חוזרים ונהלים, משרד הבריאות
שירותים

חוזרים ונהלים

מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

תוצאות 20-1 מתוך 4206

תוצאות 20-1 מתוך 4206
מספר המסמךסוגשם המסמךקובץיחידהסטאטוסתאריך
22/2017חוזרהתוויות לביצוע בדיקות שד בתהודה מגנטית (MRI) במסגרת סל השירותיםפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף15/06/2017פתח
21/2017חוזרלידה מחוץ למוסד רפואי: אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידהפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף07/06/2017
51.014נוהלנוהל עבודה עם משפחות של מטופלים באשפוז פסיכיאטריפתח קובץאגף לבריאות הנפשבתוקףבתוקף01/06/2017
71191713_3נוהלנוהל חילוץ נכה כתוצאה מהשבתת הכיסא הממונעפתח קובץיחידה ארצית למכשירי שיקום וניידותבתוקףבתוקף01/06/2017
19/2017חוזרהשתלת צואהפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף29/05/2017
16/2017חוזראמות המידה להפעלת מרפאות לדימות מערכת העיכול (מכוני הגסטרו)פתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף28/05/2017
20/2017חוזרעדכון נהלי עבודה בבנקי דם בנושאים הבאים: הפחתת סיכון לפגיעה חדה בריאות עקב קבלת עירוי דם ) TRALI ), תורמי דם שבמהלך ההערכה שלפני התרומה נמצאה אצלם רמת המוגלובין נמוכה מהמקובל לתרומה, שינוי התנאים לקבלת תורמי דם בישראלפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף28/05/2017פתח
03/2017חוזרקבלת פטור רטרואקטיבי מהשתתפויות עצמיות עבור זכאי גמלאות מביטוח לאומיפתח קובץאגף לפיקוח על קופות חולים ושבןבתוקףבתוקף25/05/2017
17/2017חוזראחות מומחית בסוכרתפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף23/05/2017
EX-015/01נוהלנוהל אישור יצרן/יבואןפתח קובץמכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה אגף הרוקחותבתוקףבתוקף22/05/2017
ISCP_22052017Aנוהלבנקי דם טבורי ויחידות לאיסוף תאי אב המטופויאטייםפתח קובץאגף הרוקחות מכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואהבתוקףבתוקף22/05/2017
ISCP_22052017נוהלמפעלים פרמצבטיים , יבואנים, בתי מסחר ומעבדות שירות מפוקחים בישראל/חו"לפתח קובץאגף הרוקחות מכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה מחלקה ליבוא פרמצבטיקה וסמים רוקחות מחוזיתבתוקףבתוקף22/05/2017
02/2017חוזראישור היעדרות, נסיעות לחו"ל, ומינוי בפועל/הטלת תפקיד לחמשת התפקידים הבכירים במרכזים הרפואיים הממשלתייםפתח קובץחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםבתוקףבתוקף21/05/2017
הארכת זמן בבחינות רישוםפתח קובץמינהל הסיעודבתוקףבתוקף21/05/2017פתח
18/2017חוזרהנחיות לשימוש בציוד עירוי במערכת הזרקה אוטומטית של חומר ניגוד בפעולות דימותפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף21/05/2017
15/2017חוזרלידה טבעית (Natural Childbirth) בבית חולים פתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף18/05/2017
12/2017חוזרמתן יעוץ רפואי במפגש ללא נוכחות המטופל במצבי תחלואה חריפהפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף04/05/2017
13/2017חוזרחובשים מתנדבים במחלקות בית חוליםפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף04/05/2017
14/2017חוזרנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות - הפחתת השתתפויות עצמיותפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף04/05/2017
הנחיההנחיה להפעלת מבחן ממיין לתכנית השתלמות מוכרת בסיעודפתח קובץמינהל הסיעודבתוקףבתוקף03/05/2017
הקודם