בקשה לאישור שימוש בקנביס רפואי, משרד הבריאות
שירותים

בקשה לאישור שימוש בקנביס רפואי

קנביס רפואי
בקשות לקבלת אישור לשימוש בקנביס רפואי או בקשות לשינוי ברישיון קיים (שינויי מינון, השלמות של מסמכים רפואיים וכו') יש להעביר באמצעות הטופס המקוון, בפקס או בדואר לפי הפרטים המצורפים בהמשך. את הבקשה יש להגיש מרופא מומחה בתחום ממנו סובל המטופל, בקשות מרופא משפחה לא תאושרנה. 
 
הרופא המומחה יכול להעביר את טופס הבקשה בדרכים הבאות: 
  • פקס למשלוח הבקשות: 02-6474810  יודגש: בקשות שימוש בקנביס וכל שינוי ברישיון, יש לשלוח למספר זה בלבד
  • טלפון  לברורים:  08-6268000
  • דואר: משרד הבריאות, היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), רחוב ירמיהו 39, ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002
  • דוא"ל: imca@moh.health.gov.il
  • פקס ליק"ר בנושאים שאינם בקשות שימוש בקנביס רפואי:  02-6706820

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  
 
 
 

יחידה אחראית