ריפוי בעיסוק, משרד הבריאות
רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

ריפוי בעיסוק

על-פי חוק, מנפיק משרד הבריאות תעודת מקצוע בריפוי בעיסוק. 

 

רק מי שיש ברשותו תעודת מרפא בעיסוק תקפה מטעם משרד הבריאות רשאי להציג עצמו כמרפא בעיסוק בישראל.

 

בתאריך 30.7.2008 התפרסם ברשומות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008​ (להלן: "חוק מקצועות הבריאות"). החוק נכנס לתוקף בתאריך 30.1.2009. האיסורים המנויים בחוק נכנסו לתוקף בתאריך 1.2.2011.


על פי החוק, על מבקשי התעודה להיות בעלי השכלה והכשרה מתאימים (בעלי תואר ראשון לפחות), ולעמוד בבחינה ממשלתית במקצוע זה  וביתר דרישות החוק לרבות אזרחות, הגינות וכשירות. 

מי שהחזיק בידו תעודת הכרה במעמד ישנה, שהיתה בתוקף ביום 22.7.2005, רשאי להגיש בקשה לקבלת תעודה במקצוע הבריאות ללא צורך בעמידה בבחינה הממשלתית, ללא הגבלת זמן.


תוקפן של כל הוראות המעבר האחרות שבחוק לעניין הריפוי בעיסוק פג.

 
המידע המובא באתר הוא כללי. במקרה של סתירה בין המופיע באתר לנוסח החוק, נוסח החוק הוא הקובע.

פרטי ההתקשרות הניתנים על ידי המועמדים מהווים בסיס ליצירת קשר עימם.

מתן מידע שגוי לא יאפשר טיפול בבקשה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيEspañolFrançaisРусскийEnglish

הודעה לציבור

 

מרפא בעיסוק הוא רק בעל תואר אקדמי ראשון מוכר בריפוי בעיסוק ובעל תעודת מרפא בעיסוק מטעם משרד הבריאות.