הנפקת תעודת יושר, משרד הבריאות
נושאים

הנפקת תעודת יושר

משרד הבריאות מנפיק תעודת יושר לבעלי רישיונות במקצועות הבריאות.
התעודה מונפקת בשפה האנגלית בלבד.
 
לשם קבלת האישור יש לפנות בכתב בבקשה לתעודת יושר אל האגף לרישוי מקצועות רפואיים.
  • בדואר: אגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה