זכויות מבוטחים, משרד הבריאות
זכויות מבוטחים
הגשת קבילה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי  


כל הבריאות - מערכת ממוחשבת לבדיקת זכויות


זכויות מבוטחים - סל הבריאות

זכויות מבוטחים

כל תושב במדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כל מבוטח זכאי לקבל באמצעות קופת החולים בה הוא חבר את מלוא השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות.

המידע הקיים מתייחס לנושאים: עקרונות היסוד של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מי מבוטח על פי חוק, סל שירותי הבריאות, "ועדת הסל", תשלום דמי ביטוח בריאות, פניות הציבור ועוד.


חוק ביטוח בריאות ממלכתי - החוק מאפשר לכל תושב מדינת ישראל לקבל שירותי בריאות ממלכתיים באמצעות אחת מקופות החולים. החוק מסדיר את זכויות התושבים, סל שירותי הבריאות, הביטוח המשלים וההתנהלות מול קופות החולים.

 

נציבות קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי - כל תושב מדינת ישראל רשאי להגיש תלונה נגד קופת חולים, נותן שירותים שלה, עובד מעובדיה או כל מי שפועל מטעמה, בכל הקשור למילוי תפקידיהם לפי החוק. התלונה תוגש בכתב  לנציבות קבילות הציבור.


זכויות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי - הזכויות כוללות שירותי בריאות, בחירת קופת החולים, מעבר בין קופות חולים ועוד.


זכאות לשירותי בריאות לבעלי היתר שהייה בישראל - באוגוסט 2016 נכנסו לתוקף תקנות ביטוח בריאות ממלכתי לבעלי היתר שהייה בארץ מטעמי איחוד משפחות. על מקבל ההיתר להירשם בקופת חולים, ולקבל ממנה וממשרד הבריאות שירותי בריאות/רפואה בהיקף דומה לשירותים הניתנים לתושב ישראל (למעט שרותי בריאות במדינות חוץ), כל עוד היתר השהייה שלו בתוקף, ודמי ביטוח הבריאות משולמים על ידו כסדרם.

 

מוקד התרגום הרפואי - המוקד מאפשר תרגום של מפגש בין מטפל למטופל בשפות: רוסית, ערבית ואמהרית, כך שכאשר מגיע אדם לטיפול והמטפל אינו דובר את שפתו הם מתקשרים למוקד התרגום.


סל הבריאות - סל שירותי הבריאות מקיף את מכלול השירותים, התרופות, הציוד והמכשירים הרפואיים שהמבוטחים זכאים לקבל. סל השירותים ינתן למבוטחים לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריהם, הכול בכפוף לתנאים המפורטים בחוק ובתקנותיו.


ועדת הסל - לאורך השנים, התעורר הצורך לגבש מנגנון שיסייע לממשלה בגיבוש החלטתה, אלו טכנולוגיות ספציפיות יש להוסיף לסל שירותי הבריאות, בגדרו של התקציב שנקבע לכך. כמענה לכך, הוחלט על הקמת ועדה ציבורית מיוחדת – "הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות או "ועדת הסל". 

שאלות ותשובות בנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי

פתח מידע נוסף
מהם עקרונות היסוד של חוק ביטוח בריאות ממלכתי?
פתח מידע נוסף
מי מבוטח לפי החוק?
פתח מידע נוסף
מי חייב להירשם בקופת חולים?
פתח מידע נוסף
היכן מתבצע רישום או מעבר לקופת חולים?
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

שירותי בריאות לילדים שאינם תושבי ישראל - עלוני מידע בשפות