הרחבה של חוק העישון, משרד הבריאות
קידום בריאות
הנחיות גראפיות ושילוט מוצרי עישון וטבק

הרחבה של חוק העישון הצו החדש להפיכת מוסדות החינוך לנקיים לחלוטין מעישון נכנס לתוקף

 
בחודש מאי 2011 החליטה ממשלת ישראל לאמץ את התכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו, בהתאם להמלצת משרד הבריאות, והטילה על משרד הבריאות לפעול ליישומה. שתי המטרות המרכזיות בתכנית הלאומית הן לשפר את ההגנה על הציבור ועל העובדים מפני חשיפה לעישון כפוי, שהוכחה כגורמת לתחלואה קשה, לנכות ואף למוות, וכן למנוע ולצמצם עישון והתנסות בעישון בקרב צעירים.

כחלק מיישום התכנית ובהתאם למגוון שיקולים, שר הבריאות יוזם תיקונים לחוק וכן מוציא צווים, המרחיבים את ההגבלות על עישון במקומות ציבוריים שונים. על מנת שצווים אלו ייכנסו לתוקף, נדרש לאשר אותם בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

ביום ראשון ה-7 בפברואר 2016 נכנס לתוקף צו של שר הבריאות לתיקון התוספת לחוק מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, הקובע מדיניות אחידה ומחייבת ביחס לעישון במוסדות חינוך.

בהתאם לצו, חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחו של מוסד חינוכי. הכוונה היא גם לאיסור עישון במבנה עצמו, איסור על הקצאת חדר עישון בתוך המבנה, וכן איסור על עישון בכל שטח חצר המוסד, במגורי תלמידים, ובנוסף לכך איסור עישון בטווח של עשרה מטרים מהכניסה או היציאה של המוסד החינוכי. סעיף 5 בתוספת לחוק עודכן בהתאם לצו.


מדיניות זו חלה על כל מוסד חינוכי פרט למוסדות השייכים למערכת ההשכלה הגבוהה או העל-תיכונית. בשלב זה תימשך במוסדות אלו המדיניות שהייתה נהוגה עד היום, כלומר בהתאם לסעיף 5א בתוספת לחוק.

חשוב להזכיר את התיקון הקודם לתוספת לחוק שהגביל את העישון באצטדיוני ספורט ונכנס לתוקף בחודש יולי 2014. תיקון זה אושר במסגרת יוזמת חוק פרטית, לאחר שצו של שר הבריאות בנוסח זהה שהוגש שנתיים קודם לכן, לא קיבל את אישור וועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה