הערכות לשעת חירום, משרד הבריאות

הערכות לשעת חירום

לוגו האגף לשעת חירום

היערכות לפי מוסדות בריאות

 
מערכת הבריאות בישראל עלולה לעמוד בפני תרחישי חירום שונים ביניהם אירועים רבי נפגעים, מלחמה, מתקפות טוקסיקולוגיות וביולוגיות ואסונות טבע. תפקודה של מערכת הבריאות בעת חירום תלויה בהיערכותם ומוכנותם של מוסדות הבריאות השונים לכלל התרחישים, כל מוסד על פי מאפייניו.


ככלל, על מוסדות הבריאות השונים לשמור על שגרת התפקוד בזמן חירום על מנת שיוכלו להמשיך ולתפקד כמוקדים טיפוליים, ולהגיש סיוע לאזרחים. לשם כך יהיה עליהם להיערך בכל החזיתות:

  • תשתיות וציוד
  • הדרכה ותרגול
  • הקצאת כח אדם
  • טיפול רפואי
  • עבודה מול גורמים משיקים
  • אוכלוסיות מיוחדות


באזור זה תמצאו מידע מקיף על כלל הנהלים וההנחיות לפעילות מוסדות הבריאות בעת חירום, בחלוקה לתרחישים. 
 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה