שובו - נתניה, משרד הבריאות

בית הספר שובו - נתניה

שנת תשע"ב היא השנה הראשונה של בית הספר שובו כבית ספר מקדם בריאות.
 
בשנת 2009 נערך סקר בקרב תלמידי בית הספר בחלק ממצאיו הראו ש כ-30% מהילדים הרבו באכילת מאכלים בשריים או עתירים בשומן ובסוכר. כ-40% מהילדים לא עסקו בפעילות גופנית מחוץ לכתלי בית הספר, ורבים מהילדים לא אכלו ארוחת בוקר בצאתם לבית הספר.

הוקמה ועדת היגוי שהורכבה מנציגי לשכת הבריאות, סטודנטים למדעי התזונה, נציגי מכון "וינגייט" וסגל בית הספר. ביחד נכתבה תוכנית התערבות שהתבססה על חמשת העקרונות בקידום בריאות:
  • שיתוף פעולה בין-ארגוני (לשכת הבריאות, בית הספר ומכון "וינגייט")
  • סביבה תומכת (הקמת מגרשי ספורט בביה"ס)
  • שינוי מדיניות (החלת התכנים בתכנית הלימודים בביה"ס)
  • שיתוף קהילתי (עבודה מול ההורים)
  • חינוך לבריאות (הכשרת סוכני משנה וקיום אירועים בנושא)
פעילות ייחודית במסגרת בית ספר מקדם בריאות:
  • הכשרת סוכני בריאות מקרב התלמידים לפעולה בקרב חבריהם וגיוס ההורים לתוכנית הבית ספרית
  • הכשרת סוכני משנה מורים ותלמידים שכללה בין היתר השתתפות בקורס בנושא "פעילות גופנית נוספת" במכון וינגייט
  • הפעלת יום שיא תחת הכותרת "תזונה מאוזנת ופעילות גופנית למען הבריאות"
  • ארגון יום ספורט ומנוחה
  • התיייחסות הנהלת בית הספר וסגל המורים ליישום הפרויקט בחשיבות ובאחריות דומה למקצועות החובה הנלמדים בתכנית הלימודים הפורמאלית

בסוף השנה נערך סקר שוב שהראה כי מתוך 87 תלמידי כתות ה ו-ו' שהשתתפו בתוכנית ההתערבות, 40.2% החלו להקפיד על אכילת ארוחת בוקר; 29.9% מהתלמידים העידו על עיסוק בפעילות גופנית במשך שעה ביום לפחות, ורמת המודעות לנושא בקרב הורי התלמידים עלתה בכ-20%.

 


לומדים אנגלית בשילוב תחום התזונה


יוצרים באומנות פעילות בתחום בריאות השן


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה