שירותים, משרד הבריאות
שירותים

שירותי המשרד

שירותי המשרד

משרד הבריאות מספק  שירותים, באופן ישיר, הן לאוכלוסייה הכללית, כגון: לקשישים, לנשים בהיריון, לנזקקים לאביזרי עזר ומכשירי שיקום, והן לקבוצות יעודיות בנושאים עליהם מפקח המשרד ו/או מספק עבורם רישיונות. בין מקבלי השירות הייעודיים נכללים: מבקשי רישיון ליבוא מזון, מבקשי רישיון לעיסוק במקצוע (הרפואה, הרוקחות, האופטומטריה וכד'), גופים המפעילים מכשירי רנטגן, רישוי ופיקוח על מוסדות אשפוז ומוסדות סיעודיים ועוד.
 
השירותים המפורטים באתר ניתנים ישירות על-ידי אגף ייעודי האגפים או היחידות במשרד, על-ידי לשכות הבריאות, ובמקרים מסוימים על-ידי ארגון או גוף שהוסמך לכך מטעם המשרד או עובד עמו בשיתוף פעולה.