נציבות קבילות הציבור, משרד הבריאות

נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

לוגו משרד הבריאות

מבוטחים הסבורים כי זכויותיהם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי קופחו, רשאים לפנות לכל אחד מהגופים האלה:
 • הממונה על פניות הציבור בקופת החולים
 • הממונה על פניות הציבור במוסד הרפואי שבקשר אליו הוגשה התלונה
 • נציב הקבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי - הסבר מורחב בהמשך
 • בית הדין האזורי לעבודה
 
חשוב: במקרה בו מבוטח סבור שזכויותיו נפגעו רצוי לפנות תחילה לממונה על פניות הציבור בקופת חולים או במוסד הרפואי הקשור לנושא התלונה.

 
נציבות קבילות הציבור היא הגוף המסייע לציבור במימוש זכויות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 (להלן - "החוק").  
 • הגשת קבילה (תלונה)
 • על פי סעיף 45 לחוק, כל תושב מדינת ישראל רשאי להגיש תלונה נגד קופת חולים, נותן שירותים שלה, עובד מעובדיה או כל מי שפועל מטעמה, בכל הקשור למילוי תפקידיהם לפי החוק. התלונה תוגש בכתב לנציבות קבילות הציבור. מידע להגשת קבילה
 • מעבר בין קופות החולים
 • רישום לקופת חולים או מעבר לקופת חולים אחרת מתבצע בסניפי רשות הדואר וכן באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. מעברים מתאפשרים בשישה מועדים קבועים בשנה. מי שרואה עצמו נפגע בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים, רשאי להגיש בקשה לביטול מעבר או להקדמתו. הבקשה תוגש בכתב לנציבות קבילות הציבור. מידע על מעבר בין קופות החולים
 • החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב
 • מי שרכש שירות רפואי בתקופה בה לא היה חבר בקופת חולים, ופנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבלת אישור כי הוא תושב, רשאי להגיש בקשה לצורך בדיקת זכאותו להחזר. מידע על החזר כספי עבור שירותי בריאות.
   * אתר זה כולל מידע כללי. אין להתייחס למידע זה כנוסח המחייב של החוק.
  לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
    
    
    
    

  מידע זה קיים גם בשפות:

  عربيFrançaisРусскийEnglish

  טופס הגשת קבילה 

   

  טופס מקוון להגשת קבילה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי