אגף גריאטריה, משרד הבריאות

אגף גריאטריה

רחוב
39 מיקוד:
9,101,002
ת"ד:
1,176
כתובת: ירושלים~ירמיהו
נגישות:
המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות (ירושלים)​
טלפונים:5400* , 08-6241010
פקס:02-5655969                                         דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il
שעות פעילות: ימים א'-ה', 08:00-16:00


האגף אחראי על תחום הגריאטריה והמחלות הממושכות במוסדות אשפוז גריאטריים, בבתי החולים הכלליים ובקהילה. אוכלוסיית היעד לפעולות האגף: בני ה- 65 ומעלה וכן חולים במחלות ממושכות עם מגבלות תפקודיות קשות.

בין תפקידי האגף:  תכנון, קביעות מדיניות, פיתוח שירותים ופיתוח כח אדם, קביעת סטנדרטים ונהלים מקצועיים, רישוי, פיקוח, בקרה ופיתוח אמצעי אכיפה. האגף אחראי גם על הניהול המקצועי והתקציבי עבור מתאשפזים באמצעות משרד הבריאות ("הקודים"), עפ"י התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

האגף פועל בתיאום ובשיתוף עם הגריאטריים המחוזיים בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות ועם גורמים רלבנטיים במשרד ומחוצה לו.


מחלקות האגף, המוציאות לפועל את המדיניות:

  • המחלקה לשירותים המוסדיים
  • המחלקה לשירותים קהילתיים
  • המחלקה לסטנדרטים ואכיפה
  • המחלקה לגריאטריה דחופה

  • היחידה האחראית הארצית על הסיעוד בגריאטריה
  • היחידה האחראית על ארגון תיאום ובקרה

 

הבקרה הרפואית על מחלקות האשפוז מתבצעת על ידי צוות רב מקצועי הכולל מומחים מתחומי הרפואה, סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ותזונה. בלשכות הבריאות הצוות כולל גם מומחה בתחום הרוקחות ובריאות הסביבה.

המסגרות האשפוזיות/מוסדיות הרלבנטיות לפעילות האגף כוללות את האשפוז הגריאטרי החריף והתת-חריף, גריאטריה שיקומית, סיעוד מורכב, הנשמה ממושכת וכן האשפוז הסיעודי הממושך לסיעודיים ולתשושי נפש (שלגביו, כאמור האגף אחראי גם על הניהול המקצועי והתקציבי עבור מתאשפזים במימון משרד הבריאות ("הקודים"), עפ"י התוספת השלישית חוק ביטוח בריאות ממלכתי).

בתחום הקהילתי פועל האגף לעידוד פיתוח שירותים ספציפיים לאוכלוסיית היעד, במגמה לשפר את בריאותם ותפקודם, לרבות: מניעה וקידום בריאות לגיל המבוגר, התמקצעות השירותים לאוכלוסיית הקשישים במרפאות הראשוניות, פיתוח שירותי הערכה גריאטרית כוללנית (על-ידי רופא מומחה בגריאטריה בראש צוות רב-מקצועי), שירותי גריאטריה שיקומית, טיפול רפואי בבית ואשפוז בית.

האגף עוסק באיסוף וריכוז נתונים על המערך הגריאטרי בארץ, ניתוח נתונים על בריאות הקשישים בקהילה ובמסגרות השונות, בפעילות מחקרית, הצגה בכנסים בארץ ובחו"ל ובהוראה.


 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

זמני מענה לפניות

מערכת דיווח מוסדות גריאטריים