2005.pdf2005-07-31 00:00:00בדיקת GBS) GROUP B STREPTOCOCCUS) בנשים הרות ,22/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2005.pdfחוזר מס' 11/2009 מעדכן חוזר זה2005-07-12 00:00:00חיוב קופות החולים בריבית בגין פיגור בתשלום עבור שרותים רפואייםhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavut_06072005.pdf2005-07-06 00:00:00השתתפות סטודנטים בפעילות קלינית ,28/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2005.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 44/19962005-07-04 00:00:00רענון ידע בנושא החייאה (CPR) ,60http://www.health.gov.il/hozer/ND60_05.pdf2005-07-01 00:00:00תנאים להפעלת אמבולנס פרטי (רגיל) ,02/2005http://www.health.gov.il/hozer/Amb_regular.pdf2005-07-01 00:00:00תנאים להפעלת אמבולנס פרטי (ביטחון) ,03/2005http://www.health.gov.il/hozer/Amb_security.pdf2005-07-01 00:00:00חובות הרופא האחראי במרפאות ,27/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2005.pdf2005-06-29 00:00:00איסור שימוש בהיפנוזה בידי מי שאינם מורשים להיפנוט ,17/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2005.pdf2005-06-27 00:00:00המכביה ה-17 טיפול רפואי בספורטאים ובמלוויהם ,26/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2005.pdfחוזר מס' 19/2005 מחליף ומעדכן חוזר זה2005-06-26 00:00:00נוהל פעילות ועדת עמותות ,25/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2005.pdf2005-06-19 00:00:00תקנות האנטומיה והפתולוגיה (תיקון) התשס"ה - 2005- שימוש בדגימות לצרכי מחקר, הוראה ובקרת איכות ,24/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2005.pdf2005-06-16 00:00:00סקירה של נשים בהריון למומים פתוחים בתעלת העצבים של העובר ,20/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2005.pdf2005-06-07 00:00:00נוהל שמירת רשומה רפואית של הילוד ,21/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2005.pdfחוזר מס' 42/2006 מעדכן חוזר זה2005-06-07 00:00:00הנחיות לשיבה לעבודה של עובד מזון לאחר תחלואת מעיים ,23/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2005.pdf2005-06-07 00:00:00צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תוספת ריבית - בתי חולים), התשס"ה 2005http://www.health.gov.il/hozer/hashavut_01062005.pdf2005-06-01 00:00:00בדיקת אצווה ראשונה של תכשיר ללא מרשם לשיווק כללי ,58http://www.health.gov.il/hozer/DR_58.pdf2005-06-01 00:00:00מניעה וגילוי מוקדם של מחלות סרטן ,25/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk25_2005.pdfהמלצות למניעה וגילוי מוקדם של מחלות סרטן המעי הגס, סרטן השד, סרטן הריאה, סרטן בשחלות וצוואר הרחם, סרטן העור סרטן הערמונית 2005-05-31 00:00:00המכביה ה-17 טיפול רפואי בספורטאים ובמלוויהם ,19/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2005.pdfחוזר מס' 26/2005 מתאריך 26/06/2005 מחליף ומעדכן חוזר זה2005-05-29 00:00:00מניעת זיהומים (Infection Control) בבתי חולים ,18/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2005.pdfחוזר מס' 09/2012 מחליף ומעדכן חוזר זה2005-05-25 00:00:00מימון האשפוז הסיעודי הכרוני על-ידי המתאשפז/ת, בן/בת הזוג, ובנים/בנות של המתאשפז ,24/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk24_2005.pdfקביעת נוהל סיוע במימון אשפוז של חולה סיעודי או תשוש נפש בהתאם לזכאות למימון של החולים הללו, חברי משפחה תומכים ונכסים. 2005-05-23 00:00:00הנחיות להזנה במוסדות חנוך, בתי ספר וגני ילדיםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv23052005.pdf2005-05-23 00:00:00עקומות צמיחה (ביומטריה) של העובר בבדיקות על קול ,07/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2005.pdf2005-05-19 00:00:00חובת הודעה למשטרה ובדיקת גופות במכון לרפואה משפטית במקרים של מוות מסיבה לא טבעית ,16/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2005.pdf2005-05-19 00:00:00רישום חשבונאי והתחשבנות בתי חולים - קופות חולים ,23/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk23_2005.pdfחוזר הנותן קווים מנחים להסדרת בללי הרישום החשבונאי וההתחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים ובנוסף קווים לפתירת מחלוקות ובירור ערעורים 2005-05-19 00:00:00נתיחה של נפטרים ממחלת יעקב קרויצפלד ,15/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2005.pdf2005-05-11 00:00:00מינוי ועדה ארצית לפי נוהל משרד הבריאות לברירת מין היילוד באבחון גנטי טרום השרשתי ,21/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2005.pdfהקמת ועדה ארצית לבירור מין היילוד לפני השרשה לצורך רפואי ולמקרים חריגים שאינם לצרכים רפואיים. 2005-05-09 00:00:00פעילות גופנית - מרשם לבריאות ,20/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2005_new.pdfהנחיות לצוותים מטפלים לצורך חינוך ועידוד הציבור לעשות פעילות גופנם כחלק מרפואה מונעת של מחלות נפוצות. 2005-05-08 00:00:00מכירת מוצרים בבתי חולים ממשלתיים ,13/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2005.pdf2005-05-04 00:00:00עדכון הנחיות לטיפול בקלוזפין ,14/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2005.pdf2005-05-04 00:00:00תעריף אשפוז יולדות ופגים החל מ-1.4.05 ,10/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2005.pdf2005-05-02 00:00:00המלצות לביצוע מיפוי פרפוזיה של שריר הלב ,11/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2005.pdf2005-05-02 00:00:00הנחיות להכנת תכשירים רדיורוקחיים (רדיופרמצבטיים) בבתי חולים ,12/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2005.pdf2005-05-02 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2006 - קול קורא ,18/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2005.pdfקווים מנחים להצעה לטכנולוגיה חדשה לצורך שיפור ו/או תחלופה של טכנולוגיה ישנה. 2005-05-02 00:00:00עלון לרופא לתכשיר גנרי ,59http://www.health.gov.il/hozer/DR_59.pdf2005-05-01 00:00:00נוהל שיווק תכשירים בלא מרשם לשיווק כללי שלא בידי רוקח בבית מרקחת ,56http://www.health.gov.il/hozer/DR_56.pdf2005-05-01 00:00:00שיווק תכשירים בלא מרשם לשיווק כללי מבית מסחר לתרופות ,57http://www.health.gov.il/hozer/DR_57.pdf2005-05-01 00:00:00פרסום של תכשירים רפואיים על-פי תקנה 28 ,24http://www.health.gov.il/hozer/DR_24.pdf2005-05-01 00:00:00טיפול בהיעדרות חולה מאושפז ,20.002http://www.health.gov.il/hozer/mtl_20-002.pdfטיפול בהיעדרות חולה מאושפז2005-05-01 00:00:00סקירת רגישות של חיידקי S.ureus לויקומיצין - תיקון ,09/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2005.pdf2005-04-19 00:00:00הרחבת סל שירותי בריאות לשנת 2005 ,17/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2005.pdfעידכון טעיות שנמצאו בנוהל הקודם מספר 16.05 חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר חוזר מס' 16.20052005-04-19 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2005 תעריפים והנחיות ,08/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2005.pdf2005-04-14 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2005 ,16/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2005.pdfפירוט טכנולוגיות רפואיות שאינן תרופות ותרופות שנכנסים לסל הבריאות של שנת 2005 2005-04-13 00:00:00חישובי ההפרשה לחובות מסופקים- תיקון הנחיה מיום 29 ביוני, 1998http://www.health.gov.il/hozer/hashavut_10042005.pdf2005-04-10 00:00:00ועדת היגוי לפורום הישראלי למחקר גזע ,14/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2005.pdf2005-04-05 00:00:00עבודה המתבצעת ע"י פסיכולוג רשום בפנקס שאינו מומחה או מתמחהhttp://www.health.gov.il/hozer/psyc_Work100609.pdfעבודה המתבצעת ע"י פסיכולוג רשום בפנקס שאינו מומחה או מתמחה2005-04-03 00:00:00תנאים להפעלת אמבולנס ביטחון מסוג ניידת טיפול נמרץ (פרטי) ,04/2005http://www.health.gov.il/hozer/Amb_Natan.pdf2005-04-01 00:00:00מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות פעולות טיפוליות ,12/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2005.pdfעידכון חוזר 16.04, למלווה אישי לא יבצע אף אחת מהפעולות המותרות לו לביצוע בתוך כותלי בית החולים 2005-03-29 00:00:00שמירת תרשימי E.E.G (אלקטרו - אנצפולוגרפיה) ,06/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2005.pdfחוזר מס' 30/2005 מתאריך 01/08/2005 מחליף ומעדכן חוזר זה 2005-03-28 00:00:00תוספת ועדכון חוזר מנכ"ל - תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-1.3.05 ,11/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2005.pdfעדכון חוזר מנכ”ל 8.05. עדכון תעריפי אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים ממשלתיים והציבוריים. 2005-03-28 00:00:00פיקוח מכח חוק הגנת הפרטיות - התשמ"א 1981 ,05/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2005.pdf2005-03-13 00:00:00עבודה פרטית המתבצעת ע"י פסיכולוג בתהליך התמחותוhttp://www.health.gov.il/hozer/psycPrivateWork100609.pdfעבודה פרטית המתבצעת ע"י פסיכולוג בתהליך התמחותו2005-03-07 00:00:00פיקוח ובקרה במוסדות הרופאיים בישראל על הניסויים הקליניים (כמשמעותם בתקנות בריאות העם, ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א-1980 ,07/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2005.pdfנהלים להנחיית המוסדות הרפואיים כיצד לבצע בקרה על הניסויים הרפואיים הנערכים בהם. 2005-03-06 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מיום 1.3.05 ,08/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2005.pdfעדכון חוזר מנכ”ל 5.05. עידכון תעריפי אישפוזבמחלקה לרפואה דחופה בבתי החולים הכלליים בשיעור של 5% 2005-03-01 00:00:00הנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמהhttp://www.health.gov.il/hozer/Pln_earthquake.pdfהנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה2005-03-01 00:00:00פגיעה בתפקודי כבד וקשר אפשרי לצריכת תוסף תזונה - הרבלייף - חובת הודעה ,04/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2005.pdf2005-02-28 00:00:00סיכום פעילות לשנת 2004 מגמות לשנת 2005 ,59/2005http://www.health.gov.il/hozer/ND59_05.pdf2005-02-20 00:00:00זימון פלסטינים לטיפול בבתי חולים ,03/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2005.pdf2005-02-14 00:00:00אמות מידה לקורסים לסייעות לרופאי שיניים ,3.4http://www.health.gov.il/hozer/DT03_04.pdfמהדורה מס' 22005-02-13 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-01/02/2005 ,05/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2005.pdf2005-02-07 00:00:00תדריך והנחיות למבקש אישור למכירת תכשירים בלא מרשם לשיווק כללי בעסק שאינו בית מרקחת ,55http://www.health.gov.il/hozer/DR_55.pdf2005-02-01 00:00:00גודל אותיות בעלונים לצרכן ,REG_01/2005http://www.health.gov.il/hozer/REG01_2005.pdf2005-01-18 00:00:00מידע למשתחררים מבי"ח זקוקים להמשך טיפול סיעודי ,01/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2005.pdfחוזר מס' 09/2012 מחליף ומעדכן חוזר זה2005-01-09 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-1/1/2005 ,03/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2005.pdfעדכון חוזר מנכ”ל 21.04. עדכון תעריפי עקב תמכור מחדש של פרוצדורות רפואיות 2005-01-09 00:00:00מידע ושירותים באתר האינטרנט של משרד הבריאות ,02/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2005.pdf2005-01-06 00:00:00הכנת תרכובות מזון לתינוקות במוסדות רפואה למניעת תחלואה מאנטרובקטר סאקאזאקי ,02/2005http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2005.pdf2005-01-04 00:00:00הנחיות הועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם להקמה ושימוש במאגרי דגימות גנטיות ,01/2005http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2005.pdfהנחיות לניסויים רפואיים בבני אדם, לקיחת דגימות DNA, והקמת מאגרי DNA2005-01-02 00:00:00רישום דגימות וסימונן ,CL11004/2http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL11004_2.pdfמפרט את הדרישות לרישום וסימון דגימות במעבדות רפואיות ותחנות איסוף דגימות; מחליף נוהל: CL11004/12005-01-01 00:00:00תדריך לביצוע ביקורי בית ,01012005http://www.health.gov.il/hozer/bz_01012005.pdf2005-01-01 00:00:00השתלבות השירות האמבולטורי בבריאות הנפש בקהילה בשעת חירום ואסון המוני ,30.003http://www.health.gov.il/hozer/mtl_30-003.pdfהשתלבות השירות האמבולטורי בבריאות הנפש בקהילה בשעת חירום ואסון המוני2005-01-01 00:00:00חבירת כ"א מבתי חולים פסיכיאטריים ומרפאות בריאות הנפש לבתי חולים כלליים בעת אר"ן ברגיעה ובשעת חירום ,1.027http://www.health.gov.il/hozer/mtl_1-027.pdf חבירת כוח אדם מבתי חולים פסיכיאטריים ומרפאות בריאות הנפש לבתי חולים כלליים בעת אר"ן ברגיעה ובשעת חירום 2005-01-01 00:00:00היערכות לשעת חירום במערך השיקום ,30.004http://www.health.gov.il/hozer/mtl_30-004.pdfהיערכות לשעת חירום במערך השיקום2005-01-01 00:00:00פריסת אתרי דחק בבי"ח כלליים והפעלתם במצבי חירום ,30.001http://www.health.gov.il/hozer/mtl_30-001.pdfפריסת אתרי דחק בבתי חולים כלליים והפעלתם במצבי חירום 2005-01-01 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מיום 1.1.05 ,21/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2004.pdfפירוט תעריפי אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים 2004-12-27 00:00:00טיפול בחפצי ערך של מטופלים - עדכון חוזר ,61/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr61_2004.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 17/20022004-12-26 00:00:00מסירת תכשירים פתולוגיים ,62/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr62_2004.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 47/20042004-12-26 00:00:00עקרונות לאישור הסכמים גלובליים לשנת 2005http://www.health.gov.il/hozer/hashavut_21122004.pdf2004-12-21 00:00:00הערכות להתמודדות עם מקרי אלימות במערכת הבריאות ,17/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2004.pdfקוויום מנחים לדרכי התמודדות עם מקרי אלימות במערכת הבריאות, בשיתוף פעולה עם צוות אבטחת בית החולים ומשטרת ישראל 2004-12-17 00:00:00"אות מופת" "אות על מפעל חיים" ,20/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2004.pdfחלוקת אות מופת ואות על מפעל חיים לעובדי מערכת הבריאות העולים על הקריטריונים הרשומים בחוזר 2004-12-14 00:00:00מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות ,16/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2004.pdfהגדרות תפקיד של מלווה אישי לנכים, חולים ,תינוקות וילדים עם צרכים מיוחדים לצורך ביצוע פעולות טיפוליות יחודיות וסיוע בתיפקוד. 2004-12-13 00:00:00מגן השר למתנדבים מצטיינים ,18/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2004.pdfהנחיות למועמדים למענק מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים ואזרחי המדינה אשר תרמו לבריאות הציבור ולרווחתו 2004-12-13 00:00:00פרס למצטיינים בתחום הלוגיסטי במערכת הבריאות ,19/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2004.pdf2004-12-13 00:00:00הסעת מטופלים ממוסד אשפוז למוסד אשפוז - נהלי שינוע ,60/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr60_2004.pdf2004-12-12 00:00:00פציעה ממחטים (needlestick Injuries) וטיפול במקרה דקירה ,4.2http://www.health.gov.il/hozer/DT04_02.pdfמהדורה מס' 12004-12-01 00:00:00הפעלת מרפאות שיניים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש על ידי מסגרת אישפוזית ,8.8http://www.health.gov.il/hozer/DT08_08.pdfמהדורה מס' 3 עודכן ביום 26.10.20042004-12-01 00:00:00מתן טיפול שיניים למאושפזים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש ,8.7http://www.health.gov.il/hozer/DT08_07.pdfמהדורה מס' 3 עודכן ביום 26.10.20042004-12-01 00:00:00הפעלת מרפאות שיניים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש על-ידי מסגרת אישפוזית ,65.003 http://www.health.gov.il/hozer/mtl_65-003.pdfהפעלת מרפאות שיניים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש על-ידי מסגרת אישפוזית2004-12-01 00:00:00מתן טיפול שיניים למאושפזים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש ,65.002http://www.health.gov.il/hozer/mtl_65-002.pdfמתן טיפול שיניים למאושפזים במרכזים רפואיים לבריאות הנפש2004-12-01 00:00:00נהלים למניעת זיהומים בחדרי ניתוח: תוספת לפרק המייחס לרחיצת ידים על ידי הצוות המנתח ,59/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr59_2004.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 21/20042004-11-24 00:00:00סימון אריזות לתכשירים בלא מרשם לשיווק כללי ,54http://www.health.gov.il/hozer/DR_54.pdf2004-11-23 00:00:00חוק מידע גנטי התשס"א 2000 - דגשים לישום ,58/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr58_2004.pdf2004-11-18 00:00:00מודל תקצוב נזקי רשלנות רפואיתhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavut_17112004.pdf2004-11-17 00:00:00ממוגרפיה דיגיטלית ,54/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr54_2004.pdf2004-11-04 00:00:00קוים מנחים למעבדות הפריה חוץ גופית (IVF) ,56/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr56_2004.pdfחוזר מס' 36/2005 מתאריך 09/10/2005 מחליף ומעדכן חוזר זה 2004-11-04 00:00:00בטיחות בשימוש בדיאתרמיה כירורגית בחדרי ניתוח ,55/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr55_2004.pdf2004-11-03 00:00:00תפקידי הסטאז'ר ברפואה ,53/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr53_2004.pdf2004-11-02 00:00:00שירות לניהול תוכניות שיקומיות בקהילה ,88.001http://www.health.gov.il/hozer/mtl88-001.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר הכולל הנחיות ודרישות להפעלת שירות לניהול תוכניות שיקומיות בקהילה2004-11-01 00:00:00התחזות של פונים לבתי חולים ,50/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2004.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 04/19962004-10-31 00:00:00השארת ילדים ללא השגחה - תיקון לחוק העונשין, התשס"א 2001 ,51/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr51_2004.pdf2004-10-31 00:00:00הנחיות בנושאים חשבונאיים לשימוש במערכת הפיננסית - אחידות בדיווחhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavutOld7.pdf2004-10-26 00:00:00הנחיות בנושאים חשבונאיים לשימוש במערכת הפיננסית - אחידות בדיווחhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavut_26102004.pdf2004-10-26 00:00:00תקנות לחוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו - 1996 ,49/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2004.pdfסימוכין: בהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 17/19982004-10-21 00:00:00חיסון עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת ,48/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr48_2004.pdfסימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 14/20042004-10-21 00:00:00מסירת תכשירים פתולוגיים ,47/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr47_2004.pdf2004-10-17 00:00:00הנחיות להפניית חולים קשישים לאשפוז שיקומי ,46/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2004.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 18/19982004-10-14 00:00:00רכישה מרוכזת של חומרי חבישה במוסדות אשפוז ממשלתיים ,42/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2004.pdf2004-10-12 00:00:00פניה דחופה לבית משפט לצורך מינוי אפוטרופוס על גוף או לצורך אישור פעולה רפואי - ריענון ,45/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2004.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 37/19992004-10-12 00:00:00חיסון עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת ,14/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2004.pdfחיסון עובדי מערכת הבריאות לקראת חורף 2004-20052004-10-12 00:00:00קבוצות פעילויות נבחרות ("פעולות דיפרנציאליות") חדות - חיך שסוע ,44/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2004.pdfסימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 05/20042004-10-10 00:00:00דף הנחיות להפעלת קרן שיקום ,80.004http://www.health.gov.il/hozer/mtl80-004.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך להפעלת קרן שיקום.2004-10-01 00:00:00רישום דגימות וסימונן ,43/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2004.pdf2004-09-22 00:00:00מניעת תחלואה בשעלת ,41/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2004.pdf2004-09-14 00:00:00רישום דגימות וסימונן נוהל מספר CL11004/2 ,07/2004http://www.health.gov.il/hozer/MHB07_2004.pdfנוהל המחלקה למעבדות "רישום דגימות וסימונן" נוהל מספר CL11004/2. נוהל זה מחליף את הנוהל הקודם משנת 1996 CL11004/1, וחוזר המחלקה למעבדות 11/96 תחולת הנוהל החל מ 1/01/2005. מנהלי המעבדות הרפואיות מתבקשים ליישם נוהל זה במעבדותיהם2004-09-09 00:00:00בדיקת מנות דם ל-HEPATITS C VIRUS ,40/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2004.pdf2004-08-29 00:00:00אמות מידה להכרה במרכז טראומה ,33/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2004.pdfחוזר מס' 2/2011 מבטל ומעדכן חוזר זה2004-08-24 00:00:00זיהומים ע"י החיידק Vibrio vulnificus ,39/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2004.pdf2004-08-15 00:00:00איסור העסקת רופאים ללא מכרז ,38/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2004.pdf2004-08-10 00:00:00דף חיפוש חדש לאיתור בדיקות מעבדה רפואיות באתר האינטרנט של המחלקה למעבדות ,05/2004http://www.health.gov.il/hozer/MHB05_2004.pdfחיפוש לבדיקות מעבדה רפואית במעבדות רפואיות בארץ. מטרת דף החיפוש לסייע לכל משתמש פוטנציאלי לאתר היכן - באיזה מוסד, ובאיזו מעבדה מבצעים בדיקת מעבדה רפואית כלשהי.2004-08-08 00:00:00הכנסת שיטה חדשה לאפיון סטרפטוקוקים מסוג A ,04/2004http://www.health.gov.il/hozer/MHB04_2004.pdf2004-08-03 00:00:00חיוב בתאגידי הבריאות ברשלנות רפואית החל משנת 2004 ואילךhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavutOld8.pdf2004-08-02 00:00:00הנחיות לטיפול שיניים בחולים עם קוצבי לב ודפיברילטורים ,4.5http://www.health.gov.il/hozer/DT04_05.pdf2004-08-01 00:00:00צו היבוא והיצוא על פיקוח היצוא בתחום הכימי,הביולוגי והגרעני התשס"ד 2004 ,36/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2004.pdf2004-08-01 00:00:00קבוצות פעילויות נבחרות ("פעולות דיפרנציאליות") חדשות ושינוי הגדרות במחירון משרד הבריאות ,25/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2004.pdf2004-07-22 00:00:00קדחת מערב הנילוס ,34/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2004.pdf2004-07-22 00:00:00הנחיות קליניות למניעת דלקת ריאות הקשורה לשירותי הבריאות ,35/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2004.pdf2004-07-22 00:00:00תקנה 4 (1) (ב) לכללים לפעולת תאגיד בריאות (התשס"ב- 2001)http://www.health.gov.il/hozer/hashavut_21072004.pdf2004-07-21 00:00:00קביעת תור לניתוחים מתוכננים וניהול רשימות הממתינים ,32/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2004.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 70/19882004-07-13 00:00:00"מניעת הזדקנות" ,31/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2004.pdf2004-07-12 00:00:00ניתוח לתיקון שבר עצם הירך אצל קשיש ללא הסכמת המטופל ,30/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2004.pdf2004-07-11 00:00:00כולירה - עדכון הנחיות ,29/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2004.pdf2004-07-08 00:00:00מחלת השפעת - מניעה ,28/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2004.pdf2004-07-06 00:00:00איסור העסקת עבריני מין במוסדות הנותנים שרותים לקטינים ,27/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2004.pdf2004-07-04 00:00:00לקיחת דגימות שתן ושליחתם למעבדה, עבור יחידות לטיפול בנפגעי סמים ,40.007http://www.health.gov.il/hozer/mtl_40-007.pdfלקיחת דגימות שתן ושליחתם למעבדה, עבור יחידות לטיפול בנפגעי סמים2004-07-01 00:00:00דרכי פניה של משתמשים בסמים למסגרות שיקום בקהילה ,40.005http://www.health.gov.il/hozer/mtl_40-005.pdfדרכי פניה של משתמשים בסמים למסגרות שיקום בקהילה2004-07-01 00:00:00אשפוז במחלקה לתחלואה כפולה של מכורים לחומרים פסיכואקטיביים ,40.004http://www.health.gov.il/hozer/mtl_40-004.pdfאשפוז במחלקה לתחלואה כפולה של מכורים לחומרים פסיכואקטיביים2004-07-01 00:00:00דיווח מהיחידות לטיפול בהתמכרויות ,40.002http://www.health.gov.il/hozer/mtl_40-002.pdfדיווח מהיחידות לטיפול בהתמכרויות2004-07-01 00:00:00הוסטל מגורים טיפוליים (RCF (Residential Care Facility מגורים טיפוליים אינטנסיביים (IRCF (Intensive Residential Care Facility סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות ,80.005http://www.health.gov.il/hozer/mtl80-005.pdfמטרת הנוהל: להגדיר הליך מסודר ודרישות להפעלה השירות.2004-07-01 00:00:00אשפוז באישפוזית למכורים לסמים ,40.001http://www.health.gov.il/hozer/mtl_40-001.pdfאשפוז באישפוזית למכורים לסמים2004-07-01 00:00:00הפעלת שירות אמבולטורי בטיפול בהתמכרויות ,40.006http://www.health.gov.il/hozer/mtl_40-006.pdfהפעלת שירות אמבולטורי בטיפול בהתמכרויות2004-07-01 00:00:00מניעת עישון במוסדות רפואיים ,26/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2004.pdf2004-06-22 00:00:00מעקב רפואי לאחר השתלת אבר ,23/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2004.pdf2004-06-14 00:00:00הנחיות למקרה של גילוי נגיף פוליו בישראל ,24/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2004.pdf2004-06-09 00:00:00מערך שירותי הפיקוח ובקרה על מזון ותזונה ,09/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2004.pdfכללים לגבי הסמכות והאחריות בנושאי המדיניות, התורה והפיקוח על המזון והתזונה. 2004-06-08 00:00:00מניעה ראשונית של מחלת לב כלילית וכלי דם באוכלוסיה הבוגרת ,12/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2004.pdf2004-06-08 00:00:00נוהל בדיקות מים להמודיאליזה ,22/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2004.pdf2004-06-07 00:00:00חומצות אלפא הידרוקסיות בתמרוקים ,tm_07062004http://www.health.gov.il/hozer/tm_07062004.pdf2004-06-07 00:00:00נוהל פיקוח על מתן ה-DOT בקהילה ,02/2004http://www.health.gov.il/hozer/bz02_2004.pdf2004-06-06 00:00:00תדריך לטיפות חלב לעידוד, תמיכה ושמירה על ההנקה ,01062004http://www.health.gov.il/hozer/BZ_01062004.pdf2004-06-01 00:00:00טיפול בתלונות ופניות הציבור בבריאות הנפש ,75.004http://www.health.gov.il/hozer/mtl_75-004.pdfטיפול בתלונות ופניות הציבור בבריאות הנפש2004-06-01 00:00:00טיפול למניעת דלקת עיניים גונוקוקית אצל ילודים ,19/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2004.pdfחלוקת אות מופת ואות על מפעל חיים לעובדי מערכת הבריאות העולים על הקריטריונים הרשומים בחוזר 2004-05-31 00:00:00נהלים למניעת זיהומים בחדרי ניתוח - תוספת לרשימת חומרי חיטוי לשימוש ברחיצת ידיים על ידי הצוות המנתח ,21/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2004.pdf2004-05-30 00:00:00כתיבת סיכום מחלה, סיכום טיפול אמבולטורי בשפה העברית ,20/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2004.pdf2004-05-27 00:00:00מעקב רפואי לאחר השתלת אבר ,18/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2004.pdf2004-05-23 00:00:00ניטור תחלואה נשימתית חריגה ,17/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2004.pdf2004-05-11 00:00:00חובת השתתפות צוותי הנדסה ואחזקה בימי עיון והשתלמויות מקצועיות ,10/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2004.pdf2004-05-02 00:00:00איסור הפניית חולים לשיקום במוסדות אישפוז ללא אישור למתן שירותי שיקום ,11/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2004.pdfסימוכין חוזר מס' 18/982004-05-02 00:00:00בדיקות גנטיות - בדיקות BRCA2 ,BRCA1 ,12/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2004.pdf2004-05-02 00:00:00התוויות לבדיקת PET ,13/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2004.pdf2004-05-02 00:00:00החזרת עוברים בתהליך הפריה חוץ גופית ,08/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2004.pdf2004-04-28 00:00:00בדיקות מנות דם- HEPATITIS C VIRUS ,16/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2004.pdf2004-04-26 00:00:00העברה באמצעות חוזר בדואר האלקטרוני ,15/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2004.pdf2004-04-25 00:00:00וועדה להפסקת הריון לנערות מתחת לגיל 18 - הסדרי תשלום ,14/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2004.pdfוועדה להפסקת הריון לנערות מתחת לגיל 18 - הסדרי תשלום 2004-04-22 00:00:00התקשריות עם גופים מסחריים, סימוכין: חוזרנו מס 15/1998 מיום 16.11.98 ,08/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2004.pdfכללים להתקשרות מוסדות משרד הבריאות עם גופים מסחריים לשם עריכת ניסויים קליניים, מחקרים והשתתפות בכנסים למען שמירה על חוקי האתיקה המקובלים. 2004-04-19 00:00:00הנחיות לניטור חומרי חיטוי במערכות אספקת מי שתייהhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_18-4-2004.pdfהנחיות לניטור חומרי חיטוי במערכות אספקת מי שתייה2004-04-18 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2005 - קול קורא ,07/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2004.pdfהנחיות איך להציג טפסים לבקשת טכנולוגיות רפואיות חדשות המתאימות להכללה בסל השירותים. 2004-04-14 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מה-1.4.04 ,05/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2004.pdfעדכון תעריפי האישפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים. 2004-04-04 00:00:00מינוי לסמנכ"ל לתכנון תקצוב ותמחור ,06/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2004.pdf2004-04-04 00:00:00הכינוס הראשי ה-14 של האחיות והאחים בישראל ,58/2004http://www.health.gov.il/hozer/ND58_04.pdf2004-03-24 00:00:00תזכורת - חובת הודעה על פטירות וארועים מיוחדים ,07/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2004.pdf2004-03-18 00:00:00הנחיות לניטור חומרי חיטוי במערכות המים בבתי חולים ובמכוני דיאליזה ,09/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2004.pdfהנחיות לניטור חומרי חיטוי במערכות המים בבתי חולים ובמכוני דיאליזה2004-03-16 00:00:00טיפול בתרופות ציטוטוקסיות - הנחיות ,06/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2004.pdf2004-03-14 00:00:00רישום הנחות בגין הסכמים גלובאליםhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavutOld6.pdf2004-03-07 00:00:00רישום הנחות בגין הסכמים גלובאלייםhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavut_07032004.pdf2004-03-07 00:00:00נוהלי בטיחות לעובדי מעברה רפואית ועובדי פתולוגיה חטיפול במחלולי מחלות בסיכון גבוה AIDS;HEPATITIS;B ,CL12001http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL12001.pdf2004-03-01 00:00:00בדיקות דם ל- HEPATITIS C VIRUS ,05/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2004.pdf2004-02-25 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2004 - תיקון ,04/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2004.pdf תיקון לחוזר מנכ”ל מספר 3.04. בחוזר זה מוזכר מועד כניסת הטכנולוגיות אשר הושמט בחוזר הקודם. 2004-02-25 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2004 ,03/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2004.pdfעדכון הרחבת סל הבריאות, בתוכן תרופות וטכנולוגיות רפואיות שאינן תרופות 2004-02-22 00:00:00רישום מומים מולדים - מטרות ונוהל ,02/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2004.pdf2004-02-18 00:00:00בדיקות רפואיות משפטיות לנפגעי עבירה ע"י המרכז הלאומי לרפואה משפטית בבי"ח וולפסון ,03/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2004.pdf2004-02-18 00:00:00ביקורי קטינים במרפאה ראשונית ללא מלווה ,04/2004http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2004.pdf2004-02-18 00:00:00סיכום פעילות לשנת 2003 מגמות לשנת 2004 ,57/2004http://www.health.gov.il/hozer/ND57_04.pdf2004-02-17 00:00:00קבלת תרומות ממטופלים במוסד ,02/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2004.pdfפירוט הנחיות לקבלת תרומות חוזר זה בא לוודא יישום חוזר ישן יותר, חוזר מספר 67.98 שבו כוללים תנאים לקבלת תרומות ממאושפזים לשעבר ומשפחתו. חוזר זה ממשיך מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 67.19982004-02-02 00:00:00הודעה למעבדות מוכרות ומעבדות המבקשות הכרה בתחומי בדיקות מים ומזון ,01/2004http://www.health.gov.il/hozer/MHB01_2004.pdfהחל משנת 2004 נדרשות מעבדות מוכרות ומעבדות המבקשות לקבל הכרה בתחומי בדיקות מים ומזון להיות מוסמכות ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי ISO/IEC 170252004-02-02 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מה- 1.1.2004 ,01/2004http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2004.pdfעדכון תעריפי האישפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים. 2004-01-06 00:00:00נוהל רישום תמרוקים באנגלית ,tm_01012004http://www.health.gov.il/hozer/tm_01012004.pdf2004-01-01 00:00:00נוהל טיפול מונע בתינוק ובפעוט בטיפות חלב ,03/2004http://www.health.gov.il/hozer/BZ03_2004.pdf2004-01-01 00:00:00ADENOMATOUS POLYPOSIS COLI ,74/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr74_2003.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 38/20032003-12-21 00:00:00הנחיות והבהרות בנוגע לכללים לפעולות תאגיד בריאות, התשס"ב -2001http://www.health.gov.il/hozer/hashavutOld4.pdf2003-12-08 00:00:00אי הגשת חשבונות נמוכים בגין טיפול בנפגעי תאונות דרכים במחלקות לרפואה דחופה (מלר"ד) בבתי חולים כלליים ,21/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2003.pdfבהמשך לחוזר 12/20032003-12-03 00:00:00חתימת אחות וחתימת מיילדת ,56/2003http://www.health.gov.il/hozer/ND56_03.pdf2003-12-01 00:00:00מיגון מתקני מים במוסדות אשפוז ,73/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr73_2003.pdf2003-11-30 00:00:00ביקות מנות דם ל-HEPATITIS C VIRUS ,72/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr72_2003.pdf2003-11-30 00:00:00תנאים להפעלת מכון איזוטופים רפואי (מכון לרפואה גרעינית) ,71/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr71_2003.pdf2003-11-26 00:00:00משאבות אינסולין מסוג DISETRONIC ,70/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr70_2003.pdf2003-11-24 00:00:00נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות ,22/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk22_2003.pdfחוזר זה מעלה את המודעות לתופעת ההתעמרות בזקנים ובחסרי ישע ולדאוג לועדה שתמנע ותטפל בנפגעי אלימות 2003-11-19 00:00:00איתור וטיפול נשים נפגעות אלימות במשפחה ע"י מטפלים ,23/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk23_2003.pdfחוזר זה מסדיר את דרכי האיתור והטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה, בתוכו איך ומתי לראיין מטופל, סימני מצוקה ודרכי התמודדות. 2003-11-19 00:00:00נוהל טיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית ,24/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk24_2003.pdfחוזר זה מסדיר דרכי האבחון והטיפול בנפגעי תקיפה מינית, הבדלים בין חומרת המעשה לפי חוק, וריכוז הטיפול בנפגעים במרכז משולב אחד 2003-11-19 00:00:00איתור וזיהוי וטיפול בקטינים נפגעי התעללות והזנחה ,25/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk25_2003.pdfחוזר זה מסדיר את דרכי הטיפול של שירותי הבריאות באשפוז ובקהילה בכל מקרה בו מתעורר חשד לפגיעה ולהתעללות בקטין. 2003-11-19 00:00:00מינוי ועדות קבועות לנושא אלימות במשפחה, ניצול מיני ,26/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk26_2003.pdfחוזר זה מותן דגש על העמקת האיכות ורצף הטיפול בנפגעי אלימות במשפחה, על הרחבת ועדות הטיפול לכלל שירותי הבריאות והסדרת שיתוף הפעולה בין גורמי הבריאות באשפוז ובקהילה2003-11-19 00:00:00העברת מטופלים בתיאמין (ויטמין B1) בזריקה תוך שרירית (I.M) למתן פומי (P.O) ,69/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr69_2003.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 68/20032003-11-13 00:00:00איסוף דמים הכנת נסיובים ומבחני הצלבה מנסיובי מועמדים להשתלה ,67/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr67_2003.pdf2003-11-10 00:00:00תינוקות החולים במחלה דמוית BERIBERI והניזונים מתרכובת מזון לתינוקות על בסיס צמחי של חברת "רמדיה" ,68/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr68_2003.pdf2003-11-10 00:00:00תדריך לביצוע בדיקת סינון לראייה לתלמיד/ה ,01112003http://www.health.gov.il/hozer/bz_01112003.pdfראה חוזר שירותי בריאות הציבור מספר 17/20142003-11-01 00:00:00העברת מידע בין מוסדות רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה ,20/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2003.pdfחוזר זה נותן הנחיות על חשיבות העברת מידע ביו מוסדות רפואיים לשם זיהוי ואיתור של קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות . 2003-09-23 00:00:00חיסון עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת ,19/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2003.pdfמתן חיסון נגד שפעת לעובדי מערכת הבריאות ובסיוע כלכלי של משרד הבריאות 2003-09-22 00:00:00רישום אחיות מעשיות בפנקס ,18/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2003.pdf2003-09-16 00:00:00בחירת מין הילוד בתהליכי I.V.F ,17/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2003.pdfסחוזר זה מעלה את סוגיית בחירת מין היילוד לפני השרשה לצורך רפואי ולמקרים חריגים שאינם לצרכים רפואיים. 2003-09-14 00:00:00תקנות העישון ,13/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2003.pdfחוזר זה נותן הנחיות לגבי איסור עישון במרכזי רפואה כולל איסור השימוש בחדרי עישון2003-09-13 00:00:00תורניות בתקופת הסטאז' ברפואה ,66/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr66_2003.pdfבהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 70/19952003-09-08 00:00:00נוהל הפעלת מתנדבים במערכת הבריאות באשפוז בקהילה ,16/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2003.pdfנוהל זה מסדיר את הפעילות ההתנדבותית במערכת הבריאות באשפוז ובקהילה כגון סדרי קליטה, רישום והדרכה. 2003-09-07 00:00:00טופס אחיד לדיווח מחלות מחייבות הודעה לפי פקודת בריאות העם ,10/2003http://www.health.gov.il/hozer/MHB10_2003.pdf2003-09-02 00:00:00רף הקבלה ללימודים לתואר אח/ןת מוסמכ/ת ,54/2003http://www.health.gov.il/hozer/ND54_03.pdf2003-09-01 00:00:00איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות ,55/2003http://www.health.gov.il/hozer/ND55_03.pdf2003-09-01 00:00:00שחרור מטופלים לאחר טיפול ביוד 131 (I-131) ,67/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr67_2003 2.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 64/20022003-08-28 00:00:00סיוע סיעודי קצר מועד לניצולי שואה המשתחררים מאשפוז ,62/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr62_2003.pdf2003-08-26 00:00:00הפעלת שירותי עבודה סוציאלית במערך שירותי הבריאות בקהילה ,65/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr65_2003.pdf2003-08-26 00:00:00המלצות לקביעת כושרת לעבודתם של חולי לב ,63/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr63_2003.pdf2003-08-26 00:00:00מחלת השפעת - מניעה ,64/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr64_2003.pdf2003-08-26 00:00:00איכות תכשירים רפואיים ,15/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2003.pdfחוזר זה בא לתת דגש על איכות ובטיחות למכשירים רפואיים, ועל הצורך של בקרה ופיקוח על מפעלי התרופות בעזרת תעודות איכות חוזר זה מבטל מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 18.19912003-08-25 00:00:00מלווה אישי ליולדת בחדר לידה ,14/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2003.pdfחוזר זה מדבר על מלווה אישי ליולדת בחדר לידה, זכויות המלווה ואיזורים החלים עליו בתחומי המרכז הרפואי. 2003-08-18 00:00:00קדחת מערב הנילוס ,61/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr61_2003.pdf2003-08-06 00:00:00סימון תמרוקים המכילים אצטון ,tm_10082003http://www.health.gov.il/hozer/tm_10082003.pdf2003-08-06 00:00:00חומרי טעם בתמרוקים ,tm_15082003http://www.health.gov.il/hozer/tm_15082003.pdf2003-08-06 00:00:00ניסויים קליניים לתמרוקים ,tm_06082003http://www.health.gov.il/hozer/tm_06082003.pdf2003-08-06 00:00:00קווים מנחים לטיפול שיניים לחולים אונקולוגים במסגרת סל הבריאות ,59/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr59_2003.pdf2003-08-05 00:00:00ניהול טיפול תרופתי ,53/2003http://www.health.gov.il/hozer/ND53_03.pdf2003-08-01 00:00:00חומצה פולית לטיפול מונע - מומים פתוחים בתעלה העצבית ,10/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2003.pdfחוזר זה מעלה את חשיבות נטילת חומצה פולית טרם כניסה להריון למען מניעת מומים פתוחים בתעלה העיצבית של היילוד. 2003-07-29 00:00:00עידוד הנקה ,60/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr60_2003.pdfפירוט חשיבות ההנקה והדרכת היולדת2003-07-28 00:00:00בדיקות מי שפיר בגלל חשד לזיהום ,58/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr58_2003.pdf2003-07-28 00:00:00תשלום עבור חולה סיעודי בביה"ח כללי ,57/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr57_2003.pdf2003-07-28 00:00:00הפעלת שירותי עבודה סוציאלית במערך שירותי הבריאות בקהילה ,56/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr56_2003.pdf2003-07-24 00:00:00חוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א - 2001 ,55/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr55_2003.pdf2003-07-24 00:00:00תעריפי אשפוז עבור יולדת ויילודים ,54/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr54_2003.pdf2003-07-21 00:00:00מתן מידע רפואי לקרובי החולה ,53/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr53_2003.pdf2003-07-20 00:00:00מגן השר למתנבים מצטיינים ,11/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2003.pdf2003-07-13 00:00:00תדריך לאיתור נשים נפגעות אלימות במשפחה ,13072003http://www.health.gov.il/hozer/BZ_13072003.pdf2003-07-13 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ-1.8.2003 ,12/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2003.pdfעדכון תעריפי האישפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים. 2003-07-03 00:00:00דגימת דם מיילודים לפנילקטנוריה ותת-תריסיות ,52/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr52_2003.pdfחוזר מס' 2/2009 מבטל חוזר זה חוזר מס' 17/2009 מבטל חוזר זה סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 16/1999, 17/20002003-06-29 00:00:00נוהל התייחסות לפונים על רקע מצוקה כלכלית ,50/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2003.pdf2003-06-24 00:00:00תיקון תקנות רישום סמים מסוכנים ,51/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr51_2003.pdf2003-06-24 00:00:00הנחיות למעבדות המבצעות בדיקות ציטוגנטית ,CL13001/3http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL13001_3.pdfשונה מנוהל CL13001/2 ונוהל CL13001/1 רק בעימוד וצורה2003-06-24 00:00:00הנחיות לניקוי וחיטוי בריכות מי שתיה להשמדת ימשושיםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv-22-6-2003.pdfהנחיות לניקוי וחיטוי בריכות מי שתיה להשמדת ימשושים2003-06-22 00:00:00דרישום מינימום לעובדי מקצועות בריאות המטפלים בתחום "התפתחות הילד" ,46/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2003.pdf2003-06-11 00:00:00מניעת חצבת במערכות הבריאות ,48/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr48_2003.pdf2003-06-11 00:00:00נוהל טיפול מרפאתי כפוי ,49/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2003.pdf2003-06-11 00:00:00הוספת תסמונת נשימתית חמורה חדה (SARS) לרשימת מחלות מחייבות הודעה אינדיבידואלית ,47/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr47_2003.pdf2003-06-08 00:00:00כללים לרישום פעולות בתקציב יחידות נלוות וסעיפי תקציב מרכזייםhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavutOld5.pdf2003-06-04 00:00:00אמות מידה לרישוי וקביעת זכאות לטיפול במחלקות שיקום כללי ,42/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2003.pdfפירוט תקינת צוות סיעודי2003-06-03 00:00:00פרסום רשימת מרפאות ומכונים פרטיים מורשים ,43/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2003.pdf2003-06-03 00:00:00נכויות סומטיות בילדים הזקוקים לאבחון וטיפול במסגרות השירותים להתפתחות הילד ושיקומו ,45/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2003.pdfחוזר מס' 37/2010 מעדכן חוזר זה תיקון חוזר מס' 42/20022003-06-03 00:00:00נוסח אחיד ומחייב של הסבר בכתב לנבדק בבדיקה לסיווג רקמות לקביעת הורות ,44/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2003.pdfבוטל והוחלף ע"י חוזר מנהל רפואה מס' 38/20102003-06-03 00:00:00פרסום במדור "מורשים לעסוק בסיעוד" באתר האינטרנט ,52/2003http://www.health.gov.il/hozer/ND52_03.pdf2003-06-01 00:00:00כללים לשימוש חוזר בקולחים בעיר בנופש ובתעשיהhttp://www.health.gov.il/hozer/Bsv_clalim_haskaya.docכללים לשימוש חוזר בקולחים בעיר בנופש ובתעשיה2003-06-01 00:00:00קווים מנחים לנהלי ייצור נאותים לתמרוקים למוצרים קוסמטיים (CGMP) ,tm_01062003http://www.health.gov.il/hozer/tm_01062003.pdf2003-06-01 00:00:00הנחיות לתהליך דימות גידולים באמצעות F-18 FDG ,39/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2003.pdf2003-05-29 00:00:00איזוטרטינואין (רואקוטן, קורטן) ,40/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2003.pdf2003-05-28 00:00:00בדיקות גנטיות ,38/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2003.pdfבוטל והוחלף על-ידי חוזר מינהל רפואה 25/20122003-05-28 00:00:00התפרצות חצבת בישראל 2003 ,33/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2003.pdf2003-05-25 00:00:00הודעה למוסדות רפואה בנושא INTERGEL ,34/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2003.pdf2003-05-14 00:00:00טיפול בפסולת ציטוטוקסית ,36/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2003.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 34/19982003-05-14 00:00:00הכרה בהכשרה לשאיבת דם לבדיקות מעבדה ממבוגרים (מעל גיל 14) ,37/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2003.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 13/20032003-05-14 00:00:00סדציה בילדים ע"י רופא שאינו מרדים ,35/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2003.pdf2003-05-13 00:00:00משאבות עירוי IVAC 597 ,32/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2003.pdf2003-05-05 00:00:00Clopidogrel (Plavix( לאחר הכנסת תומכנים ("סטנטים") בעורקים הכליליים ,41/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2003.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 43/20022003-05-05 00:00:00פרס למצטיינים בתחום הלוגיסטי במערכת הבריאות ,08/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2003.pdf2003-05-04 00:00:00שבוע האיכות הלאומי 25-29 במאי 2003 ,09/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2003.pdf2003-05-04 00:00:00סיוע סיעודי קצר מועד לניצולי שואה המשתחררים מאשפוז ,31/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2003.pdf2003-04-27 00:00:00אתר אינטרנט בנושא "תסמונת נשימתית חמורה" (SARS) ,30/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2003.pdf2003-04-15 00:00:00דימות גרעינית של פרפוזיה של שריר הלב ,28/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2003.pdf2003-04-14 00:00:00אימוץ הנחיות ה-CDC ל-SARS ,29/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2003.pdf2003-04-14 00:00:00מתן זריקת ויטמין K וטיפול מונע לזיהומי עיניים ,07/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2003.pdf2003-04-07 00:00:00סימון אבחנות בשחרור ממלר"ד ,26/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2003.pdfחוזר מס' 35/2009 מעדכן חוזר זה2003-04-07 00:00:00שמירת צילומי רנטגן ,27/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2003.pdf2003-04-07 00:00:00הודעת פטירה-כתיבה לפי הנוהל ,23/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr23b_03.pdf2003-04-07 00:00:00הודעת פטירה - כתיבה לפי הנוהל ,23/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2003.pdf2003-04-07 00:00:00הקשר בין המחלקה הסיעודית/תשושי הנפש לבין קופות החולים ,25/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2003.pdfהקשר בין המחלקה הסיעודית/תשושי הנפש לבין קופות החולים 2003-04-06 00:00:00הנחיות לשימוש בייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה ,06/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2003.pdf2003-04-02 00:00:00קווים מנחים להסדרת פעילותן של מעבדות לקביעה גנטית של הורות ,CL14004/6http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL14004_6.pdfמחליף נוהל: CL14001/52003-04-01 00:00:00קווים מנחים להסדרת פעילותו של מעבדות לקביעה גנטית של הורות ,CL14001_6http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL14001_6.pdf2003-04-01 00:00:00פער בין מספר המיטות בפועל לתקן ,24/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2003.pdf2003-03-31 00:00:00תסמונת נשימתית חמורה חדה (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) ,22/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2003.pdf2003-03-30 00:00:00הבהרות לגבי העיסוק באורטופטיקה ,05/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2003.pdf2003-03-30 00:00:00תחקור חולים בחשד לתחלואה חריגה בקהילה ,18/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2003.pdf2003-03-18 00:00:00דיווח יומי אודות תפוסת מיטות ומונשמים ,19/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2003.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 31/20012003-03-18 00:00:00הנחיות קליניות לאבחון וטיפול בתסמונת דום נשימה חסימתי בשינה בילדים ,20/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2003.pdf2003-03-18 00:00:00ברור לתרומבופיליה - בנשים ,21/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2003.pdf2003-03-18 00:00:00הנחיות לביצוע בדיקות רנטגן לנשים בגיל הפוריות ובהריון ,17/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2003.pdfהנחיות לביצוע בדיקות רנטגן לנשים בגיל הפוריות ובהריון 2003-03-17 00:00:00דיווח מפורט מטעם בתי החולים בישראל לגבי כל אשפוז וכל שרות אמבולטורי הניתן לחולים או נפגעים פלסתינים ,14/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2003.pdf2003-03-16 00:00:00רישום ילדים זרים תיקון חוזר מס' 8/2003 ,16/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2003.pdf2003-03-12 00:00:00בריתות מילה למבוגרים ,12/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2003.pdfבריתות מילה למבוגרים. (מגיל חצי שנה ומעלה) הסבר : מי יכול לבצע אותם ולמי ניתן לעשות אותם. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה סימוכין- חוזר שירותי רפואה מספר 1966\104 מיום 1966\11\28 2003-03-09 00:00:00ויתור סודיות - מסירת מידע רפואי על מטופל ,15/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2003.pdfסימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 19/1996 התחייבותו של כל מוסד רפואי על שמירת סודיות החולה. ומה הנוהל בויתור סודיות- במסירת מידע על המטופל. באלו תנאים מותר למסור מידע רפואי, ולמי מותר למסור את המידע.. 2003-03-09 00:00:00הכרה בהכשרה לשאיבת דם לבדיקות מעבדה ממבוגרים (מעל גיל 14) ,13/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2003.pdfלמי מותר לשאוב דם לבדיקות מעבדה ממבוגרים (מעל גיל 14) ופירוט על איזה סוג הכשרה הם צריכים לעבור. חוזר זה ממשיך חוזר המנהל הכללי מספר 2002\4 מיום 13.3.20022003-03-06 00:00:00הפעלת מרפאות שיניים קהילתיות בשרות דנטלי לנזקקים ,8.5http://www.health.gov.il/hozer/DT08_05.pdfמהדורה מס' 3 עודכן ב 01/03/20032003-03-01 00:00:00מערכת שח"ק ,10/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2003.pdfהנחיות כיצד יש לנהוג בשעת חרום בחשש לפיזור מחולל ביולוגי במדינת ישראל.2003-02-23 00:00:00שימוש באמבולנסים פרטיים ,11/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2003.pdfתדריך היכן מפורסמים רשימת האמבולנסים המאושרים ע"י משרד הבריאות . חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 2002\57 מיום 2002\11\10 2003-02-23 00:00:00הנחיות קליניות להסרת חשד לנזק בעמוד השידרה הצווארי - דרישות לסילוק הצווארון ,06/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2003.pdfהנחיות קליניות לברור הנדרש, לשלילת נזק בעמוד שידרה צווארי, בהתאם לסוגי פגיעות וסוגי מצבי הכרה. 2003-02-20 00:00:00חשיפת ילדים בבתי חולים לאמצעי התקשורת ,07/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2003.pdfהנחיות לצוות בית החולים ודרכי טיפול בכל הנוגע לחשיפת ילדים בבתי החולים לאמצעי תקשורת.2003-02-20 00:00:00רישום ילדי זרים ,08/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2003.pdfמה צריך להביא על מנת לבצע רישום נאות של ילדי זרים במנהל אוכלוסין.2003-02-20 00:00:00חיסונים לאחר השתלת מח עצם ,09/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2003.pdfהנחיות מעודכנות למתן חיסונים לאחר השתלת מוח עצם. סוגי החיסונים בהתאם לסוג האוכלוסייה ולזמן העובר מההשתלה. 2003-02-20 00:00:00שירותי שיקום לחולי לב ,04/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2003.pdfחוזר מס' 54/2006 ממשיך חוזר זה דף מידע אודות החשיבות והנוהל בשיקום לחולי לב הכולל עידכון לגבי שירותי שיקום לב לחולים שאינם זכאים. חוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 2002\00472003-02-02 00:00:00סיכום פעילות לשנת 2002 - מגמות לשנת 2003 ,51/2003http://www.health.gov.il/hozer/ND51_03.pdf2003-02-01 00:00:00מטפלים ביצירה והבעה ,03/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2003.pdf2003-01-29 00:00:00חובות הרופא הכונן ,05/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2003.pdfהנחיות ופירוט מי יכול להיות רופא כונן וחובותיו ואחריותו של הרופא הכונן. 2003-01-20 00:00:00מטפלים נשימתיים ,02/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2003.pdfקריטריונים להכשרה של אחות מוסמכת לתפקיד מטפל נשימתי2003-01-14 00:00:00תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע אנשי מקצוע בתחום הבריאות) התשס"ב-2002 ,01/2003http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2003.pdf2003-01-09 00:00:00חיסון BCG ,03/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2003.pdfביצוע החיסון על ידי אחיות בביה"ח השלמת חיסונים בקהילה הנחיות למתן החיסון פירוט אודות החיסון BCG , קבוצות וגיל היעד. הנחיות מפורטות כיצד לבצע את החיסון , תגובותיו. והנחיות רישום ודיווח. חוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה הנמצא בתדריך חיסונים משנת 1999.2003-01-08 00:00:00בדיקות דם לנשים בהריון ,02/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2003.pdfנוהל בדיקת Rh ABO בנשים בהריון . בנוסף ישנם נספחים: נוהל תיעוד בדיקות דם ונוהל בדיקות לדגימות דם להיריון. חוזר זה מבטל חוזר המחלקה למעבדות מספר 1997\4 מיום 1997\09\242003-01-06 00:00:00נוהל הפניה למשפחה לתרומת איברים ורקמות ,01/2003http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2003.pdfנוהל המדריך כיצד יש לנהוג על מנת לאשר תרומת איברים. כיצד יש לבקש ממשפחת המת את איבריו ומי רשאי לעשות זאת. 2003-01-06 00:00:00רישום מעבדות רפואיות לפי פקודת בריאות העם, 1940 ,01/2003http://www.health.gov.il/hozer/MHB01_2003.pdfטפסים לבקשת רישום מעבדה.2003-01-02 00:00:00תדריך לביצוע הערכת מצב תזונתי, הערכת צריכה תזונתית איכותנית, מלידה עד כניסה לכיתה א' ,01/2003http://www.health.gov.il/hozer/BZ01_2003.pdfסימוכין: נוהל טיפול מונע בתינוק ובפעוט 11/1995 ראה חוזר מעדכן של שירותי בריאות הציבורמספר 16/20142003-01-01 00:00:00נהלים לעבודת המנהל וועדות הערר - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ), תשנ"ה - 1995 ,73/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr73_2002.pdf2002-12-17 00:00:00העבודה הסוציאלית במכונים להתפתחות הילד ,72/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr72_2002.pdfחוזר זה בא להגדיר את המטרות, היעדים ואופני פעולתם של השירותים הסוציאליים במסגרת המכונים להתפתחות הילד ושיקומו. חוזר מס' 55/95 מיום 3.7.95 וחוזר מס' 65/96 מיום 8.9.962002-12-16 00:00:00קטינים נפגעי התעללות ,62/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr62_2002.pdfהמאמר העוסק בנושא התעללות בילדים, אשר עוסק באיתור וזיהוי קטין נפגע אלימות וכיצד לא לפספס זאת.2002-12-16 00:00:00נהלים להפעלת בנק דם ומתן עירויי דם ,69/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr69_2002.pdfחוזה מס' 02/2007 מעדכן חוזר זה חוברת נהלים המדריכה ומפרטת לגבי בנק הדם ומתן עירוי דם. וכל מה שקשור לנושא זה (מי יכול לתרום ועוד). סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 94/19952002-12-16 00:00:00נהלים בדבר השימוש במכשירי טלפון סלולריים ומכשירי אלחוט בתחום בתי החולים ,71/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr71_2002.pdfסימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 55/1995, 65/1996 נהלים לצוות ולמשפחות החולים בדבר השימוש במכשירי אלחוט בתחום בתי החולים. הנחיות כיצד יש לנהוג בנושא זה2002-12-16 00:00:00שחרור מטופלים לאחר טיפול ביוד 131 (I-131) ,64/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr64_2002.pdfתנאים לשחרור מטופלים לאחר טיפול של יוד 131 סימוכין: חוזרי מינהל רפואה 118/1985, 120/19862002-12-12 00:00:00טיפול בתרופות ציטוטוקסיות - הנחיות ,68/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr68_2002.pdfהנחיות הכולל אמצעי הגנה על העובד וסביבתו בכל הנוגע לטיפול בחומרים ציטוטוקסיים סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 54/20002002-12-12 00:00:00הנחיות לטיפול תרופתי תוך-ורידי בביתו של חולה ,70/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr70_2002.pdfהנחיות כיצד לבצע טיפול תרופתי תוך ורידי בביתו של היטחה טכח נה שהטגע בנושא זה מתי מותר ועוד.2002-12-11 00:00:00חובת דווח תוצאות בדיקה חריגות בבדיקות מי-בריכות שחייה לרשויות הבריאות (לשכות הבריאות - גורמי בריאות הסביבה) ,12/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB12_2002.pdfלאחרונה נתקלנו בבעיה שמעבדות מוכרות לבדיקות מים מיקרוביאליות בבריכות שחייה ומי שתייה אינן מבינות את הנדרש מהן בתוקף היותן מעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות לבדיקת מי שתייה ומי בריכות שחייה. להלן הנחיות בעניין דיווח תוצאות בדיקה.2002-12-11 00:00:00הגשת חשבונות על פי קודי שירות חדשים ,67/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr67_2002.pdf2002-12-10 00:00:00טיפול בכספי פיקדונות מטופלים (פסיכיאטריה וגריאטריה) ,63/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr63_2002.pdfהסבר על ניהול פיקדונות למטופלים בבתי חולים פסיכיאטריים וגריאטריים2002-12-05 00:00:00ניהול טיפול תרופתי )נוסח מעודכן בחוזר 53 ,50/2002http://www.health.gov.il/hozer/ND50_02.pdf2002-12-01 00:00:00בדיקות מזון מוכרות על ידי משרד הבריאות ותעודות בדיקה ,10/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB10_2002.pdfסימוכין: נוהל המחלקה למעבדות מספר. 41-002/2FD-: דרישות כלליות להכרה במעבדות נוהל המחלקה למעבדות מספר. 41-001/3FD-: סדר פעולות להכרה במעבדות מים ומזון המופיעים באתר אינטרנט: http://www.old.health.gov.il/labdept/hacara.htm 2002-11-24 00:00:00בדיקות דם לנשים בהריון- תיקון 2002 ,11/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB11_2002.pdfסימוכין: חוזר המחלקה למעבדות מספר 4/97(1) יום רביעי, ספטמבר 24, 1997; כ"ב אלול, תשנ"ז בשנת 1997 פורסם על ידי המחלקה למעבדות נוהל כנדון, בשנת 2001 הופץ הנוהל מחדש לחלק מן המעבדות. הנוהל מבוסס על הנחיות קודמות של משרד הבריאות.2002-11-18 00:00:00ביצוע בדיקות מקבילות של הדמיה קונבנציונלית ורפואה גרעינית ,66/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr66_2002.pdfהדרכה מה לעשות במקרים בהם מתבצעת בנבדק במקביל בדיקות של הדמיה קונבנציונלית ורפואה גרעינית.2002-11-14 00:00:00שמירת סודיות המידע בועדות לאישור הפסקות הריון ,65/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr65_2002.pdfהנחיות כיצד יש לנהוג להגברת השמיאת סודיות בנוגע לאישור הפסקת הריון2002-11-13 00:00:00בדיקות PAP smear ,09/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB09_2002.pdfהנכם מתבקשים להיכנס למסגרת בקרת איכות חיצונית לבדיקות PAP smear המבוצעות במעבדתכם. לפחות חברה בין לאומית אחת, שיש לה גם סוכן בארץ, מציעה שירות זה בארץ.2002-11-12 00:00:00נוהל עבודה של השרות לעבודה סוציאלית עם משרדי ממשלה במצבי חירום ואר"ן ,58/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr58_2002.pdfהנחיות לדרכי עבודה בין השירות לעבודה סוציאלית בבתי החולים, לנצידי השירות המקצועי ושירותי הרווחה באירועי חירום אר"ן.2002-11-11 00:00:00דיווח ימי אודות תפוסת מיטות ומונשמים ,61/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr61_2002.pdfהנחיות כיצד לעדכן דיווח יומי אודות תפוסת מיטות ומונשמים ודיווח פרטים חשובים ונוספים.2002-11-11 00:00:00חשיפת ילדים בבתי-החולים לאמצעי התקשרות ,59/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr59_2002.pdf2002-11-11 00:00:00אמות מידה לרישוי ותפעול מחלקה גריאטרית שיקומית ,60/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr60_2002.pdfפירוט תקינת כוח אדם סיעודי הנחיות לקביעת אמות מידה לרישוי ותפעול מחלקה גריאטרית שיקומית וכוח האדם שנדרש לכך. 2002-11-10 00:00:00שימוש באמבולנסים פרטיים ,57/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr57_2002.pdfחוזר מס' 11/2003 ממשיך חוזר זה רשימה של האמבולנסיים הפרטיים שקיבלו אישור ממשרד הבריאות2002-11-10 00:00:00ביטול הצורך בקיומו של קורס להוצאת דם וורידי בגילאי 1-4 ,08/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB08_2002.pdfסימוכין: תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) התשס"א – 2001 ; תוספת שביעית (תקנה 10), פעולות חריגות המותרות למעבדנים רפואיים. אין צורך מעתה בקיומו של הקורס הנדון, לצורך הסמכה של עובדי מעבדה רפואית להוצאת דם וורידי מגילאי 1-4.2002-11-05 00:00:00תדריך לבדיקת סינון לאיתור הפרעות בתקשורת (שפה, דיבור ושמיעה) לפעוטות בין 2-2.5 שנים ,bz_01112002http://www.health.gov.il/hozer/bz_01112002.pdf2002-11-01 00:00:00הנחיות לטיפול בקלוזפין - עידכון ,56/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr56_2002.pdfהנחיות מפורטות אודות התרופה קלוזפין: מי רשאי להשתמש בה, פירוט אודות ההכנה לטיפול והטיפול עצמו2002-10-30 00:00:00מניעת תסחיף אויר במהלך ניתוחי לב פתוח ,53/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr53_2002.pdfהרדכת הצעדים שיש לנקוט בכל ניתוח לב פתוח שבו החולה מחובר למערכת לב-ריאות מלאכותית, על מנת למנוע תסחיף אוויר סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 68/19922002-10-27 00:00:00הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים ,54/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr54_2002.pdfהנוהל מגדיר מקרים בהם כלולה הרדמה לצורך טיפול שיניים במסגרת סל הבריאות2002-10-27 00:00:00טיפול מונע R.S.V - הבהרות ,55/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr55_2002.pdfהבהרות לגבי זמן נתינת הטיפול המונע ל RSV סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 12/20012002-10-27 00:00:00נוהל טיפול בנפטר ערירי ,50/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2002.pdfנוהל המפרט כיצד לטפל בנפטר ערירי. למי צריך לפנות בעניינים כאלו סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 06/20022002-10-24 00:00:00הנחיות לחיטוי מטליות לאחר שימושן לניקוי מרצפות ושטיחים ,52/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr52_2002.pdfחוזר מס' 39/2008 ממשיך חוזר זה הנחיות כיצד ומתי יש לחטא מטליות לאחר שימושן לניקוי מרצפות ומשטחים.2002-10-24 00:00:00בדיקות מוכרות על ידי משרד הבריאות ותעודות בדיקה ,07/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB07_2002.pdfסימוכין: נוהל המחלקה למעבדות מספר. 41-002/2FD-: דרישות כלליות להכרה במעבדות נוהל המחלקה למעבדות מספר. FD41001/3-: סדר פעולות להכרה במעבדות מים ומזון המופיעים באתר אינטרנט: http://www.old.health.gov.il/labdept/hacara.htm 2002-10-21 00:00:00הרכבה נגד אבעבועות שחורות - עדכון הנחיות ,20/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2002.pdf2002-10-20 00:00:00קווים מנחים להסדרת פעילותן של מעבדות לקביעת זהות גנטית ,51/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr51_2002.pdfקביעת אמות מידה וסטנדרטים שישמשו את המעבדות המבצעות זיהוי גנטי באנשים חיים2002-10-17 00:00:00ליקויים במערכות גז ,48/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr48_2002.pdfכללים לגבי מחוייבותם של חברות הגז וליקויים במערכות הגז2002-10-14 00:00:00שירותי שיקום חולי לב ,47/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr47_2002.pdfחוזר מס' 4/2003 מבטל חוזר זה חוזר מס' 54/2006 ממשיך חוזר זה חוזר זה מפרט את הזכאים לשירותי שיקום לחולי לב במסגרת מרכזי החלמה ומכונים לשיקום לב2002-10-10 00:00:00עקרונות למתן היתרים להשקייה בקולחיםhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_Halperin.docעקרונות למתן היתרים להשקייה בקולחים2002-10-01 00:00:00אישורים למחקרים נמשכים בתחום הגנטיקה ,19/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk19_2002.pdf2002-09-30 00:00:00בדיקות Her 2 neu ביצוע בקרה מרכזית ,06/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB06_2002.pdfסימוכין חוזר המחלקה למעבדות מספר 4/2002 מיום 24 ליולי 20022002-09-19 00:00:00מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה ,46/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2002.pdfהנחיות מפורטות כיצד יש להגיע למניעה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה2002-09-12 00:00:00נוהל להגבלה פיסית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי ,45/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2002.pdfחוזר מס' 15/2009 מבטל חוזר זה נוהל המנחה את צוותי בתי החולים בביצוע הגבלה פיסית (מתי זה נדרש? מי מאשר? ועוד..) של מטופל לשם מתן טיפול רפואי סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 45/20022002-09-02 00:00:00נוהל סיווג מוצר רפואי כתכשיר או כאמ"ר ,47http://www.health.gov.il/hozer/TM_47.pdf2002-09-01 00:00:00התדריך הכולל להזרקת חיסונים לילדים ,01092002http://www.health.gov.il/hozer/BZ_01092002.pdf2002-09-01 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-01/09/2002 ,18/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2002.pdf2002-08-29 00:00:00מרפאה ארצית לטיפול בחולי ALS במרכז רפואי תל אביב ,44/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2002.pdfהסבר אודות המחלה ALS ואודות המרפאה במרכז הרפואי תל אביב, האחראית לטיפול בחולי ALS2002-08-27 00:00:00Clopidogrel (plavix) לאחר הכנסת תומכנים ("סטנטים") בעורקים הכליליים ,43/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2002.pdfהנחיות מתי וכיצד יש לתת למטופל את התרופה CLO[IDOGREL-PLAVIX להמשך טיפול לאחר שיחרורו מבית החולים2002-08-25 00:00:00שתלים קובליאריים של חב' CLARION ,41/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2002.pdfהודעה על בעייתיות בשתלים הקוכליאריים של חברת CLARLON והנחיות כיצד יש לנהוג בהתאם לכך2002-08-21 00:00:00נכויות סומטיות בילדים הזקוקים לאבחון וטיפול במסגרות השרותים להתפתחות הילד ושיקומו ,42/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2002.pdfהגדרת נכות סומטית בילדים. וזכאותם של ילדים אלו לטיפול ואבחון במסגרת השרותים להתפתחות הילד ושיקומו.2002-08-21 00:00:00הודעה על מחלות אפידמיות מסוכנות ,39/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2002.pdfהציון המחלות האפידימיות אשר יש בהן סכנה חמורה לבריאות הציבור. והנגיף אשר משמש נגר אבעבועות שחורות.2002-08-18 00:00:00מצבים בהם לא ניתן להשתמש במנות דם שנתרמו לעירוי ,40/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2002.pdfפירוט מצבים שבהם לא ניתו להשתמש במנות דם שנתרמו לעירוי ונספח: שאלון תרום דם סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 09/1996, 56/1997, 33/20012002-08-18 00:00:00נוהלי בנק דם טבורי ,38/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2002.pdfכללים להקמתו של בנק הדם טבורי ופירוט העקרונות האירגוניים והמקצועיים הדרושים להבטחת איכות הדם המיועד להשתלה. 2002-08-18 00:00:00מעבדות ציטוגנטיות מאושרות ,05/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB05_2002.pdfרצ"ב להלן. שאלון לכל המעבדות הציטוגנטיות הפועלות באישור משרד הבריאות2002-08-08 00:00:00מחלת השפעת - מניעה ופיקוח 2002-2003 ,37/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2002.pdfהאמצעים למניעה ופיקוח שפעת. קבוצות היעד בסיכוןן. מינון התרופות וסוגם וציון תרופות חדשות. 2002-08-05 00:00:00מדריך קליני מורשה(מבוטל), נוסח מעודכן בחוזר 68 ,49/2002http://www.health.gov.il/hozer/ND49_02.pdf2002-08-01 00:00:00הנחיות לטיפול במאגרי מים ,36/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2002.pdfהנחיות כלליות לטיפול בנושאים להם יש השפעה על יצירת זיהומים במאגרי מים. 2002-07-24 00:00:00תיקון חוזר מס' 5/2002 בנושא תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מיום 1/4/2002 ,15/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk15_2002.pdf2002-07-22 00:00:00נוהל טיפול עובד/ת סוציאלי/ת בנשים נפגעות אלימות במשפחה לרפואה דחופה ,35/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2002.pdfנוהל זה קובע את הליכי הטיפול של העובד\ת סוציאלי\ת בנשים (גם גברים) נפגעות אלימות במשפחה המגיעות למלר"ד. 2002-07-15 00:00:00נתיחת גופות של נפטרים לצורכי הוראה, הדרכה ומחקר ,34/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2002.pdfהנחיות המתייחסות למחקר הוראה והדרכה על גופות נפטרים. כללים ברורים מה מותר ומה אסור. 2002-07-14 00:00:00בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות חמורות באוכלוסיות יעד בסיכון גבוה ,33/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2002.pdfהנחיות מפורטות הקובעות דרך לביצוע התוכנית לבדיקות סריקה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות חמורות באוכלוסיות יעד בסיכון גבוה. 2002-07-10 00:00:00קדחת מערב הנילוס (WEST NILE FEVER) - רענון הנחיות ,32/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2002.pdfסימוכין: חוזרי המחלקה לאפידמיולוגיה והמחלקה למחלות זיהומיות חוזר המח' לאפידימיולוגיה והמח' למחלות זיהומיות מס' 01\27 מיום 31.5.01, ומס' 02\13 מיום 27.5.02. חוזר מינהל הרפואה מס' 01\39 מיום 11.7.01. 2002-07-04 00:00:00קידום האקדמיזציה של הסיעוד ,48/2002http://www.health.gov.il/hozer/ND48_02.pdf2002-07-01 00:00:00נוהל W-01: מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה ,W-01http://www.health.gov.il/hozer/Pln_W-01.pdfנוהל W-01: מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה2002-07-01 00:00:00הוצאת טכנולוגיות מסל שירותי הבריאות - קול קורא לשנת 2003 ,17/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2002.pdf2002-06-26 00:00:00הסדרים לבחירת מטפל בתשלום בבתי חולים ממשלתיים ,31/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2002.pdf2002-06-20 00:00:00רוקחות קלינית ,16/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2002.pdf2002-06-03 00:00:00"מגן השר למתנדבים מצטיינים" ,14/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2002.pdf2002-05-21 00:00:00שבוע האיכות הלאומי 30-26 במאי 2002 ,13/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2002.pdf2002-05-20 00:00:00טופס אישור תכשיר רפואי על פי תקנה 29 - תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 במוסד רפואי ציבורי ,30/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2002.pdfהוראה למלא טפסים מיוחדים במטרה לקבל אישור לתכשיר רפואי. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 1998\13 מיום: 5.4.98. 2002-05-19 00:00:00מנהל אגף בכיר לשעת חירום ,12/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2002.pdf2002-05-12 00:00:00הכללת תרכיבים אסלולריים נגד שעלת בשגרת החיסונים בגיל היולדות ,29/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2002.pdfהודעה והסבר על כך שמשרד הבריאות החליט להחליף את התרכיבים נגד שעלת בגיל הילדות לתרכיבים אסלולריים. ונספח: לוח חיסונים בגיל הילדות.2002-04-28 00:00:00מנהל שירות המזון ,11/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2002.pdfמינוי לתפקיד מנהל שירות המזון2002-04-25 00:00:00מומחיות או תואר מוסמך במינהל מערכות בריאות כתנאי לניהול בתי חולים ,09/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2002.pdf2002-04-15 00:00:00תקנות האנטומיה והפתולוגיה (תיקון) התשס"א - 2001 ,10/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2002.pdf2002-04-15 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות - לשנת 2003 ,08/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2002.pdf2002-04-14 00:00:00מתן חיסונים כפעולת סיעוד ,06/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2002.pdf2002-04-09 00:00:00סמנכ"ל בכיר למנהל משאבי אנוש ,07/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2002.pdf2002-04-09 00:00:00נוהל רשומת מטופל בעבודה סוציאלית ,26/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2002.pdfרשומה רפואית וניהול מידע,עבודה סוציאלית, הדרכה מפורטת לעובד\ת סוציאלי\ת לגבי רשומת המטופל. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 99\55 מיום: 25.11.99 2002-04-07 00:00:00תרכיב Engerix B לפי קבוצות גיל ,27/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2002.pdfהנחיות מעודכנות בקשר לגיל מתן התרכיב Engerix B בילדים ובמבוגרים. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 2001\20 מיום 23.4.01.2002-04-07 00:00:00העברת מידע על נפגעים באר"ן (אירוע רב נפגעים) לרשויות מקומיות, משטרת ישראל וצה"ל ,28/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2002.pdfהנחיות להעברת מידע על נפגעים באר"ן לרשויות מקומיות, משטרת ישראל וצה"ל. 2002-04-07 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ-1.4.2002 ,05/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2002.pdf2002-03-26 00:00:00טיפול בחפצי ערך של מטופלים שנשארו בבית חולים ,17/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2002.pdfהנחיות לגבי טיפול בחפצי ערך: שנשכחו בבית החולים, או שנשארו לאחר פטירת אדם. 2002-03-24 00:00:00תקנות הגבלת עישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים) תיקון - הוראת שעה), התשס"ב 2001 ,22/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2002.pdfתקנות לגבי שלטים האוסרים לעשן במקומות ציבוריים. הסבר מפורט איך הם צריכים להראות, היכן לתלות אותם וכול...2002-03-24 00:00:00טיפול בריטלין כטיפול ב-ADHD ,23/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2002.pdfהסבר על ריטלין , והנחיות אודות הטיפול בה כמענה ל-ADHD.2002-03-24 00:00:00זיהום מים וטיפול בהמודיאליזה ,24/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2002.pdfהנחיות מתי יש\אין להמשיך את הטיפול בהמודיאליזה, במקרה של זיהום המים.2002-03-24 00:00:00תעריף אשפוז יולדות ופגים ,20/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2002.pdfציון סכום מענק האשפוז ליולד וליילוד וציון סכום למענק האשפוז ליולדת ופג.2002-03-18 00:00:00שאיבת דם ורידי ממבוגרים על ידי אנשים שאינם ממקצועות רפואיים ,04/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2002.pdf2002-03-13 00:00:00טיפול בחוסמי TNF בחולי ארתריטיס ראומטואידית ,19/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2002.pdfהנחיות למתן טיפול בחוסמי TNF בחולי ארתריטיס ראומטואידית. מתי ומי רשאי לקבל טיפול זה. חוזר זה מעדכן חוזר המנהל הכללי מספר 2002\3 מיום: 28.2.02. 2002-03-13 00:00:00מניעת זרימה חוזרת - הנחיות למערכות כיבוי אשhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_03-2002.pdfמניעת זרימה חוזרת - הנחיות למערכות כיבוי אש2002-03-01 00:00:00מניעת זרימה חוזרת - הנחיות בנושא הבטחת איכות מים בתחנות תדלוקhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_gas-stations.pdfמניעת זרימה חוזרת - הנחיות בנושא הבטחת איכות מים בתחנות תדלוק2002-03-01 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2002 ,03/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2002.pdf2002-02-28 00:00:00מחלות מחייבות הודעה - עדכון ,18/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2002.pdfרשימה מלאה בנוגע למחלות המדבקות המחייבות הודעה. 2002-02-18 00:00:00מוצרים רפואיים המכילים תאים סומטיים חיים ממקור הומני ,02/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2002.pdf2002-02-11 00:00:00תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) (תיקון) התשס"ב - 18.12.2001 ,15/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2002.pdfסימוכין: חוזר מס' 44/2001 מיום: 25/07/2001 תקנות ותנאים למתן אישור יבוא ביציות מופרות מחו"ל. 2002-02-03 00:00:00הנחיות בדבר תנאי תברואה גהות ומבנה מרפאת שיניים ,1.1http://www.health.gov.il/hozer/DT01_01.pdfמס' ישן 6/98, מהדורה מס' 32002-02-01 00:00:00הנחיות בדבר רישום משתלים ,1.6http://www.health.gov.il/hozer/DT01_06.pdfמהדורה מס' 2, נוהל ישן מס' 1/972002-02-01 00:00:00הנחיות לתרשומת סגסוגות לשקום שיניים לצורך מעקב ,1.7http://www.health.gov.il/hozer/DT01_07.pdfמהדורה מס' 2, נוהל ישן מס' 3/972002-02-01 00:00:00הנחיות בדבר מכונים לצילומי רנטגן דנטליים ,1.10http://www.health.gov.il/hozer/DT01_10.pdfמהדורה מס' 1, נוהל ישן מס' 16/12002-02-01 00:00:00הנחיות בדבר צילומי רנטגן ,2.2http://www.health.gov.il/hozer/DT02_02.pdfמהדורה מס' 2, נוהל ישן מס' 9/002002-02-01 00:00:00הנחיות להכרה במעמד של סייעת לרופאי שיניים ,3.3http://www.health.gov.il/hozer/DT03_03.pdfמהדורה מס' 12002-02-01 00:00:00דרכי איתור, זיהוי ודיווח על קטינים נפגעי אלימות ,4.1http://www.health.gov.il/hozer/DT04_01.pdfמהדורה מס' 22002-02-01 00:00:00המלצות לטיפול ראשוני בשן קבועה שנתלשה ממקומה בעקבות חבלה ,4.3http://www.health.gov.il/hozer/DT04_03.pdfמהדורה מס' 12002-02-01 00:00:00המלצות בדבר טיפול חירום בשן קבועה שנעקרה בעקבות חבלה תפקידו של צוות חדר מיון ,4.4http://www.health.gov.il/hozer/DT04_04.pdf2002-02-01 00:00:00הכינוס הארצי ה-13 של האחיות והאחים בישראל ,47/2002http://www.health.gov.il/hozer/ND47_02.pdf2002-02-01 00:00:00סיכום פעילות לשנת 2001 מגמות ומשימות לשנת 2002 ,46/2002http://www.health.gov.il/hozer/ND46_02.pdf2002-02-01 00:00:00טיפול ב - GLIVEC בחולי (Chrome Myeloid Leukemia(CML ,14/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2002.pdfחוק ביטוח בריאות ממלכתי (סל שירותים). תרופות. טיפול החולה- טיפול תרופתי. אמות מידה למתן ולהפסקת הטיפול התרופתי GLIVEC לחולי CML. 2002-01-30 00:00:00שינוי בתפקידים - מינוי לתפקיד הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים ,11/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2002.pdfהודעה על שינוי בתפקידים, מינוי אביבה נמרוד למתאמת הוודה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.2002-01-29 00:00:00טיפול בנפלים עוברים מתים ובחלקי גוף אדם - הנחיות ,13/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2002.pdfהנחיות כיצד לנהוג בנפלים, עוברים מתים ובחלקי גוף מתים.2002-01-29 00:00:00החלטה על מתן אדרנלין במצבי חירום ,01/2002http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2002.pdf2002-01-23 00:00:00איסור הפניית חולים למוסדות אישפוז ללא רישוי ,09/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2002.pdfהאיסורים החלים על מוסדות ללא רישוי: הפניית קשישים סיעודיים לאישפוז ופרסומם בתחומי בית החולים.2002-01-17 00:00:00אספקת ערכות בדיקות מהירות לאיתור נוכחות נוגדנים ואנטיגנים ל HIV ,2/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_2002.pdfנהלי הזמנת מכשירי Mini Vidas. סימוכין HOZER02_2002.doc2002-01-15 00:00:00תשלום עבור תורם איבר להשתלה (כולל מח-עצם) ,08/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2002.pdfהנחיות התשלומים עבור תורם איבר להשתלה, מי צריך לשלם למי ובאיזה תנאים.2002-01-14 00:00:00עדכון רשימת המחלות המחייבות הודעה ,1/2002http://www.health.gov.il/hozer/MHB01_2002.pdfשינוי ועדכון רשימת המחלות המחייבות הודעה. סימוכין חוזר מס' a17/2000, ,HOZER04_2001 2002-01-13 00:00:00איסור שימוש בחוטי תפירה שמקורם מבקר ,12/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2002.pdfהודעה האוסרת על שימוש בחוטי תפירה שמקורם מבקר והסיבה לכך. 2002-01-12 00:00:00נוהל טיפול בנפטר ערירי ,06/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2002.pdfנוהל המפרט כיצד לנהוג בנפטר ערירי.2002-01-10 00:00:00דיווח בלתי מזוהה על תאונות צלילה ,05/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2002.pdfהנחיות לדיווח על כל אירוע של תאונת צלילה.2002-01-10 00:00:00שמירת נפטרים בשבתות וחגים ,02/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2002.pdfהנחיות לשמירת נפטרים בשבתות ובחגים בבתי חולים כלליים וגריאטריים.2002-01-06 00:00:00בדיקת סיווג רקמות לקביעת הורות-בדיקה גנטית לשם קביעת קשרי משפחה של אדם ,03/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2002.pdfחוזר מס' 19/2002 מעדכן חוזר זה חוזר מס' 38/2010 מבטל חוזר זה עוסק בכללים לכל המוסדות והמעבדות העוסקות בעריכת בדיקות גנטיות למטרת קביעת קשרי משפחה.2002-01-06 00:00:00קוים מנחים למעבדות גנטיקה מולקולרית בישראל ,04/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2002.pdfחוזר מס' 48/2011 מעדכן ומחליף חוזר זה חוזר מס' 13/2003 ממשיך חוזר זה קווים מנחים בביצוע של בדיקות במעבדות לגנטיקה מולקולרית, אשר קובעים אמות מידה מינימליות לכל המעבדות.2002-01-06 00:00:00טכנולוגיות רפואיות שנוספו לסל השירותים הבסיסי ,01/2002http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2002.pdfחוק ביטוח בריאות ממלכתי (סל שירותים). טיפול החולה- טכנולוגיות רפואיות. מכשירים ואביזרים רפואיים. רשימת טכנולוגיות רפואיות שנוספו לסל השירותים הבסיסים במהלך אישפוז. 2002-01-02 00:00:00רשיון לתמרוק אשר קיים עבורו רישיון משרד הבריאות בארץ –תמרוק מקביל ,37http://www.health.gov.il/hozer/TM_37.pdf2002-01-01 00:00:00תדריך לסקירת נשים הרות לביתא תלסמיה ,08/2002http://www.health.gov.il/hozer/bzn08_2002.pdfמצורפת הבהרה לתדריך בסקירת נשים הרות לביתא תלסמיה (03/2004), בסוף הנוהל2002-01-01 00:00:00ביצוע בדיקה או אשפוז כפויים דחופים ולא דחופים ,75.002http://www.health.gov.il/hozer/mtl_75-002.pdfביצוע בדיקה או אשפוז כפויים דחופים ולא דחופים2002-01-01 00:00:00מוקדי יעוץ טלפוני של קופות החולים וגופים אחרים ,27/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk27_2001.pdf2001-12-27 00:00:00פרס למצטיינים בתחום הלוגיסטי, במערכת הבריאות הציבורית ,26/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk26_2001.pdf2001-12-25 00:00:00הכנסת בדיקת טרופונין לבתי החולים ,84/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr84_2001.pdfהנחיות קליניות לביצוע בדיקת טרופונין אצל החולה עם חשד לאוטם שריר הלב, בכל בתי החולים2001-12-23 00:00:00נוהל סימון ורישום עוברים מוקפאים ,83/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr83_2001.pdfפירוט כללי סימון ורישום של עוברים מוקפאים בתהליך ההפריה החוץ-גופית. 2001-12-18 00:00:00תקנות העישון ,25/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk25_2001.pdfבתאריך 1 באוגוסט 2001 נכנסו לתוקף התקנות החדשות המגבילות עישון במקומות ציבוריים2001-12-18 00:00:00טכנולוגים רפואיים ,24/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk24_2001.pdf2001-12-17 00:00:00הודעה למפקד רפואה פיקודי פיקוד מרכז על נפגעים באיו"ש ,80/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr80_2001.pdfהנחיות להודיע למפקד רפואה פיקודי, פיקוד מרכז על נפגעים באיו"ש.2001-12-11 00:00:00שמירת צילומי רנטגן ,79/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr79_2001.pdfתנאים להרשאת מוסד רפואי למסור/להשאיל צילומי רנטגן למטופל2001-12-10 00:00:00קריטריונים לרישוי ותפעול מחלקה גריאטרית תת אקוטית ,78/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr78_2001.pdfפירוט תקינת כוח אדם סיעודי הגדרת אמות המידה לרישוי ותפעול מחלקה גריאטרית תת-אקוטית.2001-12-09 00:00:00קווים מנחים למעבדות גנטיקה מולקולרית בישראל ,CL15001_3http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL15001_3.pdf2001-12-09 00:00:00גביית תשלום בגין הוצאות טיפול עו"ד שכירים ,76/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr76_2001.pdfהוראה לגבי האיסור של גביית תשלום בגין הוצאות טיפול עו"ד שכירים2001-12-06 00:00:00דיווח נפגעי פעולות איבה ,74/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr74_2001.pdfהוראה לבתי החולים לדווח על נפגעי פעולות איבה ופירוט מה בדיוק צריך לדווח סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 31/20012001-12-04 00:00:00בדיקת כושר ראיה לנהגים ,73/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr73_2001.pdfתנאים למי מורשה לבצע בדיקות ראיה לנהגים ומה בדיקה זאת כוללת סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 43/20002001-11-21 00:00:00נוהל מתן חיסון נגד דלקת כבד B לנפצעים בפיגוע המוני ,72/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr72_2001.pdfנוהל המורה על מתן חיסון נגד דלקת כבד B לנפצעים בפיגוע זאת כוללת סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 57/20012001-11-20 00:00:00מרכזים רפואיים לטיפול בתינוקות בסיכון מוגבר ל"מוות בעריסה" (SIDS) ,71/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr71_2001.pdfציון שמות המרכזיים הרפואיים שמטפלים בתינוקות בסיכון מוגבר ל"מוות בעריסה" SLDS סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 60/19982001-11-15 00:00:00חובת קירור אבחנות במחלקה לרפואה דחופה ,70/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr70_2001.pdfהנחיות לקידוד אבחנות במחלקה לרפואה דחופה, במטרה לזהות תחלואה חריגה2001-11-06 00:00:00נוהל ניפוק צמחי מרפא המוגבלים לשיווק בבתי-מרקחת בלבד ,40http://www.health.gov.il/hozer/DR_40.pdf2001-11-01 00:00:00מחלת גחלת-עידכונים ,69/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk69_2001.pdf2001-10-31 00:00:00העברת חוזרנו אל גורמים במוסדכם ,67/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr67_2001.pdfהודעה על צורך להקפיד להעביר במהירות כל חוזר של מינהל הרפואה אל הנוגעים בדבר2001-10-28 00:00:00דרכי זיהוי מטפל ועובד בריאות - תיקון ,22/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk22_2001.pdf2001-10-25 00:00:00הנחיות למניעת הדבקה ב HIV לאחר חשיפה לדם או לאחר יחסי מין לא מוגנים ,05/2001http://www.health.gov.il/hozer/bz05_2001.pdfבנוהל קווים מנחים למניעת הדבקה של עובדי בריאות ב – HIV לאחר חשיפה תעסוקתית. הנוהל מתייחס גם לדרכי המניעה הנ"ל בקרב אנשים החוששים שנדבקו ב- HIV לאחר שהיו במגע מיני לא מוגן (לרבות בעקבות תקיפה מינית או אונס) או לאחר שהשתמשו בסמים הניתנים בהזרקה לתוך הוריד.2001-10-18 00:00:00מחלת הגחלת (אנתרקס) ,65/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr65_2001.pdfתאור קליני של מחלת הגלחת פירוט על עבודות המעבדה במחשד להדבקה. והסבר על דיווח ודרכי תקשורת2001-10-14 00:00:00תעריף דיפרנציאלי: "טיפול בהקפאה עמוקה בסרטן הערמונית" ,64/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr64_2001.pdfפירוט התעריף הדיפרנציאלי, בטיפול בהקפאה עמוקה בסרטן הערמונית סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 10/1993, חוזר שרותי אשפוז מס' 41/19932001-09-24 00:00:00חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקים - תזכורת ,62/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr62_2001.pdfהנחיות מפורטות לחיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים. קצובות בסיכון גבוה. התוויות נגד רזהרות ותופעות לוואי2001-09-11 00:00:00תחלואה הנגרמת על ידי Vibrio vulnificus - סיכום רב שנתי ,63/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr63_2001.pdfסיכום רב-שנתי אפידימיולוגי לגבי התחלואה הנגרמת ע"י החיידק VIBRIO VULNIFCUS2001-09-11 00:00:00מתן מרשמים לתכשירים ביוטכנולוגיים ,59/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr59_2001.pdfהנחיות למתן מרשמים לתכשירים ביוטכנולוגיים2001-09-10 00:00:00קובץ פעולות חריגות, מהדורה רביעית ,45/2001http://www.health.gov.il/hozer/ND45_01.pdf2001-09-04 00:00:00עידוד הנקה ,60/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr60_2001.pdfהדגשת חשיבות ההנקה והנחיות מתי יש לתת תוספות מזון מלאכותית ליילוד.2001-09-04 00:00:00רישום ארץ המוצא על גבי מדבקת המאושפז ,61/2201http://www.health.gov.il/hozer/mr61_2001.pdf2001-09-04 00:00:00מוקד טלםוני לרופאי קהילה ובתי חולים בדבר קדחת מערב הנילוס. מינוי אנשי קשר לעבודה מול המעבדה המרכזית לנגיפים בנושא קדחת מערב הנילוס ,58/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr58_2001.pdfציון מוקד טלפוני לרופאי קהילה ובתי חולים בדבר קדחת מערב הנילוס. ובקשת מינוי אנשי קשר לעבודה מול המעבדה המרכזית לנגיפים סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 39/20012001-09-03 00:00:00פרסום רשימת מוהלים מוסמכים ,56/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr56_2001.pdfאיסור פרסום שמות של מוהלים ומבצעי ברית בבתי חולים ובמרפאות סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 04/1999, מס' 60/20002001-09-02 00:00:00נוהל מתן חיסון נגד דלקת כבד B לנפצעים בפיגוע המוני ,57/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr57_2001.pdfנוהל המורה על מתן חיסון נגד דלקת כבד B לנפצעים בפיגוע המוני על מנת לצמצם את הסיכון להדבקת הנפגעים2001-09-02 00:00:00מניעת טעויות בזיהוי איברים המיועדים לניתוח ,55/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr55_2001.pdfחוזר מס' 18/2009 מעדכן וממשיך חוזר זה הנחיות כיצד לנהוג בניתוח על מנת להימנע מטעויות בזיהוי איברים המיועדים לניתוח2001-08-30 00:00:00יבוא עוברים אנושיים מוקפאים ,54/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr54_2001.pdfסימוכין: חוזרנו מס' 44/2001 מיום 25.07.2001 האם יבוא עוברים אנושיים מוקפאים אפשרי ואם כן מתי. 2001-08-29 00:00:00מסירת מידע בהתאם לחוק חופש מידע, התשנ"ח 1998 ,21/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2001.pdf2001-08-28 00:00:00מתן חיסון נגד שפעת ,18/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk18_2001.pdf2001-08-22 00:00:00הורמון גדילה ,53/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr53_2001.pdfתנאים לאישור שימוש בהורמון גדילה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 15/19972001-08-14 00:00:00הנחיות למתן דם ומוצריו ,51/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr51_2001.pdfידוע על אפשרות לפנות לגורמי טיפול ותיעוד. ההנחיות למתן עירוי דם, תוך דגש מיוחד על זיהוי המטופל ומניעת טעויות בתהליך מתן הדם. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מס' 1995\94, מס' 1996\70, מס' 1998\9 2001-08-08 00:00:00מלגת רופא חוקר - קרן בת שבע דה רוטשילד ,49/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2001.pdfפירוט אודות המלגה לרופא-חוקר של קרן דה שבע רוטשילד והנחיות כיצד ניתן לנסות לקבלה2001-08-07 00:00:00תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות כימיות וביולוגיות) התשס"א - 2001 ,48/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr48_2001.pdfתקנות בטיחות בעבודה במעבדות רפואיות כימיות וביולוגיות עם גורמים מסוכנים2001-08-07 00:00:00בדיקת שקיפות עורפית בהריונות מרובי עוברים ,50/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2001.pdfהסבר על בדיקת שקיפות עורפית בהריונות מרובי עוברים. פירוט נוהלי הבדיקה וזכאות לבדיקה2001-08-07 00:00:00צו הגבלת עישון במקומות ציבוריים (שינוי תוספת לחוק) התשס"א - 2001 ,46/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2001.pdfצו הגבלת העישון במקומות ציבוריים ואיסור העישון בבניין של בית החולים ובמרפאה והנחיות להערכות לצו זה סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 16/1994, 54/19942001-08-05 00:00:00תקנות עבדות נשים (עבודות אסורות, מוגבלות ועבודות מסוכנות) התש"א - 2001 ,47/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr47_2001.pdfתקנות לגבי עבודת נשים, פירוט עבודות אסורות, מוגבלות ועבודות מסוכנות2001-08-01 00:00:00מחלת השפעת - מניעה ופיקוח 2001-2002 ,45/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2001.pdfהאצמעים למניעה ופיקוח שפעת, קבוצות היעד בסיכון. מינון התרופות וסוגם וציון תרופות חדשות2001-08-01 00:00:00מניעת זרימה חוזרת - הנחיות לרפתותhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_refet.pdfמניעת זרימה חוזרת - הנחיות לרפתות2001-08-01 00:00:00תקנות העישון ,20/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2001.pdf2001-08-01 00:00:00יבוא עוברים אנושיים מוקפאים ,44/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2001.pdfחוזר מס' 54/2001 ממשיך חוזר זה חוזר מס' 15/2002 מבטל חוזר זה חוות הדעת של הגב' היבנר- הראל בנושא יבוא עוברים אנושיים מוקפאים. 2001-07-25 00:00:00פעילות מוגברת של שעלת ,42/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2001.pdfציון פעילות מוגברת של שעלת והנחיות בהתאם לכך על מתן חיסונים2001-07-22 00:00:00טיפול בתא לחץ לנפגעי תאונות צלילה ,43/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2001.pdfהודעה כל כך שטיפול בתא לחץ לנפגעי תאונות צלילה כולל בסל השירותים הבסיסי2001-07-22 00:00:00נוהל תכנון הליך שחרור חולים מבית חולים לקהילה - תפקיד העובד הסוציאלי ,41/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2001.pdfנוהל הנותן הנחיות לתפקיד העובד סוציאלי להליך השחרור מבית החולים לקהילה, לאוכלוסיית היעד הזקוקה לכך. 2001-07-19 00:00:00בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט ,40/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2001.pdfהנחיות מעודכנות לביצוע בדיקות גופניות תוך שמירה על פרטיותו של הנבדק סימוכין: חוזר מינהל רפואה 44/19972001-07-15 00:00:00אספקת שירותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,17/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2001.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 5/2001 מיום 14/2/01 קופת חולים מאוחדת ומשרד הבריאות הגיעו לסיכום בדבר מתן שירותי בריאות לקטינים השוהים בישראל, ואינם מבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 2001-07-15 00:00:00המחלות המחייבות הודעה – אבחון מעבדתי ,11/2001http://www.health.gov.il/hozer/MHB11_2001.pdfסימוכין: א. חוזר המחלקה למעבדות מספר 03/2001 מיום שלישי 03 אפריל 2001; י' ניסן תשס"א ב. חוזר המחלקה למעבדות מספר 04/2001 יום שלישי 03 אפריל 2001; י' ניסן תשס"א2001-07-12 00:00:00קדחת מערב הנילוס ,39/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2001.pdfהסבר מפורט על קדחת מערב הנילוס: מחולל המחלה ואפידמיולוגיה, המצב בארץ, יכולת האבחון ומניעת המחלה2001-07-11 00:00:00הנחיות מקצועיות - אומדן כאב ,44/2001http://www.health.gov.il/hozer/ND44_01.pdf2001-07-04 00:00:00הרחבת סל הבריאות - הפסקות הריון לנערות ,16/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk16_2001.pdf2001-07-04 00:00:00חיוב עבור הטיפול בפונדקאות ,38/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2001.pdf2001-07-03 00:00:00תפקיד העובדת הסוציאלית בוועדה להפסקת היריון ,37/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2001.pdfתפקיד העובדת הסוציאלית בוועדה להפסקת היריון2001-07-01 00:00:00מניעת הפצה של זן פרא של נגיף הפוליו ,10/2001http://www.health.gov.il/hozer/MHB10_2001.pdfהועדה הבין משרדית לאשור ביעור נגיף הפוליו, בבקשת סיוע לבלימת הפצתם המעבדתית של חומרים זיהומיים או חשודים כזיהומיים המכילים את זן הפרא של נגיף הפוליו (wild poliovirus).2001-06-26 00:00:00קבלת תרומות דם ,33/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2001.pdfאיסור לקבל תרומת דם מאנשים ששהו במדינות מסויימות2001-06-24 00:00:00תהלוכן האורן (טוואי התהלוכה Pine processionary caterpillar) ,35/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2001.pdfהסבר על תוכלן האורן ועל סכנותיו, הנזק שהוא גורם לאדם ואמצעי ההתגוננות ממנו2001-06-21 00:00:00בדחקת מי שפיר על בסיס "התבחין המרובע" (אינהבין) ,32/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2001.pdfחוזר מס' 35/2008 מחליף ומבטך חוזר זה השלמות לגבי בדיקות מי-שפיר, התבחין המשולש ותפקידו, ועדכונים לגבי ה"תבחין המרובע". סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 32/19962001-06-18 00:00:00תעריף אישפוז במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים ,30/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2001.pdfשינוי מקור תעריף ישפוז במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים. 2001-06-18 00:00:00דיווח יומי אודות תפוסת מיטות ומונשמים ,31/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2001.pdfהנחיות כיצד לעדכון דיווח יומי אודות תפוסת מיטות ומונשמים ודיווח פרטים חשובים נוספים2001-06-16 00:00:00פעולות סיעוד ,43/2001http://www.health.gov.il/hozer/ND43_01.pdf2001-06-14 00:00:00תפקיד בעובד הסוציאלי במחלקה לרפואה דחופה ,29/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2001.pdfכללי העבודה והליך ההתערבות של העובד סוציאלי במחלקה לרפואה דחופה ע"פ אוכלוסיית הפונים.2001-06-14 00:00:00תיעוד באמצעות מחשב ,08/2001http://www.health.gov.il/hozer/MHB08_2001.pdfהתייחסות לשמירת תיעוד קשיח (ניירת) או בצורת מדיה מגנטי במעבדות מוכרות לבדיקות מים ומזון 2001-06-10 00:00:00קדחת הנילוס המערבי - West Nile Fever ,28/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2001.pdfהסבר מפורט על קדחת מערב הנילוס: מחולל המחלה ואפידמיולוגיה, המצב בארץ, יכולת האבחון ומניעת המחלה. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 2000\44 מיום: 18.9.00. 2001-06-06 00:00:00נוהל לרישום חולי ונשאי איידס ברשומות רפואיות בטיפת חלב ובבתי ספר ,03/2001http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2001.pdf2001-06-01 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות-שנת 2002 ,11/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2001.pdf2001-05-27 00:00:00תיקון תקנות האנטומיה והפתולוגיה - הטפסים ,14/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2001.pdf2001-05-24 00:00:00המכביה ה-16 טיפול רפואי בספורטאים ובמלוויהם ,27/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2001.pdfהנחיות בנוגע לטיפול הרפואי בספורטאים ובמלווחהם, אמצעי תשלום וכול.. -מכביה 16. 2001-05-21 00:00:00פעולות סיעוד ,13/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2001.pdf2001-05-15 00:00:00סף קבלה ללימודי סיעוד ,42/2001http://www.health.gov.il/hozer/ND42_01.pdf2001-05-14 00:00:00אבחון מעבדתי של קדחת Q ,06/2001http://www.health.gov.il/hozer/MHB06_2001.pdf2001-05-10 00:00:00דרכי זיהוי מטפל ועובד בריאות ,12/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2001.pdf2001-05-09 00:00:00צלוליטיס ו/או ספסיס הנגרמים ע"י VIBRIO VULNIFICUS ,25/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2001.pdfהסבר על המחלה צלוליטיס והנחיות לערנות לתחלואה וביצוע חקירות אפידמיולוגיות. 2001-05-08 00:00:00התפרצות של TBE) TICKBORNE ENCEPHALITIS) במדינות אירפה והמזרח הרחוק ,26/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2001.pdfהסבר מפורט על TICKBORNE ENCEPHALITIS: מחולל המחלה ואפידימיולוגיה, המצב בארץ, יכולת האבחון ומניעת המחלה. 2001-05-08 00:00:00נהלים למניעת זיהומים בחדרי ניתוח ,24/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2001.pdfנהלים מפורטים המדריכים את הצוות למניעת זיהומים בחדרי ניתוח סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 50/19922001-05-08 00:00:00מינויים ,10/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk10_2001.pdf2001-05-02 00:00:00שמירת דגימות דם ודגימות מי-שפיר לאחר בדיקת חלבון עוברי לנשים הרות ,05/2001http://www.health.gov.il/hozer/MHB05_2001.pdfסימוכין: חוזר המחלקה למעבדות מספר 11/96 מה 17/12/2001 – נוהל הטיפול בדגימות וסימונן2001-05-02 00:00:00דרישות כלליות לאבטחת איכות במעבדות רפואיות ,CL11001/5http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL11001_5.pdfמעבדות רפואיות חייבות בקיום מערכת איכות וכללי אבטחת איכות כתנאי לפעילותן התקינה. תקנות בעניין זה מצויות בשלבי אישור מתקדמים. התקנות קובעות את הצורך בקיום מערכת איכות אך אינן מפרטות את הדרישות לאבטחת איכות.2001-05-01 00:00:00דרישות כלליות לבקרת איכות פנימית במעבדות רפואיות ,CL11002/1http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL11002_1.pdfמעבדות רפואיות חייבות בקיום מערכת איכות וכללי אבטחת איכות כתנאי לפעילותן התקינה. תקנות בעניין זה מצויים בשבים מתקדמים של אישור התקנות. התקנות קובעות את הצורך בקיום המערכת אך אינן מפרטות את הדרישות לאבטחת איכות2001-05-01 00:00:00תדריך לזיהוי ילדים בסיכון לאלימות ,01052001http://www.health.gov.il/hozer/BZ_01052001.pdf2001-05-01 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שרותים החל מה-1.1.12001 (תיקון) ,09/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2001.pdf2001-04-19 00:00:00בדיקת כושר ראיה לנהגים ,23/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2001.pdfדחיית מועד כניסת תוקף הנחיות בנוגע לבדיקת כושר ראיה לנהגים. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר חוזר מספר 2000\43 מיום: 13.9.2000.2001-04-18 00:00:00חובת הודעה למתאמת ההשתלות של בית החולים על חולה ,22/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2001.pdfהודעה למתאמת השתלה הנחיה להודיע מיידית למתאמת ההשתלות של בית החולים, על כל חולה מחוסר הכרה ומונשם עם נזק מוחי חמור המגיע לבית חולים. 2001-04-17 00:00:00הודעה לקצין ביטחון על נפגעים כתוצאה ממעשה אלימות ,21/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2001.pdfהנחיות להודיע לקצין הביטחון כל מקרה בו מדווח למשטרה על נפגע כתוצאה ממעשה אלימות.2001-04-17 00:00:00זכאות להפסקת הריון - בהתאם לסל שירותי הבריאות הבסיסי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,20/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr20_2001.pdfחוזר מס' 26/2002 מעדכן חוזר זה פירוט מי זכאית להפסקת היריון- בהתאם לסל שרותי הבריאות הבסיסי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ושינוי בגילאים. חוזר זה ממשיך / מבטל / מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 1995\ וחוזר2001\2001-04-03 00:00:00עדכון רשימת המחלות המחייבות הודעה ,04/2001http://www.health.gov.il/hozer/MHB04_2001.pdfסימוכין: חוזר המחלקה למעבדות מספר 17/2000a מיום חמישי 28 דצמבר 2000; ב' טבת תשס"א2001-04-03 00:00:00המחלות המחייבות הודעה – אבחון מעבדתי ,03/2001http://www.health.gov.il/hozer/MHB03_2001.pdfסימוכין: חוזר המחלקה למעבדות מספר 17/2000a מיום חמישי 28 דצמבר 2000; ב' טבת תשס"א2001-04-03 00:00:00מבנה נהל ביצוע תקני (SOP) ,QA01002/4http://www.health.gov.il/hozer/MHB_QA01002_4.pdfתיאור מבנה הנוהל לביצוע תקני2001-04-01 00:00:00מניעת עקיצות יתושים ,19/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2001.pdfדרכים, סוגי אמצעים למניעת עקיצות יתושים. חוזר מס' 44/2000 מיום: 18.9.20002001-03-29 00:00:00טקסי יום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשס"א 2001 ,18/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2001.pdfפירוט על טקסי יום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשס"א 2001, מקומות וזמנים והיערכות בהתאם. 2001-03-13 00:00:00הנחיות ניקוי, חיטוי ועיקור מיכשור ציוד לאנדוסקופיה גסטרואנטרולוגית ,16/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2001.pdfתנאים ופעולות הכרחיות בתהליך הכנת הציוד לביצוע פעולה אנדוסקופית בדגש על מניעת העברת זיהומים. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 2001\11 מיום: 25.1.2001. 2001-02-27 00:00:00KETAMINE ,17/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2001.pdfסימוכין חוזר מס' 51/20002001-02-27 00:00:00בדיקות גנטיות המבוצעות בישראל ,15/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2001.pdfבקשת מילוי טופס של בדיקות גנטיות לשנת 2000 חוזר מינהל הרפוא מס' 15/2001 מיום: 27.2.20012001-02-27 00:00:00תיקון כלי יריה - הודעת מטפל ומסירת מידע ,07/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2001.pdf2001-02-26 00:00:00ביטול הצורך בבדיקות רפואיות לעובדי מזון ,02/2001http://www.health.gov.il/hozer/bz02_2001.pdf2001-02-21 00:00:00תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט והסמכת רופאים לרפואת ספורט ,14/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2001.pdfחוזר מס' 27/2008 מבטל חוזר זה תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט והסמכת רופאים לרפואת ספורט. חוזר זה מבטל חוזר1996\23מיום: 4.3.96.חוזר מס'1997\54מיום 7.9.97. חוזר מס' 1998\2 מיום: 15.1.98. חוזר מס' 1998\39 מיום: 24.6.98. חוזר מס' 1999\52 מיום: 7.11.99.2001-02-18 00:00:00אספקת שירותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים ע"פ חוק ביטוח בריאות ,05/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2001.pdf2001-02-14 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מה-1.1.2001 ,04/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk04_2001.pdf2001-02-12 00:00:00תקנות האנטומיה והפתולוגיה | (תיקון) התשס"א - 2001: ,03/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2001.pdf2001-02-08 00:00:00סיוע לאגף לשעת חירום ברענון תרופות ממלאי שעת חירום ,13/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr13_2001.pdfהנחיות לסיוע לאגף לשעת חירום ברענון תרופות ממלאי שעת חירום גם אם אינן בעלות אורך חיי מדף מלא.2001-02-07 00:00:00תנאים מיוחדים/הנחיות לחדרי אירוח (השכרת חדרים) ,4823-01http://www.health.gov.il/hozer/bsv_zimerim.pdfתנאים מיוחדים/הנחיות לחדרי אירוח (השכרת חדרים)2001-02-07 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2001 ,02/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2001.pdf2001-01-31 00:00:00משתל מסוג AUSTIN-MOORE תורת חב' RIBBEL ,10/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2001.pdfהודעה על הוצאה משימוש משתל מסוג AUSTIN MOORE תוצרת חב' RIBBEL והסיבה לכך.2001-01-25 00:00:00הנחיות ניקוי, חיטוי ועיקור מיכשור ציוד לאנדוסקופיה גסטרואנטרולוגית ,11/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2001.pdfחוזר מס' 16/2001 מעדכן חוזר זה תנאים ופעולות הכרחיות בתהליך הכנת הציוד לביצוע פעולה אנדוסקופית בדגש על מניעת העברת זיהומים.2001-01-25 00:00:00נוהל לטיפול באשה הרה ,01/2001http://www.health.gov.il/hozer/bz01_2001.pdf2001-01-25 00:00:00פעילות מינהל הסיעוד לשנת 2000 ויעדים מתוכננים לשנת 2001 ,41/2001http://www.health.gov.il/hozer/ND41_01.pdf2001-01-25 00:00:00עדכון הנחיות לקליטה בריאותית של עולים חדשים מאתיופיה ,09/2001http://www.health.gov.il/hozer/bz09_2001.pdfסימוכין: חוזר מס' 20/2000מיום 9.7.20002001-01-24 00:00:00וועדת סטאז' לרופאים ,09/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2001.pdfחוזר מס' 30/2001 ממשיך חוזר זה בקשה למנות וועדת סטאז' לרופאים בכל בית חולים ומטרתה.2001-01-22 00:00:00תשלום בגין העתקת מסמכים מרשומות רפואיות בהתאם לבקשות מבתי משפט ובתי דין רבניים ,08/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2001.pdfפירוט בנוגע לאחראי תשלום בגין העתקת מסמכים מרשומה רפואית בהתאם לבקשות מבתי משפט ובתי דין רבניים.2001-01-21 00:00:00נוהל טיפול באשה הרה ,01/2001http://www.health.gov.il/hozer/TP01_2001.pdf2001-01-21 00:00:00טיפול מונע R.S.V ליילודים שנולדו פגים ,12/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2001.pdfהנחיות לגבי טיפול מונע r.s.v. ליילודים שנולדו פגים, אוכלוסיית היעד והסדרי התחשבנות.2001-01-17 00:00:00הכרה במכונים לרפואת שינה ,07/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2001.pdfהכרה במכונים לרפואת שינה, כוח אדם שנדרש ותפקידיו, ציוד שנדרש ונוהל פענוח הבדיקה ומתן התשובה.2001-01-14 00:00:00בדיקות עגבת ושליחת דוגמאות למרכז ארצי ,02/2001http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_2001.pdfנהלי בדיקות החשודים בהדבקות בעגבת. חוזר המחלקה למעבדות מספר 2/2001 מחליף חוזר 1/98 מיום 19/01/19982001-01-14 00:00:00הנחיות לחיטוי ועיקור במוסדות רפואיים ,05/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2001.pdf חוזר זה מעדכן חוזר המנהל הכללי מס' 03/1999, חוזר המנהל הכללי מס' 16/19992001-01-11 00:00:00קריאת כונן פיזיותרפיה ,06/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2001.pdfנוהל קריאת הכונן לרבות הנחיות לגבי מקרים המצריכים את קריאת הכונן בפיזיותרפיה ומקרים שאינם מצריכים. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 1995\162001-01-11 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ-1.1.2001 ,01/2001http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2001.pdf2001-01-11 00:00:00הערכות לקראת קיום בחירות לראש הממשלה ביום ג' 06.02.2001 במסגרת בתי חולים ,04/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2001.pdfמידע והנחיות לקראת קיום בחירות לראשות הממשלה בבתי החולים, זכות ההצבעה, סידור הקלפיות וכולי. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מס' 24/1996, חוזר מס' 49/1996, 13/19992001-01-08 00:00:00בקרת איכות על משתלים בישראל ,03/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2001.pdfהודעה על הפעלת פרוייקט על בקרת איכות על השתלות אברים בארץ2001-01-08 00:00:00הנחיות ניקוי, חיטוי ועיקור מיכשור ציוד לאנדוסקופיה גסטרואנטרולוגית ,01/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2001.pdfהנחיות לסיוע ברענון תמיסות ממלאי שעת חירום מתוצרת "טבע מדיקל". 2001-01-03 00:00:00ריבוי מקרי קדחת צהובה בגינאה ,02/2001http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2001.pdf2001-01-03 00:00:00נוהל בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית ,SF51001/5http://www.health.gov.il/hozer/MHB_SF51001_5.pdfהנחיות כיצד לשנע ולהעביר דגימות אבחנתיות ודגימותהמכילות חומר ביולוגי זיהומי ומחוללי מחלות בין אתרים שונים. מחליף גרסה: SF01001/3 ונספח -5ג ב"מדריך לנוהלי בטיחות במעבדות ביורפואיות" 2001-01-01 00:00:00נוהל הפעלה למעבדות של מרכזים ארציים ,QA05002/1http://www.health.gov.il/hozer/MHB_QA05002_1.pdfהנוהל נועד לשמש כמדריך כללי לתפעול המרכזים הארציים.2001-01-01 00:00:00תורנויות רופאים ,62/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr62_2000.pdfהודעה לגבי תורנויות רופאים: יש להימנע מפיצול משמרות התורנויות והסיבה לכך. סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 38/20002000-12-28 00:00:00עדכון רשימת מחלות מחייבות הודעה ,61/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr61_2000.pdfרשימה מלאה בנוגע למחלות המדבקות המחייבות הודעה.2000-12-18 00:00:00מוהלים ,60/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr60_2000.pdfהודעה על ביטול החובה כי רק מוהלים מוסמכים מטעם הודעה הבין מוסדית יהיו רשאים לצבע בית מילה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 04/19992000-12-07 00:00:00לידות בית ,14/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk14_2000.pdf2000-11-13 00:00:00חיבור לעירוי זרם גבוה (HIGH FLOW) ,59/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr59_2000.pdfהנחיות בנוגע לחיבור לעירוי זרם גבוה (HIGH FLOW)2000-11-07 00:00:00שירות מעבדתי ארצי לאיבחון מחלות פורפיריה ,58/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr58_2000.pdfציון פרטים על מעבדה ארצית האחראית לאיבחון מחלות פורפיריה חוזר מס' 4/99 מיום: 13.1.992000-11-07 00:00:00ניתוח מעקף כלי דם כליליים ללא שימוש במכונת לב-ריאה ,55/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr55_2000.pdfתעריף של ניתוח מעקף לי דם כליליים ללא שימוש במכונת לב-ריאות2000-11-06 00:00:00נתיחת גופות במכון לרפואה משפטית במקרה של מוות מסיבה ,לא טבעית" ,56/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr56_2000.pdfהנחיות לביצוע נתיחת גופות במכון לרפואה משפטית במקרה של מוות מסיבה "לא טבעית"-פירוט מה זה כולל סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 69/19972000-11-06 00:00:00גסטרופלסטיקה לפרוסקופית לטיפול בהשמת יתר חולנית - תעריף ,57/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr57_2000.pdfתעריפים של גסטרופלסטיקה לפרוסקופית לטיפול בהשמנת יתר חולנית2000-11-06 00:00:00קדחת השקע האפריקני (Rift Valley Fever) ,53/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr53_2000.pdfהסבר מפורט על קדחת השקע האפריקני מחולל המחלה ואפידמיולוגיה, המצב בארץ, יכולת האבחון ומניעת המחלה2000-11-05 00:00:00טיפול בתרופות ציטוטוקסיות - הנחיות ,54/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr54_2000.pdfהנחיות בקביעת אמצעי הגנה מינימליים על העובד וסביבתו בכל הנוגע לטיפול בחומרים ציטוטוקסיים2000-11-05 00:00:00מינויים ,13/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2000.pdf2000-10-31 00:00:00"מגן השר למתנדבים מצטיינים" ,12/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2000.pdf2000-10-26 00:00:00KETAMINE ,51/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr51_2000.pdfהגדרת קטמין כסם פסיכוטרופי וציון החובות החלות לגביו חוזר מס' 51/2000 מיום: 25.10.20002000-10-25 00:00:00מחלת השפעת - מניעה ופיקוח ,52/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr52_2000.pdfהאמצעים למניעה ופיקוח שפעת. קבוצות היעד בסיכון. מינון התרופות וסוגים. עדכון תרכיב החיסון2000-10-25 00:00:00התפרצות אבולה באוגנדה ,48/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr48_2000.pdfהתפרצות אבולה באוגנדה, הסימנים הקליניים, דרכי ההעברה, טיפול והסיכון ליבוא המחלה לישראל2000-10-22 00:00:00סימול נפגעים בארוע הפרות סדר - סיבת כניסה ,49/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2000.pdfהנחיות לגבי סימול נפגעים בארועי הפרות סדר בתחומי המדינה המטופחים במוסדות האישפוז2000-10-22 00:00:00פינוי פסולת מסוכנת ממוסדות רפואיים ,50/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2000.pdfהוראות בנושא פינוי פסולת מסוכנת ממוסדות רפואיים סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 34/19982000-10-22 00:00:00סימול מידע רפואי-קידוד אבחנות ופעולות-נוהל עבודה ,29/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2000.pdfנהלי סימול רפואי, קידוד אבחנות ופעולות-נוהלי עבודה, חלוקת תפקידים ואחריות. 2000-10-03 00:00:00מיון והפניית משתמשים לרעה או מכורים לחומרים פסיכואקטיביים הסובלים מהפרעה או מחלת נפש ,60.001http://www.health.gov.il/hozer/mtl_60-001.pdfמיון והפניית משתמשים לרעה או מכורים לחומרים פסיכואקטיביים הסובלים מהפרעה או מחלת נפש2000-10-01 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ-1.10.2000 ,11/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2000.pdf2000-09-27 00:00:00RIBAVIRIN בקדחת הנילוס המערבי ,46/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2000.pdfהנחיות אודות הטיפול RIBAVIRIN, כנגד נגיף הנילוס המערבי, באיזה תנאים יש להשתמש בו כטיפול סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 44/20002000-09-25 00:00:00ניקוי פירות וירקות ,45/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr45_2000.pdfהמלצות של שרות המזון הארצי לגבי אופן ניקוי פירות וירקות לפני אכילה ורשימת חומרים מסייעים שמאושרים לכך2000-09-21 00:00:00קדחת הנילוס המערבי - West Nile Fever ,44/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr44_2000.pdfחוזר מס' 28/2001 ממשיך חוזר זה הסבר מפורט על קדחת מערב הנילוס: מחולל המחלה ואפידמיולוגיה, המצב בארץ, יכולת האבחון ומניעת המחלה2000-09-19 00:00:00בדיקת כושר ראיה לנהגים ,43/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr43_2000.pdfחוזר מס' 23/2001 מעדכן חוזר זה הנחיות מקצועיות לנושא כושר ראיה לנהגים, מי שמורשה לביצוע הבדיקה לנהגים, כדצי תתצבע הבדיקה ומילוי טופס הבדיקה2000-09-13 00:00:00מיגון ואבטחת בתי מרקחת ,42/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr42_2000.pdfהתייחסות ואפיון אמצעי המיגון הרלוונטים לבתי מרקחת: מערכת אזעקה, דלתות, חלונות/סורגים, כספת2000-09-11 00:00:00ניהול ספר פטירות ,41/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr41_2000.pdfהנחיות לניהול ספר פטירות בבתי החולים סימויכין: חוזר מינהל רפואה מס' 23/19982000-09-06 00:00:00חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקים ,40/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2000.pdfהנחיות מפורטות לחיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים. קבוצות בסיכון גבוה. התוויוות נגד, אזהרות ותופעות לוואי2000-09-06 00:00:00נוהל עבודה - מחלקה/ יחידה/ שירות תזונה ודיאטה בבתי חולים כללייםhttp://www.health.gov.il/hozer/tz_hospitals.pdfנוהל עבודה - מחלקה/ יחידה/ שירות תזונה ודיאטה בבתי חולים כלליים2000-09-01 00:00:00התפרצות מחלה מנינגוקוקאלית באתיופיה ,39/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr39_2000.pdfדיווח על התפרצות המחלה מנידוקוקאלית באתיופיה, פירוט אודותיה והנחיות בנוגע לכך2000-08-30 00:00:00הנחיות לטיפול תרופתי בחולי אלצהיימר ,36/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr36_2000.pdfהנחיות לטיפול תרופתי בחולי אלצהיימר לאור הרחבת מסגרת הזכאות לקבלת תרופות המיועדות לטיפול בחולי אלצהיימר סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 03/20002000-08-17 00:00:00הוספת שירות אמבולטורי לתעריפון משרד הבריאות - יצירת נצור ורידי-עורקי עם משתל מלאכותי ,37/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr37_2000.pdfעדכון קוד ICD-9-CM ל]עולה המפורטת בחוזר שבסימוכין סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 59/19992000-08-17 00:00:00העסקת רופאים לאחר תורנות ,38/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr38_2000.pdfאין להעסיק רופאים לאחר תורנות, באחריות מנהלי המחלקות2000-08-15 00:00:00הנחיות לביצוע בדיקות רנטגן לנשים בגיל הפוריות ובהריון ,33/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr33_2000.pdfהנחיות לביצוע בדיקות רנטגן לנשים בגיל הפוריות ובהריון, התייחסות להפלה מוקדמת סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 51/19962000-08-14 00:00:00זהירות במתן מרשמים לריטלין ופמולין ,34/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2000.pdfהפסקת שווק פיטון וזהירות במתם מרשמים לריטלין, ניתו וסילרט בעקבות כך2000-08-14 00:00:00חובות הרשות הפלשתינית לבתי-חולים בישראל ,35/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr35_2000.pdfהסבר על התחשבנות בין הרשות הפלסטינאית לישראל, וכן נהלי טיפול בפלסתינים בבתי חולים בירשאל2000-08-13 00:00:00כולירה ,32/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr32_2000.pdfרענון הנחיות הנוגעות לכולירה המחלקה לאפידמיולוגיה 34/00 מיום 19/07/20002000-08-10 00:00:00תעריף אישפוז לטיפול בחולים בלוקמיה - ביטול ,31/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2000.pdfהשוואת תעריף אישפוז טיפול בחולי לוקמיה לתעריף אישפוז "רגיל" סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 05/20002000-08-09 00:00:00מידע אודות ילדים שנמסרו לאימוץ ,30/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2000.pdfאיסור על מסירת מידע אודות ילדים שנמסרו לאימוץ, וכן הדרכים החוקיות לגילוי ומסירת פרטים אודות ילד מאומץ2000-08-09 00:00:00הסדרי התחשבנות בגין הרחבת סל השירותים ,26/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr26_2000.pdfעדכון פירוט הנחיות לגבי הגדרות והסדרי התחשבנות לגבי השירותים שהוספו ו/או עודכנו בסל2000-08-08 00:00:00הוספת שירות אמבולטורי לתעריפון משרד הבריאות - חיסון סביל נגד דלקת כבד נגיפית ,24/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2000.pdfפרטי שירות אמבולטורי-חיסון סביל סגולי נגד דלקת כבד נגיפית: הזרקה תוך שרירית ותוך ורידית2000-08-06 00:00:00הזרקת סיליקון לצרכים קוסמטיים ,25/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr25_2000.pdfאישור לשימוש בתכשיר סיליקון בלבד, לצרכים קוסמטיים ורק לאחר חתימת המטופל על טופס הסכמה מדעת לאחר קבלת הסבר 54/962000-08-06 00:00:00חוות דעת של רופאים עובדי המדינה נגד המדינה ,27/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2000.pdfאיסור על רופאים עובדי מדינה לתת חוות דעת נגד המדינה אלא במקרים חריגי מאושרים2000-08-06 00:00:00הפניה מוקדמת למכון להתפתחות הילד של ילדים בעלי סיכון ללקויים התפתחותיים ,28/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2000.pdfהמלצה להפנייה מוקדמת למכון להתפתחות הילד של ילדים בעלי סיכון לליקוים התפתחותיים2000-08-06 00:00:00קסנוטרנספלנטציה - Xenotransplantation ,08/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk08_2000.pdf2000-08-02 00:00:00מניעת פלצת ביילוד וביולדות לאחר חשיפה ,21/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2000.pdfהנחיות בעניין ניעת פלצת בילוד וביולדות לאחר חשיפה 33/00 של המחלקה לאפידמיולוגיה מתאריך 12/7/20002000-07-18 00:00:00הפסקות הריון באמצעות (486 – MIFEGYNE (RU ,22/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr22_2000.pdfיידוע נשים שעומדות לעבור הפסקת הריון את הקיום התכשיר, יתרונותיו וחסרונותיו 48/99 2000-07-18 00:00:00ממונה על המכונים לרפואה גרעינית ,19/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2000.pdfמינוי מומחה על המכונים לרפואה גרעינית במסגרת היחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה2000-07-05 00:00:00פתיחת תוכנית אקדמית בסיעוד ,40/2000http://www.health.gov.il/hozer/ND40_00.pdf2000-06-20 00:00:00אנטידוטים לטיפול בהרעלות ,18/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr18_2000.pdfרשימה מעודכנת לאנטידוטים ותרופות בהרעלות עפ"י המכון הארצי למידע בהרעלות2000-06-01 00:00:00אתר מינהל הסיעוד באינטרנט ,39/2000http://www.health.gov.il/hozer/ND39_00.pdf2000-05-30 00:00:00דגימות דם מיילודים לפנילקטגוריה ותת-תריסיות ,17/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2000.pdfנהלי לקיחת דגימת דם לתת-תריסות ולפנילקטנוריה2000-05-28 00:00:00דו"ח על בידוד טפילי Cryptosporidium ו- Giardia ,07/2000http://www.health.gov.il/hozer/MHB07_2000.pdfלאור המידע שהתקבל מארצות שונות בנושא Cryptosporidium ו- Giardia, הנני מבקש את עזרתכם בקבלת מידע על תפוצתם של הטפילים הללו בארץ.2000-05-28 00:00:00בדיקות לקביעת הורות ,16/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr16_2000.pdfהבהרה כיאין לבצע בדיקות הורות לקטין ללא צו מפורש של בית משפט2000-05-15 00:00:00שינויים בתפקידים בכירים בתפקידי סיעוד ,38/2000http://www.health.gov.il/hozer/ND38_00.pdf2000-05-04 00:00:00טקסי יום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התש"ס 2000 ,14/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr14_2000.pdfהנחייה לבתי החולים להערך לטקסי יום הזיכרון, רשימת בתי עלמין בהם נערכם הטקסים הממלכתיים2000-05-03 00:00:00פרוייקט קידום איכות ומצויינות ביחידות המשרד הראשי ,07/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2000.pdf2000-05-03 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות-שנת 2001 ,06/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2000.pdf2000-04-17 00:00:00חיסון יוצאים לחו"ל - עידכון ,12/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2000.pdfעידכון קובץ המלצות לחיסונים לנוסעים לחו"ל-תיקון חוזר קודם 6/20002000-04-12 00:00:00תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט - 1999 ,11/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr11_2000.pdfהנחיות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה-הדרכת עובדים בתחילת דרכם2000-04-11 00:00:00חקירה והודעה על עגבת - עידכון ,09/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr09_2000.pdfמידע אודות חקירה סיווג והודעה על עגבת2000-04-09 00:00:00רעלת קרצייתית (TICK TOXICOSIS) ,10/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2000.pdfמידע אודות קרצייתית (tick toxicosis) לאור מקרה בארץ חוזר מחלה לאפידמיולוגיה מס' 17/00 מתאריך 2/4/20002000-04-09 00:00:00הכינוס ה-12 של האחים והאחיות ,37/2000http://www.health.gov.il/hozer/ND37_00.pdf2000-04-09 00:00:00תנאים להפעלת מכון איזוטופים רפואי (מכון לרפואה גרעינית) ,08/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2000.pdfתנאים והנחיות להפעלת מכון לרפואה גרעינית2000-04-04 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-01/04/2000 ,05/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk05_2000.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מס' 1/992000-04-04 00:00:00הסדרי התחשבנות בגין הרחבת סל השרותים ,07/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr07_2000.pdfפירוט הנחיות לגבי הגדרות והסדרי התחשבנות לגבי השירותים שהוספו ו/או עודכנו בסל חוזה מנכ"ל 3/2000 מתאריך 16.1.20002000-04-02 00:00:00בדיקת אחוז החסימה לקרני UVA - תכשירים נגד שיזוף ,tm_07032000http://www.health.gov.il/hozer/tm_07032000.pdf2000-03-07 00:00:00חיסון יוצאים לחו"ל - עידכון ,06/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2000.pdfעדכון קובץ ההמלצות לחיסונים לנוסעים לחו"ל-שינויים לגבי קדחת צהובה2000-03-06 00:00:00הצגת תעודת זהות לפני ביצוע פעולות רפואיות המחיבות בהסכמה מדעת בכתב ,03/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2000.pdfבמקרה שיש ספר לגבי גיל המבקש לקבל טיפול רפואי, יש לבדוק תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת2000-02-20 00:00:00נוהלי דיגום מים ,WT31002http://www.health.gov.il/hozer/MHB_WT31002.pdf2000-02-07 00:00:00TRASTUZUMAB (HERCEPTIN) - הנחיות ,04/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2000.pdfחוזר מס' 5/2008 ממשיך חוזר זה הנחייות למתן התרופה, המשך הטיפול בה, הפסקתו והסדרי ההתחשבנות בטיפול סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 03/20002000-01-18 00:00:00דו"ח על בידוד חיידקי Steptococcus pneumonia ,05/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2000.pdfתזכורת בעניין מכשור רפואי שסופק ממקורות שעת חרום, בתוספת דגשים ואופן ההחלפה 40/98 2000-01-17 00:00:00דו"ח על בידוד חיידקי Streptococcus pneumoniae ,05/2000http://www.health.gov.il/hozer/MHB05_2000.pdfלאור דיווחים על עליה במספר הבידודים של חיידקי Streptococcus pneumonia, הנני מבקש את עזרתכם באימות המידע.2000-01-17 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2000 ,03/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2000.pdf2000-01-16 00:00:00גביית תשלומים ממשטרת ישראל ,01/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr01_2000.pdfאין לגבות תשלום ממשטרת ישראל בגין לקיחת דגימות דם לשם "בדיקות שכרות" ומתן תעודות רפואיות2000-01-10 00:00:00הפחתת כמות הקרינה ושיפור איכות ההדמיה באמצעות מסכי הגברה שונים ,02/2000http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2000.pdfדחיית מועד גמר ההערכות להפחתת גמות הקרינה ושיפור איכות ההדמיה באצמעות מסכי הגברה 11/982000-01-10 00:00:00הודעות לתקשורת ,02/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk02_2000.pdf2000-01-09 00:00:00הערכות להתמודדות מול מקרי אלימות ,01/2000http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2000.pdf2000-01-04 00:00:00בדיקות להמצאות חיידקי Clostridium difficille בצואה ,04/2000http://www.health.gov.il/hozer/MHB04_2000.pdfלאור הסקר שנערך להמצאות טוקסינים של חיידקי Clostridium difficille בצואה, התברר שאחוז המקרים החיוביים הוא הרבה יותר גבוה כאשר משתמשים בקיטים הבודקים נוכחות של טוקסין A+B, מאשר קיטים הבודקים נוכחות של טוקסין A בלבד.2000-01-04 00:00:00בדיקות מזון במעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות ,02/2000.2http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_2000_2.pdfסימוכין: rcogfdlb00g.doc; גרסה 11 (h) : יום שני 03 ינואר 2000 להלן רצ"ב טבלאות סופיות לבדיקת מזון מוכרות במעבדות מוכרות. טבלאות אלה מבטלות כל טבלה אחרת קודמת. הטבלאות יעודכנו באופן תקופתי ויופצו מחדש לאחר כל עדכון. 2000-01-03 00:00:00פעילות מינהל הסיעוד לשנת 1999 ויעדים מתוכננים לשנת 2000 ,36/2000http://www.health.gov.il/hozer/ND36_00.pdf2000-01-03 00:00:00בדיקות מזון במעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות (בוטל) ,2/2002_2http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_2002_2.pdfטבלאות לבדיקת מזון מוכרות במעבדות מוכרות. סימוכין: HOZER2_2000_2.DOC2000-01-03 00:00:00מניעת זרימה חוזרת - הנחיות למכבסותhttp://www.health.gov.il/hozer/bsv_machbesa.pdfמניעת זרימה חוזרת - הנחיות למכבסות2000-01-01 00:00:00איסור תרומת דם ע"י אנשים ששהו בבריטניה מעל 6 חודשים רצופים בין השנים 1980-1996 ,63/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1999.pdfאיסום תרומת דם ע"י אנשים ששהו בבריטניה מעל 6 חודשים רצופים בין השנים 1980-19961999-12-29 00:00:00בנקי דם במוסדות שונים ,08/1999http://www.health.gov.il/hozer/MHB08_1999.pdfחוזר מינהל הרפואה חוזר 94/95 נהלים להפעלת בנק דם ומתן עירוי דם מיום 26/12/951999-12-29 00:00:00שיטת הבדיקה לדם סמוי ,10/1999http://www.health.gov.il/hozer/MHB10_1999.pdfלאור הריבוי של שיטות הבדיקה המופיעות בשוק, משרד הבריאות ממליץ על דרישות לשיטות בדיקה לגילוי דם סמוי1999-12-16 00:00:00שירותי בדיקה של מעבדת ייחוס לליגיונלה ,03/2000http://www.health.gov.il/hozer/MHB03_2000.pdfמחלת הליגיונלה נמנית על רשימת המחלות המחייבות הודעה במסגרת "תקנות בריאות העם (הודעה על מחלות מידבקות)". על-פי "תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות)" סעיף 65 חובה לדווח על מחלה זו וכן על פי סעיף 66 בתקנות אלה חובה לבצע אישור המחלה במרכז ארצי או במעבדת ייחוס.1999-12-16 00:00:00בדיקות כייל נוגדנים נגד כלבת ,13/1999http://www.health.gov.il/hozer/MHB13_1999.pdfסימוכין: א. חוזר ראש שירותי הבריאות 7/97 בהמשך לחוזר שבסימוכין ניתן לבדוק כיום כייל נוגדנים נגד כלבת תמורת תשלום. את השרות ניתן לקבל בפנייה לדר' דן דוד, המעבדה לכלבת, המכון הוטרינרי, בית דגן. טלפון: 03-968-1555. 1999-12-15 00:00:00תפריטי תשובות לתוצאות בדיקות לניטור HIV ,01/2000http://www.health.gov.il/hozer/MHB01_2000.pdfמטרת החוזר היא האחדת נוסחי התשובות לתוצאות בדיקת נוגדנים ל-HIV.1999-12-13 00:00:00כוננות טראומה ,62/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr62_1999.pdfהנחייה למינוי רופא כונן לנושא טראומה מקרב הרופאים הכוננים בתחום במיון1999-12-07 00:00:00כבילת אסירים ועצירים במוסדות רפואה ,57/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1999.pdfשינוי פרבונאלי ב"פורום הכרעות" המפורט בחוזר בעניין "כבילת אסירים ועצירים במוסדות רפואה" סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 39/19991999-12-07 00:00:00חובת הודעה על מחלות מדבקות - עידכון ,61/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr61_1999.pdfעדכון רשימת המחלות המחייבות הודעה: מיידית,אינדיבידואלית וקולקטיבית 34/98, 51/861999-12-05 00:00:00הוספת שירות אמבולטורי לתעריפון משרד הבריאות ,59/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr59_1999.pdfהוספת ניתוח יצירת נצור ורידי עורקי עם משתל מלאכותי לתעריפין משרד הבריאות1999-11-30 00:00:00טיפול בפסולת ,60/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1999.pdfתוספת לנהלי טיפול בסולת טיפול בפסולת רדיואקטיבית סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 34/1998, מס' 51/19861999-11-30 00:00:00רכש אביזרים, מכשירים רפואיים ומשתלים ,58/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr58_1999.pdfהגדרות,הבהרות ואיסור רכישת מכשירים ואביזרים רפואיים שלא נרשמו ביחידה לאביזרים ומכירים במשרד הבריאות חוזר מנהל הכללי 1/83 מיום 25/2/83 חוזר שרותי אשפוז 136/84 מיום 10/12/84 חוזר שרות רפואה 45/94 מיום 21/7/941999-11-30 00:00:00חופשה לאחר תורנות רופא ,56/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr56_1999.pdfהנחיות בעניין אישור חופשה לאחר תורנות רופא סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 01/1983, חוזרי שרותי אישפוז מס' 136/1984, חוזר שרותי רפואה מס' 45/19941999-11-29 00:00:00אמצעי זהירות במתן תרופות ,64/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr64_1999.pdfהצגת התרופה בפני הרופא במידה וש ספק לגבי המינון יש להתיעץ עם הרופא1999-11-25 00:00:00נוהל רשומת מטופל בעבודה סוציאלית ,55/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr55_1999.pdfחוזר מס' 26/2002 מעדכן חוזר זה נוהל רשומת מטופל בעבודה סוציאלית בגליון החולה לצורך תיעוד מידע פסיכולוציאלי הנוגע למטופל ולמשפחתו ברצף הטיפול1999-11-25 00:00:00אמצעי זהירות במתן תרופות ,54/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1999.pdfהמלצה אמצעי זהירות בעניין מתן תרופות שיש לנקוט במתן תרופה בעלת רעילות גבוהה או שאינה מוכרת לצוות1999-11-25 00:00:00משלוח גזעי BACILLUS CEREUS למעבדות המרכזיות לאפיון יצירת טוקסינים ,RL71019http://www.health.gov.il/hozer/MHB_RL71019.pdfדרישה לבדיקת נוכחות חיידק BACILLUS CEREUS בעת תלונה להרעלות מזון המאופיינות בהקאות. 1999-11-21 00:00:00קדחת כתמים SPOTTES FEVER ,47/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1999.pdf1999-11-21 00:00:00אמות מידה להקצאת תקציבים ("קודים") לאישפוז סיעודי במחוזות ,53/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr53_1999.pdfשלוש אמות מידה להקצאת תקציב לאישפוז סיעודי במחוזות1999-11-15 00:00:00חוק חומרים מסוכנים התשנ"ג 1993 - הוראות ביצוע ,51/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr51_1999.pdfהוראות לביצוע חוק חומרים מסוכנים: תנאים לכל היבטי עיסוק ברעלים, קבלת היתר רעלים1999-11-09 00:00:00תחנות לרפואת ספורט עדכון ההנחיות ,52/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr52_1999.pdfעדכון הנחיות בנוגע לתחנות לרפואת ספורט לאור וועדות שבדקו מקרי פגיעה או מוות 54/97, 23/961999-11-07 00:00:00משלוח גזעים של MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX ,RL710718http://www.health.gov.il/hozer/MHB_RL71018.pdfנהלי פעולה למעבדות המאפיינות הימצאות של חיידקי MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX סימוכין: חוזר מנהל המחלקה למעבדות מה-14.3.991999-11-04 00:00:00הנחיות קליניות לטיפול בנפגעי חבלת ראש קלה וזעזוע מוח ,50/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr50_1999.pdfהנחיות קליניות לטיפול בנפגעי חבלת ראש קלה וזעזוע מח סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 65/19981999-10-25 00:00:00הופעת גזעי שיגלה שאינם ניתנים להצמדה עם הנסיובים הסטנדרטים נגד החיידק ,07/1999http://www.health.gov.il/hozer/MHB07_1999.pdfלאחרונה דווח על גזעים של חיידקי Shigella dysenteria ו- Shigella flexnerii שלא נתנו אגליטינציה עם הנסיובים המסחריים המשווקים בארץ1999-10-25 00:00:00אבחון מעבדתי למחלת הכתמים הים-תיכונית (Mediterranean spotted fever) ,06/1999http://www.health.gov.il/hozer/MHB06_1999.pdfמחלת קדחת הכתמים הים-תיכונית נגרמת ע"י Rickettsia conorii. המחלה מועברת לאדם ע"י עקיצת הכלב החומה המשמשת מאכסן. הריקציה מתרבה בתאי האנדותל המצפים את נימיות הדם. ההתרבות המסיבית מביאה להרס התאים פריצת הנימיות ושטפי דם באזור הנגוע.1999-10-24 00:00:00נוהל לבצוע בדיקות סינון לשחפת בפנימיות ,03/2002http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2002.pdf1999-10-14 00:00:00תקנות רוקחים (אשלגן כלוריד) - שינוי תקנות ,49/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr49_1999.pdfשינוי תקנות רוקחים: סימון תמיסות וביטול הגבלות לריכוז מקסימלי להזקה1999-10-10 00:00:00הפסקת הריון מוקדם באמצעות תכשיר מיפג'ין MIFEGYNE - mifepristone 200 mg, המוכר כ - RU486 ,48/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr48_1999.pdfהנחיות לשימוש בתכשיר מיפג'ין להפסקת הריון מוקדם1999-10-06 00:00:00בדיקות שינה בילדים - הנחיות הפעלה ,46/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1999.pdfהנחיות בעניין הפעלת מעבדת שינה פדיאטרית1999-09-21 00:00:00מגן השר למתנדבים מצטיינים ,21/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk21_1999.pdf1999-09-16 00:00:00הנחיות לשחרור יולדת ויילוד ,43/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr43_1999.pdfהדרכת יולדת בשחרור בנושאים של טיפול בילד ומעקב רפואי1999-09-13 00:00:00רחיצת ידיים של צוותי מוסדות רפואיים ,44/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1999.pdfחוזר מס' 24/2009 מבטל חוזר זה המלצות צוות לשיפור ההענות של צוות מוסדות רפואה לרחיצת ידיים1999-09-13 00:00:00בדיקה פתולוגית של עוברים לאחר הפלה מאוחרת ,45/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr45_1999.pdfהמלצה לביצוע בדיקת פתולוגיה לעובד לאחר הפלה מאוחרת,הבחנה בין שני גילי ו/או משקלי העובר1999-09-13 00:00:00תעריפי אשפוז בבתי חולים לחולי נפש למאושפזים ע"ח משרד הביטחון או צה"ל ,20/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk20_1999.pdf1999-09-06 00:00:00גזים לשימוש ברפואה - למתן באמצעות מערכת הנשימה ,19/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk19_1999.pdf1999-08-26 00:00:00נהלי בנק קרניות ,41/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr41_1999.pdfהנחיות להפעלות בנק קרניות: הגדרה, אירגון,הכנה,עיבוד,איחסון,רישום,שימוש,הפצה ויבוא1999-08-23 00:00:00תקנות הרופאים (מתן מרשם) - תיקון ,42/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr42_1999.pdfתיקון תקנות הרופאים (מתן מרשם): גיל ומין ומתן חד פעמי, תוקף עד שנה1999-08-23 00:00:00הוריות קליניות לטיפול בחמצן בעל-לחץ (HYPERBARIC OXYGEN THERAPY) ,37/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1999.pdfהוריות קליניות לטיפול בחמצן בעל-לחץ HYPERBARIC OXYGEN THERAPY-מקרים דחופים ואלקטיביים 32/861999-08-23 00:00:00כבילת אסירים ועצירים במוסדות רפואה ,39/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr39_1999.pdfהנחיות בעניים כבלת אסירים ועצירים במוסדות רפואה בעקבות וטיפול במקרי מחלוקת סימוכין: מינהל האגף לבטחון מיום 25.4.991999-08-23 00:00:00נוהל לעדכון רשימת תוספי מזון ,001-07http://www.health.gov.il/hozer/food001-07.pdf1999-08-23 00:00:00בדיקת סיווג רקמות לקביעת הורות - הנחיות ,38/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr38_1999.pdfבוטל והוחלף ע"י חוזר מנהל רפואה מס' 38/20101999-08-23 00:00:00אלרגיה ל"לטקס" ,40/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr40_1999.pdfהסבר והנחיות בעניים רגישות ללטקס: ביטוי קליני, קבוצות בסיכון, איבחון ומניעה1999-08-23 00:00:00הפעלת שירותי עבודה סוציאלית בבתי החולים ,35/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr35_1999.pdfכללים להפעלת שירותי העבודה הסוציאלית בבתי החולים1999-08-22 00:00:00מתן חיסונים ליוצאים לחו"ל - עדכון ,36/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1999.pdfרשימת חיסונים מומלצים/ נדרשים ליוצאים לחו"ל- YELLOW FEVER ו- MENIGOCOCCAL עפ"י ארגון הבריאות העולמי 8/99 של המחלקה לאפידמיולוגיה1999-08-22 00:00:00נוהל בדיקת דגימות רקמה או תאים ,34/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1999.pdfתיקון נוהל המפרט את ביצוע רצף הפעולות הנדרש מרגע לקיחת רקמה, כולל תאים לציטולוגיה ועד להתחלת הטיפול סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 06/1997, מס' 20/19991999-08-22 00:00:00בדיקות בהריון אצל נשים הנוטלות תרופות אנטי אפילפטיות, אנטיסרטניות או מוטגניות ,33/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr33_1999.pdfבדיקות בהריון אצל נשים שהן או בני זוגן נוטלים רוות אנטי אפילפטיות, אנטיססרטניות או מוטגניות1999-08-19 00:00:00התפרצות של TICKBORNE ENCEPHALITIS ברוסיה ,32/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1999.pdfהסבר על התפרצות של TICKEBORNE ENCEPHALITIS ברוסיה, אבחון,טיפול,מניעה והערכות בישראל חוזר 26/99 של המחלקה לאפידמיולוגיה 1999-08-18 00:00:00פניה דחופה לבית משפט לצורך מינוי אפוטרופוס על גוף או לצורך אישור פעולה רפואית ,31/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1999.pdfפניה דחופה לבית משפט לצורך מינוי אפוטרופוס על גוף או לצורך אישור פעולה רפואית שאינה במצב חירום רפואי1999-08-18 00:00:00מגפת דלקת עוצבה ברומניה ,30/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1999.pdf1999-08-11 00:00:00אלימות נגד עובדים במערכת הבריאות ,28/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1999.pdf1999-08-03 00:00:00העברת מידע לקופות החולים ,29/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1999.pdf1999-08-03 00:00:00הוראות לעיקור אביזרים ומכשירים רפואיים הארכת תקופת הערכות ,16/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk16_1999.pdf1999-08-01 00:00:00תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשנ"ט 1999 ,15/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk15_1999.pdf1999-07-27 00:00:00רענון נוהל אישור אבחנה לפי פקודת בריאות העם- פרזיטולוגיה ,05/1999http://www.health.gov.il/hozer/MHB05_1999.pdfלפי התוספת השניה של פקודת בריאות העם, יש לאשר במרכזים הארציים אבחנות של מחלות המופיעות ברשימת המחלות המחייבות דיווח.1999-07-26 00:00:00נוהל לביצוע מבחן בבני-אדם לבדיקת חומר גלם/תמרוק באשר לאפשרות של גרימת גירוי בעור רגיל ((Irritation Test ,tm_19071999http://www.health.gov.il/hozer/tm_19071999.pdf1999-07-18 00:00:00נוהל לביצוע מבחן בבני אדם לבדיקת חומר גלם/תמרוק באשר לאפשרות של גרימת גירוי בעור רגיש ,tm_18071999http://www.health.gov.il/hozer/tm_18071999.pdf1999-07-18 00:00:00שינויים בפקודת הרוקחים ,11/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk11_1999.pdf1999-07-11 00:00:00איסור מתן הורמון גדילה בטיפול בזיקנה ,26/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr26_1999.pdfאיסור על מתן הורמון גדילה לטיפול בזיקנה1999-06-28 00:00:00מחלת השפעת - מניעה ופיקוח ,25/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1999.pdfחוזר מנהל המחלקה לאפידמיולוגיה בנדון מחלת השפעה - מניעה ופיקוח חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 98 מתאריך 10/6/1999 של המחלקה לאפידמיולוגיה1999-06-20 00:00:00תקנות בריאות העם מכשירים רפואיים מיוחדים התשנ"ד-1994 ,12/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk12_1999.pdf1999-06-09 00:00:00חוברת מידע למועמדים להשתלת כליה ,24/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr24_1999.pdfחוברת מידע למועמדים להשתלת כליה1999-06-08 00:00:00שינויים שנהלי רישום תמרוקים ,13/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1999.pdf1999-06-01 00:00:00שרות מעבדתי ארצי למחלות אינטרסטיציאליות של הריאה ,22/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr22_1999.pdfהכרה במעבדה שבמכון למחלות ריאה ואלרגיה במרכז הרפואי ת"א כשרות מעבדתי ארצי לאבחון מחלות אינטרסטיציאליות של הריאה 1999-05-24 00:00:00נטילת דגימת דם לשם "בדיקת שכרות" ,23/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1999.pdfחוזר מס' 40/2009 מעדכן חוזר זה/ נוהל נטילת דוגמת דם לשם בדיקת שכרות חוזר זה ממשיך חוזר שרותי אשפוז 66/1983 מיום 2/9/1983, 82/1985 מיום 14/8/1985, 57/1986 מיום 25/5/19861999-05-24 00:00:00לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,10/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1999.pdf1999-05-11 00:00:00מתן רשיון תמרוקים פלוני ,TM_2http://www.health.gov.il/hozer/TM_2.pdf1999-05-01 00:00:00תכשירים נגד כינמת – דרישות להוכחת יעילות ,REG_05/1999http://www.health.gov.il/hozer/REG05_1999.pdf1999-05-01 00:00:00מתן רשיון תמרוקים פלוני - נספחים 1,3,4 ,TM_2_134http://www.health.gov.il/hozer/TM_2_134.pdf1999-05-01 00:00:00 מתן רשיון תמרוקים פלוני - נספח 2א ,TM_2Ahttp://www.health.gov.il/hozer/TM_2A.pdf1999-05-01 00:00:00מתן רשיון תמרוקים פלוני - נספח 2ב ,TM_2Bhttp://www.health.gov.il/hozer/TM_2B.pdf1999-05-01 00:00:00מתן רשיון תמרוקים פלוני - נספח 2ג ,TM_2Chttp://www.health.gov.il/hozer/TM_2C.pdf1999-05-01 00:00:00מתן רשיון תמרוקים פלוני - נספח 2ד ,TM_2Dhttp://www.health.gov.il/hozer/TM_2D.pdf1999-05-01 00:00:00מתן רשיון תמרוקים פלוני - נספח 2ה ,TM_2Ehttp://www.health.gov.il/hozer/TM_2E.pdf1999-05-01 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,21/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1999.pdfפירוט מחירי מנות דם ומרכיביו המסופקים ע"י מד"א החל מ-1/3/1999 חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 15/19981999-04-28 00:00:00פרופ' משה רוח-מינוי כיו"ר המועצה הלאומית לטראומה ,09/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1999.pdf1999-04-19 00:00:00נוהל בדיקות דגימות רקמה או תאים ,20/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1999.pdfתיקון נוהל המפרט את ביצוע רצף הפעולות הנדרש מרגע לקיחת רקמה, כולל תאים לציטולוגיה ועד להתחלת הטיפול 1999-04-14 00:00:00השגחה וטיפול לאחר הרדמה - הנחיות ,19/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1999.pdfהשגחה ניטור סימנים מיוחדים שחרור מסגרת לטיפול והשגחה על חולה לאחר הרדמה, וכן תנאים בסיסיים להפעלת יחידה לטיפול לאחר הרדמה1999-04-12 00:00:00חובת מסירת מידע ליולדת בזמן אישפוז ,17/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1999.pdfתוספת לחוזר בדבר חובת מסירת מידע ליולדת בזמן אישפוז -דף מידע לטיפול בילוד חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 57/19971999-04-12 00:00:00תנאי רישום לעולים בעל היתר זמני לעסוק בסיעוד ,34/1999http://www.health.gov.il/hozer/ND34_99.pdf1999-04-11 00:00:00דגימת ילודים לפנילקטקנוריה ותת-תרסיות ,16/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1999.pdf1999-04-11 00:00:00ביצוע פיום הקנה בגוויות של נפטרים ,15/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1999.pdfביצוע פיום קנה וכל נתיחה אחרת לצורך תירגול בגוויות מותנה בהסכמה מראש של משפחת הנפטר1999-03-29 00:00:00הערכות לקראת קיום בחירות לכנסת ה-15 ולראש הממשלה במסגרת בתי החולים ,13/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr13_1999.pdfחוזר מס' 4/2001 מעדכן חוזר זה מידע והנחיות לקראת קיום הבחירות בבתי החולים חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 24/1996; 49/19961999-03-28 00:00:00המלצות לנוסעים לחו"ל - עידכון ,14/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1999.pdfעידכון קובץ ההמלצות לחיסונים לנוסעים לחו"ל וכן תוספת דפי מידע רלוונטי1999-03-28 00:00:00נוהל חידוש רישוי למוסדות משולבים לטיפול במשתמשים בסמיםhttp://www.health.gov.il/hozer/Inst_28031999.pdfנוהל חידוש רישוי למוסדות משולבים לטיפול במשתמשים בסמים1999-03-28 00:00:00שינוי טופס "בקשה לאישור הפסקת הריון" ,11/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1999.pdfשינוי בטופס "בקשה לאישור הפסקת הריון" ושיטת המעבר לטופס החדש1999-03-21 00:00:00הנחיות לתגמול בית חולים ע"י קופות החולים בגין הרחבת סל שירותי בריאות ,12/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1999.pdfהנחיות לתגמול בתי החולים ע"י קופות החולים בגין הרחבת סל שרותי הבריאות חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 12/1998; חוזר המנהל הכללי 7/99 מיום 9/3/991999-03-21 00:00:00התפרצות מחלת הליגיונרים בתערוכת הפרחים בהולנד ,10/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr10_1999.pdfהעברת מידע אודות התפרצות מחלת הליגיונרים ואפשרות לתחלואה בארץ1999-03-18 00:00:00מר עמיר שלמה-עוזר מקצועי בכיר ,08/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1999.pdf1999-03-15 00:00:00בצוע בדיקות ל- Mycobacterium tuberculosis ,02/1999http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_1999.pdfלאור העליה במספר חולי השחפת בעולם ובארץ , והשינויים הטכנולוגיים בבדיקות שחפת, שנכנסו בשנים האחרונות , ברצוננו להביא לידיעתכם את המלצתנו לתפעול נכון של המעבדות הפועלות בנושא זה.1999-03-14 00:00:00טקסי יום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשנ"ח 1999 ,09/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr09_1999.pdfהנחייה לבתי החולים להערך לטקסי יום הזכרון, רשימת בתי עלמין בהם נערכם הטקסים הממלכתיים 1999-03-11 00:00:00הרחבת סל שירותי הבריאות ,07/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk07_1999.pdf1999-03-09 00:00:00לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרתיות ,33/1999http://www.health.gov.il/hozer/ND33_99.pdf1999-03-07 00:00:00הנחיות למניעת דלקת כבד A -עידכון ,08/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr08_1999.pdfהנחיות למניעת דלקת כבד A, השימוש בתרכיבי Harvix לחיסוני שגרה 1999-03-01 00:00:00הגנה על פרטויות רוכשי תרופות-מאגרי מידע בבתי מרקחת ,06/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk06_1999.pdf1999-02-28 00:00:00נוהל לבדיקת טפילים בצואה ,01/1999http://www.health.gov.il/hozer/MHB01_1999.pdfממצאים טפיליים יכולים להמצא למעשה בכל הפרשות הגוף, נוזליו ורקמותיו. בדיקת צואה לטפילים הנה הבדיקה השכיחה ביותר מבין הבדיקות לטפילים הנערכות במעבדות הקליניות.1999-02-25 00:00:00לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרתיות ,05/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk05_1999.pdf1999-02-23 00:00:00הפסקת השימוש בתרופה מסוליד - MESULID ,07/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr07_1999.pdfהנחייה להפסקה מיידית של השימוש בתרופה מסוליד בשל תופעות לוואי קשות וקשר נסיבתי למקרי מוות1999-02-22 00:00:00נוהלי משלוח דגימות דם ודווח פרטים דמוגרפים של נבדקים למרכז הארצי לאימות בדיקות איידס ,11/1999http://www.health.gov.il/hozer/MHB11_1999.pdfלכל דגימת דם הנשלחת למרכז הארצי לאימות בדיקות אידס יש לצרף את הטופס הסטנדרטי שסופק למרכזים, יש להפקיד למלא את כל הפרטים בטופס כולל הפרטים הדמוגרפיים 1999-02-15 00:00:00הוראות לעיקור אביזרים ומכשירים רפואיים ,03/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk03_1999.pdf1999-02-07 00:00:00הסדרי בחירה-הפנייה לבי"ח ,04/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1999.pdf1999-02-07 00:00:00צילום וידאו בחדרי טראומה ,05/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr05_1999.pdfכללים המאפשרים צילום וידאו בחדרי טראומה ואופן השימוש בחומר שצולם 1999-02-02 00:00:00גבולות עשייה של מטפלות במערך האשפוז הבהרה ,32/1999http://www.health.gov.il/hozer/ND32_99.pdf1999-01-25 00:00:00הספקת תרכיב BGC ישירות לבתי חולים ,01/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr01_1999.pdfעלות תרכיבי חיסון BCG לחיסון ילודים ממוצא אתיופי תחול על הנהלת שרותי בריאות הציבור. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 10/1982; 86/1984 1999-01-24 00:00:00פעילות מנהל הסיעוד לשנת 1999 ויעדים מתוכננים לשנת 2000 ,31http://www.health.gov.il/hozer/ND31_99.pdf1999-01-24 00:00:00אחריות משמרת ביחידות מיוחדות ,30/1999http://www.health.gov.il/hozer/ND30_99.pdf1999-01-20 00:00:00מוהלים מוסמכים ,04/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr04_1999.pdfתזכורת לגבי כך שרק מוהלים מוסמכים יורשו לפעול בתחום בית החולים או המרפאה המורשית. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 16/1996 1999-01-13 00:00:00בריאות הסביבה בבתי חולים - הנחיות ונוהל פיקוח ובקרה ,02/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr02_1999.pdfהנחיות בריאות הסביבה בבתי החולים, פיקוח ובקרה פנימיים וחיצוניים 10/82, 86/841999-01-12 00:00:00שינויים בשיגרת החיסונים בשנת 1999 ,03/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr03_1999.pdfחוזר מס' 5/2001 מעדכן חוזר זה שינויים בשיגרת החיסונים: הכנסת HAV ודחף שלישי בחיסון נגד דיפטריה1999-01-12 00:00:00רופאים במלכוד-שימור האמון בעידן של התנגשות אינטרסים ,02/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk02_1999.pdf1999-01-12 00:00:00ניהול טיפול תרופתי , נוסח מעודכן בחוזר 53 ,29/1999http://www.health.gov.il/hozer/ND29_99.pdf1999-01-10 00:00:00כוח אדם סיעודי ביחידות טיפול נמרץ פגים ויילודים ,28/1999http://www.health.gov.il/hozer/ND28_99.pdf1999-01-10 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-1.1.99 ,01/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk01_1999.pdf1999-01-06 00:00:00תקנות הסמים המסוכנים(בתי חולים) התש"ס-1999 ,22/1999http://www.health.gov.il/hozer/mk22_1999.pdf1999-01-01 00:00:00נוהל לביטול רישום תכשיר רפואי ,13http://www.health.gov.il/hozer/DR_13.pdf1999-01-01 00:00:00התחשבנות בין קופות חולים בשעת חירום ,06/1999http://www.health.gov.il/hozer/mr06_1999.pdfהתעריפים המירביים בשעת חירום הינם בהתאם לצו יציבות המחירים במצרים ובשרותים. חוזר זה ממשיך חוזר המנהל הכללי מס' 9/1998 מיום 2/6/1998 1998-12-27 00:00:00דווח על חולים הלוקים במחלת האיידס או על נשאי HIV המטופלים באמצעות מעכבי פרוטיאזה ,74/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr74_1998.pdfהנחיה לדווח על חולי איידס או נשאי HIV מהמטופלים באמצעות מעכבי פרוטיאזה בשל עדכון תקנות1998-12-03 00:00:00תורנת רופא במחלקה לרפואה דחופה ("חדר מיון") ,73/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr73_1998.pdfסימוכין חוזר מס' 25/93 53/961998-12-02 00:00:00בדיקות ל- E. coli במעבדות המרכזיות, בירושלים ,09/1998http://www.health.gov.il/hozer/MHB09_1998.pdfבמעבדות המרכזיות קיים שירות לאפיון זנים של חיידקי E. coli פתוגנים. במסגרת זו נערכת טיפיזציה סרולוגית וכן אפיון לפי פאגים ויצירת טוקסינים של חיידקים אלה. בשנים האחרונות מתרבים הדיווחים על מעורבות חיידקים אלו בגרימת מחלות קשות.1998-11-22 00:00:00שריפה בבית חולים ,72/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr72_1998.pdf1998-11-19 00:00:00התקשרויות עם חברות מסחריות ,15/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk15_1998.pdf1998-11-16 00:00:00מניעת כלבת-הנחיות לרופא המטפל ,71/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr71_1998.pdfסימוכין מוזר מס' 81/97 19/981998-11-12 00:00:00תדרוך לרישם הודעות פטירה ,70/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr70_1998.pdf1998-11-08 00:00:00סקר מאושפזים הזקוקים לטיפול רפואי מגבר ,69/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr69_1998.pdf1998-11-05 00:00:00נוהל סגירת מוסד משולב לגמילה מסמיםhttp://www.health.gov.il/hozer/Inst_01111998.pdfנוהל סגירת מוסד משולב לגמילה מסמים1998-11-01 00:00:00נוהל ברור ודיווח על חשד לדלקת כבד נגיפית לאחר קבלת עירוי דם או מוצריו ,68/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr68_1998.pdf1998-10-28 00:00:00הנחיות לשימוש בטרמומטר מינימום ,8/1998http://www.health.gov.il/hozer/MHB08_1998.pdf1998-10-19 00:00:00תרומות ממטופלים במוסד רפואי - הנחיות ,67/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr67_1998.pdfהנחיות בדבר תרומת ממטופלים במוסד רפואי1998-10-15 00:00:00פרסום מחקרים/ סיכומים / פרסומים ,13/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1998.pdf1998-10-14 00:00:00הנחיות קליניות לטיפול בנפגעי חבלת ראש קלה וזעזוע מח ,65/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr65_1998.pdfהנחיות קליניות לטיפול בנפגעי חבלת ראש קלה וזעזע מח1998-10-13 00:00:00התחשבנות בין משרד הבטחון לקופות החולים עבור שרותים רפואיים לאנשי צבא ששוחררו מבתי חולים בשעת חרום ,62/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr62_1998.pdfהנחיות בעניין התחשבנות בין משרד הבטחון לקופות חולים עבור שרותים רפואיים לאני צבא ששוחררי מתי חולים בשעת חירום1998-10-01 00:00:00מחלת השפעת - מניעה (RIMANTADINE - תרופה חדשה למניעת שפעת) ,63/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1998.pdfהסבר על- RIMANTADINE-תרופה חדשה למניעת שפעת, ע"פ חוזר המחלקה לאפידמיולוגיה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 47/19981998-10-01 00:00:00נוהל להגבלה פיסית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי ,64/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr64_1998.pdfחוזר מס' 15/2009 מבטל חוזר זה הנחיות בדבר ביצוע הגבלה פיסית של מטופל לשם מתן הטיפול הרפואי במקרה הצורך1998-10-01 00:00:00חובת הודעה על נהגים חולים המסוכנים לעצמם ולזולתם ,61/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr61_1998.pdf1998-09-16 00:00:00הצגת פרסומים ועבודות מדעיות בכנסים מדעיים ,07/1998http://www.health.gov.il/hozer/MHB07_1998.pdfהנחיות לגבי פרסום עבודות של עובדי מעבדות בריאות הציבור בכתבי עת מדעיים או הצגתן בכנסים מדעיים1998-09-15 00:00:00מכרזים רפואיים לטיפול בתינוקות בסיכון מוגבר ל"מוות עריסה" (SIDS) ,60/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1998.pdfסימוכין חוזר מס' 58/951998-09-15 00:00:00מגן השר למתנדבים מצטיינים ,12/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk12_1998.pdf1998-09-01 00:00:00תסמונת הגמילה מסמים ביילוד ,59/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr59_1998.pdfעדכון לחוזר המפרט על תסמונת גמילה מסמים בקרה יילודים, דרכי הגילוי, טיפול תרופתי כולל מעקב, תומך וסוציאלי1998-08-31 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-01/09/1998 ,11/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk11_1998.pdf1998-08-30 00:00:00מניעת דלקת כבד A-עידכון ,58/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr58_1998.pdf1998-08-30 00:00:00קווים מנחים לטיפול בהפרעות לסדר הציבורי ואלימות במחלקה לרפואה דחופה ("חדר - מיון") בבית חולים ,57/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1998.pdfקווים מנחים לטיפול בהפרעות לבדר הציבורי ואלימות במחקלה לרפואה דחופה כפישנקבעו ע"י מנהל האגף לבטחון במשרד הבריאות1998-08-26 00:00:00תעריף "צינתורי לב טיפוליים" ,56/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr56_1998.pdf1998-08-24 00:00:00גיוס מועמדים לבתי הספר לסיעוד ,27/1998http://www.health.gov.il/hozer/ND27_98.pdf1998-08-23 00:00:00תפקיד סימנים אולטרה סונוגרפיים בקביעת הסיכון לתסמונת כרומוזומלית ,55/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr55_1998.pdfתפקיד סימנים אולטרה סונוגרפיים בקביעת הסיכון לתסמונת כרומוזומלית. החוזר עוסק בנושא של בדיקות סקר בזמן ההריון לאבחון מומים בעובר.1998-08-23 00:00:00פלוניטרזפם (היפנדרום, רוהיפנול)-שינוי סטטוס חוקי ,54/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1998.pdf1998-08-18 00:00:00הנחיות לשימוש בביצים במוסדות האשפוז ,53/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr53_1998.pdf1998-08-11 00:00:00כולירה ,51/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr51_1998.pdf1998-08-10 00:00:00השתלות איברים מן החי - עידכון נוהל ,10/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1998.pdf1998-07-20 00:00:00איסור הפנייה לאשפוז במוסד רפואי שתעודת רישומו הוגבלה לתקופה של 3 חודשים ומטה ,52/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr52_1998.pdfהנחיות אשר מבטיחות כי לא יופנה חולה לאישפוז ממושך למוסד רפואי אשר תעודת אישומו הוגבלה לתקופה של שלושה חודשים או פחות1998-07-13 00:00:00רישום המלצות לטיפול תרופתי באותיות דפוס לטיניות ,50/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr50_1998.pdf1998-07-06 00:00:00העלאת ההשתתפות הכספית ברכישת מכשירי שמיעה למבוגרים ,49/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr49_1998.pdfסימוכין חוזר מס' 80/971998-07-05 00:00:00דימום יולדת לאחר לידה - השגחה ,48/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr48_1998.pdfהשגחה ניטור סימנים מעקב אחר דימום הנחיות מחייבות להשגחה על היולדת מייד לאחר הלידה חוזר זה ממשיך חוזר מספר 41/1987 שרותי אשפוז מיום 25/4/87 1998-06-29 00:00:00מחלת השפעת - מניעה ופיקוח ,47/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1998.pdfחוזר מנהל המחלקה לאפידמיולוגיה בנדון מחלת השפעת-מניעה ופיקוח חוזר 18/98 מתאריך 15.6.1998 של המחלקה לאפידמיולוגיה1998-06-28 00:00:00תחנות מוכרות לביצוע בדיקות רפואיות לספורטאים ,39/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr39_1998.pdfחוזר מס' 14/2001 מבטל חוזר זה אישור מנכ"ל משרד הבריאות למתן תרופות לחלל האפידורלי ע"י אחיות מוסמכות סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 54/1997, 23/1996, 02/19981998-06-24 00:00:00מניעת בקטרמיה במכשירי דיאליזה מסוג 3 COBE CENTRY SYSTEM ,44/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1998.pdfהנחיות למניעת בקטמיה במכשירי דיאליזה מסוג דיווח למשטרה על תושב זר שהגיע לקבל טיפול בבית חולים 1998-06-24 00:00:00מסירת מידע על תושבים זרים המגיעים לבית חולים ,46/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1998.pdfהעובדה שאדם אינו תושב ופנה לחדר מיון אינה מהווה עליה לדיווח או פניה למשטרה, ואסור לפי חוק זוכיות החולה1998-06-24 00:00:00VIAGRA (SILDENAFIL CITRATE( ,42/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr42_1998.pdfמידע ממקורות שונים לאור השימוש הנרחב בויאגרה1998-06-22 00:00:00יבוא שיווק והתקנה של ציוד רנטגן רפואי ,43/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr43_1998.pdfהנחיות בענין שיווק והתקנה של ציוד רנטגן רפואי:יבוא,שירות והתקנה,העברת ציוד רנטגן וציוד ישן סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 78/19961998-06-22 00:00:00מיכשור רפואי שסופק ממקורות שעת חרום ,40/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr40_1998.pdfהבהרה לגבי הטיפול במיכשור רפואי שסופק ממקורות שעת חרום ואופן החלפתו סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 10/19971998-06-14 00:00:00תעריפים מירביים לשירותים מרפאתיים - התחשבנות בין קופות החולים ,09/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1998.pdf1998-06-02 00:00:00מתן תרופות לחלל האפידורלי על ידי אחיות מוסמכות ,00/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr27may_1998.pdf1998-05-27 00:00:00נוהל ביצוע בדיקות בהתאם לדרישות הרופא המטפל או מזמין הבדיקה ,3/1998http://www.health.gov.il/hozer/MHB03_1998.pdf1998-05-24 00:00:00הפסקות הריון בגין חשש לפגיעה בעובר ,37/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1998.pdfרשימת חומרים בעלי סיכון לנזק פוטנציאלי בעובר,פירוט הסיכון ורמת הסיכון: דרכי תקשורת ליועץ טרטולוגי סימוכין: חוזר המנהל הכללי מס' 23/1993 מיום 14/11/19931998-05-18 00:00:00בקרת איכות בבנקי דם הבודקים HBs Ag ול-HCVab ,36/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1998.pdfהנחיות לבקרת איכות בבנקי גם הבודרים HBS AG ו-ל-HCVAB1998-05-17 00:00:00חיסונים ליוצאים לחו"ל ,35/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr35_1998.pdfרשימת חיסונים מומלצים/נדרשים ליוצאים לחו"ל-yellow ferver ו-menigococcal עפ"י ארגון הבריאות העולמי1998-05-17 00:00:00תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) התשנ"ז 1997 ,34/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdfתקנות בנוגע לטיפול בפסולת במוסדות אפואיים: קבורה,איחסון,העברה,אריזה ושינוע: תקנות בריאות העם ורשימת אתרים מאושרים סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 87/1988, 52/19951998-05-17 00:00:00הגבלת מספר העוברים המוחזרים לרחם במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית ,33/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr33_1998.pdfהמלצה להגבלת המספר המירבי של עוברים המוחזרים לרחם ב-IVF לשלושה לכל היותר: נייר עמדה בנושא החזרת עוברים למספר גבוה יותר1998-05-13 00:00:00מערך ההתמחויות וההשתלמויות המוכרות ,26/1998http://www.health.gov.il/hozer/ND26_98.pdf1998-05-12 00:00:00חומרים לחיטוי מתקנים רפואיים ,08/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1998.pdf1998-05-12 00:00:00עדכון תעריפי לטיפול בחולי שחפת ומגעיהם ,07/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk07_1998.pdf1998-05-12 00:00:00מצעי מזון (מריה) המשמשים לגידול חומר המיועד לשימוש באדם מוצרים שהופקו מן החי או מכילים רכיבים שהופקו מהחי - חובת רישום ,32/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1998.pdfכללי חוזר המנכ"ל בנוגע לאמ"ר חלים גם על מדיה המשמשת לגידול חומר המיועד לשימוש באדם, כמו-כן, מצורפים הנהלים הרלוונטיים.1998-05-07 00:00:00דיווח על אשפוזים למשרד הבריאות, תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח - 1998 ,31/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1998.pdfדיווח על אשפוזים למשרד הבריאות, תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח - 1998 1998-05-05 00:00:00בטיחות בעבודה בחומרים המכילים דם ,30/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1998.pdfבטיחות בעבודה בחומרים המכילים דם1998-04-26 00:00:00חוק זכויות החולה - הגדרת "מטפל" ,29/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1998.pdfפירוט מקצועות המוגדרים כ"מטפל" בהתאם לחוק זכויות החולה1998-04-21 00:00:00מחיר מירבי בעד "צינתורי לב טיפוליים" ,28/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1998.pdfמחיר מירבי בעד "צינתורי לב טיפוליים" והגדרת "צינתורי לב טיפוליים" ע"פ רשימת אבחנות חוזר זה ממשיך חוזר שרותי אשפוז 41/1993 מיום 27/5/93 וחוזר המנהל הכללי 4/1998 מיום 31/3/19981998-04-20 00:00:00טקסי יום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשנ"ח 1998 ,27/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr27_1998.pdfהנחייה לבתי החולים להערך לטקסי יום הזכרון, רשימת בתי עלמין בהם נערכם הטקסים הממלכתיים1998-04-19 00:00:00התוכנית להשתלת כליה מוצלבת מהחי ע"ש ד"ר שמואלי ז"ל - הבהרה ,06/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk06_1998.pdf1998-04-07 00:00:00פנקס מעקב הריון ,26/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr26_1998.pdfהנחיה לניהול רישום מעקב אחר אישה הרבה על גבי פנקס אישה הרה, כמצורף לחוזר1998-04-06 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ-01/04/1998 ,00/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr06apr_1998.pdf1998-04-06 00:00:00תעריף מענק אישפוז היולדת ותעריף מענק אישפוז הפג - עדכון ,25/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1998.pdfשינוי בתעריף מענק אישפוז היולדת והילוד ותעריף מענק אישפוז הפג1998-04-05 00:00:00נוהל אישור תכשיר רפואי ע"פ תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) התשמ"ו - 1986 במוסד רפואי ציבורי ,13/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr13_1998.pdfחוזר מס' 30/2002 ממשיך חוזר זה נוהל אישור לתרופות חיוניות שאינן רשומות מסיבות שונות - תקנה 29, נספחים רלוונטיים1998-04-05 00:00:00חובת הודעה על פטירות וארועים מיוחדים ,23/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1998.pdfפירוט מקרי פטירות וארועים מיוחדים המחייבים הודעה למשרד הבריאות, וכן אופן מסירת ההודעה1998-03-31 00:00:00רשימת חוזרי המינהל לשנת 1997 ,24/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr24_1998.pdfרשימת חוזרי מינהל לשנת 19971998-03-31 00:00:00"מורשי חתימה" לביתארסון ,31/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr31mar_1998.pdf1998-03-31 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-01/04/1998 ,04/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1998.pdf1998-03-31 00:00:00שכר סטאז'רים לרפואה - עולים ,22/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr22_1998.pdfשכר הסטאז'רים לרפואה עולים זהה לשכר סטאז'רים לרפואה דרגה 1 דירוג רופאים1998-03-22 00:00:00הנחיות להפעלת "חדרי לידה" ,21/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1998.pdfהמלצה לכללים לטיפול ביולדות ובילוד ב"חדרי לידה" ולקבוע תנאי בסיס להפעלת "חדר - לידה" מבחינת המבנה, הצוות המטפל והמיכשור הנחוץ1998-03-16 00:00:00נוהל ספירת חומרי ספיגה, פריטים חדים ומכשירים בחדרי ניתוח ,20/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1998.pdfחוזר מס' 36/2010 מעדכן חוזר זה נוהל ספיגה של אביזרים ומכשירים בחדרי ניתוח:אחריות וסמכות,הנחיות כלליות,אופן הספירה,פעולות במקרה של אי התאמה,רישום ודיווח1998-03-15 00:00:00אבחון מוקדם של האישה בגיל הפוריות הנושאת HIV ונהטיפול בה ,04/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr04_1998.pdfהנחיות לנקיטת פעולות לגבי נשים פוריות המשתייכות לקבוצת סיכון לנשאות ב-HIV, לצורך מתן תרופות להפחתת הסיכון להעברת הנגיף לילוד1998-03-15 00:00:00מניעת מחלת הכלבת - תיקון ,19/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1998.pdfתוספת לנוהל המפרט אופן החיסון הפעיל נגד כלבת מסוג HDCV - התייחסות לפגיעה שאינה ע"י חית בר או בע"ח חולה בכלבת / שהראה סימני כלבת חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 81/1997 1998-03-11 00:00:00הנחיות להפניית חולים קשישים לאשפוז שיקומי ,18/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr18_1998.pdfאישפוז חולים הזקוקים לטיפול שיקומי במוסדות המיועדים לאישפוז סיעודי אסור. יש להפנותם לטיפול שיקומי בלבד.1998-03-09 00:00:00רישום בפנקס בעובדים הסוציאליים ,17/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1998.pdfחוזר מס' 49/2004 ממשיך חוזר זה קיים חוק עובדים סוציאלים. בחוק מוגדר מי מורשה לעסוק במקצוע ואת חובתו להירשם בפנקס העובדים. אין להעסיק אדם שאינו רשום בפנקס. 1998-03-01 00:00:00שינוי מבנה משרד הבריאות המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות ,03/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk03_1998.pdf1998-03-01 00:00:00השתתפות בדמי נסיעה לפועלים מוגבלים במסגרת "המשקם" ,16/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1998.pdfהעלאה בהשתתפות בדמי נסיעה לפועלים מוגבלים בעקבות העלאה במחיר הנסיעה בתחבורה ציבורית חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 68/19961998-02-22 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,15/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1998.pdfפירוט מחירי מנות דם ומרכיביו המסופקים ע"י דמ"א סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 34/19971998-02-22 00:00:00שמירת רשומות רפואיות ,CL11005http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL11005.pdf1998-02-22 00:00:00הודעה לתורם דם שנמצא נגוע במחלה מדבקת ,14/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1998.pdfכל תורם יאשר בדיקת דם. חובת הודעה על מחלה מדבקת לאזרח - מנהל בנק הדם. במקרה איידס - הודעה בע"פ. לאיש צבא - רופא צבאי. במקרה של איידס - בע"פ באמצעות מקרפ"ר 38/96,56/971998-02-18 00:00:00נוהל חשבונות ודיווח לתשלום עבור גילוי HIVhttp://www.health.gov.il/hozer/bz749_1.pdfנוהל חשבונות ודיווח לתשלום עבור גילוי HIV1998-02-17 00:00:00התוכנית להשתלת כליה מוצלבת מהחי ע"ש ד"ר ד. שמואלי ז"ל ,02/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk02_1998.pdf1998-02-17 00:00:00תרופות חדשות בסל שירותי הבריאות ,12/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1998.pdfפירוט התרופות החדשות שנרשמו בסל שרותי הבריאות ופורסמו בתקנות 1998-02-16 00:00:00שלחית גזעי שילגה למרכז ארצי ,2/1998http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_1998.pdfנהלי שליחת גזעי שיגלה סימוכין חוזר מס' doc98_21998-02-16 00:00:00חובת הדרכה בנוהלי עירוי דם ,09/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr09_1998.pdfחוזר מס' 51/2001 ממשיך חוזר זה חובה לקיים הדרכה לכל רופא עם כניסתו לעבודה בבית החולים בנושא עירוי דם1998-02-15 00:00:00שיחרור חולים בערבי שבת וחג ,10/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr10_1998.pdfהמלצה לשחרר מאושפזים בערבי שבת וחג בשעות הבוקר והכנה מוקדמת לכך1998-02-15 00:00:00הפחתת כמות הקרינה ושיפור איכות ההדמיה בהמצעות מסכי הגברה שונים ,11/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1998.pdfלאחר 1/1/2000 יחול איסור על ביצוע הדמיה באמצעות קרני רנטגן ללא מסכים וסרטים מסוג "אדמות נדירות" או קסטות דיגיטליות. חוזר זה ממשיך חוזר אשפוז מתאריך 23/6/1993 1998-02-15 00:00:00מנות דם המכילות פירידוסטיגמין ,08/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr08_1998.pdfחלק ממנות הדם ומרכיבי הדם יותרמו מאנשים המקבלים כדורי פירידוסטיגמין. הן יסומנו. הנחיות לגבי מתן ואי-מתן המנות.1998-02-09 00:00:00איסור רקיחה של תכשירים רפואיים להרזיה ,07/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr07_1998.pdfאיסור על כל הכנה רוקחית המכילה חומר אנורקטי הפועל באופן מרכזי, פרט למקרים חריגים.1998-02-08 00:00:00הערכות למחלת השפעת ,06/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr06_1998.pdfלאור היארעות זן H3N2 שאינו מכוסה בחיסון השפעת, יש להיערך למניעה וטיפול באוכלוסיות הסיכון למניעה והקלה בתחלואות השפעת חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 51/19971998-01-29 00:00:00בדיקת מנות דם ל-HTLV1 ,05/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr05_1998.pdfכל מנות הדם ייבדקו ל-1-HTLV. מנות חיוביות יסומנו ויאסרו לשימוש. אין להשתמש במנות שלא נבדקו סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 61/1994, 63/19941998-01-28 00:00:00אחריותו של הרופא הכונן ,01/1998http://www.health.gov.il/hozer/mk01_1998.pdf1998-01-21 00:00:00תחנות מוכרות לביצוע בדיקות רפואיות לספורטאים ,02/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr02_1998.pdfחוזר מס' 14/2001 מבטל חוזר זה פירוט תחנות מוכרות לביצוע בדיקות רפואיות לספורטאים חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 54/1997 וחוזר מנהל רפואה מספר 23/1997 1998-01-13 00:00:00חוק זכויות החולה ,24/1998http://www.health.gov.il/hozer/ND24_98.pdf1998-01-07 00:00:00מיון אחיות מעשיות לקראת השלמה לסמכות ,23/1998http://www.health.gov.il/hozer/ND23_98.pdf1998-01-05 00:00:00פטור מתשלום עבור העברת מסמכים רפואיים וחוות דעת לשרות הבטחון הכללי ,01/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr01_1998.pdfפטור מתשלום עבור העברת מסמכים רפואיים וחוות דעת רפואית לשרות הביטחון הכללי חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 52/1996 וחוזר מנהל מספר 66/19961998-01-01 00:00:00הוראות ניהול הכספים בבתי החולים הכלליים במעמד "מפעלים עיסקיים" בשנת 1998http://www.health.gov.il/hozer/hashavutOld1.pdf1997-12-30 00:00:00הודעה למשטרה ובדיקת גופות במכון לרפואה משפטית במקרים של מוות מסיבה לא טבעית ,69/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr69_1997.pdfפירוט סיבות מוות המהוות,לכאורה,סיבת מוות "בלתי טבעי" המחייב הודעה למשטרה ובמידת הצורך העברת הגופה למכון לרפואה משפטית1997-12-25 00:00:00בריחת מטופלים המאושפזים בצו אשפוז במערכת בריאות הנפש ,00/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr15dec_1997.pdf1997-12-14 00:00:00בריחת מטופלים המאושפזים בצו אשפוז, במערכת בריאות הנפשhttp://www.health.gov.il/hozer/mtl_14121997.pdfבריחת מטופלים המאושפזים בצו אשפוז, במערכת בריאות הנפש1997-12-14 00:00:00הפריה חוץ גופית ע"י הזרעת ספרמטידים ,78/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr78_1997.pdfהפריה חוץ גופית ע"י הזרעת ספרמטידים1997-11-30 00:00:00כרזה לבדיקות שד בממוגרפיה ,77/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr77_1997.pdf1997-11-30 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ-1.12.97 ,15/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk15_1997.pdf1997-11-27 00:00:00תשלום עבור המשתחררים מבית החולים לאחר חופשת שישי שבת ולאחר חופשת ערב חג וחג ,74/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr74_1997.pdfחיוב קופות החולים בגין אשפוז חולה המשתחרר לאחר חופשת סופ"ש או חג לא יתבצע אם החולה יצא לחופשה וחזר על מנת להשתחרר מאשפוז סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 87/19791997-11-23 00:00:00נוהל בנק עור ,76/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr76_1997.pdf1997-11-23 00:00:00הנחיות למניעת שחפת בעולים חדשים אשר באים מארצות בהן שכיחות השחפת גבוהה ,08/1997http://www.health.gov.il/hozer/bz08_1997.pdf1997-11-20 00:00:00רשיון בר תוקף במקצועות הבריאות כתנאי להעסקה ,75/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr75_1997.pdf1997-11-20 00:00:00קדחת כתמים-SPOTTED FEVER ,72/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr72_1997.pdf1997-11-19 00:00:00תסמונת הגמילה מסמים ביילוד ,73/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr73_1997.pdf1997-11-19 00:00:00דרישות יחודיות ליבוא דם מלא ומרכיביו ,65/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr65_1997.pdfהנחיות בדבר יבוא דם מלא ומרכיביו-אישור ינתן רק במצב חירום,כאשר אגף הרוקחות יאשר סופית את בטיחות ויעילות המוצר סימוכין חוזר מס' 9/961997-11-10 00:00:00מסירת שמות חולים במודיעין בי"ח ,71/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr71_1997.pdfהנחיות למסירת מידע אודות מאושפז במסגרת שמירה על סודיות רפואית המוזכרת ב"חוק זכויות החולה"1997-11-06 00:00:00רישום, דווח ומעקב על הנצלת והשתלת אברים ,70/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr70_1997.pdf1997-11-02 00:00:00הנחיות לתכנון מוסדות חינוך בתחומי בריאות הסביבהhttp://www.health.gov.il/hozer/BSV_01-11-1997.pdfהנחיות לתכנון מוסדות חינוך בתחומי בריאות הסביבה1997-11-01 00:00:00נוהל פינוי בית חולים בעת שריפה - הבהרה ,67/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr67_1997.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 47/19971997-10-29 00:00:00איסור סחר באברים להשתלה ,68/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr68_1997.pdfסימוכין חוזר מס' 2/971997-10-29 00:00:00מנהל האגף למקצועות הבריאות ,14/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk14_1997.pdf1997-10-19 00:00:00טפסי הסכמה מדעת ,13/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1997.pdf1997-10-05 00:00:00המלצות למניעת מלריה בקרב הנוסעים לחו"ל ,63/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1997.pdfהמלצות למניעת מלריה בקרה הנוסעים לחו"ל-עפ"י המחלקה לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות1997-09-29 00:00:00כולירה ,62/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr62_1997.pdfהנחיות לגילוי,דיווח,מניעה,פיקוח למקרי כולירה:הנחיות לחיטוי מים,ירקות:טיפול בהפרשות במקרה של חשד לכולירה1997-09-29 00:00:00מתן זריקת Anti D לנשים הרות בעלות סוג דם RH שלילי ,61/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr61_1997.pdfאחריות,אופן התניות ומינון מתן זריקות ANTI D סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 04/19971997-09-23 00:00:00נהלים בפסיכיאטריה ,53/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr53_1997.pdfהחלפת נהלים 01 ו-02 בחוזר 40/96 וכן עמוד מס 4 בנוהל מספר 015 סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 40/19961997-09-23 00:00:00מעבדות ציטוגנטיות מאושרות לביצוע אבחנות טרום לידתיות ,59/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr59_1997.pdfרשימת מעבדות ציטוגנטיות מאושרות לביצוע אבחנות טרום ליידתיות בהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 31/19941997-09-22 00:00:00הנחיות למניעת טעויות בהשתלת מסתמי לב ,60/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1997.pdfהנחיות למניעת טעויות בהשתלות מסתמי לב: אחסון בנפרד וזיהוי ל המנתח האחראי והאחות הרחוצה1997-09-22 00:00:00רגישות לאטרופין ,48/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr48_1997.pdfהודעה על הימצאות תחליפי אטרופין לרגישים1997-09-21 00:00:00שאלון לתורמי דם ,56/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr56_1997.pdfנוסח אחיד לשאלון לתורמי הדם בישראל-על בסיס המלצות רשויות הבריאות בארה"ב1997-09-16 00:00:00חובת מסירת מידע ליולדת בזמן אישפוז ,57/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1997.pdfחובת הצוות המטפל ליידע את ההורים הרפואיים הניתנים ליילוד במהלך אשפוזו,וכן הנחייה לגבי מקרים חריגים1997-09-16 00:00:00תחנות לרפואת ספורט ,54/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1997.pdfחוזר מס' 14/2001 מבטל חוזר זה נוהל אישוא והכרה בתחנה לרפואת ספורט: תקנות הספורט(בדיקות רפואיות), התשנ"ז-1997 סימוכין חוזר מס' 23/961997-09-07 00:00:00ביטול מבחן רישום לסיעוד בשפה האנגלית ,22/1997http://www.health.gov.il/hozer/ND22_97.pdf1997-08-05 00:00:00דרכי זיהוי של מטפל ועובד במוסד רפואי ,10/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1997.pdf1997-08-05 00:00:00הנחיות מקצועיות - ניהול טיפול תרופתי ,20/1997http://www.health.gov.il/hozer/ND20_97.pdf1997-07-30 00:00:00הנחיות מקצועיות - קליטת אחות ביחידת טיפול ,21/1997http://www.health.gov.il/hozer/ND21_97.pdf1997-07-30 00:00:00תעריפי אישפוז - תאונות דרכים ,09/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1997.pdf1997-07-27 00:00:00מחלת שפעת - מניעה ופיקוח ,51/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr51_1997.pdfהפנייה לחוזר מנהל המחלקה לאפידמיולוגיה,העוסק בהנחיות למניעה ופיקוח בנוגע למחלת הפשעת לחורף 97/98 סימוכין חוזר מס' 19/971997-07-25 00:00:00אישור משרד הבריאות לשלטונות ההגירה האמריקאיים לצורך היתרי עבודה לרופאים משתלמים באה"ב ,52/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr52_1997.pdfמדיניות משרד הבריאות להתמחות במדינות חוץ: טופס אישור משרד הבריאות בעניין הצורך בהתמחות במקצוע סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 10/19901997-07-22 00:00:00פרוצדורות כירורגיות בלפרוסקופיה ,08/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1997.pdf1997-07-21 00:00:00נוהל פינוי בית חולים בעת שריפה ,47/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1997.pdfנהלים המתייחסים לפינוי בתי חולים בעת שריפה 1997-07-13 00:00:00תעודות רפואיות למשטרה ,46/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1997.pdfהודעה על אי גביית תשלום עבור מתן תעודה רפואית למשטרה,לקטין ולנפגע אלימות במשפחה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 115/19851997-07-11 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,34/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1997.pdfפירוט מחירי מנות דם ומרכיביו המסופקים ע"י מד"א. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מס' 22/19961997-07-05 00:00:00כולירה ,45/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr45_1997.pdfהפנייה לחוזר המעדכן הנחיות לטיפול במקרי כולירה סימוכין חוזר מס' 13/96, 16/961997-07-01 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ- 1.7.97 ,05/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk05_1997.pdf1997-06-30 00:00:00בדיקות גופניות בתחום צנעת הפרט ,44/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1997.pdfהפנייה לחוזר בעניין בדיקות בתחום צנעת הפרט משנת 94 1997-06-23 00:00:00רישום אמ"ר של ערכות זיהוי ל-HIV INFECTION ,06/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk06_1997.pdf1997-06-18 00:00:00ניהול תקציב בתי חולים על "בסיס הצבירות" - הכרה בבתי החולים הממשלתיים כ"מפעילים עסקיים" על פי חוק יסודות התקציבhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavutOld3.pdf1997-06-15 00:00:00תנאים להפעלת מכוני ממוגרפיה - תוספת ,43/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr43_1997.pdfהוספת הצטרות למערך המעקב כתנאי מחייב להרשאה להפעלת מכוני ממוגרפיה סימוכין: חוזר שירותי אשפוז מס' 07/19921997-06-10 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,33/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr33_1997.pdfעדכון השתתפות בשכר עובדי משק"ם סימוכין חוזר מס' 22/961997-06-05 00:00:00המכביה ה-15 - טיפול רפואי בספורטאים ובמלוויהם ,39/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr39_1997.pdf1997-06-01 00:00:00זיהומים פולשניים הנגרמים ע"י חיידקי VIBRIO ,3/1997http://www.health.gov.il/hozer/MHB03_1997.pdf1997-05-27 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,37/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1997.pdfעדכון השתתפות בשכר עובדי משק"ם סימוכין חוזר מס' 33/971997-05-20 00:00:00יחידה / מחלקה לרפואה דחופה - שינוי שם ,36/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1997.pdfשינוי שמו של חדר המיון ליחידה'מחלקה לרפואה דחופה1997-05-20 00:00:00תקנות בריאות העם (הודעה על פטירה ורישומה) התש"מ - 1980 ,35/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr35_1997.pdfהודעה למי יש להעביר הודעות על פטירות לבעל תפקיד באגף לאבטחת איכות סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס 24/19971997-05-18 00:00:00העלאת ההשתתפות הכספית של הקופה ברכישת מכשירי שמיעה מ-33% ל-50% ,32/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1997.pdf1997-05-06 00:00:00הנחיות לשימוש בביצים במוסדות האישפוז ,31/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1997.pdf1997-05-06 00:00:00טקסי יום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשנ"ז- 1997 ,30/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1997.pdf1997-04-29 00:00:00חיוב בתשלום בגין העברת מסמכים רפואיים ,29/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1997.pdfיש לחייב בתשלום כל גורם בגין העברת מסמכים רפואיים או צילומי הדמיה. חוזר זה מבטל כל חוזר מנהל רפואה קודם בנושא. 1997-04-16 00:00:00חוק הסכמים לנסיעת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד) התשנ"ו - 1996- הנחיות רפואיות הנדרשות לצורך קבלת אישור הועדה ,27/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr27_1997.pdfהנחיות לבדיקות רפואיות שעל בני הזוג והמועמדת להיות אם נושאת לבצע. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 36/1996 ו- 67/19961997-04-15 00:00:00רשומה סיעודית (רפורט/קרדקס) - נוהל שמירה ותיוק ,28/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1997.pdfהרשומה הסיעודית היומית מהווה חלק אינטגרלי מהרשומה הרפואית של המטופל חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 27/19951997-04-15 00:00:00שיתוף פעולה עם מוסדות רפואיים ביוגוסלביה ,26/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr26_1997.pdfרשימת מוסדות הרפואה ביוגסלביה המעוניינים ליצור קשר עם בתי החולים בישראל 1997-04-14 00:00:00איסור שימוש בבקבוקי תמיסות לחימום ,25/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1997.pdfאיסור לשימוש בקבוקי תמיסות מחוממים כאמצעי לחימום ישיר של חולים חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 61/1996 ו- 95/1985.1997-04-13 00:00:00הכשרת כח אדם סיעודי בתחום טיפול נמרץ משולב ,17/1997http://www.health.gov.il/hozer/ND17_97.pdf1997-04-01 00:00:00הנחיות למימוש התכנית הלאומית למיגור מחלת השחפת ,03/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk03_1997.pdf1997-03-30 00:00:00תקנות בריאות העם (הודעהעל פטירה רשומה) התש"מ - 1980 ,24/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr24_1997.pdfחובת ההודעה על פטירה ורשימה בהתאם לתקנות בריאות העם חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 86/1997 ו - 47/1987 וחוזר מנכ"ל מספר 1/1997.1997-03-26 00:00:00סקר פצעי לחץ - ארצי ,23/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1997.pdfהודעה על ביצוע סקר פצעי לחץ ארצי 1997-03-23 00:00:00נהלים והנחיות לטיפול בגמילה מהירה מסמים תוך הרדמה כללית ,22/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr22_1997.pdfהגדרת כוח אדם סיעודי לביצוע הפעולה ואחריות האחות הנחיות מעודכנות לגמילה מהירה מסמים תוך הרדמה כללית. חוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 77/19961997-03-16 00:00:00שירותי בריאות לנפגעי תאונות חסרי ביטוח ,19/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1997.pdfזכויותיהם של נפגעים בתאונות דרכים אשר הינם מחוסרי ביטוח. 1997-03-12 00:00:00חיוב כספי עבור העברת מטופל מבית חולים אחד למשנהו ,21/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1997.pdfחוזר מס' 39/2009 מבטל חוזר זה עדכון נהלי החיוב הכספי עבור העברת מטופל בין בתי חולים שונים. 1997-03-12 00:00:00אספת דוגמאות של תרופות ,20/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1997.pdfהאיסור על מתן תרופות הניתנים לרופאים ע"י סוכני חברות התרופות (דוגמיות) למטופלים. 1997-03-11 00:00:00פקודת התעבורה , נוסח חדש, התשכ"א 1961 ,04/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1997.pdf1997-03-05 00:00:00חובת הודעה על ארוע חייב דווח ,01/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk01_1997.pdf1997-02-24 00:00:00אפיון חידקי ליסטריה ,1/1997http://www.health.gov.il/hozer/MHB01_1997.pdfנהלי שליחת דגימות חיידקי ליסטריה למרכז הארצי לליסטריה.1997-02-20 00:00:00תעוד בדיקת אולטראסאונד בתיק הרפואי של נשים העוברות פעולה תוך רחמית הקשורה להריון - ביטול הנחיה ,17/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1997.pdfביטול ההנחיה לתעוד בדיקת אולטראסאונד לנשים העוברות פעולה תוך רחמית עקב הקושי ביישום ההנחיה. חוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 79/19961997-02-18 00:00:00הורמון גדילה ,15/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1997.pdfמקרה נוסף שבו התקבל אישור להשתמש בהורמון גדילה והפרוצדורה לקבלת האישור לשימוש בו סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 46/19961997-02-18 00:00:00טיפול בנפגעי חום וקור - הצעה לנוהל טיפול ,18/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr18_1997.pdf1997-02-18 00:00:00טיפול בנפגעי חום וקור - הצעה לנהל טיפול ,16/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1997.pdfחוזר מס' 21/2008 ממשיך חוזר זה הצעה מפורטת הכוללת תרשים לטיפול בנפגעי חום/קור שהוצעה ע"י קרפ"ר1997-02-18 00:00:00שינוי בחיסון השגרתי נגד המופילוס אינפלואנצה B ,14/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1997.pdfתדריך מפורט של התרכיב act-HIB ולוח חיסונים שגרתיים לשנת 1997 1997-02-13 00:00:00מאפייני מכונים לרפואה גרעינית ,12/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1997.pdfפניה אל מנהלי בתי חולים ומכונים לרפןאה גרעינית בבקשה למילוי סקר על מאפייני המכונים. 1997-02-09 00:00:00מתן תרופות שלא בהתאם לתנאי הרישום ,13/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr13_1997.pdfהבהרה לכך שאין לחרוג מתנאי הרישום לגבי דרך מתן תכשיר רפואי. 1997-02-09 00:00:00נוהל מסירת תוצאות בדיקה ללשכות הבריאות ,RL72001http://www.health.gov.il/hozer/MHB_RL72001.pdfרשימת הממצאים החיוביים שעליהם נדרשים מנהלי מעבדות מיקרוביולוגיות לדווח לרופא המחוז/ הנפה.1997-02-06 00:00:00תשלום מענק אשפוז ליולדת ולילוד ,11/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1997.pdf1997-02-04 00:00:00ניהול תקציב בתי חולים על "בסיס הצבירות" - הכרה בבתי החולים הממשלתיים כ"מפעילים עסקיים" על פי חוק יסודות התקציבhttp://www.health.gov.il/hozer/hashavutOld2.pdf1997-02-02 00:00:00אבחנת מחלת שריטת החתול (CAT SCRACH DISEASE) וזיהומים אחרים הנגרמים ע"י חיידק הברטולה ,2/1997http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_1997.pdfנהלי הפניית מטופלים לרופאים בשטחי ההתמחות השונים.1997-02-01 00:00:00מיכשור רפואי שסופק ממקורות שע"ח - ריענון הנחיה ,10/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr10_1997.pdfבקשה לשמירה על תקינות מכשור רפואי המיועד לשעת חירום. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 51/1995 1997-01-30 00:00:00שמירת סודיות בדיקות מעבדה ,09/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr09_1997.pdfבקשה להקפדה על שמירת סודיות בדיקות מעבדה. 1997-01-21 00:00:00שחרור חולים בשבתות ובחגים ,08/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr08_1997.pdfהזכרת נוהל שחרור חולים בשבתות ובחגים. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מס' 16/1988. 1997-01-21 00:00:00רשימת חוזרי המינהל לשנת 1996 ,07/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr07_1997.pdfרשימה ובה כל החוזרים משנת 1996. 1997-01-20 00:00:00נוהל בדיקת דגימות רקמה או תאים ,06/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr06_1997.pdfביצוע רצף פעולות הנדרש מרגע לקיחת דגימת רקמה כולל תאים לציטולוגיה ועד להתחלת טיפול והאחראים על שלבי הטיפול השונים. 1997-01-13 00:00:00תרכיב נגד דלקת כבד A ,05/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr05_1997.pdfתרכיב נוסף למבוגר שאושר בישראל נגד דלקת כבד A וההנחיות לשימוש בו 1997-01-07 00:00:00השתלות איברים מן החי ,02/1997http://www.health.gov.il/hozer/mk02_1997.pdf1997-01-07 00:00:00השגחה סיעודית לחולים מונשמים ,02/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr02_1997.pdfהבהרה לנוהל אופן הטיפול בחולים מונשמים. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 15/1996 1997-01-06 00:00:00מתן זריקת נסיוב Anti D לנשים הרות בעלות סוג דם RH שלילי ,04/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr04_1997.pdfחוזר מס' 2/2003 מבטל חוזר זה בעת אישפוז של אישה אשר בו יש צורך לתת את החיסון Anti D, אין לדרוש תשלום נוסף עבור החיסון. חוזר זה ממשיך חוזרי מנהל רפואה מס' 01/1984, 03/1987, 36/1987, 69/1987 1997-01-06 00:00:00הנחיות לשחרור יולדת ויילוד ,01/1997http://www.health.gov.il/hozer/mr01_1997.pdfנהלי שחרור מפורטים לגבי זמן ואופן שחרור יולדת ויילוד מבית החולים. 1997-01-01 00:00:00סקר תעסוקת אחיות חדר ניתוח וטיפול נמרץ ,19/1997http://www.health.gov.il/hozer/ND19_97.pdf1997-01-01 00:00:00נהל העברת מידע רפואי בין קופות החולים ,85/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr85_1996.pdfנהלים לגבי הדרך להעברת מידע רפואי אודות מטופל בין קופות החולים השונות בו מפורטים זכויות החולה הופרטים אודות אופן מסירת המידע.1996-12-31 00:00:00הועדה הארצית לסימול אבחנות - ועדת בקרה ,86/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr86_1996.pdfהודעה על מינוי צוות בקרה אשר יבטיחו אחידות בסימול אבחנות וניתוחים. הצוות יעשה ביקורים במרכזים הרפואיים השונים ויאכוף את הנהלים1996-12-31 00:00:00הנחיות למניעת כלבת בבני אדם ,84/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr84_1996.pdfהנחיות מעודכנות למניעת כלבת בבני אדם1996-12-25 00:00:00שיבושים אלקטרוניים למיכשור רפואי ע"י ציוד קשר ,83/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr83_1996.pdfהבהרה כי האיסור להכניס ציוד קשר שאינו מופעל לחדרי אשפוז וחדרים בהם ניתן טיפול רפואי אינו חל על עובדי בית החולים אשר מחוייבים בנשיאת מכשיר קשר סימוכין:חוזרי מינהל רפואה מס' 55/1995, 65/19951996-12-22 00:00:00חוזר המנהל הכללי 30/96 מ-15.12.96 בנורא הוראות לבצוע ניטור לנוגדני HIV ,12/1996http://www.health.gov.il/hozer/MHB12_1996.pdf1996-12-22 00:00:00הוראות לביצוע בדיקות ניטור לנוגדני HIV ,30/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk30_1996.pdfהכללים והתנאים לביצוע בדיקות ניטור לנוגדני HIV. מטרת הבדיקות - לעודד בדיקות וולנטריות, להפחית הפצת הנגיף ועוד. 1996-12-15 00:00:00תעוד בדיקת אולטראסאונד בתיק הרפואי של נשים העוברות פעולה תוך רחמית הקשורה להריון ,79/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr79_1996.pdfהנחיה לביצוע אולטראסאונד בתיקה הרפואי של אישה שעברה גרידה או שאיבה הקשורה להריון, בין אם הוא תקין ובין אם לא מבוטל על ידי חוזר מנהל רפואה מס' 17/19971996-12-01 00:00:00טיפול בגז NO ,81/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr81_1996.pdfרקע ונהלי השימוש בגז NO1996-12-01 00:00:00הנחיות לטיפול בדגימות רוק ונוזלי גוף אחרים במעבדה רפואית ,SF51002http://www.health.gov.il/hozer/MHB_SF51002.pdfהנחיות לטיפול בדגימות במעבדה.1996-12-01 00:00:00בצוע בדיקות סרולוגיות ,8/1996http://www.health.gov.il/hozer/MHB08_1996.pdf1996-12-01 00:00:00ציוד רנטגן לשימוש רפואי ,78/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr78_1996.pdfהודעה בקשר לשינויים בקשר לייבוא,שיחרור ממכס,שיווק והתקנה של ציוד רנטגן לשימוש רפואי1996-11-25 00:00:00הקפדה על רישום בטפסי הועדות להפסקת הריון ,82/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr82_1996.pdfדריששה מהועדה להפסקת הריון להקפיד ולצרף לטופס האישור את נימוק ההחלטה לאשר את הפסקת ההריון1996-11-25 00:00:00הנחיות לטיפול בקלוזפין - עידכון ,76/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr76_1996.pdfעדכון להנחיות הקליניות לשימוש בתרופה מסוג קלוזפים אשר השימוש בה רווח בקרב חולי סכיזופרניה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 01/19911996-11-17 00:00:00נהלים והנחיות לטיפול בגמילה מהירה מסמים תוך הרדמה כללית ,77/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr77_1996.pdf1996-11-17 00:00:00תעריפי אישפוז - תאונות דרכים ,29/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk29_1996.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 5/1996 מיום 22/2/96 ו - 23/1996 מתאריך 28/8/96 חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 5/1996 מיום 22/2/96 ו - 23/1996 מתאריך 28/8/96 חוזר זה בא לעדכן את תעריפי האפשוז של נפגעי תאונות דרכים 1996-11-17 00:00:00הכרה במכונים לאבחון וטיפול בהתפתחות הילד ,28/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk28_1996.pdfבחוזר זה מפורטות אמות המידה להכרה במכונים ויחידות טיפוליות לאבחון וטיפול בילד עם צרכים מיוחדים 1996-11-14 00:00:00נוהל העברת פצועים למרכזי טראומה ,75/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr75_1996.pdf1996-11-13 00:00:00מניעת ליגיונלוזיס ,74/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr74_1996.pdfחוזר ובו פירוט אופן הטיפול במערכות המים בבתי החולים ע"מ למנוע ליגיונלוזיס וזאת בעקבות מקרים בהם עובדים בבתי חולים חלו במחלה1996-11-11 00:00:00דווח - מונשמים כרוניים ,73/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr73_1996.pdfבקשה למילוי נספח ובו פרטים על חולים אשר מונשמים במשך תקופה העולה על שלושה חודשים1996-11-10 00:00:00"יחידות מוכרות" לעניין הורמון הגדילה ,72/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr72_1996.pdfרשימה מעודכנת של המרכזים הרפואיים המורשים לתת המלצה ליפול בהורמון גדילה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 46/19961996-11-04 00:00:00נהל מתן עירוי דם ,70/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr70_1996.pdfחוזר מס' 51/2001 ממשיך חוזר זה הנחיות למתן עירוי דם תוך מתן דגש לאמצעים למניעת טעויות במתן דם. סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 94/19951996-10-17 00:00:00מחלת השפעת - מניעה ופיקוח ,69/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr69_1996.pdfחוזר מהמחלקה לאפידמיולוגיה המפרט את המלצתו אודות אופן המניעה והפיקוח של מחלת השפעת לקראת החורף הקרב1996-09-25 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,68/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr68_1996.pdfעדכון לפיו תחול עליה במחיר ההשתתפות של בתי החולים בשכרם של עובדי המשק"ם עקב תוספת יוקר במשק סימוכין חוזר מס' 35/961996-09-16 00:00:00יבוא רקמות (כולל קרניות) ,24/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk24_1996.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 9/1996 מיום 31/3/96 בחוזר זה מעודכן הנספח המכיל את הרשימה לדרישות מיוחדות לרישום רקמות 1996-09-10 00:00:00חיוב עבור העתקת רשומה רפואית ,66/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr66_1996.pdfחוזר זה בוטל על ידי חוזר מנהל רפואה 29/1997. הנחיה לפיה אין לחייב גורמים במשרד הבריאות עבור העתקת רשומה רפואית סימוכין: חוזר מינהל רפואה 52/19961996-09-08 00:00:00"חוק הסכמים לנשיאת עוברים" (פונדקאות) - זכאות לטיפול בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,67/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr67_1996.pdfתקציב ובו זכאויות השונות של ההורים המיועדים והאם הפונדקאית במקרה של הפריה חוץ גופית סימוכין חוזר מס' 36/961996-09-08 00:00:00שימוש במכשירי טלפון סלולאריים ובציוד קשר במתקני בריאות ,65/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr65_1996.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 55/19951996-09-08 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ-1.9.96 ,23/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk23_1996.pdfבחוזר זה מעודכנים תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים החל מה1/9/96 1996-08-28 00:00:00פרידה ,22/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk22_1996.pdfבחוזר זה מובאות מילות פרידה של ד"ר מאיר אורן המנהל הכללי היוצא. 1996-08-26 00:00:00מגילת זכויות המטופל ,21/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk21_1996.pdfבחוזר זה מובא נוסחה של מגילת זכויות החולה, המפרטת את עיקרי הזכויות שמקנה החוק למטופל במערכת השירות הרפואי. 1996-08-12 00:00:00הסודיות הרפואית ,19/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk19_1996.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 4/1996 מיום 25/2/96 חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 4/1996 מיום 25/2/96 בחוזר זה מובאים השינויים והתוספות להנחיות אודות סודיות רפואית - בעקבות חקיקת חוק זכויות החולה 1996-08-11 00:00:00הסכמת החולה לטיפול רפואי לאור חוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996 ,20/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk20_1996.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 18/1995 מיום 4.9.95 בחוזר זה מובאת סקירה של חוק זכויות החולה שנחקק זה עתה, לאור חוזר המנכ"ל בעניין מ95. 1996-08-11 00:00:00סמכות רופא מומחה לפתולוגיה לחתום על תשובות של בדיקות במכון לפתולוגיה ,64/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr64_1996.pdfהנחיה לפיה רק רופא מומחה לפתולוגיה רשאי לחתום על תשובות של בדיקות בפתולוגיה1996-08-08 00:00:00מינוי דובר למשרד הבריאות ,18/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk18_1996.pdfבחוזר זה מוצג מינויו של מר אפי להב לתפקיד דובר המשרד במקום הגב' יפעת בן חי 1996-08-06 00:00:00הפקת לקחים - בחירות לכנסת ה-14 ולראשות הממשלה בבתי החולים ,63/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1996.pdfבקשה להשיב על שאלון לגבי הבחירות לכנסת ה-14 בבתי החולים ע"י להפיק לקחים ולשפר את ההליך להבא סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 10/1996, 24/1996, 49/19961996-08-01 00:00:00בדיקות רפואיות לצרכי גימלת נכות או פטור ממיסים ,62/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr62_1996.pdfהנחיה לפיה מטופלים אשר צריכים בדיקה רפואית לצורך סיווג רפואי ולא לצורך מתן טיפול ישלמו את מחיר הבדיקה על חשבונם ולא על חשבון קופות החולים1996-07-28 00:00:00בצוע בדיקות ל MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ,5/1996http://www.health.gov.il/hozer/MHB05_1996.pdf1996-07-16 00:00:00חובת הודעה אינדבידואלית על מחלת קרויצפלט-יעקב ,60/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1996.pdfהנחיה לפיה יש לדווח ישירות למשרד הבריאות על כל מקרה של מחלת קרויצפלט-יעקב שמתגלה.1996-07-15 00:00:00הוראות שימוש בגלוסראלדהיד ,59/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr59_1996.pdfמתו הוראות שימוש בגלוטראלדהיד הכוללת מידע על החומר,השפעותיו,רעילותיו,הנחיות לטיפול רפואי והוראות חירום סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 79/19951996-07-09 00:00:00בדיקות סקר לנשים הרות לטוקסופלסמוזיס ו-CMV ,17/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk17_1996.pdf1996-07-08 00:00:00חשיבותו של החיידק E.COLI O157:H7 כגורם מחלה בבני אדם ,7/1996http://www.health.gov.il/hozer/MHB07_1996.pdf1996-07-07 00:00:00ועדת ערר לשרותי בריאות במדינות חוץ - נהל הגשת ערר ,58/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr58_1996.pdf1996-07-03 00:00:00נוהלים בפסיכיאטריה - תיקון ,57/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1996.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 40/19961996-06-30 00:00:00מרכזים רפואיים לאיתור וטיפול מונע בתינוקות בסיכון מוגבר ל"מוות בעריסה" ,56/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr56_1996.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 58/19951996-06-26 00:00:00קביעת מוות מוחי ,16/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk16_1996.pdf1996-06-26 00:00:00איסור שימוש בסיליקון נוזלי לצרכים קוסמטיים ,54/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1996.pdfהנחיה לפיה חל איסור על שימוש בסיליקון נוזלי לצרכים קוסמטיים1996-06-24 00:00:00איסור שימוש בסיליקון נוזלי לצרכים קוסמטיים ,55/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr55_1996.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 07/19961996-06-24 00:00:00בדיקות מעבדה לכולירה ,3/1996http://www.health.gov.il/hozer/MHB03_1996.pdf1996-06-19 00:00:00חובת דווח רופאים ומטפלים עפ"י חוק כלי יריה ופקודת התעבורה ,14/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk14_1996.pdfעל פי חוק כלי היריה ועל פי פקודת התעבורה לרופאים ומטפלים יש חובה להתריע בפני סכנה העלולה להתרחש על ידי מטופל. חוזר זה בא להסדיר את נהלי העברת ההודעה והטיפול בה. 1996-06-12 00:00:00תעודת רישום בית-חולים - מבנה חדש ,26/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr26_1996.pdf1996-06-09 00:00:00חיוב עבור העתקת רשומה רפואית ,52/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr52_1996.pdfחוזר זה בוטל על ידי חוזר מנהל רפואה 29/1997. 1996-06-02 00:00:00תורנות רופא במחלקה לרפואה דחופה ("חדר מיון") ,53/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr53_1996.pdfטופס פניה לקבלת אישור חריג לביוע תורנויות רופא בחדר מיון סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 73/19791996-06-02 00:00:00מינוי ראש שרותי בריאות הנפש ,13/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1996.pdfבחוזר זה מוצג מינויו של ד"ר זאב קפלן לתפקיד ראש שירותי בריאות הנפש במקומו של ד"ר מוטי מרק 1996-06-02 00:00:00תעריף טיפול רפואי לכח האו"ם ,12/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk12_1996.pdf1996-05-27 00:00:00איבחונים רדיולוגים לנשים בגיל הפוריות ובהריון ,51/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr51_1996.pdfהנחיות משלימות בנוגע לביצוע בדיקות רנטגן לנשים בגיל הפוריותףהמיועדות למכון הרנטגן,הרופא מזמין הבדיקה לוועדה לעינייני הריון סימוכין: לןזר מינהל רפואה מס' 31/19821996-05-26 00:00:00הערכות לקיום בחירות לכנסת ולראש הממשלה בבתי החולים ,49/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr49_1996.pdfסחוזר מס' 4/2001 מעדכן חוזר זה ימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 10/1996, 24/19961996-05-20 00:00:00חובת הודעה על נפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים חסרי ישע ,50/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr50_1996.pdfהוראה לפיה חלה חובת דיווח על הצוות הרפואי במקרה בו נתקל במקרה אשר חשוד בניצול מיני,התעללות,הזנחה וכד' בהמשך לחוזר מנכ"ל מס' 20/19901996-05-20 00:00:00נוהל מסירת תשובות לבדיקות נוגדני HIV ,38/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr38_1996.pdf1996-05-20 00:00:00אחראית ארצית לסיעוד ברפואה כללית - מינוי בפועל ,45/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr45_1996.pdfמינוי אחראית ארצית לסיעוד ברפואה כללית1996-05-19 00:00:00חובת הודעה על קבלת אדם הסובל ממחלת נפש לטיפול מרפאתי כפוי ,47/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1996.pdfחובת המנהל המרפאה המיועדת לטיפול לחולי נפש להודיע לראש שירותי בריאות הנפש על קבלתו ושחרורו של אדם הסובל ממחלת נפש לטיפול מרפאתי כפוי1996-05-19 00:00:00הורמון גדילה ,46/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1996.pdfתזכורת למקרים בהם מותר השימוש בהורמון גדילה וכן הנוהל לקבלת אישור לשימוש בו סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 08/1988, 46/1989, 70/19921996-05-15 00:00:00החזרי מס ופטור ממס לנכים לרבות חולי סרטן ,42/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr42_1996.pdfהנחיה חפיה יש לידע את המטופלים אודות זכויותיהם לפטור ממס הכנסה1996-05-13 00:00:00השתתפות סטודנטים בפעילות קלינית ,44/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1996.pdf1996-05-13 00:00:00חוקי זכויות החולה התשנ"ו -1996 אשר התקבל בכנסת ,11/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk11_1996.pdf1996-05-12 00:00:00בתי חולים פסיכיאטריים - נוהלים ,40/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr40_1996.pdfנהלים מפורטים לבתי חולים פסיכיאטריים1996-05-06 00:00:00ארוע רב נפגעים ,41/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr41_1996.pdfהודעה לפיה קרפ"ר,סגנו או מפקד רפואה פיקודי מוסמכים להיות אחראיים על ויסות נפגעים במן של אירוע רב נפגעים1996-05-06 00:00:00חיוב בגין זריקת נסיוב סגולי נגד כלבת (HRIC) במסגרת ביקור בחדר מיון ,43/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr43_1996.pdfאופן חיוב מטופח בגין קבלת חיסון נגד כלבת במסגרת ביקור בחדר מיון1996-05-06 00:00:00שימוש בשטחי חירום ברגיעה ,39/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr39_1996.pdf1996-05-06 00:00:00קובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות ,16/1996http://www.health.gov.il/hozer/ND16_96.pdf1996-05-01 00:00:00חוק המסכים לנשיאת עובדים (אישור הסכם ומעמד הילוד התשנ"ו- 1996"פונדקאות" נוהל עבודת ועדת האישורים ,36/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1996.pdf1996-05-01 00:00:00קביעת מוות מוחי ,10/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1996.pdfמבחינה רפואית ומשפטית - קביעת מוות תיעשה על ידי קביעת מוות מוחי בלבד. בחוזר זה מפורטות הנחיות רלוונטיות בנושא 1996-04-30 00:00:00קווים מנחים למעבדות זרע ,CL12008http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL12008.pdfהמסמך הנוכחי משמש כקווים מנחים מקצועיים בלבד.1996-04-30 00:00:00הנחיות ואמצעי זהירות ליחידות לטיפול בנפגעי סמים בהקשר למחלות נגיפיות זהומיות ,35/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr35_1996.pdf1996-04-25 00:00:00העסקת עובדי מעבדה ללא תעודת הכרה מטעם משרד הבריאות ,2/1996http://www.health.gov.il/hozer/MHB02_1996.pdfהסדרת ההכרה של עובדי מעבדה.1996-04-21 00:00:00"תבחין משולש" בדם בנשים בהריון ,32/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1996.pdf1996-04-18 00:00:00תרומות דם של יהודים יוצאי אתיופיה ,33/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr33_1996.pdf1996-04-17 00:00:00יבוא רקמות (כולל קרניות) ,09/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1996.pdfבחוזר זה מפורטות ההנחיות על אופן רישום רקמות מיובאות 1996-03-31 00:00:00ניסויים קליניים במימון חברות מסחריות ,08/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1996.pdfבמקרים בהם מתקיים מחקר קליני במימון חברות מסחריות חלה חובה לקבל את אישור הועדה להתקשרויות מסחריות של משרד הבריאות 1996-03-25 00:00:00תעריפים מירביים לשירותים מרפאתיים - התחשבנות בין קופות החולים ,07/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk07_1996.pdfבחוזר זה מפורטים התעריפיים המירביים לשירותים מרפאתיים למבוטחי קופה אחרת 1996-03-24 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים ,28/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1996.pdf1996-03-21 00:00:00נוהלים להפעלת בנק דם ומתן עירוי דם-תיקון ,27/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr27_1996.pdfסימוכין חוזר מס' 94/951996-03-19 00:00:00השגחה סיעודית לחולים מונשמים ,25/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1996.pdf1996-03-17 00:00:00הרשומה הרפואית ,06/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk06_1996.pdfהרשומה הרפואית הינה כלי חשוב במהלך הטיפול. בחוזר זה מפורטת חשיבות ניהול רשומה תקינה והנחיות ביצועה 1996-03-10 00:00:00הערכות לקראת קיום בחירות לכנסת במסגרת בתי החולים ,24/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr24_1996.pdf1996-03-07 00:00:00תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט והסמכת רופאים לרפואת ספורט ,23/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1996.pdf1996-03-04 00:00:00הערכות לקראת קיום בחירות לכנסת במסגרת בתי החולים ,10/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr10_1996.pdf1996-03-03 00:00:00חובת דווח על אישפוז בגין סיבוכים לאחר ברית מילה ,16/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1996.pdfהנחיה לפיה יש לדווח ישירות למשרד הבריאות על כל מקרה של אשפוז בגין סיבוך שהתהווה כתוצאה מברית מילה. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 140/19891996-02-28 00:00:00רשימת חוזרי המנהל לשנת 1995 ,19/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1996.pdf1996-02-27 00:00:00הסודיות הרפואית וצנעת הפרט ,04/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1996.pdfלאור חשיבות הנושא, פורט בחוזר זה, עקרונות והנחיות בעניין הסודיות הרפואית וצנעת הפרט 1996-02-25 00:00:00תעריפי אשפוז - תאונות דרכים ,05/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk05_1996.pdfחוזר זה בא לעדכן את תעריפי האפשוז של נפגעי תאונות דרכים 1996-02-22 00:00:00מנהלי בתי החולים הכללים ,17/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1996.pdf1996-02-22 00:00:00סקר טיפולי דיאזילה בישראל ,18/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr18_1996.pdf1996-02-22 00:00:00טיפול בקרינת אלקטרונים כל גופנית במחולים במחלת- MYCOSIS FUNGOIDES ,15/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1996.pdf1996-02-20 00:00:00ניהול מחלקה-צוות סיעודי ,13/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr13_1996.pdf1996-02-19 00:00:00שימוש בקורטיקוסטראידים באלח דם ובתלם ספטי ,11/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1996.pdf1996-02-13 00:00:00צינתורי לב-דיווח ,12/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1996.pdf1996-02-13 00:00:00שירותי בריאות הנפש - העברה לקופות חולים ,03/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk03_1996.pdfחוזר זה מעדכן את קודמיו בעניין המעבר של שירותי בריאות הנפש לאחריות קופות החולים 1996-02-12 00:00:00תכשירים דיאגנוסטיים ,21/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1996.pdf1996-02-01 00:00:00טיפול בחולה הנוטה למות ,02/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk02_1996.pdfחוזר זה בא לסייע לצוות המטפל בהתמודדות בדילמת הטיפול בחולה הנוטה למות 1996-01-31 00:00:00הנחיות מקצועיות: ניהול מחלקה - צוות סיעודי ,15/1996http://www.health.gov.il/hozer/ND15_96.pdf1996-01-29 00:00:00INTERFERON BETA - הוספת תרופה לסל שירותי הבריאות ,06/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr06_1996.pdfהוראה לפיה התרופה INTERFEROM BETA נכנסה לסל שירותי הבריאות ובקשה לעשות את הנצרך ע"מ שמבוטחים הזקוקים לתרופה יקבלו אותה. 1996-01-28 00:00:00חובת הודעה על שיתוק רפה חד בילד (Acute flaccid paralysis-AFP) ,07/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr07_1996.pdfהנחיה לפיה יש לדווח ישירות למשרד הבריאות על כל מקרה שלשיתוק רפה חד בילד (Acute flaccid paralysis - ASP). 1996-01-28 00:00:00חובת הרופאים לדווח ע"פ סעיף 12 ב' לפקודת התעבורה ,08/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr08_1996.pdfתזכורת על חובת דיווח של רופא שנתקל במקרה של אדם שאובחן במחלה אשר יש חשש שבנהיגתו עלול לסכן את עצמו או את הסביבה1996-01-28 00:00:00פעילות השפעת בעונת חורף זו ,03/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr03_1996.pdfתזכורת לגבי ההתגוננות ממחלת השפעת לאור תחזיות שליליות לחורף הנוכחי. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 56/1995 1996-01-24 00:00:00איסור גביית כספים מחולים סיעודיים/תשושי נפש ומשפחתם שאושפזו באמצעות משרד הבריאות ,05/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr05_1996.pdfתזכורת לגבי האיסור לגבות כספים ממאושפזים סיעודיים/תשושי נפש. 1996-01-15 00:00:00נהל טיפול בניסיונות אובדניים - תוספת ,02/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr02_1996.pdfתזכורת על כך שכל קטין המגיע לבית חולים בגין נסיון אובדניייבדק ע"י פסיכיאטר ילדים ונוער. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 14/1995 1996-01-11 00:00:00התחזות חולה תושב חו"ל לתושב ישראל ,04/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr04_1996.pdfבקשה לתשומת לב לגבי מקרים בהם תושבי חו"ל מתחזים לתושבי הארץ בבקשה להתאשפז. 1996-01-09 00:00:00מוכנות בתי החולים לארוע רב נפגעים (א.ר.ן) ,01/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr01_1996.pdfהפנית תשומת לב בתי החולים בנוגע להערכות לאירוע רב נפגעים בעקבות חיסולו של יחיא עיאש, "המהנדס". 1996-01-07 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-1.1.96 ,01/1996http://www.health.gov.il/hozer/mk01_1996.pdfבחוזר זה מפורט עדכון תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים החל מה1/1/96 1996-01-01 00:00:00עדכון הנחיות בנושא השחפת בקרב ימאים ,21/1996http://www.health.gov.il/hozer/bz21_1996.pdf1996-01-01 00:00:00דיפתריה ,1/1996http://www.health.gov.il/hozer/MHB01_1996.pdfנהלי טיפול בדוגמאות החשודות לדיפיתריה.1996-01-01 00:00:00הקפאת מנות דם מתורמים ממוצא האתיופי ,09/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr09_1996.pdf1996-01-01 00:00:00אבטחת תקינות מערכת חמצן וג'וביין בבתי החולים ,14/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1996.pdf1996-01-01 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת המש"קם ,20/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1996.pdf1996-01-01 00:00:00הנחיות לכלליות למתן ממושך חמצן בבית החולה ,29/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1996.pdf1996-01-01 00:00:00בדיקות שגרה לפני הרדמה כללית ,30/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1996.pdfסימוכין חוזר מס' 73/931996-01-01 00:00:00טקסי יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשנ"ו-1996 ,31/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1996.pdf1996-01-01 00:00:00העברת מינהל רפואה למשכנו החדש ,34/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1996.pdf1996-01-01 00:00:00ביקור חוזר בחדר מיון ,37/1996http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1996.pdfסימוכין חוזר מס' 4/95 8/951996-01-01 00:00:00מצוקת האישפוז במחלקות פנימיות וילדים - חורף 1995/96 ,94/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr94_1995.pdfחוזר מס' 51/2001 ממשיך חוזר זה1995-12-31 00:00:00אישור קבלת תרומות עבור טיפולים מחולים ,91/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr91_1995.pdfהנחיה פיה אין לגבות תשלום בתמורה למתן טיפול כלשהו בעת אשפוז או בעת הגעה לטיפול סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 97/19861995-12-11 00:00:00ברוצלוזיס - אבחנה ודווח ,89/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr89_1995.pdfהנחיות הנוגעות לחשיבות ה'דיווח על מחלת הברוצלוזיס לביעור המחלה1995-12-03 00:00:00כמות מלאי שוטף של דם ,90/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr90_1995.pdfשיטה מומלצת לקביעת כמות מלאי נדרש של מנות דם בבתי החולים1995-12-03 00:00:00מרפאות לבדיקת שד ,86/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr86_1995.pdfהרשאים לבצע בדיקות לסיקור סרטן שד סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 80/19881995-11-27 00:00:00הנחיות לניטור בסיסי של חולה במהלך הרדמה וציוד חיוני בעמדת-הרדמה ובחדרי ניתוח ,87/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr87_1995.pdf1995-11-27 00:00:00זימון חולים לבירור אמבולטורי לאחר בדיקה בחדר מיון ,88/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr88_1995.pdfהחזרת חולים להמשך טיפול לרופא המפנה בתום הטיפול בחדר המיון סימוכין חוזר מס' 21/911995-11-26 00:00:00מעבדות מאושרות לבדיקת חלבון עובדי בדם נשים בהריון ,84/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr84_1995.pdfסימוכין חוזר מס' 107/891995-11-26 00:00:00יחידה להפריה חוץ גופית: א. טופס דווח שנתי 1994 ב. התנאים לחידוש רישום יחידה להפריה חוץ גופית ,92/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr92_1995.pdfסיכום דוח שנתי לפעילות היחידה להפריה חוץ גופית לשבת 1994 וכן תנאים לחידוש רישום יחידה להפריה חוץ גופית סימוכין חוזר מס' 26/951995-11-24 00:00:00אשפוז שיקומי ,83/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr83_1995.pdfאשפוז חולה שיקומי לתקופה של עד 3 חודשים כלול בסל שרותי הבריאות הבסיסי 1995-11-23 00:00:00המצאת מסמכים רפואיים לבתי המשפט ,80/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr80_1995.pdfהמצאת מסמכים רפואיים לבתי משפט ושמירה על הפרטיות והסודיות הרפואית1995-11-20 00:00:00מענק אשפוז ליולדת ולילוד לתושבות הרשות הפלשתינאית ויו"ש ,81/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr81_1995.pdfיולדות תושבת יו"ש שאינן זכאיות למענק אשפוז ליולדת ולילוד סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 71/19951995-11-20 00:00:00קוצבי לב וטלפונים סלולריים ,82/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr82_1995.pdfהמלצות למושתלי קוצב לב על אמצעי זהירות הבאים להבטיח אותם בםני סיכון אפשרי מטלפונים סלולאריים1995-11-20 00:00:00הוראות שימוש בגלוטראלדהיד ,79/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr79_1995.pdfהוראות שימוש בגלוטראלדהיד-מידע על החומר,השפעותיו,מידת רעילותו לאדם,הוראות חירום,הנחיות לטיפול רפואי,אמצעי זהירות וציוד מגן1995-11-19 00:00:00חיוב עבור העתקת רשומות רפואיות ,78/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr78_1995.pdfחוזר זה בוטל על ידי חוזר מנהל רפואה 29/1997. התעריף לחיפוש, איתור והעתקה של רשומה רפואית סימוכין: חוזרי מינהל רפואה 22/1993, 25/1991, 30/1991, 04/1989, 76/1988, 48/1988, 04/1988, 79/19871995-11-16 00:00:00איסור השימוש באשלגן כלוריד (KCL) לטיפול ולריענון במרככי מים המיועדים לשימוש רפואי ,77/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr77_1995.pdfאין להשתמש באשלגן כלוריד לטיפול ולרענון במרכיב מים המיועדים לשימוש רפואי1995-11-07 00:00:00אשפוז חולי CVA במחלקות נוירולוגיות ,76/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr76_1995.pdfהתשלום בגין אשפוז CVA יהיה בהתאם לימי אשפוז ללא תעריף מקסימלי סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 04/19951995-10-31 00:00:00זכאות להפסקות הריון - בהתאם לסל שירותי הבריאות הבסיסי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,75/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr75_1995.pdfהזכאית לביצוע הפסקת הריון על חשבון הקופה בה היא מבוטחת1995-10-26 00:00:00מרכזים רפואיים לטיפול בתינוקות בסיכון מוגבר למוות בעריסה (SIDS) ,58/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr58_1995.pdfהפניית תינוקות בסיכון מוגבר למוות בעריסה כולל תינוקות שעברו אירוע של דום נשימה בינקות לצרכי אבחון והדרכת משפחה אל רשימה של מרכזים סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 50/19951995-10-22 00:00:00טיפול בנפגעי צבא זר ,74/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr74_1995.pdfבמסגרת שיתוף פעולה הקיים בין ישראל לצבא ארה"ב,קימת אפשרות של םינוי נפגעי צבא ארה"ב לבתי חולים ישראלים1995-10-18 00:00:00הערכות בתי החולים לתקופת החגים ,73/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr73_1995.pdfצורך להערכות בתי החולים לקראת החגים על מנת להבטיח תפקוד תקין1995-09-17 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,72/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr72_1995.pdfהשתתפות בשכר עובדי המשק"ם סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 37/19951995-09-12 00:00:00מענק אשפוז ליולדת ולילוד ,71/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr71_1995.pdfהנחיות למענק האשפוז ליולדת ולילוד ולפג בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 66/19931995-09-04 00:00:00תורנויות בתקופת הסטאז' ברפואה ,70/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr70_1995.pdfכחוזר מס' 66/2003 ממשיך חוזר זה ללים בנושא התורנויות בתקופת הסטאג' ברפואה1995-08-15 00:00:00בדיקות מי שפיר - עידכון תעריף ,69/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr69_1995.pdfתעריף עבור בדיקת מי שפיר עבור הזכאות לבדיקה זו על חשבון המשרד1995-08-13 00:00:00חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקים ,00/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr00_1995.pdf1995-08-09 00:00:00חיסון חוזר נגד דלקת כבד B - הבהרה ,67/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr67_1995.pdfהצורך בחסיון נגד דלקת כבד B לאורך זמן1995-08-09 00:00:00הוראות שימוש ומתן TICLIDIL (TICLOPIDINE) ,68/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr68_1995.pdfתיקון לתקנות הרופאים-אישור תואר מומחה ובחינות1995-08-09 00:00:00ריטלין לילדים היפראקטיביים ,63/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1995.pdf1995-07-30 00:00:00מעבדות מאושרות לבדיקת חלבון עוברי בדם נשים בהריון ,64/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr64_1995.pdfרשימת המעבדות המאושרות לביצוע בדיקת חלבון עוברי בדם בנשים בהריון סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 107/1989, 38/1993, 44/1993, 49/19951995-07-26 00:00:00חובת הודעה על מקרי שיתוק רפה חד (ACUTE FLACCID PARALYSIS) ,60/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1995.pdf1995-07-23 00:00:00חיסון נגד דלקת כבד נגיפית מסוג A ,61/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr61_1995.pdfהמלצות מקצועיות למתן חיסון נגד דלקת כבד A1995-07-23 00:00:00שיבושים אלקטרוניים למכשור רפואי ע"י ציוד קשר ,55/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr55_1995.pdfהנחיות שמטרתן להקטין במידת האפשר את הסיכויים להפרעות בתפקוד מכשור רפואי העלולות להגרם ע"י ציוד קשר1995-07-03 00:00:00חובת הודעה על "ארועים חריגים" ,54/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1995.pdfהעברת הודעה בדבר ארוע חריד לרופא המחוז בנוסף לאגף לאבטחת איכות סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 30/19951995-07-03 00:00:00מחלת השפעת ,56/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr56_1995.pdfמניעה ופיקוח של מחלת השפעת1995-07-03 00:00:00מניעת דלקת כבד נגיפית (ד.כ.נ.) B לאחר דקירה או חשיפה משמעותית לדם של עובד בריאות במסגרת עבודתו ,57/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1995.pdfהמלצות מעודכנות למניעת דלקת כבד B לאחר דקירה או חשיפה משמעותית לדם של עובד בריאות במסגרת העבודה1995-07-03 00:00:00מימון טיפול בחולי שחפת ,16/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk16_1995.pdfבחוזר זה מובהר שוב, כי הוצאות הטיפול בחולים במחלות מדבקות ובכללן שחפת, מוטלות במלואן על קופות החולים, ולא על משרד הבריאות 1995-07-03 00:00:00השתלמות על בסיסית בסיעוד ,14/1995http://www.health.gov.il/hozer/ND14_95.pdf1995-07-01 00:00:00סילוק פסולת רעילה ומסוכנת - לאתר הפסולת ברמת-חובב ,52/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr52_1995.pdfהנחיות לסילוק פסולת רעילה מבית החולים סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 93/1987, 87/19881995-06-25 00:00:00נוהל פעולה במקרה של חשד לדליפה של גזים רעילים ,53/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr53_1995.pdfנוהל פעולה למקרה בו מתעורר חשד לדליפת גזים רעילים1995-06-25 00:00:00מיכשור רפואי שסופק ממקורות שע"ה ,51/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr51_1995.pdfהחובה לשמור על תקינות ושימוש נאות במכשור רפואי אשר סופק למוסדות ממקורות שעת חירום סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 64/19921995-06-20 00:00:00מעבדות מאושרות לבדיקת חלבון עוברי בדם נשים בהריון ,49/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr49_1995.pdfרשימת המעבדות המאושרות לביצוע בדיקת חלבון עובדי בדם בנשים בהריון סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 107/1989, 38/19931995-06-19 00:00:00מרכזים רפואיים לטיפול בנושא תסמונת דום נשימה בילדים (SIDS) ,50/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr50_1995.pdfהפניית ילדים הסובלים מתסמונת ום נשימה או החשודים לתסמונת לצרכי אשפוז והדרכת משפחה למספר מרכזים סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 49/19921995-06-19 00:00:00אביזרים ומשתלים יקרים ,48/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr48_1995.pdf1995-06-15 00:00:00חולים באי-ספיקת כליות סופנית - סיווג לפי קופות חולים ,46/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1995.pdfזכאות קופות החולים לקבל תשלום מיוחד עבור "מחלות קשות". כל קופה רשאית לקבל תשלום מיוחד עבור חולה אי ספיקת כליות סופנית העובר דיאליזה1995-06-13 00:00:00מחיר יום אישפוז שיקומי בביה"ח "אלין" ,47/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1995.pdf1995-06-13 00:00:00הנחיות בתחום אשפוז יום כירורגי ,45/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr45_1995.pdfהניתוחים המותרים באשפוז יום כרורגי סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 72/1994, 20/19951995-06-12 00:00:00איסור העדפה של טיפול בתושב חו"ל על פני תושב הארץ ,14/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk14_1995.pdf1995-06-12 00:00:00הנחיות למסירת מידע לכלי התקשורת ,13/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1995.pdfלאור אירועים שקרו, ובהתאם לחוק הקיים, נאסר על עובדי מערכת הבריאות למסור מידע לכלי התקשורת. למעט, כשהדבר נעשה באישור הגורמים המוסמכים לכך. 1995-06-11 00:00:00נוהל להנפקת רשיון למוסדות רפואיים ומשולבים לגמילה מסמים ,00/1995http://www.health.gov.il/hozer/Inst_17240211.pdfלנוהל צורף מכתב מאת ד"ר לוטן: "רצ"ב נוהל להנפקת רשיון למוסדות רפואיים ומשולבים לגמילה מסמים שהוכן ע"י מר י. שגב משירותי רפואה בשיתוף ובהסכמת המח' לטיפול בנפגעי סמים של משרד הרווחה". המכתב מה - 11 ביוני 19951995-06-11 00:00:00תשלום עבור טיפולי פיריון לזוגות שאינם מבוטחים באותה קופת חולים ,44/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1995.pdfהסדרי התשלום עבור טיפולי פוריות לזוגות שאינן באותה קופות חולים1995-06-08 00:00:00תעריפי אישפוז - תאונות דרכים ,12/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk12_1995.pdfבחוזר זה עודכנו תעריפי האשפוז של נפגעי תאונות דרכים 1995-06-08 00:00:00נוהל לטיפול ב"העדרות מאושפז" ,43/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr43_1995.pdfדרכי התערבות במקרה של העדרות מאושפז מבית החולים סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 130/1989, 08/1994, 10/19951995-05-31 00:00:00רישום בדיקות וטיפולים מרפאתיים ,41/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr41_1995.pdfכל שרות רפואי הניתן במסגרת השרות המרפאתי של בתי החולים חייב להרדם במחרון לשרותים אמבולטוריים1995-05-29 00:00:00היחס לחולה ובני משפחתו ,11/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk11_1995.pdfלאור השינויים הרבים במערכת הבריאות, הודגשה חשיבות היחס לחולה ובני משפחתו, התקשורת עמהם ותפקיד הקשר הבין אישי. 1995-05-28 00:00:00אולטרא - סאונד במיילדות ,10/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1995.pdfלקראת חקיקה במקצוע ההדמאה מפורטים נהלים לגבי אולטרסאונד במיילדות. 1995-05-24 00:00:00נוהל בנק עצמות ,40/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr40_1995.pdfעקרונות ארגוניים ומקצועיים הכרוכים בהבטחת איכות של שתל בבנק עצמות1995-05-21 00:00:00שירותי בריאות הנפש - העברה לקופות החולים ,09/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1995.pdfהחל מ1/6/1995 הועבר נושא בריאות הנפש ברובו לאחריות קופות החולים. חוזר זה בא להסדיר את התעריפים עבור מטופלי בריאות הנפש 1995-05-21 00:00:00תעריף גלובלי לאישפוז במחלקה פנימית ,42/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr42_1995.pdfהתשלום עבור אשפוז במחלקה פנימית יהיה בהתאם למספר ימי אשפוז על פי תעריף יום אשפוז סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 04/1995, 08/19951995-05-18 00:00:00פגיעות בעור כתוצאה מבדיקות תחת שקוף (רנטגן) ,39/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr39_1995.pdf1995-05-17 00:00:00מימון האשפוז הסיעודי - הכרוני ע"י המתאשפז/ת בן/בת זוג, בניו ובנותיו והשתתפות משרד הבריאות ,08/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1995.pdfראה חוזר מנכ"ל מעודכן מספר 24/2005 בחוזר זה פורטו עדכונים בתנאי האשפוז הסיעודי כרוני, ובהשתתפות במימונו. 1995-05-11 00:00:00מטבעות יום העצמאות תשנ"ה ,07/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk07_1995.pdfמידי שנה בנק ישראל מנפיק מטבעות זכרון ליום העצמאות על הישגים עשיה נבחרים. בשנה זו נבחרה מערכת הבריאות כראויה לציון 1995-05-09 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,37/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1995.pdfעדכון בשכר המינימום לעובדי משק"ם והשתתפות בשכר של עובדים אלו סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 28/19951995-05-04 00:00:00טיפול בפסולת רפואית זיהומית ,36/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1995.pdfהקמת ועדה בין משרדית של משרד הבריאות והסביבה שמטרתה להציע מדיניות ולגבש תוכנית ארצית לטיפול בפסולת רפואית זיהומית1995-05-01 00:00:00הנחיות ואמצעי זהירות ליחידות לטיפול בנפגעי סמים בהקשר למחלות נגיפיות זיהומיות ,35/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr35_1995.pdf1995-04-25 00:00:00השתלת כבד מתורם חי ,06/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk06_1995.pdfחוזר זה בא להגביל השתלות כבד מתורם חי טרם נדונה ואושרה בועדת הלסינקי העליונה של משרד הבריאות 1995-04-24 00:00:00נוהל לביצוע מדיניות מניעת אדמת ואדמת מולדת ,33/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr33_1995.pdf1995-04-23 00:00:00הנחיות לשימוש במבחן טוברקולין למטרות סיקור ,34/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1995.pdf1995-04-23 00:00:00טקסי יום הזכרון הכללי לחלי מערכות ישראל התשנ"ה - 1995 ,32/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1995.pdf1995-04-09 00:00:00הכשרה על בסיסית בסיעוד ,13/1995http://www.health.gov.il/hozer/ND13_95.pdf1995-04-04 00:00:00הכנת בתי חולים למצב חרום ,29/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1995.pdfחובת ביצוע ההכנות הנדרשות להבטחת מוכנות בית החולים למצבי חירום הינה על הנהלת בית החולים 1995-03-27 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת ה"משק"ם" ,28/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1995.pdfהשתתפות בשכר עובדי המשק"ם 1995-03-12 00:00:00נוהל רשומת מטופל באשפוז ,27/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr27_1995.pdfהנחיה מפורטת מאוד לגבי אופן הרישום וניהול מידע אודות מטופל באשפוז. מצורפים נספחים ודוגמאות רלוונטים1995-03-10 00:00:00חובת הודעה על "ארועים חריגים" ,31/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1995.pdf1995-03-09 00:00:00חובת הודעה על "אירועים חריגים" ,30/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1995.pdf1995-03-09 00:00:00יחידה להפריה חוץ גופית: א. טופסי דיווח שנתי לשנת 1993. ב. תנאים לחדוש רישום להפרייה חוץ גופית ,26/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr26_1995.pdf1995-03-07 00:00:001. אישפוז במחלקות פנימיות 2. תשלום בחדר מיון ,08/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr08_1995.pdfסימוכין חוזר מס' 4/951995-03-05 00:00:00פגיעות עקב שימוש בצעצועים מסוכנים ,25/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1995.pdf1995-02-26 00:00:00קוצבי לב מתוצרת חב' TELECTRONICS ,23/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1995.pdfהודעת הFDA בדבר הבטיחות של קוצבי לב מחברת TELECTRONICS1995-02-21 00:00:00העדרות מנהל בתי חולים - תיקון ,21/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1995.pdfהחובה להודיע לראש שרותי רפואה על העדרות של מנהל בית החולים סימוכין חוזר מס' 03/951995-02-19 00:00:00ד"ר יצחק סבר ,04/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1995.pdfבחוזר זה הוצג מינוי של ד"ר יצחק סבר כמנהל אגף לרפואה כללית במסגרת מינהל שירותי הרפואה 1995-02-19 00:00:00אשפוז יום כירורגי ,20/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1995.pdfחוזר מס' 38/2009 מעדכן חוזר זה1995-02-16 00:00:00ספר כמויות למתכונים בבתי החולים ,19/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1995b.pdf1995-02-16 00:00:00קריאת כונן פיזיותרפיה ,16/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1995.pdfחוזר מס' 6/2001 מעדכן חוזר זה המצבים בהם יוזעק כונן לפיזיותרפיה במצב של הדרדרות נשימתית1995-02-08 00:00:00גביית תשלום עבור העתקת/השאלת צילומי רנטגן או סרט וידאו ,19/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1995.pdf1995-02-07 00:00:00גביית תשלום עבור העתקת/ השאלת צילומי רנטגן או סרט ווידאיו ,17/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1995.pdf1995-02-07 00:00:00נוהל התערבות/טפול ודווח - נסיונות התאבדות ,14/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1995.pdfחוזר מס' 42/2009 ממשיך חוזר זה חוזר מס' 29/2009 מעדכן חוזר זה נוהל התערבות המוודא רצף טיפולי לפוגע עצמו וכן ריכוז מידע פרטני לא מזוהה במשרד הבריאות על הנסיון האובדני. 1995-02-02 00:00:00מרשמי רופאים - תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) תיקון מס' 3 תש"מ 1980 - רענון ,15/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1995.pdf1995-02-02 00:00:00הוראות לרופאים בנושא מחלת הדבר בהודו ,12/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1995.pdfהנחיה לפיה הודו הוכרזה כאיזור חופשי מדבר ולכן הנוהל הקודם המתייחס לנושא מבוטל חוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 62/1994 1995-01-30 00:00:00טפול בחולי נפש במסגרת רפואה כללית ,13/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr13_1995.pdfבעקבות הפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי כל המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים מבוטחים באחת מקופות החולים בהתאם לזאת בכל מקרה בו מטופל מופנה לבית חולים כללי יש לציין את קופת החולים בו מבוטח. 1995-01-30 00:00:00הפעלת מגרשי חניה - הנחיות ,11/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1995.pdfהנחיה לפיה בבתי חולים אשר מופעל בהם מגרש חניה בשבתות וחגים ע"י גויים מותרת גביית דמי חניה. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 68/19941995-01-29 00:00:00נוהל לטיפול ב"העדרות מאושפז" ,10/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr10_1995.pdfהנחיות לגבי אופן טיפול באירוע בו מאושפז נעדר. חוזר זה ממשיך חוזרי מינהל רפואה מס' 130/1989 ו- 8/1994.1995-01-25 00:00:00גב' פ. הרצוג - מינוי ,03/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk03_1995.pdfבחוזר זה הוצג מינויה של גברת פ' הרצוג ליועצת המנהל הכללי לנושא ארגון הבריאות העולמי 1995-01-24 00:00:00טופס לבדיקת נוגדנים ל-HLV ,09/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr09_1995.pdf1995-01-23 00:00:00כריתת שקדים באשפוז יום כירורגי בבי"ח כללי ,24/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr24_1995.pdf1995-01-22 00:00:00נוהל שמירת ילדים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,07/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr07_1995.pdfפירוט הנוהל לשמירה על ילדים וילודים המאושפזים בבתי החולים - שינוי מנוהל קודם בנושא. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 30/19941995-01-17 00:00:00דווח על פטירת נפגע תאונות דרכים ,05/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr05_1995.pdfהנחיה לפיה יש לדווח מיידית למשטרת ישראל על כל מקרה מוות כתוצאה מתאונת דרכים. 1995-01-12 00:00:00שימוש באתילן אוקסיד כגז לעיקור ,06/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr06_1995.pdfבהתאם לאמנה הבינ"ל להפסקת שימוש בגזים פריאונים הגורמים נזק בלתי הפיך לאוזון הנחיה למעבר לשימוש בגזים ידידותיים לסביבה. 1995-01-12 00:00:00אשפוז במחלקות פנימיות ,04/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr04_1995.pdfנוהל אישפוז במחלקות פנימיות וכן תעריפים ונוהל אישפוז במיון. 1995-01-10 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ- 1.1.95 ,02/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk02_1995.pdfבחוזר זה מפורטים תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטורים בבתי החולים החל מה1/1/1995. בהנחיות אלו הוכנסו שינויים במסגרת החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1995-01-10 00:00:00העדרות מנהל בית חולים ,03/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr03_1995.pdfהנחיה לפיה מנהל בית חולים אשר מתכוון להעדר מתפקידו עליו להודיע על כך בכתב שבועיים מראש,הפניה תכלול את תקופת ההעדרות ופרטי ממלא המקום. 1995-01-08 00:00:00אביזרים, מכשירים ושתלים רפואיים ,01/1995http://www.health.gov.il/hozer/mk01_1995.pdf1995-01-05 00:00:00חיסיון פנים נגד דלקת כבד נגיפית -B ,02/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr02_1995.pdf1995-01-03 00:00:00חיסון פגים נגד דלקת כבד נגיפית-B ,01/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr01_1995.pdf1995-01-03 00:00:00מצוקת האישפוז במחלקות פנימיות וילדים-חורף 1995/96 ,93/1995http://www.health.gov.il/hozer/mr93_1995.pdf1995-01-01 00:00:00בתי חולים פסיכיאטריים - מבואhttp://www.health.gov.il/hozer/mtl-psyc-hosp-intro.pdf1995-01-01 00:00:00ועדות על-אזוריות להפסקת הריון בהריונות מעל שבוע 23 ,76/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr76_1994.pdfועדות על-אזוריות להפסקת הריון בהריונות מעל שבוע 231994-12-28 00:00:00טיפול בנפגעי סמים, אלכוהול או תרופות הפונים לחדרי המיון ,75/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr75_1994.pdf1994-12-13 00:00:00ד"ר יוסי ברץ - מינוי ,18/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk18_1994.pdfחוזר זה בא להציג את מינויו של ד"ר יוסי ברץ לתפקיד הממונה על יחסים בין לאומיים במקום הגב' פנינה הרצוג 1994-12-12 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,74/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr74_1994.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 20/19941994-12-06 00:00:00"מועדוני חברים" ,72/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr72_1994.pdfחוזר מס' 38/2009 מעדכן חוזר זה1994-11-23 00:00:00פעילות באישפוז יום כירורגי - תיקון טעות ,73/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr73_1994.pdfסימוכין: חוזר שירותי רפואה מס' 59/19941994-11-23 00:00:00תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) התשל"ז - 1977 ,71/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr71_1994.pdf1994-11-22 00:00:00הוראות נוהל עבודה במטבחים - תברואה והיגיינה ,70/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr70_1994.pdfעדכון נהלי עבודה נכונה במטבח-אחזקת המטבח, קכלה ועיבוד מזון והכשרת העובדים נוהל מעודכן לחוזרי מינהל רפואה מס' 74/1991, 10/19941994-11-15 00:00:00הנחיות למניעת שחפת אצל עובדים בשרותי הבריאות ,69/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr69_1994.pdfמניעת שחפת אצל עובדי משרד הבריאות-נהלי קבלה לעבודה ובדיקות שנתיות לעובדים במערכת סימוכין חוזר מס' 88/911994-11-13 00:00:00הפעלת מגרשי חניה - הנחיות ,68/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr68_1994.pdfנהלי איתור והודעה של תורמים ומותרמים החשודים בהדבקה/הידבקות בדלקות כבד נגיפיות והוראות זימונם לבדיקות חוזרות לצורך בירור מצב המחלה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 120/19901994-11-09 00:00:00רענון מלאי של האגף לשעת חירום ,67/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr67_1994.pdfהודעה על הצורך בשיתוף פעולה בנושא אספקה ושימוש ציוד לשעת חירום בעת שיגרה בבתי החולים השונים סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 60/19891994-11-03 00:00:00מתן חיסון T.d (דפטריה - טטנוס טוקסואיד) במקום T.T (טטנוס - טוקסואיד) לאחר פציעה ,66/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr66_1994.pdfשינוי הוראות טיפול בפציעות חודרות אצל חולים אשר לא ידוע מצבם החיסוני כנבד טטנוס או דיפטריה ומתן חיסון משולב כטיפול במקום חיסון נפרד לכל אחת מהמחלות1994-11-02 00:00:00סגל בכיר בסיעוד - דיון שנתי ,11/1994http://www.health.gov.il/hozer/ND11_1994.pdf1994-11-01 00:00:00תדריך לביצוע מבחן סינון לאיתור הפרעות בתקשורת, שפה, שמיעה ודיבור לפעוטות בני 2-2.5 דוברי ערבית ,bz_01111994http://www.health.gov.il/hozer/bz_01111994.pdf1994-11-01 00:00:00ביקור ראשון בבית החולים לאחר אשפוז ,65/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr65_1994.pdfהוראות גביית תשלום מחולים חוזרים לאחר אשפוז בבית חולים סימוכין חוזר מס' 103/891994-10-18 00:00:00ספירת מלאי שנתית בביה"ח הממשלתיים ל-31.12.1994 ,64/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr64_1994.pdfעדכון לגבי ביצוע ספירת מלאי שנתית בבתי החולים סימוכין: חוזר החשב הכללי מיום 4.9.19941994-10-16 00:00:00הנחיות למניעת שחפת אצל עובדים בשירותי הבריאות ,13/1994http://www.health.gov.il/hozer/bz13_1994.pdf1994-10-16 00:00:00בדיקות מנות דם ל-HTLV1 ,63/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1994.pdfהנחייה על דחיית החלת ההנחיות לגבי בדיקת מנות דם ל HTLV1 והמשך הבדיקות העצמאיות ע"י בתי החולים בהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 61/19941994-10-03 00:00:00הוראות לרופאים בנושא מחלת הדבר בהודו ,62/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr62_1994.pdfנהלי טיפול ואמצעי זהירות בטיפול בחולים החשודים במחלת הדבר1994-10-02 00:00:00הנחיות ואמצעי זהירות ליחידות לטיפול בנפגעי סמים בהקשר למחלות נגיפיות זיהומיות ,56/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr56_1994.pdfהטיפול הסיעודי והסוציאלי בנפגעי סמים הסובלים ממחלות נגיפיות זיהומיות בבתי החולים ובמרכזי הגמילה השונים לפי פרוטוקולים1994-09-28 00:00:00בדיקת מנות דם ל-HTLV1 ,61/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr61_1994.pdfשינוי נוהל בדיקת מנת דם ל HTLV1 שיבוצעו מעתה ע"י בנק השם של מד"א ולא ע"י בתי החולים ומתן מנות דם סימוכין: בהמשך לחוזרי מינהל רפואה מס' 40/1992, 80/19921994-09-28 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,60/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1994.pdfעדכוני שכר לפועלים מוגבלים המעוסקים במסגרת "המשקם" סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 40/1994, 01/19941994-09-11 00:00:00ד"ר בועז לב - המשנה למנכל הכללי - מינוי ,16/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk16_1994.pdfבחוזר זה מוצג מינויו של ד"ר בועז לב - המשנה למנהל הכללי 1994-08-29 00:00:001. אישפוז יום - הגדרות; 2. פעולות באישפוז יום כירורגי ,59/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr59_1994.pdfחוזר מס' 38/2009 מעדכן חוזר זה הגדרת המושג אשפוז יום ורשימת הפעולות המעודכנות הנכללת במסגרת של אשפוז יום סימוכין חוזר מס' 10986, 6/86, 62/901994-08-28 00:00:00ממונים על בטיחות במוסדות רפואיים ,57/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1994.pdfהודעה על שינוי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה וחיוב מינוי מפקחי בטיחות במוסדות בהם מועסקים 50 איש ויותר1994-08-23 00:00:00מחת השפעת - מניעה ופיקוח ,58/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr58_1994.pdfהוראות לצורך מניעת שפעת לחורף, ומה לעשות כדי לצמצם חשיפה ולרפא לאחר חשיפה1994-08-23 00:00:00תעריפי אישפוז - תאונות דרכים ,15/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk15_1994.pdfבחוזר זה הוצג מינויה של גברת פ' הרצוג ליועצת המנהל הכללי לנושא ארגון הבריאות העולמי חוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 4/1994 מתאריך 27/1/1994 ומס' 12/1994 מ28/7/1994 חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 4/1994 מתאריך 27/1/1994 ומס' 12/1994 מ28/7/19941994-08-23 00:00:00תעריפים עבור שירותי אישפוז ושרותים אמבולטוריים לתושבי הרשות הפלסטנאית ,14/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk14_1994.pdfבחוזר זה הובהר כי התעריפים עבור שירותי אשפוז של תושבי הרשות הפלסטינאית יהיו זהים לאלו החלים על תושבי מדינת ישראל 1994-08-15 00:00:00צו הגבלת עישון במקומות עבודה ,54/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1994.pdfתזכורת לגבי כניסתו לתוקף של חוק אסור עישון במקומות ציבוריים וכיצד להתארגן אליו1994-08-14 00:00:00עובדים מצטיינים במשרד הבריאות לשנת התשנ"ד 1994 ,13/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1994.pdfבחוזר זה מוצגים שמותיהם של העובדים המצטיינים במשרד הבריאות לשנת התשנ"ד 1994 1994-08-14 00:00:00הנחיות לטיפול בתכשירי אינטרפרון alpha 2a ו-alpha 2b בחולים עם דלקת כבד נגיפית כרונית מסוג B ו-C ,53/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr53_1994.pdfהנחיות טיפול והתוויות טיפול לצורך מתן אינטרפרון והדרכת החולה כיצד להתנהג1994-08-10 00:00:00שמירה מיוחדת על חולים מבתי חולים לחולי נפש המאושפזים בבתי חולים כלליים ,50/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr50_1994.pdf1994-08-09 00:00:00שמוש בשתלי סיליקון בניתוח שד - הנחיות ,42/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr42_1994.pdfהנחיות שימוש בשתלי סיליקון בניתוחי שד1994-08-08 00:00:00אנטידוטים לטיפול בהרעלות ,48/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr48_1994.pdfתיקון טעות מחוזר 33/94 סימוכין: חוזר שרותי רפואה 33/19941994-08-02 00:00:00קריטריונים למתן הנחה בדמי אשפוז ופעילויות נבחרות - החל מ-1.8.94 ,49/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr49_1994.pdfעדכון קריטריונים ותעריפי הנחה בדמי אשפוז לחולים אשר אין ביכוחלתם לשלם את מלוא הסכום סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 09/19941994-08-02 00:00:00חיסון חצבת ,47/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1994.pdfשינוי מדיניות מתן חיסון חצבת-הורדת גיל החיסון לגיל 12 חודשים ושינוי לוח החיסונים1994-07-28 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ- ,12/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk12_1994.pdfבחוזר זה מפורטת העלאת המחירים ליום אשפוז ולשאר שירותים אשר ייכנסו לתוקף מה1/8/1994 1994-07-28 00:00:00רישום שם קופת חולים על מדבקות אשפוז ומיון בבתי חולים ,46/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1994.pdf1994-07-27 00:00:00חיטוי מתמר לאולטראסאונד תוך לדני ,24/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr26_1994.pdfהנחיות חיטוי מתמרי אולטראסאונד לצורך מניעת זיהום תוך לדני 1994-07-24 00:00:00חופשה לאחר תורנות רופא במיון ,45/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr45_1994.pdfהנחיות מתן יום חופש לרופא לאחר תורנות מיון שבת וחג1994-07-21 00:00:00השתלת עדשות תוך עיניות - גביית תשלום ,43/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr43_1994.pdfעדכון על החלת גביית תשלום על השתלת עדשות תוך עיניות מחולים סימוכין: חוזר שרותי אשפוז מס' 16/19851994-07-11 00:00:00הסדרי תשלום למרכז הלאומי להשתלות אברים ,44/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1994.pdfעדכון מחירים ותעריפים של השתלות איברים סימוכין מוזר מס' 06/941994-07-10 00:00:00מעבדות ציטוגנטיות מאושרות לביצוע אבחנות טרום לידתיות ,31/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1994.pdfרשימת מעבדות לביצוע בדיקות גנטיות טרום לידה1994-07-03 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,41/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr41_1994.pdf1994-06-30 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת המש"קם ,40/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr40_1994.pdf1994-06-30 00:00:00כולירה ,38/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr38_1994.pdfכולירה-גילוי,דיווח וטיפול במקרים חשודים לכולירה1994-06-29 00:00:00הנחיות ביצוע בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט ,39/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr39_1994.pdfחידוד נהלי בדיקה פיזיקלית של חולה1994-06-29 00:00:00פרופ' מרק קלרפילד - ראש האגף למחלות ממושכות (בפועל) ,11/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk11_1994.pdfבחוזר זה הוצג מינויו של פרופסור מרק קלרפילד לראש האגף למחלות ממושכות (בפועל), עד לבחירת ראש אגף במכרז. 1994-06-28 00:00:00חובת הרופאים לדווח ע"פ סעיף 12 ב' לפקודת התעבורה ,37/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1994.pdfעדכון נוהל חובת דיווח רפואית על אדם נוהג בעל מחלה העלולה לסכן אותו או את זולתו בעת נהיגתו לרשות הרפואית חוזר זה מבטל את חוזר שרותי אשפוז מס' 120/19851994-06-27 00:00:00כלכלה אנטרלית (הזנה דרך זונדה) - עדכון חוזר מס' 91/1988 ,29/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1994.pdfהנחיות הזנה אנטרלית לחולה - החדרה, בניית תפריט, דרך הזנה וטיפול 1994-06-23 00:00:00העסקת עובדים ע"ח קידום פרוייקטים במשרד הקליטה ,36/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1994.pdfעדכון מילגת עולים מעוסקים סימוכין: חוזר משרד הקליטה מיום 6.6.19941994-06-21 00:00:00סל מזון לבתי חולים גריאטריים ומחלקות גריאטריות ,35/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr35_1994.pdfעדכון סל מזון לבתי חולים גריאטריים-סוגי מזון,כמויות והרכב מנות1994-06-20 00:00:00עדכון מלגת סטאז'רים בדיאטה ,34/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1994.pdfהגדלת גובה מילגה הניתנת לטטאז'רים במקצוע דיאטטיקה1994-06-19 00:00:00אנטידוטים לטיפול בהרעלות ,33/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr33_1994.pdfרשימת נוגדנים לטיפול בהרעלות כולל אינדיקציות והוראות מתן1994-06-16 00:00:00טיפול רפואי בחולים במחלות מדבקות ,10/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1994.pdfבחוזר זה מובהר כי הוצאות הטיפול במחלות מדבקות למעט צרעת הינו באחריות קופות החולים 1994-05-25 00:00:00הוראות נוהל לטפול בנפטרים ,28/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1994.pdfחידוד נוהל מסירת גופות להעברה עקב מקרה של טעות בזיהוי גופה. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 98/1978 וחוזר מספר 84/1983.1994-05-04 00:00:00זהוי נשאי וחולי HIV/AIDS בבתי חולים ,27/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr27_1994.pdfעדכון נוהל זיהוי חולי AIDS\HIV בבתי חולים עקב פגיעה בפרטיותם. 1994-05-03 00:00:00נוהל מתן תרופות O.T.C ,10/1994http://www.health.gov.il/hozer/ND10_94.pdf1994-05-01 00:00:00סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש ,09/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1994.pdfבחוזר זה הוצג מינויו של מר יעקב ברגר לסמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש 1994-05-01 00:00:00הורדת גיל מתן חיסון MMR מתן תרכיב חצבת (או MMR) ותרכיב TOPV - עדכון ,25/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1994.pdfעדכון נוהל מתן חיסון MMR - הורדת גיל מתן ל 12 חודשים, ומתן החיסון עם תרכיבים אחרים 1994-04-15 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,20/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1994.pdf1994-04-05 00:00:00הערכות לקראת יום הבריאות העולמי - 18.4.1994 ,23/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1994.pdfהודעה על נושא יום בריאות עולמי לשנת 1994 - בריאות הפה והשן, וההיערכות ליום זה 1994-04-04 00:00:00סקר על עמדות פרסונל לגבי הנקה ,21/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1994.pdfהחלת סקר בנוגע לבניית עמדות הנקה לידי סגל בית החולים1994-04-03 00:00:00גביית תשלום בגין העתקת/השאלת צילומי רנטגן ,22/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr22_1994.pdfעלויות השאלה והעתקה של צילומי רנטגן 1994-04-03 00:00:00נוהל שמירת ילודים וילדים המאושפזים בבתי חולים ,30/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1994.pdfחידוד נוהל שמירת ילודים וילדים מאושפזים לאחר חטיפת תינוק 1994-04-03 00:00:00נוהל שמירת ילודים וילדים המאושפזים בבתי חולים ,30/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr30_94.pdf1994-04-03 00:00:00בחינה חלופית לבחינה פסיכומטרית ,09/1994http://www.health.gov.il/hozer/ND09_94.pdf1994-04-01 00:00:00פיקוח על שימוש ב"סמים מסוכנים" בבתי חולים - תיקון נוהל ,08/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1994.pdfבחוזר זה תוקן הנוהל הקודם בעניין הפיקוח על השימוש בסמים מסוכנים בבתי חולים 1994-03-22 00:00:00שאיבת ריר מיילוד לאחר הלידה ,18/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr18_1994.pdfהנחיית חיסון עובדי בריאות כנגת חצבת חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 13/1994 1994-03-21 00:00:00הקפדה על רישום רפואי ,19/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1994.pdfחובת רישום אירועים וטיפולים ברשומה הרפואית של החולה 1994-03-21 00:00:00חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג 1983 - בתי חולים ומרפאות ,16/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1994.pdfהתראה בגין אי הקפדה על איסור עישון במקומות ציבוריים וריענון החוק חוזר מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 33/1988 וחוזר מספר 67/1990 וחוזר מספר 67/19921994-03-17 00:00:00טקסי יום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשנ"ד - 1994 ,17/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1994.pdfהיערכות בתי חולים במהך טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל עקב התקהלות אזרחים בטקסים1994-03-14 00:00:00היערכות לקראת שביתה - הנחיות ביצוע ,15/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1994.pdfנהלי היערכות לוגיסטית והיערכות כח אדם במקרה של פריצת שביתה בבתי החולים או במערכת הבריאות סימוכין חוזר מס' 27/911994-03-09 00:00:00"פנקס התמחות" לרופאים ,11/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1994.pdfהעסקת רופא מתמחה ללא אישור המועצה המדעית של הר"י.1994-02-23 00:00:00חיסון שגרתי נגד המופיליס אינפלואנצה B ,12/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1994.pdfחיסון המופילוס אינפלואנזה B - נהלי מתן, אחסון והעברה 1994-02-22 00:00:001. מכשור רפואי שסופק ממקורות שע"ח 2. מלאי ראגנטים חלמעבדות דחופות ,14/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1994.pdfחידוד הנחיות שימוש בציוד רפואי בבתי חולים בהם נעשה שימוש בציוד שנלקח ממחסני שע"ח, והחזקת מלאי ריאגנטים לתקופות אילו. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 59/1990וחוזר מספר 38/1989. מעדכן חוזר מספר 38/1988 חוזר מספר 74/1991 1994-02-22 00:00:00הוראות נוהל עבודה במטבחים - תברואה והיגיינה - נוהל מעודכן לחוזר מס' 74/1991 ,10/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr10_1994.pdfנהלי עבודה נכונה במטבח - אחזקת המטבח, קבלת ועיבוד מזון. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 74/19911994-02-20 00:00:00קריטריונים למתן הנחה בדמי אשפוז ופעילויות נבחרות - החל מ-15.2.94 ,9/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr09_1994.pdfעדכון קריטריונים ותעריפי הנחה בדמי אשפוז לחולים אשר אין ביכולתם לשלם את מלוא הסכום חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 02/1994 וממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 07/1994 1994-02-17 00:00:00נוהל לטיפול ב"העדרות מאשפוז" ,08/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr08_1994.pdfנהלי עבודה במקרה של היעלמות חולה ממחלקה 1994-02-14 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ-15.2.94 ,07/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk07_1994.pdfבחוזר זה מפורטים תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים החל מה15/2/94 1994-02-13 00:00:00מחירים חדשים להשתלות איברים ,06/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk06_1994.pdfחוזר מנהל רפואה מס' 4/2010 מבטל חוזר זה. בחוזר זה מצויינת העלאת מחירי השתלות האיברים. זאת, על מנת לקדם השתלות איברים בישראל1994-01-30 00:00:00תעריפי אשפוז - תאונות דרכים ,04/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1994.pdfבחוזר זה עודכנו תעריפי האשפוז של נפגעי תאונות דרכים 1994-01-27 00:00:00קריטריונים למוסדות עם מיטות לטיפול בחולים סיעודיים - מורכבים ,06/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr06_1994.pdfהגדרות מוסד לטיפול בחולים סיעודיים מורכבים 1994-01-26 00:00:00מענק אשפוז דיפרנציאלי לפגים ,5/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr05_1994.pdfתזכורת לגבי צירוף אישורים רפואיים לתביעה לתשלום מענקי אשפוז מביטוח לאומי. 1994-01-24 00:00:00כנס ה-9 של האחים והאחיות ,08/1994http://www.health.gov.il/hozer/ND8_94.pdf1994-01-24 00:00:00הודעה על חשד לפגיעה בקטין בחסר ישע או אלימות במשפחה ,03/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk03_1994.pdfבחוזר זה עודכנו טפסי הדיווח על חשד לפגיעת אלימות במשפחה, ניצול מיני או הזנחה של קטינים וחסרי ישע 1994-01-21 00:00:00"מוות בעריסה" אצל תינוקות (S.I.D.S) ,04/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr04_1994.pdfהמלצות וועדה להורדת כמות מקרי ה"מוות בעריסה" בקרב ילדים. 1994-01-19 00:00:00פעילות מינהל הסיעוד לשנת 1993 ויעדים מתוכננים לשנת 1994 ,07/1994http://www.health.gov.il/hozer/ND7_94.pdf1994-01-17 00:00:00הודעה על חשד לפגיעה בקטין בחסר ישע או אלימות במשפחה ,03/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr03_1994.pdfשימת דגש על היערכות בתי החולים לפגיעות ילדים כתוצאה משימוש בצעצועים מסוכנים בפורים סימוכין חוזר מס' 36/90, 20/91, 19/931994-01-12 00:00:00שינוי במבנה משרד הבריאות ,01/1994http://www.health.gov.il/hozer/mk01_1994.pdfבחוזר זה הוצג שינוי מבנה המשרד לשתי חטיבות: חטיבה לענייני בריאות והחטיבה למשאבי בריאות 1994-01-12 00:00:00עיצוב מחודש לתעודות רישום לעיסוק בסיעוד ,06/1994http://www.health.gov.il/hozer/ND06_94.pdf1994-01-04 00:00:00קריטריונים למתן הנחה בדמי אישפוז ופעילויות נבחרות החל מ-1.1.94 ,2/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr02_1994.pdfעדכון קריטריונים ותעריפי הנחה בדמי אשפוז לחולים אשר אין ביכולתם לשלם את מלוא הסכום חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 78/1992 1994-01-03 00:00:00השתתפות בדמי נסיעה - פועלים מוגבלים במסגרת ה"משק"ם" ,01/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr01_1994.pdfהחזר דמי נסיעה בבתי חולים בהם אין הסעות עובדים חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 53/1993 וחוזר מספר 37/1993 1994-01-02 00:00:00הצעת תקציב פיתוח קטן - שיפוצים, התאמות וציוד משקי לשנת התקציב 1995 ,32/1994http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1994.pdf1994-01-01 00:00:00ועדות על-אזוריות להפסקת הריון בהריונות מעל שבוע 23 ,80/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr80_1993.pdf1993-12-28 00:00:00פיקוח על השימוש בסמים מסוכנים בבתי החולים - נוהל ,25/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk25_1993.pdf1993-12-27 00:00:00קריטריונים לאיכות מים לנופש ללא מגע גוף ,8824-06http://www.health.gov.il/hozer/bsv8824_06.pdf1993-12-19 00:00:00הנחיות כלליות לגבי טיפול בכביסה מלוכלכת ומזוהמת בבתי חולים ובמכבסות ,78/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr78_1993.pdf1993-12-17 00:00:00תשלום עבור שרותים רפואיים לניפגעי עבירות מין אלימות במשפחה ,07/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr07_1993.pdf1993-12-17 00:00:00טיפול בנפגעי סמים, אלכוהול או תרופות הפונים לחדרי המיון ,75/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr75_1993.pdf1993-12-13 00:00:00שימוש בחוט חימום למניעת התעבות בצנרת ההנשמה נוהל בטיחות ,76/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr76_1993.pdf1993-12-13 00:00:00תחליפי חלב אם ,77/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr77_1993.pdfהנחיה על איסור תעמולה בשטחי בית חולים של חברות מסחריות המייצרות תחליפי חלב אם לאמהות המטופלות בבתי החולים1993-12-13 00:00:00מניעת דלקת כבד נגיפית מסוג A ע"י שימוש באימונוגלובולין IG ,79/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr79_1993.pdf1993-12-09 00:00:00בדיקות שגרה לפני הרדמה כללית ,73/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr73_1993.pdf1993-12-08 00:00:00מרפאה טרום-נתוחית ,74/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr74_1993.pdf1993-12-08 00:00:00רופאים עולים בהשלמת התמחות ,72/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr72_1993.pdfהנחיות התנהגות עם רופאים עולים אשר משלימים התמחות במסגרת בית החולים: חיוב המשך לימודים והערכת תיפקודו של הרופא1993-12-07 00:00:00חוברת מידע ליולדת ,71/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr71_1993.pdf1993-12-07 00:00:00בטיחות במוסדות בריאות- חוקים, תקנות והנחיות ,69/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr69_1993.pdf1993-12-05 00:00:00טקס קבולה של ילודים פחות מחודש ופגים ,70/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr70_1993.pdfנהלי קבורה ליילודים ופגים שנפטרו לאחר פחות חודש מיום לידתם1993-12-05 00:00:00תעריפי אישפוז ושאר שירותים החל מ-1.1.94 ,26/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk26_1993.pdfבחוזר זה מפורטים תעריפי האשפוז והשירותי האמבולטורים המעודכנים ל1/1/1994 1993-12-01 00:00:00מענק אשפוז ליולדת וילוד ,68/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr68_1993.pdf1993-11-30 00:00:00ניתוח ע"י רופא שאינו בצוות הרפואי של בית החולים ,67/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr67_1993.pdfהגדרת מקרים בהם יותר לרופא שאינו שייך לבית החולים לבצע פעולות כירורגיות בחולה או בפצוע1993-11-29 00:00:00בטיחות מוצרי פלסמה (בטל חוזר מס' 17/1993) ,24/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk24_1993.pdfחוזר זה מבטל את קודמו ומעדכן שכל מוצרי הפלסמה בישראל עברו אינאקטיבציה כנגד HCV. מכאן ואילך אין להשתמש במוצרי דם שלא נבדקו לHCV חוזר זה מבטל חוזר מנכ"ל מספר 17/1993 1993-11-28 00:00:00מענק אישפוז ליולדת וילוד ,66/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr66_1993.pdfהגדרות מענקי אשפוז לאמהות יולדות וליילוד או פג, והגדרת הזכאות למענקים אלה1993-11-24 00:00:00חדר המיון - הנחיות כלליות לאספקת השרות לפונים ,65/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr65_1993.pdf1993-11-21 00:00:00תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה) (תיקון) התשנ"ג - 1992 - "תקופת הסתכלות" - ריענון ,64/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr64_1993.pdf1993-11-16 00:00:00שמירת חוק והתקנות ע"י הועדה להפסקת הריון - הנחיות ביצוע ,23/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk23_1993.pdfחוזר זה בא לתת הנחיות ביצוע בכדי להביא לשמירת החוק והתקנות על ידי הועדות להפסקת הריון חוזר זה ממשיך חוזר חוזר שירותי אשפוז 64/90 מספר מיום 15/6/901993-11-14 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,62/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr62_1993.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 70/19911993-11-14 00:00:00נוהל לבירור רגישות אלרגית לפניצילין ונגזרותיו ,63/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1993.pdf1993-11-11 00:00:00הפעלת חוקרים פרטיים /חב' חקירה ע"י יחידות המשרד ,14/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk14_1993.pdfבעקבות אירוע באחת מיחידות המשרד, הופץ נוהל המבהיר את אופן ותנאי השימוש בחוקרים פרטיים, על ידי יחידות המשרד 1993-11-04 00:00:00צילום נפגעים בתחום בית החולים ,59/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr59_1993.pdf1993-11-03 00:00:00יחידה לחיזוי ותכנון כ"א אזורי ,05/1993http://www.health.gov.il/hozer/ND05_93.pdf1993-11-01 00:00:00קבוצות פעילויות נבחרות (מחירים "דיפרנציאליים") ,00/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr60a_1993.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 43/19931993-10-25 00:00:00תעריפי אישפוז - תאונות דרכים ,22/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk22_1993.pdfבחוזר זה מפורטים תעריפי יום אשפוז בבית חולים פסיכאטרי וובית חולים גריאטרי - לנפגעי תאונות דרכים 1993-10-25 00:00:00מניעת הדבקות הילוד בנגיף שלבקת פשוטה Herpes Simplex Virus (HSV) ,57/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1993.pdfנהלי טיפול בנשים בהריון היודעות כנשאיות ווירוס ההרפס,והטיפול ביילוד הימיו הראשונים1993-10-18 00:00:00ספירת מלאי שנתית בביה"ח הממשלתיים ל-31.12.1993 ,58/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr58_1993.pdfההיערכות הלוגיסטית לקראת ספירות מלאי שנתיות בבתי החולים1993-10-18 00:00:00ארוע של הזרקה תוך-ורידית שגויה ,60/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1993.pdfתסקנות ועדה שחקה הזרקה תוך וריית שגויה לחולה במהלך לידה, והמלצותיה1993-10-18 00:00:00תעריפי אישפוז - נפגעי תאונות עבודה מהשטחים ,21/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk21_1993.pdfבנפגעי תאונות עבודה תושבי השטחים נשלחים ממקומות העבודה עם טופס בל/250. חוזר זה מאפשר לקבל את ההפניה כאילו הופנה על ידי גורם ממשלתי או ממשל חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 32/1992 מ-22/10/1992 1993-10-12 00:00:00פקדון כספי עבור תרומת דם - נוהל ,56/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr56_1993.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 45/19911993-09-27 00:00:00מיפוי מכונים ויחידות בבתי חולים ,55/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr55_1993.pdfהכנת מיפוי מעודכן של המכונים הפועלים בבתי החולים השונים.1993-09-19 00:00:00מניעת דלקת כבד מסוג B לאחר חשיפה של עובד בריאות ,54/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1993.pdf1993-09-12 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,53/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr53_1993.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 37/19931993-09-06 00:00:00טיוטת חוק הסיעוד ,04/1993http://www.health.gov.il/hozer/ND04_93.pdf1993-09-01 00:00:00נושא משרה שיפוטית - זכויות אישפוז וטיפול רפואי ,52/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr52_1993.pdf סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 05/19921993-08-31 00:00:00שפעת בחורף 93/94 - מניעה ופיקוח ,52/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr52a_1993.pdf1993-08-24 00:00:00מבצה "הנהג הזהיר" לשנת 1992 ,20/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk20_1993.pdfבחוזר זה מובאים תפקידו, הכשרתו ותנאי הקבלה של מפעיל מכונת לב ריאה 1993-08-24 00:00:00מפעילי מכונות לב-ריאה - תחומי פעילות ,51/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr51_1993.pdf1993-08-23 00:00:00הכרה במעמד מפעילי מכונות לב-ריאה ,19/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk19_1993.pdf1993-08-17 00:00:00בטיחות מוצרי פלסמה ,17/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk17_1993.pdfבחוזר זה מפורט מקדם בטיחות נוסף כנגד נגיף הפטיטיס C, HCV. חוזר זה מנחה שלא להשתמש במוצרי דם שלא עבדו בדיקה לנוכחות HCV. 1993-08-15 00:00:00עובדים מצטינים במשרד הבריאות לשנת התשנ"ג 1993 ,15/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk15_1993.pdfבחוזר זה מפורטת רשימת העובדים המצטיינים לשנת 1993 1993-08-04 00:00:00תיקון תקנה 4, תקנות בריאות העם ,03/1993http://www.health.gov.il/hozer/ND03_93.pdf1993-08-01 00:00:00בקשות למיכשור רפואי לשנת 1994 ,50/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr50_1993.pdf1993-07-27 00:00:00טיפול רפואי בחולים במחלות מדבקות ע"ח משרד הבריאות ,13/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1993.pdf1993-07-27 00:00:00נוסח חדש להיתר זמני לעסוק בסיעוד המונפק לאחיות עולות ,02/1993http://www.health.gov.il/hozer/ND02_93.pdf1993-07-20 00:00:00ביצוע ניתוחי אף (RHINOPLASTY) במסגרת אשפוז יום כירורגי ,45/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr45_1993.pdfבהמשך לחוזרי מינהל רפואה מס' 89/1984, 10/19931993-07-04 00:00:00מרכז לימודים אקדמי בצפון ,01/1993http://www.health.gov.il/hozer/ND01_93.pdf1993-07-01 00:00:00המכביה ה-14 - טיפול ואישפוז בספורטאים ,47/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1993.pdf1993-06-23 00:00:00הפחתת כמות הקרינה ושיפור איכות התמונה בסרטי רנטגן ובמסכי הגברה שונים - דו"ח ,49/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr49_1993.pdf1993-06-23 00:00:00הפחתת כמת הקרינה ושיפור איכות התמונה בסרטי רנטגן ובמסכי הגברה שונים-דו"ח ,48/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr48_1993.pdf1993-06-23 00:00:00הצעת תקציב פיתוח קטן - שיפוצים, התאמות וציוד משקי לשנת התקציב 1994 ,46/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1993.pdf1993-06-22 00:00:00תהליכי קבלה ורישום בעלי מקצועות רפואיים בבתי חולים (מקצועות המחייבים רשיון עיסוק) ,12/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk12_1993.pdfבחוזר זה נוסף מקצוע האחיות לרשימת המקצועות הדורשים תהליך קבלה ורישום מאומת 1993-06-20 00:00:00אולטרא סאונד במיילדות ,11/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk11_1993.pdfבחוזר זה מצורפות החניות לביצוע בדיקות אולטראסאונד במיילדות. לשם כך יש צורך בהכשרה ייחודית נוספת על מומחיות בגניקולוגיה או רדיולוגיה 1993-06-08 00:00:00כולירה - גילוי, דווח ומניעה ,42/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr42_1993.pdf1993-06-02 00:00:00קבוצות פעילויות נבחרות (מחירים "דיפרנציאליים") - רשימה ב' - הגדרות ונהלים ,41/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr41_1993.pdfסימוכין: חוזר שרותי אשפוז מס' 78/1990, חוזר מנכ"ל מס' 10/19931993-05-27 00:00:00שימוש במכשירי ניטור ביתיים למניעת מוות בעריסה (SIDS) ,43/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr43_1993.pdfסימוכין: חוזר מינהל רםואה מס' 49/19921993-05-21 00:00:00מעבדות מאושרות לבדיקות חלבון עוברי בדם נשים בהריון ,44/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1993.pdfתוספת מעבדה לרשימת המעבדות המאושרות בהמשך לחוזרי מינהל רפואה מס' 107/1989, 38/19931993-05-21 00:00:00אתור נשאי איידס ,09/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1993.pdfהוראה זו כוללת נהלים חדשים לאיתור נשאי איידס שלא התייצבו לקבלת תוצאות הבדיקה. זאת לשם מניעת הפצת המחלה. 1993-05-13 00:00:00סטג'ריות בדיאטטיקה - מילגה ,40/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr40_1993.pdf1993-05-11 00:00:00מעבדות מאושרות לבדיקות חלבון עוברי בדם נשים בהריון ,39/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr39_1993.pdfבהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 107/19891993-05-11 00:00:00מעבדות מאושרות לבדיקות חלבון עוברי בדם בנשים בהריון ,38/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr38_1993.pdf1993-05-11 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,37/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1993.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 21/19931993-05-09 00:00:00צילום מסמכים ,00/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr37a_1993.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 22/19931993-05-06 00:00:00תהליכי קבלה ורישום בעלי מקצועות רפואיים בבתי חולים (מקצועות המחייבים רשיון עיסוק) ,07/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk07_1993.pdfבחוזר זה מובאות הנחיות למניעת קליטה העסקה ושהיה של עובדים במערכת הרפואית שלא על פי חוק 1993-05-05 00:00:00תעריפי אשפוז - תאונות דרכים ,08/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1993.pdfחוזר המנהל הכללי מס' 31/1992 מיום 5/10/92 1993-05-03 00:00:00המשך ריבוי מקרים של מחלה מנינגוקוקלית ,00/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr37b_1993.pdfבהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 14/19921993-05-02 00:00:00המשך ריבוי מקרים של מחלה מנינגוקוקלית ,32/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1993.pdf1993-05-02 00:00:00תשלום עבור ביקור כפול בחדר מיון ,36/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1993.pdf1993-04-21 00:00:00תשלום עבור ביקור כפול בחדר מיון ,30/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1993.pdf1993-04-21 00:00:00חיסונים - הוראות כלליות: חיסון במצבים מיוחדים - עדכון ,31/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1993.pdf1993-04-09 00:00:00מכירה פומבית של חפצי ערך ,29/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1993.pdfהכנות לקראת עריכת מכירה פומבית של חפצי נפטרים שאין להם דורש ואין ביכולת בית החולים לעשות בהם שימוש 1993-03-31 00:00:00טקסי יום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשנ"א - 1991 ,28/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1993.pdfהיערכות בתי חולים במהך טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל עקב התקהלות אזרחים בטקסים 1993-03-25 00:00:00הנחיות כלליות לגבי טיפול בכביסה מלוכלכת ומזוהמת בבתי חולים ובמכבסות ,27/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr27_1993.pdfנהלי איסוף והכנת כביסה מלוכלכת בבתי חולים, והמיגון הנדרש בזמן העבודה. חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 51/1992 1993-03-21 00:00:00מגוון עובדים הבאים במגע עם תכשירי גלוטראלהייד ,26/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr26_1993.pdf1993-03-18 00:00:00מחירים דיפקרנציאלייים - עבור רשימה ב' של פעילויות נבחרות החל מ-20.5.93 ,10/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1993.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 32/1992 מיום 22/10/1992 בחוזר זה רשימת תעריפים דיפרנציאליים לקופות החולים עבור ביצוע פעולות וטיפולים שונים. 1993-03-18 00:00:00"וועדת משיח" - אישור נסיעה לחו"ל לטיפול רפואי ,05/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk05_1993.pdfלאור השינויים בדבר הזיכוי עבור הוצאות רפואיות מיוחדות פג תוקף המינוי החוקי של הועדה לאישור נסיעת חולים לחו"ל לצורך לטיפול 1993-03-17 00:00:00לקחים מהשריפה בביה"ח קפלן (נובמבר 92) להנחיות ביצוע ,24/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr24_1993.pdfהפקת לקחים ומסקנות מאירוע שריפה שהתרחש בביה"ח קפלן, והגדרת נהלי כיבוי אש. 1993-03-16 00:00:00גיל הזכאות לבדיקת מי שפיר ,23/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1993.pdfהגדרת זכאות לבדיקת מי שפיר לאישה בהריון, ללא תשלום. 1993-03-15 00:00:00תשלום עבור תעודות רפואיות ,22/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr22_1993.pdfעלויות הנפקת צילוני תעודות רפואיות 1993-03-14 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשקים" ,21/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1993.pdfעדכוני שכר לפועלים מוגבלים המועסקים במסגרת "המשקם". חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 12/19931993-03-10 00:00:00תעריפי אשפוז ,04/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1993.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מס' 32/1992 מתאריך 22/2/92 1993-03-09 00:00:00נוהל סטז' רוקחים ,03/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk03_1993.pdfבחוזר זה מוצגת המתכונת החדשה לסטז' בשירותי הרוקחות השונים, בהתאם לועדת מומחים במשרד הבריאות. חוזר זה מבטל כל הוראה קודמת בנושא 1993-03-03 00:00:00תורנות רופא במיון ,25/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1993.pdfבהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 43/19791993-03-01 00:00:00תגבור נוסף למחלקות הפנימיות בחודשי החורף 1993 ,20/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1993.pdfהארכת תקופת התגבור במחלקות הפנימיות בחורף 1993 1993-02-28 00:00:00פגיעות עקב שימוש בצעצועים מסוכנים ,19/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1993.pdfשימת דגש על היערכות בתי החולים לפגיעות ילדים כתוצאה משימוש בצעצועים מסוכנים בפורים חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 36/1990 וחוזר מספר 20/19991993-02-22 00:00:00שימוש בנוטרי חמצן-חדרי ניתוח ,17/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1993.pdf1993-02-21 00:00:00נוהל שמירה על תיק חולה בזמן אשפוזו ,18/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr18_1993.pdf1993-02-11 00:00:00התפרצות אדמת 1992 - אפשרות הופעת מקרי אדמת מולדת ,14/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1993.pdfהיערכות לאחר התפרצות אדמת מולדת בשנה הקודמת, והדגשת חשיבות האבחון המעבדתי של המחלה 1993-02-02 00:00:00אישפוז נפגעי תאונות דרכים ,15/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1993.pdfשאלון לצורך קביעת עלות אשפוז של פצוע לאחר תאונת דרכים1993-02-02 00:00:00החדרת עירוי תוך גרמי בילדים ,16/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1993.pdfהשימוש הצה"לי בעירוי תוך גרמי בילדים ושילובו במערכת הבריאות האזרחית. 1993-02-02 00:00:00תקן דיאטניות בבתי חולים ,13/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr13_1993.pdfהגדרת תקן דיאטניות פר מיטות אשפוז בבתי החולים 1993-02-01 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,12/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1993.pdfעדכוני שכר לפועלים מוגבלים המועסקים במסגרת "המשקם". חוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 22/19921993-01-31 00:00:00ניתוחי אף אוזן וגרון - אישפוז יום ,10/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr10_1993.pdf1993-01-27 00:00:00ניתוחים ופעולות - דוו"ח לשנת 1992 ,11/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1993.pdfהודעה על סיום קליטת נתוני ניתוחים ופעולות משנת1991, ובקשת שליחה של הנתונים משנת 1992, לפי רשימת I.C.D. 9 CM חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 36/19921993-01-27 00:00:00כלוריד האשלגן בתמיסות להזנת על תוך ורידית (TPN) ,09/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr09_1993.pdf1993-01-21 00:00:00סקר השתלמויות וקורסים ,08/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr08_1993.pdfשאלון לעובדי בנא"ם לצורך הערכת השתלמויות נדרשות 1993-01-20 00:00:00ניתוחים ופעולות אחרות - דו"ח מסכם לשנת 1991 ,06/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr06_1993.pdfדו"ח מסכם לשנת 1991 של ניתוחים ופעולות אחרות והסבר על מבנהו של הדו"ח. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 3/1992 1993-01-17 00:00:00תבחין טוברקולין ו-BCG ,05/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr05_1993.pdfנהלי אבחון טוברקולין ומתן חיסון כנגד מחלת השחפת 1993-01-13 00:00:00התקשרויות עם חברות מסחריות ,02/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk02_1993.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מס' 3/1986 מיום ה31/3/86 ומס' 12/1992 מיום 12/1/92 חוזר זה בא להנחות באלו תנאים מותרת התקשרות עם חברות מסחריות 1993-01-13 00:00:00התפרצות אדמת 1992 - אפשרות הופעת מקרי אדמת מולדת ,03/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr03_1993.pdfחוזר מחלקה אפיזמיולוגית בנושא התפרצות אדמת והאבחון המעבדתי הדרוש לצורך אישור הדבקה במחלה 1993-01-10 00:00:00תקנים חדשים לאיכות מי שתיה ,01/1993http://www.health.gov.il/hozer/mk01_1993.pdfלאור העדכונים ולאור המלצת ועדת מומחים בנדון, בחוזר זה מפורטים תקנים וערכי סף חדשים לאיכות מי השתיה. 1993-01-10 00:00:00עומס במחלקות פנימיות ובחדרי המיון ,02/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr02_1993.pdfהיערכות אשפוז במחלקות עם מיטות פנויות לקבלת חולים שאינם שייכים למחלקתם, עקב עומס שנוצר במחלקות הפנימיות ובמיון 1993-01-05 00:00:00נוהל הפעלת מערכת בבואת תהודה מגנטית (בת"ם) ,01/1993http://www.health.gov.il/hozer/mr01_1993.pdfנוהל הפעלת מערת MRI בבתי חולים - דרישות מבנה והדרישה למחלקה נוירוכירורגית לצורך ההפעלה של המכשיר. חוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 53/1986 1993-01-03 00:00:00הרחבת גיל הזכאות לבדיקת מי שפיר ,39/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk39_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מס' 36/1992 מיום 6/12/92 בחוזר זה מפורטים הסכומים שיועברו למוסדות המבצעים בדיקת מי שפיר עבור קבוצת הנשים בגילאי 35-37 1993-01-03 00:00:00חוו"ד רופאים עובדי מדינה בתביעות נגד המדינה ומוסודותיה ,40/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk40_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מס' 77/1991 מיום 15/9/91 בהמשך לחוזר שבסימוכין ובהתאם להנחיות הפרקליטות, חוזר זה בא להזכיר את האיסור החל על רופאים עובדי מדינה לתת חוות דעת מקצועית לאזרחים, במסגרת הליכים משפטיים כנגד המדינה ומוסדותיה 1993-01-03 00:00:00הוראות נוהל בנושא ניקוי וחיטוי בבתי חולים ,92/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr92_1992.pdfכרזה בנורא ניקוי וחיטוי בבית חולים לתלייה במחלקות ובמוסדות בבתי החולים סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 52/19911992-12-30 00:00:00הסתכלות רופאים - תקנות חדשות (14 שנה) ,38/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk38_1992.pdfבחוזר זה מובא נוהל יישום לתקנות הרופאים המציג את התנאים למתן פטור מחובת בחינה. 1992-12-30 00:00:00יחידה להפריה-חוץ-גופית - טופס דיווח שנתי לשנת 1991 ,90/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr90_1992.pdfיחידה להפריה-חוץ-גופית - טופס דיווח שנתי לשנת 19911992-12-27 00:00:00ססיות 1984 - עדכון הנחיות הפעלה ,89/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr89_1992.pdfהנחיות לביצוע ודיווח של ססיות סימכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 75/1991, 73/19921992-12-23 00:00:00ועדת היגוי לטקסטיל - מערכת משוב והערכה לגבי פריטי טקסטיל חדשים ,00/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr98a_1992.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 94/19901992-12-22 00:00:00יום הדרכה למנהלי משק בנושא התמודדות בבעיות משמעת ,00/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr98b_1992.pdf1992-12-22 00:00:00הנחיות לטיפול בנפגעי גולגולת - חדר מיון ,86/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr86_1992.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 28/19891992-12-16 00:00:00תעריפי אישפוז ,37/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk37_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מס' 32/1992 מיום 22/10/92 בחוזר זה נאמר כי בקבוצה ה' יכלל גם המופנים על ידי הממשל ביהודה ושומרון 1992-12-16 00:00:00רישום הדרכה ומסירת מידע לעובדים הנקלטים במקום עבודה ,85/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr85_1992.pdfהנהגת טפסי רישום הדרכה ומסירת מידע לעובדים חדשים בכל ענפי מינהל ומשק בבתי החולים סימוכין: חוזר מד אץ שחורי מס' 1441992-12-08 00:00:00איסוף שליות - הפסקת חוזה ,84/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr84_1992.pdfהנחיה על הפסקת איסוף שיליות סימוכין חוזר מס' 4/871992-12-06 00:00:00חובת דיווח של רופא או פסיכולוג - חוק כלי יריה ,35/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk35_1992.pdfבעקבות האסון שהתרחש בתחנה לבריאות הנפש חוזר זה בא להעלות שוב למודעות את האמור בחוק כלי היריה: יש חובה להתריע בפני סכנה העלולה להתרחש על ידי מטופל. 1992-12-06 00:00:00הרחבת גיל זכאות לבדיקת מי שפיר ,36/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk36_1992.pdfבחוזר זה מוצגת ההרחבה של גיל הזכאות לבדיקת מי שפיר. כל אישה מעל גיל 35 במועד הצפוי ללידה, תהיה זכאית לבדיקת מי שפיר ללא תשלום 1992-12-06 00:00:00ספירת מלאי שנתית בביה"ח הממשלתיים ל-31.12.1992 ,83/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr83_1992.pdfההיערכות הלוגיסטית לקראת ספירות מלאי שנתיות בבתי החולים 1992-12-02 00:00:00מניעת עישון בבתי-חולים ,67/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr67_1992.pdfסימוכין חוזר מס' 31/121992-11-30 00:00:00משאבות עירוי - מניעת הזלפה בלתי מבוקרת של עירויי נוזלים ,81/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr81_1992.pdf1992-11-19 00:00:00נהלים להפעלת בנקי הדם ומתן עירוי דם - תיקון ,80/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr80_1992.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 40/19921992-11-17 00:00:00ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית ,34/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 14/1989 מתאריך 28/11/89 בחוזר זה מובאים כל השינויים והתוספות העדכניות של ההנחיות בדבר ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית. 1992-11-13 00:00:00השלמת התמחות - רופאים עולים ,79/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr79_1992.pdfנהלי קליטה לרופא עולה לצורך השלמת התמחות1992-11-12 00:00:00חוק הטיס (תיקון) התשנ"ב - 1992 ,77/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr77_1992.pdfנוהל בדיקות טייסים שגרתיות והדיווח על הממצאים1992-11-10 00:00:00קריטריונים למתן הנחה בדמי אשפוז - החל מ-1.11.1992 ,76/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr76_1992.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 04/19921992-11-10 00:00:00כרזה וכרטיס כיס בנושא - הערכת דרגת חומרת פציעה ונוהל טיפול ראשוני בפצוע ,74/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr74_1992.pdf1992-11-01 00:00:00מניעת נזק מקור אצל תינוקות ,75/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr75_1992.pdfהנחיות להדרכת אמאהות כיצד לשמור על חום הגוף של התינוק,וכיצד לזהות ירידת חום גוף של התינוק סימוכין חוזר מס' 76/911992-11-01 00:00:00הערכה תיפקודית לילדים נכים המאושפזים בבתי חולים ,73/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr73_1992.pdf1992-10-29 00:00:00הורמון גדילה - טיפול בתסמונת טרנר ,78/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr78_1992.pdfנהלי התחלת טיפול בהורמון גדילה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 46/19891992-10-29 00:00:00הורמון גדילה-טיפול בתסמונות טרנר ,70/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr70_1992.pdfסימוכין חוזר מס' 46/891992-10-29 00:00:00ססיות 1984 - הפעלה ,72/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr72_1992.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 75/19911992-10-28 00:00:00מינויים ,33/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk33_1992.pdfבחוזר זה מוצג מינויים חדשים של שני יועצים לשר הבריאות 1992-10-28 00:00:00מניעת תסחריף אוויר במהלך ניתוחי לב פתוח ,68/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr68_1992.pdf1992-10-28 00:00:00תעריפי אשפוז ושאר שירותים החל מ-1.11.92 ,32/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk32_1992.pdfבחוזר זה מפורטים תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים החל מה1/11/92 1992-10-22 00:00:00נהלים כירורגיים בעידן מחלת הכשל החיסוני הנרכש ,71/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr71_1992.pdfנהלי עבודה במקרה של חשיפה לנגיפים מדבקים כגון הפטיטיס או איידס, והגישה בחדרי ניתוח לחולים אלה1992-10-05 00:00:001. הוראות נוהל תזונה ודיאטה 2. סל מזון מעודכן לבתי החולים הפסיכיאטריים ,69/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr69_1992.pdfהגדרת תזונה נכונה לחולה בבתי חולים פסיכיאטריים-הגדרת נהלי עבודה ומעקב סימוכין: עדכון חוזר מס' 49/19871992-10-05 00:00:00תעריפי אישפוז תאונות דרכים ,31/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk31_1992.pdfבחוזר זה מתעדכן התעריף עבור יום אשפוז של נפגעי תאונות דרכים. כמו כן, הוצגה הנחיה כי אין להגיש לחברות הביטוח חשבונות מיון בסכומים הנמוכים מ312 ₪. חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר מס' 17/1991 מיום 14/10/91 1992-10-05 00:00:00מבצע פירסום של חברת טאיקו ,30/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk30_1992.pdfחוזר זה בא להבהיר את הנאמר בחוזר 26/92 - ובו איסור על שיתוף פעולה עם חברת טאיקו חוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 26/1992 מיום 27/8/92 1992-09-16 00:00:00עובדים מצטיינים במשרד הבריאות לשנת התשנ,ב - 1992 ,25/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk25_1992.pdfבחוזר זה פורטו שמותיהם של הנבחרים לעובדים מצטיינים במשרד הבריאות לשנת התשמ"ה התשנ"ב 92 1992-09-13 00:00:00חיסון נגד דלקת כבד B-יילודים ,66/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr66_1992.pdfסימוכין חוזר מס' 51/85 96/911992-09-13 00:00:00ברכות לשנה החדשה ,29/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk29_1992.pdfבחוזר זה שלוחה ברכת שנה טובה לכל עובדי מערכת הבריאות ובני משפחותיהם 1992-09-10 00:00:00הכנה למתן תרופות ציטוטוקסיות לחולים ע"י צוותי בתיה"ח ,28/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk28_1992.pdfחוזר זה ממשיך נוהל שירותי אשפוז מס' 65/1984 מיום 11/6/84 ומס' 113/89 מיום 24/10/89 ותזכורת מיום 7/1/90 1992-09-02 00:00:00סל מזון למחלקות ילדים בבתי חולים ,63/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1992.pdfהגדרת תזונה נכונה לילדים בבתי החולים השונים לפי רמות גיל ומרכיבי האוכל ונהלי המטבח המתאימים1992-08-31 00:00:00אלומיניום ויסודות מזהמים אחרים במתקני דיאליזה ,65/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr65_1992.pdf1992-08-30 00:00:00מבצע פירסום של חברת טאיקו ,26/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk26_1992.pdfלאחרונה חברה בשם "טאיקו דיאגנוסטיקה בע"מ" מציעה לרופאים לסייע להם בקידום מכירות. בחוזר זה פורסם איסור חמור לשתף עמה פעולה. 1992-08-27 00:00:00איחסון נפטרים המובאים מחוץ לבית-החולים ,64/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr64_1992.pdfסימוכין חוזר מס' 48/92 89/921992-08-25 00:00:00מבצע "הנהג הזהיר" לשנת 1991 ,24/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk24_1992.pdfבחוזר זה הוצגו הזוכים בפרס הנהג הזהיר לשנת 91 1992-08-13 00:00:001.מיכשור רפואי שסופק ממקורות שעת חירום. 2. מלאי ראגנטים למעבדות דחופות ,61/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr61_1992.pdfסימוכין חוזר מס' 59/90 38/891992-08-02 00:00:00רשימת המוהלים הארצית ,62/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr62_1992.pdf1992-08-02 00:00:00חיסון בתרכיב DTP - תדריך מעודכן ,57/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1992.pdf1992-07-26 00:00:00הרדמה ספינלית רציפה ,58/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr58_1992.pdf1992-07-26 00:00:00הסדר להחזקת נפטרים בבית-חולים או העברתם לחדרי מתים מחוץ לבית-החולים ,59/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr59_1992.pdf1992-07-26 00:00:00הוראות נוהל מרפאות בתי חולים כלליים ,57/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1992b.pdf1992-07-23 00:00:00רשימת מחלקות מוכרות ,55/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr55_1992.pdf1992-07-22 00:00:00דגימת פגים לתת-תריסיות מולדת ,54/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1992.pdfסימוכין חוזר מס' 50/861992-07-21 00:00:00ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית ,22/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk22_1992.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר 29/6/1979; 5/4/1989; 28/11/1989; 7/2/90; בחוזר זה פורסם איסור על שימוש בזרע טרי לצורך הזרעה מלאכותית מתורם. כמו כן, הוצגות פרטים נוספים לגבי הזרעה מלאכותית וניהול בנק זרע 1992-07-20 00:00:00מכונים רפואיים ,21/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk21_1992.pdf בשנים האחרונות נפתחים מכונים רפואיים מחוץ לבתי החולים. בחוזר זה פורטו הנהלים ואמות המידה בהם צריכים לעמוד מכונים אלו. 1992-07-19 00:00:00מניעת ליסטריוזיס בבני אדם ,53/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr53_1992.pdf1992-07-14 00:00:00חיסון נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B לעובדי מערכת הבריאות, ביטול חובת חתימה על הסכמה לקבלת החיסון ,20/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk20_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזרי שירותי אשפוז מספר : 51/1985 מיום 4/5/85, 38/1987 מיון 28/4/87; 84/1988 מיום 29/11/88. וכן חוזר המנהל הכללי מס' 20/91 מיום 1/11/91 1992-07-10 00:00:00כמויות מקובלות של חומרים רדיואקטיביים בבדיקות המתבצעות במכונים לרפואה גרעינית ,52/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr52_1992.pdf1992-07-07 00:00:00טיוטת נוהל לטיפול בכביסה ,51/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr51_1992.pdf1992-07-02 00:00:00הוראות נוהל למניעת זיהומים בחדרי ניתוח ,50/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr50_1992.pdf1992-07-01 00:00:00שימוש במכשירי ניטור ביתיים למניעת מוות בעריסה (S.I.D.S) ,49/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr49_1992.pdfסימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 75/1989, 79/19881992-06-29 00:00:00איסחון נפטרים המובאים מחוץ לבית החולים ,48/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr48_1992.pdf1992-06-26 00:00:00הפניית חולים סיעודיים מבתי חולים כלליים למוסדות המתנהלים שלא כדין ,19/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk19_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 1/1992 מיום 1/1/92 בחוזר זה מובהר שוב כי אין להפנות חולים סיעודיים מבתי חולים כלליים למוסדות המתנהלים שלא כדין 1992-06-25 00:00:00הכרת מעמד בגנטיקה קלינית ,17/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk17_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 28/1991 מיום 21/12/91 בחוזר זה מובאים שינויים בפרטי הכרת המעמד בגנטיקה קלינית. בחוזר פורטו הסעיפים בנוגע לציטוגנטיקאי קליני ולגנטיקאי קליני בביוכימיה וגנטיקה מולקולרית 1992-06-22 00:00:00מנהל המחלקה למקצועות רפואיים ,18/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk18_1992.pdfבחוזר זה מוצג מינויו של פרופסור בוייקיס לתפקיד מנהל המחלקה למקצועות רפואיים, במקומו של פרופסור ורדי שפרש לגמלאות 1992-06-22 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,44/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1992.pdfפירוט עלויות מנות הדם ומרכיביו השונים סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 70/19911992-06-21 00:00:00נוהלי בטיחות לעובדי מעבדות רפואיות לרבות מעבדות לפתולוגיה, בטיפול בדגימות מחולים בסיכון גבוה (AUDS, צהבת וכו') ,45/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr45_1992.pdfנעלי עבודה במעבדות רפואיות ולקיחת דגימות מחולים לצורך בדיקה סימוכין חזור מס' 90/91, 24/84, 83/831992-06-21 00:00:00הרכבת ב.ק.ג. (B.C.G.) ליילודים של אמהות נושאות HIV ,46/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1992.pdfנהלי חיסון BCG ליילודים לאמהות נשאיות איידס בקרב אוכלוסיית האתיופיים סימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 84/1984, 52/19911992-06-21 00:00:00בקשות למיכשור רפואי לשנת 1993 ,43/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr43_1992.pdf1992-06-16 00:00:00אחות ראשית ארצית ,15/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk15_1992.pdfבחוזר זה מוצג מינויה של גב' שושנה ריב"א לתפקיד אחות ראשית ארצית 1992-06-16 00:00:00טופס הסכמה לביצוע ניסוי/טיפול רפואי/ניסוי בבני אדם ,13/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 23/1991 מיום 1/12/91 קודם ביצוע ניסוי; טיפול רפואי בבני אדם, ובפרט בילדים, יש צורך להחתים על טופס הסכמה. בעקבות משוב הוחלט לעדכן את טופס ההסכמה. הטופס המעודכן מצורף לחוזר זה. 1992-06-16 00:00:00קרן הוברט המפרי ,42/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr42_1992.pdfנוהל הגשת בקשה להשתתפות ב-FELLOW SHIP בארה"ב על שם רוברט המפרי1992-06-12 00:00:00נהלים להפעלת בנקי הדם ומתן עירוי דם ,40/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr40_1992.pdfנהלי עיבוד מנות דם לאחר התרומה, והכנתם לשימוש בשעת הצורך סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 02/19831992-06-11 00:00:00צוות "מינהל הבקרה" החל עבודתו ,14/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk14_1992.pdfיחידת מינהל הבקרה הוקמה כחלק מתהליך הרפורמה במערכת הבריאות. מטרת יחידה זו - בקרת איכות בתחומים שונים. בחוזר זה, נכתב כי הצוות החל בעבודתו, וכן את מטרות הצוות 1992-06-09 00:00:00סקר ניתוחי מעקף כלי דם כליליים ,39/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr39_1992.pdfעריכת סקר כלל ארצי לצורך הערכת ביצועי ניתוחי מעקף כלי דם כליליים1992-06-01 00:00:00הצעת תקציב פיתוח קטן - שיפוצים, התאמות וציוד משקי לשנת התקציב 1993 ,41/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr41_1992.pdfטפסים והוראות לבקשת תקציבים לצורך שיפוצים בבי החולים ורכישת ציוד משקי חדש לשנת 19931992-06-01 00:00:00הודעות אנונימיות על הנחת פצצה/מכונית תופת - הערכות ביה"ח בהיבט הרפואי ,47/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1992.pdfהיערכות מינימלית במקרה של הודעה אנונימית על פתתה/מכונית תופת ויערכות בית החולים בהיבט הרפואי 1992-06-01 00:00:00הדלקת נרות בביה"ח ,38/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr38_1992.pdfמניעת שריפות בבתי חולים כתוצאה מהדלקת נירות בחדרי החולים1992-05-29 00:00:00נגיף דלקת כבד C - דפי מידע ,37/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1992.pdf1992-05-20 00:00:00השפעות בריאותיות כתוצאה מהתאונה בכור האטומי בצ'רנוביל - 26/4/1986 ,36/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1992.pdfההשפעות האקוטיות והכרוניות של החשיפה לקרינה רדיואקטיבית על עולים מברית המועצות לאחר התאובכור הגרעיני בצ'רנוביל1992-05-19 00:00:00הפרוייקט לפיתוח ושיפור שירותים להתערבות מוקדמת לילדים הנולדים עם נכות התפתחותית ולמשפחותיהם (הפרוייקט למניעת נטישת תינוקות בבי"ח) ,35/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr35_1992.pdfהסדרת דרכי טיפול והאינטראקציה בין משרד הבריאות (בתי-החולים) ומשרד הרווחה ביילודים חריגים1992-05-11 00:00:00מניעה וטיפול במחלת הכולירה ,34/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1992.pdf1992-05-11 00:00:00מחירי יום כלכלה ,32/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1992.pdfטבלה המפרטת את עלויות יום כלכלה בשנת 1991 בכל אחד מבתי החולים, לפי פירוט חודשי1992-05-03 00:00:00סטג'ריות בדיאטטיקה - מילגה ,30/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1992.pdfהגדלת גובה המלדה הניתנת לסטז'רים במקוצע דיאטטיקה החל מ- 01/10/19921992-04-30 00:00:00מניעת עישון בבתי חולים ,31/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1992.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 33/19881992-04-29 00:00:00מלריה ,29/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1992.pdfהיערכות לטיפול בחולי מלריה לאור חורף רווי גשמים, וחידוד נהלי עבודה בחדרי מיון בבתי חולים.1992-04-23 00:00:00ברכות ,11/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk11_1992.pdf1992-04-13 00:00:00טקסי יום זכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשנ"א - 1991 ,28/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1992.pdfהיערכות בתי חולים במהך טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל עקב התקהלות אזרחים בטקסים 1992-04-07 00:00:00מסירת רשומות רפואיות לעובדים לחולים ולבני משפחה ,27/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr27_1992.pdfבעקבות מס' מקרים בהם נעצרו בשערי בתיה"ח אזרחים כבידם תיקים רפואיים להלן נהלים בענין הוצאת תיקים רפואיים ועיון בהם 1992-03-31 00:00:00סווג מחלות וסמול אבחנות ,26/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr26_1992.pdfבקשה לשיתוף פעולה מצד המוסדות הרפואיים עם הוועדה לסווג מחלות וסמול אבחנות 1992-03-27 00:00:00מסתמי לב מלאכותיים מסוג:60- C-C -DEGREE SHILE ,25/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1992.pdfרצ"ב הודעה לעיתונות מטעם הFDA בנושא: "מסתמי לב מלאכותיים מסוג 60 DEGREE SHILE (c-c)" 1992-03-18 00:00:00תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ"א - 1980 ,23/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1992.pdfישנה תופעה שתכשירי ניסויים לא מנופקים ע"י בית המרקחת שבמוסד, יש לוודא שדבר כזה לא יקרה בעתיד. 1992-03-11 00:00:00טיפול השלשולים חדים בילדים ע"י ,24/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr24_1992.pdf1992-03-11 00:00:00מניעת דלקת כבד נגיפית מסוג B לאחר חשיפה ,21/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1992.pdfרצ"ב פרסום מטעם הC.D.C בנושא: מניעת דלקת כבד נגיפית מסוג B לאחר חשיפה 1992-03-10 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" ,22/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr22_1992.pdfהודעה על תוספת יוקר, ולפיכך השתתפות בשכר עובדי המשק"ם עם זאת אין שינוי בהשתתפות בדמי נסיעה 1992-03-10 00:00:00יחידה להפריה חוץ גופית - טופס דווח שנתי לשנת 1990 ,20/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1992.pdfרצ"ב הטופס דווח שנתי לסיכום פעילות היחידה להפריה חוץ גופית ובקשה למילואו ע"מ שנתוניו יהוו בסיס לרישום לאומי של תוצאות I.V.F 1992-03-09 00:00:00גביית תשלום עבור ביקור בחדר מיון ("אגרת מיון") - אנשי צבא ,16/1998http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1992.pdfתזכורת בענין הסכם השילוב בין משרד הביטחון למשרד הבריאות על גביית תשלום עבור ביקור בחדר מיון - אנשי צבא 1992-03-06 00:00:00נוהלי בטיחות למטפלים בנפטרים, בכל הקשור למחלות מדבקות ,10/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר שירותי אשפוז מס' 80/1991 מיום ה6/10/91 בחוזר זה מובאים נהלי בטיחות למטפלים בנפטרים, בכל הקשור למחלות מדבקות. 1992-03-01 00:00:00דלקת כבד כתוצאה מחלותן (HALOTHANE HEPATITIS) ,17/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1992.pdfבקשה להעברה של סיכומי מחלה של כל החולים שאושפזו בגין דלקת כבד כתוצאה מהלותן חוזר זה ממשיך חוזר רפואה מספר 28/19901992-02-28 00:00:00שאיבת ריר מיילוד לאחר הלידה ,18/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr18_1992.pdfבעקבות פניות בנושא: "שאיבת ריר מיילוד לאחר הלידה", בקשה להפסיק לאלתר שימוש בשואבי פה והכנסת שימוש ב BULB SYRINGE 1992-02-28 00:00:00רישום בדיקות וטיפולים מרפאתיים ,19/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1992.pdfבמסגרת היערכות לרישום אחיד של הבדיקות והטיפולים הננו מעבירים טופס רישום בדיקות וטיפולים מרפאתיים והוראות לגביו 1992-02-28 00:00:00חוק למניעת אלימות במשפחה - התשנ"א - 1991 - כרזה וחוברת הסבר ,09/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 10/1991 מיום 20/8/91 לחוזר זה מצורפת דוגמה של כרזה וחוברת הסבר בעניין מניעת אלימות במשפחה 1992-02-23 00:00:00ניתוחים ופעולות אחרות - דו"ח מסכם לשנת 1990 ,15/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1992.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 26/19911992-02-21 00:00:00ריבוי מקרים של מחלה מנינגוקוקלית ,14/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1992.pdfמכתבו של ד"ר פ.סלייטר מנהל המח' לאפידמיולוגיה, בנושא: "ריבוי מקרים של מחלה מנינגוקוקלית" 1992-02-20 00:00:00מימון "הסתכלות" רופאים עולים ,13/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr13_1992.pdfפירוט המקרים שבהם רופאים עולים אינם זכאים למילגה והוראות למקרים אלו 1992-02-17 00:00:00אבחנה טרום לידתית בשיטה )FISH) FLUORESCENT IN SITU HYBRIDIZATION איסור גביית תשלום ,11/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1992.pdfאיסור על גביית תשלום עבור בדיקה בשיטת FISH לאבחון טרום לידתי 1992-02-16 00:00:00העברת בידוד של חיידקי מנינגוקוקוס למרכז הארצי למנינגוקוקוס ,10/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr10_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 4/1991 תזכורת להעביר בידוד של חיידקי מנינגוקוקוס למרכז הארצי למנינגוקוקוס 1992-02-13 00:00:00הזרקה תוך ורידית של חומרי ניגוד בבדיקות רנטגן - הנחיות בטיחות ,12/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 79/1985, 112/1986 ריענון של הנוהל בעניין: "הזרקה תוך ורידית של חומרי ניגוד בבדיקות רנטגן - הנחיות בטיחות" 1992-02-12 00:00:00חוק הגנת הפרטיות - אחריות למאגרי מידע ,08/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 3/1989 בחוזר זה מובאת הדרישה להעביר רשימות מעודכנות של מאגרי המידע קיימים ביחידות, והאחראים עליהם 1992-02-10 00:00:00הודעה לרופא המטפל על ממצאים בבדיקות הדמיה הדורשים טיפול דחוף ,09/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr09_1992.pdf1992-02-06 00:00:00אגרת חדר מיון ,07/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk07_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 4/1992 מיום 22/1/92 חוזר המנהל הכללי מס' בחוזר זה הוגדר כי במקרה בו מטופל מופנה לחדר מיון על ידי רופא, המבטח יחוייב בתשלום אגרת חדר המיון. 1992-02-03 00:00:00נוהלי בנק הזרע ,08/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr08_1992.pdf1992-02-02 00:00:00ניהול בנק זרע ,06/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk06_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר : 29/6/1979; 5/4/1989; 28/11/1989; 7/2/1990; בחוזר זה מוצגת החובה להוסיף בדיקת הפטיטיס C כבדיקת חובה לכל תורם זרע, כנהוג לגבי הפטיטיס B 1992-01-23 00:00:00תנאים להפעלת מכון ממוגרפיה ,07/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr07_1992.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 56/1990 רצ"ב נוסח מתוקן ומעודכן של החוזר בנושא: "תנאים להפעלת מכון ממוגרפיה" 1992-01-22 00:00:00נוהלי עבודה - קופת חולים מול בתי חולים, השלמה לחוזר 21/91 מיום 6.11.91 ,04/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר חוזר 21/1991 מיום 6/11/91 בחוזר זה מובאת השלמה לחוזר 21/91 בעניין נהלי העבודה בין קופות החולים ובתי החולים 1992-01-22 00:00:00נושאי משרה שיפוטית - זכויות אשפוז וטיפול רפואי ,05/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk05_1992.pdfכחלק מזכויות נושאי משרה שיפוטית ניתן להם גם זכויות אשפוז וזכויות רפואיות על פי המפורט בחוזר זה. לשם כך עליהם לשאת תעודת זכאות שדוגמתה מצ"ב. 1992-01-22 00:00:00אם/ואב בית ,06/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr06_1992.pdfעקב בקשה להדרכה של אם/אב בית, ע"מ לדון בנושא עלינו לקבל פרטים נוספים ולכן הנכם מתבקשים למלא את השאלון המצ"ב 1992-01-20 00:00:00הודעות למד"א על שינויים בפנוי חולים לחדרי מיון ,05/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr05_1992.pdfעקב מקרים של הודעות על הפסקת פינוי חולים לחדרי מיון, ע"י עובדים בלתי מוסמכים, פירוט של המוסמכים להודיע ולקבל הודעות אלו 1992-01-19 00:00:00קריטריונים למתן הנחה בדמי אישפוז החל מ- 1.1.1992 ,04/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr04_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 79/1991 וחוזר מנכ"ל מספר 24/1991 בהמשך לחוזר מנכ"ל, מצ"ב לוח מעודכן למתן הנחה בדמי אשפוז 1992-01-17 00:00:00מרפאים ביצירה והבעה ,02/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk02_1992.pdfבהמשך להכרת משרד הבריאות במעמד של מרפאים ביצירה והבעה, מוצגים תחומי הפעילות ומסגרות ההכשרה של העוסקים בתחום זה 1992-01-14 00:00:00אישור הזרקה לוריד ע"י טכנאים במסגרת בדיקות הדמיה ,03/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk03_1992.pdfבחוזר זה מובהר איסור הזרקה לוריד על ידי טכנאים במסגרת בדיקות הדמיה 1992-01-14 00:00:001. לוחות חיסונים שיגרתיים לעולים מאתיופיה 2. חיסון נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B ופגים ,02/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr02_1992.pdfרצ"ב הודעות מנהל המח' לאפידמיולוגיה בנושאים: 1. "לוחות חיסונים שגרתיים לעולים מאתיופיה". 2. "חיסון נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B - ופגים" 1992-01-07 00:00:00ניתוחים ופעולות - דוו"ח לשנת 1991 ,03/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr03_1992.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 26/1991 מצ"ב טופסי דיווח ניתוחים ופעולות, פירוט של תחומי הפעולה השונים והנחיות נוספות בענין מילוי הטפסים 1992-01-07 00:00:00סקר הארעות וגורמי סיכון - שבץ מוחי באוכלוסיה צעירה ,01/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr01_1992.pdfהודעה על הסקר בנושא: "היארעות וגורמי סיכון - שבץ מוחי באוכלוסיה צעירה", פרטים על הסקר ובקשה לסיוע בביצועו 1992-01-06 00:00:00סגירת מוסדות רפואיים המתנחלים שלא כדין ,01/1992http://www.health.gov.il/hozer/mk01_1992.pdfעל פי ההוראות החדשות בפקודת בריאות העם למנהל יש סמכויות לצוות על סגירת מוסד רפואי הפועל שלא כדין. בחוזר זה מפורטות העילות האפשריות, תהליך הסגירה ואפשרויות הערעור 1992-01-01 00:00:00נהלי עבודה - קופת חולים מול בתי חולים ,21/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk21_1991.pdfבחוזר זה מוסדרים נהלי העבודה וההתחשבנות בין קופות החולים ובתי החולים. 1991-11-06 00:00:00חיטוי נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B לעובדי משרד הבריאות ,20/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk20_1991.pdf1991-11-01 00:00:00סל מזון מעודכן לבתי החולים הכלליים ,85/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr85_1991.pdfסימוכין: עדכון חוזר מס' 52/19831991-10-30 00:00:00בחינות רישוי לרוקחות ,16/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk16_1991.pdf1991-10-30 00:00:00הודעה על ליקוי במבנה מכונות הנשמה תוצרת INFRASONIC דגם INFANT STAR ,84/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr84_1991.pdf1991-10-30 00:00:00טיפול רפואי בחולים במחלת מדבקות ע"ח משרד הבריאות ,19/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk19_1991.pdf1991-10-23 00:00:00תעריפי אשפוז-תאונות דרכים ,17/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk17_1991.pdf1991-10-14 00:00:00אבטחת איכות של תכשירים רפואיים ,18/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk18_1991.pdf1991-10-14 00:00:00ספירת מלאי שנתי בבתיה"ח הממשלתיים ל-31.3.91 ,82/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr82_1991.pdf1991-10-14 00:00:00הריון מרובה עוברים - הפחתת עוברים ,81/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr81_1991.pdfחוזר מס' 11/2006 ממשיך חוזר זה מבוטל על ידי חוזר מינהל רפואה מס' 17/19971991-10-13 00:00:00נוהלי בטיחות לעובדי מעבדות רפואיות לרבות מעבדות לפתולוגיה, בטיפול בדגימות מחולים בסיכון גבוה (AUDS, צהבת וכו') ,80/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr80_1991.pdfסימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 83/1983, 24/19841991-10-06 00:00:00קריטריונים למתן הנחה בדמי אישפוז החל מ-1.10.1991 ,79/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr79_1991.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 34/19911991-10-02 00:00:00נוהל L-70: סימון וזיהוי צנרת ומיכלים ,L-70http://www.health.gov.il/hozer/Pln_L-70.pdfנוהל L-70: סימון וזיהוי צנרת ומיכלים1991-10-01 00:00:00דווח על חולים באי ספיקת כליות סופנית - נוהל ,78/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr78_1991.pdf1991-09-19 00:00:00תעריפי אשפוז ,15/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk15_1991.pdf1991-09-19 00:00:00חוות דעת רופאים עובדי המדינה כנגד המדינה ,77/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr77_1991.pdf1991-09-15 00:00:00הסדר הססיות - הנחיות הפעלה בקרה ודווח ,75/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr75_1991.pdfסימוכין: חוזר המחלקה לתקנות ותנאי שרות מיום 14.8.911991-09-11 00:00:00מניעת נזק מקור אצל תינוקות ,76/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr76_1991.pdf1991-09-11 00:00:00רופאי שיניים - נושאי HIV ,14/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk14_1991.pdfבהמשך לחוזר הדן ברופאים נושאי HIV (מס' 09/1991 מיום 28.07.1991)1991-09-02 00:00:00ברכות לשנה החדשה ,13/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1991.pdf1991-09-01 00:00:00הוראות נוהל עבודה במטבחים - תברואה והיגיינה ,74/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr74_1991.pdf1991-08-26 00:00:00גביית תשלום עבור ביקור בחדר מיון - ביטול פטורים ,73/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr73_1991.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 51/19911991-08-25 00:00:00חוק האנוטומיה והפתולוגיה ,12/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk12_1991.pdf1991-08-22 00:00:001. קביעת מוות מוחי 2. עקרונות ארגן הבריאות העולמי להשתלת איברים ,11/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk11_1991.pdf1991-08-21 00:00:00חוק למניעת אלימות במשפחה התשנ"א -1991 ,10/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1991.pdf1991-08-20 00:00:00תשלום בגין טיפול פסיכיאטרי בבתי חולים כלליים ,71/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr71_1991.pdf1991-08-16 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,70/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr70_1991.pdf1991-08-11 00:00:00הכנסה מידית של פרטי טקסטיל "חדשים" לשימוש ,69/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr69_1991.pdf1991-08-05 00:00:00שפעת בחורף 1992 - מניעה ופיקוח ,68/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr68_1991.pdf1991-08-04 00:00:00רופאים נושאי HIV ,09/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1991.pdf1991-07-28 00:00:00שפעת בחורף-1992/93-מניעה ופקוח ,60/1992http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1992.pdf1991-07-27 00:00:00רופאים ומדענים עולים ,08/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1991.pdfבחוזר זה נתבקשו מנהלי בתי חולים לתת עדיפות להעסקת רופאים ומדענים עולים לפי הרשימה המצורפת. הצעות לעבודות מחקר על ידם, תזכנה לעדיפות על ידי המדען הראשי 1991-07-26 00:00:00פתוח שירותים נוספים בבתי חולים- תקורה ,03/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr03_1991.pdf1991-07-24 00:00:00תעריפי אישפוז ,07/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk07_1991.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנכ"ל מספר חוזר המנהל הכללי מס' 6/1991 מיום 25/3/91 1991-07-17 00:00:00הצעת תקציב פיתוח קטן - שיפוצים, התאמות וציוד משקי לשנת התקציב 1992 ,67/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr67_1991.pdf1991-07-05 00:00:00טיפול ע"י QUINIDINE GLUCONATE במקרים קשים של מלריה פלציפרום ,66/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr66_1991.pdf1991-07-04 00:00:00"תרומת איברים מעניקה חיים" ,63/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1991.pdf1991-07-01 00:00:00תופעות אלרגיות ממוצרי גומי ,64/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr64_1991.pdf1991-07-01 00:00:00ביצוע ברית מילה ע"י מוהלים מוסמכים ,61/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr61_1991.pdf1991-06-28 00:00:00טיפול בחולי שחפת בקרב אוכלוסית האתיופים "מבצע שלמה" ,62/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr62_1991.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 97/19901991-06-28 00:00:00מניעת חצבת בבתי חולים ,60/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1991.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 49/19911991-06-27 00:00:00בקשות למיכשור רפואי לשנת 1992 ,59/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr59_1991.pdf1991-06-20 00:00:00כלורואמינציה של מי המוביל הארצי ,56/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr56_1991.pdf1991-06-13 00:00:00כנמת הגוף - עולים מאתיופיה ,55/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr55_1991.pdf1991-06-12 00:00:00הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) התשנ"א - 1991 ,53/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr53_1991.pdfסימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 96/1978, מס' 61/19891991-06-11 00:00:00חולים סעודיים ו/או תשושי נפש - הגדרות ונוהל ,54/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1991.pdf1991-06-11 00:00:00גביית תשלום עבור ביקור בחדר מיון-ביטול פטורים ,51/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr51_1991.pdf1991-06-06 00:00:00הוראות נוהל בנושא ניקוי וחיטוי בבתי-חולים ,52/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr52_1991.pdf1991-06-06 00:00:00מניעת חצבת בבתי-החולים ,49/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr49_1991.pdfסימוכין חוזר מס' 19/821991-06-05 00:00:00מניעה וטיפול במחלת הכולירה ,50/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr50_1991.pdf1991-06-05 00:00:00לקיחת "טיפה עבה" לאיבחון מעבדתי של מלריה לעולי אתיופיה ,48/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr48_1991.pdfסימוכין חוזר מס' 57/89 30/901991-06-04 00:00:00מחירי יום כלכלה ,47/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1991.pdf1991-06-03 00:00:00דמי אשפוז - חובות מפרטיים ,58/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr58_1991.pdfבהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 81/19881991-06-01 00:00:00נוהלים לשאיבת דם עוברי על ידי דיקור חבל הטבור לצורך אבחון טרום לידתי (CHORDOCENTESIS) ,46/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1991.pdf1991-05-31 00:00:00סילוק פסולת פטוגנית ורעילה-סקר של משרד לאיכות הסביבה ,44/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1991.pdf1991-05-28 00:00:00פקדון כספי עבור תרומת דם-נוהל ,45/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr45_1991.pdf1991-05-28 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,39/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr39_1991.pdf1991-05-12 00:00:00הודעה למשרד התיירות על אישפוז תיירים נפגעי פעולות איבה ,40/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr40_1991.pdf1991-05-12 00:00:00סטג'ריות בדיאטטיקה-מילגה ,42/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr42_1991.pdf1991-05-10 00:00:00ניתוחים ופעולות אחרות-דו"ח מסכם לשנת 1989 ,38/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr38_1991.pdf1991-04-30 00:00:00בדיקת דם- C VIRUS - HEPATITS לפני השתלת איברים ,37/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1991.pdf1991-04-24 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת המש"קם ,36/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1991.pdfסימוכין חוזר מס' 105/901991-04-21 00:00:00הכנת מכרז למתן שירות לכיבוס בבתי חולים ממשלתיים ,35/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr35_1991.pdf1991-04-14 00:00:00קריטריונים למתן הנחה בדמי אשפוז החל מ-1.4.1991 ,34/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1991.pdf1991-04-11 00:00:00הצעות לשינוי ביחידה לטיפול נמרץ נשימתי ,33/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr33_1991.pdf1991-04-08 00:00:00הצעות לשינוי ביחידה לטיפול נמרץ נשימתי - המשך ,33/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr33_1991 2.pdfהמשך חוזר שרותי אשפוז (מינהל רפואה) מס' 33/1991 מיום 8.4.911991-04-08 00:00:00המרכז הארצי לסיסטיק פיברוזיס (C.F) ,31/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1991.pdfסימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 107/1990, מס' 10/19911991-04-01 00:00:00ליתיום בהנקה ,32/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1991.pdfסימוכין: חזר מינהל רפואה מס' 60/19901991-04-01 00:00:00תשלום עבור תעודות רפואיות ,30/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1991.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 79/1987 הודעה כי יש להמציא את התעודות הרפואיות למוסד לביטוח לאומי ללא התנית תשלום 1991-03-26 00:00:00תעריפי אשפוז ,06/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk06_1991.pdfבחוזר זה מפורטים תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים החל מה1/4/1991 1991-03-25 00:00:00טקסי יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התשנ"א - 1991 ,29/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1991.pdfהנחיה לבתיה"ח להעמיד צוות רפואי בכוננות בבתי העלמין בהם מתקיימים טקסי יום הזכרון 1991-03-24 00:00:00היערכות לקראת שביתה - הנחיות ביצוע ,27/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr27_1991.pdfרצ"ב חוזר המעדכן את ההוראות שפורסמו בנושא: "היערכות לקראת שביתה" 1991-03-19 00:00:00איסור העסקת רופאים ללא מכרז ,05/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk05_1991.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר מיום 19/4/1990 ומיום 14/8/1990 בהמשך לחוזרים הקודמים בעניין איסור העסקת רופאים ללא מכרז מוזכרת הפסיקה של בית המשפט העליון מיום 14/3/1991 1991-03-18 00:00:00ניהול בנק זרע ,04/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1991.pdfבחוזר זה מוצג ביצוע סטז' בתום לימודי רוקחות במתכונתו החדשה. חוזר זה בא לפרט את מתכונת הסטז' מיקום, דרכי הפעלתו ומעקב. 1991-03-17 00:00:00מניעת כוויות כתוצאה משימוש במכשירים אלקטרוכירורגיים (דיאתרמיות) ,28/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1991.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 104/1986 לנוכח הישנות מקרים של כוויות להלן המלצות הצוות המקצועי לנושא: "מניעת כוויות כתוצאה משימוש במכשירים אלקטרוכירורגיים" 1991-03-13 00:00:00תשלום עבור תעודות רפואיות ,25/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1991.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 13/1989 הודעה בענין התשלום עבור צילומים מעל לשני אישפוזים 1991-03-03 00:00:00נוהל ניטור והשגחה לאחר עירוי חליפין ליילוד ,24/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr24_1991.pdfבעקבות פטירת יילוד, להלן נוהל בנושא: "ניטור והשגחה לאחר עירוי חליפין ליילוד" ומצ"ב דוגמא לטופס מיוחד בגליון היילוד 1991-02-28 00:00:00מינויים לועדות ספירה ודווח על ביצוע הספירה ,23/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1991.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 14/1991 בקשה להציע את שמות חברי ועדת הספירה ולהעביר ע"ג הטופס הרצ"ב 1991-02-27 00:00:00תעריפי אשפוז - תאונות דרכים ,02/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk02_1991.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 24/1990. בחוזר זה מעודכנים התעריפים עבור יום אשפוז של נפגעי תאונות דרכים. 1991-02-27 00:00:00א. ביצוע בדיקות מהירות לאיתור נוגדני HIV ב. ביצוע בדיקות ל-HIV ANTIGEN ,83/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr83_1990.pdf1991-02-24 00:00:00הנהגת שיטת נורמות ופרמיות לעבודות נקיון: - הפעלת שיטת ביקורת טיב חיצונית ,22/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr22_1991.pdfפרטים על פעילות ה"שיטת ביקורת טיב חיצונית" כפיקוח - על 1991-02-21 00:00:00בדיקות מנות דם ל-HEPATITIS - C VIRUS ,21/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1991.pdfחוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 7/1991 הודעה כי לנוכח מצב חירום, האיסור לתת בעירוי מנות דם שלא עברו בדיקות HCV יחל מיום 15.3.91 1991-02-19 00:00:00נזקקים לעיניים מ"מטפי שלג" או צעצועים מסוכנים אחרים ,20/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1991.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מינהל רפואה מס' 36/1990 בקשה להודיע על כל מקרה בו קיים חשש לפגיעה מ"מטפי שלג" או מכל צעצוע מסוכן אחר 1991-02-17 00:00:00התקנת מערך להשכרת טלויזיות פרטיות לחולים ,19/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1991.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מינהל רפואה מס' 81/1990 חוות דעת היועץ המשפטי בנושא 1991-02-12 00:00:00הנחיות להפניית חולים קשישים לאשפוז שיקומי ,18/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr18_1991.pdfנהלים בנושא: "זכות המטופל למידע רפואי ולעיון ברשומה הרפואית" 1991-02-07 00:00:00נפגעי פעולות איבה ,17/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1991.pdfניתן לראות גם במקרים שהגיעו לביה"ח לטפול רפואי במהלך פעולות איבה כנפגעי פעולות איבה 1991-02-06 00:00:00הוראות ראש הג"א לשגרת חרום בעורף ,01/1991http://www.health.gov.il/hozer/mk01_1991.pdfלחוזר זה מצורפות הוראות ראש הג"א להתנהגות בכל הנוגע לשגרת החירום במדינה. 1991-02-01 00:00:00הפצת דפדפת -"מושבי בטיחות לילדים ברכב" ,15/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1991.pdfהודעה על הוצאת דפדפת בנושא: "מושבי בטיחות לילדים ברכב" ובקשה למסור דפדפת זו לידי היולדת 1991-01-31 00:00:00ספירת מלאי שנתית בביתה"ח הממשלתיים ל-31.3.91 ,14/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1991.pdfפירוט כיצד יש לערוך ספירת מלאי כוללת 1991-01-28 00:00:00שינוי הגדרות קודי הדווח והתאמת תעריפים המתייחסים להפריה חוץ גופית IVF ,12/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1991.pdf1991-01-27 00:00:00דו"ח תאונות עבודה ,13/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr13_1991.pdf1991-01-27 00:00:00הוראות נוהל שפורסמו בחוזרי שירותי האישפוז בחודשים יולי-דצמבר 1989 ,16/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1991.pdfברכישת הפרטים: כפפות כירורגיות/כפפות לבדיקה, יש להקפיד שהרכישה תהיה מלווה בתעודת איכות 1991-01-26 00:00:00הגבלת עישון בבתי החולים ,11/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1991.pdf1991-01-22 00:00:00חובת דווח על חוסה שנפגע מטיפול רפואי במעון ,27/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk27_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 20/1990 מיום 28/8/90 חוזר זה בא להנחות כי בכל מקרה בו הובא חוסה במעון לבית חולים וקיים חשש שנעברה עליו עברה (כולל טיפול רשלני), קיימת חובת דיווח לפקיד סעד או משטרה 1991-01-21 00:00:00המרכז הארצי לציסטיק פיברוזיס C.F ,10/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr10_1991.pdf1991-01-13 00:00:00העברת כל בידוד של מנינגוקוק למרכז הארצי למינגוקוקים ,04/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr04_1991.pdf1991-01-04 00:00:00החזרת חולים מבי"ח על-איזורי לבי"ח איזורי ,05/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr05_1991.pdf1991-01-04 00:00:00מרפאת קדחת ים-תיכונית משפחתית (f.m.f) מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח.שיבא ,06/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr06_1991.pdf1991-01-04 00:00:00בדיקות מנות דם- HEPATITIS C VIRUS ,07/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr07_1991.pdf1991-01-04 00:00:00סדרי הסעות עובדים בבית-חולים ,08/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr08_1991.pdf1991-01-04 00:00:00מניעת תחלואה בחצבת ,02/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr02_1991.pdfחוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מס' 42/1990. חוזר זה ממשיך חוזרי מנהל רפואה מס' 46/1990, מס' 77/1990. להפעלה מיידית 1991-01-03 00:00:00המלצות לבדיקה וטיפול במגעי שחפת בקר ,09/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr09_1991.pdf1991-01-03 00:00:00LEPONEX (CLOZAPINE) - טיפול ובקרה ,01/1991http://www.health.gov.il/hozer/mr01_1991.pdfבהתאם לבקשת ועדת קור"ת - מכתבה של החברה המשווקת את התרופה LEPONEX 1991-01-01 00:00:00תשלום עבור תושבי איו"ש מאזח"א שפונו ע"י צה"ל לבתי חולים בישראל ,119/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr119_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 72/1984, 104/1989 , 109/1990 להלן הנוהל שנקבע לתשלום לבתי חולים בישראל בגין אשפוז תושבי איו"ש ואזח"ע שפונו ע"י צה"ל 1990-12-16 00:00:00הפעלת מגרשי חניה ישירות ע"י בית-החולים ,120/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr120_1990.pdfהודעה כי מייד עם סיום החוזים, הפעלת המגרשים תעשה ע"י בתיה"ח ורצ"ב דוגמת נוהל בנושא זה 1990-12-16 00:00:00אישפוז חולים מפגרים בבתי החולים כלליים ,117/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr117_1990.pdfהנחיות שהוסכמו ע"י הנוגעים בדבר לגבי הצמדת ליווי לחוסים מפגרים שמתאשפזים 1990-12-05 00:00:00נהלים להכנה ומתן T.P.N - הזנת-על תוך -ורידית ,116/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr116_1990.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 43/1990 להלן מובאים הנהלים המעודכנים והמתוקנים, בהתאם להמלצות הועדה לנושא: "הכנה ומתן T.P.N הזנת-על תוך-ורידית" 1990-12-04 00:00:00ציוד לשרותי נקיון - שאלון ,118/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr118_1990.pdfבקשה למילוי השאלון המצ"ב שמיועד לאפשר קבלת רשימת כל הציוד העיקרי הנמצא בשימוש 1990-12-04 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,115/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr115_1990.pdfחוזר זה מבטל חוזר מנהל רפואה מספר 90/1990. פירוט של השינוי במחירי מנות הדם המסופקים ע"י מד"א. 1990-12-03 00:00:00שיקולים בקבלת זוג לטיפול בהפריה חוץ-גופית ,113/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr113_1990.pdfלאור שאלות שהתעוררו בעבר, להלן ההמלצות שנקבעו ע"י הצוות שדן בנושא: "שיקולים בקבלת זוג לטיפול בהפריה חוץ-גופית" 1990-11-28 00:00:00קריטריונים למתן הנחה בדמי אשפוז החל מ-1.11.1990 ,114/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr114_1990.pdf1990-11-28 00:00:00התיייחסות לחולים בעייתיים המגיעים לטיפול לבתי-חולים ,112/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr112_1990.pdfעקב תלונה שהוגשה, להלן הנחיות בנושא: "התייחסות לחולים בעיתיים המגיעים לטיפול בבתי החולים" בהתאם להמלצה של הצוות שדן בתלונה ונהלים נוספים 1990-11-20 00:00:00מינויים ,25/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk25_1990.pdfחוזר זה בא להציג את המינויים החדשים במשרד הבריאות 1990-11-11 00:00:00הוראות נוהל לסילוק פסולת מבתי חולים ,110/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr110_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 87/1988 בקשה למינוי ועדה לבדוק את נושא יישום הנוהלים בענין: "סילוק פסולת מבתי-חולים" ולהגשת דו"ח אומדן עלות יישום הנוהלים 1990-11-09 00:00:00טבליות ISONIAZID 300mg ,111/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr111_1990.pdfהודעה על הימצאות הטבליות - ISONIAZID 300mg ברשותם של שרותי האספקה 1990-11-07 00:00:00טיפול בגופות של תושבי אזור יהודה ושומרון וחבל עזה ,109/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr109_1990.pdfבעקבות פניית הפרקליט הצבאי הראשי, להלן הנוהל בענין: "טיפול בגופות של תושבי אזור יהודה ושומרון וחבל עזה" 1990-11-02 00:00:00תעודת הכרת מעמד ,108/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr108_1990.pdfיש לדרוש מכל עובד פרה - רפואי המתקבל לעבודה כי יציג תעודת הכרת מעמד שדוגמתה מצ"ב 1990-10-31 00:00:00תעריפי אישפוז ,24/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk24_1990.pdfבחוזר זה מפורטים תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים החל מה1/11/90 1990-10-30 00:00:00קניית דלק ותצרכותו ,106/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr106_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 67/1976 ו 8/1980. לאור ההתייקרויות בסוגי הדלק השונים להלן הוראות לפיקוח על: "קניית דלק ותצרוכתו" 1990-10-18 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים - עובדי ה"משק"ם" ,105/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr105_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 49/1990 פירוט ההשתתפות בשכר עובדי המשק"ם לאור תוספת יוקר 1990-10-16 00:00:00מינויים ,23/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk23_1990.pdfחוזר זה בא להציג את המינויים החדשים במשרד הבריאות 1990-10-02 00:00:00השרות הארצי ליעוץ טרטלוגי - רשימת תכשירים רואיים ,103/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr103_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 119/1989 ו 123/1989 . רצ"ב מכתב ו-2 טבלאות ובהן מידע על הפוטנציאל הטרטוגני של תכשירים שונים 1990-10-01 00:00:00הוראות נוהל למשרדי קבלת חולים כלליים ,104/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr104_1990.pdf1990-10-01 00:00:00המרכז הארצי לציסטיק פיברוזיס (C.F) ,107/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr107_1990.pdfהכרה במרכז הארצי לציסטיק פיברוזיס וצירוף חומר רקע על המרכז 1990-09-24 00:00:00ליתיום בהריון ובהנקה ,60/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr60_1990.pdf1990-09-24 00:00:00סטאז'רים/יות בדיאטטיקה - מילגה ,101/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr101_1990.pdfהודעה על הגדלת סכום המילגה הניתנת לסטאז'רים/יות בדיאטה 1990-09-23 00:00:00מינויים ,21/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk21_1990.pdfחוזר זה בא להציג את המינויים החדשים במשרד הבריאות 1990-09-23 00:00:00רשימת פרטי לבנים ,100/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr100_1990.pdfרצ"ב רשימת פריטי לבנים ובקשה למילוי הנתונים 1990-09-16 00:00:00טיפול בשחפת - עידכון ההנחיות ,97/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr97_1990.pdfסימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 48/1982, 131/19851990-09-16 00:00:00תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ"א - 1980 ,98/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr98_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 118/19841990-09-16 00:00:00מניעת נזק מקור אצל תינוקות ,99/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr99_1990.pdf1990-09-16 00:00:00אגרת ביקורת מקרקעין "כיבוי אש" ,96/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr96_1990.pdf1990-09-13 00:00:00חוברת מידע לנשים הפונות לועדה להפסקת הריון ,95/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr95_1990.pdf1990-09-12 00:00:00ועדת היגוי לטקסטיל - הקמת מערכת משוב והערכה לגבי פריטי טקסטיל חדשים ,94/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr94_1990.pdf1990-09-11 00:00:00טופסי התחייבות לתשלום של קופת החולים (טופס 17) ,91/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr91_1990.pdf1990-09-05 00:00:00שפעת בחורף 1990 - מניעה ופיקוח - תיקון ,92/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr92_1990.pdf1990-09-05 00:00:00חתימת וחותמת רופאים על מסמכים רפואיים ,93/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr93_1990.pdf1990-09-05 00:00:00תשלום בעד מנות דם ומרכיביו ,90/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr90_1990.pdfשינוי לחוזר מס' 05/1990.1990-08-29 00:00:00טיפול בנפגעי אלימות במשפחת ניצול מיני והזחה של קטינים חסרי ישע ,20/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk20_1990.pdfחוזר זה מבטל חוזר מנכ"ל מספר 15/1990. חוזר זה בא להסדיר את הנוהל בטיפול בנפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע. בחוזר זה מצורפים הנוהל החדש ונספחים. 1990-08-28 00:00:00אכיפת החוק להגבלת עישון ,89/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr89_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 67/19901990-08-27 00:00:00כירורגית ילדים ,88/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr88_1990.pdfבהמשך לחוזר 29/19901990-08-16 00:00:00יחס כלפי חולים קשישים וחסרי ישע המגיעים לטיפול לבתי חולים כלליים ,87/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr87_1990.pdf1990-08-14 00:00:00העסקת רופאים ללא מכרז ,19/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk19_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 19/4/1990 חוזר זה בא להזכיר כי החל מה1/6/90 לא ניתן לקלוט רופאים לעבודה, ללא עמידה במכרז קודם לכן. 1990-08-14 00:00:00הודעות לתקשורת בנושאי שע"ח ,18/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk18_1990.pdfחוזר זה בא להזכיר כי בכל הנושאים הקשורים להיערכות מערכת הבריאות לשעת חירום - אין להוציא הודעות או מידע לתקשורת. הגורם המוסמך לכך הינו דובר צה"ל בלבד 1990-08-10 00:00:00תקנות בריאות העם (הודעה על פטירה ורישומה) התש"מ - 1980 ,86/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr86_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 47/19871990-08-07 00:00:00רישום אביזרים רפואיים ,16/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk16_1990.pdfבחוזר זה מצורפות הוראות וכללים לתרשומת מכשירים ואביזרים רפואיים 1990-08-07 00:00:00הצעת תקציב פיתוח קטן - שיפוצים, התאמות וציוד משקי לשנת התקציב 1991/92 ,85/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr85_1990.pdf1990-08-06 00:00:00טיפול בנפגעי לאלימות במשפחה ,15/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk15_1990.pdfבחוזר זה מובאים הנהלים להסדרת אחידות ביישום החוקים התקנות וההמלצות בנוגע לנפגעי אלימות במשפחה וניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע 1990-08-05 00:00:00שפעת בחורף 1990 - מניעה ופיקוח ,84/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr84_1990.pdf1990-08-01 00:00:00מניעת דלקת כבד נגיפית B לאחר חשיפה למחטים זרוקות ,82/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr82_1990.pdf1990-07-26 00:00:00התקנת טלפונים אישיים לחולים ,81/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr81_1990.pdf1990-07-22 00:00:00"החינוך המדריך" עפ"י שיטת המכון ע"ש פטו בבודפשט, הונגריה - הפנית ילדים הסובלים משיתוק מוחי לטיפול ,79/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr79_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 85/19881990-07-18 00:00:00הוראות נוהל שפורסמו בחוזרי שירותי האישפוז בחודשים ינואר - יוני 1990 ,80/1190http://www.health.gov.il/hozer/mr80_1990.pdf1990-07-18 00:00:00"קבוצות פעילויות נבחרות" - הגדרות ונהלים ,78/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr78_1990.pdfסימוכין חוזר מס' 5/981990-07-17 00:00:00חיסון נגד צהבת ,77/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr77_1990.pdf1990-07-08 00:00:00מינויים ,14/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk14_1990.pdfבחוזר זה מוצגים מינויים חדשים של עובדים במשרד הבריאות 1990-07-04 00:00:00הסדרי תשלומים עם קופות החולים השונות ,13/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk13_1990.pdfבחוזר זה נדחה החלת הסדר התשלום הדיפרנציאלי עד ל15/7/90 1990-07-03 00:00:00ניתוחים ופעולות אחרות - דו"ח מסכם לשנת 1988 ,73/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr73_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 21/19891990-06-27 00:00:00המרכז הארצי ליעוץ רפואי למידע בהרעלות ,75/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr75_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 32/19881990-06-27 00:00:00פנקסי התמחות ,76/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr76_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 25/19711990-06-27 00:00:00בדיקות טיב המים בבתי-חולים ממשלתיים ,72/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr72_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 109/19891990-06-26 00:00:00חובת בדיקות לאיתור נגיף הכשל החיסוני הנרכש (HIV) לנשים המטופלות בהפריה חוץ גופית ,74/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr74_1990.pdfהנוהל מתווה קווים מנחים לבדיקת לגילו HIV בנשים העוברות טיפולי פוריות 1990-06-26 00:00:00מידע וניטור תופעות לואי של תרופות ,69/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr69_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 50/19881990-06-22 00:00:00שמירה במחלקות ילודים ,70/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr70_1990.pdf1990-06-22 00:00:00אכיפת חוק להגבלת עישון ,67/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr67_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 33/19881990-06-21 00:00:00מניעת טעויות בזיהוי איברים המיועדים לניתוח ,68/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr68_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 07/19891990-06-21 00:00:00מעבדות מאושרות לבדיקת חלבון עוברי בדם נשים בהריון ,66/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr66_1990.pdf1990-06-19 00:00:00הפעלת חדרי התאוששות במשך כל שעות היממה ,65/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr65_1990.pdfסימוכין: חוזרי מינהל רפואה מס' 97/1982, 87/19841990-06-18 00:00:00מניעת פלצת לאחר פציעה - עידכון ההנחיות ,71/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr71_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 27/19871990-06-17 00:00:00הנחיות בדבר מסירת מידע לאשה הפונה לועדות להפסקת הריון וסדרי עבודתן של הוועדות ,64/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr64_1990.pdfלאור העובדה שסדרי עבודתן של הועדות אינם אחידים בכל בתיה"ח להלן ההנחיות בדבר מסירת מידע לאשה הפונה לועדות להפסקת הריון וסדרי עבודתן של הועדות 1990-06-15 00:00:00Varicella Zoster Immune Globulin (Human) VZIG ,63/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr63_1990.pdfסימוכין חוזר מס' 35/821990-06-15 00:00:00נוהל פינוי מחלקה ,61/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr61_1990.pdf1990-06-12 00:00:00אישפוז יום כירורגי - תוספת רשימת פעולות וניתוחים ,62/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr62_1990.pdfחוזר מס' 38/2009 מעדכן חוזר זה בהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 56/19861990-06-12 00:00:00תעריפי אישפוז ,12/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk12_1990.pdfבחוזר זה נדחה בחודש נוסף החלת הסדר התשלום הדיפרנציאלי עד ל1/7/90 בהמשך לחוזר 08/19901990-05-31 00:00:00מיכשור רפואי שסופק ממקורות שעת-חירום ,59/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr59_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 38/19881990-05-20 00:00:00השלמה לנוהל זיהוי ילוד - אגף אמהות ,58/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr58_1990.pdfחוזר מס'20/2008 ממשיך חוזר זה סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 39/19891990-05-16 00:00:00תנאים להפעלת מכון ממוגרפיה ,56/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr56_1990.pdf1990-05-14 00:00:00העברת חולים במצב קריטי ,57/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr57_1990.pdf1990-05-14 00:00:00איסור עיכוב תעודות שחרור למטופלים בחדרי מיון ,55/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr55_1990.pdf1990-05-13 00:00:00תקנות בריאות העם (מי שפיר) - תיקונים ,54/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr54_1990.pdf1990-05-09 00:00:00אישורי משרד הבריאות לשם קבלת היתרי עבודה לרופאים בארה"ב ,10/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk10_1990.pdfבחוזר זה נדון נושא אישורי משרד הבריאות לשם הקבלת היתרי עבודה לרופאים בארצות הברית 1990-05-09 00:00:00ועדת היגוי לטקסטיל: שאלון מס' 6 ,52/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr52_1990.pdf1990-05-07 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים - עובדי "המשק"ם" ,49/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr49_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 122/19891990-05-03 00:00:00שרותי כביסה חיצוניים ,51/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr51_1990.pdf1990-05-03 00:00:00חוזרים: 1. נוהל שימוש בהלותן בהרדמה (28/1990); 2. כירורגית ילדים (29/1990) ,48/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr48_1990.pdf1990-05-01 00:00:00העברת HIV בין עובדי מוסדות הבריאות ,47/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr47_1990.pdfמאמר בנושא העברת HIV בין עובדי מוסדות הבריאות, שפורסם בכתב העת של ארגון הבריאות העולמי (גיליון מספר 67 (5) 577-582, 1989)1990-04-25 00:00:00קריטריונים למתן הנחה בדמי אישפוז החל מ-1.4.1990 ,46/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr46_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 117/19891990-04-22 00:00:00טקסי יום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל התש"ן - 1990 ,44/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr44_1990.pdf1990-04-19 00:00:00ליווי חולים לחו"ל לטיפול רפואי ,45/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr45_1990.pdf1990-04-19 00:00:00איוש תקנים קבועים ללא מכרז ,09/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk09_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר שירותי אשפוז מס' 78/1988 מיום 29/11/88 נוכח דיון שהתקיים בנושא בבג"צ, הוחלט על החלת נהלים לאיוש תקנים קבועים על ידי מכרז בלבד 1990-04-19 00:00:00נהלים להכנה ומתן T.P.N - הזנת-על תוך-ורידית ,43/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr43_1990.pdf1990-04-18 00:00:00תעריפי אשפוז ,08/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk08_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 5/1990 מיום 20/3/90 ו - 6/1990 מיום 27/3/90 בחוזר זה מוצגת הדיחה של הסדר התשלום הדיפרנציאלי בכלל המערכת עד ל1/6/90 1990-04-08 00:00:00תקן ציוד מטבחים ,50/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr50_1990.pdf1990-04-03 00:00:00ברכות ,07/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk07_1990.pdfבחוזר זה מובאות ברכות ואיחולים לכבוד חג הפסח התש"ן 1990-04-03 00:00:00רכישת ציוד רפואי ,42/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr42_1990.pdf1990-04-01 00:00:00מחירי יום כלכלה ,41/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr41_1990.pdf1990-03-29 00:00:00נתונים על מיכלי דלק וגז בבי"ח ,06/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk06_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר חוזר מנכ"ל 5/1990 מתאריך 20/3/90 בהמשך לחוזר 5/90, מובהר כי לגבי קופת חולים כללית, ההסדרים הקיימים נמשכים עד לגיבוש הסדר חדש 1990-03-27 00:00:00תעריפי אשפוז ,05b/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk05b_1990.pdf1990-03-20 00:00:00ברית מילה - לעולים חדשים ,37/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr37_1990.pdfחוזר מס' 42/2011 מעדכן חוזר זה1990-03-07 00:00:00נזקים לעיניים מ"מטפי שלג" או צעצועים מסוכנים אחרים ,36/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr36_1990.pdf1990-03-06 00:00:00ניתוחים ופעולות - דו"ח לשנת 1989 ,34/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 21/19891990-03-04 00:00:00שימוש בפיטוצין (אוקסיטוצין) - בהשראת לידה ,35/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr35_1990.pdf1990-03-04 00:00:00רופאים תורני-חוץ ,33/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr33_1990.pdfבהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 01/19901990-02-28 00:00:00נוהל ביעור רשומות רפואיות ,32/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr32_1990.pdfסימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 131/1989, תקנות בריאות העם (שמירת רשומות)1990-02-23 00:00:00לקיחת "טיפה עבה" לאיבחון מעבדי של מלריה ,30/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr30_1990.pdf1990-02-21 00:00:00שליחת סיכומי מחלה של חולים במחלות נבחרות על ידי בתי חולים ללשכות הבריאות המתאימות ,31/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1990.pdfבהמשך לחוזר מינהל רפואה מס' 143/19841990-02-21 00:00:00מינויים חדשים ,09/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk05_1990.pdf1990-02-21 00:00:00כירורגית ילדים ,29/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr29_1990.pdfלהלן נוהל העוסק בבתי"ח שבהם יש מח' לכירורגית ילדים ובבתי"ח שבהם אין מח' לכירורגית ילדים 1990-02-19 00:00:00הודעה על מחלות מדבקות ,27/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr27_1990.pdfחוזר זה מעדכן חוזרי מנהל רפואה מס' 85/1982, 54/1984, 51/1987. תזכורת לפקודה בחוק שנידונה בחוזרים קודמים על חובת הדיווח על כל מקרה של קבלת חולה הסובל מדלקת עוצבה (מנינגיטיס) חדה 1990-02-15 00:00:00הנהגת נוהלים אחידים בשירותי חצרנות והובלות פנים ,24/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr24_1990.pdfרצ"ב נוהל פעילויות שרותי חצר והובלות פנים, המחולק ל-2 חלקים עקב ההבדלים בין בתיה"ח 1990-02-13 00:00:00נוהלי בנק הזרע ,25/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr25_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 135/1989 , 31/1989 , 66/1989. רצ"ב חוזר המנכ"ל ובו תיקון בדבר שמירת זרעו של נפטר 1990-02-13 00:00:00טיפול ב-PRIMATES במעבדות ,26/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr26_1990.pdfבעקבות התפרצות קדחת איבולה במשלוח קופים, מצ"ב הנחיות מחודשות לטיפול בקופים מעבדתיים 1990-02-13 00:00:00השתתפות בהעסקת פועלים מוגבלים במסגרת "המשק"ם" - דמי נסיעה ,22/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr22_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 86/1989 הודעה על השינוי בהשתתפות בדמי נסיעה של פועלים מוגבלים במסגרת המשק"ם, עקב העלאת מחירי הנסיעה 1990-02-08 00:00:00ניהול בנק זרע ,04/1990http://www.health.gov.il/hozer/mk04_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנכ"ל מספר 29/6/979 ; 5/4/1989 ; 28/11/1989 בחוזר זה מתוקנת טעות בחוזר האחרון מתאריך 28/11/89. על פי התיקון יש להשמיד את הזרע לאחר פטירת האדם, למעט אם הוגשה בקשה בכתב על ידי אשתו 1990-02-07 00:00:00ספח "רישום מומים מולדים" - מטרות ונוהל ,20/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1990.pdfלקבוע את הסדרים למילוי הספח "רישום מומים מולדים" שכלול עם הספח "הודעת לידת חי" 1990-02-06 00:00:00תקנות בריאות העם (טפסי הסכמה), התשמ"ד-1984 ,21/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr21_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 90/1984 יש להחתים על טופס בקשה גם חולים המתקבלים לביה"ח לצורך אשפוז וטיפול יום 1990-02-06 00:00:00מעבדות מאושרות לבדיקת חלבון עוברי בדם נשים בהריון ,23/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr23_1990.pdfחוזר זה מעדכן חוזר מנהל רפואה מספר 107/1989 להלן מעבדות נוספות שאושרו לבדיקת חלבון עוברי בדם נשים בהריון 1990-02-06 00:00:00הורמון גדילה ,19/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr19_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 77/1987 , 21/1987 תזכורת לגבי ההתוויה הרשומה בפנקס התכשירים הרפואיים של הורמון הגדילה, ושאין להורות על שימוש בתכשיר רפואי שלא לפי ההתוויה רשומה והנחיות למקרים מיוחדים 1990-02-02 00:00:00המרכז הארצי להמופיליה ,18/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr18_1990.pdf1990-02-01 00:00:00רכישת שירותי איבחון במוסדות שמחוץ למסגרת הממשלתית ,17/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr17_1990.pdfפנייה למנהלי בתי החולים בבקשה לרכוש שרותי איבחון אך ורק בבתי חולים ממשלתיים 1990-01-31 00:00:00הוראות נוהל שפורסמו בחוזרי שירותי האישפוז בחודשים יולי-דצמבר 1989 ,16/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr16_1990.pdfלהלן רשימת הנהלים שפורסמו בחוזרי שירותי האישפוז בחודשים יולי - דצמבר 1989 1990-01-26 00:00:00יום עיון למנהלי מחסני לבנים שיתקיים בביה"ח וולפסון ביום 14.3.90 ,15/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr15_1990.pdfהזמנה להשתתפות ביום עיון למנהלי מחסני לבנים שיתקיים בביה"ח וולפסון ומצ"ב תוכנית יום העיון 1990-01-25 00:00:00קיצור תורים-עידכון תעריפים ,14/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr14_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 129/1989 עקב תוספות היוקר להלן עדכון תעריפי הפעולות השונות לגבי "קיצור תורים" 1990-01-23 00:00:00ניתוחים ופעולות אחרות-דו"ח מסכם לשנת 1987 ,13/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr13_1990.pdf1990-01-22 00:00:00טיפול בחולי מלריה (פרימקווין ומפלוקוין) ,11/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr11_1990.pdfחוזר זה ממשיך חוזר מנהל רפואה מספר 24/1987 תזכורת על החובה לדאוג כי יימצא מלאי מספיק של התרופות הנדרשות נגד מלריה 1990-01-21 00:00:00ועדת היגוי להכנת הוראות נוהל לטיפול בכביסה ,12/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr12_1990.pdfהרכב ועדת ההיגוי להכנת הוראות נוהל לטיפול בכביסה ומצ"ב שאלון בנושא זה 1990-01-21 00:00:00נהלי שמוש בהלותן בהרדמה ,28/1990http://www.health.gov.il/hozer/mr28_1990.pdfבעקבות אירועים הוקמה ועדה כדי לקבוע מדיני