דוחות תקופתיים של איכות המים, משרד הבריאות

דוחות תקופתיים של איכות המים

מתוקף תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה ) התשע"ג -2013 (סעיף 30ב), מפרסם משרד הבריאות את תוצאות בדיקות המים  אשר התבצעו במתקני הפקה, מתקני טיפול ובמערכות אספקת מים.
 
 התוצאות מרוכזות בארבעה דו"חות שונים, בהתאם לסוג הדגימות מיקומן ולפי ספק:
 
  • בדיקות מיקרוביאליות במתקני הפקה ומתקני טיפול
  • בדיקות כימיות במתקני הפקה ומתקני טיפול
  • בדיקות מיקרוביאליות במערכת אספקה
  • בדיקות כימיות במערכת אספקה
 
המידע המפורסם הוא על פי הדיווח שהועבר למשרד הבריאות על ידי המעבדות.

ספק מים - כל המספק מי שתיה באמצעות מערכת אספקת מים או מתקן הפקה לספק אחר או צרכן מים, לרבות בעל רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק המים או מי שחלה עליו חובה לקבל רישיון כאמור וכן רשות מקומית 
 
 
מקרא לטבלאות: א"ה – אחרי הכלרה; ל"ה – לפני הכלרה; ח"צ – חיבור צרכן
 

MRL
Method Reporting Limit
משמעותו שהגורם הנבדק אינו נמצא במים או שריכוזו נמוך מיכולת הגילוי במעבדה, כל זאת בהתאם לדרישות התקינה.

 
תוצאות חריגות מסומנות בצבע אדום
 
על מנת לצפות בתוצאות הבדיקות יש לבחור באחת מהטבלאות :
  • תוצאות בדיקות של ספקי מים פרטיים
  • תוצאות בדיקות של ספק המים- מקורות

בכל שורה מוצג קובץ אקסל בו מפורטות תוצאות הבדיקות המבוקשות לפי:  תאריכים מבוקשים, סוג הבדיקות: מיקרוביולוגיה או כימיה
הנושא: האתר/מיקום ממנו ניטלו המים לבדיקה-  מתקני הפקה או רשת האספקה.
 

מקורות - תוצאות בדיקות מים לפי רבעון

תוצאות 58-1 מתוך 58
קובץ להורדהנושאסוג הבדיקותשנה ורבעון
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאפריל-יוני 2017
פתח קובץרשת האספקהכימיהאפריל-יוני 2017
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאפריל -יוני 2017
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2017
פתח קובץרשת האספקהכימיהינואר-מרץ 2017
פתח קובץמתקני הפקהכימיהינואר-מרץ 2017
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2017
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2017
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאוקטובר-דצמבר 2016
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאוקטובר-דצמבר 2016
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2016
פתח קובץרשת האספקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2016
פתח קובץרשת האספקהכימיהיולי-ספטמבר 2016
פתח קובץרשת האספקהכימיהיולי-ספטמבר 2016
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהיולי-ספטמבר 2016
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיה יולי-ספטמבר 2016
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאפריל-יוני 2016
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2016
פתח קובץרשת האספקהכימיהאפריל-יוני 2016
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2016
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2016
פתח קובץמתקני הפקהכימיהינואר-מרץ 2016
פתח קובץרשת האספקהכימיהינואר-מרץ 2016
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2016
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאוקטובר-דצמבר 2015
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2015
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאוקטובר- דצמבר 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהאוקטובר דצמבר 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהאוקטובר– דצמבר 2015
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהיולי- ספטמבר 2015
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהיולי-ספטמבר 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהיולי- ספטמבר 2015
פתח קובץמתקני הפקהכימיהיולי- ספט 2015
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2015
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהאפריל – יוני 2015
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאפריל-יוני 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהינואר-מרץ 2015
פתח קובץמתקני הפקהכימיהינואר-מרץ 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהינואר-מרץ 2015
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאוקטובר-דצמבר 2014
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאוקטובר-דצמבר 2014
פתח קובץרשת האספקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2014
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2014
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהיולי-ספטמבר 2014
פתח קובץרשת האספקהכימיהיולי-ספטמבר 2014
פתח קובץמתקני הפקהכימיהיולי-ספטמבר 2014
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהיולי-ספטמבר 2014
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאפריל-יוני 2014
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאפריל-יוני 2014
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2014
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2014
פתח קובץמתקני הפקהכימיהינואר-מרץ 2014
פתח קובץרשת האספקהכימיהינואר-מרץ 2014
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2014
פתח קובץרשת האספקהכימיהינואר-מרץ 2014
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאוקטובר -דצמבר 2013
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2015

תוצאות בדיקות של ספקי מים פרטיים לפי רבעון

תוצאות 53-1 מתוך 53
קובץ להורדהנושאסוג הבדיקותשנה
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאפריל-יוני 2017
פתח קובץרשת האספקהכימיהאפריל-יוני 2017
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2017
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2017
פתח קובץרשת האספקהכימיהינואר- מרץ 2017
פתח קובץמתקני הפקהכימיהינואר-מרץ 2017
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהינואר - מרץ 2017
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2017
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2016
פתח קובץרשת האספקהכימיהאוקטובר - דצמבר 2016
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאוקטובר-דצמבר 2016
פתח קובץרשת האספקהכימיהיולי-ספטמבר 2016
פתח קובץמתקני הפקהכימיהיולי-ספטמבר 2016
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהיולי-ספטמבר 2016
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהיולי-ספטמבר 2016
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאפריל-יוני 2016
פתח קובץרשת האספקהכימיהאפריל-יוני 2016
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2016
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2016
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2016
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2016
פתח קובץרשת האספקהכימיהינואר-מרץ 2016
פתח קובץמתקני הפקהכימיה ינואר-מרץ 2016
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאוקטובר - דצמבר 2015
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאוקטובר-דצמבר 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2015
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2015
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהיולי-ספטמבר 2015
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהיולי -ספטמבר 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהיולי-ספטמבר 2015
פתח קובץמתקני הפקהכימיהיולי-ספטמבר 2015
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2015
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהאפריל-יוני 2015
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאפריל -יוני 2015
פתח קובץרשת האספקהכימיהינואר-מרץ 2015
פתח קובץמתקני הפקהכימיהינואר-מרץ 2015
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2015
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהינואר-מרץ 2015
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאוקטובר-דצמבר 2014
פתח קובץרשת האספקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2014
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאוקטובר-דצמבר 2014
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהיולי-ספטמבר 2014
פתח קובץרשת האספקהכימיהיולי-ספטמבר 2014
פתח קובץמתקני הפקהכימיהיולי-ספטמבר 2014
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהיולי-ספטמבר 2014
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיה2014
פתח קובץמתקני הפקהכימיהאפריל-יוני 2014
פתח קובץרשת האספקהכימיה2014
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2014
פתח קובץרשת האספקהמיקרוביולוגיהאפריל-יוני 2014
פתח קובץמתקני הפקהכימיהינואר-מרץ 2014
פתח קובץמתקני הפקהמיקרוביולוגיהאוקטובר-דצמבר 2016
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה