מפת איכות מי הרחצה בחופים, משרד הבריאות
נושאים

מקרא למפה

טוב מאוד (0-35 א"צ*)
בינוני (36-104 א"צ*)
מזוהם / אסור לרחצה (מעל 104 א"צ*)
 
חוף לא מוכרז/סגור
 
צ = צפון
מ = מרכז
ד = דרום
*א"צ - חיידקי אנטרוקוקים צואתיים ב-100 מ"ל

מפת איכות מי הרחצה בחופים

עונת הרחצה החלה


בעונת הרחצה נדגמים מימיו של כל חוף רחצה על ידי הרשות המקומית לפחות פעם בשבוע (מלבד חופי ים המלח עקב מליחותם) ונשלחים לבדיקות מעבדה.
בחודשי החורף החופים נדגמים פעם בחודש. חופים הפתוחים לרחצה בחודשי החורף נדגמים במתכונת הקיץ. 
התוצאות מפוקחות על-ידי משרד הבריאות. 

משרד הבריאות מזהיר מלרחוץ בחופים לאחר גשם סוחף, עקב החשש מזרימת נגר וניקוז מזוהם לים.

תאריך עדכון אחרון: 24/06/2016