רפואה כללית, משרד הבריאות

רפואה כללית

 

המעוניינים לעסוק ברפואה במדינת ישראל חייבים ברישיון מטעם משרד הבריאות.


תהליך קבלת רישיון לעסוק ברפואה שונה עבור שתי אוכלוסיות של בוגרי לימודי רפואה:


1. בוגרי הארץ

המידע אודות בוגרי הארץ מגיע לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות ישירות מהפקולטות לרפואה, כמו גם אישור הזכאות להיבחן בבחינה הממשלתית.

בוגרי הארץ מקבלים ממשרד הבריאות שם משתמש וסיסמה לפורטל העוסקים במקצועות הבריאות וכל תהליך הרישוי של הסטודנט מול משרד הבריאות נעשה באמצעות הפורטל.

פירוט הליך קבלת רישיון לבוגרי הארץ >


2. בוגרי חו"ל

סטודנטים שסיימו לימודי רפואה בחו"ל, מגישים בקשה לקבלת רישיון באמצעות הדואר, כולל מסמכים נלווים, לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.

במידה ובקשתם מאושרת, מקבלים הבוגרים זימון לגשת לבחינה לכתובתם הרשומה במשרד הבריאות.


המידע המובא באתר הוא כללי. במקרה של סתירה בין המופיע באתר לנוסח החוק, נוסח החוק הוא הקובע.

פרטי ההתקשרות הניתנים על ידי המועמדים מהווים בסיס ליצירת קשר עימם.
מתן מידע שגוי לא יאפשר טיפול בבקשה.

לימודים באוניברסיטאות בארמניה

 

בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה באגף לרישוי מקצועות רפואיים בנוגע לתוכניות הלימודים ברפואה ורפואת השיניים המתקיימות במוסדות אוניברסיטאים שונים בארמניה, תוכניות אלה נמצאות עתה בבחינה נוספת במשרד הבריאות.

שאלות נוקבות קיימות בעיקר לגבי תוכניות ההשלמה השונות.

במידה ויתברר כי תוכניות אלה אינן עומדות בדרישות משרד הבריאות, ייתכן וההכרה בהן תוסר.

בדיקה דומה תערך גם לגבי תוכניות לימוד במקצועות רפואיים נוספים.

לפיכך יובהר כי לעת זו, לא ניתן להתחייב שהלימודים במקצועות הבריאות והתארים שיינתנו במוסדות האקדמאיים בארמניה, יוכרו לשם עיסוק במקצועות אלה בישראל.

לימודים כאמור נתונים לשיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית של הסטודנט ואנו ומומלץ לשקול את משמעויות האמור לעיל.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيEspañolFrançaisРусскийEnglish

שינויים בתהליך הרישוי של רופאים

 

הוכנסו שינויים בתהליך הרישוי של רופאים. 
לשם שיפור השירות, פורטל העוסקים במקצועות הבריאות, באמצעותו יתנהל הקשר בין משרד הבריאות לרופאים (וכן באמצעות מיילים ומסרונים).
רופאים שלא קיבלו שם משתמש וסיסמה מתבקשים לפנות למוקד קול הבריאות.

 

הודעות דובר