תחומי סל השיקום, משרד הבריאות

תחומי סל השיקום

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס, 2000 (להלן: "חוק השיקום") נועד לאפשר את  שיקומם של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ואת שילובם בקהילה. הזכאות לתוכנית שיקום נקבעת על ידי ועדת שיקום אזורית. 

השירותים שוועדת השיקום האזורית רשאית לקבוע לגביהם תכנית שיקום מפורטים במדויק בתוספת לחוק השיקום וקרויים "סל שיקום". 
אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית יכולים להיעזר באחד או יותר מן התחומים הכלולים  בסל השיקום במידה שאושרו להם בוועדת השיקום האזורית

תחומי השיקום – "סל שיקום"

 • דיורמטרת שרותי הדיור התומך הניתן במסגרת סל השיקום היא לשפר את המיומנויות לחיים עצמאיים בקהילה של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית, באמצעות תנאי דיור נאותים ומכבדים, תוך מתן תמיכה, סיוע ושמירה על קשר קבוע עם שירותי הקהילה.
  סיוע ברכישת ציוד ראשוני למגורים - סיוע כספי לרכישת ציוד ראשוני למגורים בקהילה ניתן לאוכלוסיית נפגעי הנפש  כאמצעי לקידום תכניות שיקום פרטניות בתחומי תפקוד שונים.
 • תעסוקהשירות זה מאפשר תעסוקה המותאמת לרצונו וליכולותיו של אדם המתמודד עם מגבלה נפשית הנמצא בתהליכי שיקום. טווח האפשרויות נע משלב טרום תעסוקתי ועד לתעסוקה בשוק החופשי. מושם דגש על תעסוקה נורמטיבית ומתגמלת ככל שניתן לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.
 • השכלהשירות השלמת השכלה נועד לסייע לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לממש את יכולותיהם הלימודיות ולהשלים את השכלתם בהתאם לכישוריהם ורצונם. שירות השכלה נוסף הוא חונכות אקדמאית- שירות תמיכה ללומדים באוניברסיטאות לקראת תואר אקדמאי לפחות בחצי תוכנית. שירות זה כולל 4 שעות חונכות מקצועית בתחום הלימודים ורכז מקצועי באוניברסיטה המלווה ותומך באדם בחייו כסטודנט.
 • חברה ושעות הפנאימטרת השיקום החברתי היא היכרות ולמידה של מיומנויות חברתיות, הקנית ידע ועצמאות בתחום, הענקת תחושת שייכות, הפגת בדידות, יצירת קשר והשתלבות בקהילה. תוכנית תרבות הפנאי מציעה מגוון הזדמנויות שיאפשרו בחירה ובמרחק גיאוגרפי סביר. 
 • תיאום תוכניות שיקומיות בקהילה - אדם עם מוגבלות נפשית יכול להסתייע במתאם טיפול שיהיה אחראי ליישום ותיאום מתן כל השירותים הניתנים על ידי ועדת השיקום המחוזית.  כמו כן, נועד השירות לסייע בידי האנשים להיות אקטיביים בבניית תוכניותיהם השיקומיות ובהגדרת מטרותיהם האישיות.
 • סומכות שיקומית - השירות מיועד לאנשים הזקוקים לתמיכה, לליווי ולהדרכה אינטנסיביים בתחומי חיים שונים, במטרה לסייע להם בתהליך הסתגלותם לחיים בקהילה וחיזוק תפקודים משמעותיים בחייהם.
 • סיוע למשפחות נפגעי נפש - בני המשפחה של אנשים עם פגיעה נפשית מתמודדים בעצמם עם קשיים רבים: משימות יומיומיות בחיפוש העזרה המתאימה,  טיפול בבן המשפחה ולצד זה פעמים רבות גם רגשות של אשמה, בושה, חוסר אונים ועוד.על מנת להקל על בני המשפחה,  הקים משרד הבריאות מרכזי ייעוץ למשפחות המספקים מידע ותמיכה באמצעות  ייעוץ פרטני וקבוצתי, הרצאות וסדנאות .
 • טיפולי שינייםמערכת השיקום מסייעת במימון שיקום הפה. הסיוע ניתן לפי תעריפים הנהוגים במרפאות לנזקקים בלבד, כפי שהם נקבעים בשיתוף עם משרד הבריאות. הסיוע כרוך בהשתתפות כספית של המשתקם. 
  זכאים לסיוע בתחום זה הם אנשים נפגעי נפש שנקבעה להם תוכנית שיקומית. וכן נדרש גם אישור התוכנית השיקומית על ידי האגף לבריאות  השן במשרד הבריאות.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה