רישוי ובנייה, משרד הבריאות
בריאות הסביבה

רישוי ובנייה

 

חוות דעת לשם הוצאת היתר בנייה


בקשות להיתר בנייה למוסדות מבני ציבור, עסקים מלאכות ותעשיות מחוייבות בחוות דעת של משרד הבריאות טרם הוצאת היתר בנייה על-ידי הוועדה המקומית בהתאם לסעיף 22 בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל 1970. המחלקה לבריאות הסביבה היא הגורם האחראי במשרד הבריאות להנפקת חוות הדעת. 

הפונה מגיש את הבקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר מעבירה עותקים מהבקשה למחלקה לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות באיזור המגורים (במחוז מרכז והצפון לנפות) לשם קבלת חוות דעת. 
הבקשות נבדקות במשרד הבריאות במחלקות השונות לפי העניין. חוות הדעת ניתנת על-ידי המחלקה לבריאות הסביבה לוועדה המקומית עם העתק לפונה.

על הבקשה לכלול:
  • הסבר כללי המפרט את מהות הבקשה 
  • תכנית אדריכלית בשני העתקים
  • תכנית סניטרית בשני העתקים
  • פרטי המגיש (שם פרטי ושם משפחה, כתובת למשלוח דואר וטלפון לבירורים)
  • יתכן וידרשו מסמכים נוספים - לפי העניין

בחלק מהמקרים, הוועדה מפנה את המגיש ללשכת הבריאות ודורשת ממנו להביא חוות דעת חיובית ביחס לבקשה. במקרים אלו על הפונה להביא בנוסף לאמור לעיל גם מכתב הפנייה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לקבלת חוות דעת מאת משרד הבריאות.   

היבטים רוחביים של רישוי ובנייה קיימים בחקיקה (חוקים ותקנות) ובנהלים והחוזרים השונים בנושאים הבאים: 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה