אשפוז ממושך לקשישים, משרד הבריאות
הגיל המבוגר

אשפוז ממושך לקשישים

אשפוז סיעודי

לעיתים, מצבו התפקודי והרפואי של קשיש אינו מאפשר להמשיך לטפל בו בבית, בשל העדר תנאי טיפול מתאימים ועולה צורך להעבירו למוסד. מצבים אלו הינם משבריִים עבור הקשיש ובני משפחתו. 

המידע באתר נועד לסייע לקשיש ולבני משפחתו וכולל: 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

פניות ובירורים

 

 קול הבריאות - המוקד הטלפוני  5400*