הגשת קבילה, משרד הבריאות

טלפון לקבלת שירות

טלפון לקבלת שירות לשאלות ובירורים - מוקד "קול הבריאות": 5400* 08-6241010

פקס: 02-5655981

הגשת קבילה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

תיאור השירות

שירותים עליהם ניתן להגיש קבילה

 
כלל השירותים הבריאותיים המגיעים לאדם מאת קופת החולים בה הוא רשום כמבוטח על פי החוק וביניהם:
 • תלונות בדבר זכאות לתרופות, בדיקות, טיפולים בתחומי הבריאות השונים כגון: שיקום, התפתחות הילד, פוריות ועוד.
 • פניות העוסקות באופן מתן השירות, במשך זמן ההמתנה לקבלת שירות, וכדומה.
 • פניות העוסקות בשב"ן (שירותי בריאות נוספים) המוצעות על ידי קופות החולים.

תהליך בירור הקבילה

  
 • נציבות הקבילות מוסמכת לדרוש מהגוף או מן העובד שעליו מוגשת תלונה, ומכל אדם אחר, להשיב על שאלות ולהמציא כל מסמך וכל ידיעה אשר עשויים לדעתה לסייע בבירור הקבילה.
 • בתום הבירור קובעת הנציבות עמדה הנמסרת למתלונן ולגוף הנילון.
 • הנציבות קובעת באם קופת החולים חייבת לתת לפונה את השירות המבוקש במסגרת סל הבריאות או במסגרת הביטוח המשלים. במקרים המתאימים ניתן לאכוף את ההחלטה ולהחזיר לפונה את עלות רכישת השרות הרפואי.
 • כאשר נושא הפניה הוא החזר כספי, עמדת נציבות הקבילות לפיה על הקופה היה לתת את השירות שנרכש באופן פרטי על ידי הפונה, לעיתים מסייעת למבוטח בקבלת ההחזר מקופת החולים. אם קופת החולים מסרבת ליתן החזר כספי מסייעת עמדת הנציבות בעת הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה להשבת הכספים שהוציא הפונה לשם קבלת השירות הרפואי.
 • במקרים בהם נמצא כי הקבילה אינה מוצדקת, הדבר אינו פוגע בזכותו של המבוטח לפנות אל בית הדין האזורי לעבודה, המוסמך לדון בתביעות בעניין חובת הקופה למתן שירותי בריאות הכלולים בסל הבריאות. 

תרשים תהליך הגשת הקבילה
hagashat_Kvila.jpg 

פניות בהן היחידה אינה מטפלת


תלונות על פגיעה בזכויות לפי חוק זכויות החולה (התנהגות צוות רפואי ורשלנות רפואית) אינן מטופלות על הנציבות אלא על ידי נציב תלונות באגף לאבטחת איכות.
 

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


ניתן להגיש את הקבילה לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות באמצעים הבאים:

 
 • בדואר:
  נציבות הקבילות, משרד הבריאות
  רח' ירמיהו 39, ת.ד 1176, ירושלים, מיקוד: 9101002
 • בפקס: 02-5655981
 • בדוא"ל:kvilot@moh.health.gov.il
 • באמצעות טופס מקוון


לשאלות ובירורים - מוקד "קול הבריאות": 5400* ,08-6241010

 

תנאים לקבלת השירות

 • ​על פי החוק, לכל תושב מדינת ישראל יש זכות להגיש תלונה לנציבות הקבילות כנגד קופת חולים או מי שפעל מטעמה. 
 • במקרים בהם הפונה אינו זכאי לקבלת שירותי בריאות על פי החוק הוא יקבל מענה ע"י צוות נציבות הקבילות ויופנה במידת האפשר אל הגורם המתאים.

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות


 • פרטים אישיים מזהים
  שם, שם משפחה, מספר תעודת הזהות, קופת חולים אליה שייך הנפגע.
  יש לציין כתובת מלאה ומיקוד וכן מספרי טלפון בהם ניתן להשיג את מבקש השירות ומספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני אם יש.
 • מסמכים רפואיים
  יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על הבעיה הרפואית, הטיפול המומלץ, ועל עמידה בתנאים הקבועים בחוק למתן הטיפול.
 • העתקים מתכתובות
  רצוי לצרף העתקים מכל תכתובת עם קופת החולים בנושא הפניה.
 • קבלות
  במידה שנושא הקבילה נוגע לתשלום בגין השירות, יש לצרף העתק של הקבלות. אין צורך בשלב ראשון לשלוח את הקבלות המקוריות.
 • העתק מגיליון שחרור ממיון
  במידה ונושא הקבילה הוא פניה למיון
 • מסמכים נוספים
  ככל שיידרשו מסמכים או פרטים נוספים, אנו ניצור עמכם קשר בבקשה להשלמת המידע.

משך הטיפול בבקשה


​משך זמן הבירור משתנה מקבילה לקבילה, ותלוי במידת הדחיפות בבירור, מורכבות הנושא ועומק הבירור הנדרש. 

במקרים רבים מתקבלת תשובה בתוך מספר ימים מעת הפניה. במקרים אחרים משך הזמן מגיע למספר חודשים ובמקרים נדירים, סבוכים ומורכבים יכלו משך הבירור להתמשך אף יותר. 

מקרים דחופים מתבררים במסלול מזורז ובהתאם לנסיבות העניין. 

הרחבת סל הבריאות
בעקבות פניות ישנו ערך מוסף בהגשת הקבילה. כאשר עולה כי ישנו צורך רפואי בשירות שאינו כלול בסל הבריאות, הדבר מסייע לנו בהגשת המלצה לוועדה להרחבת סל הבריאות להכללת השירות המבוקש. כך, גם במקרים בהם פנית מבוטח נענית בשלילה, יש בכך כדי לסייע בעתיד להרחבת סל הבריאות.

 


 

  אתר זה כולל מידע כללי. אין להתייחס למידע זה כנוסח המחייב של החוק.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

טופס הגשת קבילה 

 

טופס מקוון להגשת קבילה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי