צמצום אי השוויון בבריאות, משרד הבריאות

צמצום אי השוויון בבריאות

צמצום פערים בבריאות
 
בישראל קיימים פערים במצב הבריאות בין תושבים לפי החתכים הבאים: השכלה, הכנסה, תעסוקה, אזור מגורים, לאום, מוצא, דת, דתיות ועוד. קיימים גם פערים בתשתיות: פריסת כוח אדם רפואי, פיזור מיטות אשפוז, טכנולוגיות ושירותים אחרים שאינם אחידים בהשוואה בין אזורי הארץ השונים.  לצד הבדלים אלה קיימים פערים בשימוש בשירותי בריאות בין קבוצות אוכלוסייה שונות. ההבדלים באים לביטוי, בין היתר, בוויתור על הטיפול או על רכישת תרופות בשל העלות הכלכלית הכרוכה בהם, בתת-שימוש בשירותי רפואה מונעת, בויתור על שירותים בגלל קשיי שפה ועוד.

אי-השוויון נובע במידה רבה מפערים חברתיים-כלכליים הקיימים בחברה הישראלית, אך גם למבנה, מימון ואופי האספקה של מערכת הבריאות יש השפעה על צמצום או הגדלה של הפערים בבריאות. כמו כן, מערכת הבריאות נדרשת להתמודד עם שונות תרבותית ולשונית הנובעת מהרכבה ההטרוגני של החברה בישראל. בישראל קיימות קבוצות אוכלוסייה הנבדלות ביניהן במאפיינים על רקע דת, תרבות ושפה. הבדלים אלו משפיעים, בין היתר, גם על תפיסת מצבי בריאות וחולי, התנהגות בריאותית, דפוסי שימוש בשירותי בריאות, דפוסי תחלואה וצריכה של שירותי הבריאות.

מערכת הבריאות צריכה להתמודד עם התוצאות הבריאותיות של הפערים החברתיים-כלכליים, ולפעול למניעת התרחבותם ואף לצמצומם, במונחים של בריאות ונגישות לשירותי הבריאות. משרד הבריאות מוביל מהלך לצמצום אי השוויון בבריאות בישראל. ההכרה בקיום הפערים ובחיוניות הטיפול בבעיית אי השוויון מצאה ביטוי בהכללת ההתמודדות עם אי השוויון בבריאות כחלק מהמטרות הרב שנתיות של משרד הבריאות החל משנת 2010.

במסגרת סדרת דיונים אסטרטגים שהתקיימו בהנהלת המשרד, נבחר הנושא של צמצום אי השוויון בבריאות כאחד מיעדיו האסטרטגיים של המשרד, אשר לאורו תתוכנן פעילות המשרד בשנים הקרובות. 

יעדים משרדיים לצמצום הגורמים לאי-השוויון 

 

לשם קידום מטרות אלו הוקם "תחום צמצום פערי בריאות"  במינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, שתכליתו תכנון מדיניות ותיאום פעילויות לשיפור יכולתה של מערכת הבריאות בהתמודדות עם אי השוויון. 
 

לפרטים אודות תוכניות המשרד בנושא צמצום פערים בבריאות, כולל תקציבים, ראו:  התמודדות לאומית עם אי-השוויון בבריאות: משולחן השרטוט ליישום בפועל
 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish
צמצום אי שוויון בבריאות – התייעצות עם הציבור