קבלת רישיון, משרד הבריאות
רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

בקשה לקבלת רישיון בטכנאות שיניים

תיאור השירות

תהליך קבלת רישיון לעסוק בטכנאות שיניים


תהליך קבלת רישיון  לעסוק בטכנאות שיניים בדרגת מעשי כולל את השלבים הבאים:
 1. הגשת בקשה לרישיון על ידי המועמד בליווי המסמכים הנדרשים 
 2. בדיקת זכאות המועמד לרישיון  
 3. הנפקת רישיון טכנאי שיניים מעשי

תהליך קבלת רישיון  לעסוק בטכנאות שיניים בדרגת אומן כולל את השלבים הבאים:
 1. הגשת בקשה לרישיון על ידי המועמד בליווי המסמכים הנדרשים 
 2. בדיקת זכאות המועמד לרישיון  
 3. הנפקת רישיון טכנאי שיניים אומן.

תהליך קבלת רישיון לעסוק בטכנאות שיניים למוסמך ולמומחה כולל את השלבים הבאים:
 1. הגשת בקשה לרישיון על ידי המועמד בליווי המסמכים הנדרשים
 2. בדיקת זכאות המועמד להיבחן  
 3. בחינה עיונית  ומעשית
 4. הנפקת רישיון טכנאי שיניים מוסמך או מומחה

1. הגשת בקשה להיבחן

בוגרי הארץ

קבלת פרטי הסטודנטים וזכאות לגשת לבחינה מבתי הספר לטכנאות שיניים 

בוגרי הארץ אינם נדרשים עוד לשלוח מסמכים כלשהם לאגף לרישוי מקצועות רפואיים
בתי הספר לטכנאות שיניים בישראל מעבירים את המידע הנדרש לגביהם, ישירות למערכת משרד הבריאות. 
עם קבלת המידע, יקבלו הסטודנטים ממשרד הבריאות שם משתמש וסיסמה (שם משתמש ישלח לדוא"ל וסיסמה ראשונית תשלח במסרון (SMS)), באמצעותם יוכלו להיכנס לפורטל העוסקים במקצועות הבריאות
בפורטל קיים טופס הצהרות אותו יש להדפיס, למלא ולחתום, לסרוק ולצרף. יש לסרוק ולצרף לטופס גם תמונת פספורט.

בוגרי חו"ל

בוגרי חו"ל נדרשים לשלוח, בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, בקשה לקבלת רישיון בטכנאות שיניים, כמפורט ב"פרטי השירות" בהמשך.

על הבקשה להגיע למשרדי האגף לרישוי מקצועות רפואיים עד 30 יום טרם מועד הבחינה.

2. בדיקת זכאות המועמד להיבחן


בוגרי הארץ

בדיקת זכאות המועמדים להיבחן נעשית על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. 
אישור הזכאות להיבחן בבחינה הממשלתית מועבר לאגף לבריאות השן.

כדי להיות זכאים לגשת לבחינה, צריכים להתקיים התנאים הבאים:
 • בית הספר לטכנאות שיניים אישר במערכת כי הבוגר סיים לימודים וזכאי להיבחן
 • הבוגר מילא את כל המידע הנדרש בפורטל העוסקים במקצועות הבריאות 
 • הבוגר נרשם לבחינה ושילם את אגרת הבחינה

הזכאים להיבחן יקבלו מסרון (SMS) ובו אישור זכאות להיבחן. 


בוגרי חו"ל

בדיקת המסמכים וזכאות המועמדים להיבחן נעשית על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. 
אישור הזכאות להיבחן בבחינה הממשלתית מועבר לאגף לבריאות השן.

כדי להיות זכאי לגשת לבחינה, צריכים להתקיים התנאים הבאים:

  • בעלי תעודת זהות ישראלית
   הזכאים להיבחן, יקבלו ממשרד הבריאות שם משתמש וסיסמה (שם משתמש ישלח לדוא"ל וסיסמה ראשונית תשלח במסרון (SMS)), באמצעותם יוכלו להיכנס לפורטל העוסקים במקצועות הבריאות
  • בעלי דרכון זר
   הזכאים להיבחן יקבלו בדואר מכתב ובו אישור על זכאות להיבחן, שובר לתשלום אגרת הבחינה וטופס הרשמה לבחינה אותו יש למלא ולהחזיר עם מועד הבחינה המבוקש. 


3. בחינה ממשלתית, עיונית ומעשית, בטכנאות שיניים


 • הרשמה לבחינות דרגת מוסמך
  • בעלי תעודת זהות ישראליות
   הזכאים להיבחן, יוכלו להרשם בפורטל העוסקים במקצועות הבריאות (לבחור מועד ושפה) ויקבלו מסרון (SMS) ובו מספר נבחן לצורך תשלום אגרת הבחינה.
   לקראת הבחינה יקבלו הנרשמים מסרון (SMS) המודיע כי קיים בפורטל מכתב אישור לגשת לבחינה וכן מועד הבחינה. 
  • בעלי דרכון זר
   מכתב האישור על זכאות להיבחן שנשלח, מכיל גם טופס הרשמה לבחינה אותו יש למלא ולהחזיר עם מועד הבחינה המבוקש.
 • מועדי הבחינות
  הבחינות, הנערכות על ידי האגף לבריאות השן, מתקיימות פעמיים בשנה (מועד חורף ומועד  קיץ).
 • אגרת בחינות
  סכום האגרה עבור בחינה שלב א' - 441 ₪ ועבור בחינה שלב ב' - 560 ₪.
  • בעלי תעודת זהות ישראליות
   לאחר ההרשמה לבחינה בפורטל העוסקים במקצועות הבריאות, יקבלו הזכאים מספר נבחן (הדרוש לצורך תשלום אגרת הבחינה). 
   את האגרה יש לשלם באתר התשלומים הממשלתי למחרת ההרשמה בפורטל.
   המבקשים לשלם את האגרה באמצעות בנק הדואר מתבקשים לפנות לועדת הבוחנים ולבקש לקבל בדואר שובר תשלום. יש לפנות בפקס 02-5655995 בציון הפרטים: מספר זהות, שם משפחה ושם פרטי, כתובת מדוייקת וברורה (כולל מיקוד). (יש לפנות מוקדם ככל האפשר).
  • בעלי דרכון זר / בוגרי חו"ל
   מכתב האישור על זכאות להיבחן שנשלח, מכיל גם שובר לתשלום הבחינה ומספר נבחן (הדרוש לצורך תשלום אגרת הבחינה). את האגרה ניתן לשלם בבנק הדואר.
 • הרכב הבחינות
  הבחינה מורכבת משני שלבים: שלב א' - בחינה עיונית ושלב ב' - בחינה מעשית.
  • בעלי תעודת זהות ישראליות 
   בוגרים שיעמדו בהצלחה בבחינה שלב א' יקבלו מסרון (SMS) שעליהם להרשם לשלב ב' ולשלם בפורטל את אגרת הבחינה.
  • בעלי דרכון זר / בוגרי חו"ל
   בוגרים שיעמדו בהצלחה בבחינה שלב א' יקבלו מכתב ובו טופס הרשמה לבחינה שלב ב' ושובר לתשלום אגרת הבחינה. את הטופס יש למלא ולהחזיר עם מועד הבחינה המבוקש. את האגרה ניתן לשלם בבנק הדואר.
 • שפות הבחינות
  בבחינה העיונית ניתן לבחור להיבחן בשפה העברית. יתכנו תרגומים לשפות נוספות.
  שפת הבחינה תבחר בעת ההרשמה לבחינה.
 • תוצאות הבחינות
  • בעלי תעודת זהות ישראליות
   לנבחנים בבחינה שלב א' ישלח מסרון (SMS) המודיע כי תוצאות הבחינה (עבר או נכשל) וזכאותם לגשת לבחינה שלב ב' נמצאים בפורטל העוסקים במקצועות הבריאות.
   לנבחנים בבחינה שלב ב' ישלח מסרון (SMS) המודיע על תוצאות הבחינה (עבר או נכשל) וזכאותם לקבל רישיון נמצאים בפורטל העוסקים במקצועות הבריאות.
  • בעלי דרכון זר
   לנבחנים בבחינה שלב א' ישלח מסרון (SMS) המודיע על תוצאות הבחינה (עבר או נכשל) וזכאותם לגשת לבחינה שלב ב'.
   לנבחנים בבחינה שלב ב' ישלח מסרון (SMS) המודיע על תוצאות הבחינה (עבר או נכשל) וזכאותם לקבל רישיון.
  • בוגרי חו"ל
   מכתב על תוצאות הבחינה (עבר או נכשל)  וזכאותו של הנבחן לקבלת רישיון, ישלח לביתו של הנבחן.
 • עיון וערעור על תוצאות הבחינות 
  רשאים להגיש ערעור על תוצאות הבחינה, מקבלי ציון 51 ומעלה.
  ערעור על תוצאות הבחינה יעשה תוך 30 יום מפרסום התוצאות. 

לבירורים בנושא הבחינות ניתן לפנות לאגף לבריאות השן בדוא"ל:dental.health@moh.health.gov.il או למוקד קול הבריאות


לעומדים בהצלחה בבחינות יונפק רישיון לעיסוק בטכנאות שיניים על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

4. מתן רישיון (בכל הדרגות)


לעומדים בתנאי החוק והתקנות ולעומדים בהצלחה בבחינות, ישלח ספח לתשלום אגרת רישיון קבוע. ניתן לשלם את האגרה באמצעות בנק הדואר או באמצעות האינטרנט.
לאחר תשלום האגרה ישלח הרישיון בדואר רשום לפונה.


בדיקת רישום פלילי 
לשם קבלת הרישיון, על משרד הבריאות לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין על שם מבקש הרישיון רישום פלילי. 
האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות יפנה למשטרת ישראל לקבלת האישור ולאחר קבלתו, יונפק רישיון למי שעמדו בכל דרישות החוק האחרות. 
על פי החוק, משרד הבריאות אינו רשאי לבקש את האישור הנ"ל ישירות ממבקש הרישיון.

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.

ניתן למסור מסמכים עבור האגף בקומת הקרקע של המשרד, בעמדת הביטחון. על המסמכים להיות סגורים במעטפה. אישור על מסירת המסמכים יינתן במקום.

פרטי ההתקשרות הניתנים על ידי המועמדים מהווים בסיס ליצירת קשר עימם. מתן מידע שגוי לא יאפשר טיפול בבקשה.
 

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות


בוגרי הארץ
 • 2 תמונות פספורט
 • 2 צילומים של תעודת זהות, כולל ספח הכתובת וציון המעמד בישראל (אזרחות או תושבות)
  במידה והמעמד בישראל לא מצוין על גבי תעודת הזהות, ניתן לשלוח צילום של דרכון ישראלי או אישור ממשרד הפנים על המעמד בישראל.
  תיירים: צילום דרכון עם אישור שהייה בארץ בר תוקף
 • שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות - 2 עותקים 
 • אישור על סיום קורס מוכר בטכנאות שיניים בדרגה המתאימה
 • אישור רשמי על תאריך התחלה וסיום של הלימודים
 • לטכנאי שיניים מעשי, שלא למד לימודים למוסמך, המבקש רישיון מוסמך -  אישור רשמי ממקום העבודה על תקופת עבודה רצופה של שנתיים לפחות מתאריך הנפקת רישיון טכנאי שיניים מעשי.
 • למבקש רישיון מוסמך או מומחה - בקשה להבחן בבחינת רישוי ממשלתית לטכנאי שיניים מוסמך או מומחה
 • למבקש רישיון אומן - אישור רשמי ממקום העבודה על תקופת עבודה רצופה של 3 שנים לפחות מתאריך הנפקת רישיון טכנאי שיניים מוסמך (לעוסק עצמאי - אישור מרואה חשבון על עיסוק כנ"ל)
 • במידה והמבקש עמד בעבר בהצלחה בבחינת רישוי לטכנאי שיניים באחת הדרגות, יש לצרף מכתב מהאגף לבריאות השן המאשר עמידה בהצלחה בבחינה (מוסמך ומומחה)
 • במידה שהמבקש הוא בעל רישיון כטכנאי שיניים (מעשי, מוסמך, אומן), יש לצרף העתק הרישיון. 
בוגרי חו"ל נדרשים בנוסף למסמכים שהוזכרו לצרף את המסמכים הבאים:
 • רישיון עיסוק במקצוע מהמדינה בה הבוגר למד ו/או עסק (במידה ולא ניתן לצרף הרישיון כמבוקש, יש לצרף על כך מכתב הסבר)
 • אישורי עבודה רשמיים מהמוסדות הרפואיים המתאימים, וציון תאריך התחלה וסיום של העבודה בכל מוסד (במקרים הרלבנטיים - פנקס עבודה).
 • תעודת יושר מקצועית מהגורמים המוסמכים לכך במדינה בה למד או עסק. 
  התעודה מאשרת כי אין ולא היו נגד מבקש התעודה תלונות משמעת, רשלנות או אתיקה מקצועית.

תרגום ואימות תעודות ומסמכים

 • אין לשלוח אל האגף לרישוי מקצועות רפואיים תעודות מקוריות, אלא העתקים בלבד.
 • נאמנות העתקי המסמכים למקור יש לאשר על ידי נוטריון מורשה בישראל. יש לשלוח לאגף את האישור הנוטריוני המקורי (עם הסרט האדום) והעתק נוסף שלו (סה"כ שני עותקים).
 • מסמכים שאינם כתובים בשפה העברית או בשפה הערבית יש לתרגם לעברית על ידי מתרגם מוסמך בישראל. יש להגיש העתק של המסמך המקורי והתרגום שלו.
 • בוגרי הארץ רשאים להגיש העתקים של דיפלומות, אישורי זכאות לתואר ואישור על הכשרה מעשית, שנאמנותם למקור אושרה על ידי מזכירות הפקולטה המתאימה.​ 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה