מעבדות, משרד הבריאות

מעבדות

המחלקה למעבדות

במשרד הבריאות פועלת המחלקה למעבדות שאחראית  להכרה ורישוי מעבדות רפואיות ומעבדות בריאות, מתן ייעוץ, חיבור הנחיות ונהלים להסדרת עבודת המעבדות השונות. כמו-כן, יש למחלקה למעבדות אחריות מטה על החזקת מלאי תרכיבים ונסיובים לשגרה וחירום באמצעות פיקוח על שירותי חברת "שראל".


משרד הבריאות מעניק הכרה למעבדות בדיקה בתחום מים ומזון בישראל לפי קריטריונים הנובעים מהחוקים, התקנות,  התקנים, הנהלים ושיטות הבדיקה המקובלים במדינת ישראל -ובמשרד הבריאות. משמעות ההכרה היא שמשרד הבריאות מכיר בתוצאות הבדיקה של המעבדה בתחום הבדיקות שלגביו היא קבלה הכרה. ההכרה ניתנת למעבדה הינה בתחום בדיקות מוגדרות. ההכרה אינה גורפת לכל הבדיקות המבוצעות באותה מעבדה. העדיפות למתן הכרה היא לבדיקות בעלות משמעות וחשיבות לבריאות הציבור ולרשויות הבריאות בישראל.

 


קיימים מספר סוגי מעבדות

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

יחידה אחראית