פניות ותלונות למשרד הבריאות, משרד הבריאות

פניות ותלונות למשרד הבריאות


מוקד קול הבריאות

סיבת הפניה יחידה אחראית​ טלפון​ דוא"ל​ פקס​ דואר​ טופס מקוון​
​מוקד קול הבריאות ​נושאים כללים, בירורים ועזרה באיתור מידע אודות שירותים
מידע נוסף אודות מוקד קול הבריאות >
מוקד קול הבריאות​ ​5400*
 08-6241010
​call.habriut@moh.health.gov.il 02-5655969​ ​- קישור
 

סל שירותי הבריאות


סיבת הפניה​ יחידה אחראית​ טלפון​ דוא"ל​ פקס​ דואר​ טופס מקוון​
הגשת קבילה (תלונה) לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי​ הגשת קבילה בכל הקשור לאספקת שירותי בריאות ותרופות, הכלולים בסל הבריאות, על ידי קופות החולים ונותני שירותים
מידע נוסף אודות הגשת קבילה (תלונה) לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי >
​נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ​5400*
08-6241010
kvilot@moh.health.gov.il ​02-5655981 ​נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
פניות בנושאי מעבר בין קופות החולים​ ​ביטול או הקדמת מעבר בין קופות חולים
מידע נוסף אודות פניות בנושאי מעבר בין קופות החולים >​
​נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ​5400*
08-6241010
kvilot@moh.health.gov.il ​02-5655981 ​נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
פניות בנושאי החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב ​ ​החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב
מידע נוסף אודות פניות בנושאי החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב >
​נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ​5400*
08-6241010
kvilot@moh.health.gov.il ​02-5655981 ​נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
 

איכות השירות, נגישות, אפליה 

​סיבת הפניה ​יחידה אחראית ​טלפון ​דוא"ל פקס​ דואר​ טופס מקוון​
​​פניות ותלונות בנושאי איכות השירות ​פניה / תלונה בתחומים שנמצאים באחריות המשרד ואינם קליניים, כגון: יחס הצוות המטפל, שעות קבלת השירות, עיכוב בלוחות זמנים וכד'​
מידע נוסף אודות פניות ותלונות בנושאי איכות השירות >
​​אגף השירות ​5400*
08-6241010
​call.habriut@moh.health.gov.il  ​02-5655969 ​פניות הציבור - כללי
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
פניות בנושאי נגישות​ ​פניה / תלונה בנושא שוויון ונגישות לשירותי הבריאות, זכויות של עובדים עם מוגבלות בשירותי הבריאות, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מידע נוסף אודות פניות בנושאי נגישות >​
הממונה על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ​02-5080848
050-6242195
orly.boni@moh.health.gov.il ​02-6725739 ​הממונה על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
​-
 

טיפול רפואי 

סיבת הפניה יחידה אחראית טלפון​ ​דוא"ל פקס​ דואר​ טופס מקוון​
​תלונות על רופאים או אחיות או על טיפול רפואי  ​תלונה על טיפול רפואי של אנשי מקצועות הבריאות (רשלנות רפואית), עבירה על חוק זכויות החולה, אתיקה
מידע נוסף אודות תלונות על רופאים או אחיות או על טיפול רפואי > 
​נציב תלונות הציבור למקצועות רפואיים ​5400*
08-6241010
call.habriut@moh.health.gov.il
​02-5655964 ​נציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
​תלונות על רופאי שיניים או טיפול ברפואת שיניים ​תלונה בנושא איכות הטיפול הקליני ברפואת שיניים, פרסומות, עבירה על חוק זכויות החולה, אתיקה
מידע נוסף אודות תלונות על רופאי שיניים או טיפול ברפואת שיניים >
​מחלקה לתלונות ופניות הציבור ברפואת שיניים, מינהל איכות ושירות ​5400*
08-6241010
call.habriut@moh.health.gov.il
​02-5655962 ​פניות הציבור - רפואת שיניים
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
​-
​תלונות על פסיכולוגים או טיפול פסיכולוגי ​תלונה כנגד פסיכולוגים רשומים בפנקס על פי חוק הפסיכולוגים, עבירה על חוק זכויות החולה, אתיקה
מידע נוסף אודות תלונות על פסיכולוגים או טיפול פסיכולוגי >
​מערך הפסיכולוגיה ​5400*
08-6241010
call.habriut@moh.health.gov.il
​02-5655969  ​​מערך הפסיכולוגיה
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5
תל אביב - יפו 6684937
​-
 

קבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע

סיבת הפניה ​יחידה אחראית טלפון​ דוא"ל​ פקס​ דואר​ טופס מקוון​
בקשות מידע​ ​בקשות מידע במסגרת חוק חופש המידע
מידע נוסף אודות בקשות מידע >
​הממונה על חוק חופש המידע ​5400*
08-6241010
hofesh@moh.health.gov.il ​02-5655969 ​הממונה על חוק חופש המידע
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
 

תרופות, תמרוקים ומזון

סיבת הפניה יחידה אחראית ​טלפון ​דוא"ל פקס​ דואר​ טופס מקוון​
​פניות בנושאי מזון ​תלונה על מזון ומוצרי מזון במסעדות, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד
מידע נוסף אודות פניות בנושאי מזון >
​לשכות הבריאות ​-
פניות בנושאי תופעות לוואי​ ​דיווח על תופעות לוואי כתוצאה משימוש בתרופות ועל אירועים חריגים הקשורים לשימוש בתרופות, כגון: טעויות במתן תרופות, טעויות בזיהוי תרופות וכדומה
מידע נוסף אודות פניות בנושאי תופעות לוואי >
​המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי
קישור
פניות בנושאי מוצרים מזוייפים​ ​* תלונה על מכירה של תרופות, תוספי תזונה ומכשירים רפואיים מזויפים 
* דיווח על אשפוז או טיפול רפואי בעקבות נטילה של תרופות החשודות כמזויפות, או כתוצאה מנטילה של סמי מסיבות או סמי פיצוציות
מידע נוסף אודות פניות בנושאי מוצרים מזוייפים >
​אגף אכיפה ופיקוח modiin@moh.gov.il ​02-6473933 קישור
פניות בנושאי הטעיית הציבור​ ​תלונה על הטעיית הציבור בפרסום בנוגע למוצרים הבאים: תוספי תזונה, מוצרי מזון, תמרוקים, מוצרים הומיאופתיים, מוצרים לבריאות השן, טכנולוגיות רפואיות ואביזרים רפואיים שלא אושרה להם התוויה רפואית על ידי משרד הבריאות
מידע נוסף אודות פניות בנושאי הטעיית הציבור >
​הועדה לבדיקת הטעיית הציבור ​02-5080410 02-6474840
​מזכירת הועדה לבדיקת הטעיית הציבור
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
-
 

ביקורת פנים ונושאים אחרים

​סיבת הפניה יחידה אחראית טלפון​ דוא"ל​ פקס​ דואר​ טופס מקוון​
​פניות בנושאי ביקורת פנים ​תלונות הציבור בכל הנושאים הקשורים למערכת הבריאות בדגש על נושאים שלא קיבלו מענה בפניות לגורם האחראי, ובתלונות עובדים
מידע נוסף אודות פניות בנושאי ביקורת פנים >
​האגף לביקורת פנים 02-5081204​ rachel.yatzkan@moh.gov.il ​02-6474874 ​האגף לביקורת פנים
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
-
 

הטרדה מינית

סיבת הפניה יחידה אחראית טלפון​ דוא"ל​ פקס​ דואר​ טופס מקוון​
​פניות בנושאי הטרדה מינית ​תלונה לגבי הטרדה מינית של עובד, מטפל או כל נותן שירות אחר במערכת הבריאות או של מטופל/ת שהטריד/ה מינית אנשי צוות או מטופלים אחרים. סודיות מובטחת
מידע נוסף אודות פניות בנושאי הטרדה מינית >
​הממונה על שוויון מגדרי ויועצת מנכ"ל לקידום נשים ​02-5080305
050-6243554
​liron.zohar@moh.gov.il ​-
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה