רפואת שיניים, משרד הבריאות
רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

רפואת שיניים

רפואת שיניים
 

המעוניינים לעסוק ברפואת שיניים במדינת ישראל חייבים ברישיון מטעם משרד הבריאות.


לשם קבלת רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל, חייבים בוגרי מוסדות מוכרים להוראת מקצוע זה, בארץ ובחו"ל, לעמוד בהצלחה בבחינות הרישוי הממשלתיות ברפואת שיניים בישראל.

פטורים מהבחינות מי שעסקו ברפואת שיניים בחו"ל ברישיון חמש שנים לפחות, בהתאם לתנאים שיקבעו בתקנות שיפורסמו. 


תהליך קבלת רישיון לעסוק ברפואת שיניים שונה עבור שתי אוכלוסיות של בוגרי לימודי רפואת שיניים:


1. בוגרי הארץ
המידע אודות בוגרי הארץ מגיע לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות ישירות מהפקולטות לרפואת שיניים, כמו גם אישור הזכאות להיבחן בבחינה הממשלתית.
בוגרי הארץ מקבלים ממשרד הבריאות שם משתמש וסיסמה לפורטל העוסקים במקצועות הבריאות וכל תהליך הרישוי של הסטודנט מול משרד הבריאות נעשה באמצעות הפורטל.

2. בוגרי חו"ל 
סטודנטים שסיימו לימודי רפואת שיניים בחו"ל, מגישים בקשה לקבלת רישיון באמצעות הדואר, כולל מסמכים נלווים, לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.
במידה ובקשתם מאושרת, מקבלים הבוגרים זימון לגשת לבחינה לכתובתם הרשומה במשרד הבריאות.


פרטי ההתקשרות הניתנים על ידי המועמדים מהווים בסיס ליצירת קשר עימם. מתן מידע שגוי לא יאפשר טיפול בבקשה. 

המידע המובא באתר הוא כללי. במקרה של סתירה בין המופיע באתר לנוסח החוק, נוסח החוק הוא הקובע.

לימודים באוניברסיטאות בארמניה

 

בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה באגף לרישוי מקצועות רפואיים בנוגע לתוכניות הלימודים ברפואה ורפואת השיניים המתקיימות במוסדות אוניברסיטאים שונים בארמניה, תוכניות אלה נמצאות עתה בבחינה נוספת במשרד הבריאות.

שאלות נוקבות קיימות בעיקר לגבי תוכניות ההשלמה השונות.

במידה ויתברר כי תוכניות אלה אינן עומדות בדרישות משרד הבריאות, ייתכן וההכרה בהן תוסר.

בדיקה דומה תערך גם לגבי תוכניות לימוד במקצועות רפואיים נוספים.

לפיכך יובהר כי לעת זו, לא ניתן להתחייב שהלימודים במקצועות הבריאות והתארים שיינתנו במוסדות האקדמאיים בארמניה, יוכרו לשם עיסוק במקצועות אלה בישראל.

לימודים כאמור נתונים לשיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית של הסטודנט ואנו ומומלץ לשקול את משמעויות האמור לעיל.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيEspañolFrançaisРусскийEnglish

תקנות למתן פטור מחובת בחינה לרופאי שיניים מחו"ל

 

ב-02/06/2016 פורסמו ברשומות תקנות רופאי השיניים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה). 

בתקנות מפורטים התנאים למתן פטור מהבחינות הממשלתיות ברפואת שיניים לרופאי שיניים שעסקו ברפואת שיניים קלינית בחו"ל ברמה מקצועית הולמת, במשך חמש שנים לפחות.

שינויים בתהליך הרישוי של רופאי שיניים 

 

הוכנסו שינויים בתהליך הרישוי של רופאי שיניים. 

לשם שיפור השירות, הוקם פורטל העוסקים במקצועות הבריאות, באמצעותו יתנהל הקשר בין משרד הבריאות לרופאי השיניים (וכן באמצעות מיילים ומסרונים).

רופאי שיניים שלא קיבלו שם משתמש וסיסמה מתבקשים לפנות למוקד קול הבריאות.