מועדי בחינות וסילבוס, משרד הבריאות
רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

מועדי בחינות וסילבוס

29/12/2014

מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות ברפואת שיניים

 

שלב א': ​ניתן להגיש בקשה לרישום לבחינה עד 30 יום לפני מועדה.

שלב ב' - החלק המנואלי (מעשי) של הבחינה מתקיים כחודש לאחר מועד הבחינה העיונית. לזכאים לגשת לשלב ב' של הבחינה תישלח הודעה בנפרד. 

  • 23/02/2015 - שלב א'. מרכז הקונגרסים, בנייני האומה ירושלים, מול התחנה המרכזית.
  • 30/03/2015-01/04/2015 - שלב ב'. בית ספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל אביב.
  • 07/09/2015 - שלב א'. מרכז הקונגרסים, בנייני האומה ירושלים, מול התחנה המרכזית.
  • 11/10/2015 - 13/10/2015 - שלב ב'. בית ספר לרפואת שיניים, הדסה, ירושלים.
 
 
 

לא ניתן לגשת למבחן ללא פתיחת תיק באגף לרישוי מקצועות רפואיים וקבלת אישור בכתב להיבחן.​

 
 
ככלל, בחינות ממשלתיות במקצועות הרפואיים השונים מתקיימות פעמיים בשנה. במידה ובשל אילוצים שונים, יחול שינוי במועד בחינה כלשהי, יעודכן המועד החדש באתר זה.
אישור על הרישום לבחינה ופרטים נוספים לגבי הבחינה ומיקומה המדויק, תישלח לזכאים לגשת לבחינה.
בקשות שיוגשו לאחר המועד הקובע, תיבדקנה לקראת מועד הבחינה הבאה אחריה.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור