וועדה לבדיקת הטעיית הציבור , משרד הבריאות
ועדות ומועצות

 ​מניעת הטעיית הציבור בפרסום מוצרי בריאות

מניעת הטעיית הציבור

הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור 

קיים בישראל שוק נרחב של  מוצרים המוצגים לציבור כתורמים לבריאות והמותווים ע"י המשווק כטיפול, מניעה ואבחנה של מחלות ומצבים רפואיים, ללא אישור משרד הבריאות. הפעילות הרפואית שמבטיחים מוצרים אלה מטעה את הציבור ולא הוכחה מדעית. 
 
מוצרי אלו כוללים: תוספי תזונה, מוצרי מזון, תמרוקים, מוצרים הומיאופתיים, מוצרים לבריאות השן, טכנולוגיות רפואיות ואביזרים רפואיים שלא אושרה להם התוויה רפואית על-ידי משרד הבריאות.
 
משרד הבריאות מפעיל, בשיתוף משרד התמ"ת את הוועדה המייעצת לבדיקת הטעיית הציבור בפרסום למוצרי בריאות. הוועדה פועלת לממש את המטרות הבאות:
 • מניעת הטעיית הציבור ביחס למוצרי בריאות
 • יעוץ וגיבוי מקצועי לגופים הרגולטורים שבסמכותם למנוע הטעיית הציבור וייחוס סגולות ריפוי שלא אושרו.
 • פיקוח וייעוץ לחברות מסחריות לגבי מסרים שאותן חברות מסחריות מייחסות או מבקשות לייחס למוצרים שלהן.
 • פרסום הפניות וממצאי הבדיקות והמסקנות והבאתם לידיעת הציבור.  
 
הוועדה מורכבת מנציגי מחלקות שונות במשרד הבריאות: הסברה ויחב"ל, מנהל רפואה, שירות המזון, המחלקה לתזונה, האגף לטכנולוגיות רפואיות, האגף לבריאות השן ואגף הרוקחות; ומנציגי משרד התמת: הרשות להגנת הצרכן ומועצה לצרכנות.
 •  יו"ר הוועדה: דר' טל לביא
הוועדה פועלת למניעת פרסום מטעה בהתאם לאופי המוצר:
 
 • מזון ותוספי תזונה – איסור פרסום המייחס סגולות ריפוי למצרך מזון, ופרסום שמסביר כי צריכתו של המוצר עשויה לרפא מחלה או למנעה. כמו כן חל איסור פרסום באמצעות ציון איבר בגוף האדם.
 • תמרוקים – אין לייחס לתמרוק סגולה רפואית או תכונה בריאותית, אלא אם כן הוא "תמרוק יעודי" והתכונה המיוחסת לו נובעת במישרין ממטרות השימוש כפי שאושרו על-ידי משרד הבריאות לתמרוקים יעודיים.
 • מוצרים הומאופתיים – בעת פרסום המוצר יש לכלול פסקה מסייגת (Disclaimer) המעידה כי המוצר הוא ללא התוויה רפואית מאושרת ויש לפנות לקבלת עזרה רפואית טרם השימוש במוצר, וכן במידה והסימפטומים שלשמם נלקח המוצר אינם עוברים או מוחרפים.
 • אביזרים ומכשור רפואי – בהתאם לתנאים בהם משווק המוצר או מוצר זהה לו בחו"ל.
 

הגשת תלונה לוועדה

ניתן  להגיש תלונה לוועדה בדבר הטעייה בפרסום של מוצר בריאות בליווי המסמכים הבאים : 
 • מכתב  המתאר את מהות הפניה לוועדה (מהו המוצר, מה כולל הפרסום, מדוע הפרסום מטעה לדעתכם, היכן בוצע הפרסום וכד').
 • העתק של הפרסום ובכלל זה:  הקלטה ו/או קישור לדף האינטרנט בו בוצע הפרסום.
 
 
את הפניות יש לשלוח לכתובת הבאה:
 
הגב' דליה חנופה
 
מזכירת הועדה לבדיקת הטעיית הציבור
 
רח' ירמיהו 39, ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד: 9101002
 
פקס: 02-6474840
 
טלפון: 02-5080410
 

דוא"ל: hataia@moh.gov.il


  פניות שנשלחו על-ידי הוועדה ליצרנים, משווקים ויבואנים לשינוי הפרסום

  תוצאות 77-1 מתוך 77
  תאריךכותרת
  29.06.2017קופת חולים מכבי שירותי בריאות – פרסום אסור – אורטופטיקה
  29.06.2017קופת חולים לאומית - פרסום אסור – אורטופטיקה
  29.06.2017קופת חולים מאוחדת - פרסום אסור – אורטופטיקה
  27.06.2017"כנען מדיה בתנועה" – פרסומי אילן עוז – הטעיית הציבור
  25.06.2017ד"ר עמי ויז'ינסקי – מכון מור – פרסומת אסורה בניגוד לתקנות רופאי השיניים (פרסומת אסורה)
  15.06.2017פניית הוועדה לגב' רוני אנטן
  05.06.2017הרוקחת טלי אנגור – הטעיית הציבור פנייה מיום 05.06.2017
  16.05.2017הרוקחת טל אנגור – הטעיית הציבור
  15.05.2017ד"ר אנדי בוג'יאנו - פרסום אסור רופאים שיניים
  15.05.2017ד"ר יוסי פיס - פרסום אסור רופאי שיניים
  08.05.2017לייף מל דבש רפואי – פרסום אסור והטעיית הציבור, מיום 08/05/2017
  27.04.2017ד"ר סרג'יו שר לב – פרסום אסור והטעיית הציבור – רופאי שיניים
  05.04.2017גב' רות בת שבע - "vedanate capsules" - פרסום אסור והטעיית הציבור
  30.03.2017ד"ר סרג'יו שר לב – תשובה מיום 30/03/2017
  09.03.2017תשובת משרד הבריאות מיום 09.03.2017 לתגובת קר שירותי רפואה בע"מ
  06.03.2017תשובת קר שירותי רפואה בע"מ למשרד הבריאות 06.03.2017
  27.02.2017מרפאות ד"ר דב קליין – פרסומת אסורה - פקודת הרופאים [נוסח חדש] תשל"ז-1976
  23.02.2017פרסום אסור על פי פקודת פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979 ד"ר שר לב , פניית הוועדה מיום 23.02.2017
  21.02.2017תוסף תזונה " כורכומול " - פרסום אסור והטעיית הציבור
  15.02.2017מכוני CARE שירותי רפואה - פרסומת אסורה - פקודת הרופאים [נוסח חדש] תשל"ז-1976
  15.02.2017הטעיית הציבור והפרת הוראות פקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז 1421 - פרסומת אסורה
  20.12.2016האחים גיל הטעייה חמורה של הציבור
  23.11.2016תשובת קופת חולים כללית – פרסום תוספי תזונה
  11.11.2016הטעיית הציבור בפרסום – טיפול בגלובל דיאגנוסטיקס
  10.11.2016הגב' אורה גולן - הטעייה חמורה של ציבור ועיסוק ברפואה ופסיכולוגיה שלא כדין
  10.11.2016גב' אתי נחשון – הטעיית הציבור בפרסום
  10.11.2016גב' רונית אבנון - הטעיית הציבור בפרסום, אבחון וטיפול במכשיר MGD, גלובל דיאגנוסטיק
  28.09.2016אסתר יוגב – עיסוק ברפואה שלא כדין והטעיית הציבור
  28.09.2016לפידות מדיקל בע"מ – פרסום סדרת מוצרי טסקטן
  28.09.2016שירותי בריאות כללית – פרסום אסור בפרסום תוספי תזונה
  26.09.2016פרסום תוספי תזונה באתר http://www.tpoolzen.com– פרסום אסור והטעיית הציבור
  25.09.2016פרסומים ברשת האינטרנט – http://www.hartava.com
  19.09.2016פסגה מימוש זכויות רפואיות בע"מ – הטעיית הציבור
  07.09.2016פרסום אסור והטעיית הציבור – שליידרס לברוטריס - מוצרי הוס טבע בע"מ " באתר www.shirlateva.com
  07.09.2016הפרת תקנות 2 ו-2 א' לתקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון) התשל"ח -1978
  03.08.2016מרווה זוהר – עיסוק ברפואה ( גניקולוגיה) ובמיילדות שלא כדין והטעיית הציבור
  31.07.2016חברת קיוומא בע"מ – פרסום סדרת מוצרי היילו קומוד
  24.07.2016מכללת רידמן מסלולי תזונה טבעית – הטעיה עפ"י חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח
  13.07.2016גב' רחל בורטה - הטעיה אסורה והתחזות למורשה בניגוד לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח - 2008
  13.07.2016גב' עינת להב - הטעיה אסורה והתחזות למורשה בניגוד לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח - 2008
  01.06.2016איתי שרף – עיסוק ברפואת עיניים שלא כדין והטעיית הציבור
  26.05.2016"כנען מוצרים מן הטבע - "צרי גלעד" - פרסום אסור והטעיית הציבור
  24.05.2016" סולגאר 7 No. " - פרסום אסור והטעיית הציבור
  08.05.2016בית ספר NCS – "מאמני תזונה – הטעיה אסורה עפ"י חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח
  17.04.2016ד"ר צחי וידר - פקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז - 1976 - פרסומת אסורה
  14.04.2016ד"ר עודד רודניצקי - פקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז - 1976 - פרסומת אסורה
  10.04.2016ד"ר חיים רוזנטל - פקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז - 1976 - התנהגות שאינה הולמת רופא
  29.03.2016מר יואב פנחס - פרסומייך ברשת האינטרנט
  27.03.2016מר אילן עוז - פרסומייך ברשת האינטרנט והעיתונות הכתובה
  28.02.2016מר יפתח ארד - הטעיית הציבור - ליקציץ טופ
  23.12.2015אור קיזרמן - פקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז - 1976 - פרסומת אסורה
  25.10.2015מר יוסף ראמז - סדרת מוצרי רטלקס
  08.10.2015פרסום אסור והטעית הציבור - מוצרי יזרעאל זעתר
  08.10.2015פרסום אסור והטעיית הציבור - מוצרי יזרעאל זעתר
  14.07.2015ד"ר דניאל שוהם - פרסום אסור והטעיית הציבור
  12.04.2014ייחוס סגולות ריפוי והטעיית הציבור בפרסום למוצר NURAID
  01.01.2013ייחוס סגולות ריפוי למוצרי חברת "נופר"
  01.01.2013ייחוס סגולות ריפוי למוצרי החברה "סודות המזרח"
  05.02.2012ייחוס סגולות ריפוי למוצרי קלוריד CALURID
  26.12.2011דיאטת HCG
  09.11.2011ייחוס סגולות ריפוי למוצרי קלוריד CALURID
  14.06.2011פרסום לתוסף תזונה zoom
  14.06.2011פרסום לתוסף תזונה ריכוזית
  14.06.2011ייחוס סגולות ריפוי למוצרי חברת צוף גלובוס
  23.02.2011פרסום לתוסף תזונה אומגה 3 של חברת מרוולס
  20.02.2011פרסום למוצר בולזאיי 7
  06.10.2010ייחוס סגולות וחשש להטעיית הציבור בפרסום למוצרי החברה ג'סטין מעבדות בע"מ
  02.05.2010 ייחוס סגולות ריפוי למוצרים קור ולול וממוריקס
  18.04.2010ייחוס סגולות ריפוי למוצרי אנדרסון - קור ולול וממוריקס
  14.02.2010הומאוטריט לאב - פרסום מוצרי החברה תוך ייחוס סגולות ריפוי בניגוד לחוק וחשש להטיית צרכנים
  13.01.2010ייחוס סגולות ריפוי למוצרים קורולול וממוריקס
  13.01.2010ייחוס סגולות ריפוי למוצרים קורולול וממוריקס
  21.11.2009קרבוקל - ייחוס סגולות ריפויי שאינו תרופה
  15.11.2009ייחוס סגולות ריפוי למוצר ממוריקס של חברת אנדרסון
  15.11.2009ייחוס סגולות ריפוי למוצר קור ולול AD של חברת אנדרסון
  21.10.2009קרבוקל - ייחוס סגולות ריפויי שאינו תרופה
  14.07.2009מוצר flormel
  לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה