חוק חופש המידע, משרד הבריאות

חוק חופש המידע


בחוק חופש המידע, התשנ"ח -  1998, הוכרה זכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע כפי שהוא מצוי ברשות הציבורית ובמגבלות החוק, במסגרת תפיסת היסוד שהמידע שבידי הרשות הוא גם קניינו של האדם הפרטי.
 
זכות זו משתלבת עם מטרות-העל של משרד הבריאות לשקיפות ולצדק חברתי. מטרותיו העיקריות של החוק הן הטמעת תפיסת יסוד של שימוש במידע ציבורי, הפיכת המידע השלטוני לשקוף, נגיש וזמין, מימוש זכות הציבור לדעת והבטחת תקינותה של הפעילות השלטונית.
 
הנהלת המשרד רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם הפונים אליה, ומאמינה כי מחובתה לפעול למימושו של עקרון השקיפות.

להלן מידע זמין ונגיש מטעם משרד הבריאות במסגרת חוק חופש המידע

נוסח החוק ותקנות קשורות

תוצאות 5-1 מתוך 5
קובץ להורדהשם הדף
פתח קובץתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט 2009
פתח קובץתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999
פתח קובץחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998
פתח קובץקביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע
פתח קובץתקנות חופש המידע התשנ"ט-1999
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה