בתי חולים גריאטריים, משרד הבריאות
רישוי מוסדות רפואיים

רישוי בתי חולים גריאטריים

בהתאם לפקודת בריאות העם 1940, ולתקנות בריאות העם (רישום בתי חולים) תשכ"ו - 1966, מוסדות רפואיים הנכללים בפקודה ובתקנות, חייבים באישור מראש של משרד הבריאות טרם הקמתם (בניה או הסבה של מבנה קיים, הרחבה או הוספת מיטות) וכן חייבים באישור לפתיחתם, ניהולם והפעלתם (רישום/רישוי).

תעודת הרישום הניתנת לפעילות בית חולים היא לתקופה מוגבלת ויש לחדשה בתום התקופה.

מהו בית חולים גריאטרי?
מוסד רפואי הכולל מחלקות מהסוגים הבאים (חלקם או כולם):
א. מחלקות לטיפול גריאטרי ממושך - גריאטריה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.
ב. מחלקות לטיפול גריאטרי פעיל -  סיעוד מורכב, הנשמה ממושכת, טיפול תומך (הוספיס), גריאטריה תת-אקוטית (גריאטריה חריפה, פנימית גריאטרית) וגריאטריה שיקומית.לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור