נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים, משרד הבריאות
חטיבת הבריאות

מכרזי אתגר קשורים


טלפון לקבלת שירות

טלפון לקבלת שירות טלפון: 5400*,
08-6241010
פקס: 02-5655964

נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים

תיאור השירות

אודות השירות


נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים מטפל בתלונות בתחומים קליניים, כאשר עולה חשש להתנהגות שאינה אתית או לחריגה מסטנדרט מקצועי סביר במסגרת הרפואה הציבורית והפרטית מול מוסד רפואי או איש מקצוע הבריאות (רופא, אחות, מיילדת, מוסד גריאטרי, מרפאת בריאות הנפש וכדומה).
לתלונות נגד אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים - ראו פניות בתחום רפואת השיניים

הפניות מתקבלות מהציבור, ומתבררים גם אירועים המתקבלים מגורמים נוספים, כגון בעלי תפקידים במשרד הבריאות, במשטרה ובפרקליטות, ונפתח בירור בעקבות תביעות אזרחיות ואף בעקבות ידיעות בתקשורת. הנציב רשאי להפעיל שיקול דעת באשר לדרך בדיקת התלונה, בהתאם לנסיבות המקרה. לרשותו עומדות ארבע אפשרויות בדיקה:
 • בירור התלונה בכתב מול הגורם שעליו הוגשה התלונה (הנילון).
 • שיחות הבהרה.
 • העברת התיק לחוות דעת מומחה חיצוני.
 • ועדת בדיקה.
בסיום עבודתו מעביר הנציב את מסקנות הבדיקה ואת המלצותיו למתלונן, לגורמים הנבדקים, ואם קיימות המלצות מערכתיות ואישיות, הן מועברות גם אל מנכ"ל משרד הבריאות.


​שלבי התהליך

א.  קבלת פנייה בכתב, למידתה, בחינה אם היא נמצאת בתחום הבדיקה של הנציב וקליטת הפנייה במערכת הממוחשבת.
ב. שליחת אישור קבלה לפונה או הודעה כי התלונה הועברה לגורם מטפל אחר.
ג. איסוף מידע המתייחס למקרה (למשל תיק רפואי) והעברת הפנייה לתגובת הגורם שנגדו הוגשה התלונה (הנילון). במידה שלא התקבלה תשובה בזמן סביר מהנילון - שליחת תזכורת לנילון שיעביר את תשובתו.
ד. במקביל נבחן המידע שהצטבר אצל הנציב מבחינה רפואית ומשפטית, ומתקבלת החלטה לפעול באחת הדרכים הבאות:
 • סיום הטיפול בפנייה ומענה לפונה. 
 •  
 • סיום הטיפול בתלונה והעברתה לגורם מטפל אחר.
 •  
 • המשך בירור מול הנילון.
 •  
 • קבלת חוות דעת מומחה.
 •  
 • זימון הנילון ו/או הפונה לשיחות הבהרה.
 •  
 • הקמת ועדת בדיקה:
  אם הוחלט על מינוי ועדת בדיקה, מועברת הודעה על כך לגורמים הנבדקים. הוועדה מאתרת מומחים בתחום הרלוונטי, מזמנת עדים (הנפגע, בני משפחה וכדומה) ואנשי צוות רפואי, ומיידעת את הצדדים לגבי הזכות לייצוג משפטי. השיחות נרשמות או מוקלטות בפרוטוקול (אם כי קיים חיסיון חלקי בהתאם לסעיף 21 לחוק זכויות החולה). הוועדה בוחנת את הנושא ומפיקה דוח. מסקנות הוועדה יחד עם המלצות הנציב מועברות למנכ"ל משרד הבריאות לאישור, ולאחר מכן מועברות לגורם הנילון ולמתלונן ומועברות ליישום אופרטיבי. 

על הפנייה לכלול


 
 • פרטים מזהים של המתלונן ושל הנפגע (שם מלא, מספר מזהה) אין הכרח שהמתלונן והנפגע יהיו אותו אדם.
 •  
 • דרכי התקשרות לפונה (שם הפונה, טלפון - רצוי סלולרי, כתובת דוא"ל וכתובת דואר).
 •  
 • פרטים מהותיים לגבי האירוע: הפגיעה, הנפגע, השתלשלות האירועים, שמות אנשי הצוות המעורבים וכל פרט אחר שיכול לסייע בבירור התלונה.
 •  
 • מסמכים רפואיים רלוונטיים.
 •  
 • אם הפונה איננו הנפגע עצמו – יש צורך בייפוי כוח מאת הנפגע ו/או צו קיום ירושה. ראו חוזר המינהל המתייחס לסודיות רפואית ומתייחס ספציפית למקרים אלו.
 
לידיעתכם – כחלק מבירור התלונה מועבר שם המתלונן לגוף או לגורם שעליו התלוננתם.
אם ברצונכם לשמור על אנונימיות – אנא ציינו זאת במפורש. עם זאת, לא ניתן לברר פנייה ללא העברת כלל החומר לנילון, ולכן  לא ניתן לברר פניה אנונימית המתייחסת לאירוע פרטני ונפגע פרטני, מבלי לחשוף את האירוע עצמו.

 

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


ניתן לפנות לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים בדרכים הבאות:
 • טופס הגשת תלונה מקוון
 • טלפון: 5400*, 08-6241010 (מוקד פניות טלפוני)
 • פקס:  02-5655964
 • דוא"לcall.habriut@moh.health.gov.il
 • דואר: נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39,
  ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002
 

משך הטיפול בבקשה


מענה ראשוני תוך שבועיים – אישור קבלת הפנייה והסבר קצר על מועד משוער למענה. 
משך הטיפול בפנייה משתנה, בהתאם לאופי התלונה ובהתאם לצורך להקים ועדת בדיקה.

תשלום אגרה

השירות אינו כרוך בתשלום אגרה.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה