מים אפורים, משרד הבריאות
בריאות הסביבה

מים אפורים

​"מים אפורים" מוגדרים כשפכים סניטריים שלא באו במגע עם נוזלים מתאי שירותים.  
"מים אפורים בהירים" מוגדרים כמים אפורים ללא מי כיור המטבח ומדיח הכלים (שמכילים שומנים, מלחים ודטרגנטים)

בשנים האחרונות קיימת מגמה בציבור, שנובעת בין היתר מהמחסור במים בישראל ומרצון לשמירה על איכות הסביבה, להשיב "מים אפורים" לשימוש חוזר, בעיקר עבור גינון והדחת אסלות.
בעיה מרכזית הקיימת בשימוש חוזר במים אפורים היא הסכנה לבריאות הציבור. מים אפורים מכילים ריכוז גבוה של מיקרואורגניזמים העלולים לסכן את בריאות הציבור בעת מגע עמם. מגע זה עלול להתרחש בשל כשלים במערכות הטיפול וההשבה, בשל מגע עם מים המשמשים להשקיה, בחדירת מים אפורים אל מערכות מי שתיה (שעלולה להיגרם על ידי חיבור צולב בין המערכות השונות במבנה) ועוד. לפיכך, שימוש במים אפורים מחייב הקמה והפעלה של מתקני טיפול מתקדמים, תוך בקרה יעילה על תפקודם.  

שימוש במים אפורים ברשויות מקומיות ועסקים טעוני רישוי
משרד הבריאות פרסם ביוני 2008 הנחיות המאפשרות קידום הקמת מתקנים לטיפול במים אפורים על-ידי רשויות מקומיות או עסקים טעוני רישוי, בטכנולוגיות מתקדמות שיבטיחו רמת טיהור גבוהה של המים. 
ההנחיות מתייחסות, בין היתר, למיקום המתקן ומיקום שטחי ההשבה של המים, לרמת הטיפול הנדרשת ולאמצעים ההנדסיים הנדרשים במתקן וכן לבעלות על המתקן ולאחריות על תפעולו.
המשרד בודק את התכניות להפרדה, טיפול והשבת המים האפורים ומאשרן בהתאם להנחיות. כמו כן מפקח המשרד על ביצוע ההנחיות בפועל.
כל שימוש במים אפורים במבנה ציבור או בתעשייה חייב באישור משרד הבריאות. 


איסור על שימוש במים אפורים בשימוש ביתי
קיים חשש כי מתקני טיפול במים אפורים שיוצבו בבתים פרטיים או בתים משותפים יופעלו ללא מיומנות מקצועית, לא ירחיקו את המיקרואורגניזמים גורמי המחלות במידה הנדרשת ויהיו נתונים ליותר בעיות תחזוקה וכשלים בתפעול. מסיבה זו אסר משרד הבריאות על שימוש במים אפורים בבתים פרטיים ובתים משותפים.  

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור