מערך התפתחות הילד, משרד הבריאות
ילדים ומתבגרים

מערך התפתחות הילד


המערך ההתפתחותי בארץ מורכב משלושה רבדים עיקריים: מכונים ויחידות להתפתחות הילד, ספקים בהסכם ומערך של עובדי מקצועות בריאות פרטיים.
חוק מעונות יום שיקומיים, תקנות מעונות שיקומיים וחוזר מנכ"ל משרד הבריאות "הכרה במכונים לאבחון ולטיפול בהתפתחות הילד" (28/1996) מגדירים מהם הקריטריונים, לפיהם פועל משרד הבריאות, להכרה במכונים, ביחידות ובעובדים הפרטיים הרשאים להציע טיפול התפתחותי.  

  • מכונים להתפתחות הילד -  המכונים עוסקים באבחון ובטיפול בילדים להם בעיות התפתחותיות קשות ומורכבות יותר.  במכונים צוות של כוח אדם מקצועי בכל תחומי התפתחות הילד ובכלל זה יועצים בתחומי הרפואה הרלבנטיים כגון גנטיקאים, אורתופדים, רופאי עיניים ועוד.  
    בישראל 35 מכונים מוכרים להתפתחות הילד מהם 9 של משרד הבריאות (מסונפים לבתי החולים הממשלתיים) והיתר שייכים לקופות החולים (נכון לשנת 2015).
 
  • יחידות להתפתחות הילד - לרוב מופנים ליחידות ילדים לאחר שאובחנו במכונים. ביחידות קיים צוות של אנשי מקצוע בתחומי התפתחות הילד העוסקים בעיקר בטיפול. כל ילד עם בעיה התפתחותית, אשר זקוק לטיפול מיותר מאיש מקצוע אחד, חייב לקבל את הטיפול במכון או ביחידה התפתחותית. זמן ההמתנה לאבחון ולטיפול מוגבל ומוגדר בחוזר מינהל הרפואה משנת 2006.

    בישראל כ-90 יחידות התפתחותיות ותיקות וחדשות (נכון ל - 2015. בערים גדולות יש לרוב מספר יחידות). בשנת 2011 התווספו למערכת כ-20 יחידות התפתחותיות חדשות בעיקר במסגרת התכנית הלאומית לילדים בסיכון המממנת חלק מפעילות היחידות. משרד הבריאות דוגל בגישה שיש לטפל בילד עם הפרעה התפתחותית  בקרבת ביתו, ככל האפשר, ולכך מוקמות יחידות אלו. מרבית היחידות מופעלות על-ידי עמותות ציבוריות בעזרת הרשות המקומית, בנוסף מופעלות יחידות על-ידי קופות החולים ורשת המתנסים.

  • מטפלים פרטיים -  אנשי מקצוע אלו מטפלים בדרך כלל במקרים הקלים יותר, שכן אליהם יכולה קופת החולים להפנות ילדים עם הפרעה בתחום אחד בלבד, וכן לטפל בילדים הגדולים (לרוב מעל גיל 9).  המטפלים הפרטיים מחויבים לעבוד שנתיים לפחות ביחידה/מכון התפתחותי מוכרים טרם קבלת ההרשאה ממשרד לטיפול בילדים באופן פרטי, וכן לעבור השתלמויות. 
 
         
צוות המחלקה להתפתחות הילד עורך בקרה שוטפת, מתוכננת, אחת לכמה שנים בכל היחידות והמכונים לפני חידוש ההרשאה.  
        
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה