הסעה באמבולנס, משרד הבריאות
שירותים

הסעה ופינוי באמבולנס

תיאור השירות

זכויות

במצבים רפואיים שונים, נזקקים אנשים לפינוי באמצעות  אמבולנס רגיל או ניידת טיפול נמרץ לבית החולים.
בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם לחוזר מנהל רפואה "פינוי והעברת מבוטחים באמבולנס-הסדרים כספיים" (39/2009), במקרים מסויימים זכאי המבוטח להשתתפות חלקית או מלאה בהוצאות הפינוי באמבולנס. להלן יפורטו מצבים אלו החלים באם מדובר בפינוי באמבולנסים של מד"א או באמובלנסים פרטיים:​

מצבי חירום והעברה בין מוסדות ובתי חולים

 • אשפוז בבית חולים כללי - מבוטח שפונה באמבולנס רגיל או ניידת טיפול נמרץ ואושפז בבית חולים כללי זכאי למימון ההעברה ע"י קופת החולים.
 • פינוי באמצעות ניידת טיפול נמרץ ללא אשפוז - מבוטח שפונה באמצעות ניידת טיפול נמרץ ולא אושפז – זכאי להשתתפות קופת חולים בגובה 50% (מבוטח שפונה באמצעות אמבולנס רגיל ולא אושפז, אינו זכאי להשתתפות).
 • העברה ממיון לבית חולים אחר - מבוטח שנבדק בחדר מיון בבית חולים אחד והצוות הרפואי בחדר המיון  מחליט על העברתו לבית חולים אחר, זכאי למימון ההעברה על-ידי קופת החולים.
 • העברה מבית חולים אחד לאחר - מבוטח שאושפז בבית חולים אחד והצוות הרפואי מחליט על העברתו לבית חולים כללי אחר, זכאי למימון ההעברה על-ידי ביה"ח המפנה (אלא אם הועבר למוסד סיעודי).
 •  נפגע תאונת דרכים - קופת החולים של הנפגע תממן את מלוא סכום הפינוי באמבולנס ובכלל זה את חלקו של הנפגע במקרים הבאים: אשפוז בבית חולים כללי, פינוי באמצעות ניידת טיפול נמרץ ללא אשפוז, העברה ממיון לבית חולים אחר והעברה מבית חולים אחד לאחר. 
 • העברה למסגרת שיקום או סיעוד מורכב - מבוטח ששוחרר מאשפוז בבית חולים וקופת החולים החליטה על העברתו למסגרת שיקום או סיעודי מורכב, ומצבו הרפואי מצריך העברה באמבולנס, זכאי למימון ההעברה על-ידי קופת החולים. למימוש זכות זו על החולה לפנות לקופת החולים בה הוא מבוטח. 
 • העברה ממוסד סיעודי לבית החולים - העברת אדם המאושפז במוסד סיעודי ומקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות ("אשפוז בקוד") תהיה על חשבון המוסד וזאת בהתאם להסדרים החלים לעניין זה בין משרד הבריאות למוסדות בהם מתבצע אשפוז סיעוד ב"קוד".

חולים כרוניים 
 • חולים אונקולוגיים וחולי דיאליזה - חולים אונקולוגיים וחולי דיאליזה הנוסעים לטיפולים בבית חולים ויש הצדקה רפואית להסעתם באמבולנס, זכאים להשתתפות קופת חולים בגובה 50%.
  קופת החולים רשאית להתקשר עם חברת אמבולנסים ולהפנות את מטופליה לפינוי באמבולנסים של חברה זו בלבד (לצורך השתתפות כספית).

 

הערות


 • תעריפי הנסיעה באמבולנסים של מד"א  - התעריפים מפורסמים באתר מד"א. ​אנשים הגרים במרחק רב מבית החולים זכאים לתעריפים שונים - פרטים באתר מד"א.
 •  הסעת יולדת לבית החולים - המוסד לביטוח לאומי מממן את הוצאות הנסיעה של יולדת לבית החולים. פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי. 
 •  קופת החולים אינה חייבת בתשלום עבור פינוי יולדות, נפגעי תאונות עבודה ונפגעי פעולות איבה. 

פרטי השירות

מקום קבלת השירות

 • מבוטח שפונה באמבולנס, צריך לפנות בהקדם למרפאת קופת החולים ולהציג דו"ח פינוי וחשבון, כדי להסדיר את התשלום באמצעותה, לפי הכללים שהוזכרו. כמו כן מומלץ לברר במרפאה, האם יש זכאות להשתתפות מעבר לכללים שפורטו לעיל, במסגרת הקופה / הביטוח המשלים של הקופה.
 • מבוטח שלא יסדיר התשלום באמצעות קופת חולים תוך 60 יום ממועד הפינוי, מחוייב לשלם בעצמו את מלוא הסכום לחברת האמבולנס. אחר כך יוכל לפנות לקופת החולים בבקשה להחזר חלקי / מלא, לפי האמור לעיל.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה