מפת איכות מי הרחצה בחופים, משרד הבריאות
נושאים

מקרא למפה

 
חוף מותר לרחצה
חוף מזוהם/אסור לרחצה
חוף לא מוכרז/סגור
 
צ = צפון
מ = מרכז
ד = דרום

 

חוף מותר לרחצה
אנטרוקוקים ממקור צואתי:
0-105 מושבות חיידקים
ב-100 מ"ל
קוליפורמים ממקור צואתי:
0-400 מושבות חיידקים
ב-100 מ"ל
 
חוף מזוהם/ אסור לרחצה
אנטרוקוקים ממקור צואתי:
יותר מ-105 מושבות חיידקים
ב-100 מ"ל
קוליפורמים ממקור צואתי:
יותר מ-400 מושבות חיידקים
 ב-100 מ"ל

מפת איכות מי הרחצה בחופים

עונת הרחצה החלה.

 
בהתאם לצו הסדרת מקומות רחצה של משרד הפנים, עונת הרחצה תשע"ז- תשע"ח נפתחה בתאריך 27.4.2017 (א' באייר תשע"ז) ותסתיים ב-19.10.2017 (כ"ט בתשרי תשע"ח).
מי חופי הרחצה המוכרזים בישראל נדגמים לבדיקת איכותם המיקרוביאלית על ידי הרשות המקומית, בתדירות שנקבעה על ידי משרד הבריאות.

דגימות המים ניטלות באזור הרחצה שמול סוכת המציל ונשלחות לבדיקה במעבדה מוכרת, לגילוי וזיהוי חיידקים אנטרוקוקים ממוצא צואתי ו/או קוליפורם ממוצא צואתי, על פי הנדרש בתקן.
קבוצות חיידקים אלה משמשות כסמנים לזיהום מי הים בחיידקים ממקור צואתי ואחר. הבדיקה אורכת כ-24 שעות.
 
בעונת הרחצה - נדגמים מי הים בכל חוף רחצה מוכרז פעם אחת בשבוע (מלבד חופי ים המלח, עקב מליחותם).
בחודשי החורף - חופי רחצה הפתוחים לרחצה בחורף נדגמים ונבדקים במתכונת הקיץ. שאר החופים נדגמים פעם אחת בכל חודש. 

תוצאות הבדיקות מפוקחות על ידי משרד הבריאות.
משרד הבריאות מזהיר מלרחוץ בחופים לאחר גשם סוחף, עקב החשש מזרימת נגר וניקוז מזוהם לים.

תאריך עדכון אחרון:
המפה מתעדכנת אחת ליום בימים ב'-ו' ( בהם מתקבלות תוצאות הבדיקות ) בשעה 17:00.
בנוסף, המפה מתעדכנת במקרים בהם מתגלות חריגות מהתקן המותר לרחצה או בעקבות מידע  אשר עלול לסכן את בריאות המתרחצים.