הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות) , משרד הבריאות
ועדות ומועצות

טלפון לקבלת שירות

טלפון לקבלת שירות מזכירות הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים
02-5080301

הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות)

תיאור השירות

החוק והועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים

החוק
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו - 1996 עוסק בהסכם בין הורים מיועדים לבין אם נושאת (פונדקאית), לפיו מסכימה האם הנושאת להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית בזרע האב המיועד, לשאת את ההיריון עבור ההורים המיועדים ולמסור את הילוד לאחר הלידה להורים המיועדים. 

החוק מיועד לנשים בגיל הפוריות שאינן יכולות להתעבר ולשאת הריון או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותן.
הזרע המשמש להפריה חוץ גופית הוא של האב המיועד, והביצית היא של האם המיועדת. כאשר נדרשת תרומת ביציות אסור לאם הנושאת לתרום ביציות.

הועדה 
יש להגיש בקשה לאישור הסכם פונדקאות לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.
הועדה בוחנת את המסמכים שהוגשו לה, שומעת את הצדדים להסכם לפי הנדרש ורשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש מהצדדים כל חומר נוסף ולשמוע כל אדם אחר.
הועדה מאשרת את ההסכם לנשיאת עוברים לאחר ששקלה את מכלול הנתונים העולים מחוות הדעת והמסמכים והדברים שהושמעו בפניה לאחר שנוכחה כי התקיימו כל התנאים כפי שמופיעים בסעיף 5 (א) לחוק.
הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים רשאית לשוב ולדון באישור שנתנה אם חל שינוי מהותי בעובדות, בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד להחלטתה וכל עוד לא הושתלה הביצית המופרית באם הנושאת.

חברי הועדה
חברי הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים מונו ע"י שר הבריאות ופועלים מתוקף חוק ההסכמים מאז כניסת החוק לתוקפו.
הרכב הועדה:
 • שני רופאים בעלי תואר מומחה ביילוד וגניקולוגיה
 • רופא בעל תואר מומחה ברפואה פנימית
 • פסיכולוג קליני
 • עובד סוציאלי
 • נציג ציבור שהוא משפטן
 • איש דת, לפי דתם של הצדדים להסכם

תהליך אישור הבקשה בועדה


 • עמידה בתנאי סף
  השלב הראשון, טרם הגשת מסמכים לצורך אישור הסכם לנשיאת עוברים, הוא בדיקת עמידה בתנאי הסף של החוק ונהלי הועדה.
 • לקראת הגשת הבקשה
  לאחר קבלת ההודעה מהועדה על עמידה בתנאי הסף של החוק ונהלי הועדה, ניתן להתחיל את ההליכים לקראת אישור ההסכם.
  ניתן לאתר אם נושאת באופן עצמאי או להיעזר במרכזי תיווך.
 • שלבי הטיפול בבקשה:
  • בדיקת המסמכים
   המסמכים שישלחו יבדקו בדיקה ראשונית על ידי האחראית הארצית לחוק הסכמים לנשיאת העוברים (לעיתים תידרש השלמת מסמכים או הבהרת נושאים טרם הדיון הראשון בוועדה).
    עותק מהמסמכים ישלח לחברי הועדה טרם הדיון בוועדה.
  • דיון ראשון בועדה
   דיון ראשון בבקשה מתקיים כאשר הוגשו כל המסמכים.
   לעיתים, בעקבות הדיון, נדרשים מסמכים ואישורים נוספים.
  • ראיונות אישיים
   לאחר הדיון הראשון בוועדה מתקיימים ראיונות אישיים של המועמדת לאם הנושאת ובן זוגה ו/או ההורים המיועדים וראיונות אחרים שימצאו רלוונטיים.
   מטרת הראיונות היא לבדוק כי הסכמה והבנה של התהליך.
  • החלטת הועדה
   החלטת הועדה מתקבלת לאחר בחינת מכלול הנתונים שהוצגו בפניה, לרבות הראיונות שהתקיימו עם ההורים המיועדים והמועמדת לאם נושאת ובן זוגה.
  • הערות להסכם
   לעיתים ידרשו הבהרות ותיקונים לטיוטת ההסכם טרם אישורו. הערות להסכם ישלחו לעורכי הדין של הצדדים.
   לאחר קבלת ההסכם המתוקן יקבע מועד לחתימה על ההסכם. 
  • חתימה על ההסכם
   החתימה על ההסכם לנשיאת העוברים על ידי הצדדים וקבלת האישור לתחילת התהליך יהיה בנוכחות חברי הועדה.
 • הארכת תוקף ההסכם
  במצב בו לא מוצו כל נסיונות החזרת עוברים והרופא הממונה ממליץ על המשך נסיונות נוספים, או במצב בו הרופא הממונה ממליץ על מעבר להליך שיבוצע עם תרומת ביצית, ניתן לבקש בקשה להארכת תוקף הסכם.
 • לקראת הלידה
  על ההורים המיועדים והאם הנושאת להודיע לפקיד הסעד על מקום הלידה ותאריך הלידה המשוער בתום החודש החמישי להריון על מנת להסדיר את העברת הילוד/ים למשמורת ההורים המיועדים.

המלצות בעת הפניה לתהליך


תהליך אישור הבקשה לאישור הסכם פונדקאות הינו ארוך, רגיש וכרוך בקשיים רגשיים ופיזיים, דורש שותפות, הבנה והסכמה בין הצדדים.
לפיכך, בעת גיבוש ההחלטה על הליך הפונדקאות, מומלץ לקרוא ולהתייעץ עם גורמים רפואיים, משפטיים ופסיכולוגיים לגבי משמעות התהליך ומורכבותו והדילמות הנוגעות לתהליך.
כמו כן רצוי לשתף אנשים העשויים להיות מקור תמיכה במשך התהליך כמו משפחה, חברים קרובים, ואנשים שעברו את התהליך.

חקיקה בנושא פונדקאות


כדי להקל את תהליך הפניה לועדה, מומלץ לקרוא בעיון את המידע באתר זה וכן את החוקים הקשורים בנושא:

דרכי פניה לועדה, הנחיות ונהלים

​​
 

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


הפניה לוועדה נעשית אל יו"ר הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים באמצעות:
גב' אתי דקל
אחראית ארצית – חוק הסכמים לנשיאת עוברים

תנאים לקבלת השירות


לצורך הגשת הבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים (פונדקאות) לועדה, יש למלא את כל המסמכים הנדרשים ולהעבירם בדואר אל הכתובת המפורטת בסעיף "מקום קבלת השירות".


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish