חוזרים ונהלים, משרד הבריאות
שירותים

חוזרים ונהלים

מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

תוצאות 20-1 מתוך 4217

תוצאות 20-1 מתוך 4217
מספר המסמךסוגשם המסמךקובץיחידהסטאטוסתאריך
25/2017חוזרחובת סיקור מוצרי דם לנגיף קדחת מערב הנילוס - נוסח מתוקןפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף26/07/2017
06/2017חוזרהעברת מזון יעודי לאחריות קופות החוליםפתח קובץמנהל כלליבתוקףבתוקף26/07/2017
26/2017חוזראמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילהפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף26/07/2017
24/2017חוזרמתן תעודות מחלהפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף24/07/2017
נוהלהנחיות לחוות דעת מקצועית לפי תקנה 7פתח קובץמחלקה לבריאות הסביבהבתוקףבתוקף23/07/2017
הנחיההנחיות וכללים להתחלת התמחות בפסיכולוגיה חינוכית לבוגרי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות שאינן יישומיותפתח קובץפסיכולוגיה05/07/2017
05/2017חוזרשיתוף פעולה בין ארגון מגן דוד אדום לבין ארגון איחוד הצלה בהפעלת מערך כונניםפתח קובץמנהל כלליבתוקףבתוקף03/07/2017
04/2017חוזרהגשת וטיפול בבקשות המחייבות אישור הקמה או שינוי בתעודת רישומו של המרכז הרפואיפתח קובץחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםבתוקףבתוקף03/07/2017
03/2017חוזרסיורי בטיחות במרכזים הרפואיים הממשלתייםפתח קובץחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםבתוקףבתוקף02/07/2017
2.10נוהלהבטחת איכות טיפול שיניים - לימודי המשךפתח קובץאגף לבריאות השןבתוקףבתוקף01/07/2017פתח
RD_25082015נוהלנוהל בקשת רישיון למתקן רדיולוגיה אבחנתית / מכשיר רפואי מיוחדפתח קובץיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף28/06/2017פתח
23/2017חוזרהנחיות למתן אנטיביוטיקה מונעת (פרופילקסיס) לפני ניתוחפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף26/06/2017
נוהלנוהל הגשת ערר על תוצאות הבחינה הממשלתית בפיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק, רוקחות ותזונה דיאטהפתח קובץאגף לרישוי מקצועות רפואייםבתוקףבתוקף19/06/2017
22/2017חוזרהתוויות לביצוע בדיקות שד בתהודה מגנטית (MRI) במסגרת סל השירותיםפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף15/06/2017פתח
21/2017חוזרלידה מחוץ למוסד רפואי: אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידהפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף07/06/2017
51.014נוהלנוהל עבודה עם משפחות של מטופלים באשפוז פסיכיאטריפתח קובץאגף לבריאות הנפשבתוקףבתוקף01/06/2017
71191713_3נוהלנוהל חילוץ נכה כתוצאה מהשבתת הכיסא הממונעפתח קובץיחידה ארצית למכשירי שיקום וניידותבתוקףבתוקף01/06/2017
14נוהלנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - עדכון מיום 29.05.2017פתח קובץאגף הרוקחותבתוקףבתוקף29/05/2017פתח
19/2017חוזרהשתלת צואהפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף29/05/2017
16/2017חוזראמות המידה להפעלת מרפאות לדימות מערכת העיכול (מכוני הגסטרו)פתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף28/05/2017
הקודם