חוזרים ונהלים, משרד הבריאות
שירותים

חוזרים ונהלים

מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

תוצאות 20-1 מתוך 4211

תוצאות 20-1 מתוך 4211
מספר המסמךסוגשם המסמךקובץיחידהסטאטוסתאריך
05/2017חוזרשיתוף פעולה בין ארגון מגן דוד אדום לבין ארגון איחוד הצלה בהפעלת מערך כונניםפתח קובץמנהל כלליבתוקףבתוקף03/07/2017
04/2017חוזרהגשת וטיפול בבקשות המחייבות אישור הקמה או שינוי בתעודת רישומו של המרכז הרפואיפתח קובץחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםבתוקףבתוקף03/07/2017
03/2017חוזרסיורי בטיחות במרכזים הרפואיים הממשלתייםפתח קובץחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםבתוקףבתוקף02/07/2017
2.10נוהלהבטחת איכות טיפול שיניים - לימודי המשךפתח קובץאגף לבריאות השןבתוקףבתוקף01/07/2017פתח
RD_25082015נוהלנוהל בקשת רישיון למתקן רדיולוגיה אבחנתית / מכשיר רפואי מיוחדפתח קובץיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף28/06/2017פתח
23/2017חוזרהנחיות למתן אנטיביוטיקה מונעת (פרופילקסיס) לפני ניתוחפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף26/06/2017
22/2017חוזרהתוויות לביצוע בדיקות שד בתהודה מגנטית (MRI) במסגרת סל השירותיםפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף15/06/2017פתח
21/2017חוזרלידה מחוץ למוסד רפואי: אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידהפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף07/06/2017
51.014נוהלנוהל עבודה עם משפחות של מטופלים באשפוז פסיכיאטריפתח קובץאגף לבריאות הנפשבתוקףבתוקף01/06/2017
71191713_3נוהלנוהל חילוץ נכה כתוצאה מהשבתת הכיסא הממונעפתח קובץיחידה ארצית למכשירי שיקום וניידותבתוקףבתוקף01/06/2017
14נוהלנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - עדכון מיום 29.05.2017פתח קובץאגף הרוקחותבתוקףבתוקף29/05/2017פתח
19/2017חוזרהשתלת צואהפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף29/05/2017
20/2017חוזרעדכון נהלי עבודה בבנקי דם בנושאים הבאים: הפחתת סיכון לפגיעה חדה בריאות עקב קבלת עירוי דם ) TRALI ), תורמי דם שבמהלך ההערכה שלפני התרומה נמצאה אצלם רמת המוגלובין נמוכה מהמקובל לתרומה, שינוי התנאים לקבלת תורמי דם בישראלפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף28/05/2017פתח
16/2017חוזראמות המידה להפעלת מרפאות לדימות מערכת העיכול (מכוני הגסטרו)פתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף28/05/2017
03/2017חוזרקבלת פטור רטרואקטיבי מהשתתפויות עצמיות עבור זכאי גמלאות מביטוח לאומיפתח קובץאגף לפיקוח על קופות חולים ושבןבתוקףבתוקף25/05/2017
17/2017חוזראחות מומחית בסוכרתפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף23/05/2017פתח
ISCP_22052017Aנוהלבנקי דם טבורי ויחידות לאיסוף תאי אב המטופויאטייםפתח קובץאגף הרוקחות מכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואהבתוקףבתוקף22/05/2017
ISCP_22052017נוהלמפעלים פרמצבטיים , יבואנים, בתי מסחר ומעבדות שירות מפוקחים בישראל/חו"לפתח קובץאגף הרוקחות מכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה מחלקה ליבוא פרמצבטיקה וסמים רוקחות מחוזיתבתוקףבתוקף22/05/2017
EX-015/01נוהלנוהל אישור יצרן/יבואןפתח קובץמכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה אגף הרוקחותבתוקףבתוקף22/05/2017
18/2017חוזרהנחיות לשימוש בציוד עירוי במערכת הזרקה אוטומטית של חומר ניגוד בפעולות דימותפתח קובץמינהל רפואהבתוקףבתוקף21/05/2017
הקודם