ירידה בשמיעה בגיל המבוגר, משרד הבריאות
הגיל המבוגר

ירידה בשמיעה בגיל המבוגר

ירידה במשמיעה

סיוע במימון מכשירי שמיעה לבני 65 ומעלה


בעיות שמיעה קיימות בכל הגילאים, אך שכיחותן עולה בגיל המבוגר. כ- 30% מבני 65 ומעלה סובלים מקשיי שמיעה בדרגה כלשהי. 
ירידה בשמיעה עלולה לפגוע באיכות החיים בתחומים שונים, כגון קושי להשתתף בשיחה עם חברים ובני משפחה או קושי לשוחח בטלפון. גם בעת ביקור אצל הרופא יש קושי לשמוע ולהבין את הנחיות הרופא. 

בעיות שמיעה עלולות לגרום למבוכה, לצער ולתחושת בדידות. האדם שלא שומע היטב, ומתקשה לעקוב אחר הנאמר, עלול להסתגר, ואחרים עלולים לחשוב עליו שהוא אדיש, עקשן או מבולבל – כאשר הבעיה האמיתית היא אך ורק הקושי בשמיעה! 
על כן חשוב שאנשים המתקשים בשמיעה יפנו לעזרה מקצועית. בהתאם לממצאי האבחון ניתן יהיה להציע מגוון אפשרויות טיפול שיכולות לסייע (ראו פירוט להלן).

כיצד אדע אם יש לי ירידה בשמיעה?

מומלץ לפנות  לרופא המשפחה שלך אם יש לך אחד או יותר מהקשיים המפורטים:
 • קושי בשמיעה בטלפון
 • קושי לעקוב אחר השיחה כאשר שני אנשים או יותר משוחחים
 • צורך להגביר את הקול בטלוויזיה כדי לשמוע 
 • קושי לשמוע כאשר יש רעש רקע
 • תחושה שאחרים מדברים בצורה לא ברורה, או ממלמלים
 • מבקש/ת מאנשים לחזור על דבריהם, שואל/ת הרבה: "מה?" או מוותר/ת.
 • קושי לשמוע ממרחק ולכן משתדל/ת לשבת קרוב לדובר
 • קושי להבין דיבור במיוחד אם הוא מהיר
 • קושי להסתדר בהרצאות, ישיבות ותיאטרון
דרגת הירידה בשמיעה יכולה להיות שונה בין האוזניים. יש אנשים הסובלים מ"צלצול" באזנים המלווה בירידה בשמיעה.

מה הסיבות האפשריות לירידה בשמיעה?
יש גורמים רבים לירידה בשמיעה, כגון תהליכים הדרגתיים המתרחשים עם הגיל (פגיעה בעצמות השמע ו/או עצבי האוזן), הצטברות שעווה בתעלת האוזן, זיהום ויראלי או חיידקי, פגיעה עצבית, חבלות/פגיעות בעבר, גידולים (גם שפירים), השפעה של תרופות מסוימות, מחלות העוברות במשפחה ועוד. 
קיימות דרכי טיפול ושיקום שונים במצבים של ירידה בשמיעה. 

איזה בירור רפואי ניתן לעשות?
 • בדיקה של רופא משפחה והחלטה ראשונית לגבי הצורך בבירור נוסף.
 • בדיקת רופא אף-אוזן-גרון (בהפניית רופא המשפחה או בפניה ישירה, לפי העניין); בהתאם לממצאי בדיקת הרופא, יופנה לבדיקת שמיעה במכון שמיעה (מכון אודיולוגי).
 • בדיקת שמיעה במכון שמיעה:  במכון זה מתבצעות בדיקות שמיעה המאפיינות את סוג הבעיה הגורמת לירידה בשמיעה. הבדיקה נעשית על-ידי קלינאי תקשורת ואינה כרוכה בכאב. לפי הממצאים, ישקול קלינאי התקשורת האם מכשיר שמיעה יכול לסייע לשיפור השמיעה. התאמת מכשירי השמיעה לבני 65 ומעלה

כאשר אדם סובל מירידה בשמיעה, יש צורך בתהליך בדיקה לאבחון הבעיה ולקביעת המלצה לגבי הטיפול המתאים. על האדם לפנות לקופת החולים המבטחת ולקבל את המידע לגבי התהליך. 

התהליך עבור בני 65 ומעלה, במקרים בהם נקבע הצורך במכשירי שמיעה  (על-פי חוזר מינהל רפואה 34/2011
 • בדיקה של רופא א.א.ג (אף אוזן גרון)
 • בדיקת שמיעה ויעוץ לגבי הצורך במכשירים  והקטגריה שמומלצת
 • הפנייה למכון המבצע התאמה של מכשירי שמיעה
 • התאמת מכשיר השמיעה
במקרים בהם האדם הופנה להתאמת מכשירי שמיעה, והוא מעוניין בכך, עליו לפנות למכון המבצע התאמת מכשירי שמיעה, ולהביא עמו את הפניית רופא אף-אוזן-גרון  תוצאות בדיקת השמיעה ובמקרים בהם קופת החולים דורשת זאת, את טופס הייעוץ.

התאמת מכשירי השמיעה
כדי להשיג שיפור מיטבי בשמיעה ובאיכותה, באמצעות מכשירי השמיעה, חשוב ביותר להתאים את המכשירים בצורה מקצועית ואישית לאדם, תהליך רב-שלבי, הדורש שיתוף פעולה הדוק מצד המטופל.

1. פניה למכון להתאמת מכשיר השמיעה
כדי להיות זכאים למימון מטעם הקופה עבור המכשירים (ראו פירוט להלן) יש לפנות למכון הכלול ברשימת המכונים להתאמת מכשירי שמיעה המצויים בהסכם עם קופת החולים בה האדם מבוטח. האדם רשאי לבחור מתוך רשימה זו את המכון בו יבצע את התאמת מכשיר השמיעה.

2. משך תהליך התאמת המכשיר
משך תהליך התאמת מכשירי השמיעה עבור אנשים המעוניינים במכשירים אלו יתבצע תוך 60 יום לכל היותר, ממועד בדיקת רופא אף-אוזן גרון לצורך הפנייה לבדיקת שמיעה ועד לאספקת מכשיר השמיעה.

3. סוג המכשיר
 • המכון יתאים למבוטח מכשירי שמיעה, על-פי בדיקת התאמה מקצועית שתבוצע לו במכון, על-ידי קלינאי תקשורת.
 • מכשירי השמיעה מחולקים לשלוש קטגוריות: בסיס, ביניים  וגבוה. 
 • יצוין כי ההמלצה המקצועית לעניין קטגוריית המכשיר (בסיס, בינים, גבוה) אינה מחייבת את האדם והוא רשאי לרכוש מכשיר בקטגוריה גבוהה יותר או נמוכה יותר ממה שהומלץ לו.
 • כל מכשירי השמיעה שכלולים בהסכמים שיש לקופת החולים חייבים להיות בעלי אישור האגף למכשירים רפואיים (אמ"ר) במשרד הבריאות.

4. קבלת מכשיר השמיעה לתקופת ניסיון
 • מכשירי השמיעה יימסרו לפונה  לתקופת ניסיון (שאורכה הוא בהתאם להסדר של קופת החולים אך היא לפחות חודש).
 • אם מקבל מכשיר השמיעה יהיה מעוניין, הוא יוכל לפנות בתקופת הניסיון להתייעצות וקבלת חוות דעת נוספת במכון השמיעה בו ניתן לו הייעוץ הראשוני.
 • במהלך תקופת הניסיון יגיע מקבל מכשיר השמיעה למכון בו בוצעה התאמת המכשירים לצורך כיוונים, הסברים וכד'. 

5. החזרת מכשיר השמיעה (אם מקבל מכשיר השמיעה אינו מעוניין בו)
במידה שמקבל המכשירים אינו מעוניין בהם, הוא יוכל להחזיר אותם עד תום תקופת הניסיון ויוכל לקבל מכשירים מתאים אחר או לחילופין הוא יוכל לפנות מיוזמתו למכונים אחרים שבהסכם לקבלת מכשירים אחרים לניסיון. חשוב להדגיש כי מקבל המכשירים לא יחויב בתשלום עבור תקופת הניסיון.


6. הסדרי מימון מכשיר השמיעה
ההסדרים להלן מתייחסים לאנשים בגילאי 65 ומעלה הזקוקים למכשירי שמיעה, כפי שנקבע על-ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים, כמפורט בחוזר מינהל רפואה 34/2011 (לגבי מימון מכשירי שמיעה לאנשים מתחת לגיל 65 ראו בהמשך).
 
כאמור, מכשירי השמיעה יסופקו למבוטחים על-ידי ספקי ההסדר של הקופה. ההשתתפות העצמית של המבוטח תיקבע בהתאם לסוג המכשיר ובכפוף לתקרת ההחזר בסך 3,357 ש"ח המתעדכנת מעת לעת (ראו נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח ושב"ן מס' 5/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים).  

זכאות זו היא אחת לשלוש שנים למכשירים (מכשיר לכל אוזן).

קופות החולים רשאיות לאפשר מסלול החזר עבור רכישה פרטית של מכשירי שמיעה, לצד הרכישה במכונים שבהסדר או במקומו.
בנוסף, חלק מתכניות שירותי הבריאות הנוספים של הקופות מרחיבות את הזכאות מעבר לניתן בסל. מומלץ להתעדכן אצל כל קופה לגבי תכניות השב"ן שלה.


7. תחזוקה ותיקונים של מכשיר השמיעה
 • אדם המקבל מכשירי שמיעה יקבל הנחיות כיצד להשתמש בהם וכיצד לתחזק אותם.
 • ספקי מכשירי שמיעה ידרשו לבצע תיקונים והחלפה של מכשירים פגומים לרבות תיקונים הנדרשים עקב בלאי סביר, למשך התקופה בה הם קשורים במכרז עם קופת החולים או 3 שנים מעת הרכישה (המאוחר מבין השניים) וללא השתתפות עצמית של המבוטח.
 • אדם אשר יפקיד מכשירי שמיעה לתיקון יקבל מכשיר חלופי בטכנולוגיה בסיסית.


מימון המכשירים עבור אנשים מתחת לגיל 65
א. אדם בגילאים 18 - 64 הזקוק למכשיר שמיעה, כפי שנקבע על-ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים, זכאי למימון של כ-984 ₪ למכשיר (ראו חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושב"ן 14/2008). גובה ההשתתפות מתעדכן מעת לעת ראו נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח ושב"ן מס' 5/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים)​    

בשנת 2016, בהתאם להמלצת ועדת סל הבריאות, נקבע שינוי גובה תקצוב למכשירי שמיעה לבני 18-30 מ-1009 ₪ למכשיר ל-3441 ₪ למכשיר, כשהזכאות היא לפי המקובל לבני 65 ומעלה כפי שהיו או יהיו מעת לעת בשינויים המחויבים.

ב.ילדים ונוער עד גיל 18 – קבלת סיוע במימון מכשירי שמיעה נמצא באחריות משרד הבריאות, באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות

אל תתנו לירידה בשמיעה להפריע ליכולת ההנאה מהחיים!

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור