שיקום רפואי לקשיש, משרד הבריאות
נושאים

שיקום רפואי לקשיש

טיפול רפואי בקשיש
​שיקום רפואי הוא זכות המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי (התשנ"ד 1994), ונמצא באחריות קופת החולים בה מבוטח המטופל.

השיקום הרפואי נעשה בהתאם לחוזר מנהל רפואה "אמות מידה למתן טיפול שיקומי בקשישים" (4/2009) . במידה ויש סתירה בין הכתוב להלן לבין הנוהל יתבצע השיקום בהתאם לחוזר.
 
חשיבות השיקום הרפואי
עצמאות בתפקוד היא אחד הדברים החשובים ביותר לאדם. אובדן העצמאות והתלות בזולת מביאים לפגיעה קשה באדם - ברגשותיו ובאיכות חייו, ולמשבר חמור עבורו ועבור משפחתו. 

ירידה בתפקוד עלולה להיגרם עקב פגיעה גופנית כלשהי, בכל גיל והקשיש פגיע יותר.

המצבים השכיחים בהם נדרש שיקום לקשישים:
 • לאחר אירוע מוחי ובעיות נוירולוגיות אחרות.
 • בעקבות שבר בצוואר הירך ובעיות אורטופדיות אחרות, לרבות קטיעות גפיים.
 • בשל ירידה חדה בתפקוד, הנגרמת ממחלה חמורה או ממושכת עם ריתוק למיטה.
תהליך השיקום הרפואי הינו שלב בתהליך הריפוי, אשר נועד לאפשר למטופל לחזור לתפקוד מירבי מבחינה פיזית, חברתית ונפשית, במטרה לקיים אורח חיים פעיל ובריא, במשפחה ובחברה.

יש לזכור, כי גם בגילאים מבוגרים ניתן לפעול כדי לשפר ירידה בתפקוד. קשישים רבים חזרו לתפקד באופן עצמאי גם לאחר פגיעה קשה. השיקום נותן תקווה וכלים כדי להשיג שיפור תפקודי. היעדר שיקום עלול לגרום לכך שאדם, שתפקודו נפגע, יזדקק לעזרה סיעודית בפעולות היום-יום, עד כדי אשפוז ממושך במחלקה סיעודית.


דגשים בתהליך השיקום הרפואי

 • תהליך השיקום מתמקד במטופל ומקנה לו כלים להתמודד עם מוגבלותו, לשפר את תפקודו וליטול אחריות על מצבו, תוך חזרה הדרגתית לפעילות יום-יומית.
 • חשוב מאד שהשיקום יבוצע ללא דיחוי, כדי למצות את "חלון ההזדמנויות" להשגת השיפור המיטבי במצבו של המטופל.
 • שיקום רפואי ניתן על-פי המלצה של רופא. לגבי מטופל המאושפז בבית חולים כללי - המלצה לשיקום תינתן, ככלל, במכתב השחרור מאשפוז.
 • השיקום הרפואי כולל טיפול על-ידי רופאים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך (קלינאי תקשורת, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ודיאטנים). הטיפול השיקומי שם דגש מיוחד על עבודת צוות רב מקצועי.
 • לאדם הנזקק לשיקום רפואי, מותאמת תכנית טיפול שיקומי אישית, על-פי מצבו הרפואי והתפקודי, בהתאם לאפשרויות ביצוע השיקום בפועל והתנאים בסביבת מגוריו.
 • בשיקולים על מתן השיקום ודרכי השיקום יש לשתף את המטופל ומשפחתו ולהתחשב ברצונותיו והעדפותיו, תוך מתן מידע מלא על הגורמים בהם ניתן להסתייע בתהליך השיקום.
 • מקום השיקום מותאם לצרכי המטופל ויכול להיות אחד מן הבאים: אשפוז שיקומי (במחלקה שיקומית או במחלקה גריאטרית שיקומית), אשפוז יום שיקומי, מרכז לשיקום יום, מכון ייעודי (כגון לפיזיותרפיה) או  שיקום בבית המטופל, אם התנאים בבית מאפשרים זאת.
 • משך זמן השיקום  תלוי במספר גורמים במשולב, לרבות סוג הפגיעה, מצבו הרפואי של המטופל, קצב התקדמות הטיפול ועוד.  ככלל, קיימת תקופה מינימאלית  של שיקום במצבים רפואיים שונים. (בהתאם לחוזר מנהל רפואה "אמות מידה למתן טיפול שיקומי לקשישים").
 • קבלת השירות מתבצעת בתיאום עם קופת החולים.
 
במצבים בהם קיימת המלצה לשיקום רפואי וקופת החולים אינה מאשרת את השיקום כמומלץ, ניתן להגיש קבילה לנציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות בדרכים הבאות:
 • בטלפון  5400* 
 • בפקס 02-5655981 
 • בדואר: נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002.
 • בדוא"ל: kvilot@moh.health.gov.il‏
 • לכל קשיש בישראל יש זכות לשיקום רפואי
  לכל קשיש בישראל יש זכות לשיקום רפואי
  "לכל קשיש בישראל יש זכות" - סרטון הסברה של האגף לגריאטריה
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה