בקשה לאישור לשימוש קנביס רפואי, משרד הבריאות
שירותים

בקשה לאישור לשימוש קנביס רפואי

סוכנות ישראלית ממשלתית לקנאביס רפואי
בקשות לקבלת אישור לשימוש בקנביס רפואי או בקשות לשינוי ברישיון קיים (שינויי מינון, השלמות של מסמכים רפואיים וכו') יש להעביר באמצעות הטופס המקוון, בפקס או בדואר לפי הפרטים המצורפים בהמשך. את הבקשה יש להגיש מרופא מומחה בתחום ממנו סובל המטופל, בקשות מרופא משפחה לא תאושרנה. 
 
הרופא המומחה יכול להעביר את טופס הבקשה בדרכים הבאות: 
  • פקס למשלוח הבקשות: 02-6474810  יודגש: בקשות שימוש בקנביס וכל שינוי ברישיון, יש לשלוח למספר זה בלבד
  • טלפון  לברורים:  08-6268000
  • דואר: משרד הבריאות, היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), רחוב ירמיהו 39, ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002
  • דוא"ל: imca@moh.health.gov.il
  • פקס ליק"ר בנושאים שאינם בקשות שימוש בקנביס:  02-6706820


ועדת ההיגוי הבין משרדית לנושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות

פרוטוקולים וסיכומי הישיבות 

תוצאות 13-1 מתוך 13
קובץ להורדהכותרת
פתח קובץקנביס רפואי - סיכום ישיבת ועדת היגוי בין משרדית מיום 20.3.2014
פתח קובץסיכום דיון ועידה טלפונית של וועדת ההיגוי לקנביס לשימוש רפואי מיום 12.12.2013
פתח קובץצריכת קנביס למטרות רפואיות בעוגיות - התייחסות מנכ"ל משרד הבריאות
פתח קובץתמצית דיון ישיבת ועדת היגוי בין משרדית מיום 12.09.2013
פתח קובץפרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לנושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות מה- 13.6.2013
פתח קובץפרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לנושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות מה- 14.3.2013
פתח קובץפרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לנושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות מה- 14.2.2013
פתח קובץחוות דעת מאת מגר' אלי מרום - נספח לפרוטוקול מיום ה- 14.2.2013
פתח קובץפרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לנושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות מה- 25.7.2012
פתח קובץפרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לנושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות מה- 8.5.2012
פתח קובץפרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לנושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות מה- 5.3.2012
פתח קובץפרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לנושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות מה- 27.10.2011
פתח קובץפרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי הבין-משרדית לנושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות מה- 26.9.2011
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור