בתי ספר מקדמי בריאות, משרד הבריאות

בתי ספר מקדמי בריאות

משרד הבריאות, בשיתוף משרד החינוך, מפעיל מזה שנתיים את תכנית "בית ספר מקדם בריאות". בתי ספר המעוניינים להשתתף בתוכנית מקבלים על עצמם מחויבות לגישה חינוכית שבה משלבים השגת יעדים חינוכיים, יחד עם שמירה על בריאות התלמידים ושיפור איכות חייהם ורווחתם של התלמידים, המורים, קהילת בית הספר והקהילה סביבו. 

התוכנית מעודדת העצמה של יחידים ושל הקהילה באמצעות שיתוף פעולה עם כל הצדדים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לפעילות המתקיימת בבית הספר. כמו כן ניתן מקום מרכזי להיבטים רב תרבותיים ולפלורליזם בקהילת בית הספר, להתנסות המבוססת על הגינות וצדק, ולעידוד ערכם העצמי של יחידים.
 
הפעילות בישראל מבוססת על התפיסה המקובלת בארגון הבריאות העולמי שהגדיר בית ספר מקדם בריאות כ"מסגרת בריאה הפועלת באופן מתמיד לחיזוק יכולותיה לחיים, לימוד ועבודה".1

הצטרפות

בתי ספר המעוניינים להצטרף לתוכנית ולהפוך ל"בית ספר מקדם בריאות" יכולים לקבל פרטים נוספים ולהרשם באמצעות אתר משרד החינוך.
ניתן גם לקרוא את מכתבה של מנכ"לית משרד החינוך, הגב' דלית שטאובר, המודיע לכל בתי הספר להמשיך את הפעילות של אורח חיים בריא ופעיל כיעד של המשרד החינוך מעבר לשנת תשע"ב.

רקע 

בריאותם של ילדים ובני נוער הינה בעלת חשיבות עליונה להתפתחות ולצמיחה במדינה. בריאות הינה משאב יומיומי חשוב והיא קשורה להישגים חינוכיים, איכות חיים ופריון כלכלי.2 
 
גורמים שונים משפיעים על בריאותם ורווחתם של ילדים וצעירים, ביניהם:
 • תנאים פיזיים בבית, בקהילה ובבית הספר
 • זמינותם ואיכותם של שירותי בריאות
 • תנאים כלכליים וחברתיים
 • היקף החשיפה לתוכניות חינוך וקידום בריאות ואיכותן של תכניות אלו3
 

חשיבות בית הספר לקידום בריאות

ארגון הבריאות העולמי מכיר במסגרת בית הספר כמסגרת חשובה לחינוך וקידום בריאות מכיוון שהיא מאפשרת נגישות לרוב אוכלוסיית הילדים. הילדים מגיעים למערכת בגיל בו הם עדיין מתפתחים, מעצבים את עמדותיהם ורוכשים מיומנויות והתנהגויות חדשות. תלמידים פוקדים את בית הספר במשך מספר שנים ברציפות, דבר המאפשר הבניית תכניות ארוכות טווח בהתאם להתפתחות הילדים וצרכיהם.
כיום, לאור הסכנות האורבות לצעירים עקב "תחלואה חברתית" (הכוללת התמכרויות, אלימות, מחלות מין, הריונות לא רצויים וכו') ובעידן של שפע מידע בריאותי המגיע לצעירים ממקורות שונים, לבית הספר תפקיד חשוב. הוא מהווה מסגרת בסיסית להעברת מידע עדכני ומהימן ומאפשר השגת מטרות מוגדרות בתחום הבריאות על ידי יצירת קשרים ושותפויות בין משפחות, קבוצות השווים, קהילות מקומיות, סקטורים שונים והסביבות הפיזיות והחברתיות בהם חיים הצעירים.4   
 
מחקרים שנערכו בשנים האחרונות בתחום בריאות התלמיד5 מראים כי תכניות בית ספריות מגובשות שמסריהן מוטמעים בתכנית הלימודים, כמו גם במדיניות הבית ספרית, בסביבה הפיזית והחברתית של בית הספר, מצליחות להשיג תוצאות משמעותיות, הן מבחינת השיפור בבריאות התלמיד והן מבחינת השיפור בבריאותו של הצוות החינוכי.

תנאים להשתתפות 

בשנת תשע"א התפרסם קול קורא שהזמין בתי ספר להצטרף לתוכנית. מספר תנאי סף נקבעו לצורך השתתפות בתוכנית: 
 • מינוי מוביל בית ספרי שיעמוד בראש ועדת היגוי בנושא בריאות
 • בדיקת צרכי בית הספר 
 • בניית תכנית בית ספרית רב-שנתית המשלבת נושאים שונים התואמים את צרכיו, הקהילה אותה הוא משרת ובאים לידי ביטוי באופן פורמלי ובלתי פורמלי
 • חיזוק הקשר עם קהילת בית הספר ושילובה בעשייה
 • השתתפות בתוכנית הכשרה
 • בניית תוכנית הערכה
 
התוכניות שהוגשו נבדקו בועדות מחוזיות. 85 בתי ספר עמדו בקריטריונים שנקבעו וזיכו אותם בליווי של צוות הדרכה ובמענק כספי. 
 
בשנה תשע"ב יצא קול קורא נוסף במטרה להרחיב את מעגל בתי הספר המשתתפים בתוכנית ולחזק את אלו שהחלו בה בשנה שעברה. 

תהליך הסמכה

ב-18 ביוני השנה, במכללת לוינסקי, יתבצע תהליך הסמכה של בתי הספר. במהלך זה יקבלו בתי הספר המשתתפים תעודת הכרה רשמית של "בית ספר מקדם בריאות" מטעם משרד החינוך ומשרד הבריאות.
 

רשימת מקורות

 1. WHO (2008) What is a Health-Promoting School?   
 2. WHO (1998). WHO`s Global School Health Initiative: Helping Schools to Become “Health- Promoting School”. Fact Sheet No 92. 3/3/03.
 3. The Comprehensive School Health Model: An Integrated Approach to Promoting Healthy Students in Healthy Schools. Health Canada. 3/3/03. 
 4. NHMRC. (1997). Effective School Health Promotion – Towards the Health Promoting School. Commonwealth of Australia, Canberra.
 5. Leger, H.L. (1999). The opportunities and effectiveness of the health promoting primary school in improving child health – a review of the claims and evidence. Health Education Research. Vol. 14 (1):51-
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

תמונות מבתי ספר

 


ויטמינים בשעור אנגלית

 


פירמידת המזון באנגלית

 


פירות מפוסלים


יוגה - באים ונרגעים