חיסונים ומידע לנוסעים לחו"ל, משרד הבריאות
חיסונים

חיסונים ומידע לנוסעים לחו"ל

חיסונים לנוסעים לחו"ל

במהלך השהייה בחו"ל עלולים המטיילים להידבק במחלות. רמת הסיכון להידבקות במחלות שונה מארץ לארץ. באופן כללי, רמת הסיכון עולה כאשר:  

  • רמת התברואה נמוכה יותר
  • תנאי השהות בחו"ל קשים יותר (טיול תרמילאים)
  • משך השהות ארוך יותר 
 
מומלץ לנוסעים לחו"ל להתייעץ בצוות מרפאת מטיילים לגבי הצורך בחיסונים ובטיפול מונע. זאת לפחות 6 שבועות לפחות לפני מועד הנסיעה, מכיוון שיש חיסונים הניתנים כסדרה. 

 

ההחלטה על מתן חיסון, השלמת חיסונים או טיפול מונע ניתנת לכל אדם באופן פרטני
 
במרפאות מטיילים בלשכות הבריאות (קיימות מרפאות מטיילים גם בקופות החולים, בבתי חולים וכד'). ההחלטה נעשית על בסיס מצבו החיסוני של הנוסע, תנאי הנסיעה ומשך השהייה. 

  

כאמור, להבטחת האפשרות להשלמת כל החיסונים המומלצים, רצוי לפנות בהקדם למרפאת המטיילים - מומלץ לפנות למרפאת המטיילים לפחות 6 שבועות לפני הנסיעה

  

 

לתשומת לב הפונים:
  • במידה ותבחרו לקבל את החיסון במרפאת המטיילים של משרד הבריאות, בנוסף לעלות החיסונים, תתבקשו לשלם את עלות הייעוץ הרפואי ואת עלות פנקס החיסונים והרישום בו, הכל לפי המצוין במחירון
  • יש מרפאות נוספות לייעוץ ומתן חיסונים לנוסעים לחו"ל מחוץ למשרד הבריאות וניתן לבדוק את מחירי החיסונים בהן.
  
 
 

המלצות בהתאם לאופי הנסיעה ומדינת היעד

 
 
 
ההמלצות מחולקות לקבוצות בהתאם לסוג הנסיעה: 
 

קבוצה ראשונה - נוסעים לתקופה קצרה, כאשר יעד הנסיעה הוא ישוב עירוני והשהייה היא בבתי  מלון מדרגה גבוהה. ניתן על-פי הצורך להוסיף המלצות המיועדות לקבוצה מספר 2.


קבוצה שנייה - אנשי עסקים הנוסעים נסיעות חוזרות או מטיילים בטיול מאורגן לתקופה של עד 4 שבועות, הכולל "גיחות" לטיולים יומיִים (לא מאורגנים). אם הנסיעה כוללת "גיחות" לאזורים בהם קיימת אפשרות לחשיפה ממשית לעקיצות יתושים, למחלות זיהומיות עקב תנאים תברואיים ירודים או למגע הדוק עם אוכלוסייה מקומית, ניתן להוסיף המלצות המיועדות לקבוצה מספר 3, כגון חיסון נגד מחלה מנינגוקוקית, טייפואיד או דלקת מוח יפנית.


קבוצה שלישית - המטיילים בטיול תרמילים או טיול מאורגן מעל 4 שבועות בעל אופי של טיול תרמילים או לנוסעים היוצאים לביקורים חוזרים ותכופים לארצות אנדמיות למחלות נגדן מומלץ על טיפול מונע, בין אם לצורך עבודה או עסקים ובין אם לצורך ביקורי קרובים.


*ניתן לעמוד על השינויים מן ההמלצות הקודמות באמצעות הנחיות ליוצאים לחו"ל – עדכון