אגף לבריאות השן, משרד הבריאות

אגף לבריאות השן

אגף לבריאות השן

סמל משרד הבריאות
רחוב
39 מיקוד:
9,101,002
ת"ד:
1,176
כתובת: ירושלים~ירמיהו
נגישות:
​המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות
טלפונים:5400*, 08-6241010
פקס:02-5655995                                       דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il
שעות פעילות: ימים א'-ה', 08:00-16:00


האגף לבריאות השן ​עוסק בקביעת מדיניות ומטפל בחקיקה בתחום רפואת שיניים. האגף מייעץ למחלקה לרישוי מוסדות בבדיקת תאגידים, מטפל בתכנון והכשרת כח אדם מקצועי (כולל בחינות רישוי), קובע תקנים וסטנדרטים ומפקח על מקצועות דנטלים והשירות הדנטאלי הניתן במסגרות שונות.

 

יעוד האגף

לשפר את בריאות השיניים של אזרחי ישראל על ידי:

 1. פעולות מניעה כגון הפלרת מי שתייה, חינוך לבריאות השן
 2. הבטחת איכות טיפולי שיניים על ידי ייזום קורסי השתלמות ובחינות רישוי
 3. קביעת סטנדרטים והנחיות מקצועיות
 4. פיקוח מקצועי על מרפאות ושירותים
 

לקוחות האגף

 • לקוחות פנים - היות שבאגף ממונה על תחום מקצועי שלם, כל יחידות המשרד הן לקוחות פנים, כולל לשכות הבריאות.
 • לקוחות חוץ - תושבי המדינה, משרדי ממשלה, מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות, רשויות הבריאות בעולם, נבחנים במקצועות רפואת השיניים, קופות חולים ובתי חולים, אנשי המקצוע במערכת הדנטלית וארגונים מקצועיים.

יחוד האגף

האגף המקצועי שממונה על כל האספקטים של  בריאות הפה והשיניים, הכולל: 

 1. קביעת הרמה המקצועית של כח האדם הדנטלי בישראל: תוכניות לימודים, פיקוח על מוסדות ובחינות רישוי
 2. קביעת הרמה המקצועית של השרותים הדנטליים בישראל: קביעת מדיניות הפעלה, פיקוח על מוסדות
 3. קביעת מדיניות בריאות ומניעה כגון הפלרת מי שתיה

 

בקרות

משרד הבריאות מבצע בקרות על מנת להבטיח ולשמור על רמת הסטנדרטים המקצועיים המקובלים במרפאות השיניים. הבקרות מתבצעות על ידי רופאי שיניים מלשכות הבריאות האזוריות. מתבצעת בדיקה על-פי טופס מובנה לפי תוכן ההנחיות המקצועיות של האגף לבריאות השן. הבקרות נערכות לצורך:

 

 • חקירה אפידמיולוגית
 • בירור תלונה
 • רישוי
 • באופן אקראי

 

 


ההיסטוריה של בריאות השן

 

 


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור