שירותים לאזרח, משרד הבריאות
שירותים

שירותים רפואיים


בחלק זה באתר נכללים שירותים הניתנים לכלל האוכלוסייה, ומפורטים התהליכים הנדרשים על-מנת לקבל את השירות, המסמכים שיש לצרף, תשלום אגרות (במידה שנדרשות) ומקום קבלת השירות.  

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור