ההשפעות הבריאותיות של הכרייה בשדה בריר, משרד הבריאות
בריאות הסביבה

ההשפעות הבריאותיות של הכרייה בשדה בריר

מידע שהועבר למומחה הבינלאומי כחלק מהכנת הדו"ח

תוצאות 25-1 מתוך 34
קובץ להורדהכותרתמחברנמעןתאריך
פתח קובץחוות דעת בנושא השפעות בריאותיותד"ר מיכה בר-חנא, ד"ר יוני דובנובמשרד הבריאותחוות דעת בנושא השפעות בריאותיות01.07.2013
פתח קובץאומדן כמות חלקיקים מורחפים – הפעלת מכרה שדה ברירד"ר חנוך כסלוללא נמעןחוות דעת - ביקורת על תסקיר ההשפעה על הסביבה של חברת גיאופרוספקט  
פתח קובץאפקטים רדיולוגיים בהפעלת מכרה פוספטים בשדה ברירפרופ' אלי שטרןחברת רותם אפמרטחוות דעת בנושא הקרינה01.07.2008
פתח קובץפרק איכות אוירחברת גיאופרוספקטחברת רותם אמפרטמצגת של חברה אשר הוצגה במשרד להגנת הסביבה בנושא איכות האויר01.10.2010
פתח קובץחוות דעת המשרד לאיכות הסביבה לתסקיר השפעה על הסביבההמשרד להגנת הסביבההוועדה המחוזית לתכנון ובנייהחוות דעת המשרד לאיכות הסביבה לתסקיר השפעה על הסביבה01.08.2004
פתח קובץחוות דעת מומחה (שדה בריר)פרופ' יוסף ריבקחברת רותם אמפרטחוות דעת בנושא השפעות בריאותיות01.01.2008
פתח קובץחוות דעת המכון הגיאולוגיד"ר משה שירב- שוורץ (מהמכון הגיאולוגי)משרד התשתיות הלאומיותחוות דעת בנושא הקרינה01.07.2008
פתח קובץחוות דעת מומחה (שדה בריר)פרופ' רפאל כראלחברת רותם אמפרטחוות דעת בנושא השפעות בריאותיות01.05.2008
פתח קובץחוות דעת רפואית בנושא שדה ברירפרופ' שמואל שפיראמשרד ראש הממשלהסיכום כלל חוות הדעת עד לנקודת הזמן בה הוגש הדו"ח לכדי חוות דעת בנושא השפעות בריאותיות01.12.2010
פתח קובץמכרה פוספטים שדה ברירמשרד הבריאותמסמך פנימיסיכום פגישה01.06.2008
פתח קובץתסקיר השפעה על הסביבהחברת גיאופרוספקטחברת רותם אמפרטעדכון תסקיר השפעה על הסביבה –פרק מודל איכות האוויר01.01.2010
פתח קובץהתייחסות לעמדת משרד הבריאותד"ר אריק קרסנטיהמשרד להגנת הסביבהחוות דעת בנושא השפעות בריאותיות  
פתח קובץנייר עמדה בנושא שדה בריר משרד התשתיותפרופ' סמטעמדת המשרד01.01.2014
פתח קובץעמדת משרד הכלכלהמשרד הכלכלהפרופ' סמטעמדת המשרד01.01.2014
פתח קובץכריית פוספטים בשדה ברירמרכז המידע והמחקר של הכנסתועדת הפנים והגנת הסביבהסקירה קצרה על כריית פוספטים בכלל ובישראל בפרט. כמו כן מובאות בו ההתפתחויות בנושא הכרייה בשדה בריר, בעיקר מאז שנת 200801.05.2014
פתח קובץחוסר הידע על ההשלכות הבריאותיות של הכריה בשדה ברירפרופ' דוד ברודאיהוצגת למינהל תכנון במשרד הפניםמצגת בנושא השפעות בריאותיות 13.10.2013
פתח קובץתסקיר השפעה על הסביבה חברת גיאופרוספקטחברת רותם אמפרטתסקיר השפעה על הסביבה 01.07.2001
פתח קובץתשובת המדינה לבגץ תשובת המדינה לבג"ץבית המשפט העליוןתשובת המדינה לבית המשפט  
פתח קובץעדכון חוות הדעת ד"ר מיכה בר-חנא, ד"ר יוני דובנובמשרד הבריאותחוות דעת בנושא השפעות בריאותיות01.05.2008
פתח קובץעדכון חוות הדעתד"ר מיכה בר-חנא, ד"ר יוני דובנובמשרד הבריאותחוות דעת בנושא השפעות בריאותיות01.04.2010
פתח קובץהתנגדות משרד הבריאות לכרייה נסיונית ופגמים בקידום ניסוי לכריית פוספטיםרוצים לחיות בלי מכרות בשדה ברירשרת הבריאות עמדת הארגון 01.04.2013
פתח קובץנתוני המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבהמשרד הבריאותנייר עמדה, מידע על ניטור האויר01.07.2011
פתח קובץנתוני המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבהמשרד הבריאותנייר עמדה, מידע על ניטור האויר01.07.2011
פתח קובץנתוני המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבהמשרד הבריאותנייר עמדה, מידע על ניטור האויר01.07.2011
פתח קובץנתוני המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבהמשרד הבריאותנייר עמדה, מידע על ניטור האויר01.07.2011
 הקודם
הקודם
12
הבא לעמוד אחרון
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה