ריפוי בעיסוק, משרד הבריאות
רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

ריפוי בעיסוק

על-פי חוק, מנפיק משרד הבריאות תעודת מקצוע בריפוי בעיסוק. 

 

רק מי שיש ברשותו תעודת מרפא בעיסוק תקפה מטעם משרד הבריאות רשאי להציג עצמו כמרפא בעיסוק בישראל.

 

בתאריך 30.7.2008 התפרסם ברשומות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008​ (להלן: "חוק מקצועות הבריאות"). החוק נכנס לתוקף בתאריך 30.1.2009. האיסורים המנויים בחוק נכנסו לתוקף בתאריך 1.2.2011.


על פי החוק, על מבקשי התעודה להיות בעלי השכלה והכשרה מתאימים (בעלי תואר ראשון לפחות), ולעמוד בבחינה ממשלתית במקצוע זה  וביתר דרישות החוק לרבות אזרחות, הגינות וכשירות. 

מי שהחזיק בידו תעודת הכרה במעמד ישנה, שהיתה בתוקף ביום 22.7.2005, רשאי להגיש בקשה לקבלת תעודה במקצוע הבריאות ללא צורך בעמידה בבחינה הממשלתית, ללא הגבלת זמן.


תוקפן של כל הוראות המעבר האחרות שבחוק לעניין הריפוי בעיסוק פג.

 
המידע המובא באתר הוא כללי. במקרה של סתירה בין המופיע באתר לנוסח החוק, נוסח החוק הוא הקובע.

פרטי ההתקשרות הניתנים על ידי המועמדים מהווים בסיס ליצירת קשר עימם.

מתן מידע שגוי לא יאפשר טיפול בבקשה.

תיקון לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח – 2008: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ותזונה

 

ביום 20.02.2016 פורסם תיקון רביעי (הוראת שעה) לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח – 2008 הנוגע למקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ותזונה

לפי התיקון, לתקופה של חמש שנים מיום פרסום החוק (עד ליום 31.12.2021), רשאי מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים להכיר בלימודים שהתקיימו בחו"ל שלא לתואר אקדמי במקצועות אלו ובלבד שמתקיימים מספר תנאים: 

  1. המבקש עומד בשאר דרישות החוק לקבלת תעודה;
  2. תעודת הלימודים ניתנה על ידי מוסד להשכלה גבוהה או מוסד לימודים למקצוע המוכר על ידי הרשויות במדינת החוץ;
  3. משרד הבריאות הכיר במוסד, בתעודה, בתוכנית הלימודים וכו' כשווי ערך לאלו הנהוגים בישראל;
  4. תעודת הלימודים מוכרת על ידי הרשויות במדינת החוץ לשם עיסוק במקצוע באותה מדינה;
  

הוראות החוק לא יחולו על תושב ישראל שמרכז חייו היה בישראל בטרם יצא את ישראל ולמד לימודים כאמור.

התנאים המלאים בעניין זה מפורטים בנוסח התיקון לחוק

פונים במקצועות האמורים שבקשתם נדחתה בעבר משום שלימודיהם למקצוע לא היו לתואר אקדמי, רשאים לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים פעם נוספת בצירוף שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות מעודכן וטופס בקשה להיבחן במקצוע (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ותזונה).  

את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.

לבירורים ניתן לפנות למוקד קול הבריאות 5400*.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيEspañolFrançaisРусскийEnglish

הודעה לציבור

 

מרפא בעיסוק הוא רק בעל תואר אקדמי ראשון מוכר בריפוי בעיסוק ובעל תעודת מרפא בעיסוק מטעם משרד הבריאות.